050706 – «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау»
Скачать 173.57 Kb.
Название050706 – «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау»
Дата конвертации06.02.2016
Размер173.57 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.kazntu.kz/sites/default/files/_ТехнСейс_Каз.doc


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті


Геологиялық барлау институты

Геофизика кафедрасы
«Бекітемін»

Институт директоры

____________Д.Қ. Қалитов

«____»____________2006 ж.


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)


«Техногендік жерсілкінулері» пәні бойынша

050706 – «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» мамандығы үшін


Оқу түрі күндізгі

Барлығы 2 кредит

Курс 3

Семестр 5

Дәріс 1 кредит (15 с.)

Лабораториялық жұмыс 1 кредит (15 с.)

СРС 30 с.

СРСП 30 с.

Аудиториялық 45 с.

Аудиториядан сырт 45 с.

Еңбек көлемі 90 сағат

Курстық жұмыс 5 семестр


Алматы, 2006


“Техногендік жерсілкінулері” пәні бойынша жұмыс бағдарламасы «050706 - Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» мемлекеттік стандарт негізінде жасалған.


Құрастырған - Нұрмағамбетов Ә, геология-минералогия ғылымдарының докторы, профессор.


Жұмыс бағдарламасы „Геофизика” кафедрасының мәжілісінде талқыланды. № хаттама, “ ” 2006 жыл.


Төраға ____________________


Оқытушы туралы мәліметтер: Нұрмағамбетов Ә, геология-минералогия ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ политехникалық институтын 1967 жылы бітірген (геофизика мамандығын), жалпы ғылыми-педагогикалық стажы – 38 жыл, Қаз ҰТУда істеген уақыты – 8 жыл. Бұл пән бойынша оқу құралы бар, әдістемелік нұсқаулар дайындық үстінде.


Кеңсе: Геофизика кафедрасы

Мекен-жай: 480013, Алматы қ., Сәтбаев көшесі 22, БОК 527

Тел/Факс: 8-(3272)-92-79-05

Е-mail: nalkuat@mail.ru


1. Пәннің мақсаттары мен міндеттері

Пәндi оқытудың негізгі мақсатыстуденттерге жерсілкінуі және техногендік сейсмикалық әсер тудыратын себептер жайлы негізгі түсінік беру, студенттерді ірі техногендік жерсілкінулерінің зардаптарымен таныстыру.

Жерсілкінуі табиғи апаттар арасында, біріншіден өзінің кенеттен болуымен, екіншіден – оның зардабынан тұрғын үйлер мен өндірістік құрылыстардың қирауымен, қоршаған ортаға келтіретін жағымсыз экологиялық салдарымен алдыңғы қатарда тұр.

Кейiнгi кезде бiрсыпыра жер бетi сiлкiнiстерiнiң пайда болу­ына осы ауданда жүргiзiлiп жатžан күрделi инженерлiк жұмыстардың себепшi екендiгi белгiлi болып отыр. Кейбiр кезде мұндай сiлкiнiстер жер бетiнде анағұрлым күшпен болып, žұрылыстарды заžымдауы, тiптi адам žазасына келiп соžтыруы да мүмкiн. Бұл žұбылысты зерттеушi ғалымдардың пiкiрiнше, мұндай "жасанды" сiлкiнiстер табиғи тектоникалыž сiлкiнiстердiң бiр түрi, олар адамзаттың белсендi iстерi салдарынан шағын үлескiлер аумағында жер žойнауының тектоникалыž тепе-теңдiгi бұзылыуының салдарынан пайда болады

Техногендік жерсілкінулері әлемнің әр түкпірінде кезеседі. Мұндай оқиға ірі су қоймаларын салу барысында: Тәжікстанда – Нүрек су қоймасы, Өзбекстанда – Шарвақ су қоймасы, Қазақстанда – Бартоғай су қоймасын; ірі мұнай-газ кен орындарын қарқынды игеруде: Ресейде – Оңтүстік Сахалинде, Өзбекстанда – Газли жерінде, Дағыстанда және басқа да аудандарда; жерасты ядролық сынақ жүргізу барысында: АҚШ-та – Невада полигонында, болған.

Žазаžстан жерi мұнай мен газға бай өңiр. Маңғыстау, Атырау, Батыс Žазаžстан, Аžтөбе, Žызы­лорда обылыстарында мұнай кен орындарын игеру žарžынды түрде жүруде. зiрше бұл аймаžтарда жағарыда айтылғандай оžиғалар кездескен жоž. Дегенмен, ғалымдардың ойынша олардың болуы ыžтимал деген болжам бар.

Техногендік жерсілкінулерінің пайда болуына iрi су žоймалары, мұнай-газ кен орындарын қарқынды пайдалану, жерасты ядролыž жары­лыстары және т.б. әсер етеді. Бұл мселенiң лi де болса белгiсiз түйiндерi көп. Оларды жан-жаžты зерттеп шешiмiн табу - елiмiздi көптеген ысырап-шығын­нан азат етер едi. Žазаžстан үшiн бұл өте маңызды мселе!

Пәннің негізгі міндеттері:

 • жерсілкінуі жайлы негізгі түсініктер, бұл ғылым саласының зерттеу объектісі, мақсаты мен міндеті;

 • жерсілкінуінің түрлері және олардың себептері, сілкініс ошағынан қоздырылып сейсмикалық станцияларда тіркелетін сейсмикалық толқындар;

 • қазірде іс жүзінде қолданылатын сейсмикалық шкала-кестелер (макросейсмикалық және аспаптық);

 • сейсмикалық табиғи және техногендік қауіптілікті анықтауда сейсмологиялық және сейсмометриялық мағлұматтарды талдаудың әдістемелік негіздері мен өңдеу сұлбасы;

 • ірі техногендік жерсілкінулер салдарын зерттеудің маңыздылығы;

 • аймақтық және жергілікті сейсмикалық деңгейді сипаттайтын карталар мен қималарды тұрғызу принциптері мен сейсмогендік белдемдерді бөліп көрсету әдістемесімен таныстыру.


Алдыңғы реквизиттер: бұл пәнді игеру алдында қажетті пәндер: математика, физика, сейсмология негіздері, Жер физикасы, геотектоника және геодинамика.

Соңғы реквизиттер: бұл пәнді игергуді қажет ететін пәндер: сейсмотектоника негіздері, сейсмикалық аудандау, жерсілкінуін болжау, сейсмикалық қызмет.


2. Білім бағалау жүйесі.

Кредиттік технология арқылы оқытуда Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-дың барлық курстары мен барлық пәндері бойынша студенттердің білімін тексерудің рейтингтік жүйесі қолданылады.

Мамандықтың оқу жоспарына енген әрбір пәндер рейтингі 100 балдық шкала бойынша бағаланады.

Әрбір пәндер үшін бақылаудың төмендегі түрлері белгіленеді: ағымдық бақылау, аралық бақылау, қорытынды бақылау.


Бақылау түрлері бойынша рейтинг балдарын бөлу


Вариант №

Қорытынды бақылау түрі

Бақылау түрлері

Балдар

3

Курстық жұмыс

Курстық жұмыс

Аралық бақылау

Ағымдық бақылау

40

20

40Ағымдық бақылау түріне бақылау жұмыстары, рефераттар, семестрлік тапсырмалар, коллоквиумдар, орындалған зертханалық жұмыстар және т.б. жатады. Қорытынды бақылауға курстық жоба немесе курстық жұмыс пен емтихан жатады.

Ағымдық бақылаудың нәтижелерін тапсыру мерзімі пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік кестесімен анықталады. Ағымдық бақылаулардың саны пәннің оқу – әдістемелік жиынтығында көрсетілген осы пәннің мазмұны және көлемімен анықталады.

Барлық бақылау жұмыстарының күнтізбелік кестесі


«Техногендік жерсілкінулері» пәні бойынша


Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Бақылау түрлері

Л1_1

Л1_2

Б1

Л2_1

Л2_2

Кл

АБ1

ӨЖ1

Л3_1

Л3_2

Р

Б2

АБ2

ӨЖ2

Кл

Баллдар

3

3

4

3

3

3

10

3

3

3

3

3

10

3

3

Бақылау түрлері:

Л–лабораториялық жұмыс; Б – бақылау; Кл - коллоквиум, Р – рефераттар; АБ – аралық бақылау; ӨЖ - өздік жұмыс және т.б.


Студенттердің білімі, шеберлігі мен дағдысы 3-кестеде келтірілген төмендегі жүйе бойынша бағаланады.

Студент жалпы ≥ 30 рейтинг балы есебімен қорытынды бақылауға жіберіледі. Қорытынды бақылауға ≥ 20 балл жинаған жағдайда ғана өткізілді деп есептелінеді. Пәннің қорытынды бағасы шкала бойынша анықталады.


Студенттердің білімдерін бағалау


Баға

Әріптік эквивалент

Рейтингтік балл

пайызбен (%)

Балмен

Өте жақсы

А

А-

95-100

90-94

4

3,67

Жақсы

В+

В

В-

85-89

80-84

75-79

3,33

3,0

2,67

Қанағаттанарлық

С+

С

С-

D+

D


70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

2,33

2,0

1,67

1,33

1,0

Қанағаттанарлықсыз

Ғ

0-49

03 Пәннің мазмұны.


Сабақ түрлері бойынша сағат бөлу


Тақырып атауы

Академиялық сағат саны
Дәріс

Лабораториялық сабақтар

СОӨЖ

СӨЖ

Жерсілкінудің пайда болуы. Жерсілкінулердің түрлері және олардың пайда болуы туралы белгілі деректер.

2

2

4

4

Негізгі сейсмологиялық терминдер сөздігі. Техногендік (жасанды) жерсілкінулері және олардың пайда болуы

2

2

4

4

Жерсілкінуі ошағынан тарайтын басты толқындар және олардың таралу жолдары

2

2

4

4

Жерсілкінуін жіктеу. Жерсілкіну энергиясы және магнитудасы. Жерсілкінудің жер бетіндегі күші.

2

2

4

4

Күшті техногендік жерсілкінулердің жер бетіндегі білінуі. Жерсілкінудің қосымша әрекеттері.

2

2

4

4

Жерсілкіну географиясы. Жердің сейсмикалық белдемдері.

2

2

4

4

Жерсілкінуін болжау. Сейсмикалық аудандау.

3

3

6

6

Барлығы (сағаттар)

15

15

30

30


Дәрістің мазмұны

1. Жерсілкінуінің пайда болуы: халықтар арасында таралған аңыздар; жерсілкінулердің түрлері (опырылмалы, жанартаулық, тектоникалық) мен олардың пайда болуы туралы белгілі деректер.

2. Негізгі сейсмологиялық терминдер сөздігі: ошақ, гипоцентр, эпицентр, балл, магнитуда және т.б. Техногендік (жасанды) жерсілкінулері және олардың себептері: ірі су қоймаларын салу, мұнай-газ кен орындарын қарқынды игеру, жерасты ядролық сынақтар және т.б.

3. Сейсмикалық толқындар: жерсілкіну ошағынан тарайтын басты толқындар және олардың сипаттамалары мен таралу жолдары; толқындардың мен таралу жылдамдықтары; шағылған және сынған толқындар.

4. Жерсілкінуін жіктеу: жіктеу принциптері; сипаттамалық және аспаптық шкала-кестелер. Жерсілкіну энергиясы және магнитудасы. Жерсілкінудің жер бетіндегі күші.

5. Күшті техногендік жерсілкінулердің жер бетіндегі білінуі: сілкініс ошағының, беткі қабаттардың әсерлері. Жерсілкінудің қосымша әрекеттері; тау көшкіні, цунами, өрт, сел және т.б..

6. Жерсілкіну географиясы: жердің сейсмикалық белдемдері және олардың сипаттамалары; ортаазиялық сейсмикалық белдем; Қазақстандағы жерсілкінулері.

7. Жерсілкінуін болжау: алғышарттар туралы түсінік; ұзақ-, орта- және қысқамерзімді болжамдар. Сейсмикалық аудандау және оның түрлері: жалпы, толық және мөлтек сейсмикалық аудандаулар.


Зертханалық сабақтардың атаулары, олардың мазмұны және сағаттық көлемі

1. Теориялық изосейстарды есептеу: изосейста радиустарын есептеу формуласы; сілкініс ошағының мөлшерін ескеру; 9, 8 и 7 баллдық изосейсталарды есептеу.

2. Гистограмманы есептеу және тұрғызу (геофизикалық өрістер параметрлері бойынша): есептеу кестесін жасап, оны толтыру; гистограмманы тұрғызу.

3. Жерсілкіну бюллетені мен каталогын жасау: бюллетень мен каталогты жасау үшін қажетті жерсілкіну параметрлер және оларды толтыру ережелері.

4. Дәрістердің № 1 модулі бойынша бақылау жұмысын орындау. Берілген сұрақтарға жазбаша жауап беру.

5. Изосейстер картасын жасаудың принциптері мен негізгі ережелері: қойылатын басты талаптар; «пункт-балл» сұлбасы; изосызықтарды жүргізу ережелері.

6. Болжанған жерсілкіну ошағынан таралатын сілкіністерді есептеу: ошақтың мөлшері мен орналасу орны; ауданның тектоникалық ерекшеліктерін ескеру; сілкініс күшінің басылу заңдылығы .

7. Каспий аумағындағы жерсілкінулер ошақтары: жерсілкіну каталогын жасау, карта тұрғызылатын аймақты бөлу, әлсіз және күштиі сілкіністер.

8. Дәрістердің № 2 модулі бойынша бақылау жұмысын орындау. Берілген сұрақтарға жазбаша жауап беру.

Студенттердің өздік жұмысы (СӨЖ).

1. Сейсмология және оның жаратылыстану ғылым саласындағы орны

2. Жер туралы жалпы түсінік. Литосфералық тақталар.

3. Литосферадағы қоздырылған (жасанды) процесстер.

4. Жерсілкінуді ошағының тереңдігі бойынша бөлу

5. Жерсілкінудің Жердің көтерілу фазаларымен кеңістік пен уақыт өлшеміндегі байланыстары

6. Шақталардағы таулы соққылар

7. Жерасты ядролық сынақтан пайда болатын сейсмикалық құбылыстар

8. Гидроэлектростанциялар аумағында болатын геофизикалық құбылыстар

9. Су қоймалары маңында жүргізілетін геодезиялық зерттеулер

10. Техногендік жерсілкінуді болжау

11. Қазақстанның сейсмикалық қауіпті аудандары

12. Қазақстанда жасанды жерсілкінулер проблемасы

13. Қазақстанның Каспий аумағындағы сейсмикалық жағдай

14. Қазақстанның мұнай-гах кен орындарында сейсмикалық мониторинг жүргізу

15. Ұңғымаларға жоғарғы қысыммен


Студенттің оқытушы басшылығымен (СОӨЖ) жүргізілетін өздік жұмысы.

1. Техногендік жерсілкінулер проблемасы

2. Ірі Жер серігі комплекстерін ұшыру және оның жерсілкінуге әсері

3. 1976 және 1984 жылдардағы Газлиде болған күшті жерсілкінулері

4. 1995 жылы Нефтегорск қаласында (Оңтүстік Сахалин) болған зілзала апаты

5. Ірі су қоймалары маңында болған техногендік сілкіністер

6. Сейсмикалық шу және ортаның активтіленуі

7. Орталық Азиядағы ірі су қоймалары және олардың сейсмикалық қауіптілігі.

8. Техногендік геофизикалық құбылыстар

9. Қазақстандағы техногендік жерсілкінулері (Бартоғай, Капшағай).

10. Техногендік жерсілкінуін аспаптар көмегімен зерттеу.

11. Казахстандағы сейсмикалық станциялар жүйесі.

12. Шелек өзенінің Бартоғай су қоймасы маңында жұмыс істеген станциялар жүйесі

13. Күшті техногендік жерсілкінулерінен Жер бетіндегі болатын макросейсмикалық әсерлер

14. Қазақстанның оңтүстігінің сейсмикалық сипаты

15. Манғыстау және Атырау облыстарының сейсмикалық жағдайы.


Сабақ өткізу кестесі
Күні

Уақыты

Тақырыптар атауы


Дәрістер

1Жерсілкінудің пайда болуы. Жерсілкінулердің түрлері және олардың пайда болуы туралы белгілі деректер.

2Негізгі сейсмологиялық терминдер сөздігі. Техногендік (жасанды) жерсілкінулері және олардың пайда болуы

3Жерсілкінуі ошағынан тарайтын басты толқындар және олардың таралу жолдары

4Жерсілкінуін жіктеу. Жерсілкіну энергиясы және магнитудасы. Жерсілкінудің жер бетіндегі күші.

5Күшті техногендік жерсілкінулердің жер бетіндегі білінуі. Жерсілкінудің қосымша әрекеттері.

6Жерсілкіну географиясы. Жердің сейсмикалық белдемдері.

7Жерсілкінуін болжау. Сейсмикалық аудандау.


Лабораториялық сабақтар

1Теориялық изосейстарды есептеу.

2Гистограмманы есептеу және тұрғызу (геофизикалық өрістер параметрлері бойынша).

3Жерсілкіну бюллетені мен каталогын жасау.

4Дәрістердің № 1 модулі бойынша бақылау жұмысын орындау. Берілген сұрақтарға жазбаша жауап беру.

5Изосейстер картасын жасаудың принциптері мен негізгі ережелері

6Болжанған жерсілкіну ошағынан таралатын сілкіністерді есептеу

7Каспий аумағындағы жерсілкінулер ошақтары.

8Дәрістердің № 2 модулі бойынша бақылау жұмысын орындау. Берілген сұрақтарға жазбаша жауап беру.4. Пән бойынша оқу – әдістемелік материалдар

Негізгі:

 1. Рихтер Ч. Элементарная сейсмология. М:Мир. ИЛ. 1963.

 2. Саваренский Е.Ф., Кирнос Д.П. Элементы сейсмологии и сейсмометрии. М. 1955.

 3. Буллен К.Е. Введение в теоретическую сейсмологию. М:Мир.1966

 4. Нурмагамбетов А. Основы сейсмологии и сейсмической безопасности. Алматы: Lem. 2001. 120 с.

 5. Сейсмическое районирование СССР (ред. Медведев С.В.) М:Наука.1968.

 6. Сейсмическое районирование территории СССР (ред. В.И.Бунэ и Г.П.Горшков) М:Наука. 1980.

 7. Сейсмическое районирование Казахстана (ред.Б.М.Уразаев). Алматы:Наука. 1979.

 8. Нерсесов И.Л., Нурмагамбетов А., Сыдыков А. Детальное изучение сейсмического режима Казахстана и прилегающих территорий. Алматы:Наука.1982.

 9. Влияние инженерной деятельности на сейсмический режим (ред.Николаев Н.И.). М:Наука. 1977. 185 с.

 10. Наведенная сейсмичность (ред. Николаев А.В., Галкин И.Н.) М:Наука. 1994. 222 с.

 11. Сыдыков А. Сейсмический режим территории Казахстана. - Алматы: Ғылым, 2004. 270 с.

 12. Нұрмағамбетов Ә. Сейсмология негіздері. Алматы. 2002. 170 бет.

 13. Нұрмағамбетов Ә. Алматы облысының сейсмикалық жағдайы. Алматы. 2003. 35 б.

Қосымша

 1. Аппаратура и методика сейсмометрических наблюдений в СССР. М:Наука.1974.

 2. Сейсмическая сотрясаемость территории СССР (ред. Ризниченко Ю.В.). М:Наука. 1979.

 3. Методические рекомендации по сейсмическому районированию (ред. Бунэ В.И.). М: ИФЗ. 1974.

 4. Методы детального изучения сейсмичности (ред. Ризниченко Ю.В.). М:АН СССР (Тр. ИФЗ АН СССР, № 9, 1960).

 5. Нурмагамбетов А. Проблема возбужденной сейсмичности в Казахстане. Алматы: Геология и разведка недр. 1997. № 1.с.32-36

 6. Нефтегорское землетрясение 27(28).05.1995г. Информационно-аналитический бюллетень МЧС России. М: 1995.234 с.

 7. Газлийские землетрясения 1976 г. и 1984 гг. Ташкент: ФАН. 368 с.

 8. Геология регионов Каспийского и Аральского районов. Алматы: «КазГЕО»2004. 472 с.МАЗМҰНЫ


1. Пәннің мақсаттары мен міндеттері. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Пәнді оқыту мақсаты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Пәнде оқыту міндеттері . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Алдыңғы реквизиттер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Соңғы реквизиттер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. Білім бағалау жүйесі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Бақылау түрлері бойынша рейтинг балдарын бөлу . . . . . . .. . . . . . . . . . . 4

Оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Студенттердің білімдерін бағалау . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3. Пәннің мазмұны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Сабақ түрлері бойынша сағат бөлу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Дәрістің мазмұны . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Зертханалық сабақтардың атаулары, олардың мазмұны және

сағаттық көлемі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Студенттердің өздік жұмысы (СӨЖ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Студенттің оқытушы басшылығымен (СОӨЖ) жүргізілетін

өздік жұмысы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Сабақ өткізу кестесі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 8

4. Пән бойынша оқу – әдістемелік материалдар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9


Похожие:

050706 – «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» iconКурс 2 Семестр 3 Дәріс 30 сағат Зертханалық жұмыс 15 сағат Аралық бақылау (саны) 2
Жер физикасы” пәні бойынша жұмыс бағдарламасы «050706 Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» мемлекеттік стандарт негізінде...
050706 – «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» iconРабочая учебная программа Мамандықтар: 5В070600 «Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлау»
Жұмыс оқу бағдарламасы 5В070600 – «Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлау» мамандығының студенттеріне арналып, Мемлекеттік...
050706 – «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» iconРабочая учебная программа Мамандықтар: 5В070900 «Металлургия»
Мамандықтар: 5В070900 «Металлургия», 5В073700 «Пайдалы қазбаларды байыту», 5В070700 «Тау-кен ісі», 5В073100 «Қоршаған ортаны қорғау...
050706 – «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» iconСтудентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
...
050706 – «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» iconСтудентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
Силлабус Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Геология және кен ісі» кафедрасында дайындалып 5В070600 Геология және пайдалы...
050706 – «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» iconМұнай және газ кен орындарын іздеу, барлау және қазу кезіндегі маркшейдерлік-геодезиялық жұмыстар бойынша
Здеу, барлау және қазу процесінде бұрғылау ұңғымаларын салу кезінде, теңіздік кен орындарын қазуды қосқанда, маркшейдердік түсірімдер...
050706 – «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» iconПайдалы қазбалардың кен орындарын ашық тәсілмен қазу кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
Пайдалы қазбалардың кен орындарын ашық тәсілмен қазу кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талабы ашық тау-кен жұмыстары объектілерін...
050706 – «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» iconГаз және газоконденсат кен орындарын
Газ және газоконденсат кен орындарын өңдеу бекітілген жұмыс жобалары және кен орындарын игеру жоспары бойынша жүргізіледі
050706 – «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» iconМұнай және газ кен орындарын барлау кезіндегі
Осы Талап мұнай операцияларын жүргізу кезінде мұнай, газ және газконденсатты кен орындары (әрі қарай – мгк) объектілерін жобалау,...
050706 – «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
Білім коды мен бейіні: 0700000 – Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница