Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағЫ Қадағалау
Скачать 49.18 Kb.
НазваниеҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағЫ Қадағалау
Дата конвертации06.02.2016
Размер49.18 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.kazntu.kz/sites/default/files/ 25.00.16 на каз.яз..doc
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ САЛАСЫНДАҒЫ ҚАДАҒАЛАУ

ЖӘНЕ АТТЕСТАТТАУ КОМИТЕТІ


ҚР БжәнеҒ М

Білім және ғылым саласындағы қадағалау

және аттестаттау комитетінің

23.02.2008ж. №327 бұйрығымен

БЕКІТІЛГЕН

Диссертациялық кеңес төрағасы


___________________Б.Р.Рақышев «_____»_________________ 2008 г.


25.00.16 - Тау-кен өнеркәсібі мен мұнай-газ кәсіпшілігі геологиясы, геофизика, маркшейдер ісі және жер қойнауының геометриясы

мамандығының


ҚЫСҚАША ПАСПОРТЫ


Астана, 2008

ПАСПОРТЫҢ МАЗМҰНЫ


1. Мамандық формуласы

Тау-кен өнеркәсібі мен мұнай-газ кәсіпшілігі геологиясы, геофизика, маркшейдер ісі және жер қойнауының геометриясы – тау-кен және мұнай-газ өндірісінің тиімділігін арттыру, жер қойнауын кешенді пайдалану және сақтау үшін тау жыныстары массивін жағдайын, жер қойнауын пайдаланудың барлық сатысында қазып алынатын және пайдаланылатын пайдалы қазбалардың (георесурстар) қорлары мен сапасын басқарудың ғылыми негіздерін жасауға бағытталған тау-кен ғылымдары. Мамандықтың зерттеу нысаны: геологиялық объектілерді өндірістік игеру мүмкінділігін, тиімділігін анықтайтын кеңістіктік-морфологиялық, көлемдік-сапалық, гидрогеологиялық, инженерлік-геологиялық және басқа да мүмкін факторлар мен параметрлерді кешенді зерттеу; кенорнын игерудің барлық сатыларында тау-кен геологиялық объектілердің әртүрлі көрсеткіштері арасындағы байланыстарды алдыңғы қатарлы әдістермен және тәсілдермен зерттеу.

Бұл мамандықтың негізгі міндеті тау-кен өндіру және газ өндіру және газ өндіру өндірістерін, жерасты қондырғыларын жобалау, құрылысы, қайта жаңғырту, пайдалану, жою және экологиялық қауіпсіздік мәселелерін шешу кезінде тау жыныстары массивін жағдайын, жер қойнауын пайдаланудың барлық сатысында тау жыныстары массивін жағдайын, пайдалы қазбалардың қорлары мен сапасын тиімді басқару жөнінде сенімді ақпаратпен қамтамасыз ету.


2. Зерттеу аймағы

 1. Геологиялық объектілерді өндірістік игеру үшін пайдалы қазба қорлары мен сапасын сипаттайтын геологиялық факторлар мен параметрлерді зерттеу және талдау.

 2. Тау-кен геологиялық объектілердің көрсеткіштерінің заңдылықтары мен өзара байланысын зерттеу, кенорнын кешенді және тиімді пайдалану үшін минералды шикізат сапасын бағалау.

 3. Қатты пайдалы қазбаларды, мұнай және газ кенорындарын , сонымен қатар су ресурстарын зерттеу және игеру кезіндегі жер қайнауын геометриялау әдістерін жетілдіру.

 4. Тиімді барлау тәсілдерінің кешендері негізінде құрылыс тау жыныстарын, олардың сапалық қасиеттерін және кенорнын тиімді игеру параметрлерін зерттеу.

 5. Жер қойнауындағы пайдалы қазбалардың сапасының таралуын геометриялау, өндірілетін минералды шикізат көлемін және сапасын, толық қазып алу және кенорнын кешенді пайдалану шараларын басқару.

 6. Тау-кен және барлау ісінің мәселелерін шешу мақсатында кенорнының сапалық және сандық сипаттамалары мен көрсеткіштерінің сандық модельдерін жасау.

 7. Пайдалы қазбаларды кешенді пайдалану және қоршаған ортаны қорғау үшін кен жұмыстарын жобалау және жоспарлау, пайдалы қазба қорлары мен сапасын басқару, үйінділерді орналастыру мәселелерін шешу үшін тау-кен геологиялық, маркшейдерлік, геофизикалық ақпараттық мәліметтермен қамтамасыз ету.

 8. Карьер жағдауларының орнықтылығын бағалау және есептеу әдістерін негіздеу; пайдаланылатын ғимараттар мен қондырғылардың, табиғи объектілердің, деформациясын және олардың қоршаған ортамен өзара әсерін бағалау әдістерін жасау.

 9. Барлау, маркшейдерлік түсірістер, сынамалау, геофизикалық және арнайы зерттеулер нәтижесінде алынған бастапқы мәліметтерді жинау.

 10. Минералды шикізаттың қосымша көздерін алу, кенорнын қауіпсіз және тиімді қазу үшін техногендік массивтерді (кенорындарын), қалдық қоймаларын кешенді геологиялық және тау-кен техникалық зерттеу.

 11. Пайдаланылатын кенорындарын геологиялық зерттеу әдістерін, құралдарын, технологиясын және ұйымдастыруды жетілдіру, кенорнын игеру барысында толық барлау, эксплуатациялық барлау және геологиялық-өндірістік бағалау жұмыстарының тиімділігін арттыру.

2.12. Пайдалы қазбалар кенорындарын игеру кезінде геологиялық объектілердің, пайдалы қазба мен бос жыныстардың құрамы мен қасиетінің өзрегуін математикалық бағалау және геометриялық интерпретациялаудың теориялық негіздерін жасау.

2.13. Кенорнын зерттеу және игерудің барлық сатыларында жер қойнауын компьютерлік геометриялау әдістерін жетілдіру, геоақпараттық жүйедерді пайдаланып (ГИС) геологиялық объектілерді модельдеудің жаңа түрлері мен тәсілдерін дамыту.

2.14. Жер қойнауы квалиметриясының әдістерін және жер қойнауын пайдаланудың барлық сатыларында пайдалы қазба сапасын басқарудың әдістемелік негіздерін жетілдіру.

2.15. Сертификаттау, стандарттау және метрология талаптарына сәйкес пайдалы қазба сапасын сипаттайтын көрсеткіштерді кешенді зерттеу.

2.16. Пайдалы қазбаларды жер қойнауынан сапалы және толық қазып алуды бағалау әдістемелерін жасау.

2.17. Эксплуатациялық барлау торларының параметрлерін оңтайландыру, оларды орналастыру, әртүрлі морфологиялық типтерді нұсқалау әдістерін негіздеу және геологиялық мәліметтердің сенімділігін бағалау.

2.18. Компьютерлік технологияны пайдаланып пайдалы қазбалар қорларын есептеу, кенорнының жеке учаскелері бойынша геологиялық объектілер қорларын есептеу дәлдігін бағалау тәсілдерін жетілдіру.

2.19. Жер қойнауын пайдалану кезінде пайдалы қазбаның баланстық қорларының ашылған, дайындалған және қазуға дайын қорларын негіздеудің әдістемелік негіздерін жасау.

2.20. Ақпараттық база сенімділігін арттыру үшін алдыңғы қатарлы аспаптар мен түсіру тәсілдерін қолданып кен жұмыстарын маркшейдерлік қамтамасыз ету, сонымен қатар тау-кен графикалық құжаттаманы автоматтандыру әдістері мен құралдарын зерттеу.

3. Шектес мамандықтар шифрі мен атауы

25.00.08 – Инженерлік геология, топырақтану.

25.00.17 – Мұнай және газ кенорындарын игеру және пайдалану.

25.00.20 - Геомеханика, тау жынысатын бұзу.

25.00.22 - Геотехнология, физика-техникалық, физика-химиялық, құрылыстық.

25.00.26 – жерге орналастыру, кадастр және жер мониторингі.

25.00.32 - Геодезия.

25.00.35 - Геоинформатика.

25.00.36 - Геоэкология.

05.01.01 – Инженерлік геометрия и компьютерлік графика.


25.00.16 мамандығының паспорты Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-дың диссертациялық кеңесінің мәжілісінде талқыланған және қабылданған (9 қаңтар 2008ж., протокол №1).

Похожие:

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағЫ Қадағалау iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағЫ Қадағалау
Геотехнологиялық процестер кезіндегі заңдылықтар және оларды жер қойнауын игеруде қолдану туралы тау-кен ғылымдырының кешені
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағЫ Қадағалау iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті Алқасының 2003 ж. 23 маусымдағы (№8 хаттама)...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағЫ Қадағалау iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағЫ Қадағалау
Тау-кен геологиялық ақпараттарды пайдаланып пайдалы қазбалардың, технологендік түзілулердің жату заңдылықтарын анықтау үшін техникалық...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағЫ Қадағалау iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының
Республикасы Білімжәне ғылым министрлігі Білім және ғылымсаласындағы бақылау комитеті ұсынатын ғылыми баспалар тізбесі
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағЫ Қадағалау iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты 2015 ж. 29 қазанында...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағЫ Қадағалау iconҚазақстан республикасының ғылым және білім министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
«Экономика және халық шаруашылығын басқару» мамандығы бойынша кандидаттық емтиханға арналған
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағЫ Қадағалау iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылдың 17 маусымындағы №261 бұйрығымен бекітілген магистратура мен докторантураға...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағЫ Қадағалау iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
Миссиясы: бәсекеге қабілеттілікті және тұрақты әлеуметтік-экономикалық өсімді қамтамасыз ететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағЫ Қадағалау iconДиссертациямен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Орталық ғылыми кітапханасында танысуға болады
Жұмыс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің қазақ әдебиеті...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағЫ Қадағалау iconДиссертациямен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Орталық ғылыми кітапханасында танысуға болады
Жұмыс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің қазақ әдебиеті...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница