Курсы және оқу семестрі 2 курс, ІҮ семестр Семей 2014
Скачать 269.15 Kb.
НазваниеКурсы және оқу семестрі 2 курс, ІҮ семестр Семей 2014
страница2/3
Рыманов Д М
Дата конвертации20.02.2016
Размер269.15 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://sirius.ssmu.kz/fs/_15/02/06/54d43ab6d4ec2.DOC
1   2   3

4. Реквизитке дейінгі: оқушыларда білім, іскерлік пен дағдының белгілі бір минимумның болуын, жаратылыстанулық және гуманитарлық ғылымдар саласынан мәлімет беретін орта білімнің бар болуын, керекті әдебиетті іздей әрі таба білу және оны сыни-талдау тезінен өткізіп, игере білу қабілеттерін жорамалдайды. Бұл пәнді оқып-үйренгенде студент ғылыми зерттеулердің әдіснамасы бойынша оның жай-күйі және ең перспективті бағыттары туралы білім алады. Сондықтан философияны табысты игеру үшін бұл курсты оқып-үйренуге кіріспес бұрын өтілетін мынадай пәндермен таныстық қажет: Қазақстан тарихы, мәдениеттану, әлеуметтану, саясаттану, экономикалық теория негіздері, психология, медициналық физика, адам анатомиясы.


5.Реквизиттен кейінгі: философия мәдениеттану, әлеуметтану, саясаттану, психология, дінтану, педагогика, құқық, өнертану, қазіргі заманғы жаратылыстану тұғырнамалармен ең тығыз байланыста. Медициналық жоғары мектепте теориялық және клиникалық медицинаның философиялық мәселелеріне көңіл аудару керек. (Адам анатомиясы, қалыпты және патологиялық физиология, ішкі аурулардың пропедевтикасы, невропатология, госпитальдық терапия және хирургия)


6. Пәннің қысқаша мазмұны: философия - адамның дүниеге деген қатынасы, болмыс, таным және дамудың жалпы принциптері туралы ілім. Философия адамның кез келген рухани-практикалық қызметінің дүниегекөзқарасы және методологиясы болып табылады. Философияда әлемдік және отандық философияның негізгі бағыттары мен мәселелері қарастырылады. Философия - дүниені танудың ерекше формасы, адам болмысының жалпы принциптері мен негіздері туралы, адамның табиғатқа, қоғамға және рухани өмірге деген қатынастың мәндік сипаты туралы білімдер жүйесін жасайды.


7. Сабақтардың тақырыптық жоспары


Дәрістердің тақырыптық жоспарыДәрістердің тақырыптарының атауы

Сағаттар саны

1

Философия, оның пәні және қызметтері.


2

2

Шығыс мәдениетіндегі философия феномені.


2

3

Антика мәдениетіндегі философия. Ортағасырлық мәдениеттегі философия феномені.

2

4

Исламдық ортағасырлық мәдениет контексіндегі арабтық-мұсылмандық философия.

Реннесанс пен Реформация мәдениетіндегі философия

2

5

Жаңа Заман мәдениетіндегі батысеуропалық философия. ХІХ ғасыр мәдениетіндегі батысеуропалық философия


2

6

ХІХғ.-ХХғ. басындағы ресейлік мәдениет контескіндегі орыс философиясы. Қазақ мәдениетіндегі философия феномені.


2

7

ХХ - ХХІ ғ. Батыс философиясы.

2

8

Болмыс философиясы.

Философиялық антропология.

2

9

Әлеуметтік философия.

Эпистемология.

2
Барлығы:

18


Семинар (тәжірибелік) сабақтардың тақырыптық жоспарыСабақ тақырыбының атауы

Сағаттар саны

1

Философия, оның пәні мен қызметтері.

1,8

2

Ежелгі Үнді мен Ежелгі Қытайдың дүниетанымы мен философиясы.

1,8

3

Антикалық дәуірдегі философия.

1,8

4

Ортағасырлық батысевропалық философия. Қайта өрлеу дәуіріндегі батыевропалық философияның ерекшеліктері.

1,8

5

Арабтық - мұсылмандық Шығыстың ортағасырлық философиясы.

1,8

6

Батысевропалық Жаңа заман философиясы.

1,8

7

Классикалық неміс философиясы.

1,8

8

Маркстік философия: тарихы мен қазіргісі.

1 аралық бақылау.

1,8

9

Ресей мен Қазақстанда философиялық ойдың қалыптасу және даму тарихы.

1,8

10

ХХ – ХХІғғ. философиялық ойдың дамуы.


1,8

11

Философияның салалары ретінде онтология мен антропологияның даму тарихы мен ерекшеліктері.

1,8

12

Әлеуметтік философия.

1,8

13

Таным философиясы (эпистемология)және медицинадағы танымдық үрдістің ерекшеліктері.

1,8

14

Медициналық диагноз қоюда диалектиканың мүмкіндіктері.

1,8

15

Тарихи процесстің бірлігі мен көптүрлілігі. Саясат және саяси сана.

2 аралық бақылау.

1,8
Барлығы:

27 с.8. Студенттердің өздік жұмысына арналған тапсырмалар


Студенттің өздік жұмысын (СӨЖ) ұйымдастырудың жоспары
СӨЖ тақырыбы/

тақырыпшасы

СӨЖ тапсырмалары/

өткізу түрі

СӨЖ бақылау түрлері

СӨЖ бақылау кестесі (мерзімі)

Сағаттар саны

1

Философия мәдениеттің феномені ретінде.

Эссе, реферат, презентация, тест дайындау, рольдік ойынға сценарий жасауқорғау, сұрақтар емтиханға енгізілген

2апта


1,5

2

Ежелгі Үнді мен Қытай мәдениеті.

Эссе, реферат, презентация, тест дайындау, рольдік ойынға сценарий жасау
қорғау, сұрақтар емтиханға енгізілген

2 апта

1,5

3

Ежелгі Рим философиясындағы адам және дүние.

Эссе, реферат, презентация, тест дайындау, рольдік ойынға сценарий жасау


қорғау, сұрақтар емтиханға енгізілген

3 апта

1,5

4

Ортағасырлардағы номинализм және реализм.

Эссе, реферат, презентация, тест дайындау, рольдік ойынға сценарий жасау


қорғау, сұрақтар емтиханға енгізілген

3 апта

1,5

5

Авиценнаның философиясы мен медицинасы.

Эссе, реферат, презентация, тест дайындау, рольдік ойынға сценарий Эссе, реферат, презентация, тест дайындау, рольдік ойынға сценарий жасау

қорғау, сұрақтар емтиханға енгізілген

4 апта

1,5

6

Реформацияның әлеуметтік утопиялары.

Эссе, реферат, презентация, тест дайындау, рольдік ойынға сценарий жасау


қорғау, сұрақтар емтиханға енгізілген

4 апта

1,5

7

Батысевропалық ағартушылық философиясы.

Эссе, реферат, презентация, тест дайындау, рольдік ойынға сценарий жасау


қорғау, сұрақтар емтиханға енгізілген

5 апта

1,5

8

Классикалық неміс философиясы

Эссе, реферат, презентация, тест дайындау, рольдік ойынға сценарий жасау


қорғау, сұрақтар емтиханға енгізілген

5 апта

1,5

9

Маркстік философияның қалыптасуы.

Эссе, реферат, презентация, тест дайындау, рольдік ойынға сценарий жасау


қорғау, сұрақтар емтиханға енгізілген

6 апта

1,5

10

Позитивистік философияның қалыптасуы.(Кант, Спенсер,Авенариус, Мах).

Эссе, реферат, презентация, тест дайындау, рольдік ойынға сценарий жасау


қорғау, сұрақтар емтиханға енгізілген

6 апта

1,5

11

Постмодернизм (Делез, Дерида). Адам және қоғам болмысы

Эссе, реферат, презентация, тест дайындау, рольдік ойынға сценарий жасау


қорғау, сұрақтар емтиханға енгізілген

7 апта

1,5


12

Тіл философиясы ХХғ. философияның феномені ретінде. (герменевтика, структурализм, неопозитивизм)

Эссе, реферат, презентация, тест дайындау, рольдік ойынға сценарий жасау


қорғау, сұрақтар 1,51,5емтиханға енгізілген

7 апта

1,5

13

Экзистенциальдық философия адамның мәні мен тіршілігі туралы.(Ж.П.Сартр, А.Камю)

Эссе, реферат, презентация, тест дайындау, рольдік ойынға сценарий жасау


қорғау, сұрақтар емтиханға енгізілген

8 апта

1,5

14

Орыс философиясының даму ерекшеліктері.

Эссе, реферат, презентация, тест дайындау, рольдік ойынға сценарий жасау


қорғау, сұрақтар емтиханға енгізілген

8 апта

1,5

15

Қазақ философиясының қалыптасу мен даму ерекшекліктері.

Эссе, реферат, презентация, тест дайындау, рольдік ойынға сценарий жасау


қорғау, сұрақтар емтиханға енгізілген

10 апта

1,5

16

Онтологияның негізі мәселелері.


Эссе, реферат, презентация, тест дайындау, рольдік ойынға сценарий жасау


қорғау, сұрақтар емтиханға енгізілген

10 апта

1,5

17

Философиялық антропология: ойдың даму тарихы мен негізгі мәселелері

Эссе, реферат, презентация, тест дайындау, рольдік ойынға сценарий жасау


қорғау, сұрақтар емтиханға енгізілген

11 апта

1,5

18

Әлеуметтік философия философиялық білімнің саласы ретінде

Эссе, реферат, презентация, тест дайындау, рольдік ойынға сценарий жасау


қорғау, сұрақтар емтиханға енгізілген

11 апта

1,5

19

Даму концепциялары: формальды логика, диалектика, синергетика

Эссе, реферат, презентация, тест дайындау, рольдік ойынға сценарий жасау


қорғау, сұрақтар емтиханға енгізілген

12 апта

1,5

20

Ғылыми танымның деңгейлері мен әдістері.

Эссе, реферат, презентация, тест дайындау, рольдік ойынға сценарий жасау


қорғау, сұрақтар емтиханға енгізілген

12 апта

1,5

21

Адамгершіліктік және эстетикалық сана.

Эссе, реферат, презентация, тест дайындау, рольдік ойынға сценарий жасау


қорға1,5у, сұрақтар емтиханға енгізілген

13 апта

1,5

22

Мәдениеттің даму заңдылықтары.

Эссе, реферат, презентация, тест дайындау, рольдік ойынға сценарий жасау


қорғау, сұрақтар емтиханға енгізілген

13 апта

1,5

23

Э. Фроммның «Махаббат өнері» шығармасы.

Эссе, реферат, презентация, тест дайындау, рольдік ойынға сценарий жасау


қорғау, сұрақтар емтиханға енгізілген

14 апта

1,5

24

Диагноз теориясы таным теориясы ретінде.

Эссе, реферат, презентация, тест дайындау, рольдік ойынға сценарий жасау


қорғау, сұрақтар емтиханға енгізілген

14 апта

1,5

25

Географиялық детерминизм және қазіргі Қазақстанның геосаясаты.

Эссе, реферат, презентация, тест дайындау, рольдік ойынға сценарий жасау


қорғау, сұрақтар емтиханға енгізілген

15 апта

1,5

26

Антропологиялық мәселе ХХғ. ғаламдық проблема ретінде.

Эссе, реферат, презентация, тест дайындау, рольдік ойынға сценарий жасау


қорғау, сұрақтар емтиханға енгізілген

15 апта

1,5

27

Дианоз қоюда диалетиканың заңдары мен категориялырының маңызы

Эссе, реферат, презентация, тест дайындау, рольдік ойынға сценарий жасау


қорғау, сұрақтар емтиханға енгізілген

16 апта

1,5

28

Медицина философиясы.

Эссе, реферат, презентация, тест дайындау, рольдік ойынға сценарий жасау


қорғау, сұрақтар емтиханға енгізілген

16 апта

1,5

29

Гендерлік философия

Эссе, реферат, презентация, тест дайындау, рольдік ойынға сценарий жасау


қорғау, сұрақтар емтиханға енгізілген

17 апта

1,5

30

Философияның білім берудегі рөлі.

Эссе, реферат, презентация, тест дайындау, рольдік ойынға сценарий жасау


қорғау, сұрақтар емтиханға енгізілген

17 апта

1,5
Барлығы:


45 с.

1   2   3

Похожие:

Курсы және оқу семестрі 2 курс, ІҮ семестр Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі 1 курс 1 семестр Семей 2014
Казакстан Республикасы Денсаулық сақтау министірлігі Астана 2007 ж Типтік оқу бағдарламасының негізінде
Курсы және оқу семестрі 2 курс, ІҮ семестр Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі 1 курс 1 семестр Семей 2014
Казакстан Республикасы Денсаулық сақтау министірлігі Астана 2007 ж Типтік оқу бағдарламасының негізінде
Курсы және оқу семестрі 2 курс, ІҮ семестр Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі: 2 курс, 4 семестр Семей 2014
Пәннің Жұмыс бағдарламасын Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі 2 курс, ІҮ семестр Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі 2 курс, ІҮ семестр Семей 2014
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі 2 курс, ІҮ семестр Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі: 1 курс, 1,2 семестр Семей 2014
Пәннің Жұмыс бағдарламасы тағамтану және гигиеналық пәндер кафедрасымен «Экология және тұрақты даму» Типтік оқу бағдарламасының негізінде...
Курсы және оқу семестрі 2 курс, ІҮ семестр Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі 2 курс, 4 семестр Семей 2014
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) Қазақстан тарихы және жалпы білім беру пәндер кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі 2 курс, ІҮ семестр Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі 2 курс, ІҮ семестр Семей 2014
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) Қазақстан тарихы және жалпы білім беру пәндер кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі 2 курс, ІҮ семестр Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі 2 курс, ІІІ іү семестр Семей 2014
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі 2 курс, ІҮ семестр Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі: 1 курс, 1 -2 семестр Семей 2014
Пәннің силлабусы «Құқық негіздері» пәні Қазақстан тарихы және жалпы білім беру пәндер кафедрасы құрастырылды
Курсы және оқу семестрі 2 курс, ІҮ семестр Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі: 1- курс, 1 семестр Семей, 2014
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) информатика пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы негізінде Қазақстан тарихы және жалпы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница