Монография Павлодар 2012
НазваниеМонография Павлодар 2012
страница8/21
Дата конвертации06.02.2016
Размер3.68 Mb.
ТипМонография
источникhttp://hrm.by/docs/0000030.rtf
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

Эвристикалы әдіс - танымдық қызметтің нәтижеге бағдарлауының кепілі


Эвристика бүгінгі технология процесінде алғашқы басқыштық рөл атқарып келді. Көбінесе, мемлекеттік деңгейден кейін іле-шала екінші деңгейдің атауы эвристика деп аталады.

Эвристика (грек сөзі - ізденім, амалын табу) - ғылыми, әдеби, әлеуметтік, т.б. мәтіндермен жұмыс жүргізудің әдісі. Оқыту дидактикалық біртұтас жүйесін жүзеге асырудың бастау көзі осы әдісте екенін ескерген абзал. Эвристикалы әдіс - міндетті, мүддені екшеудің қысқа жолы. Танымдылық, дәйектілік ережені сол қалпында меңгеруге қол жеткізеді.

Әсіресе, адасу әрекетінен (лабиринтті), семанитикалы - құрылым мен нысаналар арасындағы қатысымды семантикалы танымда ауысуына мүмкіндік туғызады. Эвристика бір жағынан физиологиямен, екінші жағынан психологиямен, үшінші жағынан лингвистикалы филологиямен ақпараттық жүйемен тығыз байланысты.

Эвристикалы әдістің негізгі құрылымы төмендегйдей:

- ес;

- түсініп талдау;

- белгілі тұжырымды өзінің іс-әрекетіне аудару;

- қолданым;

- талдау;

- жинақтау;

- бағалау;

- толғанысқа түсу.

Нәтижеге бағдар жасайтын үш фазасы бар:

- қызығушылықты ояту;

- мағынаны ажырату;

- толғанысқа түсу, соңғы нәтижені сараптамадан өткізу.

Эвристикалы әдісті пайдалану барысында студентке даяр тұжырымды меңгертумен шектелмеу жағын қарастырған дұрыс. Әр студент эвристикалы әдіс арқылы эвристикалы тұжырым жасап, екінші деңгейдің қатарына қосылады. Эвристикалы әдісті қолдану процесінде белгілі бір дидактикалық нысанадағы автор көздеген мүдде-мұратты аудырмай табуға жағдай жасалады. Сол себепті I, II, III курс студенттерімен семинар-тәжірибешілік сабақтарды ұйымдастыру барысында оқытушы алдын-ала эвристикалы әдіспен талдап, кіші компоненттер жүйесін эвристикалы сұрақтарға сұрыптап, біртұтас ірі мәселенің басын жиып беретін кіші жүйелердің өзара бірлігін құрастыруға Sit қолайлы жағдай туады. Студенттің әрекеті мен деңгейінің өнімі межеленіп отырады. Мұндай өлшемділік әр дидактикалық нысананың ішінен туады. Сол себепті зерттеу әдісінің ең алғашқы кадамы болып есептелетін эвристика әдісін кез-келген материалдарға, оқу нысанына пайдалана беру деген ойдан аулақпыз. Бұл әдіс жаңғырту әдісінен гөрі әлдеқайда күрделі, бірақ шығармашылық мен ізденімпаздық әрекеттерге қарағанда солғындау, әлсіз. Зерттеу әдісінің екінші буыны проблемалы сұрақ қоя білу, немесе проблемалы әдіс эвристика әдісін меңгермегендерге түсініксіз болып келеді. Сондыктан барлық ізденісті - зерттеу әрекетіне қатысы бар әдістердің шоғырын алсаң, ең алғашқысы - эвристика.


Өлшемдік пен тапсырманың межесі«Ә» - әдіс, «Д» деңгейлік

1. Таңдап алған әдістердің пішімсіздігі.

2. Жағдайлардың нәтижеге бағдарланбауы.

3. Уақытты ұтымды пайдаланбау.

Аталған үш көкейкесті қайшылық - аналитикалық тәсілге тірек, міне, осы қайшылықтарды шешу үшін эвристикалы әдіс танымдық қызмет атқарады.


Эвристикалы әдістің негізгі заңдылықтары:

1. Мақсат пен міндеттерін автор көздеген жағдайға құру, айқындау. Мақсатқа қатысты міндеттер шешіледі.

2. Оқытудың мазмұны. Бұл алынатын нысанның негізгі буындары мен оқиға иірімдері және кейіпкерлер, қаһармандар арасындағы қатысым құбылыстарына бағынады.

3. Әлеуметтік сипат, психологиялық адамгершілік қасиеті, шығарманың көркемдік қуаты. Студенттердің ұғымына үндесетіндей дәрежеге келеді.

4. Ұғымның деңгейін қалыптасгыру (құбылмалы, ырғақпен, яғни, әр студентке ыңғайлы тапсырма әзірлеу).

5. Жеке тұлғаның ерекшелігін ескеру.

6. Оқудың жағдайы.

7. Оқу құралдары.

8. Оқу мерзімі, уақыты.

9. Оқудың ықтимал нәтижесі.

Қорыта айтсақ, эвристикалы әдіс - белсенділік пен ізденімпаздық қабілеттілікті дамытудын қозғаушы күші.


Оқытудың дидактикалық біртұтас жүйесінің технологиялық картасы (эвристика әдісімен)


Дәрістің міндетін

сұрыптау:

- нені қарастырады?

- Қалай пайда

болды?

- Қалай

қолданылады?

• Оқытудың стиліне

ықпалы


• оқытудың анализі


• оқытудың жаңалық

ретінде қабылдануы


• оқытушы-

басқарушы

• өзара талдау


• қарым-қатынас

рөлі


• оқытудың мәні

• қауымдық іс-

әрекеті

• анализ жіктемесі

• графиктік анализ

• лингво-филогендік

• тұлғалық қабілет

• оқыту стиліо м с

қ ү т

ы м у

т к д

у і е

н н

п д т

р і т

о г і

ц і ң

е

с б

і і

н л

і і

ң к

т

і

б л

і і

л к

і

м е

и р

е

к

ғ ш

ы е

л л

ы і

м г

и і

• тіл

• таным, әлеумет

• таным – пән

арқылы


• сезім – оқуға

қатысты

• психоторлы икем,

қабілетіне қарай

оқыту

• даму және оқыту

араласу, оқытуды

күшейту

• қабілетті бағалау

• оқу пәнін заңға

негіздеу

• машықтық пен қабілетті ширету

• проблеманың

шешілімі

• оқытуды бағалау-

рейтинг

мониторинг

• тіл және оқыту

• ұжымның топқа

ықпалы

• жетістік, кемшілік


Студентті оқыту


Жалғасы келесі бетте


Оқыту теориясы және тәжірибесі


Экспери-менттік іс-әрекет


Психопедагогиканың оқытушыға көмегі


Бағаны қайта құру


Болжам


Экспериментті оқыту


Оқытудың теориясы


Дидактиканың нысанасын біртұтас жүйе ретінде қарастыру мәселесі оқыту бағытынан гөрі этнопедагогика тұрғысынан терең зерттелді. Соның ішінде ізгілікті тәлім-тәрбие саласы жағынан жан-жақты зерделенді.

Қазақстан көлемінде оқыту дидактикалық біртұтас жүйесі терең қарастырылды. Бірақ, басымы - нақты пәндер мен жаратылыстану бағытындағы ғылымның мәселелері.

Кәсіби білімді дамыту мәселесін, оның стратегиялық келбетін дамытудың тұлғалық-бағдарламалық сипатта айқындап, білім мен ғылым жиюдың дидактикалық жүйесінің көп сатылығын зертгеген Т.С. С адықовтың еңбегі республика жұртшылығына ерекше ықпалын тигізді

Болмыстың озық бейнесін жасау адам баласының танымдық ойлау қабілетіне қатысты деген А.Е. Әбілқасымова ой-тұжырым жасап, бүгінгі және алыс болашақ субъектілерінің технологиялық іскерлігін дамытудың негізін құрып берді.

Сол секілді бұл ой-тұжырымның бірнеше қырынан зерттелгені еңбегімізде жан-жақты талданып өтті деп есептейміз. Соның ішінде, біздің зерттелімімізге жуық келетін бір еңбекті ерекше атап өткен орынды. Ол - Т.Ә. Қышқашбаевтың докторлық диссертациясы. Зерттеуші өзінің зерттеу енбегінде кәсіби білімді дамытудың өнер адамдарына қатыстылығын жеке бөліп қарастырған. Тұлғаның қабілетін мамандыққа бейімдей дамытудың ғылыми моделін жасайды.

Білім мен ғылымды студенттер бойына дарыту үшін мемлекеттік стандарттың ұстанымын оқыту біртұтас жүйесінің негізгі көзі ретінде пайдалану іс-әрекеті қоғамның мүддесінен шығуды қарастырады дегенге саяды. Олай болса, мемлекеттік стандартта барлық жоғары оқу орнына ұсынылып отырған «Демеуші білім» мен «Инновациялы білім» негіздерін әр оқытушы өзінің оқытар дәрісі мен семинар-тәжірибешілік жоне зертхана жұмысының тірегіне айналдырғаны орынды.

Педагогикалық технологияны жүзеге асырудың үш түрлі сипаты іріктелді:

- проблемалап оқыту;

- модульдеп оқыту;

- программалап оқыту.

Міне, осы үлкен мәселелерге қатысты оқытудың дидактикалық біртұтас жүйесін құрайтын кіші бөліктерді жинақтап қолданудың заңдылықтары, принциптері, диалектикалық-философиялық негіздері талданып, жаңа тұжырым-пайым сараланып берілді.


Педагогикалық технологияның ғылыми негіздері


Даму бағытына орай педагогикалық технологияны Г. Селевко төмендегідей жіктейді:

- биогендік технология - адамның тегіне тарту. Бұл түсініктің Ж. Аймауытовтың «атавизм» деген ұғымымен өзектестігіне көз жетеді. Олай болса, педагогикалық технология біз үшін XX ғасырдың 20-жылдарында өмірге келген. Сол тұжырымды «шегелеу» үшін Г. Селевконың зерттеу еңбегіне де және басқа да ғалымдардың зерттеу еңбектеріне тоқталып өткенді жөн көрдік:

- әлеуметтік тек, әлеуметтік ортаға икемделген адамның тұлғалық дәрежеде теориялық білімін тәжірибеде қолданылу шеберлігі, бұл тұжырым да бізге таныс;

- психогендік адамның дербестік қалпында алға жылжу үрдісін аңғаруы;

- мұраттылық сипаты, тұлғаның ұстанымына орай, алға қойған үлкен мақсатына жетудің жолдары, ассоциативті - толғаныс тұжырымы адамның миындағы қозу және тежелу сияқты қасиеттеріне бағынады;

- білім меңгеру икемі, қабілеті, іскерлігі, ассоциациясындағы қара дүрсін мен күрделі құбылыстардың қосындысы, аталған теория мынандай кезеңдерден тұрады:

а) материалды қабылдау;

ә) пайымдау, қайшылықты түйсіну;

б) есте сақтау, оны тұрақтандыру;

в) тәжірибеде қолдану.

Қол жеткен табыстардың өзі келесі жағдайларда жүзеге асады:

1) оқитын, меңгерген субъекті жағынан белсенділікті сезіну;

2) ойлау әрекетін жаттығулар арқылы дамыту, бекіту;

3) өмірде оны қолдану.

Ойлау, пайымдау жүйесі жиылған ақпараттық нысандарды қорытындылап, түйіндеп қабылдау, оған қатысты жаңа ұғымдарды меңгеру, оны өзінің лексикалық қорына бернелеу.

Г. Селевко басқа ғалымдарда кездеспейтін, бірақ оның анықтамасы негізі, теориясы құрылған (Э. Ториндайк, Д. Уотсон, Б. Скиннер және басқалары) жалпы ережеге сүйеніп, былай сипаттайды:

- ынталандыру - бекіту мен ғылымды тұрақтандыруға мұрындық болу тетігі;

- материалдық және моральдық әрекеттің дұрыстығы жайлы белгі.


Гештальт теориясы

Қабылдау әдісіндегі құбылысты тұтастықта түйсіну амалы. Мұның негізін қалаған ғалымдар: М. Ветргеймер, Г. Мюллер, В. Келлер, К. Кофка.

Пайымдау әрекетін қалыптастыру кезеңдернің теориясы.

Мұның теориялық табиғатын ашқан ғалымдар - П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина. Негізгі заңы - адамның ішкі-сыртқы әрекетінің өзгерісі. Мұның өзі интериоризация, яғни адамның өз-өзін ішкі бақылауы арқылы өсу, даму қарқынын межелеуі. Бұл теорияны біздер ұлы данышпан бабаларымыздың еңбектерінен кездестірдік. Ішкі бақылау бірнеше кезеңдер арқылы жүзеге асады. Оның ішкі ойлау әрекетінің жоспары құрылып отырады. Іштен қабылдаған мағлұматтарын қорытындылайды, әңгімелейді, қысқартады, ішкі даяр жауаптың ең шыңына жеткен мүмкіндікке айналады, ол белгілі түрмен сыртқы ортаға белгілі болады.

Сыртқы ортаның құбылысымен танысады. Әрекеттің нысаналы бағыты бірнеше типке бөлінеді: толық, толық емес, басқа нұсқада.

Сыртқы сөйлесім кезеңі. Ішкі бақылаудың барлық кезеңдері ширатылған сәтте сөйлеу әрекеті автоматты дәрежеге жетеді.

Ішкі сөйлесім кезеңі. Іштей сөйлейтін сөзін алдын-ала әзірлейді. Мұның өзі жұмыстың сыңайына қарай өзгеріп отырады.


Суггестив теориясы

Бұл құбылысты тек Г. Селевко еңбегінен кездестірдік. Педагогикалық технологияда бұл теория өте қажетті болып табылады. Суггестив теориясы адамның меңгеруге тиісті білімін эмоциональды және сергекті қалыпта жияды. Сөйтіп, өзінің еске сақтау қабілетін ең жоғары дәрежеге бағдарлайды.

Міне, осындай педагогикалық технологияның заңдылықтары мен қағидаларының теориясын айқындай отырып, әр кездегі ұтымды деген педагогикалық тсхнологиялардың оңтайлы және көлеңкелі тұстарына тоқталады. Г. Селевко аталған зерттеушілердің тұжырымдарына көрнекі құралдардың көмегімен сабақ өту тек эвристикалы әдісті және оған орай эвристикалы деңгейді қалыптастыратынына ерекше тоқталған.

Ал біздің данышпан бабаларымыз адамның зиялы, не дамушылықтың ізгілікті моделіне жетуі үшін нәпсі мен Нұрлы ақыл-ойды қайшылықта алып, өзінің ерік - жігерін білім жиюға, тәрбиелеуіне мән бергені жайлы толыққанды сипаттама талдама жасаған. Олай болса, мұның өзі - әлемнің төрт бұрышында айтылып жатқан бір ой. Мұның генезисі сонау грек ғалымдарының құнды еңбектерінде екеніне көзіміз жетті.


Педагогикалық технологиялар жайлы тұжырым-түйіндер


80-жылдардан бастап, білім беру саласында дәстүрлі оқудың өміршеңдігі жайлы көптеген зиялы педагогтардың көкейінде күмән пайда болды.

Соған орай Ш.А. Амонашвили, В.Ф. Шаталов, т.б. жаңа толқындағы, жаңа ұстанымдағы бір топ жаңашыл педагогтардың тәжірибелері мен теориясы өмірге келді.

Ал 90-жылдардан бастап, оқудың, оқытудың жүйесі, технологиясы жайлы іс-қимыл қолға алынып, К.Я. Вазинадан, Рсспубликаның Орталық мұғалімдер біліктілігін арттыру институтының ұйымдастыруымен өткізген барлық курстары мен семинарларына қатысып, одан меңгерген біліми-ғылыми жаңалықтарымызды тәжірибемізге батыл енгіздік.

Сол себепті бүгінгі таңда педагогикалық технологиялардың ұғымды - ұтымсыз тұстарын ашық жіктей алу мүмкіндігі бар. Бір ескеретін мәселе - педагогикалық технологияның әрбір өтілетін нысаналардың дидактикалық философиясын дұрыс сұрыптай алмайтын оқытушыға, не басқа бір субъектіге тигізер пайдасы жоқ. Бұдан ұғарымыз не? Ол - мамандық мазмұнын меңгерумен шектелу -ең төменгі деңгей. Ал дидактиканың философиясын меңгеру -звристикалы және шығармашыл деңгей. Мұның өзі де ізденісті -зерттеу бағытындағы педагогикалық технологиялар арқылы іске асады.

Зерттеудің теориялық, прагматикалық негізін И.Я. Лернерден іздейміз. Адам Тұлғалық дөрежеге оның жиған білімі мен ғылымы арқылы жетеді. Әлемнің құндылықтарын саралап, сұрыптап өзінің менталитетіне үндестіре алатын мәртебеге ие болады.

Бұл - даралық сипат. И.Я. Лернер өзінің тұжырымында мынадай төрт құрылымға ерекше мән берген:

- білімнің тәжірибеде қолданымы;

- оның қабілет, іскерлігінің ширатылуы;

- шығармашылық қызметінің тәжірибесі;

- ортаға, дүниеге деген тұшымды, жағымды құбылысты сезу. Міне, осы аталған даралық сипаттың құрылым жүйесі Әбу-Нәсір Әл Фараби, Қожа Ахмет Иассауи, Жүсіп Баласағұни, Бұхар жырау, Шал Құлекеұлы, Абай Құнанбайұлы, т.б. дана бабаларымыздың шығармаларында жоқ па? Керісінше, көркем сөз, сөз құдыреті арқылы өз міндетін атқармады деп кім айта алады. Сонымен педагогикалық технология - ол қазақ жұртының ана сүтімен дарыған тәлім. Дәстүрі арқылы білім мен ғылым игерту деп ұғамыз. Технологиялардың мынадай жіктемесі бар: ақпаратты мағлұмдама;

- операция арқылы (ойлау қабілеті);

- эмоциональды-адамгершілікті, ізгілікті (эстетикалық-этикалық тұшымын дамытады);

- даралық сипаттың басқарушылық механизмі (Абай тілінде «уәкіл»);

- эвристикалы (шығармашылық деңгейдің алғашқы сатысын қалыптастырады).

Аталған жіктемелердің негізгі характері әр түрлі салаларға бөлініп кетеді. Технологияның өзі тек ізгілікті модельге бағыттала бермейді. Бірақ, әрбір залымдық пен зұлымдыққа арналып құрылған технолгиядан ешбір қайырым, баянды Құт пен Бақтың жоқтығын бабаларымыздың зерттеулерінен байқадық. Олай болса, педагогикалық технология зұлымдық іске жақтас емес, ноосфераны, микрокосмосты, Құдіретті ұмытпауға ықпалын тигізеді. Ол жөнінде біздің танымымыз шектеулі. Бірақ өз-өзіміздің ішкі жан-дүниеміз болашағымызды құрады дегенді есте сақтаймыз. Нәтижесінде, ізгілікке құрылған технология сол адамға баянды. Бақ пен Құт, бітпес Кие әкелері даусыз. Технология ұлт таңдамайды, оны өз ісіне кез келген ұлт, ұлыс пайдалана алады. Оңтайлы іс-әрекетке қолдану -нәтижесінің кепілі.

Әр түрлі салаларда колданылады дедік. Олар мыналар:

- оқыту, тәрбиелеу;

- жоғары иерархиядағы зиялылар;

- діни ағымға түскен субъектілер;

- жалпы білім, гуманитарлық лицей, техникалы мәртебедегі мектептер, жоғары оқу орны;

- жеке ғылым негіздері;

- жеке мектепті мекемелер;

- кәсіпкерлер мен іскер субъектілері, т.б.

Технология деген ұғым білім-ғылым құрылым - жүйесінің тұтас меңгерілуіне қолайлы жағдай туғызу үшін рейтинг жүйесімен бақылау жұмысын жүзеге асуы. Рухы биік, ділі берік Тұлға сомдауды қолға алуы.

Міне, мұның негізін алдымен В.П. Беспалько қалады, одан кейін К.Я. Вазина, А.С. Границкая, Қазақстанда алғаш өз еңбегімен көзге түскен профессор Ж. Қараев және т.б.

Басқару тұрған жерде бақылау бар. Бүгінгі баламасы жоқ, электронды оқулығы жоқ біздерге, әрине, аталған рейтинг жүйесімен мониторинг қорытындысын жинақтау, оны сараптамадан өткізу оңай емес. Рейтинг жүйесін шығарманы зерттеу әдісімен автор көздеген мұратқа үндестіру арқылы толыққанды болмақ. Ал әр студенттің, әр оқытушының орталықтан макробақылаусыз, өз-өзіне «қожа» болып тізбелегенімен (ғылыми негізсіз) ешбір нәтижеге қолымыз жетпейді. Құр Ресей ғалымдарына еліктеп, ауыр еңбектен қашып, сыртқы құрылым-жүйені көшіріп аударып алғаннан ғылымға үлес жоқ.

Ұғарымыз не? Педагогикалық технологиялардың бәрін талғамай, оқытушының өзінің ішкі мүмкіндігі мен материалдық жабдығын ескермей, тыңцармандардың қабылдау және түсіндіру әдістерін елемей қолдануға болмайды. Одан нәтиже шықпайды.

Бүгінгі классикалық дәріс оқу технологиясына жатпайды. Ол үшін компьютермен әр субъекті қолына тиген нысанаға программалап оқыту талабымен өз білімін өзі тексеруі көзделеді. Қаржының тапшылығы педагогикалық технологияларды меңгерген адамдардың істе толық шығармашылық иерархияда жұмыс жүргізуіне тежеу салып отыр.

Сол секілді тек техникалық құралдарды сыңаржақ қолдану жаттандылық пен жаттанды жауаптар қоюға итереді:

- оқулықпен жұмыс та тежейді, т.б.;

- мұндай монодидактикалық жүйе - сонау Я.А. Коменскийден бері келе жатқан дәстүр.

Бір сөзбен айтсақ, бұлар технология болғағанымен, авторлық жүйедегі іс-әрекеттің сипаты. Оқытушы - субъект, ал студент - объект. Бұдан дамушылық ырғақ тумайды. Рухы солғын, жаны -дертті, шалажансар ұрпақтың келуі осыдан.

Педагогикалық технологияның негізгі мақсаты - студенттің даралық тұлғасын дамыту. Ізгілікті модельмен оқыту басты мүдде. Осы ойды Г.К. Селевко өз еңбегінде айтып өткен Ресейлік ғалым біздің бабаларымыздың ілімдерін қайталап отырғандай. Егер меңгеретін білім оқушысына сілкініс, рух, жанын серпілтпесе, оның пайдасы жоқ болса, оған қызығушылығы оянбайды. Қызығушылық жоқ жерде мағына айқындалмайды, жиғаны жоқ студент толғанысқа түспейді. Ықпалдастық технологиясы әрі студентті субъекті, оқытушыны субъекті дәрежесіне ынталандырады.

- Ізгілендіру мен жариялылық технологиясын қалыптастырған Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильин;

- Ойын, тірек нүктелері, ойлау белсенділігін ояту, проблемалы оқу, қатысым құралдары арқылы меңгерудің негізін қалаған ғалымдар - В.Ф. Шаталов, Е.И. Пассов;

- Педагогикалық технологияны тиімді, ұтымды ұйымдастыру мен басқаруға негіздеп қалыптастырған ғалымдар В.Ф. Фирсов НП. Гузик;

- Программалап оқыту, жекешелендіріп, даралап оқыту, субъектінің деңгейіне лайықты тапсырмалар құрастырудың негізін қалағандар - А.С. Гарницкая, Инге Унт;

- Топтық, ұжымдық қабілетілікті топтастыру шоғырландырудың негізін қалағандар - И.Д. Первин, В.К. Дьяченко, К.Я. Вазина;

- Педагогикалық технологияны, дидактиканы меңгерудің әдіснамалық негізін, олардың бірліктегі бөліктерін шоғырландырудың қағидасын қалағандар - Т.М. Эрдниев, В.С. Библер.

Оқытуды ізгілікті мазмұнға ыңғайлаудың негізін қалаған М.П. Шетинин, оқу үрдісін технологиямен жобалаудың негізін қалаған - В.М. Малахов;

- Тұлғалық, даралық келбетке өзін-өзі бағдарлаудың негізін қалаған - Г.К. Селевко.

Егер осындай инновациялық келбетті жіктеп, жинақтап тұжырымдамасақ, педагогикалық технологиялардың бір - бірінен даралық сипатын ажырата алмас едік. Сол себепті оқытушы субъектіге белгілі бір бағдарламамен іс бастау алдында: «Бұл дәрісті неше сағатқа шақтаймыз? немесе: «Сіз мына тақырыпты, модульді өткізіңіз» деген жоғарыдан үкім айту технологиялық заңдылықтарға қайшы келтірмек әрекет. Себебі екі жақтың үндесімі, келісімі, бір-бірінің психологиялық ортақ мүддесі болмай, іс оңға баспайды. Оқу меңгеру, басқарушы субъекті мен қабылдаушы субъектінің білімі мен ғылыми негіздерінің методологиялық шеберлігінің үздіксіз ширауына тікелей байланысты. Дискретті, әр тарауды бөлек меңгеру, біртұтастық заңы сақталмайды, меңгерілген білім ешбір нәтиже бермейді. Осы тараудың кіші бөлімдерінде педагогикалық технологиялардың теориялық нұсқаулары мен ұстанымдары беріледі.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

Похожие:

Монография Павлодар 2012 iconМонография Павлодар 2012 ббк 74. 202 Ж е. Жұматаева Жоғары мектепте әдебиетті білімденудің инновациялық технологияларымен оқыту. /Монография. Павлодар: «Кереку»
Ж. Аймауытов атындағы этнопедагогика және білім берудің инновациялық технологиялары ғылыми-практикалық орталығы
Монография Павлодар 2012 iconМонография Павлодар 2011
Рекомендовано решением Ученого совета Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова
Монография Павлодар 2012 icon2011 жылғы «Павлодар әуежайы» Акционерлік қоғамының қызметі туралы жылдық есеп павлодар қ, 2012 жыл
«Павлодар әуежайы» АҚ дамуында жаңа кезең болып қалыптасты. Қоғам қызметі нәтижелерін сараптай келгенде, атап өтерлігі, 2011 қаржы...
Монография Павлодар 2012 iconБиблиографический указатель книг, поступивших в библиотеку
Рысбек Ахметовтың шығармашылық жолы : альбом-монография = Творчество Рысбека Ахметова : альбом-монография = Creative art of Rysbek...
Монография Павлодар 2012 iconПедагогикалық теория негіздері монография
Бабаева Сабет Балтабайұлы. Кемел адам –тұлға қалыптасуы. Педагогикалық теория негіздері. Монография., 371 бет
Монография Павлодар 2012 iconБюллетень новых поступлений литературы
Тайгашинова К. Т. Система развития управленческого учета: логистического затраты, их классификация, сервис логистических услуг :...
Монография Павлодар 2012 iconБиблиографический указатель 2012
Пму ғК кітаптарының жылнамасы 2012 : библиогр көрсеткіш / пму ғК; құраст. Г. К. Кайсина, Т. А. Макаренко; ред. Н. К. Курбатова. –...
Монография Павлодар 2012 iconМонография Мәшһүр-Жүсіп шығармаларының соңғы шыққан он бір томдығы бойынша дайындалды. Зерттеу еңбекті біз негізінен үш тарауға мағыналық жағынан біршама жинақтап, топтап, бөліп беруге тырыстық. 1-тарау «Материалды мәдениет лексика»
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Ғылыми кеңесі басуға ұсынған
Монография Павлодар 2012 iconМонография. Ш 26
С. Торайѓыров атындаѓы пму қазақ әдебиеті кафедрасы мен Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ қазақ және шетел әдебиеті кафедрасында талқыланып,...
Монография Павлодар 2012 iconКоринт туристическое агентство
Даты вылета: 18. 12. 2012, 15. 01. 2012, 29. 01. 2012, 12. 02. 2012, 26. 02. 2012, 11. 03. 2012, 18. 03. 2012, 25. 03. 2012
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница