Мазмұны
НазваниеМазмұны
страница3/6
Дата конвертации21.02.2016
Размер0.53 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://edu.semgu.kz/ebook/umkd/7ff3ff4c-49da-11e3-8d27-f6d299da70eeоқу әдістемелік кешен.doc
1   2   3   4   5   6

14-дәріс. Темперамент.

Дәрістің мазмұны:

1.Темперамент туралы жалпы түсінік.

2. Темперамент физиологиялық негізі.

3. Темперамент туралы теориялар.

4. Темпераменттің типтері.

Жеке тұлғаның биологиялық негізі. Темперамент туралы түсінік. Темперамент және жоғары жүйке жүйесінің негізгі қасиеттері. Темперамент түрлерінің топтастырылуы, жоғары жүйке жүйесінің және темперамент түрлерінің ерекшеліктері. Темпераменттің қасиеттері. Темперамент және жеке тұлға.

Бақылау сұрақтары:

  1. Темперамент дегеніміз не?

  2. Темперамент типтерін атаңыз.

  3. Темперамент типтеріне психологиялық сипаттама беріңіз

Әдебиеттер:

 1. Жарықбаев Қ. Психология. А., 1993

 2. Тәжібаев Т. Жалпы психология. А., 1993

 3. Немов Р.С. Психология. М., 1998

 4. Рубинштейн Р.С. Основы общей психологии. М., 2000


15-дәріс. Мінез туралы түсінік.

Дәрістің мазмұны:

 1. Мінез туралы түсінік.

 2. Мінез бітістері.

 3. Мінез туралы теориялар.

 4. Мінез типтері.

 5. Мінездің қалыптасуы.

Мінез-құлық туралы түсінік. Мінез- тұрақты мінез бітістерінің жүйесі. Мінез бітістерінің негізгі топтары. Мінез және темперамент.

Мінез-құлық типологиясы. Мінез бітістерінің екпіндеуі. Кречмер, Фромм, Личко бойынша екпінді мінезге ие болған адамдардың топтастырылуы.

Бақылау сұрақтары:

  1. Мінез дегеніміз не?

  2. Мінез бітістері дегеніміз не?

  3. Мінездің құрылымын ашыңыз.

  4. Мінездің қалыптасу механизмін анықтаңыз

Әдебиеттер:

 1. Жарықбаев Қ. Психология. А., 1993

 2. Тәжібаев Т. Жалпы психология. А., 1993

 3. Немов Р.С. Психология. М., 1998

 4. Рубинштейн Р.С. Основы общей психологии. М., 2000


16-дәріс. Қабілет туралы жалпы түсінік.

Дәрістің мазмұны:

 1. Қабілет туралы түсінік.

 2. Жалпы және арнайы қабілет.

 3. Нышан және қабілет.

Қабілет туралы жалпы түсінік. Қабілет және нышан. Нышан қабілетті дамытудың әлеуметтік және табиғи негізделген алғышарты. Қабілет түрлері. Қабілеттің дара айырмашылықтары.

Бақылау сұрақтары:

 1. Қабілет дегеніміз не?

 2. Нышан дегеніміз не?

 3. Қабілеттің түрлерін атаңыз және оларға анықтама беріңіз?

Әдебиеттер:

 1. Жарықбаев Қ. Психология. А., 1993

 2. Тәжібаев Т. Жалпы психология. А., 1993

 3. Немов Р.С. Психология. М., 1998

 4. Рубинштейн Р.С. Основы общей психологии. М., 2000


17-дәріс. Эмоция және сезім.

Дәрістің мазмұны:

  1. Эмоция және сезім туралы жалпы түсінік

  2. Эмоция мен сезімнің ерекшеліктері

  3. Эмоциялар түрлері.

  4. Адамдағы жоғары сезімдер

Эмоция және сезім, олардың өзара байланыстылығы. Эмоцияның атқаратын қызметтері, физиологиялық негізі. Адамның көңіл-күйінің негізгі формалары. Жағымды және жағымсыз, стеникалық және астеникалық эмоционалды күйлер. Адам сезімдерінің топтастырылуы. Жоғары сезімдер туралы түсінік.

Бақылау сұрақтары:

 1. Эмоция дегеніміз не?

 2. Сезім дегеніміз не?

 3. Адамдағы жоғары сезімдерді атаңыз

 4. Аффект дегеніміз не?

 5. Стресс дегеніміз не?

 6. Құмарлық дегеніміз не?

Әдебиеттер:

 1. Жарықбаев Қ. Психология. А., 1993

 2. Тәжібаев Т. Жалпы психология. А., 1993

 3. Немов Р.С. Психология. М., 1998

 4. Рубинштейн Р.С. Основы общей психологии. М., 200018-дәріс. Еріктің жалпы сипаты.

Дәрістің мазмұны:

Ерік, оның адам өміріндегі, іс-әрекетін ұйымдастырудағы және қарым-қатынасындағы маңызы. Әрекетті еріктік реттеу. Ерік амалдарының кезеңдері. Ерік сапалары. Адам еркінің дамуы.

Бақылау сұрақтары:

 1. Ерік дегеніміз не?

 2. Еріктің физиологиялық негізін ашыңыз.

 3. Ерік сапаларын атаңыз және оларға анықтама беріңіз.

Әдебиеттер:

 1. Жарықбаев Қ. Психология. А., 1993

 2. Тәжібаев Т. Жалпы психология. А., 1993

 3. Немов Р.С. Психология. М., 1998

 4. Рубинштейн Р.С. Основы общей психологии. М., 2000


19-дәріс. Мектепке дейінгілердің психикасының дамуы.

Дәрістің мазмұны:

  1. Мектепке дейінгілердің психикалық дамуының негізгі тенденциялары.

  2. Мектепке дейінгі кезеңдегі жетекші іс-әрекет ойын ретінде.

  3. Мектепке дейінгі жастағы бала психикасындағы жаңа құрылымдар.

Мектепке дейінгі кезеңдегі психикалық дамудың жалпы сипаттамасы. Мектепке дейінгі балалардың ересектермен, құрбыларымен қарым-қатынас формаларының және іс-әрекеттің әр түрлі формаларының даму ерекшеліктері. Ойын – мектепке дейінгі баланың негізгі іс-әрекеті. Ойын туралы жалпы түсінік. Шет елдік психологияда ойын теорияларына сыни талдау (К.Гросс., Г.Спенсер., К.Бюлер). Отандық психологияда ойын іс-әрекетінің мәселелері. Сюжетті рольдік ойынның пайда болуы. Баланың психикалық дамуы мен қалыптасуындағы ойынның ролі.

Мектепке оқытуға баланы психологиялық дайындау. Мектепке даяр баланың жеке басының мәселелері. Бастапқы кезде оқуға үлгермеушіліктің себебі. Баланың мектепке оқытуға даярлығын анықтау. 7 жас дағдарысы.

Бақылау сұрақтары:

 1. Мектепке дейінгі шақтағы баланың психикалық даму ерекшеліктерін қаратырыңыз.

 2. Мектеп жасына дейінгі баланың жеке басының қалыптасуы.

 3. Ерте сәбилік шақ пен мектепке дейінгі шақтағы баланың психикалық дамуының салыстырмалы сипаттама беріңіз?

Әдебиеттер:

 1. Педагогикалық және жас ерекшелігі психологиясы. А.В.Петровский редакциясымен. А,1987 ж.

 2. Солодилова О.П. Возрастная психология – в вопросах и ответах. М, 2005 ж.

 3. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М, 1977ж.

 4. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты. Проблемы. М,1995ж.

 5. Мухина В.С. Тетская психология. М, 1985 ж.

 6. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. Под.ред. И.И.Ильясова, В.Ляудис. М, 1981 ж.


20-дәріс. Бастауыш мектеп жасындағылардың психикалық дамуы.

Дәрістің мазмұны:

1.Кіші оқушының психологиялық сипаты.

2.Бастауыш сынып оқушыларының анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктері.

3. Бастауыш сынып оқушысының оқу іс-әрекеті.

Бастауыш мектеп оқушысының психикалық дамуы. Оқу іс-әрекеті бастауыш мектептегілердің жетекші іс-әрекеті ретінде. Оқу іс-әрекетінің жалпы құрылымы, қалыптастыру заңдылықтары. Мектептегі алғашқы теориялық ойлаудың қалыптасуы (Д.Б.Эльконин., В.В.Давыдов). Ақыл-ой әрекеті мен ұғымдарды сатылап қалыптастыру (П.Я.Гальперин). Рефлексия. Қарым-қатынастың тәртібі мен нормасын игеруі. Қоршаған ортамен, адамдармен қарым-қатынастың өзгеруі. Баланың таным деңгейі мен қабылеттерінің көрінуі. Мотивация жетістігі, оның жеке басы мен қабілетініғ дамуының негізі.

Бақылау сұрақтары:

 1. Мектепке баруға байланысты баланың дамуының әлеуметтік жағдайларының өзгеруіне түсінік беріңіз.

 2. Танымдық сферасының қалыптасуы.

 3. Бастауыш мектеп шағындағы жаңа құрылымдарға анықтама беріңіз.

Әдебиеттер:

1.Педагогикалық және жас ерекшелігі психологиясы. А.В.Петровский редакциясымен. А,1987 ж.

2.Солодилова О.П. Возрастная психология – в вопросах и ответах. М, 2005 ж.

3.Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М, 1977ж.

4.Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты. Проблемы. М,1995ж.

5.Мухина В.С. Тетская психология. М, 1985 ж.

6.Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. Под.ред. И.И.Ильясова, В.Ляудис. М, 1981 ж.


21-дәріс. Жеткіншектердің психикалық дамуы.

Дәрістің мазмұны:

 1. Жеткіншек психикасының дамуының сипаты .

 2. Жеткіншект жастағы организмнің анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктері.

 3. Жеткіншек кезеңдегі «дағдарыс».

Жеткіншек жасындағы психологиялық дамуындағы ситуациялық өзгерістер. Анатомо-физиологиялық өзгешеліктердің бала дамуына әсері. Жеткіншек кезіндегі дағдарыс, шағу жолдары, жыныстық жетілулері, оның әлеуметтік психологиялық мәселелері. Жеткіншек жасының мәселесін шет ел және кеңес психологиясында зерттеу. Психикалық процестердің жетілуі. Жеткіншектердің оқу іс-әрекеті. Жеткіншектердің танымдық тұрғыда қзығуларының дамуы. Жеткіншектің жеке басының қалыптасуы. Жеткіншек мінезінің қалыптасуы.

Бақылау сұрақтары:

1.Отандық және шетел психологиясындағы жеткіншек проблемасы.

2.Жеткіншек шақтағы жаңа құрылымдарға анықтама беріңіз.

3.Жеткіншектің үлкендермен қарым-қатынасының жаңа типінің қалыптасу қиыншылықтарына сипаттама беріңіз.

Әдебиеттер:

 1. Кон И. Психология старшеклассника. М., 1982.

 2. Особенности обучения и психического развития школьников 13-17 лет. Под.ред. И.Дубровиной.

3. Солодилова О.П. Возрастная психология. М., 2005


22-дәріс. Балаң жас психологиясы

Дәрістің мазмұны:

1.Жоғары сынып оқушысының әлеуметтік-психологиялық сипаттамасы.

2.Оқу және еңбек іс-әрекеттерінің ерекшеліктері.

3.Жасөспірімдік шақ теориялары

Жеткіншек жасынан ересек жасына өту мәселелері. Анатомо-физиологиялық өзгерістерге ұшырауы. Акселерация мәселесі. Мамандық таңдау мен оның қиындықтары. Жоғары сыныптағы оқу іс-әрекеті. Қыздар мен ұлдардың өзара қатынасы. Қоғамдық еңбектің ролі. Қарым-қатынас деңгейінің артуы. Жеке жағымды сапаларын сезінуі, түрлі сұрақтар бойынша. Өз пікірлерін қалыптастыруы. Әлеуметтік жеке бас сапалары: «Мен» сөзі, өзбеттілік, тәуелсіздік. Бұл жастағы махаббат. Эстетикалық сезімнің қалыптасуы. Еріктің қалыптасуы.

Бақылау сұрақтары:

 1. Жоғары сынып оқушысының әлеуметтік-психологиялық сипаттамасы.

 2. Оқу және еңбек іс-әрекеттерінің ерекшеліктеріне тоқталыңыз.

 3. Құрдастарымен және ересектермен қарым-қатынастарына сипаттама беріңіз.

Әдебиеттер:

1. Солодилова О.П. Возрастная психология. М., 2005

2. Педагогикалық және жас ерекшелігі психологиясы. А.В.Петровскиий редакциясымен, А., 1987ж. 67б.

3. Кон И.С. Психология ранней юности. М., 1989

4. Кон И.С. Психология старшеклассника. М., 1982 1. СЕМИНАР САБАҚТАРЫ


1-семинар. Психика туралы түсінік. Адам санасының пайда болуы және дамуы.

Сабақтың мазмұны:

Адамның жоғары жүйке жүйесінің құрылысы, қызметі. Жүйке клеткасының құрылысы. Талдағыштар, оның құрылымы. Мидың анализдік-синтездік қызметі. Ми және психиканың байланысы. И.М.Сеченов және И.П.Павловтың психиканың шартты-рефлекторлы сипаттамасы. Сана объективті шындықты бейнелеудің жоғарғы деңгейі ретінде.Сананың пайда болуының алғы шарттары.Адам санасы. Адам санасының қалыптасуы мен дамуындағы еңбетің ролі. Сананың тарихи сипты.

Сабақтың мақсаты: Психика, адам санасының пайда болуы және дамуы туралы түсінік беру.

Бақылау сұрақтары:

1. Сананың пайда болуының алғы шарттарын атаңыз.

2. Қазіргі жағдайда адам санасы дамуының негізгі бағыттарын атаңыз.

3. Қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық өзгерістерге қарай, адам санасының даму перспективасын сипаттаңыз.

4. Адам санасының дамуын қамтамасыз ететін басты факротларды анықтаңыз.

Әдістемелік нұсқаулық: тақырыпта жүйке жүйесінің филогенетикалық дамуына, адамның ми жарты шарларына тоқталу керек. Жүйке жүйесінің заңдылықтарын түсіндіру керек. И.П.Павловтың шартты рефлекстер теориясын мысалдармен түсіндіру. Ми және психиканың арақатынасын ашып көрсету керек. Санаға жалпы сипаттама беру керек.Адам санасының пайда болу мәселесіне тоқталу.Сананың пайда болуының алғы шарттарын ашып көрсету керек. Адам санасының дамуындағы еңбектің рөлін нақты фактілермен дәлелдеу.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Жарықбаев Қ. Психология.А.,1993.-42-47 беттер

 2. Алдамұратов Ә. Жалпы психология. А.,1995.-16-21 беттер.

 3. Рубинштейн Л.С. Основы общей психологии. М.,2000.134-160 беттер.

 4. Немов Р.С. Психология. Т1.-М.,1998.-132-145 беттер.

 5. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. В 2-хт .Т1.- Москва,1980


2-семинар. Іс-әрекет психологиясы.

Сабақтың мазмұны:

Іс-әрекет туралы түсінік. Адам іс -әрекетінің түрлері. Еңбектің психологиялық сипаттамасы.Ойын іс-әрекет түрі ретінде.Балалар ойының ерекшеліктері.Оқу іс-әрекеті ретінде. Үлкен адамдарының ойының ерекшеліктері. Іс -әрекет және адамның дамуы.

Сабақтың мақсаты: Іс-әрекет, адам іс -әрекетінің түрлері туралы түсінік беру.

Бақылау сұрақтары:

 1. Іс -әрекеттің негізгі түрлер ретінде ойын, оқу,еңбектің айырмашылығы неде және оларды не біріктіреді?

 2. Іс- әрекеттің әр түрлерінің қалаптасуына заңдылықтарын атаңыз.

 3. Адамның психикалық дамуының оның іс-әрекетіне тәуелсіздігін анықтаңыз?

Әдістемелік нұсқаулық: Тақырыпты қарастыру барысында адам іс -әрекеттің түрлерін және олардың жас кезендеріне қарай даму ерекшеліктерін ашып көрсету керек.Еңбек ойын, оқу іс- әркет түрлеріне сипаттама беру,жан-жақты тоқталу керек. Балалар ойынымен үлкендер ойының ерекшеліктерін ашып қөрсету керек.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Рубинштейн Л.С. Основы общей психологии. М.,2000.443-511беттер.

2. Немов Р.С. Психология. Т1.-М.,1998.-145-165 беттер.

3.Тәжібаев Т.Жалпы психолгия.-А.,1995.-106-114 беттер.

4.Жарықбаев Қ. Психология.-А.,1993.57-84 беттер

5.Гамезо М.В. Атлас по психологии. М.,1997.-83-97 беттер.

6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность.- Москва,1977.


3-семинар. Жеке адам психологиясы

Сабақтың мазмұны:

«Жеке адам» түсінігін анықтау және оның толық мағынасы. «Жеке адамның» қалыптасуы және оның дамуы. Жеке адамның психологиялық құрылымы.

Сабақтың мақсаты: «Жеке адам» түсінігін анықтау. «Жеке адамның» қалыптасуы және оның дамуы жайлы мәлімет беру.

Бақылау сұрақтары:

1.Кеңестік және шетелдік,қазақстандық психологиядағы «жеке адам»түсіні -

ктерін салыстырып, талдау жасаныз.

2.Жеке адамның бағыттылығы деген не және ол қалай көрінеді ?

3.Жеке адамның ұмытылуы деп нені түсінеміз ?

4.Жеке адамның «өзін-өзі тануы» және «өзін-өзі бағалауы» түсініктерін ашыңыз.

5.Жеке адамның психологиялық құрылымын анықтаңыз.

6.Жеке адам бойындағы қасиеттерді атаңыз.

Әдістемелік нұсқаулық:Тақырыпты қарастыру барысында «дербес адам», «субьект», «жеке адам», «Дербестік», «азамат», «тұлға», түсініктерінің ара – қатынасын анықтау керек. Жеке адамның қалыптасуымен дамуына әсер ететін факторларды (әлеуметтік, психологиялық, экономикалық т.б.) нақты фактілермен дәлелдеу қажет. Жеке адамның психологиялық құрылымына (бағыттылығы, қажеттілік, қызығушылық сезімі т.б. әлеуметтік тәжірибесі, білімі, іскерлігі, дағдылыры, психикалық процестердің ерекшеліктері, темпераменті, мінезі, қабілеті) жан – жақты тоқталу керек.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Тәжібаев Т. Жалпы психология. А., 1995. 95-106 беттер.

 2. Жарықбаев Қ. Психология. А., 1993. 43-57 беттер.

 3. Рубинштейн Л. С. Основы общей психологии. М., 511-535 беттер.

 4. Гамезо М. В. Атлас по психологии. М., 1997. 60-83 беттер.

 5. Столяренко Л. Д. Основы психологии. М., 1997. 86-154 беттер.

 6. Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1989. 346-381, 425-439 беттер.


1   2   3   4   5   6

Похожие:

Мазмұны iconМазмұны кіріспе І – БӨлім. Кәсіпкерліктің мәні, мазмұны
Мемлекеттің кәсіпкерлік ісіне араласу жағдайы, себептері
Мазмұны icon«теориялық саясаттану» пәні бойынша № Мазмұны
Саясат ұғымы. Саясат табиғатын анытаудағы ағыттардың көптүрлілігі, оның мазмұны мен көлемі
Мазмұны iconМазмұны Кіріспе І тарау. Салықтың экономикалық мәні, мазмұны, атқаратын қызметтері, түрлері және шет елдердің салық салу тәжірибесі
Тарау. Салықтың экономикалық мәні, мазмұны, атқаратын қызметтері, түрлері және шет елдердің салық салу тәжірибесі
Мазмұны iconПән тақырыптарының мазмұны Тақырып Саясат әлем теориялық зерттеу объектісі ретінде
Саясаттың мақсаты мен құралдары. Саясат мүмкіндік өнері ретінде. Саяси болмыстың құрылымы. Саясат әлемінің мазмұны. Саясатты кәсіби...
Мазмұны iconМазмұНЫ

Мазмұны iconМазмұны

Мазмұны iconМазмұНЫ

Мазмұны iconМазмұны
Глоссарий
Мазмұны iconМазмұны
Глоссарий
Мазмұны iconМазмұны
Кіріспе
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница