«Информатика» мамандығына арналған ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
Скачать 128.9 Kb.
Название«Информатика» мамандығына арналған ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
Дата конвертации21.02.2016
Размер128.9 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://edu.semgu.kz/ebook/umkd/2d56ad05-c672-11e5-bf37-f6d299da70eeПР_ДЛЯ_ПРЕП_Комп сети каз.doc


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласы ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейдегі СМК құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-39.1.78/01-2013

ПОӘК

Оқытушыға арналған «Компьютерлік желі, интернет және мультимедиа» пәннің бағдарламасы

18.09.2013 ж

№1 басылым«КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІ, ИНТЕРНЕТ ЖӘНЕ МУЛЬТИМЕДИА»


ПӘНІНІҢ ОҚЫТУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН


6М011100 - «Информатика» мамандығына арналған


ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ


Семей

2013


Алғы сөз


1 ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН

Құрастырушы ________ «__ » _______ 2013 ж. И.С. Мусатаева, п.ғ.к., информатика және ақпараттық технологиялар кафедрасының доценті м.а.

1ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ 5

4ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ 7

5ОҚУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 8

6ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ 9

3 кесте 9

7 ӘДЕБИЕТ 11


Кафедра меңгерушісі А.А.Абишока


  1. Физика-математика факультеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында қарастылды


Хаттама № 1, «_12_ » __09__ 2013 ж.


Төрайымы __________ Қ.А. Батырова


3 БЕКІТІЛГЕН

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды


Хаттама № 1, «__18__» ____09___ 2013 ж.


ОӘК төрайымы ___________ Г.К. Искакова


4 БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН


Мазмұны


1

Қолданылу саласы

4

2

Нормативті сілтемелер

4

3

Жалпы ережелер

4

4

Оқу пәнінің мазмұны

6

5

Магистранттардың өздік жұмыстарының тақырыптарының тізімі

7

6

Оқу - әдістемелік әдебиетімен қамтамасыз ету картасы

8

7

Әдебиеттер

9
  1. ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ

Оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы 6М011100 "Информатика" мамандығының магистранттарына арналған «Компьютерлік желі, интернет және мультимедиа» пәні бойынша оқу әдістемелік кешенінің құрамына кіреді. Бұл кешен магистранттарды курс мазмұнымен, курстың өзектілігімен және қажеттілігімен, курс саясатымен, оқу процесінде алатын білімі және дағдыларымен таныстырады.

1ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ 5

4ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ 7

5ОҚУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 8

6ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ 9

3 кесте 9

7 ӘДЕБИЕТ 11


3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

Қазіргі кезде елімізде жаңа ақпараттық технологиялар мен телекоммуникациялық құралдар тек ғылыми зерттеулер мен әртүрлі әлеуметтік, экономикалық және саяси үдерістерді басқаруда ғана емес, білім жүйесінде де кең қолданыла бастады. Ақпараттық технологиялар компьютерлік желілерді пайдалану арқылы жүргізілетін оқытудың жаңа формаларының ауқымы кеңейіп келеді. Ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың қазіргі оқыту жүйесінде кеңінен пайдаланылу кезеңінде білім мекемелерін білікті мамандардан, аппараттық құралдар кешенінен, құжаттар айналымынан, мәліметтер базасынан және басқа да ақпараттық қамтамасыз ету элементтерінен тұратын біртұтас жүйе құру қажеттілігі туындайды. Осындай жүйе құру кезінде, бір жағынан, ол уақыт барысында тұрақты өзгеріп отыратын объект екенін, екінші жағынан, мұндай жүйе білім мекемесінің барлық жұмыс түрлерін (оқу үдерісі, басқару, ғылыми зерттеу) сүйемелдеуді қамтамасыз ете алатынын есепке алып отыру керек. «Компьютерлік желі және телекоммуникациялар» пәні әр-түрлі саладағы мамандарды дайындау оқу процесі кезінде қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды оқып-үйрену, жобалау және меңгеру үшін керек маңызды сабақтардың бірі болып табылады.


3.2 Пәнді оқу мақсаты: компьютерлік желілердің ұйымдастырылу және жұмыс істеу қағидаттарын, дербес компьютерлердің желідегі жұмысының ерекшеліктерін меңгеру, қазіргі заманғы компьютерлік желілермен танысу, жергілікті желілердің жұмысын меңгеру. Курс дәрістік, практикалық және зертханалық сабақтардан тұрады. Негізгі теориялық білім дәрістерде, ал тәжірибелік мәліметтер прктикалық және зертханалық сабақтарда беріледі.


  1. Пәнді оқытудың негізгі міндеттері:

- желі құрудың негізгі қағидаттары және желілерді жобалау кезінде қойылатын талаптар;

- желі құру кезінде қолданылатын негізгі сыңарлар (құрамдар);

- жергілікті желілердің базалық технологиялары;

- сымсыз, корпоративтік және ауқымды желілер;

- тіректік желілер құрудың жоғарыжылдамдықты технологиялары;

- Интернет желісіне қатынас құруға арналған қазіргі замандық техноло­гиялар, т.б.


  1. Оқытудың нәтижелері:

Пәнін оқып-үйренудің нәтижесінде магистрант:

 • білуі керек:

 • желі құрудың негізгі проблемаларын және қазіргі заманғы компьютерлік желілерге қойылатын талаптарды;

 • ашық жүйелер әрекеттестігінің үлгісін (OSI);

 • стандарттарды, байланыс арналарының түрлерін және сипаттамаларын;

 • деректер тасымалдау әдістерін және коммутациялау әдістерін;

 • жергілікті желілердің Ethernet, Token Ring, FDDI, Fast Ethernet, 100 VG AnyLan, Gigabit Ethernet, WLan сияқты негізгі технологияларын;

икемделу:

 • желі құруға қажетті (желілік бейімдеуіштер, қайталауыштар, шоғырлауыштар, көпірлер, коммутаторлар, модемдер, бағдарғылауыштар, т.б. сияқты) негізгі сыңарлардың жұмыс істеу қағидаттарын;

 • жоғары жылдамдықты желілер құрудың негізгі қағидаттарын;

 • сымсыз технологияларды;

 • Интернет желісіне қатынас құру әдістерін;

 • желіде әкімшілік ету, талдау жүргізу мен басқарудың жалпы қағидаттарын, т.б
  1. Курстың пререквизиттері:

   1. логика алгебрасы, санау жүйелері

   2. цифрлық құрылғылар және шағынпроцессорлық жүйелер;

   3. электроника және микросұлбатехника
  1. Курстың постреквизиттері:

   1. магистерлік диссертацияны қорғауға дайындау
  1. Жұмыс оқу жоспарынан үзінді:

1 кесте

Курс

Семестр

Кредит

Дәріс сағ.

Практ.сағ.

БӨЖ

Жалпы сағ.

Қортынды бақылау түрі

1

2

3

30

15

90

135

Емтихан
 1. ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ

2 кесте

Тақырыптардың атауы және мазмұны

Сағат саны

Дәріс сабақтары

1

2

Жергілікті желілер

2

Қазіргі кездегі желілерге қойылатын негізгі талаптар

2

Есептеуіш желілердің классификациялары

Аймақтық классификациясы

2

Қазіргі кездегі бүкілəлемдік жəне жергілікті есептеуіш желілердің ерекшеліктері

2

OSІ Эталондық моделі

2

Арналық жəне физикалық деңгейлерде мəліметтер

алмасу əдістері

2

Байланыс сымдары

2

Жергілікті желілердің базалық технологиялары

2

Fast Ethernet жəне 100VG-AnyLAN технологиялары

2

Жергілікті желілерді құру Жергілікті желілердің арналық деңгей мүмкіндіктері арқылы құрылуы

2

Стандартты коммуникациялық протоколдар

TCP/ІP протоколдары

2

Желілердің жүйелік программалармен қамсыздандырылуы

2

1

2

Электрондық почта сервері

2

Бүкілəлемдік компьютерлік желілер

2

Ақпаратты қорғау принциптері

2

Практикалық сабақтары

Ақпаратты алғашқы өңдеудің материалдық модульдік жүйесі.

1

Коаксиалдық кабель. Коаксиалдық кабельді қосу үшін арналған жабдық.

2

Физикалық интерфейс. Бұралған жұп. UTP кабелін қосуға арналған жабдық.

1

Оптикалық талшықты кабель. Оптикалық қосылғыш

2

Физикалық интерфейс. Желілік адаптерлер.

1

Өткізгішсіз желілер интерфейсі

2

Желілік архитектура типтері. Желілік стандарттар.

1

Желілік хаттамаларды оқу

2

«Желілік коммуникация. Желілік ресурстарын және тіркеу жазбаларын басқару».

1
Ақпаратты қорғау. Желіні басқару және модернизациялау. Желілік басылымды ұйымдастыру.

2
 1. ОҚУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ
 1. Желі сыңарлары: желілік бейімдеуіштер, қайталау­ыштар, шоғырлауыштар, көпірлер, коммутаторлар, модемдер және бағдарғылауыштар

 2. Интернет ауқымды желісі. Мекен-жайлар, хаттама­лар және Интернет қызметтері: Telnet, E-mail, FTP, т.б.

 3. Интернет желісіндегі іздеу жүйелері

 4. Интернет желісіне қосылуды ұйымдастыру

 5. Желілерді басқару, эксплуатациялау және әкімшілік ету

 6. Желілік операциялық жүйелер

 7. Желілерді жобалау

 8. Сымсыз желілер. Мобильді желілер

 9. Желілік программалық қамсыздандыру.

 10. Бүкіләлемдік желінің даму тарихын

 11. Ұялы байланыс арқылы Интернетке шығу технологиясы

 12. Компьютерлік желілерді оқыту әдістемесі

 13. HTML тілі. Тілдің мүмкіндіктері
 1. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ

3 кесте

Әдебиеттер және оқу методикалық құжаттар

Экземплярлар саны

Магистрант тардың

саны

Қамтамасыздық пайыз

Архитектура компьютеров /Дюсембаев, А.Е. - 2011

10

2

500

Компьютерные сети.Принципы,технологии,протоколы /Олифер, В.Г. - 2007

1

2

50

Компьютерные сети и системы /Ташимов, М.А. - 2006

5

2

250

Ақпараттық технология /Абдикасова, Г.А. - 2011

10

2

500

Мәліметтер қоры және ақпараттық жүйелер /Бидайбеков, Е.Ы. - 2010

1

2

50

WEB - технологиялар /Бөрібаев, Б. - 2011

10

2

500

Білімді ақпараттандыру және оқыту мәселелері / Е.Ы.Бидайбеков / - 2014

10

2

500

Ақпараттық технологиялар /Ермеков, Н. - 2011

10

2

500

Информатика (ақпараттық жүйелер) / А.М.Джумагалиева / - 2011

15

2

750

Компьютерлік технологиялар және бағдарламалау: І бөлім /Нұрпейісова, Т.Б. - 2012

10

2

500

Компьютерлік желілер. 1-бөлім /Таненбаум, Э.С. - 2013

10

2

500

Компьютерные сети /Джомартова, Ш.А. - 2003

1

2

50

Компьютерное окружение /Мансурова, М.Е. - 2004

7

2

350

WEB технологиялар / Құраст.:К.А.Искакова, Л.А.Жанабаева / - 2012

5

2

250

Казахстан: информационно- коммуникационная инфраструктура /Барлыбаева, С. - 2012

3

2

150

  1. ӘДЕБИЕТ


7.1 Негізгі әдебиет

 1. Ибышев Е.С., Ли Ю.А. Компьютерные сети. Учебно-практическое пособие. – Караганда, 2008.- 356 с.

 2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии; протоколы. -СПб.: Питер, 2006. - 692с.

 3. Хелд Г. Технологии передачи данных. СПб.: Питер, 2003. -720 с.

 4. Гук М. Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия - СПб.: Питер, 2005.-576 с.


7.2 Қосымша әдебиеттер

 1. Берикулы А. Компьютерные сети (учебное пособие по лабораторным работам). –Алматы, АИЭС, 2001.

 2. Мамаев М., Петренко С. Технология защиты информации в Интернете. Специальный справочник. - СПб.: Питер, 2002. - 848 с.

 3. Майкл Палмер. Роберт Брюс Синклер. Проектирование и внедрение компьютерных сетей. - Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2004

 4. Ташимов М.А. Современные вычислительные системы и сетевые технологии. –Алматы, Print-S, 2004. - 284 с.

 5. Тойгужинова А. Беспроводные компьютерные сети Wi-Fi (метод. указания к выполнению лаб.раб.) - Алматы, АИЭС, 2001. - 25 с.

 6. Тұрым А.Ш. Есептеу кешендері, жүйелері және тораптары. Оқулық. - Алматы: ҚазҰТУ, 2002, 209 б.

 7. Тұрым А.Ш., Оған А. Есептеу жүйелері және тораптары. Курстық жобалауға ар­налған әдіс­те­мелік нұсқау. - Алматы, ҚазҰТУ, 2003. - 41 бет.Похожие:

«Информатика» мамандығына арналған ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы iconОҚытушыға арналған пәН
ПОӘК оқытушыға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасы «Қазақстан экологиясы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені
«Информатика» мамандығына арналған ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы iconОҚытушыға арналған пәН
ПОӘК оқытушыға арналған «Қалдықтарды өңдеу, залалсыздандыру және жою» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
«Информатика» мамандығына арналған ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы icon5В060800- «Экология» мамандығына арналған студенттерге арналған пән бағдарламасы семей
«Экология және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының доцент м а м.ғ. к Қабышева Жанар Кобегеновна 02. 09. 2013ж
«Информатика» мамандығына арналған ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы iconМазмұНЫ
Оқытушыға арналған «Мал шаруашылығы өнімдері мен шикізатын өңдеу технологиясы» пән бағдарламасы
«Информатика» мамандығына арналған ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы iconМ. Э. Магзумова студенттерді оқыту бағдарламасы
Силлабус «Информатика» мамандығына арналған Информатиканың теориялық негіздері пәні бойынша мемлекеттік стандарттың типтік бағдарламасы...
«Информатика» мамандығына арналған ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы iconҚазақстан республикасының бiлiм және ғылым министрлiгi
«Басқару жүйелеріндегі мәліметтер базалары» пәнінің оқытушыға арналған пән бағдарламасы
«Информатика» мамандығына арналған ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы iconСтудентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus)
Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus) ОӘК 25. 02. 09 бекіткен №6 хаттамаға сәйкес пәннің жұмыс оқу бағдарламасы...
«Информатика» мамандығына арналған ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы iconСтудентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus)
Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus) ОӘК 25. 03. 09 бекіткен №7 хаттамаға сәйкес пәннің жұмыс оқу бағдарламасы...
«Информатика» мамандығына арналған ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы iconМазмұны
Осы «Мәтінді лингвоталдау» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін...
«Информатика» мамандығына арналған ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы icon«Информатика» пәнінің оқу-әдістемелік кешені оқытушыға арналған 01. 09. 2010 ж №1 басылым орнына
Жұмаханова Д.Ә., «Информатика» кафедрасының аға оқытушысы, Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница