Лекция: 45 СӨЖ: 45 обсөЖ: 45 Лектор: Тасжанов Б. Р. Жетісай 2008 «Метеорология және климатология»
НазваниеЛекция: 45 СӨЖ: 45 обсөЖ: 45 Лектор: Тасжанов Б. Р. Жетісай 2008 «Метеорология және климатология»
страница1/9
Дата конвертации20.02.2016
Размер0.71 Mb.
ТипЛекция
источникhttp://89.218.153.154:280/CDO/OBSOJ/Geo/Syrbaeva.MatOnd.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі
“Сырдария” университеті
“Гуманитарлық білім” факультеті

“География және қоғамдық пәндер” кафедрасы


“Материалдық өндірістің техникалық экономикалық негіздері” пәні бойынша 050116-«География» мамандығының студенттерінің білімін бақылауға арналған ОБСӨЖ сабақтарының

тапсырмалар мәтіні


Лектор: оқытушы Сырбаева. А.А.


Жетісай 2008ж.


Алғы сөз


050116 – «География» 1- курс студенттеріне 1- семестрде «Метеорология және климатология» пәніне оқу бағдарламасына сәйкес 3 – кредит (135 сағат) берілген. Оның 45- лекция, 45- ОБСӨЖ, 45- СӨЖ –ге бөлінген.

Кредиттік оқыту жүйесінде студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру маңызды орын алады. Оқытушылардың СӨЖ ұйымдастырудағы негізгі функциялары:

  • студенттерге бағыт, бағдар беру

  • студенттерге консультация көмек

  • студенттердің білімін бақылау, бағалау.


Студенттердің өзіндік жұмыстағы негізгі міндеттері:

  • Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау;

  • Оқытушының кеңесін негізге ала отырып, өз бетінше дайындалу;

  • Күрделі ситуацияларды, күрделі мәселелерді меңгеруде оқытушыдан дер кезінде түсініктеме, кеңес, көмек алу.


Оқытушынық басшылығымен өтетін студенттің өзіндік (ОБСӨЖ) жұмысының көлемі типтік оқу жоспарына, пәннің жұмыс оқу бағдарламасына сәйкес анықталып уақыты, аудиториясы көрсетіліп оқу кестесіне енгізілген.


Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

“Сырдария” университеті

“Гуманитарлық білім” факультеті

“Қоғамдық пәндер және география” кафедрасы


“Бекітемін”

Кафедра меңгерушісі, п.ғ.к., доцент:

______________Мұхамеджанов Қ..М.

(қолы)

“___” __________200__ж


КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР


Қазақстанның физикалық географиясы пәнінен


050116-География__________________мамандығына арналған


Гео- 15 тобы үшін


оқытудың формасы күндізгі

Курс_3_

Семестр_VІ__

Кредит саны __3___

Барлық сағат саны: 135


Лекция: 45

СӨЖ: 45

ОБСӨЖ: 45


Лектор: Тасжанов Б.Р.


Жетісай 2008
«Метеорология және климатология»


ОБСӨЖ – сабақтарының күнтізбелік – тақырыптық жоспары мен тапсырмаларын қабылдау кестесі


050116 – «География», 1 – курс, 1 – семестр. 60 сағат, Гео-18 тобыТақырыбы, мазмұныӨтетін уақыты (сабақ кест. сәйкес)

сабақтар мен бақылау түрлері және ұпайлары

Семестр

Консул- тация

Реферат арқылы бағалау

Үй жұмысы

Тест тапсырма

Колл.

Голлас.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
1 тарау. Метеорология – ауа райын зерттеуші ғылым


1

Климаттыќ ж±йе ѓиматтарыныњ санды сипаттамалары.

1.Метеорология ѓылымдар арасындаѓы

оныњ орны мен байланыстары.

2. Меторологияда ќолданылатын зерттеу єдістері..

3. Метеорологиялыќ баќылаулар.

4.Метеорология тарихынан ќысќаша

мєліметтер.

2

Климаттыќ ж±йе ѓиматтарыныњ санды сипаттамалары.

1.Метеорология ѓылымдар арасындаѓы

оныњ орны мен байланыстары.

2. Метеорологияда ќолданылатын зерттеу єдістері..

3. Метеорологиялыќ баќылаулар.

4.Метеорология тарихынан ќысќаша

мєліметтер.1-апта

2,0 б
3

Ауа температурасыныњ

тєуліктік ж‰рісі жєне биіктік

бойынша µзгеуі.

1.Ауа температурасыныњ кезењсіз µзгеруі.

2.Ауа температурасыныњ тєуліктік аралыќ µзгерісі.

3.‡сік ауа температурасыныњ жылдыќ

амплитудасы, климаттыњ континентальдыѓы

4.Ауа температурасыныњ жылдыќ ж‰рісі.

5.Орташа айлыќ жєне жылдыќ температуралардыњ

µзгеруі.
4

Орташа жылдыќ , ќањтар жєне

шілде температураларыныњ географиялыќ таралуы, оларѓа

ќ±рлыќ пен тењіздіњ

орографиямен тењіз

аѓыстарыныњ єсері

1.Ендік шењберлерініњ температуралары.

2.Жарты шарлармен б‰кіл жердіњ температуралары

ауа температурасыныњ биіктік бойынша µзгеруі.

3.Ауа массаларыныњ стратификациясы.

4.Жер бетініњ жєне Жер- атмосфера ж‰йесініњ жылу балансы.

1-апта

2,0 б
ІІ-тарау. Атмосфера – Жердің ауа қабығы


5

К‰н радиациясыныњ атмосфера шекарасында таралуы.

1. Тіке, шашыранды, жиынтыќ радиацияныњ, нєтижелі сєулешашудыњ географиялыќ таралуы жєне жер бетініњ радиациялыќ балансыныњ Жер шарында таралуы.

2.К‰н радиациясыныњ атмосферада ж±тылуы жєне шашырауы, олармен байланысты ќ±былыстар.

3.К‰нніњ тіке радиациясы.

4.Радиацияныњ атмосферада єлсіреу зањы.

6

К‰н радиациясыныњ атмосфера шекарасында таралуы.

1. Тіке, шашыранды, жиынтыќ радиацияныњ, нєтижелі сєулешашудыњ географиялыќ таралуы жєне жер бетініњ радиациялыќ балансыныњ Жер шарында таралуы.

2.К‰н радиациясыныњ атмосферада ж±тылуы жєне шашырауы, олармен байланысты ќ±былыстар.

3.К‰нніњ тіке радиациясы.

4.Радиацияныњ атмосферада єлсіреу зањы.


2-апта

2,0 б

7

Тақырыбы: Жалпы атмосфера айналымы.

1.Ќысымныњ ендік бойынша таралуына байланысты жалпы

ауа айналымыныњ ендік бойынша таралуы.

2.Жалпы ауа айнаымыныњ меридиональдік ќ±раушысы жєне

ендік ауа алмасуы.

3.Жалпы атмосфера айналымындаѓы циклондыќ єрекеттердіњ

алатын орны.

4.Атмосфераныњ єрекет орталыќтары жєне негізгі шептері.
8

Термикалыќ ќасиеттеріне

байланысты атмосфераныњ

сфералыќ ќабаттарѓа бµлінуі.

1.Атмосфераныњ ќ±рылымы.

2.Ауа ќабатындаѓы планетарлыќ шекаралыќ ќабаты.

3.Тропосфераныњ жоѓары ќабатындаѓы жылѓалы аѓындар.

4.Экзосферадаѓы газдардыњ ±шып кету ќабаты.3-апта

2,0 б9

Термикалыќ ќасиеттеріне

байланысты атмосфераныњ

сфералыќ ќабаттарѓа бµлінуі.

1.Атмосфераныњ ќ±рылымы.

2.Ауа ќабатындаѓы планетарлыќ шекаралыќ ќабаты.

3.Тропосфераныњ жоѓары ќабатындаѓы жылѓалы аѓындар.

4.Экзосферадаѓы газдардыњ ±шып кету ќабаты.
10

Атмосферадаѓы газдардыњ

физикалыќ к‰йі.

1.Газдардыњ критикалыќ температурасы.

2.Ќ±рѓаќ ауа к‰йі тењдеуі.

3.Су буы к‰йініњ тењдеуі.

4.Ылѓалды ауаныњ тыѓыздыѓы.


3-апта

2,0 б
11

Атмосфера статикалыќ негізгі тењдеуі.

1.Берілген ауа баѓанына т‰сетін ќысымдар.

2.Ќысымныњ вертикальді градиенті.

3.Ќысым сатысы.

4.Биіктік бойынша ќысымныњ жылдамдыѓы.
12

Статистикалыќ тењдеулердіњ барометрлік формулалары.

1.Біртекті атмосфераныњ барометр лік формуласы.

2.Гидросфераныњ барометрлік формуласы.

3.Изотермиялыќ атмосфера жаѓдайы.

4.Политропты атмосфера жаѓдайы.

5.Лапластыњ барометрлік формуласы.

4-апта

2,0 б

13

Ауа массаларыныњ географиялыќ жєне термикалыќ классификациясы.

1.Арктикалыќ ауа.

2.Ќоњыржай ауа.

3.Тропикалыќ ауа.

4.Экваториалдыќ ауа.
14

Ауа массаларыныњ географиялыќ жєне термикалыќ классификациясы.

1.Арктикалыќ ауа.

2.Ќоњыржай ауа.

3.Тропикалыќ ауа.

4.Экваториалдыќ ауа.
5-апта

2,0 б

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Лекция: 45 СӨЖ: 45 обсөЖ: 45 Лектор: Тасжанов Б. Р. Жетісай 2008 «Метеорология және климатология» iconЛекция: 45 СӨЖ: 45 обсөЖ: 45 а б 30 а б -30 е б- 40 ∑ 100 Лектор: Дүйсебеков Ш. Жетісай 2008 «Шетел бухгалтерлік есебі»
Есеп және Аудит” 3--курс студенттеріне 6 семестрде “Шетел бухгалтерлік есебі” пәнінен оқу бағдарламасының жоспарына сәйкес 3-кредит...
Лекция: 45 СӨЖ: 45 обсөЖ: 45 Лектор: Тасжанов Б. Р. Жетісай 2008 «Метеорология және климатология» iconЛекция: 30 Семинар: 15 СӨЖ: 45 обсөЖ: 45 1 рб-30 б. 2 Рб -30 б. Емт: 40 б. ∑: 100 б. Лектор: Сариева Ш. Ж. Жетісай, 2008 «Қазақстанның физикалық географиясы»
«География» 3- курс студенттеріне 6- семестрде «Қазақстанның физикалық географиясы» пәніне типтік оқу жоспарына сәйкес 3 – кредит...
Лекция: 45 СӨЖ: 45 обсөЖ: 45 Лектор: Тасжанов Б. Р. Жетісай 2008 «Метеорология және климатология» iconЛекция: 45 обсөЖ: 45 СӨЖ: 45 Лектор: Туремуратов а жетісай 2009 «Салық және салық салу»
«Есеп және аудит» 3-курс студенттеріне 6 семестрде “Салық және салық салу” пәніне типтік оқу жоспарына сәйкес 3-кредит (135 сағат)...
Лекция: 45 СӨЖ: 45 обсөЖ: 45 Лектор: Тасжанов Б. Р. Жетісай 2008 «Метеорология және климатология» iconЛекция: 45 СӨЖ: 45 обсөЖ: 45 Лектор: Туремуратов а жетісай 2009 «Бухгалтерлік есеп және аудит»
Сабақтас серіктестіктің шоғырландырылған есеп беруі және инвестицияларды есепке алу
Лекция: 45 СӨЖ: 45 обсөЖ: 45 Лектор: Тасжанов Б. Р. Жетісай 2008 «Метеорология және климатология» iconЛекция: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Семинар: 15 Лектор: Туремуратов а жетісай 2009 «Жалпы экономикалық теория»
Кәсіпорынды (фирма) басқару жүйесіндегі маркетингтің орны. Маркетинг тұжырымдамасы
Лекция: 45 СӨЖ: 45 обсөЖ: 45 Лектор: Тасжанов Б. Р. Жетісай 2008 «Метеорология және климатология» iconЛекция: 30 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 р б- 30 балл Р. Б- 30 балл Емтихан -40 балл Лектор: Сырбаева а жетісай 2008ж «Физикалық географиялық аудандастыру.»
«Физикалық географиялық аудандастыру» пәні бойынша 050116-«География» мамандығының студенттерінің білімін бақылауға арналған обсөЖ...
Лекция: 45 СӨЖ: 45 обсөЖ: 45 Лектор: Тасжанов Б. Р. Жетісай 2008 «Метеорология және климатология» iconЛекция: 45 СӨЖ: 45 обсөЖ: (22)45 р б- 30 балл Р. Б- 30 балл Емтихан -40 балл ∑: 100 балл Лектор: Сырбаева А. А. Жетісай 2009 «Сулы жүйелер экологиясы»
...
Лекция: 45 СӨЖ: 45 обсөЖ: 45 Лектор: Тасжанов Б. Р. Жетісай 2008 «Метеорология және климатология» iconЛекция: 15 Семинар: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 р б- 30 балл Р. Б- 30 балл Емтихан -40 балл ∑: 100 балл Лектор: Сырбаева а жетісай 2009ж «Қазақстан табиғатын зерттеу тарихы»
«Қазақстан табиғатын зерттеу тарихы» пәні бойынша 050116-«География» мамандығының студенттерінің обсөЖ сабақтарының білімін бақылауға...
Лекция: 45 СӨЖ: 45 обсөЖ: 45 Лектор: Тасжанов Б. Р. Жетісай 2008 «Метеорология және климатология» iconРеферат Баяндама
Метеорология және климатология” пәні бойынша 050116-«География» мамандығының 1-курс студенттерінің 1-2 семестрдегі білімін бақылауға...
Лекция: 45 СӨЖ: 45 обсөЖ: 45 Лектор: Тасжанов Б. Р. Жетісай 2008 «Метеорология және климатология» iconГеографические науки
Байшоланов, С. С. Метеорология және климатология: Оқу-әдістемелік құрал / Сәкен Советұлы Байшоланов; әл-Фараби атын. ҚазМҰУ, Геогр...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница