Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев
НазваниеҚұрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев
страница9/65
Дата конвертации21.02.2016
Размер5.55 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://iktu.kz/files/moduldercatalog/2014_2kurs/Tarih_Pedagogika_2014_2kurs.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   65
Модульдің атауы және шифр

BRAT2412 Балалардың рухани-адамгершілік тәрбиесі

Модульге жауапты

П.ғ.к., доц. Жумадуллаева А., п.ғ.к., доц. м.а Мелдебекова Ү., п.ғ.к., доц. Кішібаева Д, аға оқыт. Саурбаева Ұ., Божбанбаева З., Рысбекова Л., Халилаева Э., Исахова Ш.

Модуль түрі

Базалық кәсіби модулдер. Модуль 5 - Тәрбие негіздері

Модуль дәрежесі

Бакалавриат

Аптадағы сағат саны

1+1+0

Кредит/ECTS саны

2/3

Оқу түрі

Күндізгі

Семестр

4

Білім алушылардың саны

9

Модульдің пререквизиттері

Педагогика

Модуль мазмұны

Мектепке дейінгі балаларды адамгершілікке тәрбиелеу – балалардың адамгершілік сезімдерін, мінез құлықтың ізгі дағдылары мен әдеттердің адамгершілік ұғымдары мен мінез құлық мотивтерін қалыптастыру.Мектепке дейінгі балалардың адамгершілік тәрбиесі – Отанға, адамдарға деген сүйіспеншілік, оларды және олардың еңбегін құрметтеу,толеранттылық, ұжым және адамгершілік бастамасы, мінез құлық тәртіптілігі мен мәдениеті, мінездің ерік жігер белгілері, жеке адамның жағымды моральдық сапалары кіреді.Баланың бойына жастайынан ізгілік , мейірімділік, қайырымдылық,адамгершілік құнды қасиеттерді қалыптастырып, өз-өзіне сенімділікті тәрбиелеу.

Құзыреттер және оқыту нәтижелері

1. ЖҚ-1 - өзінің тұлғалық даму мақсаттарын қалыптастыруға және ұжымда жұмыс істеуге қабілетті;

2. КҚ-5 - білім беру процесінде субьектілердің өзара жеке қарым-қатынасын орнатуға және бірлескен іс-әрекетті ұйымдастыруға қабілетті;Білімі: адамгершілік тәрбиесі – адамның моральдық қасиеттерін белгілі бір мақсатқа бағыттап қалыптастыру.

Білігі: рухани адамгершілік тәрбие - бұл өзін-өзі ұстау дағдыларының нормалары, ұйымдағы қарым-қатынас мәдениетінің тұрақтылығы. Жеке адамның адамгершілік санасының дәрежесі.

.Құндылық құраушылары:

– тәрбиелеу, білім беру, балалардың мүмкіндігін ескеру. Әр баланың жеке басы - оның моральдық дамуы үшін қамқорлық жасау.

Қорытынды бақылау түрі

Емтихан

Кредиттерді алу шарты

Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау

Модульдің ұзақтығы

1 семестр

Әдебиеттер

1. Қоянбаев Р.М. Педагогика. Оқулық. –Алматы, 2002.

2. Әбиев Ж, Бабаев С, Құдиярова А. Педагогика.–Алматы, Дарын., 2004. 3. Әбенбаев С. Тәрбие теориясы мен әдістемесі.Оқулық. А.,Дарын. 2004.

4. Құрманалина Ш.Б,Мұқанова Б.Ж,Ильясова Р.К. Педагогика. Оқулық. - Астана, 2007.

5. Тәжібаева С. Тәрбие жұмысының технологиясы.-Алматы, 2011.


Жаңартылған мерзіміМодульдің атауы және шифр

Yat2501 Ясауитану

Модульге жауапты

Т.ғ.к., доцент Н.Каттабекова, т.ғ.к., доцент Д.Мұстапаева

Модуль түрі

Жеке білім траекторияларының модулдері (ЖБТ) - ТК

ЖБТ 1 Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу

ЖБТ 2 Мектепке дейінгі мекемеде оқыту мен тәрбие негіздері

Модуль дәрежесі

Бакалавриат

Аптадағы сағат саны

1+1+0

Кредит/ECTS саны

2/4

Оқу түрі

Күндізгі

Семестр

3

Білім алушылардың саны

9

Модульдің пререквизиттері

Философия

Модуль мазмұны

Сопылық ілімнің ерекшеліктері, Ясауидің өмірі мен ілімі, оның негізгі ұстанымдары; Ясауидің нақыл-өсиеттері, адамның рухани-моральдық дамуына қатысты ойлары; Ясауи ілімінің қазақ дүниетанымындағы орны мен рөлі, маңызы туралы жүйелі рухани-танымдық білім беріледі. Рухани бастау болып табылатын Қожа Ахмет Ясауи iлiмi мен дүниетанымы қазақ мәдениетi мен адам әлемiнiң дiлдiк түлеу құбылысы тұрғысынан маңызды орынға ие болып отыр. Бүгiнгi таңда Ясауи iлiмiнiң мәнiн, маңызы мен ерекшелiктерiн анықтау – тарихымыздың өткенi мен бүгiнi арасындағы рухани арналар сабақтастығын қалпына келтiруге ықпал етедi.

Құзыреттер және оқыту нәтижелері

1.ЖҚ-14-тарихи үдерістердің қозғаушы күштері мен заңдылықтарын, адамның тарихи үдерістегі, қоғамның саяси өміріндегі орнын түсінуге қабілетті;Білімі:

- Ұлттық, отандық тарих туралы түсінігі болуы қажет ; Қожа Ахмет Ясауи өмірі мен дүниетанымы, шығармалары мен көзқарастары туралы түсінігі болу:

- Ахмет Ясауи шығармаларының негіздерін, сондай-ақ дүниелік мазмұндар мен мақсаттар мәселелеріне зерттеу әдістерінің ерекшеліктерін білу;

Білігі:

- Сопылық ілімінің негізін білу;

- Көптеген рухани және діни ілімдерді ажырата білу, оларға қатысты қалыптастыра алу, басқа адамдардың діни немесе атеистік сенімдеріне құрметпен және төзімділікпен қарау;

Құндылық құраушылары:

Оқу бағдарламасына сәйкес Ясауитану пәні бойынша білімгерлердің терең білімдерін қалыптастыру, оқуға берілген кредит саны шеңберінде Ясауи дүниетанымының өзекті мәселелерін түпкілікті меңгерту, алған білімдерін тәжірибеде қолдануға үйрету болып табылады.

Қорытынды бақылау түрі

Емтихан

Кредиттерді алу шарты

Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау

Модульдің ұзақтығы

1 семестр

Әдебиеттер

  1. Қ.А.Ясауи, Диуани Хикмет, Алматы, 1998

  2. Қ.А.Ясауи, Пақырнама және мiнажатнама, Түркiстан, 1992

  3. Н.К.Зейбек, Қ.А.Ясауи жолы және таңдамалы хикметтер, Анкара, 2003

  4. Д.Кенжетаев, Қ.А.Ясауи дүниетанымы, Түркiстан, 2004

  5. Қ.А.Ясауи, Көңiлдiң айнасы, дай:Д.Кенжетаев, Анкара, 2001

  6. С.Хизметли, Дiнтану, Шымкент, 2001

  7. М.Исаұлы; Қ.Жолдыбайұлы, Ислам ғылымхалы, Алматы,2003

Жаңартылған мерзіміМодульдің атауы және шифр

Т(К)Т1(2)601 Түрік (қазақ) тілі

Модульге жауапты

ф.ғ.к., проф. А. Байниязов, оқытушы Райхан Б.

Модуль түрі

Пән аралық модуль

Модуль дәрежесі

Бакалавриат

Аптадағы сағат саны

0+5+0

Кредит/ECTS саны

5/9

Оқу түрі

Күндізгі

Семестр

3-4

Білім алушылардың саны

9

Модульдің пререквизиттері

-

Модуль мазмұны

Түрік тіліне еніп отырған жаңалықтармен терең және жан-жақты таныстыру. Оның сыр-сипатын танытып жастарға тағылым беру. Осы дәуірдің филологтармен және олардың шығармашылығымен жан-жақты таныстыру. Түрік тілінің пайда болуы туралы пікірлер және оның ерекшеліктерін беру. Түркі халықтарының тілдерін, салыстыру. Пәнді жан-жақты меңгертіп,ғылыми тұрғыдан талдау жасауға үйрету. Түрік тілінің кейінгі дәуірлерімен байланысын ашу және ұқсастық бірліктерін айқындау.

Құзыреттер және оқыту нәтижелері

1. ЖҚ-6 – қазақ (орыс) және шет тілінде көпшілік алдында сөйлеуде және ғылыми мәтінмен жұмыс істеуде қажетті ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын игерген;Білімі: -Түрік тілінің сөйлеу мәнері туралы жалпы мәлімет беріледі. Түрік тілінің күнделікті сөйлеу мәнері мен оның негізгі қағидаларын үйрету. Жұршылық алдындасөйлеудің ерекшеліктері мен сөзге қойылатын талаптар қарастырылады.

Білігі:

-Түрік тілінің қалыптасу кезеңінен бастап күні бүгінге дейінгі сөз саптау дәстүрі мен мәдениетін үйрену. Жұртшылық алдында еркін сөйлеудің қыры мен сырын меңгеру.

Құндылық құраушылары:

-сөз саптау дәстүрі мен мәдениетін үйрену. Жұртшылық алдында еркін сөйлеудің қыры мен сырын меңгеру

Қорытынды бақылау түрі

Емтихан

Кредиттерді алу шарты

Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау

Модульдің ұзақтығы

2 семестр

Әдебиеттер

1. Türkçe Öğreniyorum Ders Kitabı Yrd.Doç.Dr. Ferhat Karabulut, Doç.Dr.AyabekBayniyazov,NecdetAlbay Turan Basımevi/Türkistan 2011.

2.Türkçe Öğreniyoruz 1, Mehmet Hengirmen. Ankara 2007

3.Türkiye Türkçesini Öğreniyorum, Mustafa Volkan Coşkun. Türkistan 2004

4.Türkiye Türkçesi, Cemal Şafak, Necdet Albay. Ankara 1999

5.Türkçe Öğreniyoruz 1, Mehmet Hengirmen. Ankara 1999

Жаңартылған мерзімі1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   65

Похожие:

Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconҚұрастырушылар: т,ғ,к.,доценті Ибравева О. Т

Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconҚұрастырушылар: аға оқытушы Байділдаева Г. Б

Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconҚұрастырушылар: аға оқытушы Байділдаева Г. Б

Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев icon«6М020800 археология и этнология» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге
Бағдарлама «050208 – Археология және этнология» мамандығының Мемлекеттік жалпыға білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconӘл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің
Бағдарлама «6D020600 Дінтану» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушылар...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconКәрімова Қ.Қ., 2010 © С. Торайғыров атындағы пму, 2010 Материалдың дурыс болуына, грамматикалық және орфографиялық қателерге авторлар мен құрастырушылар жауапты Кіріспе
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетының Ғылыми кеңесімен басуға ұсынылды
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев icon«6М050700 «Менеджмент» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналғАН
Бағдарлама «6М050700 «Менеджмент» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушылар:...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев icon6M060600 – «химия» мамандығының магистратурасына түсушілерге арналған емтихан бағдарламасы алматы 2012
«Химия» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыбілімдендіруші стандарты негізінде құрастырылған. Бағдарлама құрастырушылар Х.ғ. д., доцент...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев icon200 ж. Құрастырушылар: м.ғ. д., профессор Рустемова Г. Р. Магистрант Мажимова М. Б
Пәннің жалпы сыйымдылығы 90 сағат, олардың ішінде 60 сағаты аудиторияда өткізілетін сабақтарға арналса, 30 сағаты пәнді оқуда қушының...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconPhd докторантураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «шифр-мамандық атауы» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушылар...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница