Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
Скачать 188.8 Kb.
НазваниеҚазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
Дата конвертации20.02.2016
Размер188.8 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/61408.doc
Жұмыс бағдарламасы

ФСО ПГУ 7.18.1/02

Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Э
Расстояние между строками- шесть интервалов
кология кафедрасы

Кегль 26,

буквы прописные, шрифт полужирныйЖ
Кегль 14,

буквы строчные, кроме первой прописной
ұмыс Бағдарламасы


Биологиялық экология

Кегль 14,

буквы строчные, кроме первой прописнойПавлодар

Мамандықтың мемлекеттік жалпы білім беру

стандарты және типтік бағдарлама негізінде ФСО ПГУ 7.18.1/06

әзірленген жұмыс бағдарламасының бекіту парағыБекітемін

ОЖ жөніндегі проректор

________________ Н.Э. Пфейфер

«___»_____________2008ж.


Құрастырушы: аға оқытушы Оспанова А. К.


Кафедра Экология


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Биологиялық экология пәні бойынша

050608 Экология мамандығының студенттері үшін

Жұмыс бағдарламасы 050608 Экология мамандығының ҚР МЖМБС 3.08.323-2006ж және типтік бағдарламасы РО Экология секциясының кеңесі баспаға ұсынған 2006 ж. 19 мамырдың № 2 хаттама


Кафедра мәжілісінде ұсынылған « 21 » мамыр 2008 Хаттама № 10


Кафедра меңгерушісі_ _________________ Альмишев Ұ.Х.


Биология-химия факультетінің оқу- әдістемелік кеңесімен мақұлданды

« 26 » мамыр 2007. № 9 хаттама


ОӘК төрағасы ___________________ Жапаргазинова К.Х


Келісілді

Факультет деканы________ Базарбеков К. У. 2008 ж


ЖжӘҚБ МАҚҰЛДАДЫ

ЖжӘҚБ бастығы _____________ Головерина Л. Т

«___ » ________ 2008 ж


ПӘННІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ


Курстың мақсаты:

Болашақ жас мамандарға биологиялық экологиядан білім негіздерін қалыптастыру.Тірі ағзалар мен өлі ағзалар арасындағы биологиялық және экологиялық ұғымдарды жете түсіндіріп, негізгі бағыттарды анықтау.


Курс міндеттері:

тірі ағзалардың биологиясын қарастыру.

биология мен экологияны ұштастыру.

биохимиялық айналымдар мен таныстыру.

әртүрлі факторлардың биологиялық және экологиялық әсерлерін білуді үйрету


Студент нені білу керек :

биологиядағы ұғымдарды экологияда пайдалана білу.

-экологияның негізгі заңдарын.

-биологиялық және экологиялық міндеттерді шешудегі іргелі негіздерді қолдануды.


Студент нені істей білу керек:

биологиялық және экологиялық мәселелерді және ондағы процестерді зерттеуде жаңа әдістерді пайдалану.

биологиялық және экологиялық жағдайды бағалауды.

биологиялық қоректі тізбекті, экологиялық қоректі тізбекпен ұштастырып, қолдануды.


Пререквизиттер;

«Биологиялық экология» пәнін игеруге қатысты пәндер:

«Қоршаған орта туралы ілім», «Геоэкология», «Өсімдіктер, жануарлар, микроорганизмдер әлемінің әралуандылығы»,«Экологиялық білім және әлемтану».
Пәннің тақырыптық жоспары

ФСО ПГУ 7.18.1/13ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫПән тақырыбының атаулары

Сағат саны

Дәріс сабақ.

Прак. сабақ.

Зерт.

сабақ

СРСП

СРО

1

Кіріспе.

Экология пәндердің осы күнгі классификациясы.

4,5

2

Экологиялық білімдердің қалыптасу тарихы. Климат-жердегі негізгі экожүйелерді қалыптастырудағы басты фактор.
1

1

1

9

3

Биоэкология негіздері. Организм және орта. Орта факторлары және олардың классификациясы.

4,5

4

Атмосфераның газдық құрамы. Атмосферадағы ластаушы заттардың РШК. Ластаушы заттардың классификациясы.
1

1

1

9

5

Популяциялық экология. Популяция туралы түсінік.

4,5

6

Атмосфералық ауаның ластану себептері. Дара организмдер экологиясы. Популяциялардың құрылымы мен динамикасы. Экожүйелердің құрылымы мен динамикасы.
2

2

2

9

7

Қауымдастықтар экологиясы. Синэкология негізі түсініктері.

4,5

8

Биосфераның біртұтастығы және орнықтылығы. Табиғат ресурстары және табиғатты ұтымды пайдалану. Сумен қамтамасыз ету. Табиғи ортаның әлемдік ластануы.
2

2

2

9

9

Табиғатты қорғау және табиғатты пайдаланудың экологиялық принциптері.

4,5

10

Қазақстанның экологиялық проб-лемалары. Әлеуметтік-экономикалық дағдарыс. БҰҰ қоршаған ортаны қорғау бағдарламасы.
1

1

1

9

11

ҚР табиғат қорғауға қатысты заңнамалары. Өндірістік мекеменің экологиялық паспортын жасау. Адам мен табиғат арасындағы қарым-қатынастар.Қазақстанның климаттық аймақтары және экожүйелердің типтері.
2

2

2

9

12

Ерекше қорғалатын табиғи территориялар. Қоршаған ортаға көрсетілетін ықпалды бағалау критерийлері. Антропогендік әрекет және биосфераның орнықтылығы.
2

2

2

9

13

Адамның экологиялық мүдделерін құқықтық қорғау. Табиғи ортаның ахуалын тіркеудің автоматтан-дырылған жүйесі және ақпараттық бақылау жүйелері.
2

2

2

9

14

Қоршаған ортаны қадағалау саласындағы халықаралық ынтымақтастық. Экологиялық білім беруде қолданылатын негізгі принциптер мен әдістер.
1

1

1

9

15

Этика және эстетика проблемалары. Экологиялық білім беруге қатысты бағдарламалары және Халықаралық ынтымақтастық.
1

1

1

9
Барлығы

22,5

15

15

22,5

67,5

Пән бойынша барлығы 135Пәннің теориялық бөлімінің мазмұны

Дәріс сабақтарының мазмұны


Тақырып 1

Кіріспе. Биоэкология пәні; анықтамасы, мақсаты міндеттері мен әдістері. Экологиялық білімдердің қалыптасуының қысқаша тарихи очеркі. К.Рулье, Ч. Дарвин, Э.Геккель еңбектерінің классикалық экологияны қалыптастырудағы маңызы. Экологияның бөлімдері; аутэкология, демэкология, синэкология, әлемдік экология. Экология пәндердің осы күнгі классификациясы. IUCN-Табиғат Қорғаудың Халықаралық Ұйымының табиғатты қорғау қызметі бойынша ұсыныстары. «Экология саясат-экономика принципі. Табиғатты пайдалану экономикасы, қоршаған ортаны құқықтық тұрғыдан қорғау жүйесі. Экологиялық зерттеулердің Қазақстандағы және шет елдердегі бағыттары. Қазақстан ғалымдарының экология ғылымын дамытуға қосқан үлесі. Қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты пайдалану салаларындағы жаңа көзқарастар мен жаңа технологиялардың бағыты және олардың іске асырылуы.

Тақырып 2

Биоэкология негіздері. Организм және орта. Дж Берналдың осы күнгі биопоез теориясы, оның негізгі қағидалары. Жердің химиялық және биологиялық эволюциясының кезеңдері. Өсімдіктер мен жануарлар әлемінің алуан түрлілігі. Биологиялық әралуандылыққа әсер етуші факторлар. Климаттық аймақтылық және негізгі құрлықтық және сулық экожүйелер, олардың ерекшеліктері.Организм және оның тіршілік ету жағдайлары. Экологиялық факторлар және олардың классификациясы. Шектеуші факторлар. Ю. Либихтың минимум ережесі. В. Шелфордтың толеранттық заңы. Негізгі абиотикалық факторлардың экологиялық мәні. Экологиялық факторлардың әсеріне организмдердің кеңістік пен уақытқа байланысты реакциясы. Факторлардың сигналдық мәні және организмдердің индикаторлық мәні. Биологиялық әралуандылық және әралуандылық индекстері.

Тақырып 3

Популяциялық экология. Популяция туралы түсінік. Популяцияның статистикалық сипаттамалары. Популяция тығыздығына тәуелді және тәуелсіз факторлар. Популяция санының реттелуі. Оргнизмдер санының түр ішінде реттелуі. Организмдердің кеңістікте орналасу сипаты. Популяцияның динамикалық сипаттамалары. Популяция ішіндегі генетикалық полиморфизм. Тірі қалуқисық сызықтары, биотикалық потенциал туралы түсінік. Популяция санының өсуінің экспоненциалдық және логистикалық модельдері.Агрегациялар, топ эффекті және оның ролі.

Тақырып 4

Қауымдастықтар экологиясы. Синэкология негізі түсініктері. Биоценоз, биогеоценоз және экожүйе туралы түсінік. Экологиялық қуыс. Экожүйелер, олардың құрамы, әралуандылығы, динамикасы. Қауымдастықтың функционалдық ұйымдастырылуы. Биоценоздың трофикалық құрылымы. Қоректік тізбектер және трофикалық деңгейлер, қоректік торлар.Тіршілік циклдары және биологиялық түрлердің әсерлесу модельдері. Экожүйенің энергетикалық балансы. Экожүйедегі энергия ағыны және химиялық элементтердің айналымы. Термодинамика заңдары экологиялық жүйелердеорындалуы. Экожүйедегі энергия алмасуы (1% және 10 % ережесі). Экологиялық пирамидалар. Қауымдастықтар мен экожүйелердің биологиялық өнімділігі. Экожүйелердің тұтастығы мен орнықтылығы. Экологиялық сукцессия. Биологиялық әралуандылық табиғи сукцессия барысында және антропогендік әсер нәтижесінде өзгеруі, биологиялық болжам.Экотиптер. Биосфераның құрылымы,эволюциясы және орнықтылық шарттары.

Тақырып 5

Табиғатты қорғау және табиғатты пайдаланудың экологиялық принциптері. Әлемдік экологиялық проблемалар. Антропогендік әрекет және экологиялық болжам. Экологиялық мониторингтің ұйымдастырылуы және қоршаған ортаның ахуалы. Халықаралық ынтымақтастық. Адамзаттың биологиялық және мәдени мұрасы. Қоршаған ортаны қорғау мен табиғат ресурстарын ұтымды пайдаланудың Қазақстандағы және шет елдердегі қазіргі кездегі күйі. Қоршаған табиғи ортаны жобалау мен басқарудың принциптері. Биосфера туралы ілім және В.И.Вернадскийдің биосфералық-носфералық концепциясы. Биосфераның табиғи-ресурстық потенциялы туралы түсінік. Су ресурстары, атмосфералық ауа және оны қорғау. Топырақ және оны ұтымды пайдалану. Қазіргі заманның әлеуметтік-экологиялық проблемалары. Экожүйелердің және қоғамның орнықты дамуы.Экологиялық қауіпсіздік. Экологиялық білім беру.

Әдебиеттер [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]


Практикалық сабақтарының мазмұны


Тақырып 1

Экологиялық білімдердің қалыптасу тарихы. Климат-Жердегі негізгі экожүйелерді қалыптастырудағы басты фактор.

Тақырып 2

Атмосфераның газдық құрамы және қазіргі атмосфераны қалыптастырудағы тірі организмдердің ролі. Атмосферадағы ластаушы заттардың РШК. Ластаушы заттардың классификациясы, сипаттамалары.

Тақырып 3

Атмосфералық ауаның ластану себептері және салдары. Дара организмдер экологиясы. Популяциялардың құрылымы мен динамикасы. Экожүйелердің құрылымы мен динамикасы.

Тақырып 4

Биосфераның біртұтастығы және орнықтылығы. Табиғат ресурстары және табиғатты ұтымды пайдалану. Жердің және Қазақстан Республикасының су ресурстары. Сумен қамтамасыз ету және суды тұтыну, классификациясы, түрлері. Судағы ластаушы заттардың РШК. Табиғи ортаның әлемдік ластануы.

Тақырып 5

Табиғи ортаның әлемдік деңгейдегі ластануы, себептері мен зардаптары. Қазақстанның экологиялық проблемалары. Әлеуметтік-экономикалық дағдарыс және экожүйелер мен қоғамның орнықты дамуы. БҰҰ қоршаған ортаны қорғау бағдарламасы. (1995).

Тақырып 6

ҚР табиғат қорғауға қатысты заңнамалары. (Қазақстан Республикасының «Қоршаған табиғи ортаны қорғау туралы» Заңы, 1997; Қазақстан Республикасының «Экологиялы сараптама туралы» Заңы, 1997; Қазақстан Республикасының «Ерекше қорылатынтабиғи территориялар туралы» Заңы, 1997 және т.б.).

Тақырып 7

Өндірістік мекеменің экологиялық паспортын жасау. Адам мен табиғат арасындағы қарым-қатынастар тарихының негізгі кезеңдері. Қазақстанның климаттық аймақтары және экожүйелердің типтері. Ерекше қорғалатын табиғи территориялар. Қоршаған ортаға көрсетілетін ықпалды бағалау критерийлері. Антропогендік әрекет және биосфераның орнықтылығы.

Тақырып 8

Адамның экологиялық мүдделерін құқықтық қорғау. Табиғи ортаның ахуалын тіркеудің автоматтандырылған жүйесі және ақпараттық бақылау жүйелері.

Тақырып 9

Қоршаған ортаны қадағалау саласындағы халықаралық ынтымақтастық. Экологиялық білім беруде қолданылатын негізгі принциптер мен әдістер.

Тақырып 10

Этика және эстетика проблемалары. Экологиялық білім беруге қатысты IUCN бағдарламалары және халықаралық ынтымақтастық.


Әдебиеттер [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]


Зертханалық сабақтарының мазмұны


Тақырып 1

Экологиялық білімдердің қалыптасу тарихы. Климат-жердегі негізгі экожүйелерді қалыптастырудағы басты фактор.

Тақырып 2

Атмосфераның газдық құрамы. Атмосферадағы ластаушы заттардың РШК. Ластаушы заттардың классификациясы.


Тақырып 3

Атмосфералық ауаның ластану себептері. Дара организмдер экологиясы. Популяциялардың құрылымы мен динамикасы. Экожүйелердің құрылымы мен динамикасы.

Тақырып 4

Биосфераның біртұтастығы және орнықтылығы. Табиғат ресурстары және табиғатты ұтымды пайдалану. Сумен қамтамасыз ету. Табиғи ортаның әлемдік ластануы.

Тақырып 5

Қазақстанның экологиялық проблемалары. Әлеуметтік-экономикалық дағдарыс. БҰҰ қоршаған ортаны қорғау бағдарламасы.

Тақырып 6

ҚР табиғат қорғауға қатысты заңнамалары. Өндірістік мекеменің экологиялық паспортын жасау. Адам мен табиғат арасындағы қарым-қатынастар.Қазақстанның климаттық аймақтары және экожүйелердің типтері.

Тақырып 7

Ерекше қорғалатын табиғи территориялар. Қоршаған ортаға көрсетілетін ықпалды бағалау критерийлері. Антропогендік әрекет және биосфераның орнықтылығы.

Тақырып 8

Адамның экологиялық мүдделерін құқықтық қорғау. Табиғи ортаның ахуалын тіркеудің автоматтандырылған жүйесі және ақпараттық бақылау жүйелері.

Тақырып 9

Қоршаған ортаны қадағалау саласындағы халықаралық ынтымақтастық. Экологиялық білім беруде қолданылатын негізгі принциптер мен әдістер.

Тақырып 10

Этика және эстетика проблемалары. Экологиялық білім беруге қатысты бағдарламалары және Халықаралық ынтымақтастық.


Әдебиеттер [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]


Студенттердің өздік жұмысының мазмұны

№ р/с

СӨЖ түрі

Есеп түрі


Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәрістік сабақтарға дайындық
Сабаққа қатысу

15

2

Зертханалық сабақтарға дайындық

Суретін салу

ЗЖ-ға жіберу

15

3

Тәжірибелік сабақтарға дайындық

Конспект

ТС-ға жіберу

15

4

Бақылау шараларына дайындық

Бақылау жұмысы

МБ1, МБ2

15

5

Аудиториялық сабақтарға кірмеген материалды зерттеу

Конспект

Аызша сұрау

15

6

Реферат

Конспект

Реферат қорғау

15

БАРЛЫҒЫ:

90Мамандықтың оқу жоспарының

көшірмесі

ФСО ПГУ 7.18.1/10
Мамандығының жұмыс жоспарынан

050608 Экология мамандығы бойынша жұмыс жоспарынан

Пәннің аты : Биологиялық экология
Оқу түрі

Бақылау түрлері

Студ.жұмыс көлемі,сағат б/ша

Курс және семестр б-ша сағат бөлу.(сағат)

емтих

сынақ

кп

кж.

РГР

Бақ. Жұм

всего

дәр

пр.

Зер

сөж

дәр

пр.

Зер

сөж

жалпы

ауд

сөж

1.

Күндізгі орта

55135

45

90

5 семестр

6 семестр

22,5

15

15(7,5)

90


Әдебиеттер


Негізгі:

1.Кречвалуш В.В., Комендар В.И. Биологическая экология редких видов.-Львов: СВИТ, 1990.

2.Одум Ю. Экология в 2-х томах. М., Мир, 1986.

3. Редкевич В.А. Экология. Минск,ВШ, 1997.

4. Бигон М.И.и др. Экология особи, популяции и сообщества. М., 1989.

5. Бродский А.к. Краткий курс общей экологии. С-Пб., 1992.

6. Бейсенова А.С., Шилдебаев Ж.Б., Саутбаева Г.З. Экология. Алматы: Гылым, 2001.

7. Тарасов А.О. Экология и охрана природы. Москва, 1990.

8.Фурсов В.И. Экологические проблемы окружающей среды. Алма-Ата, «Ана тілі», 1991.

9. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. М.: Издательство ЮНИТИ, 1998.

Қосымша:

1.Горелов А.А. Экология. Курс лекций. Москва, «Центр», 1997.

2. Стадницкий Г.В., Родионов А.И. Экология. С-Пб, Химия, 1996.

3. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек. Учебное пособие. Москва, 1998.

4. Саданов А.К., Сванбаева З.С. Экология. Алматы: «Агроуниверситет», 1999.

5. Сагимбаев Г.К. Экология и экономика. Алматы: 1997.

6. Шилов И.А. Экология. М.: Высшая школа, 2000.

Похожие:

Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі
Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі Т. рұсқұлов атындағы қазақ экономикалық университеті
Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
Бабына, «Әкімшілік рәсімдер туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы Заңының 9-1, 15-2-баптарына және «Ақпараттандыру...
Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 11 наурыздағы №148 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі iconҚазақстан республикасының ғылым және білім министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
«Экономика және халық шаруашылығын басқару» мамандығы бойынша кандидаттық емтиханға арналған
Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
Тақырыбы: Қазақстан Республикасының коммерциялық банктері, оның қызметтері мен операциялары
Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Ресей империясының және Қазақстан территорияларында ғылым ретінде қалыптасуы, өлкені зерттеу әдістері мен тәсілдері, өлкелік мұрағат,...
Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
В0114«тарих» мамандығы үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасының негізінде жасалған....
Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
«Тарих» мамандығы үшін Қр мжмбс 08 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты және «Қазақстандағы аграрлық қатынастар тарихы»...
Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница