Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
НазваниеҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
страница6/13
Дата конвертации05.02.2016
Размер1.64 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.koksheacad.kz/public/uploads/files/raboti_kyrsabaeeva_m.k./altin_urpak.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

0702000 – Пайдалы қазба кенорындарын барлаудың техникасы мен технологиясы мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік білім беретін оқу бағдарламалары


Пәндер циклі мен кәсіптік іс-тәжірибе бойынша білім беру бағдарламасының мазмұны (жоғары деңгей).

Циклдің белгісі

Пәндер, іс-тәжірибелердің атауы мен негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, Іскерліктер пен дағдылар

Қалыпта

сатын құзыретті

ліктер коды

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП 01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі.

Қазақ тілінің синтаксисі. Мамандық бойынша тілді дамыту. Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу іскерлігі. Қазақстан Республикасының іс-қағаздарының нормативті құжаттарын білу. Аударма (сөздікпен) техникасы, кәсіптік қарым-қатынас. Орыс тілінің синтаксисі. Кәсіптік лексика. Орыс тіліндегі техникалық кітаптармен жұмыс жүргізу. Мамандық бойынша сөздіктерді пайдалану. Тілді дамыту және кәсіптік қарым-қатынас жасау.

Білімдер:

-кәсіптік қарым-қатынас мөлшерінде қажетті қазақ (орыс) тілдерін білу.

Іскерліктер

- салада қолданатын терминологияны қолданып құжаттарды оқи, сөйлесе алу керек.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 6

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі.

Дыбыстарды дұрыс айту бойынша жұмыс жүргізу; таныстыратын және оқып білетін оқу; лексикалық материал; сөзжасам; Аффисті сөзжасам; конверсия –сөзжасам тәсілі ретінде; грамматикалық материал; жай сөйлемнің құрылысы; сабақтас құрмалас сөйлемнің құрылысы; сөйлеу; тыңдап түсіну; аудиториядан тыс өз бетімен оқу.

Білімдер:

- шетел тілін, кәсіптік және әлеуметтік бағыттағы мәтіндерді, сөздікпен оқу үшін қажетті, лексикалық (1200- 1400 бірлік) және грамматикалық деңгейде игеру.

Іскерліктер:

-тұрмыстық және кәсіптік деңгейде сөйлесе алу керек

Іскерліктертер:

- тұрмыстық және кәсіби деңгейде әңгімелесе білу.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 6

ЖГП 03

Қазақстан тарихы.

Қазақстан 40-жылдардың ІІ-жартысы мен 80-жылдардың І-ші жартысында; Қайта құру кезеңі; Қазақстан – егеменді мемлекет; Қазақстанынң әлемдік аренаға шығуы. Қазақстан Конституциясы – демократия мен Республика тәуелсіздігінің кепілі.

Білімдер:

-негізгі тарихи деректерді, оқиғаларды, тарихи және қазіргі заманғы Қазақстан қайраткерлерінің есімдерін білу.

Іскерліктертер:

Қазақстан тарихы мен қазіргі саясатын бағдарлай алу.


БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7

ЖГП. 04

Дене тәрбиесі.

Дене тәрбиесінің маманды дайындаудағы рөлі, оның салауатты өмір салтын қалыптастыру, дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психо-физиологиялық негіздері; спорттық өзін-өзі жетілдірудің негіздері, кәсіби-қолданбалы физикалық дайындық.

Білімдер:

-салауатты өмір салтының негізгі құрамдарын білу.

Іскерліктер:

-спортпен шұғылдану, физикалық белсенділікті жүйелі түрде қолдай алу керек.


БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 6


ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП. 01

Физколлоидті химия және ЖМБ алу технологиясының негіздері.

Ерітінділер теориясы; сүйықтық- бу жағдайларының негізгі түсініктері мен заңдары; ерітінділердің қайнауы; ерітінділердің электрохимиясы; фазалық тепе-теңділік; Гиббс ережесі; жүйелердің түрлері; физико-химиялық талдау; сыртқы құбылыстар мен дисперсті жүйелердің физикохимиясы; коллоидті жүйелердің топтастырылуы және сипаттамасы; коллоидті ерітінділер, олардың негізгі қасиеттері мен алынуы. Коллоидті жүйелердің коагуляциясы мен тұрақтандырылуы; растворы ЖМБ ерітінділері, олардың қасиеттері мен әрекеттері; бейэлектролиттердің ерітінділері; молекулярлы салмақ ; электролиттер ерітінділері; расчет констант және коэффициенттер есептеулері; ЭҚК және термодинамика


Білімдер:

- химиялық термодинамиканың негізгі түсініктерін, ерітінділердің жалпы сипаттамасын, основные электролитикалық диссоциацияның негізгі теорияларын,

дисперсті жүйелер туралы түсінікті білу.

Іскерліктер:

- термодинамика заңдарын пайдалана отыра есептерді шығару,

Химиялық реакция жылдамдығын анықтау, аспаптармен жұмыс істей алу керек.


БҚ 5

КҚ 2.2.2

КҚ 2.3.2

КҚ 2.2.6

КҚ 2.2.7

КҚ 2.2.11

КҚ 2.4.2

КҚ 2.4.6

КҚ 2.4.11

КҚ 2.5.11ЖКП. 02


Геодезия және маркшейдер ісінің негіздері.

Масштабтар; план және карта; карталардың номенклатурасы; желіні қадау және өлшеу;

Теодолиттік суретке түсіру; ниверлеу; тахеометрикалық суретке түсіру; мензуалды суретке түсіру; аудандарды анықтау; көз мөлшермен суретке түсіру; аэрофототүсіру және фотограмметрия; маркшейдер ісінің негіздері.

Білімдер:

- карталар, сызбалар, масштабтарды,

- өлшеу нәтижелерінің дәлдігін бағалауды,

әр түрлі суретке түсіру міндеттерінің мәнін білу.

Іскерліктер:

-теодолитті, ниверлі суретке түсіре алу керек (нәтижелерді өңдеу).

БҚ 2

БҚ 8

КҚ 2.3.6


ЖКП.03

Сызу.

Геометриялық сызу; сызбаларды рәсімду тәртіптері; геометриялық құрастыру мен контурлар, техникалық бөліктерді сызу әдістері; жобалап сызу, сындарлы құжаттарды дайындау мен рәсімдеу ережелері, машина жасайтын сызу, сызбадағы бейнелердің категориясы, графикалық есептерді шешудің түрлері, қималары, кескіндері, жалпы логикасы мен методологиясы, инженерлі графиканың қазіргі заманға сай құралдары, мамандық бойынша сызбалар мен кестелер элементтерін орындаудың әдістері мен тәсілдері; инженерлі графикада компьютерлі технологияларды қолдану.

Білімдер:

- сызбаларды рәсімдеу бойынша МЖМБС, жобалау негіздерін, кешенді сызбаларды құрудың әдістерін білу.

Іскерліктер:

-жазық, үлкен фигураларды аксометриялық жобада бейнелей алу, эскиздерді, орта деңгейдегі қиын бөлімдерді орындай алу керек.


БҚ 8

КҚ 2.1.7ЖКП. 04

Жалпы геология.

Ғаламдық кеңістіктегі Жер; Жердің геодезиялық және физикалық сипаттамасы; жер қыртысы; онық құрылысы және құрамы; геологиялық үрдістер мен жер қыртысының эволюциясыБілімдер:

- геохронологиялық және стратиграфиялық шәкілдерді, Жер қыртысы дамуының негізгі ерекшелікткрін,

геологиялық зерттеулердің негізгі түрлері мен әдістерін білу.

Іскерліктер:

- геологиялық карталарда жыныстар жатысының жасын, генезисін және жағдайларын анықтай алу;

- диагностикалық белгілері бойынша ең көп таралған жыныстарды тудыратын минералдар мен тау жыныстарын анықтай алу,

- геологиялық және тектоникалық карталарда қатпарлы және платформалы аймақтарын анықтай алу керек.

БҚ 2

БҚ 7

КҚ 2.1.14

КҚ 2.3.1

КҚ 2.5.2

КҚ 2.5.7


ЖКП. 05

Электротехника, ГБЖ-ны электрмен қамтамасыз ету және электрлі жабдықтар негіздері.

Электр өрісі; тұрақты тоқтың электр тізбегі;

электромагнетизм; электрлік өлшемдер, айнымалы тоқтың бір фазалы және үш фазалы электр тізбектері; трансформаторлар;

тұрақты және айнымалы тоқтың электр машиналары; автоматиканың электрлі және магнитті элементтері; аспаптар, түзеткіштер, тұрақтандырғыштар, күшейткіштер; геологиялық барлау жабдықтарына арналған электр жетектер, оның сипаттамасы, монтажы пайдалануы және жөндеу; басқару мен қорғаныстың электр аппаратурасы; геологиялық барлау машиналары мен механизмдердің электр жабдықтары; геологиялық барлау жұмыстарды электрмен қамтамасыз ету; қорғаныс құралдары.

Білімдер:

- электрикалық және магнитті өріс қасиеттерін, негізгі заңдар мен формулаларды,

- электрлі тізбектің жұмыс тәртібін, өлшеуге арналған аспаптарды, электр тоғының сипаттамаларын, қосып реттейтін және қорғаныс аппараттарының негізгі сипаттамаларын білу.

Іскерліктер:

- электр энергиясын сатып алушы мен генераторлардың жұмыс істеу тәртіптерін және негізгі параметрлерін анықтау.БҚ 2

БҚ 8

КҚ 2.1.2

КҚ 2.1.3

КҚ 2.1.13

КҚ 2.2.2

КҚ 2.2.3

КҚ 2.3.2

КҚ 2.3.3

КҚ 2.4.2

КҚ 2.4.3


ЖКП. 06

Металтану және сындарлы материалдар.

Қара металдар өндірісі, металтану мен термиялық өңдеу негіздері; қатты қорытпалар, оларды геологиялық барлау салаларында қолдану; түсті металдар; антифрикационды қорытпалар; бейметалл материалдар (пластмассалар, резеңке техникалық заттар, лакпен қаптау), оларды геологиялық барлау ісінде қолдану; металдар коррозиясы.

Білімдер:

- қазіргі заман өндірісінің негізгі қасиеттерін, металды және бейметалл материалдарын тәжірибеде қолдануды білу.

Іскерліктер:

- нақтылы тәжірибелік міндеттерді шешу үшін материалдар түрлерін таңдай алу керек.

БҚ 5


КҚ 2.1.8

КҚ 2.2.14

КҚ 2.3.9

КҚ 2.4.14


ЖКП. 07

Еңбекті қорғау.

Еңбек заңнамасы туралы жалпы мәлімет. Геологиялық барлау кәсіпорындарында еңбекті қорғау бойынша жұмыс пен тұрақты бақылауды ұйымдастыру. Еңбек жағдайларын талдау, травматизм мен кәсіптік аурулардың себебтері. Өнеркәсіптік санитария. Өрт қауіпсіздігінің негіздері мен өртті сөндірудің техникалық құралдары. Өнеркәсіптік экология.

Білімдер:

-ҚР Заңдарын және еңбек туралы заңнамалық актларды, еңбек пен демалысты ұйымдастырудың формалары мен әдістерін, әр түрлі жабдықтармен жұмыс істегенде қауіпсіздік техникасына қойылатын жалпы талаптарды, өндірістік санитария ережелерін, жеке қорғаныс құралдарын білу.

Іскерліктер:

-әр түрлі жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыра алу, әр түрлі апаттық жағдайларда алғашқы көмекті көрсете алу, қауіпсіздік техника норма ережелерінің орындалуын бақылау.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 5

КҚ 2.1.6

КҚ 2.2.4

КҚ 2.3.4

КҚ 2.4.4

КҚ 2.5.3АП. 00

Арнайы пәндер

АП. 01

Ұңғымаларды бұрғылау.

Ұңғыма және оның элементтері;

Ұңғымаларды бұрғылағанда қолданылатын негізгі операциялар,

Тау жыныстарының физико-механикалық қасиеттері және оларды анықтау әдістері, тау жыныстрының бұрғылануы;

Бұрғылау кезінде тау жыныстарын талқандау әдістері;

әр түрлі бұрғылау әдістеріне арналған ұңғыма құрылымдарын жобалу негіздері мен жалпы мәліметтер; жыныстарды талқандайтын және қосымша құралдар, әр түрлі бұрғылау әдістеріне арналған бұрғылаудың тәртіп параметрлерін анықтау.

Білімдер:

-тау жыныстарын бұзу әдістерін;

- барлау ұңғымаларының теориялық негіздерін және бұрғылау технологиясын;

- ұңғымаларды жағалата құбырлармен отырғызудың міндеті мен түрлері және олардың типтері;

- апаттық жағдайлар және оларды жою;

- су ұңғымалар құрылысының технологиясын білу.

Іскерліктер:

-геологтехнология

лық нарядты құрастыру.

БҚ 1

БҚ2

БҚ 5

КҚ 2.1.9

КҚ 2.1.10

КҚ 2.2.1

КҚ 2.2.5

КҚ 2.2.7

КҚ 2.2.8

КҚ 2.2.10

КҚ 2.2.14

КҚ 2.4.1

КҚ 2.4.5

КҚ 2.4.7

КҚ 2.410

КҚ 2.4.12

КҚ 2.5.1

КҚ 2.5.7

КҚ 2.5.16

АП. 02

Гидравлика негіздері және жуу сұйықтықтары.

Гидравлика негіздері; сұйықтықтардың түрлері; гидростатикалық қысым; Паскаль заңы;гидро көтергіштердің жұмыс істеу кестесі; қысымды өлшеуге арналған аспаптар; сұйықтықты құюға арналған ыдыстағы сұйықтықтардың тепе-теңділік жағдайы; құбырлар қабырғасына қысым; Архимед заңы; гидродинамика: берік көздер теңдеуі; Бернулли теңдеуі; құбырлардағы сұйықтықтардың қозғалысы; қысымды жоғалту;

Гидравликалық соққы; гидравликалық машиналардың жұмыс істеу принципі, олардың негізгі түрлері; гидрожетек; жуып-шаятын сұйықтықтар, олардың бұрғылаудағы ролі, жуып-шаятын агенттердің қызметтері, дайындауға арналған материалдар, сұйықтықтар параметрлері; ерітінділер сапасын анақтайтын аспаптар; тазалау агенттерінің түрлері және оларды қолдану аймағы, ерітінділер сапасын жақсарту; жуып-шаятын сұйықтықтардың химиялық өңдеуі, дайындау және тазалау; жуып-шаятын сұйықтықтардың ластануынан қоршаған ортаны қорғау; жуып-шаятын сүйықтықтарды дайындағанда және тазалағанда еңбекті қорғау.

Білімдер:

- сұйықтықтардың статикасы мен динамикасы туралы жалпы мағлұматтарды, сорғылар мен гидроқозғалтқыштардың жіктелуін, пайдалану аймағын, жуып-шаятын сұйықтақтардың түрлерін білу.

Іскерліктер:

- нақтылы жағдайлар үшін гидравликалық машиналарды, жуып-шаятын сүйықтықтарды дайындау үшін бастапқы материалдарды таңдау.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 5

КҚ 2.2.6

КҚ 2.2.9

КҚ 2.2.11

КҚ 2.4.11

КҚ 2.5.11АП. 03

Тау-кен және бұрғылау жабдықтары.

Әр түрлі бұрғылау тәсілдерінде қолданатын бұрғылау, тау-кен жабдықтары және төмен механизация құралдары, колонковалық бұрғылаудың станоктары мне қондырғылары; көтеріп-түсіру операция өндірістеріне арналған жабдықтар, ұңғымаларды жууға арналған жабдықтар, бұрғылау мұнаралары мен мачталар; жук-көтергіш құралдары, бұрғылау қондырғыларының күштік жетектері, роторлы, шнекті, соққы-арқандыбұрғылау қондырғылары, бұрғылаудың дірілдік тәсілдері, ұңғымалардан суды шығаруға арналған жабдықтар; сусымалы, жұмсақ және әлсіз тасты жыныстарда тау-кен қазбаларын үңгілеу үшін арналған жабдықтар (шойбалғалар, жер қазатын машиналар), шпурларды бұрғылауға арналған жабдықтар, компрессорлы бекеттер, жук машиналары және шахта көліктері, көтеруге, сутөкпеге, желдету мен жарықтандыруға арналған жабдықтар; тау-кен-бұрғылау техникасының болашақтағы дамуы.

Білімдер:

- құрылғыларды, жұмыс істеу принциптерін, бұрғылау станоктарының, қосымша жабдықтарының пайдалану ережелерін, бұрғылау қондырғы техникалық сипаттамаларының жіктелуін білу.

Іскерліктер:

- техникалық қызмет ету мен жабдықтарды жөндеуді жүзеге асыру, оның техникалықжағдайын бақылау.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.4

КҚ 2.2.13

КҚ 2.3.6

КҚ 2.4.3

КҚ 2.5.8ӨО ж КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

КП 00

Кәсіптік практика

КП 01

КП 01 1


КП 01 2

Слесарлық.

Іс –тәжірибенің міндеттері мен мақсаттары. Механикалық шеберханаларда жұмыс жүргізу кезіндегі қауіпсіздік ережесі. Слесарлы аспаптармен, жұмыс орындарымен таныстыру. Өлшеу аспаптарын қолдану тәсілдері, өлшеу тәсілдері. Металдарды шабу, кесу, егеу (қайрау). Жалпақ тілікті (металл) мөлшер бойынша тойтару. Табақтар, шыбықтар, құбырларды майыстыру. Металлды арамен кесу. Тесікті бұрғылау, кеңейту және қазнақты тілу. Шабровкалау. Арамен тілу, жапсыру, қысу, қалпына келтіру.

Металлды дәнекерлеу.Темір соққылау жұмыстары. Газбен және электрмен пісіру жұмыстары. Металл кескіш станоктарда жұмыс істеу, кесу тәртібі, кескіштерді өңдеу, оның құрылымы, оларды қайрау (егеу), өлшеу құралдарын пайдалану.

Білімдер:

- әр түрлі әдістермен металдарды байланыстыру және өңдеудің ережелері мен тәсілдерін білу.

Іскерліктер:

- слесарлы, пісіретін және станогтық жабдықтарда қауіпсіз жұмыс істей алу керек.БҚ 2

БҚ 3

КҚ 2.1.2

КҚ 2.1.8

КҚ 2.1.10

КҚ 2.3.12

КҚ 2.5.14


Геологиялық.

Геологиялық құрылыстың қысқаша сипаттамасы.

Тау жыныстары мен минералдардың үлгілер жиынымен таныстыру. Қауыпсіздік техникасы бойынша нұскама. Дала кезеңі.

Жол бағдарының міндеттері. Дала жұмыстарын бақылау ережелерімен таныстыру. Жергілікте жерде бағдарлау, бақылау нүктелерін табу, оларды картаға түсіру. Жыныстар ашылымдарының құжаттары және олардың жатыстарын, түйіскендерін, жарықтардың дәрежесін, мору зонасын, минералдану және т.б. формалары мен элементтерін анықтау.

Білімдер:

-төрттік және тасты жыныстардың негізгі қасиеттерін, олардың құжаттар ережелерін білу.

Іскерліктер:

- жергілікті жерде карта бойынша бағдарлай білу.

БҚ 2

КҚ 2.2.7

КҚ 2.3.10

КҚ 2.5.2

КҚ 2.5.6

КҚ 2.5.7


Күштік қондырғыларға техникалық қызмет көрсету бойынша.

Жұмыс орының ұйымдастыру, құрал-саймандарды, жабдықтарды дайындау. Іштей жанатын қозғалтқышқа, электр қозғалтқышқа, беріліс қорабқа, тарату қорабқа, жетектерге қызмет көрсету. Есептерді дайындау

Білімдер:

- күштік қондырғылардың түрлерін, техникалық қызмет көрсету мерзімдерін білу.

Іскерліктер:

- агрегатқа құятын май түрлерін таңдау, электр қозғалтқыштарға қызмет көрсету.
ПП 01.4 Жұмыс мамандығын алу бойынша
Біліктілігі 070201 2 «Электр қозғалтқышы бар жылжымалы компрессор машинисі»

070201 2 «Электр қозғалтқышы бар жылжымалы компрессор машинисі» жұмыс мамандығын алу бойынша іс-тәжірибе. Іс-тәжірибенің міндеттері мен мақсаттары, жұмысты жүргізу бойынша техника қауіпсіздік ережелері, өндірістік санитария, қондырғылармен қауіпсіздік тәсілдерін өңдеу және қондырғыларды дайындау бойынша операцияларды орындау, оны тоқтату, басқа нүктеге ауыстыру. Белгіленген тәртіптерімен электр қозғалтғышы бар компрессорлы бекеттердегі жұмыс. Технологиялық бақылаулар (күнделікті, кезеңмен, мезгілмен).

Бұзылмау үшін бекеттерді дайындау.

Іскеліктер:

-электр қозғалтқыштардың типтері мен көлемдерін, құрылғысын, бір ұшын жерге жіберуін, монтажын, ЖКБ типтерін, құрылғысын, пайдалану ережелерін білу.

Дағдылар:

- ЖКБ жұмысқа дайындай алу, оның жұмысын белгіленген тәртіптермен ұстай алу, уақытылы ЖКБ жұмыс істей алу керек.


БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 5

КҚ 2.1.1-

2.1.15

Біліктілігі 070202 2- «Эксплуатационды және барлау мақсатында ұңғымаларды электрбұрғылау кезінде бұрғылаушы көмекшісі»».

070202 2 «Электр бұрғылау кезінде ұңғымаларды пайдалану және барлау бұрғылаушысы көмекшісі» жұмыс мамандығын алу бойынша.

Іс-тәжірибенінің міндеттері мен мақсаттары, жұмыс ауданының геологиялық құрылысы.

Жұмысты жүргізген кезде техниқа қауіпсіздігі мен өндірістік санитария.

Роторлы, соққылы-арқанды және соққылы-айналмалы бұрғылау қондырғыларындағы жұмыс. Басқарудың қауіпсіз тәсілдерін қондырғылармен өңдеу және көтеріп- түсіру операцияларын орындау.

Құрал-сайманды дайындау. Снарядтарды жинау.

Әр түрлі ұштықтармен бұрғылағанда МТН сай бұрғылаудың рационалды тәртіптерін таңдау.

Білімдер:

- электрқозғалтқыш

тардың құрылғысын, монтажын, бір ұшын жерге жіберуін, бұрғылаудағы барлық жұмыс түрлерін, оларды орындау тәртібін, бұрғылау мұнарасының құрылғысын, бұрғылау қондырғысының негізгі элементтерін білу.

Іскерліктер:

- бұрғылау сорғыларын жіберу, қондыру, бұрғылау станок машинисіне көтеріп-түсіру операцияларында көмек көрсету, апаттық жағдайлардың алдын ала білу.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 5

КҚ 2.2.1-

2.2.15
Біліктілігі: 070203 2-«Шыңырау қазу агрегаты машинисі».


070203 2 – «Шыңырау қазу агрегаты машинисі» жұмыс мамандығын алу бойынша.

Іс-тәжірибенінің міндеттері мен мақсаттары, жұмыс ауданының геологиялық құрылысы. Жұмысты жүргізген кезде техниқа қауіпсіздігі. Шурф өтетін бригадаларда және шнекті бұрғылау қондырғыларындағы жұмыстар, жұмыстың қауіпсіз тәсілдерін өңдеу, үңгілеудің рационалды тәсілдерін таңдау, құрал-саймандарды дайындау, жыныстардың үлгілерін іріктеу, геологотехникалық құжаттарды еңгізу, қондырғының техникалық қызмет көрсетуі, жұмыстарды ұйымдастыру, жою, қондырғыны бұзылмайтын ету.

Іскерліктер:

- шурфтардың үңгілу кеізде қауіпсіздік техникаларын сақтау, ШҚ техникалық ықзмет көрсету.

Дағдылар:

- шурфтарды үңгілеу үшін қондырғыларды басқару, негізгі құралдарды, жабдықтар мен саймандарды технологиялық үрдістерді жүзеге асыру үшін пайдалана алу керек.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 5

КҚ 2.3.1-

2.3.14
Біліктілігі 070204 2-«Бұрғылау қондырғыларының машинисінің көмекшісі»
070204 2 « Бұрғылау қондырғыларының машинисінің көмекшісі» жұмыс мамандығын алу бойынша іс-тәжірибе.

Іс-тәжірибенінің міндеттері мен мақсаттары, жұмыс ауданының геологиялық құрылысы.

Жұмысты жүргізген кезде техниқа қауіпсіздігі мен өндірістік санитария. Роторлы, соққылы-арқанды және соққылы –айналмалы бұрғылау қондырғыларындағы жұмыс. Басқарудың қауіпсіз тәсілдерін қондырғылармен өңдеу және көтеріп- түсіру операцияларын орындау.

Құрал-сайманды дайындау. Снарядтарды жинау. Әр түрлі ұштықтармен бұрғылағанда МТН сай бұрғылаудың рационалды тәртіптерін таңдау.

Колонкалық бұрғылауда жынысөзекке сына қағу, жыныстар үлгісін іріктеу, ұңғымалардың тереңдігінің соңғы бақылауы, бұрғылаудың механикалық жылдамдығы мен тереңдігін анықтау. Тау-техникалық құжаттарды енгізу. Жуып-шаятын сүйықтықтарды дайындау бойынша бекеттердегі жұмыс.

Іскерліктер:

- электрқозғалтқыш

тардың типтері мен көлемдерін, құрылғысын, монтажын, бір ұшын жерге жіберуін, жіберу аппаратурасын, барлық жұмыс түрлерін, технологиялық үрдістің әр түрлі операцияларын білу.

Дағдылар:

- көтеріп-түсіру операцияларында және апаттарды жоюға қатысу, жуып-шаятын ерітіндіні дайындай алу, оның сапасын бақылай алу керек.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 5

КҚ 2.4.1-

2.4.15

Біліктілігі 070205 2 «Бұрғылау қондырғысының машинисі»
070205 2 «Бұрғылау қондырғыларының машинисі» жұмыс мамандығын алу бойынша.

Іс-тәжірибенінің міндеттері мен мақсаттары, жұмыс ауданының геологиялық құрылысы.

Жұмысты жүргізген кезде техниқа қауіпсіздігі мен полигондағы өндірістік санитария. Роторлы, соққылы-арқанды және соққылы-айналмалы бұрғылау қондырғыларындағы жұмыс. Басқарудың қауіпсіз тәсілдерін қондырғылармен өңдеу және көтеріп-түсіру операцияларын орындау.

Құрал-сайманды дайындау. Снарядтарды жинау. Әр түрлі ұштықтармен бұрғылағанда МТН сай бұрғылаудың рационалды тәртіптерін таңдау. Колонкалық бұрғылауда жынысөзекке сына қағу, жыныстар үлгісін іріктеу, ұңғымалардың тереңдігінің соңғы бақылауы, бұрғылаудың механикалық жылдамдығы мен тереңдігін анықтау. Тау-техникалық құжаттарды енгізу. Жуып-шаятын сұйықтықтарды дайындау бойынша бекеттердегі жұмыс.

Іскерліктер:

Аспаптарды дайындау, снарядтарды жинау, қауіпсіздік техникасын сақтау, бұрғылаудың тиімді режимдерін бағалау.

Дағдылар:

- ұңғымаларды ұңғылаудың технологиялық үрдісін басқара алу керек..

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 5

КҚ 2.5.1-

2.5.11


КП 02

Өндірістік практика


Мақсаттары мен міндеттері. Жұмыстарды өндіру жобасымен танысу, іс-тәжірибеден өту кестесін құру. Ұңғымаларды бұрғылау кезінде қауіпсіздік техникасының ережелері. Учаскенің геологиялық құрылымдарымен, жыныстардың қасиеттерімен танысу. Ұңғыма конструкциясымен, жабдықтармен, құралдармен, аспаптармен, оларды пайдалану ережелерімен танысу. Ұңғымаларды бұрғылау технологиясы. Ұңғымаларды бекіту, тампон қою, бұрмалау. Апаттарды ескерту және жою тәсілдері. Бастапқы құжаттама. Тау-кен қазбаларын ұңғылау кезінде учаскенің геологиялық құрылымдарымен, жыныстардың қасиеттерімен танысу. Жабдықтарды жұмысқа дайындау. Тау-кен қазбаларын ұңғылаудың технологиялық циклінің операциялары. Шпурларды бұрғылау. Шпурларды зарядтау және жару. Жыныстарды жинау. Тау-кен қазбаларын желдету және шпурларды жару. Жыныстарды жинау. Тау-кен қазбаларын желдету және су ағызу. Тау қазындыларын бекіту. Құжаттама.

Іскерліктер:

- жабдықтарды жұмысқа дайындау, жұмыстардың қауіпсіз жағдайларын ұйымдастыру, әртүрлі қызметтегі ұңғымаларды бұрғылау бойынша нұсқаулықтарды басқару.

Дағдылар:

Технологиялық үрдістерге қатысу.

БҚ 1-БҚ 8

КҚ 2.1.1- КҚ 2.5.16
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
Мамандығы 1103000 – Кеме жасау және кеме машиналары мен механизімдеріне техникалық қызмет көрсету
Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
Білім коды мен бейіні: 1300000 – Байланыс, телекоммуникация және ақпараттық технологиялар. Электрондық техника
Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
Біліктілігі: 010401 3 Өндірістік оқыту шебері, техник (барлық аталымдар бойынша)
Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconТехникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік білім беретін оқу бағдарламаларын бекіту туралы

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
Мамандығы: 0403000 Әлеуметтік-мәдени қызметі және халықтық көркемдік шығармашылығы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница