Қмму ф 4/3-07/02
Скачать 54.34 Kb.
НазваниеҚмму ф 4/3-07/02
Дата конвертации20.02.2016
Размер54.34 Kb.
ТипДокументы
источникftp://ftp01.kgmu.kz/Obshaya medicina/1 kurs/Eolog_Ustoich_Razvit/kaz/metod recom/SR
ҚММУ Ф 4/3-07/02

ҚММУ БЕ 4/02


Қарағанды мемлекеттік медицина университеті

Тағам гигиенасы, жалпы гигиена және экология кафедрасы

(жалпы гигиена және экология курсы)


Оқытушылардың жетекшілігімен студенттердің өзіндік жұмысына арналған әдістемелік нұсқау


Тақырыбы: «Экожүйе және экожүйе бұзылуының қайта қалпына келтіру мәселелерінің орта модифицирлік рөлі. Сырқаттанушылық ортаға қарсыласу факторы ретінде»


Пән: «Экология және тұрақты даму»

Мамандығы: 5В 130100 «Жалпы медицина»

Курс: 1


Қарағанды 2014


Жалпы гигиена және экология курсының отырысында талқыланды

Хаттама № _1___ «_29_»____08_____2014 ж.


Жалпы гигиена және экология

Курсына жауапты _______________ Калишев М.Г..


Тақырыбы: «Экожүйе және экожүйе бұзылуының қайта қалпына келтіру мәселелерінің орта модифицирлік рөлі. Сырқаттанушылық ортаға қарсыласу факторы ретінде»


 • Мақсаты: адам мен қоршаған ортаның өзара қатынасының заңдылықтары туралы білімді, адамның тіршілік ететін ортасы мен оның денсаулық жағдайының арасындағы себіпті-істі байланыстырдың түсінігін студенттерде қалыптастыру
 • Оқыту міндеттері:

- табиғи ресурстардың жіктелуімен таныстыру

 • табиғи ресурстарды мемлекеттік реттеудің негізгі механизмдерімен және табиғатты ұтымды пайдалану әдістерімен таныстыру

 • табиғатты қорғау шаралары мен ұтымды пайдалануды насихаттау үшін экологиялық білімді қолдану
 • Жүргізу формасы: тестілеу, рефераттарды дайындау, эссе, презентациялар, оқытушымен кеңес
 • Тақырып бойынша тапсырма:

- сабақтың тақырыбы бойынша негізгі әдебиет көздерін игеру;

- халық денсаулығының көрсеткіштерін, байқау бірлігін анықтау

- халық денсаулығы жағдайын көрсететін негізгі демографиялық көрсеткіштерді есептеу

- халық денсаулығының көрсеткіштері бойынша қоршаған орта жағдайын бағалау • Тарату материалдары: рефераттың құрылымы мен безендірілуіне қойылатын талаптар

Ұсынылатын әдебиеттер:

Орыс тілінде:

Негізгі:

 1. Кенесариев У.И., Жакашов Н.Ж. Экология и здоровье населения: Учебник для медицинских ВУЗов и колледжей. Алматы. 2002. – 260 с.

 2. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2010. – 602 с.

 3. Передельский Л.В. Экология : учебник / Л. В. Передельский, В. И. Коробкин, О. Е. Приходченко. - М.: Проспект, 2009. - 512 с.


Қосымша:

 1. Экологический кодекс Республики Казахстан : Принят 9 января 2007г. - Алматы: Бико, 2007. - 192 с. - (Прил. к "Официальной газете").

 2. Концепция перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007 — 2024 годы. – одобрена Указом Президента РК от 14 ноября 2006 года.

 3. Концепция перехода Республики Казахстан к «Зеленой экономике». – Астана, 2013. – 53 с.

 4. Медицинская экология : учеб. пособие для студ. мед. вузов / ред. А. А. Королев. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Академия, 2008. - 208 с.

 5. Экология города : учеб. пособие / ред. В. В. Денисов. - М. : МарТ, 2008. - 832 с.

 6. Методические рекомендации по проведению социально-гигиенического мониторинга населенных пунктов, прилегающих к территориям, подверженным воздействиям космодрома "Байконур" и улучшению здоровья населения. - Алматы, 2008. - 20с.

 7. Коваленко Л.И. Основы экологии и охраны природы : учебник / под ред. А. П. Арзамасцева. - М. : Медицина, 2008. - 416 с.

 8. Папа О.М. Социальная экология : учеб. пособие. - М.: Дашков и К, 2010. - 176 с.

 9. Экология промышленного региона и здоровье населения: материалы Республиканской научно-практической конференции, посвященной 70-летию академика НАН РК Г.А.Кулкыбаева, 22-23 октября 2010 г. / КГМУ; гл. ред. Ж. Е. Баттакова. - Караганды, 2010. - 463 с

 10. VI Международная научно-практическая конференция «Экология. Радиация. Здоровье», 28 авг.2010г. - 432с.

 11. Шапошникова И.А. Таблица Менделеева в живых организмах: универсальное учеб. пособие по биологии, химии и экологии / И. А. Шапошникова, И. В. Болгова. - М.: БИНОМ, 2010. - 248 с.

 12. Северный Казахстан: проблемы и решения: монография / Ю. А. Габов [и др.]. - Астана, 2011. - 254 с.

 13. Центральный Казахстан: проблемы и решения: монография / Ю. А. Габов [и др.]. - Караганда, 2011. - 298с


Қазақ тілінде:

Негізгі әдебиет:

 1. Кенесариев Ү.И. Экология және тұрғындар денсаулығы : Оқу қуралы. - Алматы : Эверо, 2009. - 250 б.

2. Кенесариев Ү.И. Экология және халық денсаулығы : медициналық жоғары оқу орындар мен колледждерге арналған оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2009. - 250б.

Қосымша:

Экология.Радиация.Денсаулық : VI-ші Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, тамыз 28,2010ж. - Семей, 2010. - 432 с

Экология. Радиация. Денсаулық : VII-ші халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция тамыз 27,2011ж. - Семей, 2011. - 328 с.


Ағылшын тілінде:

Bodenova T.G. Elected lectures on ecology : Educatіonal manual / Bodenova, T.G., Kalіsһev M.G. - Karaganda, 2008. - 92 с


  • Бақылау

1. Шектелген табиғи өмірге қолайлы кеңістікте өмір сүретін өзарақатынасты және өзаратәуелді түрлердің жиынтығы аталады :

- популяция

- индивид

- дара

- ағза

+ қауымдастық


2. Ғылымға «экожүйе» терминін енгізген ғалым

- К. Рулье

- Н. Северцов

- В.Вернадский

- Э. Геккель

+ Э. Тенсли


3. Қазіргі кездегі биосфера туралы ілімнің негізін қалаушы

- Э. Тенсли

- К. Рулье

- Н. Северцов

+ В.Вернадский

- Э. Геккель


4. Аутэкология - дегіміз:

- экожүйе бойынша ғылым

+ ағза экологиясы

- қолданбалы экология

- биосфера туралы ғылым

- орта факторлары туралы ғылым


5. Популяцияның қоршаған ортамен байланысын, олардың құрылымы мен динамикалық есептелуін оқытатын экологияның бөлімі

+ демэкология

- синэкология

- аутэкология

- медициналық экология

- санитарлық экология


6. «Тірі ағзаға әсер етуші барлық экологиялық факторлардың оңтайлы әсерінің шегі болады» - ережесі сипатталады: - закона минимума

- максимум заңы

+ оптимум заңы

- болдырмау заңы

-толеранттылық заңы


7. «Экологиялық қусытары бірдей, экологиялық қажеттіліктері ұқсас болып келетін екі түр бір аймақта өмір сүре алмайды» - маңызды заң

- Реди қағидасы

- толеранттылық заңы

+ Гаузе заңы (исключения)

- шектеуші фактор заңы

- оптимум (заңы) қағидасы


8. Тіршілік болған немесе болып жатқан сонымен қатар үнемі тірі ағзалардың әсеріне ұшырайтын немесе ұшырап жатқан жер қабығы -

- экожүйе

+ биосфера

- биоценоз

- биогеоценоз

- экологиялық қуыс


9. Академик В.И. Вернадскийдің – қазіргі заманға сай қалыптастырған ғылымы :

- гидросфера туралы

- литосфера туралы

- атмосфера туралы

- экожүйе туралы

+ биосфера туралы


10. Тірі ағзалар мен оны қоршаған абиотикалық ортасы бір-бірімен функционалды байланысқан тұрақты, өзін-өзі реттейтін, кеңістіктік шектелінген табиғи жүйе:

- биоценоз

- ароморфоз

- биологиялық регресс

+ биогеоценоз

- қауымдастық

Похожие:

Қмму ф 4/3-07/02 iconҚмму өӘК төрағасы м.ғ. д., профессор В. Б. Молотов-Лучанский
Молотов-Лучанский Вилен Борисович – м.ғ. д., ҚМму оқу-тәрбие жұмыстары жөніндегі проректоры
Қмму ф 4/3-07/02 iconҚмму ф 4/3-05/03
Тақырыбы: «Қазақ мәдениетіндегі философия феномені. Қазақтардың халық медицинасы»
Қмму ф 4/3-07/02 iconҚмму ф 4/3-05/03
Тақырыбы: «Қазақ мәдениетіндегі философия феномені. Қазақтардың халық медицинасы»
Қмму ф 4/3-07/02 iconҚмму ф. 4/3-07/03
Тақырыбы: Қазіргі Қазақстанның дамуы мәселелері бойынша қолданбалы әлеуметтік зерттеулер
Қмму ф 4/3-07/02 iconҚмму ф. 4/3 – 08/02
Тақырыбы: Қазақстан Республикасының азаматтық құқығының негіздері. Медицина қызметінің түрлері
Қмму ф 4/3-07/02 iconҚмму ф 4/3-06/03
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқаулық
Қмму ф 4/3-07/02 iconҚмму ф 4/3--06/03
Оқытушының жетекшілігімен студеттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Қмму ф 4/3-07/02 iconҚмму ф 4/3-06/03
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқаулық
Қмму ф 4/3-07/02 iconҚмму ф. 4/3-07/03
Тақырыбы: Қазіргі Қазақстанның дамуы мәселелері бойынша қолданбалы әлеуметтік зерттеулер
Қмму ф 4/3-07/02 iconҚмму ф 4/3-07/03
Жұмабаев У., Әубәкіров Ә. Б., Досаев Т. М. ж т б. Адам анатомиясы, атлас. І,II, III, IV том. Астана: «Фолиант», 2005
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница