«КӘсіби психология» Кәсіби психологияның әдіснамалық негіздері, кәсіптік әрекет процесі
Скачать 108.87 Kb.
Название«КӘсіби психология» Кәсіби психологияның әдіснамалық негіздері, кәсіптік әрекет процесі
Дата конвертации06.02.2016
Размер108.87 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.kaznau.kz/attachments/336_6M012000 PO kaz.doc
6М012000 – «Кәсіптік оқыту»

мамандығы бойынша магистратураға түсуге арналған


БАҒДАРЛАМА


«КӘСІБИ ПСИХОЛОГИЯ»


Кәсіби психологияның әдіснамалық негіздері, кәсіптік әрекет процесі.

Бөлімнің мақсаты мен міндеттері. Кәсіптік әрекет процесіне психологиялық талдау. Басқару мәдениеті. Ақыл-ой еңбегінің психологиялық ерекшеліктері.

Кәсіби қызмет процесінде адамды кешенді зерттеу.

Адам жүйелі зерттеу объектісі ретінде. Адам және басқару жүйесі. Адамның еңбек қызметінің психологиялық ерекшелігі.

Кәсіптік білім беру психологиясының әдістері.

Кәсіптік білім беру психологиясының теориялық әдістері. Эмпирикалық танымдық және конструктивті әдістер. Әңгімелесу әдістері. Сұрау әдістері.

Жеке тұлғаның дамуындағы жас ерекшеліктері.

Кәсіптік техникалық мектеп оқушыларының психологиялық ерекшеліктері. Мамандық таңдауда жеке тұлғаның қызығушылығын дамыту. Жастардың еңбегін қорғау.

Жастардың кәсіби дайындығын ұйымдастырудың психологиялық заңдылықтары.

Іс-әрекеттің негізгі түрлері. Жастарға кәсіби бағдар беру. Еңбек қызметін реттеу. Кәсіптік білім беру түрлерінің қажеттілігі. Профессиограмма. Психологиялық-практикалық іс-тәжірибе.

Оқушылардың еңбек қызметін ұйымдастырудың психологиялық ерекшеліктері.

Еңбек процесін басқаруға және ұйымдастыруға қойылатын жалпы талаптар. Басқару органдарын жобалау. Басқару жүйесін бағалау. Адамның еңбекке жарамдылығының негізгі компоненттері. Эргономикалық жүйелер ұғымы.

Кәсіптік қызметке даярлауды жоспарлаудың психологиялық-педагогикалық жүйесі.

Еңбек қызметін психологиялық-педагогикалық жоспарлаудың мақсаты мен рөлі. Мақсатты еңбек қызметін жобалау. Кәсіби бағдарлаудың психологиялық ерекшеліктері. Мамандыққа қойылатын арнайы талаптар.

Еңбек қызметін әлеуметтік-психологиялық басқарудың педагогикалық негіздері.

Оқушылардың еңбек және кәсіптік іс-әрекетін басқарудың әлеуметтік-психологиялық аспектілері және психологиялық сипаттамасы. Еңбек ұжымын басқару объектісі ретінде. Еңбек ұжымының құрылымы. Басқару жүйесіндегі еңбек ұжымының рөлі. Ұжымның дамуының негізгі көрсеткіштері. Мектеп еңбек ұжымының элементтері.

Оқушыларды еңбекке тәрбиелеудің психологиялық ерекшеліктері.

Еңбекке тәрбиелеу психологиясы пәнінің міндеттері, әдістері. Оқушыларды еңбекке тәрбилеу процесінде мктеп жұмыскерлерінің қызметіне қойылатын талаптар. Мінез типтері.

Кәсіптік оқыту оқытушысын даярлау ерекшеліктері.

Кадрларды дайындау мақсаты мен міндеттері. Мұғалімнің жеке тұлғасына қойылатын негізгі психологиялық талаптар. Педагогикалық мамандыққа қарама-қайшылықтар.

Оқытушының оқу-тәрбие іс-әрекетінің психологиялық ерекшеліктері.

Кәсіптік оқыту оқытушысының іс-әрекетіндегі психологиялық ерекшеліктерді есепке алуы. Мұғалімнің қызметін жоспарлау этапы. Жеке және кәсіптік оқыту ерекшеліктері. Педагогикалық жүйелер, үрдістер және жағдаяттарды жобалау.


Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Стрелков Ю.К. Инженерная и профессиональная психология. Учебное пособие для студентов высших учебных заведении. – М.: Издательский центр «Академия», 2001–306 с.

2. Бодалев А.А. Психология о личности. М., 1988.

3. Душков В.А. Индустриально-педагогическая психология. М.: Просвещение, 1987 г.

4. Климов Е.А. Введение в психологию труда: Учебник для вузов. М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998 г.

5. Психологические основы трудового воспитания школьников / под. ред. Э.А.Фарапановой. – М.: Педагогика, 1998 г.

6. Хрестоматия по инженерной психологии / Под ред. Б.А. Душкова. – М.: Высшая школа, 1991 г.

7. Ломов Б.Ф. Вопросы общей педагогической и инженерной психологии. – М.: Педагогика, 1991 г.

8. Дмитриева М.А., Крылов А.А., Нафтульев А.И. Психология труда и инженерная психология. – Л.: 1979 г.

9. Бодалев А.А. Психология о личности. – М.: МГУ, 1988 г.

10. Возрастная и педагогическая психология / Под. ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1979 г.

11. Выготский Л.С. Проблемы общей психологии. Соб. соч. в 6 том. – М.: Знания, 1982 г.

12. Краткий психологический словарь / Под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. 1999.

13. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Перев. с англ. Л., 1992.

14. Еникеев М.И. Социальная психология. М., 1988.


«КӘСІБИ ПЕДАГОГИКА»


Кәсіптік педагогиканың ғылыми теориялық негіздері.

Кәсіптік білім беру педагогикасының философиялық әдіснамалық негіздері. Ғылыми зерттеулерді басқару. Кәсіптік педагогикадағы зерттеу әдістері. Кәсіптік білім беру жүйесін дамытудың негізгі бағыттары. Шетелдердегі кәсіптік білім беру.

Кәсіпке баулу мазмұны.

Кәсіптік білім берудің мемлекеттік стандарты. Кәсіпке баулу бағдарламаларын түзудің ғылыми теориялық негіздері. Кәсіпке баулу мазмұнын іріктеудегі жалпы тәсілдер. Оқыту мазмұнын макро және микро деңгейде құрылымдау.

Кәсіпке баулу формалары мен әдістері.

Кәсіпке баулу формалары мен әдістері туралы түсінік. Оқытудың мақсаты мен мазмұнына байланысты оқыту формалары мен әдістерін таңдау. Кәсіпке баулуды ұйымдастырудың формалары мен әдістерін оңтайландыру. Оқушылардың білімін ептілігі мен дағдысын бақылаудың ерекшеліктері.

Кәсіпке баулудың қағидалары мен жүйелері.

Педагогикалық процестің маңызы, құрылымы мен жобалануы. Кәсіпке баулудың қағидалары, құрамы, өзара ықпалы және оларды оқу-тәрбие процесінде жүзеге асырудың ерекшеліктері. Кәсіпке баулудың жүйелері туралы түсінік және олардың элементтері. Оқушыларды кәсіпке баулудың негізгі жүйелерінің сипаттамасы.

Кәсіптік білім берудегі инновациялық технологиялар.

Педагогикалық технологияны жобалаудың әдіснамасы. Оқытудың технологиясын ұйымдастырудағы инновациялық тәсілдер. Педагогикалық технологияларды жіктеу. Педагогикалық технологияларды жобалау. Оқытудағы қазіргі ақпараттық және коммуникативтік технологиялар. Оқыту процесін компьютермен қамтамасыз ету. Кәсіптік білім берудегі модульдік және тұлғаға бағдарлы білім беру технологиялары.

Кәсіптік білім берудегі педагогикалық менеджмент.

Кәсіптік білім беру аймағындағы педагогикалық менеджменттің негізгі мақсаты мен міндеттері. Білім беру аймағындағы менеджер қызметінің қағидалары мен әдістері. Педагогикалық жүйе қызметінің тиімділігін арттыруда менеджер тұлғасының рөлі.

Кәсіптік білім беру оқу орындарындағы тәрбие жұмыстарының теориясы мен практикасы.

Адамгершілік гуманистік тәрбиенің қағидалары мен әдістері. Жеке тұлғалық бағдарлы тәрбие. Еңбек, жеке тұлғаның негізгі сапаларын қалыптастыру құралы ретінде. Кәсіптік оқу орындарында тәрбие процестерін ұйымдастырудың ерекшеліктері.

Еңбек технологиясы және кәсіпке баулу мұғалімдерін даярлау және қайта даярлау.

Кәсіпке баулу мұғалімдерінің (оқытушыларының) әдістемелік және арнайы дайындығына қойылатын талаптар. Қазіргі оқу-тәрбие процесінде кәсіпке баулу мұғалімдерінің (оқытушыларының) қызметтік міндеттері және құқығы. Еңбекке және кәсіпке баулу бойынша (мектепте, ауданда, қалада, облыста) әдістемелік жұмыстар жүйесі. Кәсіпке баулу мұғалімдерінің (оқытушыларының) даярлығы және олардың біліктілігін жетілдіру.


Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Өстеміров К.Ө. Кәсіптік педагогика. Оқу құралы. Алматы. 2006.

2. Өстеміров К.Ө. Кәсіптік оқыту әдістемесі. – Алматы: «РАДиАЛ», 2006. – 240 бб.

3. Маленко А.Т. Задачи по профессиональной педагогике: Учебное пособие для инженерно-педагогических работников профтехобразов. 3-е изд. перераб. и доп. М., 1987

4. Скакун В.А. Организация и методика профессионального обучение. Москва. Форум-Инфра-М. 2007. Учебное пособие. 336 с.

5. Теоретические основы профессиональной подготовки учителя. Алм, 1998.

6. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. – М.: Высшая школа, 1990. – 119 с.

7. Сейтешев А.П. Теоретико-методологческие основы современной профессиональной педагогики. – Алматы, Мектеп, 1993, 463 с.


«ЖАЛПЫТЕХНИКАЛЫҚ ЖӨНЕ АРНАЙЫ ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ»


Кәсіптік оқыту әдістемесінің жалпы сұрақтары. Кәсіптік оқытудың мазмұны және міндеттері.

Кәсіпке оқытудың, еңбекке тәрбиелеудің және оқушыларды жетілдірудің қазіргі кезеңдегі міндеттері. ҚР мен оның аймақтарында кәсіпке оқытудың жай-күйі. Оқу бағдарламалары және оларға әдістемелік талдау. Бағдарламаларды құру қағидалары.

Кәсіптік оқыту жүйесіне қолданылатын жалпы дидактикалық қағидалар.

Кәсіптік оқыту қағидалары туралы түсінік. Кәсіптік оқытудың дидактикалық қағидаларының жүйелігі. Кәсіптік оқыту негізін қалаушы қағидалар және олардың сабақ барысында жүзеге асуы.

Кәсіптік оқыту жүйесі.

Кәсіптік оқытудың негізгі жүйелерінің сипаты. Жүйелердің түрлері, оқыту жүйелерін таңдауды анықтайтын факторлар.

Кәсіптік оқытуды ұйымдастырудың негізгі формалары.

Жалпытехникалық және арнайы пәндер бойынша оқу сабақтарын ұйымдастырудың негізгі формалары. Оқытудың сабақтағы, сабақтан тысғ сыныптан тыс және мектептен тыс формалары. Сабақ – мектеп шеберханаларындағы оқушылар еңбегін ұйымдастырудың негізгі формасы. Оқушылардың оқу еңбектерін ұйымдастырудың формалары: фронтальды, топтық және т.б.

Кәсіптік оқыту сабақтарының түрлері және құрылымы.

Сабаққа қойылатын дидактикалық талаптар. Сабақтың мақсаттары. Сабақтың түрлері: дәстүрлі, дәстүрлі емес-инновациялық. Сабақтың құрылымы: лабораториялық, практикалық, аралас және т.б.

Кәсіптік оқыту әдістері.

Кәсіпке оқытудың әдістері мен құралдары. Әдістерді классификациялау. Оларды сабақта тиімді пайдалану. Оқу әдістері. Оқыту әдістері. Оқытудың белсенді және интерактивті әдістері. Проблемалық оқыту. Түсіндіру-иллюстративті әдістер: пікір алысу, әңгіме, түсіндіру, лекция, әдебиетпен жұмыс т.б. Демонстрациялау әдістері. Практикалық әдістер. Жаттығу – іскерлік пен дағдыны қалыптастырудың негізгі әдісі. Жаттығу түрлері. Оларға қойылатын талаптар. Жаттығуды ұйымдастыру және өткізу әдістері. Нұсқаулар, олардың түрлері. Кіріспе нұсқау және ағымдағы нұсқау.

Кәсіптік оқытудағы инновациялық технологиялар.

Қазіргі инновациялық оқыту технологияларының мақсаттары, міндеттері және ұғымы. Қазіргі инновациялық оқыту технологияларының теориялық сипаты. Қазіргі инновациялық технологияларды оқыту үрдісін дамытуға тиімділігі. Сабақты инновациялық оқыту технологияларын пайдалану арқылы ұйымдастыру.

Оқу жұмысын жоспарлау және кәсіптік оқыту мұғалімінің сабаққа дайындығы.

Мұғалімнің сабақты өткізуге даярлану кезеңдері. Сабақтарға алдын ала дайындалу және жоспарлау. Жоспарлау мен сабақ міндеттерінің мәні. Жоспарлау түрлері. Қашық мерзімдік және ағымдағы жоспарлау. Тақырыптық –мерзімдік жоспарлаудың мазмұны. Күнтізбелік сабақ жоспарының құрылымдық элементтерінің мазмұны. Кәсіптік оқыту сабақтарын өткізу. Сабақтардың теориялық және практикалық бөлімдерін өткізудің әдістемелік ерекшеліктері.

Оқушылар білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын бақылау, бағалау және есепуке алу.

Оқушылар үлгерімін есепке алудың және білімдерін тексерудің міндеттері. Педагогикалық талаптарды сақтау. Үлгерімді есепке алудың түрлері. Оқушылар білімдерін, ептіліктерін және дағдыларын бағалау критерийлері. Оқушылардың білім мен ептіліктерін тексерудің түрлері.

Кәсіптік оқытудың оқу-материалдық базасы.

Оқу бөлмелеріне, оларды жабдықтауға және безендіруге, оқушылардың жұмыс орындарына қойылатын эргономикалық және психологиялық-педагогикалық талаптар.

Жалпытехникалық пәндерді оқыту әдістемесі.

Курстың мақсат, міндеттері және мазмұны. Курстың материалдық-техникалықбазасы. Лабораториялық-практикалық сабақтарды өткізудің әдістемелік ерекшеліктері.

Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі. Тракторлар және ауылшаруашылық машиналары.

Арнайы практикумдардың міндеттері менмазмұны. Материалдық базасы. Сабақты ұйымдастыру дың әдістемелік ерекшеліктері. Ауылшаруашылық машиналарын оқып-үйренудің әдістемесі.


Ұсынылатын әдебиеттер:

1. ҚР білім беруді жетілдірудің 2005-2010 жж. Арналған мемлекеттік бағдарламасының ережелері.

2. ҚР білім туралы Заңы. 1999г.

3. Кальней В.А., Капралова В.С., Поляков В.А. Основы методики трудового и профессинального обучения. М., Просвещение, 1987г. 191 с.

4. Поляков В.А., Ставровский А.Е. Общая методика трудового обучения в старших классах. 1987г. 191с.

5. Методика трудового обучения с практикумом./Под ред. Д.А.Тхоржевского. М., Просвещение. 1987г., 448с.

6. Мельникова Л.В., Осипова Л.В., Фридман Т.Б. Методика трудового обучения. М., Просвещение, 1987г., 221с.

7. Методические разработки уроков под ред./ И.Н.Федоровой. М., Просвещение , 1991г., 186с.

8. Васильченко Э.В., Лаюзина А.Я. Методическое пособие по обслуживающему труду. Пособие для учителя. М., Просвещение, 1993г., 159с.

9. Атутов П.Р., Бабкин Н.И., Васильев Ю.К. Связь трудового обучения с основами наук. М., Просвещение, 1983г., 128с.

10. Өстеміров К. Кәсіптік оқыту әдістемесі. Педагогикалық мамандықтар бойынша жоғары және орта кәсіптік білім беретін оқу орындарын, студенттеріне және орта кәсіптік білім беретін оқу орындарының студенттері мен өндірістік оқыту шеберлеріне арналған оқулық. – Алматы: «РАДиАЛ», 2006 ж.


«КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ»


Педагогикалық менеджменттің маңызы, оның білім беру жүесіндегі рөлі мен орны.

Педагогикалық менеджменттің ғылым ретінде пайда болу тарихы. Педагогикалық менеджменттің пайда болу тарихына шолу. Негізгі терминдер мен анықтамалар. Білім берудегі менеджмент тұжырымдамалары. Педагогикалық менеджменттің философиясы. Делегирование.

Педагогикалық менеджменттің құрылымы.

Педагогикалық менеджменттің функциялары, принциптері, әдістері. Педагогикалық менеджменттің тиімділігін айқындайтын факторлар. Педагогикалық менеджменттігі формализм. Басқару ерекшеліктері. Басқару қызметінің деңгейлері. Жоғары деңгейдегі қажеттіліктерді қанағаттандыру әдістері.

Кадрларды басқару психологиясы.

Кадрларды басқару саясаты. Кадр саясатының принциптері мен ережелері. Ұйымдық құрылымдарда жаңалық енгізу мәселелері. Кадрларды басқару әдістері. Тұлға басқару объектісі мен субъектісі ретінде. Жеке тұлғаның психологиялық ерекшеліктері. Басшы рөлі. Іскерлік қарым-қатынас психолгиясы мен этикасы. Іскерлік қарым-қатынас мәні: түрлері, функциялары, кедергілері. Іскерлік комуникациялар. Жиналыста баяндама жасау және мәжіліс өткізу әдістемесі. Қазіргі қоғамдағы имидж. Имидж түрлері. Имиджді қалыптастыру. Басшы имиджі. Мұғалім имиджі.

Конфликтология.

Педагогикалық ұжымдағы түсініспеушіліктер, шығу себептері. Оларды шешуде басшы рөлі. Стресс және оның ерекшеліктері. Дау-дамайды басқару. Дау-дамайды шешу. Дау-дамайдағы өзін-өзі ұстау стратегиялары.


Ұсынылатын әдебиеттер:

   1. М.А. Гончаров. Основы менеджмента в образовании. Моаква, 2006.

   2. В.П. Симонов. Педагогический менеджмент. Ноу-хау в образовании. Москва: Высшее образование, 2007.

   3. К. Бердалиев. Менеджмент. Алматы: Экономика, 2005.

   4. Т.М. Баймолдаев. Педагогический менеджмент и современное управление школой. - Алматы:Ғылым, 2001.

   5. К.Ж. Каракулов. Педагогика управления. – Шымкент, 2000.

   6. К.А. Жусупова. Менеджмент в сфере высшего образования. – Алматы,2004.

   7. Н.К. Мамыров. Менеджмент и рынок: казахстанская модель. – Алматы, 2002.

   8. К. Бердалиев. Қазақстан экономикасы басқару негіздері. – Алматы, ҚазМУ, 1998

Похожие:

«КӘсіби психология» Кәсіби психологияның әдіснамалық негіздері, кәсіптік әрекет процесі icon«Кәсіпке баулудың теориясы мен әдістемесі» кафедрасы бекітемін
Кәсіби білім беру жүйесіндегі менеджмен: Кәсіби психология; Кәсіби педагогика; Кәсіптік білім берудің әдіснамалық проблемалары; Кәсіптік...
«КӘсіби психология» Кәсіби психологияның әдіснамалық негіздері, кәсіптік әрекет процесі iconЖоғары сынып оқушыларына кәсіби бағдар берудің психологиялық негіздері мазмұНЫ
Сондықтан психология мен педагогикада осы мәселеге үлкен көңіл аударылады. Әр мектептің оқушыларды мамандыққа баулу және кәсіби бағдар...
«КӘсіби психология» Кәсіби психологияның әдіснамалық негіздері, кәсіптік әрекет процесі icon1-бөлім Педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері
М010300 – Педагогика және психология мамандығының магистратураға қабылдау емтиханның
«КӘсіби психология» Кәсіби психологияның әдіснамалық негіздері, кәсіптік әрекет процесі iconШетел тілі / Кәсіби бағытталған ағылшын тілі
Мамандықты кәсіби бағытталған шетел тілінде кірістіру. Кәсіби бағытталған шетел тілін пән ретінде адам өмірінің анықтамасы ретінде...
«КӘсіби психология» Кәсіби психологияның әдіснамалық негіздері, кәсіптік әрекет процесі icon050509 «Қаржы» мамандық орта кәсіби білім, жоғары кәсіби білім негізінде сырттай оқитын студенттеріне арналған

«КӘсіби психология» Кәсіби психологияның әдіснамалық негіздері, кәсіптік әрекет процесі iconКӘсіби лексиканы меңгертуде жаңа технологияны қолданудың тиімділігі
Солардың бірі – жоғары оқу орындарының техникалық мамандықтарда оқитын білім алушыларға кәсіби лексиканы оқыту әдістемесі
«КӘсіби психология» Кәсіби психологияның әдіснамалық негіздері, кәсіптік әрекет процесі iconКіріспе
Мысалға, жоғары білімнің міндетті болуы, кәсіби-біліктілік құрылымның көрсеткіші. Жұмысқа қабылдаған кезінде міндетті критерий болып...
«КӘсіби психология» Кәсіби психологияның әдіснамалық негіздері, кәсіптік әрекет процесі iconБағдарлама мазмұны і-бөлім. Отан тарихының өзекті мәселелерін теориялық-әдіснамалық тұрғыда қарастыру
Тарих мамандығы бойынша PhD докторантураға түсуге арналған емтиханының мақсаты – үміткердің кәсіби білімінің тереңдігін және дербес...
«КӘсіби психология» Кәсіби психологияның әдіснамалық негіздері, кәсіптік әрекет процесі iconПсихотерапия технологиялары
Психология, Әлеуметтік жұмыс, Педагогика және психология мамандықтардың студенттеріне, орта кәсіби білім беру мен жоғары оқу орындарының...
«КӘсіби психология» Кәсіби психологияның әдіснамалық негіздері, кәсіптік әрекет процесі icon5В080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандық (тарының) студенттеріне арналған
Тақырып Кәсіби қызметтің салалары. Биотехнология және тамақ өндіру аумағындағындағы мамандардың кәсіптілігі және кәсіби тілі
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница