10. 02. 01 Орыс тілі; 13. 00. 02 Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі қазақ тілі); 13. 00. 02 Оқыту және
Скачать 294.97 Kb.
Название10. 02. 01 Орыс тілі; 13. 00. 02 Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі қазақ тілі); 13. 00. 02 Оқыту және
страница2/3
Дата конвертации07.02.2016
Размер294.97 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.kaznpu.kz/docs/bank.doc
1   2   3Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіндегі педагогика, филология ғылымдарының докторы (кандидаты) ғылыми дәрежесін алу үшін 10.02.02-Қазақ тілі; 10.02.01 – Орыс тілі; 13.00.02 – Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі қазақ тілі); 13.00.02 – Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі орыс тілі) мамандықтары бойынша Д 14.09.04 диссертациялық кеңес 2005-2007 оқу жылында қорғалған диссертациялар туралы мәлімет
Аты-жөні

Тақырыбы

Ғылыми жетекшісі, кеңесшісі

Доктор, кандидат


Қорғаған күні, жылы

Шифр мамандығы

1

Кадырова Галина Рабиковна

Функционально-семантическое поле гипотетичности в древнерусском языке: прагматический аспект

Килевая Л.Т. д.ф.н.

Ғыл. кандидаты

27.04.05

10.02.01-Орыс тілі

2

Шакенова Майгуль Толегеновна

Реализация когнитивн-номинативного отенциала исходных слов с корнями *vert-, *vort-, *vьrt- в синхронно-диахранической» перспективе

Жаналина Л.К. д.ф.н.проф.

Ғыл. кандидаты

27.04.05

10.02.01-Орыс тілі

3

Ока Ардақ

Киіз үйге қатысты атаулардың ономасиологиялық жүйесі

Манкеева Ж.А. ф.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

26.05.05

10.02.02-Қазақ тілі

4

Баймұханов Болат

Қазақ тіліндегі қатаң дайыссыз дыбыстардың жасалым және түрленім жүйесі

Оразбаева Ф.Ш. п.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

26.05.05

10.02.02-Қазақ тілі

5

Касымова Рашида Тауекеловна

Тезаурусно-ориентированная технология формирования русской лексической компетенции учащихся начальных классов в школах с казахским языком обучения

Жаналина Л.К. д.ф.н.проф.

Ғыл. докторы

29.06.05

13.00.02 – Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі орыс тілі);

6

Халитова Илдана Ильдархановна

Обучение студентов-филологов речевому этикету на занятиях на культуре речи

Қондыбаева М.Р. п.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

30.06.05

13.00.02 – Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі орыс тілі);

7

Қабатай Бидана Тұрсынханқызы

Ана тілі сабақтарында оқушыларды шығармашылыққа баулу әдістемесі

Рахметова С.Р. п.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

30.06.05

13.00.02 – Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі қазақ тілі);

8

Смирнова Юлия Георгиевна

Лингводидактические принципы создания и применения компьютерных обучающих программ по практическому курсу русского языка в тех. Вузе (нефтегазовый профиль)

Жанпейсова Ұ.А. п.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

01.07.05

13.00.02 – Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі орыс тілі);

9

Туленбергенова Назигүл Тұрысбекқызы

Педагогикалық колледжде қазақ тілін технологиялық карта арқылы меңгерту әдістемесі

Оразбаева Ф.Ш. п.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

01.07.05

13.00.02 – Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі қазақ тілі);

10


Бадагулова Галия Мултаевна

Функционально-коммуникативная модель русского языка

Жаналина Л.К. д.ф.н.проф.

Ғыл. докторы

15.09.05

10.02.01-Орыс тілі

11

Жанабилова Айжан Кеңесқызы

Қазақ тілін әдебиетпен байланыстыра оқытуда шығармашылық жұмыстар арқылы тіл дамыту технологиясы

Оразбаева Ф.Ш. п.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

16.09.05

13.00.02 – Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі қазақ тілі);

12

Чингисова Акжан Адиетовна

Коммуникативно-интегративная технология боучения русскому языку как иностранному в вузе

Жанпейсова Ұ.А. п.ғ.д.проф.

Ғыл. докторы

12.10.05

13.00.02 – Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі орыс тілі);

13

Мұқанова Қаршыға Қайроллақызы

Қазақ тілін журналистика бөлім студенттеріне қарқынды оқыту технологиясы

Оразбаева Ф.Ш. п.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

16.11.05

13.00.02 – Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі қазақ тілі);

14

Ізғұттынова Рабиға Отарбайқызы

Мектептің бастауыш сатысында қазақ халық ауыз әдебиеті үлгілерін оқыту әдістемесі

Қалиев С. п.ғ.д.проф.;

Уәйісова Г.И. п.ғ.к.доцент

Ғыл. кандидаты

16.11.05

13.00.02 – Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі қазақ тілі);

15

Сарсенова Дариха

Профессионально-ориентированнная обучение лексике студентов физико-математического факультета в практическом курсе русского языка

Жанпейсова Ұ.А. п.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

13.12.05

13.00.02 – Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі орыс тілі);

16

Молдасанов Ерсайын Мышанұлы

С.Н.Жүнісовтің «Ақан сері» романы тілінің көркемдік ерекшеліктері

Шалабай Б. ф.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

13.12.05

10.02.02-Қазақ тілі

17

Булатбаева Кулжанат Нурымжановна

Функционально-коммуникативный подход к обучению русскому языку в казахской школе (5-9 классы)

Успенский М.Б. д.п.н. проф. (МПГУ)

Ғыл. докторы

12.12.05

13.00.02 – Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі орыс тілі);

18

Саржанова Айнагуль Николаевна

Индивидуально-дифференцированная система обучения чтению на начальном этапе (в школах Казахстана с русским языком обучения)

Павленко В.К. д.п.н.проф.

Ғыл. кандидаты

17.01.06

13.00.02 – Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі орыс тілі);

19

Шункеева Орынкуль Абдыгалиевна

Формирование словообразовательной компетенции учащихся на начальной ступени обучения русскому языку

Жанпейсова Ұ.А. п.ғ.д.проф

Ғыл. кандидаты

17.01.06

13.00.02 – Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі орыс тілі);

20

Нұрсұлтанқызы Жазира

О.Бөкеев шығармаларындағы бейвербалды амалдар

Оразбаева Ф.Ш. п.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

22.02.06

10.02.02-Қазақ тілі

21

Бирибаева Нурбану

Технология уровневой дифференциации в ориентации на развитие речи учащихся старшей ступени школы с казахским языком обучения

Мурзалинова А.Ж.. п.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

22.02.06

13.00.02 – Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі орыс тілі);

22

Құсаинова Дина Жақсығалиқызы

Орыс бөлім студенттерінің сөздік қорын мамандыққа байланысты дамыту әдістемесі

Оралбаева Н. Ф.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

31.03.06

13.00.02 – Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі қазақ тілі);

23

Досова Алма Төлегенқызы

Т.Ахтанов көркем прозасының стилистикалық ерекшеліктерінің танымдық көрінісі

Шалабай Б. ф.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

31.03.06

10.02.02-Қазақ тілі

24

Арыстанбаев Марат Ғасреддинұлы

Қазақ тіліндегі сөйлемнің оқшау бөліктерінің функционалдық стильдердегі қызметі

Шалабай Б. ф.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

26.04.06

10.02.02-Қазақ тілі

25

Сейтенова Салима Сағынқызы

Автомобиль шаруашылығы бөлімінде оқитын студенттерге қазақ тілін оқыту әдістемесі

Оразбаева Ф.Ш. п.ғ.д.проф.;

Рахметова Р.С. п.ғ.к.доцент

Ғыл. кандидаты

26.04.06

13.00.02 – Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі қазақ тілі);

26

Ерімбетова Айым Хадимқызы

Қазақ тіліндегі тектес дауыссыз дыбыстар сәйкестігі

Сағындықұлы Б. ф.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

31.05.06

10.02.02-Қазақ тілі

27

Нарқұлова Бақыткүл Ақтайқызы

«Қазақ тілі сабағында дидактикалық ойындарды қолдану әдістемесі (5-сынып материалдары бойынша)»

Оразбаева Ф.Ш. п.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

31.05.06

13.00.02 – Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі қазақ тілі);

28

Айсабай Гульмира Кыргызбаевна

Коммуникативно-ориентированное изучение паронимов при обучении русскому языку как иностранному

Жанпейсова Ұ.А. п.ғ.д.проф

Ғыл. кандидаты

14.09.06

13.00.02 – Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі орыс тілі);

29

Сафаргалиева Айгуль Ыскаккызы

Коммуникативно-речевое обучение студентов факультета казахской филологии сложноподчиненным предложениям с придаточными определительными в практическом курсе русского языка

Қажығалиева Г.А. п.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

14.09.06

13.00.02 – Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі орыс тілі);

30

Оспанова Баянды Рамазанқызы

С.Аманжолов еңбектеріндегі қазақ тілі синтаксисінің ғылыми-теориялық негіздері

Қосымова Г. ф.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

13.10.06

10.02.02-Қазақ тілі

31

Кенже Мухлис Жакенқызы

Өзге тілді мектептің 7-сыныбында қазақ тілі мәтіндерін компьютермен оқыту әдістемесі

Оразбаева Ф.Ш. п.ғ.д.проф.

Ғыл. кандидаты

13.10.06

13.00.02 – Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі қазақ тілі);

32

Атабаева Мереке Сатылғанқызы

Қазақ тіліндегі диалектілік лексиканың этнолингвистикалық негізі

Қалиев Ғ.Қ. ф.ғ.д.проф.

Ғыл. докторы

22.11.06

10.02.02-Қазақ тілі
1   2   3

Похожие:

10. 02. 01 Орыс тілі; 13. 00. 02 Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі қазақ тілі); 13. 00. 02 Оқыту және iconДиссертация тақырыбы
Педагогика ғылымдары бойынша 13. 00. 02 – оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі...
10. 02. 01 Орыс тілі; 13. 00. 02 Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі қазақ тілі); 13. 00. 02 Оқыту және iconАлдабергенова айгүл оңалбекқызы ашық интерактивті тапсырмалардың компьютерлік бағдарламаларын жасаудың әдістемесі (алгебраны оқыту мысалында)
Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім беру жүйесіндегі ақпараттандыру)
10. 02. 01 Орыс тілі; 13. 00. 02 Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі қазақ тілі); 13. 00. 02 Оқыту және iconЗаурбеков талғат талапбекұлы педагогикалық колледждерде бастауыш мектеп мұғалімдерінің математикадан дамыта оқытуға әдістемелік даярлығын арттыру
Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі математика)
10. 02. 01 Орыс тілі; 13. 00. 02 Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі қазақ тілі); 13. 00. 02 Оқыту және icon«Педагогика және спорт» факультеті “Педагогика бастауыш оқыту әдістемесі” кафедрасы “ Бастауыш мектепте
Бастауыш мектепте дүниетануды оқыту теориясы мен технологиясы” пәні бойынша 050102- “Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі”мамандықтарының...
10. 02. 01 Орыс тілі; 13. 00. 02 Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі қазақ тілі); 13. 00. 02 Оқыту және iconҚазақ тілі мен әдебиеті және оқыту теориясы кафедрасы
Республикасы білім және ғылым министрлігінің 22. 06. 2006ж., Республикалық жоғары және жоғары олқу орнынан кейінгі білім жөніндегі...
10. 02. 01 Орыс тілі; 13. 00. 02 Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі қазақ тілі); 13. 00. 02 Оқыту және icon«Мектепке дейінгі және бастауыш оқыту теориясы мен әдістемесі» кафедрасы «бекітемін»
М010200 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығының магистратураға қабылдау емтиханының
10. 02. 01 Орыс тілі; 13. 00. 02 Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі қазақ тілі); 13. 00. 02 Оқыту және icon«Бастауыш мектепте қазақ тілін оқыту теориясы мен технологиясы»
«Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі» мамандығының типтік оқу бағдарламасы (Алматы: Абай атындағы ҚҰПУ) негізінде құрастырылды....
10. 02. 01 Орыс тілі; 13. 00. 02 Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі қазақ тілі); 13. 00. 02 Оқыту және iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
«Қазақ тілі мен әдебиеті», 6М050200 – «Филология: қазақ филологиясы» мамандықтарының магистранттарына арналған«Әдебиетті жоғары мектепте...
10. 02. 01 Орыс тілі; 13. 00. 02 Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі қазақ тілі); 13. 00. 02 Оқыту және iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
«Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі» пәнінен 050117- «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының сыртқы бөлім студенттеріне арналған пәнді...
10. 02. 01 Орыс тілі; 13. 00. 02 Оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі қазақ тілі); 13. 00. 02 Оқыту және icon«Гуманитарлық білім» факультеті «Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасы «Қазақ тілін оқыту әдістемесі»
«050117» «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының 3-курс студенттеріне 5-семестрде «Қазақтілін оқыту әдістемесі» пәніне оқу жоспарына...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница