2. нормативтік сілтемелер
Скачать 237.85 Kb.
Название2. нормативтік сілтемелер
Дата конвертации20.02.2016
Размер237.85 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://edu.semgu.kz/ebook/umkd/ca512ddb-52c7-11e5-884b-f6d299da70eeкәсіби қазақ тілі препод.docҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-25.80/01-2014

ПОӘК оқытушыға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасы « кәсіби қазақ тілі » пәнінің оқу-әдістемелік кешені


№2 басылым


«11» 09.2014 ж.
ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«кәсіби қазақ тілі» пәнінен экология

мамандығы бойынша орыс тобының

студенттеріне арналған


ОҚЫТУШЫНЫҢ ПӘН БОЙЫНША

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


Семей 2014


АЛҒЫ СӨЗ


1 ӘЗІРЛЕГЕН


Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Экология және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының аға оқытушысы

Мурзалимова А.К. _________________ «30» 08 2014ж.


2 ТАЛҚЫЛАНДЫ


2.1 Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Экология және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының отрысында

Хаттама №1 «02»09 2014ж.


Кафедра меңгерушісі _________ доцент Артамонова Е.Н.


2.2 Аграрлық факультетінің оқу - әдістемелік бюросында

Хаттама №1 «09»09. 2014ж.


АФ ОӘБ төрайымы _________ прфессор м.а. Джаманова Г. Е.


3 БЕКІТІЛДІ


Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдап басып шығаруға ұсынады

Хаттама №1 «11» 09.2014ж.


Оқу- әдістемелік жұмыс

бойынша проректор профессор Искакова Г.К.


4 №1 басылым 18.09. 2013 ж. орнына ЕКІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ


Мазмұны 1. Қолданылу саласы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ереже

 4. Оқу бағдарламасының мазмұны (модуль бойынша)

5. Студенттердің өзіндік жұмыстарының тақырыптары

6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы

7. Оқу әдітемелік бағдарламасының әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы

8. Әдебиеттер


1. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

«кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен құрамына енетін оқытушының жұмыс оқу бағдарламасы университетіміздің барлық мамандық студенттеріне арналған.

2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР


-«5В073100» – «» мамандығының эликтивті пәндерінің каталогы

-СТУ 042-ГУ-4-2013 Университет стандарты «Пәннің оқу әдістемелік кешенін әзірлеу және ресімдеудің жалпы талаптары»;

-ДП 042-1.01-2013 Құжаттардың процедурасы «Пәннің оқу- әдістемелік кешенінің жалпы мазмұны».


1.6. Курстың пререквизиті:

1.6.1 Қазақ тілі

1.7 Курстың постреквизиті-

3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің жалпы мазмұны

Пәнді оқытудың мақсаты студенттерге тірі организмдердің бір-бірімен қарым-қатынасын және олардың тіршілік ортасы жайлы заңдылықтарды ашып көрсету, тыңдармандарды ғаламдық экологиялық проблемалардың болмысымен, туындау себептерімен және осы проблемаларды шешу жолдарымен таныстыру. Болашақта аталған салаларда жұмыс істейтін мамандарға осы пәнді игеру барысында алған білімдері әздерінің кәсіби қызметін табысты атқаруға көмектесетін болады.

«кәсіби қазақ тілі» пәнінің негізгі міндеттері:

 • антропогендік әрекеттерден туындап отырған нақтылы әлеуметтік-экологиялық проблемаларды қарастыру;

 • ғылыми-техникалық прогресс дәуірінде экологиялық ой-жҥйені қалыптастыру және дамыту қажеттілігін негіздеу;

 • тыңдармандардың болашақтағы мектептердегі жұмысы барысында, немесе туризм және экономика салаларындағы қызметі барысында оларды әлеуметтік-экологиялық жағдайдың одан әрі нашарлау нәтижелерінің мейілінше қауіпті болатындығын болжамдауға машықтандыру.

«кәсіби қазақ тілі» пәнін оқыту нәтижесінде студент:

 • қазіргі экологияның бағыттарын;

 • басты-басты экологиялық терминдерді, олардың ұғымдық мағынасын және анықтамаларын;

 • атмосфераға, гидросфераға және топыраққа қатысты жаһандық экологиялық проблемаларды, сол сияқты организмдердің әздерінің тіршілік ортасындағы әзгерістерге бейімделу және сол жағдайда тіршілік ету ерекшеліктерін;

 • Қазақстанда және жер жүзінің әзге де елдерінде экологиялық апатқа ұшыраған аймақтарды және олардың бҥгінгі таңдағы экологиялық жағдайын;

 • Қазақстан Республикасының экология жөніндегі негізгі заңын, қоршаған ортаны қорғауға қатысты әзге де экологиялық құжаттарды;

 • Тұрақты даму, оның аспектілері, Қазақстан Республикасының тұрақты даму болашағы туралы білуі керек.

 • болашақ мамандығы ауқымында туындаған экологиялық жағдайларды бағалай білуді;

 • қажетті деректер жиынтығын іс-әрекетке жарата білуді, қоршаған ортаны қорғау саласындағы заң жобаларын жасақтауға қажетті экологиялық тҧрғыдан қауіпті белдемдердің туындау себептерін және келеңсіз келешегін болжай білуді;

 • табиғи нысандарда іс-шараларды жоспарлау барысында осы аймақта туындауы мүмкін экологиялық проблемаларды болжай білуді;

 • тұрақты даму тұжырымдамасы, оның критерийлерін меңгеруі керек.


3.2. Пәнді оқытудың міндеттері:

1. Студенттерге жалпы Қазақстан Републикаының экологиялық жағдайын оқыту.

2. Берілген курстың мақсаты болып студенттердің өздік творчествалық жұмыстарға баулу және өз мамандықтары бойынша жоғары жалпы ғылыми және профессионалды дайындау.


  1. Курсқа тапсырмалар

Пәнді оқытудың негізгі мына тапырмалардан тұрады:

- сыртқы ортамен тірі организімдердің бір бірімен байланысы;

- антропогенді әсерлердің сыртқы ортаға әсерлері;

- негізгі экологиялық мәселелер

- адамзат бірлестігі сыртқы ортамен байланысы.


  1. Пәнді оқығанда студент білу керек:

білу керек:

- жалпы сыртқы ортамен тірі организімдердің бір бірімен байланысын;

- тірі ағзалардың уақытына және бөлшектерге бөлінуін;

- ағзалардың санының өзгеріп отыруы олардын энергия көзінің оларға тірі ағзалар арқылы айналмалы түрде келуі;

меңгеру:

функциональды экологиялық бөлімдерді және жалпы биосфераны

біліп алу:

табиғатты тиімді қолдану

үйрену:

экологиялық процесстердің ағымын, антропогенді әсерлердің сыртқы ортаға әсерлерін қорытындылау;

есте сақтау:

тәжірибелі түрде тірі ағзалардың сыртқы отаға асері


3.5 Пәннің пререквизиттері -жоқ

3.6 Пәннің постреквизиті-

3.6.1негізгі пәндер


3.7 Оқу жоспарынан көшірмеі кестеде

Кесте -1

Курс

Семестр

Кредит

ДР

(сағ.)

Тәжірибелік сабақ

СОӨЖ

СӨЖ

Барлығы

(сағ.)

Қорытынды бақылаудың формасы

2

3

1

-

15

15

15

45

эмтихан

4. ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ \

Кесте 2

Тәжірибе тақырыптары

Сағ

1-модуль. Ағза және орта
1-ші тақырып. Экология – организмнің қоршаған ортамен қарым-қатынасын зерттейтін іргелі жаратылыстану пәні. Экология туралы түсінік. Экология қалыптасуының және дамуының қысқаша   тарихы.Экологияның ғылым ретінде анықтамасы.Экологиялық көзқарастардың туылуы.Экология бөлімдері. Экологиялық зерттеу әдістері.

1

2-ші тақырып. Ағза және орта. Орта факторлары және олардың ағзаға әсері

1

3-ші тақырып. Дара организмдер экологиясы – аутэкология. Аутэкология –экологияның бір бөлімі. Қоршаған ортаның экологиялық факторлары а) абиотикалық факторлар; ә) биотикалық факторлар; б) антропогенді факторлары. Ортаның факторларына организмдердің адаптациясы. Экологиялық факторлар әсеріне организмдердің жалпы  заңдылықтары: Ю.Либихтың минимум заңы және В.Шелфордтың толеранттық заңы.

1

4-ші тақырып. Популяциялар экологиясы - демэкология. . Популяция туралы жалпы мағлұмат. Популяцияның құрылымы мен түрлері.Популяцияның статистикалық және динамикалық сипаттамалары.Популяциялық гомеостаз – популяцияның санын реттеу.Өткендегі, қазіргі және болашақтағы демографиялық жағдайлар.

1

5-ші тақырып. Қауымдастықтар мен экожүйелер экологиясы –синэкология


1

6-шы тақырып. Биосфера туралы ілімнің негізгі қағидалары. Биосфера құрылысы. Атмосфера.Гидросфера. Литосфер. Биосфераның пайда болуы. Биосферадағы тіршіліктің пайда болуы туралы қазіргі көзқарастар. Биосфера және адамзат. Биосферадағы алғашқы шегіністер

1

7-ші тақырып. Биосфера туралы В. И. Вернадскийдің ілім. Биосфера - ғаламдық экожүйе ретінде.    Биосфераның негізгі қасиеттері. «Тірі заттар»-биосфераның негізі. Зат айналымы және олардың адаммен бұзылуы:   а) азот айналымы; ә) көміртегі айналымы б) күкірт айналымы в) фосфор айналымы.


1

2-модуль. Қоршаған ортаның ластануы

8-ші тақырып. Қазіргі заманның ғаламдық экологиялық проблемалары

Әлеуметтік-экологиялық проблемалар: халық санының өсуі, ресурстық дағдарыс, халықтың генофондының өзгеруі, ортаның жалпы агрессивтілігінің артуы, зиянды әсерлердің жаңа түрлері. Экологиялық іргелі «Минимум заңының» әлеуметтік экожүйеде көрініс беруі. Соғыстар және терроризм: экологиялық зардаптары. Әскери-өнеркәсіптік кешен және тіршілік ету ортасы. Радиоактавті изотоптардың биосферадағы тасымалдануының кейбір мысалдары. Қоршаған ортаның күйін бағалаудың әдістері және критерийлері. Экологиялық мониторинг, ұйымдастырылу принциптері. Қоғамның қоршаған ортамен қарым-қатынастарының заңгершілік және хұқықтық тұрғыдан реттелуі. Экологиялық білім берудегі этикалық және эстетикалық проблемалар.

1

9-шы тақырып. Табиғи ресурстар және табиғатты ұтымды пайдалану Табиғи жүйелердің ресурстары. Табиғи ресурстардың  топтамасы, қоршаған орта ресурстарымен болатын қарама қатынастардың ерекшеліктері.


1

10-шы тақырып. Атмосфера туралы түсiнiк жəне биосфера мен адам өмiрiндегi маңызы.Атмосфера туралы түсінік.Атмосфераның биосфера мен адам өміріндегі маңызы Атмосфера құрамы Физикалық қасиеттері Атмосфераның химиялық құрамы

Әлеуметтік-экологиялық дағдарыс және қоғамның орнықты дамуы. Тұрақты қоғам моделі, оның белгілері және қызмет атқару принциптері. Тұрақты дамуды қамтамасыз ету жолындағы халықаралық ынтымақтастық. Тұрақты даму теориясының ғылыми негіздерін жасау жөніндегі халықаралық ұйымдардың қызметі. ҚР орнықты даму стратегиясы. ҚР Экологиялық қауіпсіздік тұжырымдамасы.

Ерекше қорылатын табиғи территориялар – қоршаған ортаны қорғау шараларының бір түрі. Генетикалық әралуандылықты қорғау. Биосфералық қорықтар. Биосфералық қорықтарды дамытудың Севилья стратегиясы. Қызыл кітап. Халықаралық ұйымдардың құжаттары. Табиғатты ұтымды пайдалану мен қоршаған ортаны пайдаланудың ғылыми негіздерін жасау – биосфераны ноосфераға айналдырудың міндетті сатысы.

1

11-шы тақырып. Қазақстан Республикасының су ресурстары. Каспий аймағының экологиялық жағдайы. Арал теңізінің эклогиялық мәселелері.

1

12-шы тақырып. Литосфера және оны тиімді пайдалану мен қорғау. Литосфера және оны тиімді пайдалану мен қорғау Топырақты эрозиядан қорғау,Топырақтың ластануы Жерді рекультивациялау


1

13-шы тақырып. Қазақстан Республикасының экологиялық проблемалары. Қазақстанның экологиялық проблемалары. ҚР табиғи ортаны тұрақсыздандырушы факторлар және олардың салдарлары. Арал теңізі бассейнінің әлеуметтік-экологиялық проблемалары, Арал аймағындағы экологиялық апатты жоюдың ықтимал жолдары. Ядролық сынақтардың адамзатқа тигізген зардаптары. Семей ядролық сынақ алаңы және ҚР территориясындағы өзге де полигондар. Ядролық сынақтарға қарсы Невада-Семей қозғалысы.

1

14-ші тақырып. Қоршаған орта жағдайын бақылау және мониторинг. Қоршаған ортаның жағдайын жүйелі түрде бақылау Табиғи және антропогендік факторлардың әсерінен табиғатта болуы мүмкін өзгерістерді болжау.Қоршаған орта жағдайын ретке келтіру шараларын басқару.

1

15-ші тақырып. Әлеуметтік-экологиялық дағдарыс және қоғамның тұрақты дамуы.

Тұрақты қоғам моделі, оның белгілері және қызмет атқару принциптері. Тұрақты даму қамтамасыз ету жолындағы халықаралық ынтымақтастық. Тұрақты даму теориясының ғылыми негіздерін жасау жөніндегі халықаралық ұйымдардың қызметі. ҚР тұрақты даму стратегиясы. ҚР Экологиялық қауіпсіздік тұжырымдамасы.

1

Барлығы

15


5. СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ

5.1 Экологиялық мектептердің қалыптасуы.

5.2 Осы күнгі экологияның негізгі бөлімдері.

5.3 Экологияның қатысуымен шешілетін теориялық және қолданбалы мәселелер.

5.4 Стенобионттық және эврибионттық организмдер.

5.5 Негізгі абиотикалық факторлардың – жарықтың, температураның, ылғалдылықтың, тұздылықтың және т.с.с. экологиялық мәні.

5.6 Абиотикалық факторлардың сигналдық мәні.

5.7 Экологиялық қуыстар туралы түсінік, потенциалдық және жүзеге асырылған экологиялық қуыстар.

5.8 Экожүйелердің біртұтастығы және орнықтылығы.

5.9Ғаламдық (глобалдық) биогеохимиялық циклдар. В.И.Вернадскийдің негізгі биогеохимиялық заңдары.

5.10 Табиғи ресурстардың классификациясы.

5.11 Жағымсыз организмдермен күресудің биологиялық әдістері.

5.12 Өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығында аз қалдықты технологиялар енгізу.

5.13 Экологиялық білім берудегі этикалық және эстетикалық проблемалар.

5.14 Ерекше қорылатын табиғи территориялар – қоршаған ортаны қорғау шараларының бір түрі.

5.15 Табиғатты ұтымды пайдалану мен қоршаған ортаны пайдаланудың ғылыми негіздерін жасау – биосфераны ноосфераға айналдырудың міндетті сатысы.


6. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

Кесте- 5

Тақырып

СӨЖ

сұрақтары

Тексеру түрі

Тәжірибелік
Керекті құрал жабдықтар

1

2
3

4

1-модуль. Ағза және орта

1-ші тақырып. Экология – организмнің қоршаған ортамен қарым-қатынасын зерттейтін іргелі жаратылыстану пәні. Экология туралы түсінік. Экология қалыптасуының және дамуының қысқаша   тарихы.Экологияның ғылым ретінде анықтамасы.Экологиялық көзқарастардың туылуы.Экология бөлімдері. Экологиялық зерттеу әдістері.

1.Берілген территорияның

әр түрлі бөліктерінің ауасының шаңдану дәрежесін зерттеу.

Такта,

бор

Экологиялық мектептердің қалыптасуы. Осы күнгі экологияның негізгі бөлімдері. Экологияның қатысуымен шешілетін теориялық және қолданбалы мәселелер.

Реферат

2-ші тақырып. Ағза және орта. Орта факторлары және олардың ағзаға әсері

2.Қоршаған ортадағы антропогенді ластаушыларды анықтау.

Такта,

бор

Стенобионттық және эврибионттық организмдер. Негізгі абиотикалық факторлардың – жарықтың, температураның, ылғалдылықтың, тұздылықтың және т.с.с. экологиялық мәні. Абиотикалық факторлардың сигналдық мәні. Организмдердің индикаторлық мәні.

жазбаша

3-ші тақырып. Дара организмдер экологиясы – аутэкология. Аутэкология –экологияның бір бөлімі. Қоршаған ортаның экологиялық факторлары а) абиотикалық факторлар; ә) биотикалық факторлар; б) антропогенді факторлары. Ортаның факторларына организмдердің адаптациясы. Экологиялық факторлар әсеріне организмдердің жалпы  заңдылықтары: Ю.Либихтың минимум заңы және В.Шелфордтың толеранттық заңы.

3.Экологиялық зиянды заттар мен әсер ету факторларын анықтау

Такта,

бор

Экологиялық қуыстар туралы түсінік, потенциалдық және жүзеге асырылған экологиялық қуыстар. Шаруашылық маңызы бар түрлердің санын реттеу.

ауызша

4-ші тақырып. Популяциялар экологиясы - демэкология. . Популяция туралы жалпы мағлұмат. Популяцияның құрылымы мен түрлері.Популяцияның статистикалық және динамикалық сипаттамалары.Популяциялық гомеостаз – популяцияның санын реттеу.Өткендегі, қазіргі және болашақтағы демографиялық жағдайлар.

4.Қоректік ресурстар үшін тіршілік бәсекесін зерттеу

Такта,

бор

Экожүйелердің біртұтастығы және орнықтылығы. Экологиялық сукцессия, бастапқы және қайталанған сукцессиялар. Табиғи сукцессиялар барысында және антропогендік әсерлердің нәтижесінде қауымдастықтың түр әралуандылығының өзгеруі.

реферат

5-ші тақырып. Қауымдастықтар мен экожүйелер экологиясы –синэкология

5 Коллоквиум

Такта,

бор

Ғаламдық (глобалдық) биогеохимиялық циклдар. В.И.Вернадскийдің негізгі биогеохимиялық заңдары. Өндірістің өсуі және қоршаған ортаға түсетін салмақтың артуы.

конспект

6-шы тақырып. Биосфера туралы ілімнің негізгі қағидалары. Биосфера құрылысы. Атмосфера.Гидросфера. Литосфер. Биосфераның пайда болуы. Биосферадағы тіршіліктің пайда болуы туралы қазіргі көзқарастар. Биосфера және адамзат. Биосферадағы алғашқы шегіністер

6. Әр түрлі тірі ағзалардың зат айналымдарындағы ролін зерттеу.

Такта,

бор

Табиғи ресурстардың классификациясы. Адамзат қоғамының табиғи ресурстармен қамтамасыз етілу проблемасы. Табиғатты ұтымды пайдалану негіздері.

конспект

7-ші тақырып. Биосфера туралы В. И. Вернадскийдің ілім. Биосфера - ғаламдық экожүйе ретінде.    Биосфераның негізгі қасиеттері. «Тірі заттар»-биосфераның негізі. Зат айналымы және олардың адаммен бұзылуы:   а) азот айналымы; ә) көміртегі айналымы б) күкірт айналымы в) фосфор айналымы.

7. Ғаламдық экологиялық мәселелердің үлгілерін жасау (модельдеу) және зерттеу.

Такта,

бор

Кейбір қоршаған ортаны ластаушы заттардың тірі организмдерге әсері. Жағымсыз организмдермен күресудің биологиялық әдістері. Өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығында аз қалдықты технологиялар енгізу.

конспект

2-модуль. Қоршаған ортаның ластануы

8-ші тақырып. Қазіргі заманның ғаламдық экологиялық проблемалары

Әлеуметтік-экологиялық проблемалар: халық санының өсуі, ресурстық дағдарыс, халықтың генофондының өзгеруі, ортаның жалпы агрессивтілігінің артуы, зиянды әсерлердің жаңа түрлері. Экологиялық іргелі «Минимум заңының» әлеуметтік экожүйеде көрініс беруі. Соғыстар және терроризм: экологиялық зардаптары. Әскери-өнеркәсіптік кешен және тіршілік ету ортасы. Радиоактавті изотоптардың биосферадағы тасымалдануының кейбір мысалдары. Қоршаған ортаның күйін бағалаудың әдістері және критерийлері. Экологиялық мониторинг, ұйымдастырылу принциптері. Қоғамның қоршаған ортамен қарым-қатынастарының заңгершілік және хұқықтық тұрғыдан реттелуі. Экологиялық білім берудегі этикалық және эстетикалық проблемалар.

8. Ауа ортасындағы Шекті Мөлшерлік Концентрациясы (ПДК)

Такта,

бор

Қоғамның қоршаған ортамен қарым-қатынастарының заңгершілік және хұқықтық тұрғыдан реттелуі.

конспект

9-шы тақырып. Табиғи ресурстар және табиғатты ұтымды пайдалану Табиғи жүйелердің ресурстары. Табиғи ресурстардың  топтамасы, қоршаған орта ресурстарымен болатын қарама қатынастардың ерекшеліктері.

9 Көлік және қозғалыс құралдары мен қондырғылары шығаратын ластағыш заттардың мөлшері

Такта,

бор

Қазақстанның батысындағы жаңа экологиялық шиеленіс аймақтары, Каспий маңы аймағы мен Каспий теңізінің экологиялық проблемалары экологиялық заң бұзушылықтар мен экологиялық жауапкершілікті талқылау.

конспект

10-шы тақырып. Атмосфера туралы түсiнiк жəне биосфера мен адам өмiрiндегi маңызы.Атмосфера туралы түсінік.Атмосфераның биосфера мен адам өміріндегі маңызы Атмосфера құрамы Физикалық қасиеттері Атмосфераның химиялық құрамы

Әлеуметтік-экологиялық дағдарыс және қоғамның орнықты дамуы. Тұрақты қоғам моделі, оның белгілері және қызмет атқару принциптері. Тұрақты дамуды қамтамасыз ету жолындағы халықаралық ынтымақтастық. Тұрақты даму теориясының ғылыми негіздерін жасау жөніндегі халықаралық ұйымдардың қызметі. ҚР орнықты даму стратегиясы. ҚР Экологиялық қауіпсіздік тұжырымдамасы.

Ерекше қорылатын табиғи территориялар – қоршаған ортаны қорғау шараларының бір түрі. Генетикалық әралуандылықты қорғау. Биосфералық қорықтар. Биосфералық қорықтарды дамытудың Севилья стратегиясы. Қызыл кітап. Халықаралық ұйымдардың құжаттары. Табиғатты ұтымды пайдалану мен қоршаған ортаны пайдаланудың ғылыми негіздерін жасау – биосфераны ноосфераға айналдырудың міндетті сатысы.
Такта,

бор

Ерекше қорылатын табиғи территориялар – қоршаған ортаны қорғау шараларының бір түрі.

конспект

11-шы тақырып. Қазақстан Республикасының су ресурстары. Каспий аймағының экологиялық жағдайы. Арал теңізінің эклогиялық мәселелері.
Такта,

бор

Биосфералық қорықтар. Қызыл кітап.

конспект

12-шы тақырып. Литосфера және оны тиімді пайдалану мен қорғау. Литосфера және оны тиімді пайдалану мен қорғау Топырақты эрозиядан қорғау,Топырақтың ластануы Жерді рекультивациялау
Такта,

бор

Табиғатты ұтымды пайдалану мен қоршаған ортаны пайдаланудың ғылыми негіздерін жасау – биосфераны ноосфераға айналдырудың міндетті сатысы.

конспект

13-шы тақырып. Қазақстан Республикасының экологиялық проблемалары. Қазақстанның экологиялық проблемалары. ҚР табиғи ортаны тұрақсыздандырушы факторлар және олардың салдарлары. Арал теңізі бассейнінің әлеуметтік-экологиялық проблемалары, Арал аймағындағы экологиялық апатты жоюдың ықтимал жолдары. Ядролық сынақтардың адамзатқа тигізген зардаптары. Семей ядролық сынақ алаңы және ҚР территориясындағы өзге де полигондар. Ядролық сынақтарға қарсы Невада-Семей қозғалысы.
Такта,

бор

Экологиялық білім берудегі этикалық және эстетикалық проблемалар.

конспект

14-ші тақырып. Қоршаған орта жағдайын бақылау және мониторинг. Қоршаған ортаның жағдайын жүйелі түрде бақылау Табиғи және антропогендік факторлардың әсерінен табиғатта болуы мүмкін өзгерістерді болжау.Қоршаған орта жағдайын ретке келтіру шараларын басқару.
Такта,

бор

Халықаралық ұйымдардың құжаттары.

конспект

15-ші тақырып. Әлеуметтік-экологиялық дағдарыс және қоғамның тұрақты дамуы.

Тұрақты қоғам моделі, оның белгілері және қызмет атқару принциптері. Тұрақты даму қамтамасыз ету жолындағы халықаралық ынтымақтастық. Тұрақты даму теориясының ғылыми негіздерін жасау жөніндегі халықаралық ұйымдардың қызметі. ҚР тұрақты даму стратегиясы. ҚР Экологиялық қауіпсіздік тұжырымдамасы.
Такта,

бор

Табиғатты ұтымды пайдалану мен қоршаған ортаны пайдаланудың ғылыми негіздерін жасау – биосфераны ноосфераға айналдырудың міндетті сатысы.

жазбаша


7.ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ

Кесте 6

Әдебиеттердің аты

Жалпы саны

Студенттердің аны

қамтамасыз ету мөлшері

1

2

3

4

2.Панин М.С. Экология Казахстана. Семипалатинск. 2005ж.

30

50

100

2.А.М. Никаноров, Т.А.Хоружая . «Экология» .М.,2000

10

50

20

3. Т.К. Сагимбаев . Экология и экономика. Алматы. 1997

10

50

20

4. Чернова Н.М.,А.М. Былова, Экология М.: «Просвещение» 1988.

20

50

40

5. Хоружая Т.А. Методы оценки экологической опасности. Москва. 1998.

10

50

20

6. Ветошкин А.Г. Защита литосферы от отходов.учебное пособие.- Пенза; изд-во Пенза. Гос. Унив, 2005.

10

50

20

7. А.А. Горелов. Экология. М., 2000.

10

50

20

8. Чернова Н.М.,А.М. Былова, Экология М.: «Просвещение» 1988.

20

50

40

9.Оспанов Г.C. Бозшатаев Т.Г. «Экология», Алматы , 2002.

10

50

20

10. Оспанов Г.C. Бозшатаев Т.Г. «Экологиядан оқу әдітемелік құрал» А.2000.

10

50

20

11. Сағымбаев Г.К. «Экология негіздері» Алматы. 1995.

10

50

20

12.Бейсенова Ә., ШілдебаевЖ. «Экология эәне табиғатты тиімді пайдалану» А. 2000

20

50

40

13. Ақбасов А.Ж., Сагимбаев Г.Ә. «Экология» Алматы 2003.

20

50

40

14. Григорьева И.Я Лекционный курс «Экология»- Семей, 2007, 157 с.

электронды жүйе

50

100


8. ӘДЕБИЕТТЕР

7.1 Негізгі әдебиеттер

7. 1.1 Қазақстан Республикасының экологиялық кодекстері. Алматы: Бико, 2007.

7.1.2 Панин М.С. Экология Казахстана. Семипалатинск. 2005ж.

7.1.3 Г.Б. Бейсеева. Экология негіздері. Алматы, 2010

7.1.4. Ветошкин А.Г. Защита литосферы от отходов.учебное пособие.- Пенза; изд-во Пенза. Гос. Унив, 2005.

7.1.5. Ф.Қ. Иштаева және т.б. Экология. Фолиант. Астана, 2008

7.1.6 Абишов М . Радиационная безопасность и подходы к решению проблемы радиоктивных отходов в МАД «Невада семипалатинск» //Выш. школа Казахстана.2001.

7.1.7 Ақбасов А.Ж., Сагимбаев Г.Ә. «Экология» Алматы 2003.

7.1.8 Оспанов Г.C. Бозшатаев Т.Г. «Экологиядан оқу әдітемелік құрал» А.2000.

7.1.9 Бейсенова Ә., ШілдебаевЖ. «Экология және табиғатты тиімді пайдалану» А. 2004

7.1.10 Оспанов Г.C. Бозшатаев Т.Г. «Экология», Алматы , 2002.

7.2 Қосымша әдебиеттер

7.2.1 Алексеев В.И., Винокуров Е.А., Пугачев Е.Н. Проектирование сооружений переработки и утилизации осадков сточных вод с использованием элементов компьютерных информационных технологии. Учеб. Пособ. М.:ИЗД-во АСВ, 2003. 176 с.


7.2.2. А.М. Никаноров, Т.А.Хоружая . «Экология» .М.,2000.

7.2.3. Т.К. Сагимбаев . Экология и экономика. Алматы. 1997

7.2.4. А.А. Горелов. Экология. М., 2000.

7.2.6 Андреева Т.А. Экология в вопросах и ответах. М. 2006

7.2.7. Горелов А.А. Экология. Учебное пособие. М.: Центр.2002.

7.2.8 Дреер О.К.. Лось В.А. Экология. Устойчивое развитие. 1997.

7.2.9 Новиков Ю.В. Экология. среда и человек. 2000.

7.2.10 Хван Т.Х., Хван П.А. Основы экологии. М.. 2002

7.2.11 Алексеенко В.А., Алексеенко Л.П. Биосфера и жизнедеятельность. М.: Логос, 2002

7.212. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Популярный экологический словарь. М.: Устойчивый мир. 1999.

7.213. Конституция РК от 30 августа 1995 года.

7.2.14. Экологиялық кодекс.2007

Интернет-көздері

www.carec.kz

www.ecoobraz.kz

www.ecolife.ru

www.global.ru

www.geogragic.ru

www.googl.kz

www.rambler.ru

www.yandex.ruПохожие:

2. нормативтік сілтемелер icon2 нормативтік сілтемелер

2. нормативтік сілтемелер iconМазмұны
Нормативтік сілтемелер
2. нормативтік сілтемелер icon1. Технико экономикалық негіздеу
Нормативтік сілтемелер
2. нормативтік сілтемелер icon«Тіл біліміне кіріспе» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы
Нормативтік сілтемелер
2. нормативтік сілтемелер iconПәні оқу бағдарламасына тарих мамандығында оқытылады. Жоғарғы оқу орнындарында «Орта ғасырлар тарихы» оқитын студенттерге арналады. 2 Нормативтік сілтемелер
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің тарих кафедрасының доцент м а., т.ғ. к. Мухаметжанова Н. А
2. нормативтік сілтемелер icon050732 «Стандарттау, метрология және сертификаттау»
Техникалық регламенттерді, стандарттарды және нормативтік құжаттарды жасау және бекіту тәртібі. Техникалық реттеу саласындағы орнатылған...
2. нормативтік сілтемелер iconОңтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінде нормативтік құқықтық акті 2013 жылғы 21 маусымдағы нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №2317 болып енгізілді

2. нормативтік сілтемелер icon2 нормативті сілтемелер
В073100 «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» мамандығына арналған
2. нормативтік сілтемелер icon2 нормативті сілтемелер
ПОӘК «Әлеуметтік экология және тұрақты даму» пәнінің студенттерге арналған бағдарламасы
2. нормативтік сілтемелер icon2-тарау. Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындауды жоспарлау
Нормативтік құқықтық актілердің уақыт, кеңістік жағынан және тұлғалар бойынша қолданылуы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница