Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
НазваниеҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
страница10/13
Дата конвертации05.02.2016
Размер1.64 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.koksheacad.kz/public/uploads/files/raboti_kyrsabaeeva_m.k./altin_urpak.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Білімдер:

-минералдардың әр түрлілігін, физикалық қасиеттерін, морфологиясын, минералдардың пайда болу үрдістерін, минералдар топтарын, тау жыныстарының пайда болу жағдайларын білу.

Іскерліктер:

-минералдарды, табиғи жағдайлардағы және үлгілердегі тау жыныстарды анықтау.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 5

КҚ 3.7.1

КҚ 3.7.4ЖКП. 07

Құрылымдық геология.

Құрылымдық түрлерінің топтастырылуы; тау жыныстарының үйлескен және үйлеспеген жатысы; қабаттардың горизонтальды жатысы; қабаттардың көлбеу жатысы; тау жыныстар қатпарларының бұзылуы; тау жыныстарының жарылған бұзылыстары; интрузивті, эффузивті және метаморфиялық жыныстардың жатыс формалары; жер қыртысының негізгі құрылымдық элементтері; карта бойынша ауданның геологиялық құрылымының жалпы талдауы; картаға түсірудің геологиялық түрлері; геологиялық құрылымын құрайтын, жыныстар мен құрылымдардың әр түрлі ландшафты-геологиялық жағдайлары және генетикалық ерекшеліктері бар аудандарды суретке түсіру әдістері; геокартаға түсірудегі аэрофотоматериалдар және аэро көзбен шолып байқау; картаға түсірудің ғарыштық әдістерінің негіздері; геологиялық суретке түсіру жұмыстарын ұйымдастыру.

Білімдер:

- негізгі құрылымдық формаларды, олардың пайда болуын, оқып білу әдістерін, сипаттамаларын, жіктелуін білу.

Іскерліктер:

- геологиялық карталарды оқып түсіне алу, картада жыныстар жатысының әр түрлі формаларын бейнелеу, геологиялық тарихтың дамуын геологиялық карта бойынша белгілей алу, магматикалық қызмет формаларын және т.б. білу.БҚ 1

БҚ 2

БҚ 5

КҚ 3.7.1

КҚ 3.7.4

КҚ 3.7.10ЖКП. 08

Гидрогеология және инженерлі геология негіздері.

Жер асты суларының физикалық қасиеттері мен құрамдары; аэрация аймағындағы сулар; грунт сулары; жер асты сулары; артезиан сулары; жарылыстар және карст сулары;

минералды, өндірістік және термалды сулар;

жер асты сулар динамикасының негіздері; инженерлі геология негіздері; әр түрлі мақсаттардағы инженерлі-геологиялық және гидрогеологиялық зерттеулер.

Білімдер:

-жер асты суларының түрлерін, олардың құрамын, оқып білу әдістерін, грунт және арынды сыларының элементтерін, грунт түрлерін және олардың физико-механикалық қасиеттерін білу.

Іскерліктер:

- гидроизогипс карталарын құрастыра алу, грунттардың физико-механикалық қасиеттерін анықтай алу керек.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 5

КҚ 3.7.1

КҚ 3.7.4

КҚ 3.7.10

КҚ 3.7.24


ЖКП. 09

ПҚК барлаудың геофизикалық әдістердің негіздері.

Ұңғымаларды геофизикалық әдістермен зерттеудің мәні; геофизикалық аппаратура мен жабдықтарға қойылатын талаптар; ұңғымаларды электірлі әдістермен зерттеу; ұңғымаларды электірлі әдістермен зерттеу жағдайлары мен пайдалану аймағы; электірлі каротаж әдістерінің әртүрлігі; ұңғымаларды геофизикалық зерттеуге арналған жабдықтар, автоматты каротаж бекеттерінің аппаратурасы; ұңғымаларды геофизикалық зерттеудің әдістемесі мен техникасы; ұңғыма каротаж диаграммаларына түсіндірме жүргізу; резистивиметрия, ұңғымалардың расходометриясы; ұңғымалардың радиоактивті зерттеу әдістері; ГК, ГГК, НК, НГК әдістерінің мәні; ұңғымаларды зерттеудің басқа әдістері; АК, ТК, МК мәні; ұңғымаларды геолого-технологиялық зерттеу негіздері; газды каротаж мәні; ұңғыма саласы мен диаметрін өлшеу әдістері; ұңғыма қисаюын өлшеу; шегелеу тізбектерінің техникалық жағдайын оқып білу; пайдаланатын ұңғымаларды геофизикалық зерттеу; қат флюид сынамасын алу; үңғыма қабырғаларынан сынама үлгілерін алу; ұңғымалардағы ату-жару жұмыстары; ұңғымаларды теспелеу мен торпедалау мәні; ұңғымаларды геофизикалық зерттеу материалдарын кешенді геологиялық түсіндіру.

Білімдер:

- ұңғымалардағы зерттеу түрлерін, қолданылатын аппаратураны, технологияны білу.

Іскерліктер:

-каротаж нәтижелеріне сапалы түсіндірме жүргізе алу, каротаж нәтижелері бойынша қолайлы бұрғылау параметрлерін анықтау.БҚ 1

БҚ 2

БҚ 5

КҚ 3.7.4

КҚ 3.7.5

КҚ 3.7.10ЖКП. 10

Геология ПҚК іздеу мен барлау.

Пайдалы қазба кенорындарының пайда болу жағдайлары; кенді денелердің морфологиясын; пайдалы қазба кенорындардың генетикалық жіктелуі; пайдалы қазба кенорындарының өндірістік жіктелуі; металды, бейметалл және жанғыш пайдалы қазбалар кенорындары және олардың өндірісте қолдану бөлімдері; кенді минералдар; минералды шикізат өндірісінің негізгі талаптары; жеке шикізат минерал түрлерінің өндіріс кенорындарының генетикалық типтері; пайдалы қазба кенорындарын іздеу мен барлау негізінің әдістеме түсініктері; геологбарлау жұмыстарының кезеңі; критерий мен белгілер түсініктері; кенорындарын барлау және оның негізгі міндеттері; барлаудың техникалық құралдары; барлау жүйелері; пайдалы қазба кенорындарын сынамалау; іздеу мен барлау жұмыстарының геологиялық құжаттары; барланған қорларды есептеу; кенорындарды өндірістік геолого-экономикалық бағалау туралы түсінік.

Білімдер:

-ПҚК геологиялық пайда болу үрдістерін, ПҚК типтері туралы жалпы мағлұматты, ПҚК іздеу мен барлау туралы түсініктерін білу.

Іскерліктер:

- жатыс формаларын, кеннің заттық текстурасы мен құрылымын анықтау, жұмыстарды жүргізгенде іздеу алғышарттарын пайдалану, бұрғылау ұңғымаларының барлау торабын негіздеу.БҚ 1

БҚ 2

БҚ 5

КҚ 3.7.1

КҚ 3.7.4

КҚ 3.7.10ЖКП.11

Экономика және ГБЖ ұйымдастыру негіздері.

Экономика негіздері; мәні; негізгі түсініктер; жұмыс істеу механизмі; менеджмент және маркетинг негіздері; халық шаруашылық жүйесіндегі сала орыны; геологиялық ұйымдардың негізгі және айналым қаржылары; еңбекті ұйымдастыру және техникалық нормалау; еңбек ақыны ұйымдастыру; геолого-барлау жұмыстарын жоспарлау және жобалау; шығын сметасы; нарықтық қарым –қатынаста қаржыландыру жұмыстары; негізгі және қосымша өндірістерді (геолого-түсіру және іздеу жұмыстары) ұйымдастыру; геофизикалық жұмыстар; бұрғылау жұмыстары; тау-кен жұмыстары; гидрогеологиялық және инженерлі-геологиялық жұмыстар; кен және тау жыныстарын сынамалау мен зертханалық зерттеу, топогеодезиялық және маркшейдерлік жұмыстар; геолого-барлау жұмыстарын өндірістік-техникалық қамтамасыз ету; геолого- барлау жұмыстарының тиімділігі.

Білімдер:

-ПҚК геологиялық пайда болу үрдістерін, ПҚК типтері туралы жалпы мағлұматты, ПҚК іздеу мен барлау туралы түсініктерін білу.

Іскерліктер:

- жатыс формаларын, кеннің заттық текстурасы мен құрылымын анықтау, жұмыстарды жүргізгенде іздеу алғышарттарын пайдалану, бұрғылау ұңғымаларының барлау торабын негіздеу.БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

КҚ 3.7.5

КҚ 3.7.2


ЖКП 12

Еңбекті қорғау.

Еңбек заңнамасы туралы жалпы мәлімет. Геологиялық барлау кәсіпорындарында еңбекті қорғау бойынша жұмыс пен тұрақты бақылауды ұйымдастыру. Еңбек жағдайларын талдау, травматизм мен кәсіптік аурулардың себебтері. Өнеркәсіптік санитария. Өрт қауіпсіздігінің негіздері мен өртті сөндірудің техникалық құралдары. Өнеркәсіптік экология.

Білімдер:

-ҚР Заңдарын және еңбек туралы заңнамалық актларды, еңбек пен демалысты ұйымдастырудың формалары мен әдістерін, әр түрлі жабдықтармен жұмыс істегенде қауіпсіздік техникасына қойылатын жалпы талаптарды, өндірістік санитария ережелерін, жеке қорғаныс құралдарын білу.

Іскерліктер:

-әр түрлі жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыра алу, әр түрлі апаттық жағдайларда алғашқы көмекті көрсете алу, қауіпсіздік техника норма ережелерінің орындалуын бақылау.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 5

КҚ 3.7.5

КҚ 3.7.7

КҚ 3.7.12

КҚ 3.7.13ЖКП 13

Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану.

Қоршаған ортаны қорғаудың ғылыми негіздері; қоршаған ортаны қорғау және минералды ресурстарды тиімді пайдалану бойынша жұмыстарды ұйымдастыру; қоршаған ортаны қорғау іс-тәжірибе мен ғылыми зерттеулердің саласы ретінде; геологобарлау жұмыстарын жүргізгенде тибағи ортаны қорғау: жер қойнауларын қорғау және табиғи қазбаларды тиімді пайдалану; қоршаған ортаны ластанудан қорғау; ландшафтар мен табиғи ескерткіштерді, атмосфералық ауаны, су ресурстарын, топырақ пен өсімдіктерді, жануарлар әлемін қорғау.

Білімдер:

- адамның қоршаған ортамен әрекетінің ерекшеліктерін, қоршаған ортаға техногенді әсерін, ГБЖ –да қоршаған ортаны қорғаудың нормативтік құжаттарын білу.

Іскерліктер:

- іс-тәжірибеде заңдарды қолдану, нақтылы жағдайларда қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар кешенін құра алу керек.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 5

БҚ 7

КҚ 3.7.5

КҚ 3.7.10ЖКП 14

Электротехника, ГБЖ электрмен қамтамасыз ету және электрлі жабдықтар негіздері.

Электр өрісі; тұрақты тоқтың электр тізбегі;

электромагнетизм; электрлік өлшемдер, айнымалы тоқтың бір фазалы және үш фазалы электр тізбектері; трансформаторлар;

тұрақты және айнымалы тоқтың электр машиналары; автоматиканың электрлі және магнитті элементтері; аспаптар, түзеткіштер, тұрақтандырғыштар, күшейткіштер; геологиялық барлау жабдықтарына арналған электр жетектер, оның сипаттамасы, монтажы пайдалануы және жөндеу; басқару мен қорғаныстың электр аппаратурасы; геологиялық барлау машиналары мен механизмдердің электр жабдықтары; геологиялық барлау жұмыстарды электрмен қамтамасыз ету; қорғаныс құралдары.

Білімдер:

- электрикалық және магнитті өріс қасиеттерін, негізгі заңдар мен формулаларды,

- электрлі тізбектің жұмыс тәртібін, өлшеуге арналған аспаптарды, электр тоғының сипаттамаларын, қосып реттейтін және қорғаныс аппараттарының негізгі сипаттамаларын білу.

Іскерліктер:

- электр энергиясын сатып алушы мен генераторлардың жұмыс істеу тәртіптерін және негізгі параметрлерін анықтау.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 5

КҚ 3.7.2

КҚ 3.7.5

КҚ 3.7.6

КҚ 3.7.7


ЖКП 15

Металтану және сындарлы материалдар.

Қара металдар өндірісі, металтану мен термиялық өңдеу негіздері; қатты қорытпалар, оларды геологиялық барлау салаларында қолдану; түсті металдар; антифрикационды қорытпалар; бейметалл материалдар (пластмассалар, резеңке техникалық заттар, лакпен қаптау), оларды геологиялық барлау ісінде қолдану; металдар коррозиясы.

Білімдер:

- қазіргі заман өндірісінің негізгі қасиеттерін, металды және бейметалл материалдарын тәжірибеде қолдануды білу.

Іскерліктер:

- нақтылы тәжірибелік міндеттерді шешу үшін материалдар түрлерін таңдай алу керек.

БҚ 5

КҚ 3.7.3ЖКП 16

Техникалық механика.

Теориялық механиканың негізгі ережелері; материалды денелердің тепе-теңділігі; кинематика мен динамика элементтері; материалды денелер қозғалыстарының заңдары; материалдар кедергілерінің негіздері; созылуы,қысылуы;

Материалдарды сынау әдістері;

ширатылу иін; қысылған қылта беріктігі; қаттылықтарын есептеу;

машиналар мен механизмдердің бөлшектері;

негізгі түсініктер мне анықтамалар; бөлшектерді байланыстыру; берілістер; берілістердің негізгі түрлері; бәсеңдеткіштер, белдер мен өстер; мойынтіректер; муфталар; көтеру-транспорттық механизмдер.

Білімдер:

-Іс-тәжірибеде нақтылы материалдарды пайдалану мүмкіндігін үшін статика мен кинематиканың негізгі ережелерін білу.

Іскерліктер:

- тәжірибелік жұмыстарда бөлшектердің өзгеру мүмкіндігін анықтау.

БҚ 2

БҚ 5

КҚ 3.7.2

КҚ 3.7.11

КҚ 3.7.13АП 00

Арнайы пәндер

АП. 01

Ұңғымаларды бұрғылау.

Ұңғыма және оның элементтері;

Ұңғымаларды бұрғылағанда қолданылатын негізгі операциялар,

Тау жыныстарының физико-механикалық қасиеттері және оларды анықтау әдістері, тау жыныстрының бұрғылануы;

Бұрғылау кезінде тау жыныстарын талқандау әдістері;

әр түрлі бұрғылау әдістеріне арналған ұңғыма құрылымдарын жобалу негіздері мен жалпы мәліметтер; жыныстарды талқандайтын және қосымша құралдар, әр түрлі бұрғылау әдістеріне арналған бұрғылаудың тәртіп параметрлерін анықтау.

Білімдер:

-тау жыныстарын талқандау әдістерін;

- барлау ұңғымаларының теориялық негіздерін және бұрғылау технологиясын;

- ұңғымаларды жағалата құбырлармен отырғызудың міндеті мен түрлері және олардың типтері;

- апаттық жағдайлар және оларды жою;

- су ұңғымалар құрылысының технологиясын білу.

Іскерліктер:

-геологтехнология

лық нарядты құрастыру.

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 5

КҚ 3.7.8

КҚ 3.7.10

КҚ 3.7.14

КҚ 3.7.15

КҚ 3.7.16

КҚ 3.7.17

КҚ 3.7.23

КҚ 3.7.24

АП 02

Тау-кен ісі.

Тау-кенжұмыстары және тау-кен қазбалары; бұрғылап-жару жұмыстары; шпурларды бұрғылау технологиясы мен техникасы; жарылыс материалдары, жарудың тәсілдері мен құралдары, жару жұмыстар өндірісіндегі негізгі есептемелер; бұрғылап-жару жұмыстарының паспорты; желдету, жарықтандыру және тау-кен жұмыстарын жүргізген кездегі сутөкпе, жыныстарды тиеу және тасымалдау, геологиялық барлау қазбаларын бекіту, көлденең, тік және көлбеу қазба жұмыстарын жүргізу, қиын тау-кен геологиялық жағдайларда қазба жұмыстарын жүргізу: арна мен жыраларды үңгілеу; тау-кен-барлау жұмыстарын ұйымдастыру, пайдалы қазба кен шығару негіздері;тау-кен жұмыстарының өндірісінде қоршаған ортаны қорғау және жердің топырақ құнарлығын қалпына келтіру.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Похожие:

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
Мамандығы 1103000 – Кеме жасау және кеме машиналары мен механизімдеріне техникалық қызмет көрсету
Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
Білім коды мен бейіні: 1300000 – Байланыс, телекоммуникация және ақпараттық технологиялар. Электрондық техника
Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
Біліктілігі: 010401 3 Өндірістік оқыту шебері, техник (барлық аталымдар бойынша)
Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconТехникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік білім беретін оқу бағдарламаларын бекіту туралы

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
Мамандығы: 0403000 Әлеуметтік-мәдени қызметі және халықтық көркемдік шығармашылығы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница