Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
НазваниеҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
страница9/13
Дата конвертации05.02.2016
Размер1.64 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.koksheacad.kz/public/uploads/files/raboti_kyrsabaeeva_m.k./altin_urpak.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Пәндер циклі мен кәсіптік іс-тәжірибе бойынша білім беру бағдарламасының мазмұны (орта буын маманы).Циклдің белгісі

Пәндер, іс-тәжірибелердің атауы мен негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, Іскерліктер пен дағдылар

Қалыпта

сатын құзырет

тіліктер кодыГП ОО

Жалпы гуманитарлық пәндер

ГП 01

Кәсіби қазақ (орыс) тілі.

Қазақ тілінің синтаксисі. Мамандық бойынша тілді дамыту. Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу іскерлігі. Қазақстан Республикасының іс-қағаздарының нормативті құжаттарын білу. Аударма (сөздікпен) техникасы, кәсіптік қарым-қатынас. Орыс тілінің синтаксисі. Кәсіптік лексика. Орыс тіліндегі техникалық кітаптармен жұмыс жүргізу. Мамандық бойынша сөздіктерді пайдалану. Тілді дамыту және кәсіптік қарым-қатынас жасау.

Білімдер:

-кәсіптік қарым-қатынас мөлшерінде қажетті қазақ (орыс) тілдерін білу.

Іскерліктер:

- салада қолданатын терминологияны қолданып құжаттарды оқи, сөйлесе алу керек.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 4

БҚ 6

БҚ 7

КҚ 3.1.7

ГП 02

Кәсіби шетел тілі.

Дыбыстарды дұрыс айту бойынша жұмыс жүргізу; таныстыратын және оқып білетін оқу; лексикалық материал; сөзжасам; Аффисті сөзжасам; конверсия –сөзжасам тәсілі ретінде; грамматикалық материал; жай сөйлемнің құрылысы; сабақтас құрмалас сөйлемнің құрылысы; сөйлеу; тыңдап түсіну; аудиториядан тыс өз бетімен оқу.

Білімдер:

- шетел тілін, кәсіптік және әлеуметтік бағыттағы мәтіндерді, сөздікпен оқу үшін қажетті, лексикалық (1200- 1400 бірлік) және грамматикалық деңгейде игеру.

Іскерліктер:

-тұрмыстық және кәсіптік деңгейде сөйлесе алу керек.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 4

БҚ 6

БҚ 7

КҚ 3.1.7

ГП 03

Дене тәрбиесі.

Дене тәрбиесінің маманды дайындаудағы рөлі, оның салауатты өмір салтын қалыптастыру, дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психо-физиологиялық негіздері; спорттық өзін-өзі жетілдірудің негіздері, кәсіби-қолданбалы физикалық дайындық.

Білімдер:

-салауатты өмір салтының негізгі құрамдарын білу.

Іскерліктер:

-спортпен шұғылдану, физикалық белсенділікті жүйелі түрде қолдай алу керек.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3


ӘЭП 00

Әлеуметтік экономикалық пәндер

ӘЭП 01

Мәдениеттану.

Дүниежүзілік және отандық мәдениет. Қазақстан мәдениетінің тарихы. Дінтану негіздері. Мәдениет түсінігі; мәдениет пен өркениет;

қазіргі кездегі мәдениет. Қазақстан территориясын мекендейтін халықтар мәдениеті. Қазақстан территориясындағы ежелгі өркениеттер мәдениеті. Тайпалық одақтар мен ІХ-ХІІІ ғасырлардағы қазақ хандығының ортағасырлық мәдениеті. ХІҮ-ХҮ ғасырлардағы Қазақстан тұрғындарының мәдениеті. ХҮІ – ХҮІІ ғасырлардағы Қазақстан мәдениеті. ХҮІІІ ғасырдағы Қазақстан мәдениетінің дамуы. ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақстан мәдениеті. Ресей империясының құрамындағы отарлық жағдайдағы (ХІХ ғасырдың 2-жартысындағы және ХХ ғасырдың басындағы) Қазақстан мәдениетінің дамуы. Қазақстан революция мен Кеңес өкіметінің орнау жылдарында. 20-30 жылдардағы мәдени құрылыс. Ұлы Отан соғысы жылдарында ғылым, халыққа білім беру, әдебиет пен өнер. 40-жылдардың ортасы мен 80 жылдардың басына дейінгі Қазақстан мәдениетінің дамуы. Қазақстан Республикасының қазіргі кездегі мәдениеті мен ғылымы.

Білімдер:

-негізгі түсініктерді;

- түсініктер: конфуцианство; даосизм; Қытай өнерін;

- үнді мәдениетінің ерекшеліктерін және оның негізгі жетістіктерін.

- түсініктер: Ислам, курайш, Мұхаммед, Құран, Аллах, Мекке;

- христиан дінінің негізгі принциптерін және оның құндылықты бағытын;

-Франция мәдениетін: Ашель мәдениетін, проманьондықтарды, галдарды, франктарды, әдебиетті, философияны;

- көшпенділердің өмір сүру дағдысын және құндылықтар жүйесін;

-орта ғасыр кезеңіндегі қазақ этносының мәдени негізі туралы білімді қалыптастыруды;

- түрік-араб мәдениетінің орта ғасыр Қазақстан мәдениетіне тиген әсерін білу.

Іскерліктер:

- Қытай мәдениетінің ерекшеліктерін аша білу;

- мәдениеттану түсініктерін еркін қолдана алу;

- байқау;

- көшпнеділер мәдениетінің материалды және рухани өзгешелігін көрсете алу керек.

БҚ 1

БҚ 4

БҚ 6

БҚ 7

ӘЭП 02

Философия негіздері.

Философияның қоғамдағы рөлі. Философияның тарихи түрлері. Материя. Диалектика және оның негізгі заңдары. Табиғат - философияны ұғыну пәні ретінде. Қоғамды философиялық тұрғыда түсіну: қоғамның үлгілері; материалдық өндіріс пен оның рөлі; қоғамдық өмірдің салалары мен функционалдық байланыстары. Қоғам өздігінен дамитын жүйе ретінде. Адам болмысы философия мәселесі ретінде; Тұлға. Бостандық пен жауапкершілік. Сана – қызмет пен бейне ретінде. Таным мен шығармашылық. Философияның адамгершілік мәселелері.

Білімдер:

- әлемнің философиялық, ғылыми және діни көріністері туралы түсінік болу, адам өмірінің мәнін;

-ғылым және ғылыми танымдар ролі туралы түсінікті, оның құрылысын, әлеуметті және этикалық мәселелердің түрлері мен әдістерін білу.

Іскерліктер.

− биологиялық және әлеуметтік, дене және рухани бастамаларындағы адам іс-әрекетін, оның сана мәнін, саналы және санасыз әрекеттерін анықтай алуға;

- қоғамдағы адамдар арасындағы адамгершілік қарым-қатынастар нормаларын реттей алу керек.

БҚ 1

БҚ 4

БҚ 6

БҚ 7

ӘЭП 03

Саясаттану мен әлеуметтану негіздері.

Пәні, негізгі түсініктері мен категориялары. Саяси ойдың тарихы мен қазіргі кездегі саяси мектептер. Саясат. Саяси билік. Демократия билікті жүзеге асыру түрі ретінде. Саяси жүйе. Мемлекет оның негізгі құрамдас бөлігі ретінде. Саяси партия мен партия жүйесі. Қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстар. Саясат жүйесіндегі адам. Саяси қызмет: мәні мен мақсаты; саяси қызметтің құралдары мен әдістері; тоталитарлықтан демократиялық қоғамға өтудің өзекті мәселелері. Сыртқы саяси қызмет пен әлемдк саяси үрдіс.Білімдер:

-заңдылықтарды әлеуметті тұрғыда түсіну туралы түсінікті;

-әлеуметтік құрылымдар туралы түсінікті,

әлеуметтік жіктелуді,

әлеуметтік әрекеттестікті;

-тұлғаның әлеуметтену үрдісінің ерекшеліктерін,

реттеу формаларын білу.

Іскерліктер:

- әлеуметті өзгешеліктер мен дамудың әлеуметтік қозғалыстарын және басқа факторларын дамыту;

- билік мәнің, саясат субъетілерін, саяси қарым –қатынастар мен үрдістерді (Қазақстанда және әлемде) ашып білу;


- саяси жүйелер мен саяси тәртіптер туралы түсінікті қалыптастыру.

БҚ 1

БҚ 4

БҚ 6

БҚ 7

ӘЭП 04

Құқық негіздері.

Мемлекет пен құқықтың түсінігі мен мәні; құқықтық мемлекет; Қазақстан Республикасының мемлекеттік құқығы; азаматтық құқық негіздері; азаматтық құқықтық қарым-қатынастың субъектілері; меншік құқығы; міндетті құқық; авторлық құқық; еңбек құқығы; еңбек даулары; қылмыстық құқық; отбасы құқығы.

Білімдер:

- адам мен азаматтың құқықтары және бостандығын;

оларды жүзеге асыратын механизмдер;

- кәсіптік қызмет аясында құқықтық және адамгершілік-этикалық нормаларын білу.

Іскерліктер:

- маманның кәсіптік қызметін реттейтін нормативті-құқықтық құжаттарды пайдалана алу керек.

БҚ 1

БҚ 4

БҚ 6

БҚ 7

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП. 01

Мемлекеттік тілде іс-қағаздарды жүргізу.

Кәсіпорындарда іс-қағаздарының ұғымы, жүйесі мен ұйымдастырылуы.

Ұйымдастыру - тарату, нормативті-құқықтық, ақша-қаржылық, есептік және анықтамалық құжаттар. Қызметтік хаттың негізгі әдістемесі. АБЖ іс-жүргізу барысында қолдану. Іс- қағаздарын рәсімдеу, сақтау және мұрағаттарға тапсыру.

Білімдер:

- құжаттардың және қызмет бабындағы хаттардың негізгі типтерін, мемлекеттік тілде іс-жүргізудің негізгі терминологиясын білу.

Іскерліктер:

- қазақ тілде қызметтік құжаттарды рәсімдей алу керек.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 5

БҚ 6

КҚ 3.7.7ЖКП. 02

Физколлоидті химия және ЖМБ алу технологиясының негіздері.

Ерітінділер теориясы; «сұйықтық- бу» жағдайларының негізгі түсініктері мен заңдары; ерітінділердің қайнауы; ерітінділердің электрохимиясы; фазалық тепе-теңділік; Гиббс ережесі; жүйелердің түрлері; физико-химиялық талдау; сыртқы құбылыстар мен дисперсті жүйелердің физикохимиясы; коллоидті жүйелердің топтастырылуы және сипаттамасы; коллоидті ерітінділер, олардың негізгі қасиеттері мен алынуы. Коллоидті жүйелердің коагуляциясы мен тұрақтандырылуы; растворы ЖМБ ерітінділері, олардың қасиеттері мен әрекеттері; бейэлектролиттердің ерітінділері; молекулярлы салмақ ; электролиттер ерітінділері; расчет констант және коэффициенттер есептеулері; ЭҚК және термодинамика

Білімдер:

- химиялық термодинамиканың негізгі түсініктерін, ерітінділердің жалпы сипаттамасын, основные электролитикалық диссоциацияның негізгі теорияларын,

дисперсті жүйелер туралы түсінікті білу.

Іскерліктер:

- термодинамика заңдарын пайдалана отыра есептерді шығару,

химиялық реакция жылдамдығын анықтау, аспаптармен жұмыс істей алу керек.

БҚ 2

КҚ 3.7.14


ЖКП. 03

Геодезия және маркшейдер ісінің негіздері.

Масштабтар; план және карта; карталардың номенклатурасы; желіні қадау және өлшеу;

Теодолиттік суретке түсіру; ниверлеу; тахеометрикалық суретке түсіру; мензуалды суретке түсіру; аудандарды анықтау; көз мөлшермен суретке түсіру; аэрофототүсіру және фотограм-метрия; маркшейдер ісінің негіздері.

Білімдер:

- карталар, пландар, масштабтарды,

- өлшеу нәтижелерінің дәлдігін бағалауды,

әр түрлі суретке түсіру міндеттерінің мәнін білу.

Іскерліктер:

-теодолитті, ниверлі суретке түсіре алу (нәтижелерді өңдеу).

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 5

КҚ 3.7.4

КҚ 3.7.10ЖКП. 04

Сызу негіздері

Геометриялық сызу; сызбаларды рәсімду тәртіптері; геометриялық құрастыру мен контурлар,

техникалық бөліктерді сызу әдістері; жобалап сызу, сындарлы құжаттарды дайындау мен рәсімдеу ережелері, машина жасайтын сызу, сызбадағы бейнелердің категориясы, графикалық есептерді шешудің түрлері, қималары, кескіндері, жалпы логикасы мен методологиясы, инженерлі графиканың қазіргі заманға сай құралдары, мамандық бойынша сызбалар мен кестелер элементтерін орындаудың әдістері мен тәсілдері; инженерлі графикада компьютерлі технологияларды қолдану.

Білімдер:

- сызбаларды рәсімдеу бойынша МЖМБС, жобалау негіздерін, кешенді сызбаларды құрудың әдістерін білу.

Іскерліктер:

-жазық, үлкен фигураларды аксометриялық жобада бейнелей алу, эскиздерді, орта деңгейдегі қиын бөлімдерді орындай алу керек.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 5

КҚ 3.7..2


ЖКП. 05

Жалпы геология.

Әлем мен Күн жүйесіндегі Жер; Жердің геодезиялық сипаттамасы; Жердің физикалық қасиеттері оның сыртқы қабаттары, Жер мен жер қыртысының құрылымы, жер қыртысының құрамы; жер қыртысының геологиялық үрдістері мен эволюциясы.Білімдер:

- геохронологиялық және стратиграфиялық шәкілдерді, Жер қыртысы дамуының негізгі ерекшелікткрін,

геологиялық зерттеулердің негізгі түрлері мен әдістерін білу.

Іскерліктер:

- геологиялық карталарда жыныстар жатысының жасын, генезисін және жағдайларын анықтай алу;

- диагностикалық белгілері бойынша ең көп таралған жыныстарды тудыратын минералдар мен тау жыныстарын анықтай алу,

- геологиялық және тектоникалық карталарда қатпарлы және платформалы аймақтарын анықтай алу керек.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 5

КҚ 3.7.1

КҚ 3.7.4

КҚ 3.7.10ЖКП. 06

Кристалтану, минералогия и петрография.

Кристалдық заттардың қасиеттері және оның құрылысының негіздері;

Кристалдарды зерттеудің әдістері; кристалдардың пайда болуы және өсуі өзгешелігі;

Геометриялық кристалография, минералдар: олардың құрамы, қасиеттері, пайда болуы және зерттеудің негізгі әдістері; минералдардың топтастырылуы; сом тума элементтер, сульфидтер, галогенидтер, тотықтырулар, силикадтар, боранттра, карбонаттар, нитраттар, фосфаттар, арсенаттар, ванадаттар, сульфаттар мен молибдаттар;

Парагенетикалық байланыстар.

Петрография: тау жыныстарын зерттеудің негізгі әдістері;

Магматикалық жыныстар және олардың топтастырылуы;

Жыныстар түрлерінің сипаттамасы, магматикалық жыныстармен байланысты пайдалы қазбалар; метаморфикалық жыныстар;

метасоматикалық жыныстар;

метаморфиттер мен метасоматиттердің негізгі түрлерінің сипаттамасы;

метаморфиялық және метасоматикалық жыныстармен байланысты пайдалы қазбалар;

шөгінді жыныстар, олардың қасиеттері; текстура мен құрылымдарының ерекшеліктері;

негізгі жыныстар түрлерінің топтастырылуы мен сипаттамасы.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Похожие:

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
Мамандығы 1103000 – Кеме жасау және кеме машиналары мен механизімдеріне техникалық қызмет көрсету
Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
Білім коды мен бейіні: 1300000 – Байланыс, телекоммуникация және ақпараттық технологиялар. Электрондық техника
Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
Біліктілігі: 010401 3 Өндірістік оқыту шебері, техник (барлық аталымдар бойынша)
Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconТехникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік білім беретін оқу бағдарламаларын бекіту туралы

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
Мамандығы: 0403000 Әлеуметтік-мәдени қызметі және халықтық көркемдік шығармашылығы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница