“Программаны әзірлеудің құрал-саймандары” пәнін оқытудың
Скачать 445.42 Kb.
Название“Программаны әзірлеудің құрал-саймандары” пәнін оқытудың
страница4/5
Дата конвертации06.02.2016
Размер445.42 Kb.
ТипПрограмма
источникhttp://kafedra.ucoz.kz/Docs/Sillabus/KAZ/9-050704_kz.doc
1   2   3   4   5


4.2. СОӨЖ тақырыптарының атауларық/қ

Тапсырма

Ұсынылатын

әдістемелер

Ұсынылатын әдебиеттер

1

Программалардың берілуінің стандарттарының және шаблондарының әртүрлі фазаларда және өңдеу этаптарында талдануы. ӨЦ стандарты және қауіпсіздік стандарты.

Электронды құжаттарды қарау

5 нег. [7] - стандарттар

2

Аспаптар, әдістемелер, алгоритмдер және деректердің логикалық моделін құру нотациясы.

Құрастыру әдістерін оқып үйрену

1 нег.

3

Программалардың әртүрлі стадияларда берілуіне байланысты программалық файлдар құрылымының талдануы – орындалу, объектілік, орындалушы файл. Исключенияларды басқару – негізгі синтаксистік конструкциялар, исключения механикасы, жүйелік исключениялар, исключениялар және класстар.

Элементтердің қызметін анықтау, қарау, құрастыру

5 нег. [1, 2, 3]

4

Жобалау файлдарының құрылымын талдау, визуальды программа құрушылар. Функция шаблондары және олардың қайта жүктемеленуі. Шаблон мүмкіндіктері. Класс шаблон көрсетулерін құру. Шаблонның толық специализациясы. Достастық шаблондар және көрсетушілердің туындауы. Компилятор кілті және жобаны қою. Кілттік сөздер.

Жоба файлдарын атау және олардың қолданылу әдістерін анықтау

1 нег. [7-57],

5 нег. [7]

5

Программаны жөндеу. Алдын – ала қадамдар. Диалог – жөндегіш опциялары. Менюдің жөндегіш пункттері. Жөндеу элементтері – бақылау нүктесі, қадамдық орындалуы, айнымалылар мониторингі. Жөндеу инспекторы, локальды айнымалылар, т.б. Шақыру стегі. Кодтың қадамдық орындалуы – программаның орындалуын қолмен басқару.

Алдын – ала өңделген мысалға жөндеу жүргізу

5 нег. [2]

6

Препроцессор директивалары. Макроанықтағыштың 3 түрі – алдын – ала анықталған, параметрмен, жолдық. Конкатенация. Шартты компиляция және басқару директивалары. Қайталамаларды болдыртпау – мысал. Жөнделетін хабарламалар, код бөлімдерін қайта қосу. assert() макросы.

Директива қызметін оқып үйрену және оны нақты мысалмен көрсету

5 нег. [2]

7

Опциялар және директивлардың талдану - препроцессор, компилятор, жөндегіш және олардың программаны өңдеу және жөндеу кезіндегі қолданылуы. с++В (кеңейтілуі) ерекшеліктері. Шақыру келісімінің ерекшеліктері. Исключенияларды басқару. Псевдоайнымалылар. Компиляцияны басқару –compiler, advanced compiler, directory – conditionals беттері.

Компиляция параметрлерін қою және SЕH фреймдер құру

5 нег. [7]

8

Компонент құрылымы – қасиеттері, қасиеттер типі, әдістері, уақиғалар, деректер ағымымен жұмыс, мұрагерлеу және меншіктеу қатынастары. Орындау уақытының типтеріне байланысты ақпараттар (RTTI) – типтер және оның көрсеткіштері жайындағы ақпарат.

RTTI жұмыс

5 нег. [1, 2, 7]

9

Создание пользовательских компонент - этапы разработки, выбор предка; создание свойств, событий, методов; конструктор и деструктор, регистрация, тестирование.

Мастерлермен жұмыс

5 нег. [7]

10

Компонент пакеттері – типтері, файлдары, версиялары. Пакеттер директивалары, орналастыру пакеттері. Компонентермен жұмыстың күрделі әдістемесі – қасиет редакторын құру. Компонент редакторлары. Қасиет категориясы.

Пакет параметрлерін анықтау және пакетке компоненталарды орналастыру

5 нег. [7]

11

СОМ-ға бағытталған технология. СОМ стандарттары. Интерфейстер және класстар фабрикасы, СОМ таратылған моделі. Транзакция автоматизациясы және сервері.

Керекті интерфейстерді анықтау

5 нег. [1, 2,7]

12

Windows қабықшасының кеңейтілуі – СОМ объектілер мастері, орынауыстыру өңдегіштері, контексті меню, пиктограмма.

Мысалдарды программалау

5 нег. [7]

13

plug – in (FAR) талдануы – бар аспаптарға қосымша құрылған мысал.

plug – in файлын құру

5 нег. [1]

14

Жүйелік реестр құрамы және құрылымының талдануы.

RegEdit жұмыс

5 нег. [1]

15

Автономды жобалау үшін ресурс редакторын қолдану.

Ресурстар редакторымен жұмыс

5 нег. [1]


2.8. Өздік бақылау үшін тест тапсырмалары жауабымен берілген

1. Өмірлік цикл (ӨЦ) моделі дегеніміз не?

А) Есептер, жұмыстар, процесстер құрылымы.

В) Инфрақұрылым құру, басқару, жетілдіру, оқып үйрену

С) Құжаттау, конфигурациясын басқару, сапасын қамтамасыздандыру, верификация,

аттестация, бірге талдау, аудит, проблеманы шешу

D) Тапсырыс беру, жеткізу, өңдеу, эксплуатациялау, бірге жүру

2. Процесстің түрлері және олардың ӨЦ құрамындағы саны?

А) 6 негізгі, 7 қосымша, 3 ұйымдастырушы.

В) 8 негізгі, 5 қосымша, 5 ұйымдастырушы

С) 5 негізгі, 8 қосымша, 4 ұйымдастырушы

D) 4 негізгі, 5 қосымша, 8 ұйымдастырушы

3. Негізгі процесстерді атаңыз?

А) Инфрақұрылым құру, басқару, жетілдіру, оқып үйрену

В) Тапсырыс беру, жеткізу, өңдеу, эксплуатациялау, бірге жүру

С) Құжаттау, конфигурациясын басқару, сапасын қамтамасыздандыру, верификация,

аттестация, бірге талдау, аудит, проблеманы шешу

D) Есептер, жұмыстар, процесстер құрылымы.

4. Қосымша процесстерді атаңыз?

А) Инфрақұрылым құру, басқару, жетілдіру, оқып үйрену

В) Тапсырыс беру, жеткізу, өңдеу, эксплуатациялау, бірге жүру

С) Есептер, жұмыстар, процесстер құрылымы.

D) Құжаттау, конфигурациясын басқару, сапасын қамтамасыздандыру, верификация,

аттестация, бірге талдау, аудит, проблеманы шешу

5. Ұйымдастырушы процесстерді атаңыз?

А) Инфрақұрылым құру, басқару, жетілдіру, оқып үйрену

В) Құжаттау, конфигурациясын басқару, сапасын қамтамасыздандыру, верификация,

аттестация, бірге талдау, аудит, проблеманы шешу

С) Тапсырыс беру, жеткізу, өңдеу, эксплуатациялау, бірге жүру

D) Есептер, жұмыстар, процесстер құрылымы.

6. Өңдеу процессі қандай жұмыстардан тұрады?

А) Құжаттау, конфигурациясын басқару, сапасын қамтамасыздандыру, верификация,

аттестация, бірге талдау, аудит, проблеманы шешу

В) Талаптарды талдау, жобалау, программалау, жинау, тестілеу, әрекетке дайындау, қабылдау

С) Инфрақұрылым құру, басқару, жетілдіру, оқып үйрену

D) Есептер, жұмыстар, процесстер құрылымы.

7. Талаптарды талдау жұмысын құжаттау және орнату кезінде қандай талаптар орындалу

керек?

А) Сыртқы интерфейске

В) Ақпаратты жүргізу және ұйымдастыру

С) Ақпаратты қорғау

D)Функциональды және техникалық, сыртқы интерфейске, квалификациялық, функционалдау қауіпсіздігі, ақпаратты қорғау, қолмен жасалатын операция эргономикалығы, ақпаратты жүргізу және ұйымдастыру мен құжаттау.

8. RUP қандай жұмыстардан тұрады?

А) Зерттеу (Inception), жоспарды нақтылау (Elaboration), құру (Construction),

ашып қарау (Transition).

В) Жобаны басқару, құру және өңдеу ортасын қадағалау

С) Талаптарды дайындау, жобалау, программалау, тестілеу, тарату

D) Талаптарды жинау және талаптарды басқару, талдау және моделдеу, кодтау, тестілеу

9. Егер тек ОӘК сүйенсек, онда неше балл алуға болады?

А) 60 баллдан төмен

В) 50. баллдан төмен

С) 70 баллдан төмен

D) 40 баллдан төмен

10. Компьютер үшін программа дегеніміз не?

А) Есептеулерді орындау жұмысының жоспары.

В) Процессор жұмысының жоспары

С) Компьютера жұмысының жоспары

D) Пайдаланушы жұмысының жоспары

11. Төменгі деңгейде программалау дегенді қалай түсінесіз?

А) Программаны С++ тілінде жазу.

В) Программаны микропроцессор немесе ассемблер тілінде жазу

С) Программаны Delphi тілінде жазу.

D) Программаны кез – келген тілде жазу.

12. 5GL деңгейінде программалау дегеніміз не?

А) Delphi программаларды қолдану

В) Текстуальды құрушы программасын қолдану

С) Visual Studio программаларды қолдану

D) Визуальды құрушы программасын қолдану

13. Деректерді өңдеуді тарату нені білдіреді?

А) Ағындар арасындағы басқару

В) Процесстер арасындағы басқару

С) Файлдарды тарату

D) Деректер ағымын бөлу және процессорлар арсындағы басқару (жұмысты орындаушылар).

14. Турбо қабықша қандай құралдарды береді?

А) Өңдеу панелі (форма), графикалық және текстік редактор.

В) Текстік редактор, компилятор және линкер, менеджер файлы, мэйкер, программа жөндегіш

С) Компоненттер кітапханасы, өңдеу панелі (форма), компоненттер қасиетінің инспекторы, графкалық және текстік редактор, компилятор және линкер, жөндегіш, диаграммалар редакторы, мастерлер (жол сілтеушілер), мэйкер, файлдар менеджері.

D) Мастерлер (жол сілтеушілер).

15. Аспаптарға қатынау жасау үшін менюдің қандай пункті қолданылады?

А) Tools.

В) File

С) Edit

D) Help

16. Жұмысты орындау ортасын қалыптастыру үшін меню пунктінің қайсысы қолданылады?

А) Window

В) Debug

С) Environment.

D) Format

17. Визуальды құрастырушы программасының құралдарын атаңыз?

А) Текстілік редактор, компилятор және линкер, менеджер файлы, мэйкер, программа

жөндегіш.

В) Компоненттер қасиетінің инспекторы, графикалық және текстілік редактор.

С) Компилятор және линкер, жөндегіш, файлдар менеджері.

D) Компоненттер кітапханасы, өңдеу панелі (форма), компоненттер қасиетінің инспекторы, графкалық және текстік редактор, компилятор және линкер, жөндегіш, диаграммалар редакторы, мастерлер (жол сілтеушілер), мэйкер, файлдар менеджері.

18. Визуальды құрастырушы аспаптарын қалай бөлуге болады?

А) Сыртқы және ішкі (ішіне орналасқан).

В) Сыртқы

С) Ішкі

D) Бөлуге болмайды

19. Компиляция фазалары?

А) Сканирлеу, кодты генерациялау.

В) Сканирлеу, лексикалық талдау, синтаксистік талдау, кодты генерациялау.

С) Лексикалық талдау, синтаксистік талдау.

D) Сканирлеу, лексикалық талдау.

20. Визуальды программалу негізінде қандай элементтер технологиясы бар?

А) Drug and dock, VCL.

В) Drug and drop, VCL.

С) Drug and drop, drug and dock, VCL.

D) Drug and drop, drug and dock.

21. Visual Studio аспаптарының басқа визуальды құрушы аспаптарынан айырмашылығы неде?

А) Жылдамдығы

В) Жұмыс визуальдылығы

С) Тарату тілінің әмбебабтығы және сырқы тілдердің алуан түрлілігі.

D) Жадыдағы алатын орны

22. Компоненттік программалаудың обьектіліктен айырмашылығы?

А) Жұмыс визуальдылығы

В) Жылдамдығы

С) Жадыдағы алатын орны

D) Жеңілдігі

23. Қасиет пен атрибуттың айырмашылығы?

А) Тарату мүмкіндігі

В) Ауыстыру жүргізу мүмкінідігі

С) Өзгерту мүмкіндігі

D) Редакторлау мүмкіндігі

24. Программа инсталляциясы дегеніміз не?

А) Нақты бір есепке қою

В) Нақты бір процесске қою

С) Нақты бір компьютердағы оның тарату ортасына орналасуы

D) Нақты бір орындалу ортасына қою


25. Контексттік анықтама дегеніміз не?

А) Қарапайым көмек

В) Прграммадағы активтендірілген орындалға байланған.

С) Тек менюда берілетін көмек түрі

D) Маустың сол басқышын басқан сайын пайда болатын көмек түрі

26. Макропроцессор (препроцессор) жұмысы?

А) Макрошақыруларды (макрокомандалар) макроанықтауыштар текстіне ауыстырады (макрокеңейтулер).

В) Макроанықтауыштарды макрошақырулардың текстіне ауыстырады

С) Макрошақыруларды директивалармен ауыстырады

D) Макроанықтауыштарды командалармен ауыстырады

27. Линкер не жасайды?

А) Әртүрлі программаларды бір түйінге жинайды

В) Әртүрлі бөліктерден (объектілік модулдерден) программа құрайды

С) Бір программаны әртүрлі бөліктерге бөлуді орындайды

D) Программаны бөледі және жинайды

28. Программадағы инвариант дегеніміз не?

А) Есептеу жолдарына және әсер етуші факторларға байланысты мәндерді сақтау нәтижесі.

В) Қарапайым мәндерді сақтау нәтижесі.

С) Нәтиже

D) Есептеу жолдарына және әсер етуші факторларға байланысты емес мәндерді сақтау нәтижесі.

29. Жүйелік реестр сипаттамасы неде?

А) Компьютердегі жұмысты орындау ортасы.

В) Процессордағы жұмысты орындау ортасы

С) Жадыдағы жұмысты орындау ортасы

D) Файлдағы жұмысты орындау ортасы

30. Программа жөндегішінің жұмысы неде?

А) Программаның орындалуын автоматты түрде басқару

В) Деректерді талдау

С) Аралық деректердің талдау және программаның орындалуын қолмен басқару.

D) Программаның орындалуын қадамдап басқару1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

А

С

В

D

А

В

D

С

В

А

В

D

D

В

А

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

С

D

А

В

С

С

А

D

С

В

А

В

D

А

С


1   2   3   4   5

Похожие:

“Программаны әзірлеудің құрал-саймандары” пәнін оқытудың iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
«Қазақ тілін оқыту әдістемесінің тарихы» пәнін оқытудың пәнін оқытудың мақсаты мен міндеттері
“Программаны әзірлеудің құрал-саймандары” пәнін оқытудың iconЖедел медициналық ЖӘрдем беру пәнін мемлекеттік тілде оқытудың сапасы мен мәселелері

“Программаны әзірлеудің құрал-саймандары” пәнін оқытудың iconСултанова тоты асановна
Кәсіптік лицейлерде информатика пәнін ақпараттық технология түрлерін пайдаланып оқытудың әдістемелік негіздері
“Программаны әзірлеудің құрал-саймандары” пәнін оқытудың iconГеография пәнін сарамандық ЖҮйеде оқытудың маңыздылығЫ
Жалпы білім беру жүйесіндегі және мектеп мұғалімінің алдында тұған көлемді әрі жауапкершілігі мол міндеттердің бірі – оқушыға тиянақты...
“Программаны әзірлеудің құрал-саймандары” пәнін оқытудың iconР. Е. Джуншеев Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ
Сондықтан философия пәнін оқытудың негізгі міндеттерінің бірі-студенттердің теориялық білімдерді меңгеруін және түсініктік-ұғымдық...
“Программаны әзірлеудің құрал-саймандары” пәнін оқытудың iconР. Е. Джуншеев Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ
Сондықтан философия пәнін оқытудың негізгі міндеттерінің бірі-студенттердің теориялық білімдерді меңгеруін және түсініктік-ұғымдық...
“Программаны әзірлеудің құрал-саймандары” пәнін оқытудың iconКіріспе І алгебра ұғымы туралы түсінік
Рым қатынастылықтар мен көзқарастарды қалыптастыру мектеп курсының барлық пәндерін оқыту процесінде жүргізіледі, орындалады. Алайда,...
“Программаны әзірлеудің құрал-саймандары” пәнін оқытудың iconҮздіксіз білім беру моделі арқылы әдістемесі негізінде қазақ тілін оқытуға арналған оқУ-Әдістемелік кешен әзірлеудің техникалық тапсырмасы астана – 2012 ж
...
“Программаны әзірлеудің құрал-саймандары” пәнін оқытудың iconБалаларды автокөлікте тасу
«Балаларға арналған ұстап тұратын құрал» стандарттарына сәйкес, аталмыш құрал-айырбастары бар икемді элементтерден немесе баулардан,...
“Программаны әзірлеудің құрал-саймандары” пәнін оқытудың icon«Мемлекеттік тілді оқыту орталығы» Грамматика туралы жалпы түсінік Көмекші құрал
Бұл көмекші құрал мемлекеттік тілді оқып үйренушілерге арналған бағдарлама негізінде жинақталған
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница