Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев
НазваниеҚұрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев
страница14/65
Дата конвертации21.02.2016
Размер5.55 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://iktu.kz/files/moduldercatalog/2014_2kurs/Tarih_Pedagogika_2014_2kurs.doc
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   65
Модульдің атауы және шифры

ТКS2202 Теориялық және қолданбалы саясаттану

Модульге жауапты

Соц.ғ.к., аға оқыт. Қ.Ж.Қаныбекова, Соц.ғ.к., аға оқыт. Р.П.Джаппарова, Соц.ғ.к., аға оқыт. А.М.Нысанбаева, Соц.ғ.к., аға оқыт. М.Е. Қайнар, магистр оқытушы Ниязов Н

Модуль түрі

Әлеуметтік-коммуникативтік модуль

Модуль дәрежесі

Бакалавриат

Аптадағы сағат саны

1+1+0

Кредит/ECTS саны

2/3

Оқу түрі

күндізгі

Семестр

4

Білім алушылардың саны

17

Модульдің пререквизиттеріМодуль мазмұны

Теориялық және қолданбалы саясаттану пәнін студенттерге оқыту мақсаты саяси өмір саласындағы күрделі құбылыстар мен тенденцияларға өз бетінше талдау дағдысын ұялату, саясат туралы қажетті білім беру, студенттердің санасында ұғымдық ақпаратты қалыптастыруға ықпал ету.

Студентерді Қазақстандағы және одан тыс жерлерде жүріп жатқан саяси процестерді ұғынуға және еркін бағалай алу ептілігіне тәрбиелеу;

Саясаттың мәнін, мүмкіндіктерін, шекараларын, келешегін және және негізгі түрлерін үйрету;

Саяси биліктің мәнін, жүйесін, көздері мен функцияларын меңгерту.

Саясаттану БҰҰ-ның арнайы құрылымдық бөлімі –Юнеско міндетті түрде оқылатын пәндер тізіміне енгізіп бекіткен әлеуметтік-гуманитарлық білім жүйесіндегі маңызды оқу пәні. Саясат қазіргі қоғамның тіршілік әрекеті аспектісі ретіндегі оның объектісі болып табылады. Саясаттану саясаттың өмір сүру заңдарын, оның тарихи дамуын зерттейді. Саясаттанудың мазмұны сонымен қатар, билік, мемлекетаралық қатынас мәселелерінен де тұрады.

Құзыреттер және оқыту нәтижелері

ЖҚ-1 Нақты өмірлік жағдайдағы тапсырмаларды орындау үшін қазақ және өзге тілдерде ауызша және жазбаша коммуникация құралдарын пайдалану білу;

ЖҚ-2 Қазіргі замандағы рухани, мәдени, интеллектуалды және экологиялық тұтастық жөнінде ұсынымының болуы, қоғамда өзін және өзінің орнын сезіну;

ЖҚ-6 әлеуметтік, гуманитарлық және экономикалық ғылымдардың негізгі әдістері мен ережелерін әлеуметтік және кәсіби міндеттерді шешуде қолдануға дайын;

КҚ-11 ақпараттарды қабылдау, сақтау, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдерін және құралдарын қолдану, ауқымды компьютерлік желідегі компьютермен жұмыс істеу дағдыларын игерген;

Білімі:

- Қарқынды дамушы ғылым ретіндегі саясаттанудың маңызды бүкіл әлеуметтік-гуманитарлық білім жүйесіндегі идеаларды оқып білуге үйрету; Саяси теорияларды, саяси процесстерді танып біліп қоғамдық өмір барысында қолдана білу (ЖҚ-1);

Білігі:

- Саясаттану үшін қажетті шарт – саяси теорияның болуы. Тек қана деректер, ғылыми әдістемелік талдау, одан әрі дамудың болжамын жасау негізінде ғана саясаттану ғылым есебінде қалыптасып, өзін көрсете алады (ЖҚ-7);

Құндылық құраушылары:

- саяси қоғамның саяси саласын, оның даму заңдылықтарын, қазіргі саяси өмірді ұйымдастырып, басқаруды, оның құрылысы мен сан-алуан қызметтерін игеру (ЖҚ-14); Ол адамзаттың қоғамдағы құқығы, еркіндігі мен міндеттері, жеке адамның саяси құқықтық жағдайы, оның саяси өмірге қатынасу тәсілдері, саяси өзгерістердің түрлері, саяси мәдениетті қалыптастырудың жолдары, қазіргі замандағы сан түрлі саяси идеялық көзқарастар, саяси сананың дамуы туралы, дүниежүзілік дамудың қозғаушы күштері туралы түсінік береді (ЖҚ-12);

- Студент бұл пәнді оқу арқылы қоғамды зерттеудің әр түрлі әдіс-тәсілдерін меңгереді. Қоғамда зерттеу жүргізгенде нақты әлеуметтанулық зерттеулерді, дәлелді фактілермен жұмыс істеуді, нақты әлеуметтанулық ақпараттарды жинауды, оны өңдеп, іріктеп ғылыми қорытынды шығаруды қажет етеді (ЖҚ-14);

Қорытынды бақылау түрі

Емтихан

Кредиттерді алу шарты

Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау

Модульдің ұзақтығы

1 семестр

Әдебиеттер

  1. Балғымбаев А.С. Саясаттану. Оқу құралы.-Алматы 2003

  2. Жамбылов Д.Ә. Саясаттану. Оқулық.-алматы:Жеті Жарғы,2003

  3. Жамбылов Д.Ә. Тәуелсіздік және саяси сана.-Алматы: Жеті Жарғы,1999

  4. Жандаулетов Т. Қазақ ұлттық идеологиясы мәселелері.-Қ.- Алматы 2004

  5. Назарбаев Н.Ә. Бейбітшілік кіндігі. –Алматы: «Елорда»,2001

  6. Назарбаев Н.Ә. Ғасырлар тоғысында.-Алматы: «Өнер»,1996

  7. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында. ҚР президентінің Қазақстан халқына жолдауы. 18.02.2005 Алматы, 2005

Назарбаев Н.Ә. Қазақстан-2030. Ел президентінің Қазақстан халқына жолдауы.-Алматы: «Ата-Мұра»,1996

Жаңартылған мерзіміМодульдің атауы және шифр

AJAJN2203 Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері

Модульге жауапты

П.ғ.д.,доцент Атемова Қ.Т. магистр оқытушылар, Б.Исмаханбетова Досжан С.

Модуль түрі

Әлеуметтік-коммуникативтік модуль

Модуль дәрежесі

Бакалавриат

Аптадағы сағат саны

1+1+0

Кредит/ECTS саны

2/3

Оқу түрі

Күндізгі

Семестр

4

Білім алушылардың саны

17

Модульдің пререквизиттері

Psi1406 Психология

Модуль мазмұны

Акмеология - (Көне грек: akme — биік, шың, табыс, logos — ілім) адамның шығармашылық ғұмырына, кәсіптілік шыңга жетуіне ықпал ететін факторлар мен заңдылықтарды зерттейтін ғылым екенін түсіндіру. Педагогикалық мамандарды дайындаудың акмеологиялық астарлары. Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері жалпы сипаттама. Жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері жалпы түсінік. Қазіргі таңдағы акмеология, жеке және әлеуметтік өрлеудің этикасы.

Құзыреттер және оқыту нәтижелері

1. ЖҚ-17 Әлеуметтік тұрпатты, әлеуметтік дамудың факторларын, әлеуметтік әсерлердің қалыбын, әлеуметтану үрдісін, әлеуметтік сараптаудың негіздерін білу;

2.ЖҚ-18 кәсіптік қызмет ортасында кездесетін адам мен адамның, қоғамның қатынасын реттейтін құқықтық және әдептік нормаларын білу;

Білімі:

- Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері қалыптастырудың заңдылықтары мен мехназмдерін білу (ЖҚ-1);

Білігі:

- жеке тұлға нәтижелі кәсіби іс-әрекетті жүзеге асыруға қабілеттілігі мен өзін-өзі жетілдіруге ұмтылысын қамтамасыз ететін маңызды тұлғалық қасиеттерді бойына сіңіру (ЖҚ-4);

Құндылық құраушылары:

– мамандықтың жоғары әлеуметтік маңызын түсінеді, кәсіби этикалық ұстанымдарды сақтайды; (ЖҚ-8);

Қорытынды бақылау түрі

Емтихан

Кредиттерді алу шарты

Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау

Модульдің ұзақтығы

1 семестр

Әдебиет

1. Энгельмейер П.К. Теория творчества. СПб. -1971. - 178 с.

2. Деркач А.А. Акмеологические основы развития профессионализма Москва-

Воронеж, 2004. -750 с.

3. Психология. Словарь / Под. Обш. Ред. А.В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – 2-е

изд., испр. И доп. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с. –С.340

4. Кузьмина Н.В. Акмеологическая теория повышения качества подготовки специалистов

образования. М., 2001 – С.11

5. ТарасоваВ.Н. Акмеология. Научная сессия. / Под редакцией Н.В. Кузьминой-

Гаршиной, A.M. Зимичева. СПб.: СПбАА, 1997 – С.174

6. Кузьмина Н.В. Акмеология 2000. Методические и методологические проблемы. / Под редакцией Н.В. Кузьминой, A.M. Зимичева. СПб.: СПбАА, 2000 – С. 184

7. Орысша-қазақша түсіндірме сөздік: Педагогика / О 74 Жалпы редакциясын басқарған э.ғ.д., профессор Е. Арын - Павлодар: "ЭКО" ҒӨФ. 2006. - 482 б.

Жаңартылған мерзімі1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   65

Похожие:

Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconҚұрастырушылар: т,ғ,к.,доценті Ибравева О. Т

Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconҚұрастырушылар: аға оқытушы Байділдаева Г. Б

Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconҚұрастырушылар: аға оқытушы Байділдаева Г. Б

Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев icon«6М020800 археология и этнология» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге
Бағдарлама «050208 – Археология және этнология» мамандығының Мемлекеттік жалпыға білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconӘл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің
Бағдарлама «6D020600 Дінтану» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушылар...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconКәрімова Қ.Қ., 2010 © С. Торайғыров атындағы пму, 2010 Материалдың дурыс болуына, грамматикалық және орфографиялық қателерге авторлар мен құрастырушылар жауапты Кіріспе
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетының Ғылыми кеңесімен басуға ұсынылды
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев icon«6М050700 «Менеджмент» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналғАН
Бағдарлама «6М050700 «Менеджмент» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушылар:...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев icon6M060600 – «химия» мамандығының магистратурасына түсушілерге арналған емтихан бағдарламасы алматы 2012
«Химия» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыбілімдендіруші стандарты негізінде құрастырылған. Бағдарлама құрастырушылар Х.ғ. д., доцент...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев icon200 ж. Құрастырушылар: м.ғ. д., профессор Рустемова Г. Р. Магистрант Мажимова М. Б
Пәннің жалпы сыйымдылығы 90 сағат, олардың ішінде 60 сағаты аудиторияда өткізілетін сабақтарға арналса, 30 сағаты пәнді оқуда қушының...
Құрастырушылар: Н. К. Орманов, Б. Т. Ортаев iconPhd докторантураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «шифр-мамандық атауы» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушылар...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница