Мазмұны
НазваниеМазмұны
страница2/6
Дата конвертации21.02.2016
Размер0.53 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://edu.semgu.kz/ebook/umkd/7ff3ff4c-49da-11e3-8d27-f6d299da70eeоқу әдістемелік кешен.doc
1   2   3   4   5   6

2. ДӘРІСТЕР

1-дәріс. Психология пәні, міндеті және зерттеу әдістері.

Дәрістің мазмұны:

 1. Психология пәні туралы түсінік.

 2. Психология – психика және психикалық құбылыстар жайлы ғылым.

 3. Психология ғылымының салалары.

 4. Психологияның басқа ғылымдармен байланысы.

 5. Психология пәні, міндеті туралы түсінік.

Психология психика және психикалық құбылыстар туралы ғылым. Психикалық бейнелеу обьективті дүниенің субьективті бейнесі ретінде. Психикалық бейнелеу ерекшеліктері. Психиканың негізгі атқаратын қызметі. Психикалық құбылыстардың топтастырылуы: психикалық процес, психикалық қасиет, психикалық кейіп. Психология салалары. Психологияның басқа ғылымдармен байланысы. Психологиядағы ғылыми зерттеу әдістері. Зерттеу әдістерінің топтастырылуы. Зерттеудің обьективті әдістері. Бақылау, әңгімелесу, іс-әрекет нәтижесін зерттеу әдістері. Табиғи және лабораториялық эксперимент. Тест әдісі, тестің түрлері.

Бақылау сұрақтары:

 1. Педагогқа психологиялық білімнің қажеттігі.

 2. Психология ғылымы нені зерттейді?

 3. Психикалық күймен психикалық үрдістердің негізгі айырмашылықтары.

Әдебиеттер:

 1. Жарықбаев Қ. Психология. А., 1993

 2. Тәжібаев Т. Жалпы психология. А., 1993

 3. Алдамұратов Ә. Жалпы психология. А., 1995

 4. Немов Р.С. Психология. М., 1998

 5. Рубинштейн Р.С. Основы общей психологии. М., 2000


2-дәріс. Психологияның методологиялық принциптері.

Дәрістің мазмұны:

 1. Психологияның ғылым ретінде қалыптасуының негізгі кезеңдері.

 2. Психологияның дербес және тәжірибелік ғылымға айналуы.

 3. Психологияның методологиялық принциптері.

 4. Психологиялық зерттеудің әдістері.

Психология жаратылыстану және гуманитарлық пән ретінде. Психологияның ғылым ретінде қалыптасуының негізгі кезеңдері. Психологияның дербес және тәжірибелік ғылымға айналуы. Отандық және шетелдік психология. Шетелдік психологияның бағыттары. Гештальтпсихология. Бихевиоризм. Фрейдизм. Батыстық психологияның бүгінгі даму бағыты.

Бақылау сұрақтары:

 1. Психология қай уақыттан дамып келеді?

 2. Психологияның дамуының кезеңдеріне сипаттама беріңіз?

 3. Қай уақыттан бастап тәжірибелік ғылым ретінде дами бастады?

 4. Ғылыми зерттеу әдістері дегеніміз не?

 5. Табиғи эксперименттің бақылаудан айырмашылығы қандай?

Әдебиеттер:

 1. Жарықбаев Қ. Психология. А., 1993

 2. Тәжібаев Т. Жалпы психология. А., 1993

 3. Алдамұратов Ә. Жалпы психология. А., 1995

 4. Немов Р.С. Психология. М., 1998

 5. Рубинштейн Р.С. Основы общей психологии. М., 2000


3-дәріс. Психика және сана.

Дәрістің мазмұны:

1. Психика туралы түсінік.

2. Жан-жануарлар психикасының дамуы.

3. Ми және психика.

4. Адам табиғатының санасы.

Сананың дамуы және пайда болуы Адамның жоғары жүйке жүйесінің құрылысы, қызметі. Жүйке клеткасының құрылысы. Талдағыштар, оның құрылымы. Мидың анализдік-синтездік қызметі. Ми және психиканың байланысы. Адам және жануарлар психикасын салыстыру. Адам санасының пайда болуы мен дамуы. И.М.Сеченов және И.П.Павловтың психиканың шартты-рефлекторлы сипаттамасы.

Бақылау сұрақтары:

 1. Психикалық құбылыстардың механизмі, табиғаты туралы түсінік беріңіз

 2. Сана туралы түсінік беріңіз

 3. Сананың пауда болуы мен дамуына тоқталыңыз

Әдебиеттер:

 1. Рубинштейн С.Л, Основы общей психологии. Питер. 1999

 2. Маклаков А.Г. Общая психология. С.Пит.

 3. Немов Р.С. Психология.1 том. 2000.

 4. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики

 5. Шабельников А., Бердібаева С Психика- функционалдық жүйе. А., 1998


4-дәріс. Жеке адам және іс-әрекет. Жеке тұлға теориялары.

Дәрістің мазмұны:

 1. Жеке адам туралы түсінік.

 2. Адамның дамуындағы еңбектің алатын орны.

 3. Жеке адамның қалыптасуындағы қарым-қатынастың рөлі.

Жеке адам туралы түсінік. Тұлға құрылымы. Тұлғаның белсенділігі және бағыттылығы. Тұлғаның дамуы және қалыптасуы. Тұлғаның әлеуметтенуі. Өмір барысында жеке тұлғаның дамуына ықпал ететін факторлар. Адамның дамуындағы еңбектің алатын орны. Жеке адамның қалыптасуындағы қарым-қатынастың рөлі. Тұлға психологиясының методологиялық мәселелері. Тұлға теориялары және оқытудың негізгі деңгейлері. Тұлға теориялары. Жеке тұлғаның психологиялық және әлеуметтік трактовкаға қатынасы.Отандық психологтар зерттеулеріндегі жеке тұлға. Д.Н.Узнадзе теориясы. С.Л.Рубинштейннің философия-психологиялық концепциясындағы жеке тұлға. Б.Г.Ананьевтің жеке тұлға туралы ойлары. А.Г.Ковалев, К.К.Платонов, В.Н.Мясищев, В.Н.Лентьевтің концепциялары. ХХ ғасырдың 80-90 жылдарындағы жеке тұлға мәселесінің даму психологиясы. Жеке тұлғаның шетелдік теориясы. З.Фрейдтің психоаналитикалық теориясы, К.Юнгтің аналитикалық теориясы, А.Адлер, Э.Фромм

Бақылау сұрақтары:

 1. Жеке адамның бағыттылығы деген не және ол қалай көрінеді?

 2. Жеке адамның психологиялық құрылымын анықтаңыз.

 3. Жеке адам бойындағы қасиеттерді атаңыз

Әдебиеттер:

 1. Жарықбаев Қ. Психология. А., 1993

 2. Тәжібаев Т. Жалпы психология. А., 1993

 3. Алдамұратов Ә. Жалпы психология. А., 1995

 4. Немов Р.С. Психология. М., 1998


5-дәріс. Әлеуметтік-психологиялық феномендер.

Дәрістің мазмұны:

 1. Топтар арасындағы психологиялық феномен ретінде.

 2. Топтар мен ұжым, жеке адамды қалыптастырудың негізі ретінде.

3. Әлеуметтік психологияда топтар классификациясы.

Топ арасынадғы психологиялық феномен ретінде.Топтағы арақатынас процестеріндегі компоненттер. Арақатынас түрлері. Өзара қарым-қатынас жүйесіндегі қайшылықтардың болуы. Коллективизм, топтар, жеке топ арасындағы қатынас жүйесіндегі жеке адамның, жас ерекшеліктеріне, даму кезеңдеріне жалпы сипаттама. Адамның белгілі бір жас кездерінде дамып жетілуінің әлеуметтік-психологиялық сипаттамасы.

Бақылау сұрақтары:

 1. Феномен дегеніміз не?

 2. Ұжым мен топ, жеке адамды қалыптастыруды дегенді қалай түсінесіздер?

 3. Әлеуметтік психологиядағы топтар классификациясының қандай түрлерін білесіздер?

Әдебиеттер:

1. Андреева Г.М. Социальная психология.М., 1996.

2.Социальная психология. Под.ред.Е.С.Кузьмина., В.Е.Семенова. Л., 1979.

3.Робер М., Тильман Ф. Психология индивида и группы. М., 1988.

4.Битякова М.Р.Социальная психология. М., 1994.

5.Социальная психология. Под.ред.Петровский.М., 1987.


6-дәріс. Қарым-қатынас. Топ және ұжым.

Дәрістің мазмұны:

  1. Қарым-қатынас туралы түсінік.

  2. Қарым-қатынастың техникасы мен тәсілдері.

  3. Қарым-қатынастың дамуы.

Топ туралы түсінік. Топтапрдың классификациясы. Кіші топ, оның құрылымы. Топтың даму деңгейлері. Ұжым, оған тән белгілер.Тұлғаның топтағы статусы. Топтық нормалар және топ ережелері. Топтағы өзара жеке бастық қарым-қатынасты зерттеу. Топтың әлеуметтік психологиялық климаты.

Бақылау сұрақтары:

 1. Адамның және қоғамның өміріндегі қатынастың ролін сипаттаңыз.

 2. Адамдар қатынасының қандай түрлері мен формаларын білесіз?

 3. Қарым-қатынастың функцияларын атаңыз, әр функциясының мазмұнын түсіндіретін мысал келтіріңіз.

Әдебиеттер:

1. Андреева Г.М. Социальная психология.М., 1996.

2.Социальная психология. Под.ред.Е.С.Кузьмина., В.Е.Семенова. Л., 1979.

3.Робер М., Тильман Ф. Психология индивида и группы. М., 1988.

4.Битякова М.Р.Социальная психология. М., 1994.

5.Социальная психология. Под.ред.Петровский.М., 1987.


7-дәріс. Іс-әрекет психологиясы.

Дәрістің мазмұны:

 1. Іс-әрекет туралы түсінік.

 2. Іс-әрекеттің құрылымы.

 3. Іс-әрекеттің түрлері.

Іс-әрекет туралы түсінік. Іс-әрекеттің заттылығы. Іс-әрекеттің құрылымы. Әрекет, мотив, мақсат. Әрекетті басқару және бақылау. Әрекетті орындау тәсілдері. Әрекеттегі интериоризация және экстериоризация. Дағды, іскерлік. Дағдының қалыптасуы және автоматтануы.

Бақылау сұрақтары:

  1. Іс-әрекеттің құрылымын сипаттаңыз.

  2. Іс-әрекет, әрекет және қозғалыс анықтама беріңіз?

  3. Адам іс-әрекетінің түрлеріне психологиялық сипаттама беріңіз

Әдебиеттер:

   1. Жарықбаев Қ. Психология. А., 1993

   2. Тәжібаев Т. Жалпы психология. А., 1993

   3. Немов Р.С. Психология. М., 1998

   4. Рубинштейн Р.С. Основы общей психологии. М., 2000

   5. Гамезо И.В. Атлас по психологии. М., 1997

   6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1977


8-дәріс. Зейін туралы түсінік.

Дәрістің мазмұны:

 1. Зейін туралы жалпы ұғым.

 2. Зейін түрлері.

 3. Зейіннің негізгі қасиеттері.

Зейін туралы түсінік. Зейіннің атқаратын қызметі және түрлері. Зейіннің физиологиялық механизмдері. Зейіннің негізгі қасиеттері. Зейін түрлерін топтастыру негіздері. Зейін және іс-әрекет. Зейіннің дамуы.

 1. Зейін дегеніміз не?

 2. Зейіннің түрлерін қысқаша сипаттаңыз. Өз мысалдарыңызды келтіріңіз.

 3. Танымдық үрдістердің дамуындағы зейіннің рөлі қандай?

Әдебиеттер:

 1. Жарықбаев Қ. Психология. А., 1993

 2. Тәжібаев Т. Жалпы психология. А., 1993

 3. Немов Р.С. Психология. М., 1998

 4. Рубинштейн Р.С. Основы общей психологии. М., 2000

 5. Гамезо И.В. Атлас по психологии. М., 1997

 6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1977


9-дәріс. Түйсік туралы түсінік.

Дәрістің мазмұны:

 1. Түйсік туралы жалпы ұғым.

 2. Түйсіктің физиологиялық негіздері.

 3. Түйсіктің түрлері және қасиеттері.

Түйсік туралы түсінік және оның қызметі. Түйсіктің негізгі қасиеттері және оның сипаттамасы. Талдағыштар және оның құрылымы. Адамның сенсорлы сферасының жүйелі ұйымдасуы. Түйсіктерді топтастырудың негізгі принциптері. Сезімталдық, сезімталдық табалдырықтары. Түйсіктің заңдылықтары. Синестезия, сенсибилизация, адаптация, түйсіктердің өзара байланысы.

Бақылау сұрақтары:

 1. Түйсік дегеніміз не?

 2. Сезгіштік табалдырықтары дегеніміз не?

 3. Адаптация дегеніміз не?

 4. Сенсибилизация және синестезия заңдылықтарына анықтама беріңіз.

Әдебиеттер:

 1. Жарықбаев Қ. Психология. А., 1993

 2. Тәжібаев Т. Жалпы психология. А., 1993

 3. Немов Р.С. Психология. М., 1998

 4. Рубинштейн Р.С. Основы общей психологии. М., 2000

 5. Гамезо И.В. Атлас по психологии. М., 1997

 6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1977


10-дәріс. Қабылдау.

Дәрістің мазмұны:

 1. Қабылдау туралы жалпы түсінік.

 2. Қабылдаудың физиологиялық негіздері.

 3. Қабылдаудың түрлері және қасиеттері.

Түйсік және қабылдау процестерінің адамның сенсорлы-перцептивті іс-әрекетінде өзара байланыстылығы. Қабылдаудың физиологиялық негізі. Қабылдаудың рефлекторы негізі. Қабылдау психикалық іс-әрекеттің ерекше формасы ретінде. Қабылдаудың заттылығы. Қабылдаудың негізгі қасиетері. Апперцепция құбылысы. Қабылдаудағы жекелей ерекшеліктер. Қабылдаудың формалары.

Бақылау сұрақтары:

 1. Қабылдау дегеніміз не?

 2. Қабылдаудың түйсінуден айырмашылығы қандай?

 3. Қабылдаудың физиологиялық негізін сипаттаңыз.

 4. Апперцепция дегеніміз не? Мысал келтіріңіз.

Әдебиеттер:

1.Жарықбаев Қ. Психология. А., 1993

2.Тәжібаев Т. Жалпы психология. А., 1993

3.Немов Р.С. Психология. М., 1998

4.Рубинштейн Р.С. Основы общей психологии. М., 2000

5.Гамезо И.В. Атлас по психологии. М., 1997

6.Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1977


11-дәріс. Ес туралы жалпы түсінік.

Дәрістің мазмұны:

 1. Ес. Ес жайындағы теориялар.

 2. Естің түрлері.

 3. Естің жалпы сипаты.

 4. Естің даралық ерекшеліктері.

Ес психикалық процесс ретінде. Естің адам өміріндегі маңызы. Ассоциация туралы түсінік. Естің физиологиялық негізі. Ес түрлерінің топтастырылуы. Есте сақтау мнемикалық әрекет ретінде. Есте сақтау түрлері. Есте сақтауда жаттығудың ролі. Қайта жаңғырту, тану, ұмыту және олардың байланысы мен айырмашылықтары. Ұмыту динамикалық үрдіс ретінде. Эббингауздың ұмыту заңдылығы.

Бақылау сұрақтары:

1. Қабылдау дегеніміз не?

 1. Қабылдаудың түйсінуден айырмашылығы қандай?

 2. Қабылдаудың физиологиялық негізін сипаттаңыз.

 3. Апперцепция дегеніміз не? Мысал келтіріңіз.

Әдебиеттер:

1.Жарықбаев Қ. Психология. А., 1993

2.Тәжібаев Т. Жалпы психология. А., 1993

3.Немов Р.С. Психология. М., 1998

4.Рубинштейн Р.С. Основы общей психологии. М., 2000

5.Гамезо И.В. Атлас по психологии. М., 1997

6.Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1977


12-дәріс. Қиял туралы түсінік.

Дәрістің мазмұны:

1.Қиял туралы жалпы түсінік.

2. Қиялдың түрлері.

3. Қиялдың жасалу жолдары.

Қиялдың психикалық іс-әрекетте атқаратын ролі. Қиял туралы түсінік, оның түрлері. Қиялдың атқаратын қызметі. Қиялдың жасалу жолдары. Қиял және шығармашылық.

Бақылау сұрақтары:

  1. Қиял дегеніміз не? Мысал келтіріңіз.

  2. Қиял түрлерін сипаттаңыз және олардың адамның практикалық іс-әрекетіндегі маңызын дәлелденіз.

  3. Суретшінің және жазушының іс-әрекетінде қиялдың қай түрі басым болып келеді?

  4. Түс көру деген не?

Әдебиеттер:

 1. Жарықбаев Қ. Психология. А., 1993

 2. Тәжібаев Т. Жалпы психология. А., 1993

 3. Немов Р.С. Психология. М., 1998

 4. Рубинштейн Р.С. Основы общей психологии. М., 2000

 5. Гамезо И.В. Атлас по психологии. М., 1997

 6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1977


13-дәріс. Ойлау туралы жалпы түсінік. Сөйлеудің жалпы сипаттамасы.

Дәрістің мазмұны:

1.Ойлау туралы ұғым.

2. Ойлаудың психологиялық теориялары.

3. Ойлаудың негізгі түрлері.

4. Ойлау формалары.

5. Ойлау операциялары.

5. Ойлау саласындағы дара айырмашылықтарОйлау туралы түсінік. Ойлау және таным. Ойлау тәсілдері. Талдау және біріктіру ойлаудың негізгі тәсілдері ретінде. Талдау және біріктірудің басқада ойлау тәсілдерімен өзара байланыстылығы. Абстракция және нақтылау. Жалпылау, оның түрлері. Сөйлеу және тіл. Сөз және оның мазмұны. Сөйлеудің түрлері және формалары. Сөйлеудің адамның өмірінде, іс-әрекетінде, қарым-қатынасында маңыздылығы. Сөйлеудің физиологиялық негізі: перифериялық және орталық. Вернике және Брока орталықтары. Сөйлеу және ойлаудың байланысы. Филогенез және онтогенез барысында сөйлеудің дамуы.

Бақылау сұрақтары:

  1. Ойлауға анықтама бере отырып, оның негізгі белгілерін атаңыз және адам іс-әрекетіндегі оның рөлін көрсетіңіз

  2. Қандай ойлау тәсілдерін білесіз?

  3. Ойлау формаларын атаңыз.

Әдебиеттер:

 1. Жарықбаев Қ. Психология. А., 1993

 2. Тәжібаев Т. Жалпы психология. А., 1993

 3. Немов Р.С. Психология. М., 1998

 4. Рубинштейн Р.С. Основы общей психологии. М., 2000

 5. Гамезо И.В. Атлас по психологии. М., 1997

 6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1977

1   2   3   4   5   6

Похожие:

Мазмұны iconМазмұны кіріспе І – БӨлім. Кәсіпкерліктің мәні, мазмұны
Мемлекеттің кәсіпкерлік ісіне араласу жағдайы, себептері
Мазмұны icon«теориялық саясаттану» пәні бойынша № Мазмұны
Саясат ұғымы. Саясат табиғатын анытаудағы ағыттардың көптүрлілігі, оның мазмұны мен көлемі
Мазмұны iconМазмұны Кіріспе І тарау. Салықтың экономикалық мәні, мазмұны, атқаратын қызметтері, түрлері және шет елдердің салық салу тәжірибесі
Тарау. Салықтың экономикалық мәні, мазмұны, атқаратын қызметтері, түрлері және шет елдердің салық салу тәжірибесі
Мазмұны iconПән тақырыптарының мазмұны Тақырып Саясат әлем теориялық зерттеу объектісі ретінде
Саясаттың мақсаты мен құралдары. Саясат мүмкіндік өнері ретінде. Саяси болмыстың құрылымы. Саясат әлемінің мазмұны. Саясатты кәсіби...
Мазмұны iconМазмұНЫ

Мазмұны iconМазмұны

Мазмұны iconМазмұНЫ

Мазмұны iconМазмұны
Глоссарий
Мазмұны iconМазмұны
Глоссарий
Мазмұны iconМазмұны
Кіріспе
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница