Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев
НазваниеҚұрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев
страница5/65
Дата конвертации21.02.2016
Размер5.55 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://iktu.kz/files/moduldercatalog/2014_2kurs/Tarih_Pedagogika_2014_2kurs.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65
Модульдің атауы және шифр

ETD2207 Экология және тұрақты даму

Модульге жауапты

Х.ғ.к., доцент м.а. Сарбаева Қ.Т., т.ғ.к. Шалабаева Г.С., б.ғ.к. Абдраймова Қ.Т.

Модуль түрі

Әлеуметтік-коммуникативті модуль

Модуль дәрежесі

Бакалавриат

Аптадағы сағат саны

1+1+0

Кредит/ECTS саны

2/3

Оқу түрі

Күндізгі

Семестр

4

Білім алушылардың саны

9

Модульдің пререквизиттері

-

Модуль мазмұны

«Экология және тұрақты даму» курсы Қазақстан Республикасының жоғарғы мектебінде дайындалатын барлық мамандықтар үшін оқу материалының бастапқы унификацияланған және базалық көлемін береді. Курстың бағдарламасы пәннің ерекшелігін ескере отырып шартты түрде жалпы мақсатқа бағындырылған екі бөлікке: «Жалпы экология негіздері», «Тұрақты даму» бөлінген.

Бірінші бөлімге «Экология және тұрақты даму» курсының пәні, оқу мақсатын, міндеттерін, әдістерін анықтау, тірі ағзалар мен өмір сүретін ортаның өзара әсерлесуінің жалпы заңдылықтарын, популяциялар мен қауымдастықтар экологиясын, биосферадағы адам ролін, ғаламдық экологиялық мәселелерді зерттеу енеді.

Екінші бөлім тұрақты даму тұжырымдамасы, қоршаған ортаны оңтайландыру, биосферадағы тұрақсыздықтың пайда болуының антропогендік факторлары, қазіргі заманның әлемдік экологиялық проблемалары, әлеуметтік-экологиялық дағдарыс, табиғатты қорғау және тұрақты даму, Қазақстан Республикасының тұрақты дамуының өзекті экологиялық проблемаларын шешуге арналған сұрақтарға бағытталған.

Құзыреттер және оқыту нәтижелері

1. ЖҚ-9- ақпараттарды алу, сақтау және қайта өңдеу әдістерін, тәсілдері мен құралдарын қолдану;

2. ЖҚ-13- әлеуметтік және кәсіби мәселелерді шешу кезінде экономикалық, гуманитарлық, әлеуметтік ғылымдардың негізгі әдістері мен тәсілдерін қолданылу;


Білімі: тірі ағзалардың тіршілік ортасымен қарым-қатынастарының жалпы заңдылықтарын, тірі ағзалардың кеңістікке таралуын және сан динамикасын, қауымдастықтардың құрылымы мен динамикасын, энергияның тірі жүйелер ақылы ағып өтуі және заттар айналымының заңдылықтарын, экологиялық жүйелердің және бүкіл биосфераның қызмет атқару заңдылықтарын білуі керек.

Білігі: студент алған білімнің тәжірибеде дұрыс қолдана білу, қалыптасқан құқықтық қатынастарға құқықтық нормаларды қолдана білу, әлеуметтік-құқықтық құбылыстарды параллел мен ұқсастық жолымен мәнін анықтау.

Алған білім және тәжірибе студенттерге заң шығарушылық базаны құқықтық қатынастарға дұрыс қолдана білуге дағдылану.

Құндылық құраушылары: Табиғатты қорғау мен ұтымды пайдаланудың негізгі принциптерін, антропогенді әрекеттің әлеуметтік-экологиялық салдарын, тұрақты дамудың тұжырымдамасын, стратегиясын, проблемаларын, олады әлемдік, аймақтық және жергілікті деңгейде шешуге қатысты көзқарастарды қалыптастыруға құзіретті болу керек.

Қорытынды бақылау түрі

Емтихан

Кредиттерді алу шарты

Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау

Модульдің ұзақтығы

1 семестр

Әдебиеттер

1.«Қоршаған ортаны қорғау және Қазақстанның орнықты дамуы». Статистикалық жинақ. 182 б.

2.Ә.А. Смайылов қазақша Алматы, Статистикалық агенттік, 2012

3.Экология: Учеб. для вузов.3-е изд., стереотип. Н. И. Николайкин, Н. Е. Николайкина, О. П. Мелехова орысша М.: Дрофа,2004. — 624 с.

4.Жаратылыстану концепциялары Мирзадинов Р.А. Алматы, 2004. Каз ҰАУ, 142 б.

5.Техника защиты атмосферного воздуха. Мейрбеков А.Т. Туркестан Типогр МКТУ им.Х.А.Ясауи «Туран», 2006, 106 с

6.Гидравлика негіздері пәнінен лабораториялық практикум, Оқу әдістемелік құрал Мейірбеков Ә.Т. Түркістан, Қ.А.Ясауи ат. ХҚТУ “Туран” басп. 2005, 88 б.

7.Тіршілік қауіпсіздік негіздері Мейірбеков Ә.Т., Раимбердиев Т.П., Башпенова Г.Ю. Алматы, «Қасиет» басп. 2010, 123 б.

8.ҚР Экологиялық кодексі

9.Экология негіздері. Оқу құралы Ақбасова А.Ж. Алматы

10.Экологияның терминологиялық сөздігі Ақбасова А.Ж. Алматы 1.

Жаңартылған мерзіміМодульдің атауы және шифр

KK2208 Қазақстандық құқық

Модульге жауапты

Құқық магистрі Д.Р.Қожамбек, PhD доктор Қ.Қ.Базарбаев, құқық магистрі Н.Н.Пошанов

Модуль түрі

Әлеуметтік-коммуникативті модуль

Модуль дәрежесі

Бакалавриат

Аптадағы сағат саны

1+1+0

Кредит/ECTS саны

2/3

Оқу түрі

Күндізгі

Семестр

4

Білім алушылардың саны

9

Модульдің пререквизиттері

-

Модуль мазмұны

Қазақстан құқығы – мемлекет және құқық туралы білімнің негізін құрайтын кешенді оқу пәні. Құқықтық білімдер жүйесінде Қазақстан құқығы негізгі орындардың бірін алады, себебі, Қазақстан құқығы мемлекет және құқық теориясының негізгі түсінігін және қағидаларын, сонымен қатар қазақстандық құқықтың жетекші салаларын енгізетін кешенді оқу пәні. “Қазақстан құқығы” заң мамандығын алмайтын студенттерге арналған құқық теориясының негізі.

Құзыреттер және оқыту нәтижелері

1. ЖҚ-12 -өз іс-әрекетінде нормативтік құқықтық құжаттарды пайдалануға дайын;

2. ЖҚ-14 - тарихи үдерістердің қозғаушы күштері мен заңдылықтарын, адамның тарихи үдерістегі, қоғамның саяси өміріндегі орнын түсінуге қабілетті;Білімі:

- алған білімнің негізінде студент ажырата білуі қажет: құқықтық институттарды, оларды қамтамасыз ететін нормаларды; құқықтық қағидаларды, оларды қамтамасыз ететін кепілдіктерді;

Білігі:

– студент алған білімін тәжірибеде дұрыс қолдана білу, қалыптасқан құқықтық қатынастарға құқықтық нормаларды қолдана білу, әлеуметтік-құқықтық құбылыстарды параллел мен ұқсастық жолымен мәнін анықтау;

Құндылық құраушылары:

– құқықтық емес мәселелер шеңберінде құқық нормаларымен логикалық өзара байланысты ғылыми негізделген аргументтерді теоретикалық-құқықтық көзқарас пайдасына шешу.

Қорытынды бақылау түрі

Емтихан

Кредиттерді алу шарты

Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау

Модульдің ұзақтығы

1 семестр

Әдебиеттер

  1. Ағдарбеков Т. Алайдар А. Құқық негіздері. Алматы, 2011.

  2. Баянов Е. Мемлекет және құқық негіздері. Алматы, 2003.

  3. Дулатбеков Н. Амандықова С. Турлаев А. Мемлекет және құқық негіздері. Астана,2001.

  4. Ашитов З. Ашитов Б. ҚР Құқық негіздері. Алматы, 2003.

  5. Табанов С. Салыстырмалы құқықтану негіздері. Оқулық. Алматы, 2003.

  6. Баққұлов С.Д. Құқық негіздері. Алматы. 2004.

Алайдар А. Алайдаров А. Основы государства и права РК. (1-издание) Туркестан. 2007.

Жаңартылған мерзіміМодульдің атауы және шифр

EN2209 Экономика негіздері

Модульге жауапты

э.ғ.к., д.м.а.Әзіретбергенова Г.Ж., э.ғ.к., аға оқытушылар:Маханбетова Ұ.Р., Тажибаева Р.М., Увайсова Ш.С., Алимкулова Э.С.

Модуль түрі

Әлеуметтік-коммуникативті модуль

Модуль дәрежесі

Бакалавриат

Аптадағы сағат саны

1+1+0

Кредит/ECTS саны

2/3

Оқу түрі

Күндізгі

Семестр

4

Білім алушылардың саны

9

Модульдің пререквизиттері

-

Модуль мазмұны

Экономика негіздері пәні және әдіс тәсілдері. Экономикалық теорияның қоғам дамуындағы орны мен рөлі. Қоғамдық өндірістің негіздері. Меншік қатынастары және олардың экономикадағы орны. Сұраныс пен ұсыныс теориясының негіздері. Жеке-дара ұдайы ондіріс теориясының негіздері. Кәсіпорын капиталының айналымы және толық айналымы. Кәсіпорынның шығындары мен табысы. Өндіріс факторларының нарығы және факторлық табыстардың қалыптасуы. Ұлттық экономика жүйе ретінде. Макроэкономикалық тепе-теңдік. Экономикалық дамудың ауытқымалы болуы макроэкономика заңдылығы ретінде. Экономикалық дамудың ауытқымалы болуы макроэкономика заңдылығы ретінде. Жұмыссыздық пен инфляция экономикалық тұрақсыздық көрінісі ретінде. Экономикалық саясаттың негізгі бағыттары. Экономикалық өсуді оқып үйрету.

Құзыреттер және оқыту нәтижелері

1. ЖҚ-11 - білімін практикада қолдану қабілеттілігі;

2. ЖҚ-13- әлеуметтік және кәсіби мәселелерді шешу кезінде экономикалық, гуманитарлық, әлеуметтік ғылымдардың негізгі әдістері мен тәсілдерін қолданылу;


Білімі:

- негізгі идеялар және экономикалық теорияның заманауи категориялары, негізгі заңдары және экономикалық іс-әрекеттің механизмдері; мәні және экономиканың басқа пәндермен байланысы;

- экономикалық теориядан алынған біліміне сәйкес ақпараттарды ұғыну және талдауы тиіс; мақсат қойып және оған жету жолдарын меңгеруі;

Білігі:

- дербес экономикалық ойлау қабілетін қалыптастыру; жағдайлық талдау және экономикалық сипаттағы тиімді шешімдер қабылдай алуы;

Құндылық құраушылары:

- экономикалық мәселелерді зерттеуде жүйелі талдауға машықтануы, практикалық және ситуациялық мәселелерді шешуде экономикалық теория бойынша білімін пайдалана білуі, қоғам дамуының кейбір мәселелері бойынша берілген мәліметтер мен интерпритацияларды қортып өз пікірін қалыптастыру қабілетін және экономикалық ойлау мәдениетін игеруі тиіс;

экономикалық теориядан алынған біліміне сәйкес ақпараттарды ұғыну және талдауы тиіс; мақсат қойып және оған жету жолдарын меңгеруі керек.

Қорытынды бақылау түрі

Емтихан

Кредиттерді алу шарты

Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау

Модульдің ұзақтығы

1 семестр

Әдебиеттер

1. Экономикалык теория С. А. Мырзалиев, С.С. Ыдырыс, С. А. Қалтаева ,

Ғ. З. Успанова. Түркістан, 2006

2. Жалпы экономикалык теория О.К.Шеденов Актобе, 2001

3. Экономикалық терминдердің орысша - қазақша түсіндірме сөздігі.

Б. Сабырбаев. Алматы, 2000

Жаңартылған мерзімі1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65

Похожие:

Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconҚұрастырушылар: т,ғ,к.,доценті Ибравева О. Т

Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconҚұрастырушылар: аға оқытушы Байділдаева Г. Б

Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconҚұрастырушылар: аға оқытушы Байділдаева Г. Б

Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев icon«6М020800 археология и этнология» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге
Бағдарлама «050208 – Археология және этнология» мамандығының Мемлекеттік жалпыға білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconӘл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің
Бағдарлама «6D020600 Дінтану» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушылар...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconКәрімова Қ.Қ., 2010 © С. Торайғыров атындағы пму, 2010 Материалдың дурыс болуына, грамматикалық және орфографиялық қателерге авторлар мен құрастырушылар жауапты Кіріспе
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетының Ғылыми кеңесімен басуға ұсынылды
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев icon«6М050700 «Менеджмент» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналғАН
Бағдарлама «6М050700 «Менеджмент» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушылар:...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев icon6M060600 – «химия» мамандығының магистратурасына түсушілерге арналған емтихан бағдарламасы алматы 2012
«Химия» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыбілімдендіруші стандарты негізінде құрастырылған. Бағдарлама құрастырушылар Х.ғ. д., доцент...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев icon200 ж. Құрастырушылар: м.ғ. д., профессор Рустемова Г. Р. Магистрант Мажимова М. Б
Пәннің жалпы сыйымдылығы 90 сағат, олардың ішінде 60 сағаты аудиторияда өткізілетін сабақтарға арналса, 30 сағаты пәнді оқуда қушының...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconPhd докторантураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «шифр-мамандық атауы» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушылар...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница