Курс 2 Семестр 3 Дәріс 30 сағат Зертханалық жұмыс 15 сағат Аралық бақылау (саны) 2




Скачать 229.37 Kb.
НазваниеКурс 2 Семестр 3 Дәріс 30 сағат Зертханалық жұмыс 15 сағат Аралық бақылау (саны) 2
Дата конвертации06.02.2016
Размер229.37 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.kazntu.kz/sites/default/files/_ФЗ_Каз.doc


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті


Геологиялық барлау институты

Геофизика кафедрасы





«Бекітемін»

Институт директоры

____________Д.К. Қалитов

«____»____________2005 ж.


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)


«Жер физикасы» пәні бойынша

050706 – «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» мамандығы үшін


Оқу түрі күндізгі

Барлығы 3 кредит

Курс 2

Семестр 3


Дәріс 30 сағат

Зертханалық жұмыс 15 сағат

Аралық бақылау (саны) 2


СӨЖ 45 сағат

СОӨЖ (дәрісханалық) 45 сағат

Барлық дәрісханалық сағат 90

Барлық дәрісханадан тыс сағат 45

Еңбек көлемі 135 сағат

Емтихан 3 семестр


Алматы 2005


“Жер физикасы” пәні бойынша жұмыс бағдарламасы «050706 - Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» мемлекеттік стандарт негізінде жасалған.


Құрастырған - Нұрмағамбетов Ә, геология-минералогия ғылымдарының докторы, профессор.


Жұмыс бағдарламасы „Геофизика” кафедрасының мәжілісінде талқыланды. № хаттама, “ ” 2005 жыл.


Төраға ____________________


Оқытушы туралы мәліметтер: Нұрмағамбетов Ә, геология-минералогия ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ политехникалық институтын 1967 жылы бітірген (геофизика мамандығын), жалпы ғылыми-педагогикалық стажы – 38 жыл, Қаз ҰТУда істеген уақыты – 8 жыл. Бұл пән бойынша оқу құралы мен әдістемелік нұсқаулар баспаға берілген.


Кеңсе: Геофизика кафедрасы

Мекен-жай: 480013, Алматы қ., Сәтбаев көшесі 22, БОК 527

Тел/Факс: 8-(3272)-92-79-05

Е-mail: nalkuat@mail.ru


1. Пәннің мақсаттары мен міндеттері

Пәндi оқыту мақсаты

Алғашқы оқу жылдарында (төменгi курстарда) студенттердiң оқу бағдарламасын меңгеруi, ең алдымен, өздерi қалап (таңдап) алған мамандығының келешегiн жете түсiне бiлiуiне тiкелей байланысты. Бұл тұрғыда “Жер физикасы” пәнiнiң орны айрықша. Студенттер оқу барысында жердiң жоғарғы және төменгi қабаттарын құрайтын тау жыныстарының физикалық қаситеттерi мен онда болып жатқан құбылыстар жайлы түсiнiк алады. Бұл мағлұматтар келешек геология және геофизика салаларындағы арнайы пәндердi игеруге бiрде-бiр көмегiн тигiзедi.

Пәнді оқыту міндеттері

Студеттердiң бұл пәндi оқу барысында алған түсiнiктерi келешек арнайы мамандық пәндерiн терең меңгеруде өз көмегiн тигiзетiнi сөзсiз. Сондықтан да “Жер физикасы” пәнiнiң жұмыс бағдарламасы жердiң құрамы, құрылысы, құрылымы жайлы және де жердiң тегi мен физикалық қаситеттерi туралы жүйелi бiлiм алуға арналған.

Алдыңғы реквизиттер. «Жер физикасы» пәнін оқып-үйренуде қажетті пәндер: математика, физика, геодезия және топография негіздері, жалпы және тарихи геология, экология, мамандыққа кіріспе.

Соңғы реквизиттер. «Жер физикасы» пәнін оқып-үйренуді қажет ететін пәндер: геотектоника және геодинамика, геокартирование және аралық зерттеу әдістері, сейсмотектоника, Қазақстан геологиясы, сейсмология, геофизикалық барлау әдістері, құрылымдық геология.

2. Білім бағалау жүйесі.

Кредиттік технология арқылы оқытуда Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-дың барлық курстары мен барлық пәндері бойынша студенттердің білімін тексерудің рейтингтік жүйесі қолданылады.

Мамандықтың оқу жоспарына енген әрбір пәндер рейтингі 100 балдық шкала бойынша бағаланады.

Әрбір пәндер үшін бақылаудың төмендегі түрлері белгіленеді: ағымдық бақылау, аралық бақылау, қорытынды бақылау.


Бақылау түрлері бойынша рейтинг балдарын бөлу


Вариант №

Қорытынды бақылау түрі

Бақылау түрлері

Балдар

1

Емтихан

Қорытынды бақылау

Аралық бақылау

Ағымдық бақылау

40

20

40



Ағымдық бақылау түріне бақылау жұмыстары, рефераттар, семестрлік тапсырмалар, коллоквиумдар, орындалған зертханалық жұмыстар және т.б. жатады. Қорытынды бақылауға курстық жоба немесе курстық жұмыс пен емтихан жатады.

Ағымдық бақылаудың нәтижелерін тапсыру мерзімі пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік кестесімен анықталады. Ағымдық бақылаулардың саны пәннің оқу – әдістемелік жиынтығында көрсетілген осы пәннің мазмұны және көлемімен анықталады.


Оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі

«Жер физикасы» пәні бойынша


Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Бақылау түрлері

Л1_1

Л1_2

Л2_1

Л2_2
Б1_1

Б2_1

АБ1
Л3_1
Л3_2
Л4_1

Л4_1
Б2

АБ2

Р_1

Р_2

Балл

3

3

3

2

4

3

10

3

2

3

2

7

10

3

2

Бақылау түрлері:

Л–лабораториялық жұмыс; Б – бақылау;

Р – реферат; АБ – аралық бақылау және т.б.

Студенттердің білімі, шеберлігі мен дағдысы 3-кестеде келтірілген төмендегі жүйе бойынша бағаланады.

Студент жалпы ≥ 30 рейтинг балы есебімен қорытынды бақылауға жіберіледі. Қорытынды бақылауға ≥ 20 балл жинаған жағдайда ғана өткізілді деп есептелінеді. Пәннің қорытынды бағасы шкала бойынша анықталады.


Студенттердің білімдерін бағалау


Баға

Әріптік эквивалент

Рейтингтік балл

пайызбен (%)

Балмен

Өте жақсы

А

А-

95-100

90-94

4

3,67

Жақсы

В+

В

В-

85-89

80-84

75-79

3,33

3,0

2,67

Қанағаттанарлық

С+

С

С-

D+

D


70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

2,33

2,0

1,67

1,33

1,0

Қанағаттанарлықсыз

Ғ

0-49

0



Модульдар мен аралық аттестация бойынша бақылау жүргізуге арналған сұрақтар тізімі.

1 модуль бойынша бақылау жүргізуге арналған сұрақтар

1. “Жер физикасы” пәні қандай мәселелерді зерттейді?

2. Жұлдызаралық кеңістік немен толтырылған?

3. Күн жүйесі қандай планеталардан тұрады?

4. Галлактиканың көнелiгi /жасы/ қаншада?

5. Күннiң массасы Жер массасынан қанша есе көп?

6. Күн желi дегенiмiз не?

7. Магнитосфера дегенiмiз не?

8. Жер Күнді қандай жылдамдықпен айнала қозғалады?

9. Жердің үлкен (экваторлық) және кіші (полярлық) жартылай өстерінің мөлшері қанша?

10. Жердiң полярлық қабысуы дегенiмiз не?

11. Геоид дегенiмiз не?

12. Жердiң мүсiнi қай фигураға сәйкес келедi?

13. Жер бетінің ең төмен (мухит түбі) және ең биік (таулар шыңы) арасындағы айырым шамасы қанша?

14. Жер қыртысын құрайтын тау жыныстарының орташа тығыздығы неге тең?

15. Жалпы жердiң орташа тығыздығы неге тең?


2 модуль бойынша бақылау жүргізуге арналған сұрақтар

1. Жер ядросыныда қысымның ең жоғары мәнi шамамен қанша?

2. Заттың қаттылығы немен анықталады?

3. Континенттiк (құрлықтық) жер қыртысы қандай қабаттардан тұрады?

4. Мұхиттық жер қыртысы қандай қабаттардан тұрады?

5. Жер қыртысының вертикальдық /тiк/ әртектiлiгi немен сипатталады?

6. Жер қыртысының горизонтальдық /көлденең/ әртектiлiгi немен сипатталады?

7. Жер шарының гипсографиялық сызығы дегенiмiз не?

8. Платформа дегеніміз не?

9. Геосинклиналь дегеніміз не?

10. Мұхит астында Жер қыртысының қалыңдығы қанша?

11. Құрлықта Жер қыртысының қалыңдығы қанша?

12. Астеносфералық қабат дегеніміз не?

13. Геотермиялық градиент дегеніміз не?

14. Геотермиялық саты дегеніміз не?

15. Жылу ағыны қалай есептеледі?


Аралық аттестацияға арналған сұрақтар

 1. Галактиканың құрылымы қандай?

 2. Күн жүйесі қандай планеталардан тұрады?

 3. Күннiң радиусы Жердiң экваторлық радиусынан қанша есе көп?

 4. Поляр шұғыласы (полярное сияние) дегенiмiз не?
 5. Жер Күнді қандай жылдамдықпен айнала қозғалады?


 6. Геоид дегенiмiз не?

 7. Жер бетінің ең төмен (мухит түбі) және ең биік (таулар шыңы) арасындағы айырым шамасы қанша?

 8. Заттың созылмалығы (пластичность) немен анықталады?

 9. Серпiмдi дене дегенiмiз не?

 10. Қатты дененiң аққыштығы (текучесть) дегенiмiз не?

 11. Тау жыныстарының берiктiгi дегенiмiз не?

 12. Континенттiк (құрлықтық) жер қыртысы қандай қабаттардан тұрады?

 13. Кiм және қай уақытта жер қыртысын үш қабаттан тұрады деген түсiнiктi енгiздi?

 14. Жер қыртысының вертикальдық /тiк/ әртектiлiгi немен сипатталады?

 15. Жер қыртысының горизонтальдық /көлденең/ әртектiлiгi немен сипатталады?

 16. Жер қыртысындағы элементтiң пайыздық құрамы не деп аталады?

 17. Жер қыртысындағы ең көп тараған бiрiншi үш элементтi атаңыз?

 18. Сейсмикалық зондылау (зондирование) арқылы қандай мағлұматтар аламыз?

 19. Жердiң алғашқы глобусы қай кезде жасалынды?

 20. Құлықтық саяз жер (қайраң) немесе шельф дегеніміз не?

 21. Мұхиттардың орташа тереңдiгi неге тең?

 22. Мұхит түбі бедерінде қандай элементтер кездеседі?

 23. Контитенттік баурай (континентальный склон) мұхитта қандай тереңдікке дейін созылады?

 24. Орталық-мұхиттық жота дегеніміз не?

 25. Рифт дегеніміз не?

 26. Материктік шектеменің (окрайн) түрлерін атаныздар (континент пен мұхиттың түйіскен жері)

 27. Абиссальды жазықтар дегеніміз не?

 28. Континенттік жер қыртысы қандай учәскілерге бөлінеді?

 29. Платформа дегеніміз не?

 30. Геосинклиналь дегеніміз не?

 31. Платформаның құрлымдық қабаты (этажы) дегенді қалай түсінесің?

 32. Платформаның кристаллдық іргетасы (фундаменті) дегеніміз не?

 33. “Тақта” (плита) дегеніміз не?

 34. “Щит” (қалқан) дегеніміз не?

 35. Әр түрлі геосинклинальдар мен платформалар орналасуы көрсетілген карта қалай аталады?

 36. Мұхит астында Жер қыртысының қалыңдығы қанша?

 37. Жердің 3 айқын бөлінетін геосферасын атаңыз?

 38. Құрлықта Жер қыртысының қалыңдығы қанша?

 39. Жер қыртысы астыңғы қабаттардан немен бөлінген?

 40. Астеносфералық қабат дегеніміз не?

 41. Континент астында астеносфера қандай тереңдікте жатыр?

 42. Мұхит астында астеносфера қандай тереңдікте жатыр?

 43. Литосфера дегеніміз не?

 44. Мантия қандай тереңдікте жатыр?

 45. Мантиядағы заттар қандай күйде болады?

 46. Жердің сыртқы ядросы қандай тереңдіктен басталады?

 47. Жердің ішкі ядросының радиусы қандай?

 48. Вулкандар - ненің қуатты бұлағы?

 49. Жанартау атқылауы және ыстық су көздері нені білдіреді?

 50. Өте жоғары температураға қарамастан жердің ішкі бөлігін құрайтын заттар неге қатты болады?

 51. Күн сәулесі Жер қабатын қанша тереңдікке дейін қыздырады?

 52. Тереңдеген сайын температураның үздіксіз жоғарлауы неге байланысты?

 53. Геотермиялық градиент дегеніміз не?

 54. Жылу ағыны қалай есептеледі?

 55. Жылу өткiзгiштiк дегенiмiз не?

 56. Конвекция дегенiмiз не?

 57. формуласы қандай заңды өрнектейдi?

 58. Ауырлық күшi дегенiмiз не?

 59. Жердiң тартылыс күшi қалай бағытталған?

 60. Жердiң орталықтан тепкiш күшi қалай бағытталған?

 61. Ауырлық күшiнiң қалыпты мәнi неге байланысты?

 62. Ауырлық күшiнiң үдеуiн өлшейтiн приборды атаңыз?

 63. Жердің экваторлық көтерілуі (вздутие) неге байланысты?


3 Пәннің мазмұны.


Сабақ түрлері бойынша сағат бөлу


Тақырып атауы

Академиялық сағат саны




Дәріс

Лабораториялық сабақтар

СОӨЖ

СӨЖ

1. Жер физикасы және оның жаратылыстану ғылымдары арасындағы орны

2

-

2

2

2. Жердің ғарыштық қоршауы

2

-

2

2

3. Жер туралы жалпы түсінік

2

2

4

4

4. Жер қыртысы, оның құрылысы мен құрамы

2

-

3

3

5. Жер қыртысының ірі құрылымдық элементтері

2

2

4

4

6. Континенттер қозғалысы

2

-

3

3

7. Жер сілкінуі және оның оның табиғаты

2

2

4

4

8. Сейсмикалық аудандау және болжам

2

2

4

4

9. Жердің ішкі (терең) қойнауларының құрылысы

2

2

3

3

10. Жердің магниттік өрісі

2

-

3

3

11. Жердің электрлік өрісі

2

2

3

3

12. Жердің гравитациялық өрісі

2

-

3

3

13. Жердің жылулық өрісі

2

3

3

3

14. Радиоактивтілік және жердің көнелігі

2

-

2

2

15.Жерді ғарыштан зерттеу

2

-

2

2

Барлығы (сағаттар)

30

15

45

45


Дәрістің мазмұны

1. Жер физикасы және оның жаратылыстану ғылымдарының арасындағы орны. Даму тарихы. Пәнді оқыту мақсаттары мен міндеттері.

2. Жердің ғарыштық қоршауы. Жердің пайда болуы. Галактика жайлы жалпы түсінік. Күн жүйесі. Күн мен Жер және Ай мен Жер араларындағы байланыс.

3. Жер туралы жалпы түсінік. Жердің мүсіні мен мөлшері. Жердің пішіні. Жердің тығыздығы. Жер қойнауының қысымы. Жер қойнауын құрайтын заттардың физикалық қасиеттері.

4. Жер қыртысы, оның құрылысы мен құрамы. Жер қыртысын зерттеу тарихынан. Жер қыртысы неден тұрады? Жер қыртысының әртектілігі. Жер қыртысының жимиялық құрамы.

5. Жер қыртысының ірі құрылымдық элементтері. Континенттер мен мұхиттар. Жер беті құрылысының ерекшеліктері. Геосинклинальдар мен платформалар.

6. Континентер қозғалысы (жылжуы). А.Вегенер болжамы. Мобилизмнің жаңа өрлеуі. Литосфералық тақталар тектоникасы. Литосфералық тақталардың қозғалыс механизмі.

7. Жер сілкінуі және оның табиғаты. Жер сілкінісінің пайда болуы. Негізгі сейсмологиялық терминдер. Сейсмикалық толқындар. Жер сілкінісін тіркеу. Жер сілкінісінің мөлшерін анықтау.

8. Сейсмикалық аудандау және болжам. Жер сілкінісінің географиялық таралуы. Сейсмикалық аудандау және оның түрлері. Жер сілкінісін алдын-ала болжау.

9. Жердің ішкі (терең) қойнауларының құрылысы. Жердің мантиясы. Жердің ядросы. Жердің ішкі бөліктерінің серпімділік қасиеттері.

10. Жердің магниттік өрісі. Жер – алып магнит. Жердің магниттік өрісінің элементтері. Магнит өрісінің өзгерістері мен инверсиясы. Магниттік аномалиялар. Магнит өрісінің жаратылысы.

11. Жердің электрлік өрісі. Атмосферадағы электрлік құбылыстар. Жер қойнауындағы электр тогы. Электрлік өрісті өлшеу. Геоэлектрлік зондылау.

12. Жердің гравитациялық өрісі. Ауырлық күші Ауырлық күшін өлшеу. Ауырлық күшінің таралуы. Изостазия принципі.

13. Жердің жылулық өрісі. Жылулық өрістің көзі. Жер қойнауының жылулық ағыны. Жер шарының геотермикалық зерттелуі.

14. Радиоактивтілік және жердің көнелігі. Табиғи радиоактивтілік. Жердің радиоактивтілігі. Жердің көнелігі (жасы).

15. Жерді ғарыштан зерттеу. Ғарыштық түсірім материалдары. Жер беті бейнесуретін бажайлаудың негізгі принциптері. Ғарыштық бейнесуреттер көмегімен кейбір геологиялық-геофизикалық мәселелерді шешу мысалдары.


Зертханалық сабақтардың атаулары, олардың мазмұны және сағаттық көлемі

1. Логарифмдік масштабта сейсмикалық толқындардың годографын тұрғызу. Реттің әр түрлі мәніне сәйкес логаримдік шкаланы есептеп, график тұрғызу.

2. Гистограмманы есептеу және тұрғызу (геофизикалық өрістер параметрлері бойынша). Есептеу кестесін жасап, оны толтыру. Гистограмманы тұрғызу.

3. Дәрістердің № 1 және 2 модульдері бойынша бақылау жұмысын орындау. Берілген сұрақтарға жазбаша жауап беру.

4. Геофизикалық өрістер параметрлері бойынша изосызықтар схемасын тұрғызу. Изосызықтар тұрғызудың жалпы ереежелері мен принциптері. Геофизикалық мақхсаттар үшін изосызықтар тұрғызу қажеттілігі.

5. Сейсмикалық толқындардың орташа және тақташалық (пластық) жылдамдықтарын анықтау.

6. Дәрістердің № 3 және 4 модульдері бойынша бақылау жұмысын орындау. Берілген сұрақтарға жазбаша жауап беру.


Студенттердің өздік жұмысы (СӨЖ).

1. Жер физикасы және оның жаратылыстану ғылымдары арасындағы орны

2. Жердің ғарыштық қоршауы

3. Жер туралы жалпы түсінік

4. Жер қыртысы, оның құрылысы мен құрамы

5. Жер қыртысының ірі құрылымдық элементтері

6. Континенттер қозғалысы

7. Жер сілкінуі және оның табиғаты

8. Сейсмикалық аудандау және болжам

9. Жердің ішкі (терең) қойнауларының құрылысы

10. Жердің магниттік өрісі

11. Жердің электрлік өрісі

12. Жердің гравитациялық өрісі

13. Жердің жылулық өрісі

14. Радиоактивтілік және жердің көнелігі

15. Жерді ғарыштан зерттеу


Студенттің оқытушы басшылығымен (СОӨЖ) жүргізілетін өздік жұмысы.

1. Галактика және оның құрылысы мен құрылымы (сызба түрінде көрсетіп түсіндіру).

2. Жер қойнауын құрайтын заттардың физикалық қасиеттері (тығыздық, қысым, ауырлық күші үдеуі). Физикалық параметрлердің жер бетінен төмен қарай өзгерісі.

3. Континентальдық және мұхиттық жер қыртыстарының құрылыс ерекшеліктері.

4. Жер қыртысының химиялық құрамы (кең тараған элементтердің салмақ пайызымен).

5. Жердің ішкі құрылысының схемасы. Жердің ішкі қабаттарын геометриялық және физикалық параметрлерімен қоса бөліп көрсету.

6. Жер бетіндегі белгілі литосфералық плиталар сызбасы.

7. Басты сейсмологиялық терминдер және олардың анықтамалары (ошақ, эпицентр, гипоцентр, магнитуда, балл және т.б.).

8. Жер сілкінісін мөлшері арқылы бөлу. Жер сілкінісінің энергиясы Е мен магнитудасы М.

9. МSK (MMSK) сейсмикалық шкала-кестесі. Жер сілкінісінің жер бетіндегі күшін I (балл есебімен) анықтау.

10. Жердің магниттік және электрлік өрістерінің құрылысы, олардың құрастырушыларын есептеу.

11. Жердің гравитациялық өрісінің ерекшеліктері.

12. Температураның жер бетінен төмен қарай өзгерісі. Геотермиялық саты және геотермиялық градиент.

13. Жердің сейсмологиялық пішімі (моделі).Тура және көлденең толқындар таралу жылдамдықтарының жер бетінен төмен қарай өзгерісі.

14. Салыстырмалы және абсолюттік жержылнамалық шкалалар.

15. Жер бетінің ғарыштан көрінісі.


Сабақ өткізу кестесі




Күні

Уақыты

Тақырыптар атауы










Дәрістер

1







Жер физикасы және оның жаратылыс-тану ғылымдары арасын-дағы орны

2







Жердің ғарыштық қоршауы.

3







Жер туралы жалпы түсінік

4







Жер қыртысы, оның құрылысы мен құрамы

5







Жер қыртысының ірі құрылымдық элементтері

6







Континенттер қозғалысы

7







Жер сілкінуі және оның табиғаты

8







Сейсмикалық аудандау және болжам

9







Жердің ішкі (терең) қойнауларының құрылысы

10







Жердің магниттік өрісі

11







Жердің электрлік өрісі

12







Жердің гравитациялық өрісі

13







Жердің жылулық өрісі

14







Радиоактивтілік және жердің көнелігі

15







Жерді ғарыштан зерттеу










Лабораториялық сабақтар

1







Логарифмдік масштабта сейсмикалық толқындардың годографын тұрғызу.

2







Гистограмманы есептеу және тұрғызу (геофизикалық өрістер параметрлері бойынша).

3







Дәрістердің № 1 және 2 модульдері бойынша бақылау жұмысын орындау.

4







Геофизикалық өрістер параметрлері бойынша изосызықтар схемасын тұрғызу.

5







Сейсмикалық толқындардың орташа және тақташалық (пластық) жылдам-дықтарын анықтау.

6







Дәрістердің № 3 және 4 модульдері бойынша бақылау жұмысын орындау.

4. Пән бойынша оқу – әдістемелік материалдар

Негізгі:

 1. Жарков В.Н. Внутреннее строение Земли и планет.М.:Наука.1983. 415 с.

 2. Стейси Ф. Физика Земли. М.: Мир. 1972. 342 с.

 3. Магницкий В.А. Основы физики Земли. М.:Геодезиздат. 1953. 290 с.

 4. Земная кора и верхняя мантия. М.:Мир. 1972. 640 с.

 5. Гутенберг Б. Физика земных недр. М.:ИЛ. 1963. 263 с.

 6. Магницкий В.А. Внутреннее строение и физика Земли. М.:Недра. 1965. 379 с.

 7. Филиппов Е.М. Популярно о геофизике. Киев:Науково думка. 1989. 168 с.

 8. Сорохтин О.Г., Ушаков С.А. Глобальная эволюция Земли. М.Из-во МГУ 1991. 446 с.

 9. Фишер Д. Рождение Земли. М.Мир 1990. 264 с.

 10. Белоусов В.В. Земля, ее строение и развитие. М.Из-во АН СССР. 1963. 152 с.

 11. Вольвовский И.С. Сейсмические исследования земной коры в СССР .М. Недра. 1973. 208 с

 12. Резанов И.А. Земная кора. М.Наука. 1974. 160 с.

 13. Вегенер А. Происхождение континентов и океанов. Л.Наука. 1984. 277 с.

 14. Новая глобальная тектоника (тектоника плит). М.Мир. 1974.

 15. Миронов В.С. Курс гравиразведки. М.Недра. 1980. 543 с.

 16. Кац Я.Г., Рябухин А.Г. Космическая геология. М.1984. 80 с.

17. Цубои Т. Гравитационное поле Земли. М.Мир.1982. 288 с.

18. Пути познания Земли. Редколлегия: Баранов В.И., Зайцев Л.П. и др.М.Наука. 1971.343 с.

19. Рихтер Ч. Элементарная сейсмология. М: Из-во иностранной литературы. 1963. 670 с.

20. Саваренский Е.Ф., Кирнос Д.П. Основы сейсмологии и сейсмометрии. М: Гостехиздат. 1955.

21. Шульц С.С. Земля из Космоса. М.Недра. 1984. 115 с.

Қосымша:

 1. Болт Б. В глубинах Земли. М.:Мир.1984.190 с.

 2. Бончковский В.Ф. Внутреннее строение Земли. М.:АН СССР. 1953. 175с.

3. Нурмагамбетов А. Основы сейсмологии и сейсмической безопасности. Алматы: Lem. 2001. 120 с.

4. Израилев В.М. Земля – планета парадоксов. М.Наука.1991. 190 с

5. Кропоткин П.Н. Эволюция Земли. М.Знание. 1964.94 с.

6. Физика земной коры и верхней мантии.Тр.нац.академии и Нац.НИС США.М:Мир.1966. 253 с.

7. Ферхуген Дж.,Тернер Ф. и др. Земля. Введение в общую геологию. Т.1. М.Мир.1974. 392 с.

8. Судо М.М. Современная геология. М.Знание. 1981. 161 с.

9. Монин А.С. История Земли. Л.Наука.1977. 228 с.

10. Гаврилов В.П. Загадка геотектоники. М.Наука 1988. 188 с.

11. Силкин Б.И., Троицкая В.А., Шебалин Н.В. Наша незнакомая планета. М.Из-во АН СССР. 1962. 295 с.

12. Шарма П. Геофизические методы в региональной геологии. М.Мир.1989. 487 с.

13. Федынский В.В. Разведочная геофизика. М.Недра.1967. 672 с.

14. Бончковский В.Ф., Бублейников Ф.Д. Земля, ее фигура и физические свойства. М. Из-во техн.-теорет. литературы. 1956. 252 с.

15. Шишкин И. Из глубины пылающих недр.М.Мысль. 1969. 95 с.

16. Глико А.О., Парфенюк О.И. Тепловое поле Земли//В сб. «Комплексные исследования по физике Земли». М.Недра.1989. С.26-43.

17. Войткевич Г.В. Происхождение и химическая эволюция Земли. М.Наука. 1983. 168 с.

18. Кац Я.Г., Рябухин А.Г. Космическая геология. М.1984. 80 с.

19. Исследования природной среды космическими средствами. Сер. геология и геоморфология.т.1. М.1973.126 с.; т.2. М.1974. 110 с.; т.5. М.1976.292 с.

20. Исследования природной среды космическими средствами. Сер. геология и геоморфология. т.2. М.1974. 110 с

21. Исследования природной среды космическими средствами. Сер. геология и геоморфология. т.5. М.1976. 292 с.

22. Сейсмологические таблицы. Тр.ИФЗ АН СССР.М.1962. 98 с.

23. Каталог землетрясений Северного Тянь-Шаня. Алма-Ата 1990. 202 с.

24. Нұрмағамбетов Ә. Сейсмология негіздері. Алматы.2002. 170 бет


МАЗМҰНЫ


1. Пәннің мақсаттары мен міндеттері. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Пәнді оқыту мақсаты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Пәнде оқыту міндеттері . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Алдыңғы реквизиттер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Соңғы реквизиттер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. Білім бағалау жүйесі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Бақылау түрлері бойынша рейтинг балдарын бөлу . . . . . . .. . . . . . . . . . . 3

Оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Студенттердің білімдерін бағалау . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Модульдар мен аралық аттестация бойынша бақылау жүргізуге

арналған сұрақтар тізімі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3. Пәннің мазмұны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Сабақ түрлері бойынша сағат бөлу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Дәрістің мазмұны . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Зертханалық сабақтардың атаулары, олардың мазмұны және

сағаттық көлемі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Студенттердің өздік жұмысы (СӨЖ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Студенттердің өздік жұмысы (СӨЖ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Сабақ өткізу кестесі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 11

4. Пән бойынша оқу – әдістемелік материалдар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11


Похожие:

Курс 2 Семестр 3 Дәріс 30 сағат Зертханалық жұмыс 15 сағат Аралық бақылау (саны) 2 iconКурс –2 Семестр –4 Кредит саны 3 Дәріс – 30 сағат Зертханалық сабақ-15
...
Курс 2 Семестр 3 Дәріс 30 сағат Зертханалық жұмыс 15 сағат Аралық бақылау (саны) 2 iconЛекция 15 (сағат) Практикалық сабақ 30 (сағат) осөЖ 45 (сағат) СӨЖ 45 (сағат) Емтихан Сағат көлемі 135 Курс 3 Семестр 5 Астана 20 ж. Жұмыс бағдарламасы «Кәсіптік аурулар»

Курс 2 Семестр 3 Дәріс 30 сағат Зертханалық жұмыс 15 сағат Аралық бақылау (саны) 2 iconҚолы) (аты-жөні)
Бір аптада 3 кредит сағат саны болу тиісті, әр аптадағы кредит – сағат саны үш байланыс сағаттан (дәріс, семинар) және үш сағат ОқСӨЖ...
Курс 2 Семестр 3 Дәріс 30 сағат Зертханалық жұмыс 15 сағат Аралық бақылау (саны) 2 iconДәріс 30 сағат Зертханалық сабақ 15 сағат ожсөЖ 45 сағат

Курс 2 Семестр 3 Дәріс 30 сағат Зертханалық жұмыс 15 сағат Аралық бақылау (саны) 2 iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Пән 6 семестрде 15 апта аралығында оқылады. Жалпы сағат көлемі – 135, оның ішінде 22,5 дәріс, 15 тәжірибелік, 7,5 зертханалық және...
Курс 2 Семестр 3 Дәріс 30 сағат Зертханалық жұмыс 15 сағат Аралық бақылау (саны) 2 iconДәріс 30 сағат Зертханалық сабақ 15 сағат ожсөЖ 45 сағат
...
Курс 2 Семестр 3 Дәріс 30 сағат Зертханалық жұмыс 15 сағат Аралық бақылау (саны) 2 iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі
Бұл пән төртінші семестрде оқылады, пәнге 135 сағат берілген, оның ішінде дәріс 30 сағат, тәжрибе 15 сағат, СӨЖ 90 сағат. Қорытынды...
Курс 2 Семестр 3 Дәріс 30 сағат Зертханалық жұмыс 15 сағат Аралық бақылау (саны) 2 iconКурс 1 Семестр Дәріс 15 сағат Тәжірибелік сабақ 15 сағат
Б. Б., Құлманова Ә. Б. құрастырды. Жұмыс бағдарламасы Қр бғМ №289, 11. 05. 2005ж және 050506 «Экономика», 050511 «Маркетинг» мамандықтарына...
Курс 2 Семестр 3 Дәріс 30 сағат Зертханалық жұмыс 15 сағат Аралық бақылау (саны) 2 iconДәріс –30 сағат Практикалық сабақ – 15 сағат ожсөЖ – 45 сағат
Курс бағдарламасы : Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің 11. 05. 2005ж. №289 негізінде жасалды
Курс 2 Семестр 3 Дәріс 30 сағат Зертханалық жұмыс 15 сағат Аралық бақылау (саны) 2 iconБарлығы – 135 сағат
Семестр 15 оқу аптасынан және 2 апта сессиядан тұрады. Бір аптада 2 сағат дәріс және 2 сағат оқытушының жетекшілігімен студенттің...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница