Кіріспе: Экология ғылым ретінде анықтамасы
Скачать 417.89 Kb.
НазваниеКіріспе: Экология ғылым ретінде анықтамасы
страница3/4
Дата конвертации20.02.2016
Размер417.89 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://sirius.ssmu.kz/fs/_15/01/27/54c721f7c0673.doc
1   2   3   4

1. №7 тақырып: Бүгінгі заманның әлуметтік-экологиялық мәселелері және тұрақты даму.

2. Мақсаты: Қазіргі заманның әлеуметтік, экономикалық, экологиялық мәселлерімен таныстыру.

3.Дәріс тезисі:

Ғылыми техникалық прогресстің алғашқы қадамдары 16-18 ғасырларда пайда бола бастады. Мануфактуралық өндіріс, кеме жүзу және сауда-саттықтың сұраулары практикалық есептердің теориялық және эксперименталды шешулерін талап етті.

Д. Уатт ойлап шығарған машина өндірісінің дамуы 18 ғасырмен ұласып, ғылыми техникалық прогрестің бір қадам жылжуына себепкер болды. Ғылым мен техника өзара тығыз қарым-қатынасқа түсіп, бірінің дамуына бірі себепкер болды. Сонымен қатар, осындай өзара селбескен тірлік қоғамның барлық сфераларына әсер етті.

20 ғасырды адамзат жаңа көлік түрлерімен қарсы алды: ұшақ, автокөлік, үлкен пароходтар, тез паровозар, трамвай және т.б. Телефон сияқты жаңалықтар да қоғамда кең тарай бастады. Алдыңғы қатарлы елдердің қалыпты тұрмысына радио, кино, метро, электр жарығы сияқты құндылықтар нақты тұрақтанып, кірді. Алайда Европа елдерінің мұндай қысқа мерзімдегі жетістіктеріне қарамай, отаршыл елдерде (Африка құрлығы, үндістан, Латын Америкасы) феодалдық сипаттағы саяси құрылым мен тұрмыстың қарапайымдылығы сақаталып қала берді. Европа елдеріне кәдімгі жайт болып табылатын техника жетістіктері, бұл елдер үшін қол жетпес арман болып табылды. Бірақ, айта кететін жайт, үлкен мегаполистердің кейбір аудандарында, шет аймақтарында мұндай сипаттағы бейнелер де кездесіп жатады. Техника мен транспорттың қарқынды дамуына байланысты адам ресурсы қажетсіз болып қалды. Адам күші қажетсіз болған жағдайда міндетті түрде мемлекетте келесі келеңсіз жайттар туындайды: жұмыссыздық, өндіріс дағдарасы, аурулардың кең тарауы, нашақорлық, жалпы сааутсыздық және т.б.

4. Көрнекі материал: слайдтар.

5. Әдебиет

Негізгі:

1.Кенесариев Ү.И. Экология және халық денсаулығы : учебник / Ү. И. Кенесариев, Н.Ж Жакашов. - Алматы : Эверо, 2009. - 250 с. : ил.

2.Оспанова Г.С. Экология : учебник / Г. С. Оспанова, Г. Т. Бозшатаева. - 2-е изд. - Алматы, 2009. - 405 б.

3.Бейсенова Р.Р. Экология және тұрақты даму пәнінен лекциялар жинағы. Алматы:«Эверо», 2012 ж.-146 с.

4.Жатқанбаев Ж.Ж. Экология негіздері. Оқулық : учебник / Ж. Ж. Жатқанбаев. - Алматы : Зият, 2004. - 210 с.

5.Алишева, Куляш. Экология. : учебник / К. Алишева. - [б. м.] : НАS, 2006. - 303 с. : ил

6.Асқарова Ұ.Б. Экология және қоршаған ортаны қорғау : учебное пособие / Ұ. Б. Асқарова. - Алматы : Заң әдебиеті, 2007. - 90 с.

7.Иванов В.П. Общая и медицинская экология. : учебник / В. П. Иванов, О. В. Васильева, Н. В. Иванова ; ред. В. П. Иванова. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 507 с. : ил

8. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. – Устойчивое развитие, вводный курс – Логос. Москва – 2006.

Қосымша:

1.Экология : учебник / ред. В. В. Денисов. - Изд. третье, исправл. и допол. - Ростов н/Д ; М. : Издательский центр"МаРТ", 2006. - 768 с.

2.Коробкин В.И. Экология : учебник / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. - 12-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 602 с. - (Высшее образование)

3.Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек : учебное пособие / Ю. В. Новиков. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2005. - 729 с.

4.Концепция экологической безопасности РК, Астана, 2002.

5.Доклад конференции 00Н по окружающей среде и устойчивому развитию, Рио-де-Жанейро, 1992. Том 1, Нью_Йорк,1993.

6.Экологический кодекс РК, Астана 2007.

7.Марфенин Н.Н. Концепция устойчивого развития» в развитии / Россия в окружающем мире: 2002 (Аналитич кий ежегодник)

8.Пивоваров Ю.П. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и основам экологии человека : учеб. пособие для студ.высш. учеб.заведений / Пивоваров Ю.П., Королик В.В. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательский центр "Академия", 2006. - 512 с

9.Әлібеков А.С. Жалпы экология атауларының түсіндірме сөздігі : словарь / А. С. Әлібекова , З. К. Тоқмолдаева , С. С. Әлібеков ; ред.: Ү. И. Кенесариев, Н. Ж. Жакашов. - Алматы : ТОО"ЭВЕРО", 2010. - 144 с.

10.Әлібеков А.С. Жалпы экология атауларының түсіндірме сөздігі : словарь / А. С. Әлібеков, З. К. Тоқмолдаева, С. С. Әлібеков. - Алматы : Эверо, 2009. - 142 с. : ил

11.Қуатбаев А.Т. Экология пәнінен практикум : учебное пособие / А. Т. Қуатбаев. - Алматы, 2006. - 172 с. - (Қазақстан білім және ғылым министрлігі)

12.Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Экология және табиғат қорғау: 4000-ға жуық термин. : словарь. - Алматы : Мектеп, 2002. - 389 б.

13.Шилов И.А. Экология : учебное пособие / И. А. Шилов. - 4-е изд., стериотип. - М. : Высшая школа, 2003. - 512 с.

14.Экологиялық энциклопедия. - Алматы, 2007. - 302 б.

15.Экология человека Ю.А. Габов Караганда, 2012.

6.Бақылау сұрақтары (кері байланыс):

1. ғылыми техникалық революцияның экологиялық мәселлердің туындауында алған ролін атаңыздар.

2. Өркениеттің өмір сүруі барысында ҒТР нгегізгі кезеңдерін атаңыздар.


1. №8 тақырып: Адамзат қауымының табиғат ресурстарымен қамтамасыз етілу мәселелері. Табиғат ресурстарын тиімді пайдалану.

2. Мақсаты: Қазіргі заманның адамзат қауымының табиғат ресурстарымен қамтамасыз етілуінің экологиялық салдарымен және табиғат ресурстарын тиімді пайдалану мәселелерімен таныстыру.

3.Дәріс тезисі:

Жердің қалпына келмейтін ресурстарын 2 топқа жіктейді: қалпына келмейтін минералды ресурстар және қалпына келмейтін энергетикалық ресуртсар. Адамзат үшін бұл ресурстардың екі түрі де маңызды болып келеді. Бұл ресурстардың жіктелу себебі олар бір-бірінен қатты ерекшеленеді.

Минералды ресурстарды талқылап алайық. 100-ден астам жанбайтын материалдар жер қыртысынан алынады. Көптеген миллиондаған жылдар барысында жер тау –кен жынысының қалыптасуы барысында минералды ресурстар түзіліп, өзгерістерге ұшырайды. Минералды ресурстарды пайдалану бірнеше этаптардан тұрады. Бірінші – айтарлықтай бай кен орынын табу; Екінші – минералды өндірудің формаларын пайдалана отырып, ресурсты жерден алу; Үшінші- руданы керексіз қоспалардан ажыратып отырып, оны керек химиялық формаға жарату. Соңғы төртіншісі - әр түрлі өнімдірді шығаруды минералдарды қолдану.

Жер қыртысының жоғарғы қабатында жатқан пайдалы қазбаларды өндіру әдісі – горизонталды тәсілмен жүргізіледі. Сонымен қатар жерқазушы қондырғына пайдалана отырып өндіруге болады. Егер пайдалы қазбалар жер қыртысының төменгі қабаттарында орналасқан болса, онда оны өндір әдісі – жер асты тәсілімен жүргізіледі.

Кез-келген минералды ресурстарды өндіру сол жердегі топырақтың эрозиясына алып келеді. ССонымен қатар, ауа мен су ресурстарын ластайды. Жер асты кен өндіру өте қымбат және зиянды әдіс болып табылады. Алайда , бұл әдіс топырақ жамылғысына ашық әдіске қарағанда сондай зиян тигізбейді. Жер асты өндіру кезінде грунт суларына қауіп төнеді, қатты қалдықтар өте көп мөлшерде қалады.

4. Көрнекі материал: слайдтар.

5. Әдебиет

Негізгі:

1.Кенесариев Ү.И. Экология және халық денсаулығы : учебник / Ү. И. Кенесариев, Н.Ж Жакашов. - Алматы : Эверо, 2009. - 250 с. : ил.

2.Оспанова Г.С. Экология : учебник / Г. С. Оспанова, Г. Т. Бозшатаева. - 2-е изд. - Алматы, 2009. - 405 б.

3.Бейсенова Р.Р. Экология және тұрақты даму пәнінен лекциялар жинағы. Алматы:«Эверо», 2012 ж.-146 с.

4.Жатқанбаев Ж.Ж. Экология негіздері. Оқулық : учебник / Ж. Ж. Жатқанбаев. - Алматы : Зият, 2004. - 210 с.

5.Алишева, Куляш. Экология. : учебник / К. Алишева. - [б. м.] : НАS, 2006. - 303 с. : ил

6.Асқарова Ұ.Б. Экология және қоршаған ортаны қорғау : учебное пособие / Ұ. Б. Асқарова. - Алматы : Заң әдебиеті, 2007. - 90 с.

7.Иванов В.П. Общая и медицинская экология. : учебник / В. П. Иванов, О. В. Васильева, Н. В. Иванова ; ред. В. П. Иванова. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 507 с. : ил

8. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. – Устойчивое развитие, вводный курс – Логос. Москва – 2006.

Қосымша:

1.Экология : учебник / ред. В. В. Денисов. - Изд. третье, исправл. и допол. - Ростов н/Д ; М. : Издательский центр"МаРТ", 2006. - 768 с.

2.Коробкин В.И. Экология : учебник / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. - 12-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 602 с. - (Высшее образование)

3.Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек : учебное пособие / Ю. В. Новиков. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2005. - 729 с.

4.Концепция экологической безопасности РК, Астана, 2002.

5.Доклад конференции 00Н по окружающей среде и устойчивому развитию, Рио-де-Жанейро, 1992. Том 1, Нью_Йорк,1993.

6.Экологический кодекс РК, Астана 2007.

7.Марфенин Н.Н. Концепция устойчивого развития» в развитии / Россия в окружающем мире: 2002 (Аналитич кий ежегодник)

8.Пивоваров Ю.П. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и основам экологии человека : учеб. пособие для студ.высш. учеб.заведений / Пивоваров Ю.П., Королик В.В. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательский центр "Академия", 2006. - 512 с

9.Әлібеков А.С. Жалпы экология атауларының түсіндірме сөздігі : словарь / А. С. Әлібекова , З. К. Тоқмолдаева , С. С. Әлібеков ; ред.: Ү. И. Кенесариев, Н. Ж. Жакашов. - Алматы : ТОО"ЭВЕРО", 2010. - 144 с.

10.Әлібеков А.С. Жалпы экология атауларының түсіндірме сөздігі : словарь / А. С. Әлібеков, З. К. Тоқмолдаева, С. С. Әлібеков. - Алматы : Эверо, 2009. - 142 с. : ил

11.Қуатбаев А.Т. Экология пәнінен практикум : учебное пособие / А. Т. Қуатбаев. - Алматы, 2006. - 172 с. - (Қазақстан білім және ғылым министрлігі)

12.Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Экология және табиғат қорғау: 4000-ға жуық термин. : словарь. - Алматы : Мектеп, 2002. - 389 б.

13.Шилов И.А. Экология : учебное пособие / И. А. Шилов. - 4-е изд., стериотип. - М. : Высшая школа, 2003. - 512 с.

14.Экологиялық энциклопедия. - Алматы, 2007. - 302 б.

15.Экология человека Ю.А. Габов Караганда, 2012.

6.Бақылау сұрақтары (кері байланыс):

1. Табиғат ресурстарының классификациясы.

2. Табиғатты тиімді пайдалану дегеніміз не?

3. энергияның альтернативті көздерін атаңыздар.


1. №9 тақырып: Бүгінгі таңның ғаламдық экологиялық мәселелері. Олардың шығу себептері және тигізер әсерлері.

2. Мақсаты: Қазіргі заманның ғаламдық экологиялық мәселелерімен таныстыру.

3.Дәріс тезисі:

Ғаламдық проблемалар» термині алғашқы рет Батыс елдерінде 60-шы жылдарда пайда болып, әрі қарай кең көлемде таратыла басталды.Оның қазіргі анықтамалары сол елдерде алғашқы рет айтылды. Ғылыми әдебиеттерде «Ғаламдық проблемалар» терминінен басқаларда қолданлады: адамзаттың ғаламдық проблемалары, өркениеттіліктің ғаламдық проблемалалры, FTP-ның ғаламдық проблемалалры, дүниежүзілік экономикалық проблемалалр,субғаламдық,әмбебаптық, жалпы дүниежүзілік және басқада проблемалар бар.Ғаламдық ұғымы-француздық globol-жалпылама, латынның glob-шар деген сөзінің қорытынды туындысы.

Демек, ғалымдық дегеніміз жер шарындағы көкейтесті мәселелер аукымын қамту болып табылады .

Экономикалық даму мен географиялық жағдайының денгейіне карамай, ғалымдық проблемаларға әлеуметтік- экономикалык кұбылыстар мен процестерді де жаткызамыз. Олар планетадағы барлык елдердің діңгекті мүдделерін қамти отырып, дүниежүзілік коғамдастықтағы мемлекеттердін өзара әрекеттенуінің дейекті жолдарын іздестіріп, бүгіндері өркениеттілік адамдар тағдырының өмірлік манызы барлығын паш етуде. Ғаламдық проблемаларға мыналар жатады: дүниежүзілік өз ара соғысты болдырмау, қоршаған ортаны қорғау , дамушы елдердің экономикалық артта калуын жою. Энергетикалық, шикізаттық, азық-түлік және демографиялық проблемалар, дүниежүзілік мұхит байлығы мен бейбіт- жағдайда космосты игеру; ауруларды жою және басқалар.

Бұл проблемалар баскару тәсілі және экономикалык процестердін динамикасы, ұдайы өндіріс кұрылымының әсерімен тығыз байланысты болып ,жалпы экономикалык аспектіні айкындап көрсете түседі.

Ғаламдық проблемалардың ерекшелігі сол, оның барлығы адам тағдырына катысты және оны шешуді тоқтату өркениетілік күйретумен бірдей немесе жердегі өндіріс кызметі мен өмір жағдайын деграциялау болып табылмақ.

Өркениеттіліктің болу негізі әртүрлі процесстердің әсеріне ұшырып отырады;

-милитаризация мен қару- жарақтану;

-қоршаған ортаның төзімсіз ластануы;

-қауіпті аурулардын тарауы мен өсуі; СПИД, рак, нашакорлық т.б

-дамушы елдердегі демографиялык процесстердің асқыну салдарынан такыр кедейлену, жұмыссыздық, сауатсыздықдың пайда болуы;

-жаппай мәдениеттілікті уағыздау әсерінен ұлттық мәдениеттік ыдырауы.

-дүниежүзілік мұхит байлығын бақылаусыз қанау.

Ғаламдық проблемалардын ерекшелігі сол, тек кана барлык мемлекет пен халықтардын саяси экономиқалық, ғылыми техникалык күштерінің бірігуі нәтежесінде шешуге болады.

Радиоактивті ластану

Қазіргі таңда аса қауіпті экологиялық проблемалардың бірі болып радиоактивті ластану табылады. 20 ғасырда Семей аймағында, Невада штатында жүргізілген ядролық сынақ зардаптары әлі күнге дейін жаңғырықтарын беруде. ҚР территориясында сонымен қатар 5 ядролық сынақ полигондары және Қытай республикасымен шекаралас аймақта Лоб-Нор полигондары бар. Осыған орай ҚР территориясында сынақ полигондарын жүргізуді тоқтату туралы қабылданған Президенттің Жарлығы (1991 жыл, 30.08.) еліміздің маңызды құжаттарының бірі болып табылады.

Су ресурстарының мәселесі

Су ресурстарын адамзат сонау заманнан бастап ластайды. Сонау антикалық Грекия тарихына үңілетін болсақ, Авгиев жылқы қорасын өзен арансымен тазалағн геракл еске түседі. Мыңжылдықтар ағымында суды ластау күнделікті қарапайым тірлік болып табылғанмен, өзінің ішер суын өзі қалдықтармен ластау миға қонбайтын іс болып табылады. Қазіргі таңда 1,2 миллиард адам таза ауыз сусыз өмір сүруде, 2,3 миллиард адам ластанған суларды тұрмыста пайдаланады. Су тапшылығы осы сияқты мәселелермен ұшқырлана түседі.

4. Көрнекі материал: слайдтар.

5. Әдебиет

Негізгі:

1.Кенесариев Ү.И. Экология және халық денсаулығы : учебник / Ү. И. Кенесариев, Н.Ж Жакашов. - Алматы : Эверо, 2009. - 250 с. : ил.

2.Оспанова Г.С. Экология : учебник / Г. С. Оспанова, Г. Т. Бозшатаева. - 2-е изд. - Алматы, 2009. - 405 б.

3.Бейсенова Р.Р. Экология және тұрақты даму пәнінен лекциялар жинағы. Алматы:«Эверо», 2012 ж.-146 с.

4.Жатқанбаев Ж.Ж. Экология негіздері. Оқулық : учебник / Ж. Ж. Жатқанбаев. - Алматы : Зият, 2004. - 210 с.

5.Алишева, Куляш. Экология. : учебник / К. Алишева. - [б. м.] : НАS, 2006. - 303 с. : ил

6.Асқарова Ұ.Б. Экология және қоршаған ортаны қорғау : учебное пособие / Ұ. Б. Асқарова. - Алматы : Заң әдебиеті, 2007. - 90 с.

7.Иванов В.П. Общая и медицинская экология. : учебник / В. П. Иванов, О. В. Васильева, Н. В. Иванова ; ред. В. П. Иванова. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 507 с. : ил

8. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. – Устойчивое развитие, вводный курс – Логос. Москва – 2006.

Қосымша:

1.Экология : учебник / ред. В. В. Денисов. - Изд. третье, исправл. и допол. - Ростов н/Д ; М. : Издательский центр"МаРТ", 2006. - 768 с.

2.Коробкин В.И. Экология : учебник / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. - 12-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 602 с. - (Высшее образование)

3.Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек : учебное пособие / Ю. В. Новиков. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2005. - 729 с.

4.Концепция экологической безопасности РК, Астана, 2002.

5.Доклад конференции 00Н по окружающей среде и устойчивому развитию, Рио-де-Жанейро, 1992. Том 1, Нью_Йорк,1993.

6.Экологический кодекс РК, Астана 2007.

7.Марфенин Н.Н. Концепция устойчивого развития» в развитии / Россия в окружающем мире: 2002 (Аналитич кий ежегодник)

8.Пивоваров Ю.П. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и основам экологии человека : учеб. пособие для студ.высш. учеб.заведений / Пивоваров Ю.П., Королик В.В. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательский центр "Академия", 2006. - 512 с

9.Әлібеков А.С. Жалпы экология атауларының түсіндірме сөздігі : словарь / А. С. Әлібекова , З. К. Тоқмолдаева , С. С. Әлібеков ; ред.: Ү. И. Кенесариев, Н. Ж. Жакашов. - Алматы : ТОО"ЭВЕРО", 2010. - 144 с.

10.Әлібеков А.С. Жалпы экология атауларының түсіндірме сөздігі : словарь / А. С. Әлібеков, З. К. Тоқмолдаева, С. С. Әлібеков. - Алматы : Эверо, 2009. - 142 с. : ил

11.Қуатбаев А.Т. Экология пәнінен практикум : учебное пособие / А. Т. Қуатбаев. - Алматы, 2006. - 172 с. - (Қазақстан білім және ғылым министрлігі)

12.Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Экология және табиғат қорғау: 4000-ға жуық термин. : словарь. - Алматы : Мектеп, 2002. - 389 б.

13.Шилов И.А. Экология : учебное пособие / И. А. Шилов. - 4-е изд., стериотип. - М. : Высшая школа, 2003. - 512 с.

14.Экологиялық энциклопедия. - Алматы, 2007. - 302 б.

15.Экология человека Ю.А. Габов Караганда, 2012.
1   2   3   4

Похожие:

Кіріспе: Экология ғылым ретінде анықтамасы icon«6М090200»-Туризм» мамандығы бойынша
Демалыс адам әрекетінің бөлігі ретінде. Рекреация анықтамасы адамның тұрақты жерінен тыс жердегі әрекеті ретінде. Туризм – рекреацияның...
Кіріспе: Экология ғылым ретінде анықтамасы iconШетел тілі / Кәсіби бағытталған ағылшын тілі
Мамандықты кәсіби бағытталған шетел тілінде кірістіру. Кәсіби бағытталған шетел тілін пән ретінде адам өмірінің анықтамасы ретінде...
Кіріспе: Экология ғылым ретінде анықтамасы iconТақырып Кіріспе. Заттардың агрегаттық күйі
Массалар әрекеттесуші заңының анықтамасы. Кр мен Кс, олардың арасындағы байланыс. Гомогенді және гетерогенді реакциялардың мысалдарын...
Кіріспе: Экология ғылым ретінде анықтамасы iconӘл- фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті География және табиғатты пайдалану факультеті Энергоэкология кафедрасы
Экология ғылымының анықтамасы, мақсат, міндеттері, басқа ғылымдармен байланыс. Экологияның табиғатты қорғау функциясы
Кіріспе: Экология ғылым ретінде анықтамасы iconТеориялық курстың мазмұны Тақырып № Кіріспе. Туризм географиясының зертеу облысы және туризм ғылым ретінде
Химиялық технология және жаратылыстану факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды
Кіріспе: Экология ғылым ретінде анықтамасы icon1-4дәріс (4 – сағатқа есептелген) Тақырыбы: Кіріспе. Химиялық экология пәніне түсінік. Жер бетінің тірі қабаты-биосфера. Тірі организмдер
В051200 «Химия» мамандығының іі-курс студенттеріне арналған «Химиялық экология» пәнінің
Кіріспе: Экология ғылым ретінде анықтамасы iconЛекция №1. Кіріспе. «адам анатомиясының анықтамасы, міндеттері»
Биология ғылымы негізінде екІ үлкен салаға бөлінеді. Организмшц құрылысы мен пішінін тексеретін сала-сын — морфология десе, ал опың...
Кіріспе: Экология ғылым ретінде анықтамасы iconҚазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
Жұмыс бағдарламасы 050608 Экология мамандығының Қр мжмбс 08. 323-2006ж және типтік бағдарламасы ро экология секциясының кеңесі баспаға...
Кіріспе: Экология ғылым ретінде анықтамасы iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Дамуының қарқындылығына орай, коммуникациялардың прогрессивті нысандары пайда болуда. Сондықтан қазіргі таңда коммуникаңиялық саясаттың...
Кіріспе: Экология ғылым ретінде анықтамасы iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Экология-бірге өмір сүретін өсімдіктер мен жануарлар туралы ғылым ( американ ғалымы Ф. Клементс, 1920 ж.)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница