Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев
НазваниеҚұрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев
страница3/65
Дата конвертации21.02.2016
Размер5.55 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://iktu.kz/files/moduldercatalog/2014_2kurs/Tarih_Pedagogika_2014_2kurs.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65
Модульдің атауы және шифр

AJAJN2203 Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері

Модульге жауапты

П.ғ.д.,доцент Атемова Қ.Т. оқытушы Досжан С.

Модуль түрі

Әлеуметтік-коммуникативті модуль

Модуль дәрежесі

Бакалавриат

Аптадағы сағат саны

1+1+0

Кредит/ECTS саны

2/3

Оқу түрі

Күндізгі

Семестр

4

Білім алушылардың саны

9

Модульдің пререквизиттері

Психология

Модуль мазмұны

Акмеология - (Көне грек: akme — биік, шың, табыс, logos — ілім) адамның шығармашылық ғұмырына, кәсіптілік шыңга жетуіне ықпал ететін факторлар мен заңдылықтарды зерттейтін ғылым екенін түсіндіру. Педагогикалық мамандарды дайындаудың акмеологиялық астарлары. Акмеология, жеке және әлеуметтік өрлеудің этикасына жалпы сипаттама. Акмеология туралы жалпы түсінік. Қазіргі таңдағы акмеология, жеке және әлеуметтік өрлеудің этикасы.

Құзыреттер және оқыту нәтижелері

1. ЖҚ-2 адамгершілік нормасы мен өнегелі мінез-құлық негіздерін меңгерген өз бетінше білім алуға қабілетті;

2. ЖҚ-15 - көпшілік алдында сөйлеуге, жарыссөз, пікірталас жүргізуге қабілетті;

Білімі:

- акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері қалыптастырудың заңдылықтары мен механизмдерін білу;

Білігі:

- жеке тұлға нәтижелі кәсіби іс-әрекетті жүзеге асыруға қабілеттілігі мен өзін-өзі жетілдіруге ұмтылысын қамтамасыз ететін маңызды тұлғалық қасиеттерді бойына сіңіру ;

Құндылық құраушылары:

– мамандықтың жоғары әлеуметтік маңызын түсінеді, кәсіби этикалық ұстанымдарды сақтайды.

Қорытынды бақылау түрі

Емтихан

Кредиттерді алу шарты

Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау

Модульдің ұзақтығы

1 семестр

Әдебиеттер

1. Энгельмейер П.К. Теория творчества. СПб. -1971. - 178 с.

2. Деркач А.А. Акмеологические основы развития профессионализма Москва-

Воронеж, 2004. -750 с.

3. Психология. Словарь / Под. Обш. Ред. А.В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – 2-е

изд., испр. И доп. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с. –С.340

4. Кузьмина Н.В. Акмеологическая теория повышения качества подготовки специалистов

образования. М., 2001 – С.11

5. ТарасоваВ.Н. Акмеология. Научная сессия. / Под редакцией Н.В. Кузьминой-

Гаршиной, A.M. Зимичева. СПб.: СПбАА, 1997 – С.174

6. Кузьмина Н.В. Акмеология 2000. Методические и методологические проблемы. / Под редакцией Н.В. Кузьминой, A.M. Зимичева. СПб.: СПбАА, 2000 – С. 184

Жаңартылған мерзіміМодульдің атауы және шифр

MD2204 Мәдениет және дін

Модульге жауапты

Ф.ғ.к., доцент Қ.Қаратышқанова, доцент С.Оразбай, ф.ғ.к., аға оқытушы М.Мырзабеков

Модуль түрі

Әлеуметтік-коммуникативті модуль

Модуль дәрежесі

Бакалавриат

Аптадағы сағат саны

1+1+0

Кредит/ECTS саны

2/3

Оқу түрі

Күндізгі

Семестр

4

Білім алушылардың саны

9

Модульдің пререквизиттері

-

Модуль мазмұны

Мәдениеттану мәдениет туралы ғылым, сонымен қатар философиялық ілім, өйткені ол философияның басты саласы мәдениет философиясын қамтиды. Қазіргі кезеңдегі материалдық және материалдық емес өндіріс орындары еңбекке қабілетті, технологиялық мәдениетті игерген адамдарды қажет етеді. Осыған орай, соңғы кездері педагогикалық құжаттардағы «технологиялық мәдениет», «еңбек мәдениеті» ұғымдарының мәнін көпшіліктің дұрыс түсінуі қажетті шарт болып табылады. Көне замандағы адамдар әр уақытта да құдайлар қоршауында болды, олардың санасынан құдайлар берік орын алды. Үйде де, түзде де құдайлар адамдармен бірге болды оларды жебеп, қорғап отырды. Құдайлар қалаларда тұрды, қала заңдары мен қала азаматтарын бәле-жаладан қорғады.

Мәдениеттің негізгі элементтерінің ең бастысы және осыған сәйкес басты атқаратын қызметі таным, яғни таңба – символдық элемент болып саналады. Халықта «күш - білімде» деген сөз бос айтылманы белгілі. Білім әр уақытта белгілі бар ұғымдар, түсініктер арқылы қалыптасып, тілде көрініс тауып, анықталады. Дін мәдениеттің субстанциясы, ал мәдениет – діннің формасы. Діни мәдениет күрделі, кешенді құрылым болып саналады, қоғамдық жүйе ретіндегі діннің барлық аспектілері әлеуметтік-мәдени салада көрінеді. Діни мәдениет - бұл адам болмысын іске асыратын, діни әрекетте қалыптасатын және оның діни мән мен мағына беретін, ұрпақтан ұрпаққа беріліп, меңгерілетін өнімдерінде көрініс табатын діннің әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы.

Құзыреттер және оқыту нәтижелері

1. ЖҚ-13 - әлеуметтік және кәсіби мәселелерді шешу кезінде экономикалық, гуманитарлық, әлеуметтік ғылымдардың негізгі әдістері мен тәсілдерін қолданылу;

2. ЖҚ-15 - көпшілік алдында сөйлеуге, жарыссөз, пікірталас жүргізуге қабілетті;


Білімі:

- интеллектуалды, мәдени, адамгершілік функцияларын білу; Монотеистік діндердің этикалық негіздерін, дүниелік мазмұндар мен мақсаттар мәселелеріне зерттеу әдістерінің ерекшеліктерін олардың этика мен эстетикаға қатыстылықтарын білу;

Білігі:

- дәстүрлі мораль мен адамгершілік өлшемдеріне сай білігі, Әлемдік діндер мен олардың сакральды мәтіндері мен негізгі қағидалары жайлы мағлұматты білу.

- монотеистік діндер санатына жататын діндер мен олардың Жердегі өмірдің мәні мен мақсаты, діни ілімі қағидалары жайлы жалпы мағлұмат алу.

Құндылық құраушылары:

оқу бағдарламасына сәйкес Мәдениет және дін пәні бойынша білімгерлердің терең білімдерін қалыптастыру, оқуға берілген кредит саны шеңберінде мәдениет пен діннің өзекті мәселелерін түпкілікті меңгерту, алған білімдерін тәжірибеде қолдануға үйрету болып табылады.

Қорытынды бақылау түрі

Емтихан

Кредиттерді алу шарты

Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау

Модульдің ұзақтығы

1 семестр

Әдебиеттер

  1. Философиялық сөздік. – Алматы, «Қазақ энциклопедиясы», 1996 ж.

  2. Любимов Л. Ежелгі дүние өнері.-Алматы,1983 ж

  3. Любимов Л. Ежелгі орыс өнері.-Алматы,1989 ж

  4. Любимов Л. Батыс Европа өнері.-Алматы,1989 ж

  5. 12 томдық «Қазақ Совет энциклопедиясы».-1976 ж

  6. Ғ. Есім. Суфизмге кіріспе. – Алматы, 1997 ж

  7. Б. Ғабдуллин. Шоқан, Ыбырай және Абай дін туралы. – Алматы, «Қазақстан»-1998 ж.

  8. Аюпов Н.Г. Тенгрианство. – Алматы, 1998

  9. Жүнісұлы М. Фундаментализм деген не? // «Заман-Қазақстан».-1998 ж.

  10. Основы религиоведения: Учебник / Под ред. И.Н.Яблокова. 3-е изд.- М.: Высшая школа, 2001.

Жаңартылған мерзімі1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65

Похожие:

Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconҚұрастырушылар: т,ғ,к.,доценті Ибравева О. Т

Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconҚұрастырушылар: аға оқытушы Байділдаева Г. Б

Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconҚұрастырушылар: аға оқытушы Байділдаева Г. Б

Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев icon«6М020800 археология и этнология» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге
Бағдарлама «050208 – Археология және этнология» мамандығының Мемлекеттік жалпыға білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconӘл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің
Бағдарлама «6D020600 Дінтану» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушылар...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconКәрімова Қ.Қ., 2010 © С. Торайғыров атындағы пму, 2010 Материалдың дурыс болуына, грамматикалық және орфографиялық қателерге авторлар мен құрастырушылар жауапты Кіріспе
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетының Ғылыми кеңесімен басуға ұсынылды
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев icon«6М050700 «Менеджмент» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналғАН
Бағдарлама «6М050700 «Менеджмент» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушылар:...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев icon6M060600 – «химия» мамандығының магистратурасына түсушілерге арналған емтихан бағдарламасы алматы 2012
«Химия» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыбілімдендіруші стандарты негізінде құрастырылған. Бағдарлама құрастырушылар Х.ғ. д., доцент...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев icon200 ж. Құрастырушылар: м.ғ. д., профессор Рустемова Г. Р. Магистрант Мажимова М. Б
Пәннің жалпы сыйымдылығы 90 сағат, олардың ішінде 60 сағаты аудиторияда өткізілетін сабақтарға арналса, 30 сағаты пәнді оқуда қушының...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconPhd докторантураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «шифр-мамандық атауы» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушылар...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница