Мазмұны кіріспе
Скачать 465.3 Kb.
НазваниеМазмұны кіріспе
страница1/4
Дата конвертации21.02.2016
Размер465.3 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.diplomkaz.kz/wp-content/uploads/2013/02/Дип.-Екінші-реттік-электр-қоректендіру-көздер
  1   2   3   4

МАЗМҰНЫ
Кіріспе....................................................................................................3


1. ЕКІНШІ РЕТТІ ЭЛЕКТР ҚОРЕКТЕНДІРУ КӨЗДЕРІ...................4

1.1.ЕЭҚК – нің құрылымдық сұлбасының жұмыс істеу процессі....

1.2.Кернеудің лездік мәнінің тұрақтану реті........................................

1.3.Шығыс электрлік шамасының орта тұрақтану мәні......................

1.4.Компенсацияланатын тұрақтандыруштың жұмыс істеу принципі....................................................................................................

1.5. Кернеудің кілттік тұрақтандырғышы...............................................

  1. ТҰРАҚТЫ КЕРНЕУДІҢ ИМПУЛЬСТІ ТҰРАҚТАНДЫРҒЫШТАРЫН ЕСЕПТЕУ......................................................................................................

2.1.Тұрақтандырғыштың күштік бөлігінің есептелуі.....................................

2.2.......................................................................................................................

  1. ТЕГІСТЕУШІ СҮЗГІЛЕР МЕН ИМПУЛЬСТІ ТҰРАҚТАНДЫРҒЫШТАРДЫҢ СҰЛБАЛАРЫ..................................

    1. CRC және CLC тегістеуші сүзгілер сұлбалары......................................

    2. Параллель, тізбектей, тізбектей – параллелді тұрақтандырғыштар сұлбалары.......................................................................................................

    3. Параллельдік тұрақтандырғыштың стабилитрондағы сұлбасы..............

4.

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


КІРІСПЕ


Екінші реттік электр қоректендіру көздері (ЕЭҚК) бұл бірінші реттік қоректендіру көзінің энергиясын ЭК-і мен жүйелердің параметрлерінің сәйкес келетін жиілік мәнді, деңгейлік және тұрақты электр энергиясына түрлендіретін құрылғы.

Бірінші реттік ЭҚК-і ретінде ЭК және әдетте айнымалы токтың өндірістік желісін немесе айнымалы автономдық көздерін (генераторлар), әйтпесе тұрақты (аккумуляторлар, химиялық батареялар және т. б.) токтарды пайдаланады.

Әртүрлі ЭК мен жүйелерді қоретендіру үшін қолданылатын бұл көздер өте шектеулі екендігін практика көрсетеді. Оның себебі, қазіргі кездегі ЭК-і өзінің тұрақты кернеуін төменгі деңгейде (5... 15) қоректенуін талап ететін интегралдық сұлбаларды (ИС) пайдаланумен орындалады. Сонымен қатар, бұл кернеудің ауытқуы берілген мәннен (5...10%) аспауы қажет. Қажеттілік қатарында, мысал ретінде прецизиондық аналогтық құрылғыларды немесе аналогты-цифрлық және цифрлы-аналогтық түрлендіргіштерді қоректендіру кезінде кернеудің қоректену тұрақтылығы жоғары болуға тиіс (0,1...0,01%).  1. Екінші ретті электр қоректендіру көздері


Бірінші ретті ЭҚК-нің практикасында қолданылған нақты параметрлер, төменгі талаптардың шартын орындайды: өндірістік желінің және тұтынушылардың кернеу жиілігі сәйкес келмесе онда өндірістік желі айнымалы кернеуді 50 Гц деңгейімен қалыптастырады, ол кезде ЭК-тері негізінен тұрақты токтың, яғни нөлге тең кернеу жиілігі кезіндегі токтың кернеуін қоректендіру үшін қолданылады.

Кернеу деңгейімен сәкес келмесе, мысалға өндірістік желінің кернеуінің әсерлік мәні 220 немесе 380 В-қа, аккумуляторлық батареяның кернеуі 12 В-қа тең болса, ИС-сын берік функционалдауға қажет диапазондық кернеу қоретендіруге сәйкес келмейді.

Кернеу тұрақтылығы сәйкес келмесе, онда өндірістік желі +15 %...-20% диапазонындағы кернеу статикалық (ұзақтылық) қателік жібереді, ал аккумулятордың батареясының кернеуі 7,5-тен 15 В-қа дейін өзгеруі мүмкін және бұл ИС негізінде орындалған қорек кернеуінің құрылғыларға сүйенген талаптарға сәйкес келмейді.

Қосымша ретінде барлық жағдайда кернеу қорегінің тербелісі ЭК-тің және жүйелерінің жұмысқа біртұтас әсер етуін сыртқы өзгерістерден қаралуы керек. Күшейткіш құрылғыларына келтірілген мысалдардағы кернеудің өзгерісі олардың техникалық сипаттамасына қатты әсер етеді. Сөйтіп, тұрақты ток күшейткішіндегі кернеу қорегінің мәні кіріс бұрмалауының деңгейлігін анықтайды. Барлық жағдайда суммарлық қуат ЭК-де шашыраған, анығырақ айтқанда оның салмағы мен кернеу қорегіне байланысты болады. Осылай кернеу қорегінің максималдық мәні элементтік базада қолданылған пауалы (предельно) параметрмен шектелген.

Осының барлығын ЭК-тің жеке түйіндерін қоректендіруге қажетті кернеу жиілігіне, деңгейіне және тұрақтылығына сәйкестендірілген ЭК-не қолдануға керектігін қорытындылайды. Осы ЭК-тің қызметі электрлік энергияны электрлікке түрлендіруге арналған ИБП-ны да орындайды, яғни екінші реттік электрлік энергияның түрлендірун орындайды.

Барлық жағдайда ЕЭҚК бірнеше функционалды аяқталған блоктардан тұрады, барлық схематехниканың әртүрлі ережелері бойынша оларды үш негізгі топқа бөлеміз: кернеудің жиілік, деңгейлік және тұрақтылық құрылғысы.

Жиілік келісім құрылғысы түрлендірілген энергияның құрамына байланысты екі негізгі класқа бөлінеді: түзеткіштер – айнымалы ток кернеуін тұрақтыға түрлендіріп, инверторлар – формасы мен жиілігі берілген тұрақты токты айнымалы токка айналдырады.

Кернеу деңгейінің келісім құрылғысы – ол тұрақты кернеу сияқты айнымалының бір деңгейлік кернеуден келесі деңгейлік кернеуіне түрленуіне мүмкіндік береді.

Кернеу тұрақтылығының келісім құрылғысы – негізгі екі класқа бөлінеді: тегістегіш сүзгілер – токтың лездік мәндерінің лүпілді (пульсациялық) кернеун тұрақтандыруға арналған құрылғы, тұрақтандырғыш – шығыс кернеудің, токтың немесе қуаттың орташа мәнін тұрақтандыруға арналған құрылғы.

1.1. ЕЭҚК құрылымдық сұлбасының жұмыс істеу процессі

ЕЭҚК-нің құрылымдық сұбасын 1.1,а- суреттегі тізбектей қосылған үш блокты түрде келтіруге болады.

Айта кететін бір жайт, кернеулердің сәйкес келу ақырғы нәтиже жағынан қарағанда берілген блоктардың тізбектей қосылуы тәуелсіз (өзімен-өзі) және ЕЭҚК-не қосымша шарттары бойынша анықталады және де жеке блоктардың схемотехникалық жауаптарын қолданумен анықталады.

Мысалы ретінде 1.1,б,г-суреттерде бірнеше ең көп тараған структуралық сұлбаның ЕЭҚК-нің құрылуын көрсетеді. Олар өндірістегі кернеу желісін тұрақты кернеу желісіне түрлендіру керек. Біріншісі 1.1,б-суреттегі каскадты байланысқан трансформатор (TV), түзеткіш (Т), тегістейтін сүзгі (С) және тұрақтандырғыштан (ТҰР) тұрады.

Әр блоктың функционалдық қызметі 1.1,а-суреттегі құрылымдық сұлбасына сәйкес келеді, яғни бастапқыда деңгейлер, содан кейін жиіліктер және кіріс, шығыс кернеудің соңғы тұрақтылығы сай келу керек.

1.1,в-суретте екіші құрылымдық сұлба кіріс айнымалы кернеуінің тұрақтығы (түзеткіш Т1 және сүзгі С1) бастапқы түрлендіруді қамтамасыз етеді. Сосын кернеу деңгеінің сәйкестенуі жүреді. Ол үшін Uкаскадты қосылған трансформаторлы шығысы мен кіріс түзеткіштері бар инверторлы орындалған конвертор қызмет етеді. Лездік мәндердің шығыс кернеудің ақырына дейін тұрақтануы үшін шығыс тегістеуіш сүзгі (С2) қолданылады. Бұл құрылымдық ерекшелігі болып табылатын конверторда екі функцияның, кернеу деңгейінің сәйкестенуі, орташа мәннің тұрақтануы сияқты құбылыстарды бірге жүргізуге болады. Соңғы функциялардың орындалуы


UКІР

UШЫҒ

220 В

50 гц а)


UКІР UШЫҒ


220 В C

50 Гц

б)


UКІР


220 В

50 Гц


г)

Сурет 1.1- ЕЭҚК құрылымдық сұлбасы:

а – жалпы сұлбасы; б - төменгіжиілікті трансформатор шығысымен ;в- жоғарыжиілікті түрлендіргішті сұлба;

г – басқарушы түзеткішті сұлба


үшін ЕЭҚК-нің шығыс кернеуі U- инверторында басқарушы ( кері байланыс тізбегі) ретінде қолднылады. Әдетте қарастырылатын құрылыста тұрақты кернеудің айнымалыға лездік түрленуі жоғары жиілікті инверторды пайдаланумен орындалады .Бұл массаның кішіреюі , бүткіл құрылғының кішіреюіне мүмкіндік береді.

1.1, г-суреттегі құрылымды сұлба екі блоктан тұрады.Бұл басқарылатын түзеткіш (БТ) болып табылады, оның функциясына деңгейдің, жиіліктің, тұрақтанудың орта мәнінің шығыс кернеуіндегі сәйкестенуі кіреді, сонымен қатар тегістеуіш сүзгі (С) шығыс кернеудің лездік мәнін тұрақтандырушы.

Келтірілген құрылымдарды салыстыру ЕЭҚК-ның үш функционалды аяқталған блоктардың каскадты байланыстыру түрінде ұсыну.Оны кейбір мағынада шартты деп қарастыруға болатынын растайды.

Нақты құрылымда жоғарыда берілген кернеуді түрлендіру түрінің тек біреуін орындайтын, функционалды блоктарды жиі кездестіреміз.Бірақ мұндай түсінік ЕЭҚК-не қойылған талаптарды дәл қалыптастыруға мүмкіндік береді, ЭС құрамында оның орнын анықтау және негізгі сипаттамаларын білу ү шін.

Кернеу қоректенуінің тұрақтану құрылғысы.

Деңгей бойынша , жиілік бойынша түрленген кернеу (жоғарыдағы көрсетілген түрлендіру көмегімен бірқатар жағдайларда ЭҚ қоректендіру тікелей қолданылады, өйткні лүпілдеуіш коэффицентпен түзетілген кернеудің орта мәнінің өзгеруі , әдетте ЭЖ-нің қазіргі замандағы элемент базасына барынша рұхсат етілген мәнді асыртады.

Сондықтан қосымша құрылғылар қажет, олар ЕЭҚК шығыс кернеуінің белгілі тұрақтану алуды қамтамасыз етуді.Сөйте тұра,бастапқыда айтылғандай шығыс кернеудің тұрақтылығын қамтамассыздандыру сұрағы екі жеке мәселеге айналды, оны шешу жалпы жағдайда өздігінен істейтін техникалық құралдардың арқасында іске асады.Кернеу лездік мәнінің тұрақтану мәселесі (кернеуді құраушы айнымалының азаюы - кернеудің лүпілденуі)және берілген деңгейде шығыс кернеудің орта мәнінің тұрақтану мәселесі.


1.2. Шығыс кернеудің лездік мәнінің тұрақтануы


1.2-суреттегі тізбекке қосымша буынға кернеу тасымалдануының енгізілуімен тасымладанады.Нәтижесінде тұрақты кернеу құраушысы жүктемеге еш өзгеріссіз өтеді,енгізілген буынның және ЕЭҚК жүктемесіннің арқасында пайда болған айнымалы құраушысы бөлгішпен бәсеңдетіледі.

Балансты резисторы мен конденсатордан (1.2 суреттегі)шығыс түзеткіші мен жүктеме арасында қосылған қарапайым - сүзгісінің мысалында түсіндіріледі.

Бұл сүзгінің тасымалдау функциясы мынадай:


W(p)=, (1.1)

Мұндағы

)


тұрақтысы кернеу тұрақтысы үшін буынды тасымалдау коэффиценті =/()-буынның уақыт тұрақтысы 1.2-суреттегі сүзгіні тасымалдау коэффицентінің жиіліктен тәуелділігін анықтау үшін тасымалдаушы функциядан жиілік ауданына (p=j) өтіп және алынған амплитуда – жиіліктік сипаттың модулін табамыз.


W (j) = / (1+ j) = (1- j) / (1+ j) (1- j)=/1+-j/1+=p()+jQ()


Онда

K()===/ (1.2)


Егер >>1 деп жобаласақ , онда (1.2)–дан бірлікті ескермесек мынау шығады.

K()=/()


(1.2) өрнегінен кіріс сигналы жиілігінің үлкеюі кезінде буынды тасыммалдау коэффиценті келіп түсеіні анық, яғни жоғарғы жиілікті құраушының жүктемеге буынмен тасымалданатын амплитудалары азаяды.Сонымен қатар, егер шарты орындалса, онда және түзетілген кернеудің тұрақты құраушысы жүктемеге өзгеріссіз тасымалданады.

Буын электрлік сигнал айнымалы құраушысы үшін тасымалдау коэффиценті елеулі түрде азаяды..Сондықтан оның тұрақты құраушысы тегістеуіш сүзгі деп аталады.

Әрине тегістеуіш сүзгі төменгі жиілікті сүзгінің дербес жағдайы болып қарастырылады.

Тегістеуіш сүзгінің қолайлығы q тегістеу коэффицентімен бағаланады. Қарастырылған RC сүзгі үшін табайық.


,()/ (1.3)Мұндағы i- ші гармониканың шығыс сүзгісінің амплитудасы

  1   2   3   4

Похожие:

Мазмұны кіріспе iconМазмұны кіріспе І – БӨлім. Кәсіпкерліктің мәні, мазмұны
Мемлекеттің кәсіпкерлік ісіне араласу жағдайы, себептері
Мазмұны кіріспе iconИнфляция: пайда болу себептері, салдары және онымен күресі жолдары Мазмұны Кіріспе
Кіріспе 3
Мазмұны кіріспе iconМазмұны Кіріспе і-тарау. Америка мен Жапонияның тарихы, саясаты және тарихи-саяси қарым-қатынастары
Кіріспе
Мазмұны кіріспе iconIi мазмұны Кіріспе
Кіріспе «Геронтология және гериатрия» жас ерекшелігі физиологиясын, қартаю заңдылықтарын, егде және қарттык кезеңдегі ауруларды зерттейтін...
Мазмұны кіріспе iconМазмұны
Кіріспе
Мазмұны кіріспе iconМазмұны
Кіріспе
Мазмұны кіріспе iconМазмұны
Кіріспе
Мазмұны кіріспе iconМазмұны бағдарламаның паспорты
Кіріспе
Мазмұны кіріспе iconМазмұны кіріспе
Тілі туралы түсінік
Мазмұны кіріспе iconБағалы қағаздар нарығын құру мазмұНЫ
Кіріспе
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница