Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
Скачать 91.51 Kb.
НазваниеИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
Дата конвертации21.02.2016
Размер91.51 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/165286.doc

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы

Нысан

ПМУ ҰСН 7.18.3/30

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасыҚазіргі бағдарламалау тілдері пәнінен

5В070300 – Ақпараттық жүйелер мамандығының студенттеріне арналған

жұмыс оқу бағдарламасы
Павлодар

Жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰСН 7.18.3/34


БЕКІТЕМІН

Оқу ісі жөніндегі проректор

___________ Пфейфер Н.Э.

«__»______________20__ ж.

Құрастырушы: ________ аға оқытушы Бельгибаева С.А.


Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы


«Қазіргі бағдарламалау тілдері» пәні бойынша

5В070300 - Ақпараттық жүйелер мамандығының студенттеріне арналған

оқу түрі күндізгі

жұмыс оқу бағдарламасыЖұмыс бағдарламасы ______ бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді.

Кафедраның отырысында ұсынылды 2012ж. «___»__________№___ хаттама.


Кафедра меңгерушісі____________Н.Н.Оспанова 2012ж. «___»________


Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетінің оқу әдістемелік кеңесімен мақұлданды 2012ж. «___»__________№___ хаттама.

ОӘК төрағасы _______________ А.Б.Искакова 2012ж. «___»__________

КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы ___________ Н.А.Испулов 20__ж. «___»_____________


МАҚҰЛДАНДЫ

ОӘБ бастығы ____________ Жуманкулова Е.Н. 20__ж. «___»__________


Университеттің оқу- әдістемелік кеңесімен мақұлданды

2012ж. «___»__________№___ хаттама.

1 Пәннің анықтамасы

Бағдарламалаудың қазіргі тілдері

Пән ЖОО компонентіне негізделген


Кредит саны және оқу мерзімі

Барлығы – 4 кредит

Курс: 4

Семестр: 7

Барлық аудиториялық сабақ – 60 сағат

Дәріс - 30 сағат

Тәжірибелік /семинарлық сабақтар - 30 сағат

СӨЖ – 120 сағат соның ішінде СОӨЖ– 22 сағат

Жалпы еңбек сиымдылығы - 180 сағат


Бақылау түрі

Емтихан – 7 семестр


2 Курстың мақсаты және міндеті

Пәнді оқыту мақсаты: бағдарламалық өнімдерді жасауда қазіргі заманғы істерді, стильдерді және аспаптарды қолдану дағдыларына және білімдеріне үйрету.

Пәнді игерудегі міндеттер:

 • қазіргі заманғы программалау тілдерін талдау;

 • қазіргі заманғы программалау тілдердің әдіснамасын оқыту.


3 Білімге, іскерлікке, дағдыларға және құзырлыққа қойылатын талаптар

Тәлімгерлер білу тиіс:

 • қазіргі заманғы программалауға стратегиялық келісті;

 • бағдарламалаудың негізгі әдіснамалық дағдыларын;

 • объектіге бағытталған жобалаудың технологиясын;

 • жобалаудың компонентті технологиясын;

 • әр – түрлі парадигмаларға жататын программалау тілдерінің синтаксис және семантика негіздерін.

Тәлімгер істей білу тиіс:

 • қойылған есепке сәйкес оны шешуге арналған құралды анықтау;

 • қазіргі заманғы программалау тілдердің құралдарын пайдаланып ақпаратты өңдеу есептерін шешу.

Тәжірибелік дағдыларды алу тиіс:

 • .Net платформасында бағдарламалау;

 • C#, Java тілдерінде бағдарламалау;

 • Таңдалған бағдарламалау тілінде қолданбалы есептерді шешу. Келесі сұрақтарда құзырлы болу тиіс:

 • .Net платформасында бағдарламаларды жасауда;

 • Динамикалық және статикалық программалауда.


4 Пәнді игерудің тақырыптық жоспары

Сабақ түрі бойынша академиялық сағаттарды үйлестіру


р/н

Тақырып атауы

Сабақ түрі бойынша аудиториялық сағаттар


СӨЖ

дәріс

тәжірибелік

зертханалық

Барлығы


Соның ішінде СОӨЖБағдарламалау парадигмаларына кіріспе

25

2.Net платформасындағы Visual studio ортасы

2

4
5

2С# тілінің негіздері

6

6
15

4Көрсеткіштер. Массивтер. Құрылымдар

6

6
15

4


Файлдармен жұмыс


4

4
15

4Мәліметтер қорымен байланыстыру

4

6
15

4Net Beans 7.0 ортасы

220


Java тілінің негіздері

215


GUI пайдаланып бағдарламаларды жасау

2

4
15

2
Барлығы:180 сағат (4 кредит)

30

30

-

120

22


3.2 Дәрістер мазмұны

Тақырып 1. Бағдарламалау парадигмаларына кіріспе

БНФ –пен моделді құру. Императивті. Параллелді және оқиғалы-басқару бағдарламалау. Объектілік бағытталған келіс негізіндегі бағдарламалау

Тақырып 2. Бағдарламалау парадигмаларының интеграциясы

Функционалды бағдарламалау. Логикалық бағдарламалау парадигмасы. Шектеулі бағдарламалау.

Тақырып 3. Borland C++ Builder объектіге – бағытталған орта

Additional, Standard бетіндегі компоненттер. Қасиеттер және оқиғалар. Жобаны сақтау және ашу. Кітапханаларды қосу.

Тақырып 4. Borland C++ Builder ортасында жұмыс істеу негіздері

Сызықтық, тармақталған, циклдік алгоритмдерді бағдарламалау. Мәліметтерді енгізу және шығару үшін компоненттерді пайдалану.

Тақырып 5. Көрсеткіштер. Массивтер. Құрылымдар

Массивтік мәліметтермен және құрылымдармен жұмыс. Функциямен жұмыс. Символдық массивтер. Динамикалық массивтер.

Тақырып 6. Файлдармен жұмыс

Файлдарды қосу. Файлдан оқу. Файлға жазу. #include, #define, #undef, #if, #ifdef директивалары.

Тақырып 7. С# тілінде бағдарламалау

С# тілінің С++ тілінен айырмашылығы. Мәліметтер. Мәліметтер типтері. Мәліметтермен орындалатын операциялар.

Тақырып 8. С# ортасында жұмыс істеу негіздері

Visual Studio.NET ортасының мәзірімен және терезелерімен танысу.

Тақырып 9. Action Script тілінде бағдарламалау

Батырмалармен жұмыс. Оларды бағдарламалау. if, switch, for, while операторлармен жұмыс. Интерактивті элементтерді пайдалану.


3.3 Практикалық жұмыстар тізімі

ПР1 - Borland C++ Builder ортасында жұмыс істеу негіздері

Additional, Standard бетіндегі компоненттер. Қасиеттер және оқиғалар. Жобаны сақтау және ашу. Кітапханаларды қосу.

ПР2 - Көрсеткіштер. Массивтер. Құрылымдар

Массивтік мәліметтермен және құрылымдармен жұмыс. Функциямен жұмыс. Символдық массивтер. Динамикалық массивтер.

ПР3 – Файлдармен жұмыс

Файлдарды қосу. Файлдан оқу. Файлға жазу. #include, #define, #undef, #if, #ifdef директивалары.

ПР4 - С# тілінде бағдарламалау

С# тілінің С++ тілінен айырмашылығы. Мәліметтер. Мәліметтер типтері. Мәліметтермен орындалатын операциялар.

ПР5 - С# ортасында жұмыс істеу негіздері

Visual Studio.NET ортасының мәзірімен және терезелерімен танысу.

ПР6 – Action Script тілінде бағдарламалау

Батырмалармен жұмыс. Оларды бағдарламалау. if, switch, for, while операторлармен жұмыс. Интерактивті элементтерді пайдалану.


3.3 СӨЖ тақырыптарының мазмұны


№ р/с

СӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Көлемі (сағат)Үй тапсырмаларын орындау

жұмыс дәптерлері

сабаққа қатысуы

30Тәжірибелік жұмыстарға дайындық
тәжірибелік жұмысты қорғау

30Бақылау шараларына дайындық
МБ1, МБ2 және т.б. тестілеу жұмыстары

18

Барлығы
78


СӨЖ1 – БНФ (Бекус-Науэр формасы)

БНФ (Бекус-Науэр формасы) грамматикасын пайдаланып программаның (алгоритм) синтаксисін сипаттаңыз.

СӨЖ2 – Borland C++ Builder ортасында жұмыс істеу негіздері

Additional, Standard бетіндегі компоненттер. Қасиеттер және оқиғалар. Жобаны сақтау және ашу. Кітапханаларды қосу.

СӨЖ3 - С# тілінде бағдарламалау

Массивтерге, құрылымдарға есептерді шығару.

СӨЖ 4 – Action Script тілінде бағдарламалау

If, switch, for, while операторлармен жұмыс. Интерактивті элементтерді пайдалану.5. Әдебиеттер


Негізгі әдебиеттер

 1. Нурбекова Ж.К., Даутова А.З. Қазіргі заманғы бағдарламалау тілдері. – Павлодар: Кереку, 2006ж.

 2. Смайли Джон. Учимся программировать на С# вместе с Джоном Смайли: Пер. с англ. –СПб, 2003. -528 с.

 3. Жужжалов В.Е. Основы интеграции парадигм программирования в курсе программирования.-М.: Образование и информатика, 2004. -128 с.

 4. О. В. Герман, Ю. О Герман. Программирование на Java и С# для студента - БХВ-Петербург, 2005

 5. Эндрю Троелсен. Язык программирования C# 2010 и платформа .NET 4, 5-е издание – М.:Вильямс, 2011


Қосымша әдебиеттер

 1. Бобровский С. Технология Петагона на службе российских программистов. Программная инженерия.-СПб.:Питер,2003.-222 с.

Похожие:

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
Информатика, 050607 Ақпараттық жүйелер мамандығының студенттеріне «Қазіргі заманғы программалау тілдері» пәнінен
Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
В070300 Ақпараттық жүйелер мамандығы студенттеріне Мамандыққа кіріспе пәнінен
Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша сыртқы және ішкі бөлім студенттеріне арналған курстық жұмыстарға әдістемелік нұсқау
Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша сыртқы және күндізгі бөлім студенттеріне арналған курстық жұмыстарға әдістемелік нұсқау
Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
...
Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница