Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Скачать 416.81 Kb.
НазваниеПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
страница2/4
Дата конвертации21.02.2016
Размер416.81 Kb.
ТипПрограмма
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/17993.doc
1   2   3   4


Теориялық курстың мазмұны


Кіріспе

Психологияның пәні, мақсаты мен міндеттері. Басқару жүйесінде қызмет атқарудағы психологияның орны. Психология ғылымының даму тарихы. Психология пәнінің қалыптасуы: негізгі қағидалары. Ғылымның дамуына дейінгі психология (Демокрит, Аристотель, Декарт д.б.) АҚШ және Батыс Еуропадағы ғылыми психологиялық ағымдар психоанализ, бихевиоризм, гештальт-психология, гуманистік психология т.б.). Ресей және отандык психологияның даму бағыттары (Л.С.Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, С.М. Джакупов, К.Б.Жарыкбаев, Ж.И. Намазбаева, К.Т. Ширьязданова т.б.). Қазіргі психологияның негізгі салалары. Психологиялық-педагогикалык зерттеу әдістері және олардың жіктелуі: ұйымдастыру әдістері, эмпирикалық әдістер, жинаған мәліметтерді талдау әдістері, коррекциялық әдістер, олардың ғылыми зерттеу жүргізудегі және тәжірибені ұйымдастырудағы орны, салыстырмалы түрде сипаттау.

Мінез-құлықты басқарудағы психикалық және физиологиялық процестердің өзара қарым-қатынастығы. Адам санасының пайда болуы. Сананың негізгі психологиялық сипаттамасы. Саналы және санасыз. Өзіндік сананың қалыптасуы.

Тақырыптағы негізгі ұғымдар: психология, психология пәні, зерттеу әдістері, филогенез, даму, онтогенез, тітіркену, сезіну, сана, санасыз.

I бөлім. ЖЕКЕ ТҰЛҒА ПСИХОЛОГИЯСЫ

1 тақырып. Психологиядағы жеке тұлға туралы ұғым

Жеке тұлға анықтамасы және оның теориялары. Жеке тұлғаның психологиялық құрылымының моделдері. Жеке тұлға белсенділігі, белсенділікті қамтамасыз ететін себептер. Жеке тұлға бағыттылығы. Себептер мен қажеттіліктер, себептер кызметтері мен түрлері. Жеке тұлғаның өзіндік санасы және өзін-өзі бағалауы. Талаптану деңгейі туралы түсінік.

2 тақырып. Жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасу проблемалары.

Жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуына биологиялык және әлеуметтік факторлардын тигізетін әсері. Жеке тұлғаны әлеуметтендіру проблемалары. Жеке тұлғаны әлеуметтендіру механизмдері. Тәрбиелеу мен оқыту - жеке тұлғаны әлеуметтендіру факторлары ретінде.

Тақырыптағы негізгі ұғымдар: жеке тұлға, индивид, даралык, бағыттылық, себеп, белсенділік, өзіндік сана, өзін-өзі бағалау, талаптану деңгейі, әлеуметтендіру.

II бөлім. ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ ДАРАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

3 тақырып. Темперамент

Темперамент ұғымы. Темперамент және оның ерекшеліктері. Темперамент пен жоғары жүйке қызметінің арақатынасы. Темперамент типтері. Қарым-қатынас және іс-әрекет барысында темперамент негізгі касиеттерінің көрініс беруі. Іс-әрекеттің жеке даралылығы және темперамент.

4 тақырып. Мінез. Мінезді дамыту және қалыптастыру проблемалары.

Мінез туралы ұғым. Мінез бен темперамент. Мінез және жеке тұлға. Мінез акцентуациясының орын алу мүмкіндіктері. Мінездің жаратылысы мен көріністері. Мінезді қалыптастыру және тәрбиелеу.

5 тақырып. Қабілет, оның даму және қалыптасу ерекшеліктері

Қабілет пен нышандар туралы түсінік. Қабілет пен іс-әрекет. Қабілеттің жаратылысы туралы проблемалар. Қабілет түрлері. Қабілеттің даму деңгейлері. Қабілетті анықтау және өлшеу проблемасы. Тәрбиелеу мен оқытудың қабілетті дамытудағы ролі.

Бөлімдегі негізгі ұғымдар: темперамент, темперамент типтері, темперамент касиеттері, интроверсия, экстраверсия, мінез, мінез акцентуациясы, қабілет, жалпы және арнайы кабілеттер, қабілеті нышандары, актуалдык және потенциалдык қабілеттілік, дарындылық, данышпандық, шығармашылық.

III бөлім. ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ ЕРІК-КӨҢІЛ-КҮЙ СФЕРАСЫ

6 тақырып. Көңіл-күй және сезім

Сезім мен көңіл-күй ұғымдары. Сезім мен көңіл-күйдің түрлері. Сезім мен көңіл-күйдің негізгі сапасы. Сезім мен көңіл-күйдің полярлығы туралы заңдылыктар. Сезім мен көңіл-күйдің негізгі түрлеріне салыстырмалы сипаттама беру. Көңіл-күйдің түрлері.

Сезім мен көңіл-күйдің адам өміріндегі орны. Сезім мен көңіл-күйді басқарудың психологиялық проблемалары.

Тақырыптағы негізгі ұғымдар: сезім, көңіл-күй жағдай, сезімнің сигналдық және реттеушілік кызметтері, аффект, көңіл-күй, стресс, сезімнің амбиваленттілігі.

7 тақырып. Ерік. Ерікті дамытудың психологиялық проблемалары.

Жеке тұлғаның ерік мен еріктік сапасына жалпы түсінік беру. Ерік және оның құрылымы. Жеке тұлғаның еріктің сапасын қалыптастыру. Ерікті дамыту мен тәрбиелеудің психологиялық тәсілдері.

Тақырыптағы негізгі ұғымдар: ерік, еріктік әрекет, себептер текетіресі, ерік сапасы.

IV бөлім. ТАНЫМ ПРОЦЕСТЕРІ.

8 тақырып. Түйсік пен кабылдау.

Түйсік пен кабылдау ұғымдары. Түйсік пен қабылдаудың физиологиялық негіздері. Түйсіктің жіктелуі. Қабылдаудың қасиеттері. Қабылдаудың түрлері. Жеке тұлғаның бағыттылығы және қабылдау. Түйсіктің адам өміріндегі және оның іс-әрекетіндегі рөлі.

Тақырыптағы негізгі ұғымдар: түйсік, қабылдау, талдау, рецептор, бейімделу, апперцепция, сенсибилизация, сезімталдық; константтық, нақтылық, біртұтастық, мағыналылық.

9 тақырып. Зейін.

Зейін туралы түсінік. Зейіннің физиологиялық негіздері. Зейннің пәні, қызметі және түрлері. Зейінді сипаттайтын негізгі қасиеттер. Зейінді қалыптастыру, ықыластылықты, байқағыштықты тәрбиелеу. Зейінді басқару.

Тақырыптағы негізгі ұғымдар: зейін; ырықты, ырықсыз, үйреншікті зейін, ықыластылық, байқағыштық.

10 тақырып. Ес.

Еске жалпы сипаттама беру. Естің физиологиялық негіздері. Ес процестері. Есте сақтау, қайта жаңғырту, ұмыту. Ес түрлері. Есте сақтау процесінің жеке ерекшеліктері. Ес процесін дамытудың әдіс-тәсілдері.

Тақырыптағы негізгі ұғымдар: ес; ырықты, ырықсыз, үйреншікті ес, ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді және оперативтік ес.

11 тақырып. Ойлау

Ойлау процесіне жалпы сипаттама. Ойлау - таным процестерінің жоғарғы формасы. Ойлау формалары. Ойлау операциялары. Ойлау түрлері және оның жеке даралық ерекшеліктері. Жеке тұлғаның интеллектуалдық потенциалын дамыту аспектілері.

Тақырыптағы негізгі ұғымдар: ойлау, талдау, жалпылау, салыстыру, қорытындылау, абстракциялау, ұғынып ойлау, ой тұжырымы, ұғым.

12 тақырып. Қиял

Қиял туралы түсінік және оның жалпы сипаттамасы. Қиялдың физиологиялық негіздері. Қиял түрлері. Қиял процестерінің талдау-жалпылау сипаты. Жеке тұлға және қиял.

Тақырыптағы негізгі ұғымдар: қиял, агглютинация, гиперболизация, литота, устіртін келтіру, типизация; қиялда шығармашылықпен жаңарту.

V бөлім. ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТ ЖӘНЕ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС.

13 тақырып. Іс-әрекет.

Субъектінің белсенділігі және іс-әрекеті. Қажеттілік белсенділіктің негізгі түрткісі. Адамның қажеттіліктері және іс-әрекетінің себептері. Іс-әрекет құрылымы. Әрекет және оның психологиялық сипаттамасы. Ішкі психологиялық әрекеттің түбірі және сыртқы тәжірибелік әрекет. Интериоризация және экстериоризация ұғымдары. Іс-әрекетті меңгеру. Дағдыны қалыптастыру. Іс-әрекеттің негізгі түрлері.

Тақырыптағы негізгі ұғымдар: іс-әрекет, жетекші іс-әрекет, қажеттілік, себеп, мотивация, дағды, динамикалық стереотип, ойын, оку, еңбек.

14 тақырып. Қарым-қатынас

Қарым-қатынас функциялары. Қарым-қатынас құралдары, оның әлеуметтік нормалары және шарттары. Қарым-қатынастың интерактивтік, коммуникативтік, перцептивтік жақтары. Басшы жұмысындағы қарым-кытынастың ролі. Басқару стилдері туралы түсінік. Әлеуметтік ролдер мен әлеуметтік позициясы. Келіспеушілікті шешу. Келіспеушілік түрлері мен қызметтері. Келіспеушілік жағдайдағы мінез-құлықты басқара білу. Адамаралық қарым-қатынасты жүргізудің психологиялық негіздері.

Тақырыптағы негізгі ұғымдар: қарым-қатынас, коммуникация, перцепция, интеракция, вербалдық жэне вербалдық емес қарым-қатынас құралдары, идентификация, стереотипизация, рефлексия, әлеуметтік ролдер, позиция, келіспеушілік, мазмұндық бөгет.


Семинар сабақтарының тақырыптары

 1. Психологияға кіріспе.

 2. Психологиялық ғылыми зерттеу әдістері.

 3. Сана мен психиканың дамуы.

 4. Өзін өзі танып білу және өзін-өзі бағалау.

 5. Темперамент типіне диагностика жасау.

 6. Мінез ерекшеліктерін диагностикалау.

 7. Қабілетті психодиагностикалау. Дамудың психологиялық проблемалары.

 8. Ее және оны зерттеу әдістері.

 9. Зейінді тәжірибе негізінде зерттеу әдістері.

 1. Іс-әрекет туралы түсінік. Қимыл әрекеттер дағдысын қалыптастыру.

 2. Қарым-қатынас.


Күндізгі оқу бөлімінің СӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріске дайындалу. Тақырып бойынша әдебиет көздерін конспектілеу

Конспект


Керекті кестелер ж/е т.б. дайындау

Баяндаманы қорғау


30

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері, конспект

Сабаққа қатысу


15

3

Курстық жұмысты орындауКурстық жұмыс


10

4

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалды зерделеу

Есеп беру


Баяндаманы қорғау

25

5

Психологиялық қызметке қатысты нормативтік құжаттарды талдау

кестелер


сынақ

6

6

Бақылау іс-шараларына дайындалу

Конспект, бақылау жұмысы


Аралық және қорытынды бақылау (тестілеу,емтихан)

4

Барлығы: 90

90
1   2   3   4

Похожие:

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Ксембаева Сәуле Кәмалиденқызы – психология және педагогика кафедрасының аға оқытушысы
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Казбекова Муршида Елубайқызы – психология және педагогика кафедрасының аға оқытушысы
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Автоматтандыру және басқару, 050732 Стандантандыру, метрология және сертификаттау, 050717 Жылуэнергетика
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Биология, 050203-Тарих,050204-Мәдениеттану,050604-Физика,050609- география, 050608-Экология, 050402- аспаптау орындаушылық
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама мамандықтардың жұмыс оқу жоспары жєне элективті пәндер каталогы негізінде әзірленді және пму ғылыми...
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама Мемлекеттіќ стандарт және типтік оқу жоспар негізінде әзірленді, жұмыс бағдарламасы мамандықтың...
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама Мемлекеттіќ стандарт және типтік оқу жоспар негізінде әзірленді Қр мжмбс 08. 056-2006 және пму ғылыми...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница