Химия курсымен фармацевтикалық пәндер кафедрасы
Скачать 334.16 Kb.
НазваниеХимия курсымен фармацевтикалық пәндер кафедрасы
страница1/2
Дата конвертации20.02.2016
Размер334.16 Kb.
ТипДокументы
источникftp://ftp01.kgmu.kz/FARM/1 kurs/Neorganicheskaya chimia/kaz/SILLABUS/Silabus.doc
  1   2
Ф КГМУ 4/3-03/02

ПП КГМУ 4/02

ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

Химия курсымен фармацевтикалық пәндер кафедрасы


NH 1111

Бейорганикалық химия бойынша

Силлабус

5В110300 "Фармация" мамандығына арналған


Оқу сағаттарының/кредиттердің көлемі 90 сағат (2 кредит)


Курс 1


Семестр 1


Қарағанды 2014

Силлабус «Бейорганикалық химия» пәні бойынша 5В110300 «Фармация» мамандығы үшін 04.09.2014 жылы бекітілген жұмыс бағдарламасы негізінде құрастылылған..


Силлабус химия курсымен фармацевтикалық пәндер кафедрасы мәжілісінде қарастырылып және бекітілді.


02. 09.2014 ж. Хаттама № 1____


Курсқа жауапты ____________Власова Л.М. • Кафедра туралы мәлімет: Кафедра Ерубаев көш., 18, 2-корпустың 3-этажында орналасқан. Кафедрада 13 оқытушы жұмыс жасайды. Кафедра көп жылдан бері биологиялық белсенді заттардың синтезін зерттеумен айналысады.

 • Оқытушылар туралы мәлімет

 1. Реметова Назигуль Сериковна химия курсының аға оқытушысы. Педагогикалық өтілі 8 жыл. Remetova @kgmu.kz,

Оқытушының ғылыми қызығушылығының бағыты - Потенциометриялық титрлеу әдістерін зерттеу.

Оқытушының оқыту тілі мемлекеттік тіл, яғни қазақ тілінде. Оқытушы тәжірибелік сабақ, студенттердің оқытушымен өздік жұмысын мемлекеттік тілде жүргізеді.

 1. Тулегенова Жумагуль Мусаевна, химия курсының оқытушысы. Педагогикалық өтілі 13жыл. Tulegenova @kgmu.kz,

Оқытушының ғылыми қызығушылығының бағыты - Химиялық реакциялардың энергетикалық айналымын зерттеу.

Оқытушының оқыту тілі мемлекеттік тіл, яғни қазақ тілінде. Оқытушы тәжірибелік сабақ, студенттердің оқытушымен өздік жұмысын мемлекеттік тілде жүргізеді.

Пәннің саясаты: Студенттер кафедраның талабы бойынша сабаққа халат, қалпақ және екінші аяқ киіммен келулері қажет.Студенттер сабақ басталудан 15 минут бұрын келуі қажет. Сабақ уақытында мобильді телефондар қолдануға тиым салынады. Сабаққа қатысу және босатқан сабақты өтеу рейтинг жүйесінің шартына сәйкес жүргізіліді. 28.08.2014 ж.бекітілген «Білімалушылардың үлгерімін бағалаудың рейтингтік жүйесі туралы ережесінде» п. 6. көрсетілген.

Оқытудың дәстүрлі әдістерінен дәріс-сұқбат, пробдемалық лекция, семинарлық сабақ, зертханалық сабақ, тәжірибелік сабақтар ал, белсенді оқыту әдістерінен TBL немесе командалық –негізгі әдіс қолданылады. Миллердің пирамидасының есепке алу арқылы бағалау әдістері қолданылады.

Ағымды сабақтың бағалары оқытушы журналға 100 балдық шкаламен қойылады. Студенттер пәнді игеру барысында пән бойынша тарауларды бағдарламалық материалға сәйкес 3 аралық бақылау және 1 қорытынды бақылау тапсырады. Егер студент пәннің бағдарламасын орындамаса қорытынды бақылауды тапсыруға жіберілмейді. Қорытынды бақылау жазбаша тест түрінде өтеді.


Кіріспе:

Бұл бағдарлама медициналық ЖОО-ның «Фармация» мамандығына арналған. Дәрістер мен практикалық сабақтардың ұсынылған тақырыптары аталған мамандық бойынша мамандарды дайындау сипатына сәйкес келеді. Пәнді фармацевтикалық факультетте оқытудың негізгі мақсатына химиялық түсініктер мен заңдарды провизордың қызметіне қажетті химиялық процестер мен құбылыстарға қатысты меңгеру жатады. Бейорганикалық химия физикалық және коллоидтық, аналитикалық, токсикологиялық, фармацевтикалық химия курстарының зерттеу негіздерін қалайды. Бағдарлама бойынша бейорганикалық химия курсының аса маңызды тақырыптарын талдау қарастырылған.


 • Пәннің мақсаты:

Қазіргі кездегі бейорганикалық химияның жалпы теориялық негіздеріне және меңгерілген теориялық білімді элементтердің және олардың қосылыстарының қасиеттерін сипаттау, сол сияқты провизордың дәрілік заттарды дайындау және изотоникалау, тиімді дәрілік формаларды сараптау, стандарттау және зерттеу барысында қажетті болатын химиялық процестер мен құбылыстардың заңдылықтарына мінездеме беру үшін пайдалануға үйрету. • Оқыту міндеттері

 • студенттердің қазіргі кездегі химия ғылымы және элементтердің, олардың қосылыстарының химиясы туралы тыңғылықты білімін қалыптастыру;

 • химиялық байланыстың табиғаты және фармацияда қолданылатын химиялық қосылыстардың құрылысы туралы жүйелі білімді қалыптастыру;

 • химиялық процестердің жүру мүмкіндігін болжауға үйрету;

 • нақты концентрациялы ерітінділерді дайындау бойынша есептеулер жасауға үйрету;

 • фармацевтикалық препараттарды алу үшін қолданылатын бейорганикалық заттардың қасиеттері туралы білімді пайдалануға үйрету.
 • Оқытудың соңғы нәтижелері
Дескрипторлар

Оқытудың соңғы нәтижесі

Құзыреттер*А

Сол саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қосқанда, оқыған саласы бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу

атом құрылысы және химиялық байланыс теорияларының негізгі қағидаларын анықтама береді.

1, 4

электролиттік диссоциация теориясының қағидаларын жүйелеп баяндайды

1, 4

химиялық термодинамика мен кинетиканың негізгі заңдарын қысқаша сипаттайды1, 4

тотығу-тотықсыздану реакцияларының теориясын тұжырымдайды1, 4

комплекстік қосылыстардың құрылысын және қасиеттерін көрсетеді1, 4

s,p,d-элементтердің және олардың қосылыстарының сипатты қасиеттерінінің маңызын көрсетеді

2, 4, 5

Жалпы теориялық химия негіздерін сипаттау

2, 4, 5ВОсы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білуәртүрлі концентрациялы ерітінділер дайындау үшін қажетті есептеулер жүргізеді. Ерітінділердің тығыздығын және рН-ын анықтайды.

2, 4, 5

қышқылдар, негіздер, тұздар, тотықтырғыштар, тотықсыздандырғыштардың эквиваленттік молярлық массасын есептейді

2, 4, 5

практикалық есептерді шығару барысында анықтамалық материалдарды (диссоциация константалары, комплекстік қосылыстардың тұрақсыздық константалары, стандартты электродтық потенциалдар) пайдаланады

2, 4, 5

қарапайым химиялық операцияларды орындау: заттарды еріту, ерітінділер дайындау, қыздыру, сұйылтуды орындайды.3,5,6

қарапайым химиялық құралдарды пайдалану: химиялық ыдыс, техникалық таразылар, термометр, ареометр пайдаланады

3,5,6

химиялық реакциялардың жылу эффектсін эксперимент бойынша жүргізеді

2,4,5С

Дәйектемелер құрастыру және оқыған саласындағы проблемаларды шешу

реакциялардың барлық түрлерінің өнімдерін болжауын бағалап түсіндіріп береді

4,5,7

реакциялардың нақты жағдайдағы өз бетінше жүру мүмкіндігін болжайды.4,5,7


D

Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып,пайымдаулар жасауға қажет ақпараттарды жинау және интерпретациялауды жүзеге асыру.


қарастырылатын заттардың биологиялық маңызы туралы түсінідіреді

4,7,8
Ақпараттарды,идеялар, проблемалар және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де хабарлау.

сандық және сапалық аймағында

дәрілік заттарды талдау, органикалық заттардың биохимиялық ролі, заттарды инструментальды талдау.

2

Құзыреттер тізімі: 1. Жалпы білімділігі. 2. Биомедициналық ғылымды білу. 3. Коммуникативтік дағдылар. 4. Үнемі өзін-өзі жетілдіру. 5. Ғылыми зерттеу дағдылары. 6. Командамен жұмыс жасау дағдылары. 7. Кәсібилік. 8. Клиникалық дағды немесе дәрімен қамтамасыз ету саласындағы дағдысы немесе қоғамдық денсаулықсақтау басқару және профилактикалық медицина дағдылары (мамандығына байланысты).


 • Реквизитке дейінгі;

мектеп пәндері - химия, физика, математика, биология

 • Реквизиттен кейінгі:

Аналитикалық химия, физикалық және коллоидтық химия, органикалық химия, фармацевтикалық химия, токсикологияқ химия, дәрілік формалардың технологиясы.


 • Пәннің қысқаша мазмұны:


Атомның құрылысы, химиялық байланыс. Химиялық реакциялардың энергетикасы және бағыты. Химиялық тепе-теңдік. Химиялық реакциялардың жылдамдығы. Ерітінділер туралы ілім. Электролит ерітінділерінің химиялық реакциялары және тепе-теңдігі. Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Комплекстік қосылыстар. s, p, d, - элементтердің және олардың маңызды қосылыстарының негізгі қасиеттері.


Дәрістер, тәжірибелік сабақтар, оқытушының басқаруымен студенттердің өзіндік жұмыстары (ОСӨЖ), студенттердің өзіндік жұмыстары (СӨЖ) тақырыптарының жобалы жоспарлары


Дәрістердің жобалы тақырыптық жоспары
Тақырыптың аталуы

Жүргізілу түрі

ұзақтығы

құзыреттер

1 кредит

 1. 1

Химияның негізгі түсініктері мен заңдары. Атом құрылысы. Д.И. Менделеев элементтерінің периодтық заңы мен периодтық жүйесі.

дәріс-сұхбат

1

1,2,3,4

 1. 2

Химиялық байланыстың табиғаты, молекулардың құрылысы.

дәріс-сұхбат

1

1,2,3,4

 1. 3

Термохимия және термодинамика элементтері. Химиялық үдерістердің жүру заңдылықтары.

проблемалық

1

1,2,3,4

 1. 4

Химиялық реакциялардың кинетикасы.

дәріс-сұхбат

1

1,2,3,4

 1. 5

Химиялық тепе-теңдік.

дәріс-сұхбат

1

1,2,3,4
Барлығы
5
2 кредит

 1. 1

Ерітінділер туралы ілім.

дәріс-сұхбат

1

1,2,3,4

 1. 2

Ерітінділердегі химиялық реакциялар және тепе-теңдіктер.

дәріс-сұхбат

1

1,2,3,4

 1. 3

Гидролиттік үдерістер.

дәріс-сұхбат

1

1,2,3,4

 1. 4

Электрон тасымалдау реакциялары (тотығу-тотықсыздану реакциялары)

дәріс-сұхбат

1

1,2,3,4

 1. 5

Кешенді қосылыстар.

дәріс-сұхбат

1

1,2,3,4
Барлығы
5
3 кредит

 1. 1

s-элементердің химиясы, олардың қосылыстары мен қасиеттері

дәріс-сұхбат

1

1,2,3,4

 1. 2

d - элементердің химиясы, олардың қосылыстары мен қасиеттері

дәріс-сұхбат

1

1,2,3,4

 1. 3

VIІ-VIІIВ топша элементтерінің химиясы.

дәріс-сұхбат

1

1,2,3,4

 1. 4

р - элементердің химиясы, олардың қосылыстары мен қасиеттері.

ІІІА - VА тобы элементтерінің химиясы. Азот, фосфор.

дәріс-сұхбат

1

1,2,3,4

 1. 5

VIА - VIIА тобы элементтерінің химиясы. Хлор. Биологиялық ролі, медицина мен фармацияда қолдануы.

дәріс-сұхбат

1

1,2,3,4
Барлығы
5


Зертханалық-тәжірибелік сабақтардың жобалы тақырыптық жоспары
Тақырыптың аталуы

Жүргізілу түрі

ұзақтығы

құзы-реттер

1 кредит

 1. 1

Химияның негізгі түсініктері мен заңдары.

Тақырыптық семинар

2

2,4

 1. 2

Эквивалент. Жай және күрделі заттардың молекулалық, атомдық және эквиваленттік массаларын анықтау.

Тақырыптық семинар

2

2,4

 1. 3

Термохимияның негізгі түсініктері. Химиялық реакциялардың жылу эффектерін анықтау.

Зертханалық жұмыс

2

2,5,6

 1. 4

Химиялық реакциялдың жымдамдығы. Химиялық реакциялдың жымдамдығына әртүрлі факторлардың әсері.

Зертханалық жұмыс

2

2,5,6

 1. 5

Химиялық тепе-теңдік

Зертханалық жұмыс

2

2,5,6
Барлығы
10
2 кредит

 1. 1

Ерітінділер. Белгілі концентрациядағы ерітінділерді дайындау.

Зертханалық жұмыс

2

2,3,6

 1. 2

Судың иондық көбейтіндісі. Сутектік көрсеткіш (рН) индикаторлар.

Зертханалық жұмыс

2

2,5,6

 1. 3

Тұздардың гидролизі.

Зертханалық жұмыс

2

2,5,6

 1. 4

Тотығу-тотықсыздану үдерістері.

Зертханалық жұмыс

2

2,5,6

 1. 5

Кешенді қосылыстар.

Зертханалық жұмыс

2

2,5,6
Барлығы
10
3 кредит

 1. 1

ІА- ІІА топтың s-элементтері, олардың қосылыстары мен қасиеттері.

Зертханалық жұмыс

2

2, 5, 6

 1. 2

ІВ - IIB топша элементтері, олардың қосылыстары мен қасиеттері.

TBL

(TEAM – BASED LEARNING,

Командалық бағытпен оқыту)

Зертханалық жұмыс

2

2, 3, 6

4

VI - VII В топша элементтері.

Зертханалық жұмыс

2

2, 5, 6

5

V-VIА топ элементтері.

Зертханалық жұмыс

2

2, 5, 6

6

VІІА топ элементтері.

Зертханалық жұмыс

2

2, 5, 6
Барлығы
10

ОЖСӨЖ тақырыптық жоспары:
Тақырыптың аталуы

Жүргізілу түрі

ұзақтығы

құзы-реттер

1 кредит

 1. 1

Атомның кванты – механикалық моделі. Квант сандары

Барлық туындаған сұрақтар бойынша оқытушымен кеңес

2

2, 4

 1. 2

Д.И.Менделеевтің периодтық заңы және элементтер жүйесі атом құрылысының кванттық теориясы тұрғысынан.

Барлық туындаған сұрақтар бойынша оқытушымен кеңес

1

2, 4

 1. 3

Химиялық байланыс түрлері. Валенттік байланыс теориясы (ВБ). Орбитальдардың гибридтену. Иондық және сутектік байланыс.

дәріс конспектілерін оқу

2

2,3

 1. 4

Молекулалық орбитальдар әдісінің негізгі шарттары. (МОӘ).Байланыстырушы және қопсытушы молекулалық орбитальдар МО. Энергетикалық диаграммалар.

глоссарий құру

2

2,3

 1. 5

Бөлім бойынша соңғы сабақ

жазбаша жұмыс

2

2,3

 1. 6

Термодинамиканың негізгі түсініктері мен заңдары.

Барлық туындаған сұрақтар бойынша оқытушымен кеңес

2

2, 4

 1. 7

Химиялық реакциялардың кинетикасы.

Барлық туындаған сұрақтар бойынша оқытушымен кеңес

2

2, 4

 1. 8

Бөлім бойынша соңғы сабақ

Аралық бақылау

2

2


15
2 кредит
 1. 1

Ерітінділер. Әртүрлі концентрация тәсілдері бойынша есептер шығару: массалық үлес, молярлы, эквиваленттің молярлы концентрацияcы, моляльды концентрация.

Барлық туындаған сұрақтар бойынша оқытушымен кеңес

2

2,3

 1. 2

Бейэлектролит ерітінділерінің коллигативті қасиеттеріне есеп шығару. Рауль және Генри заңдарын қолдану.

Барлық туындаған сұрақтар бойынша оқытушымен кеңес

2

2,4

 1. 3

Электролиттік диссоциациясы. Күшті және әлсіз электролиттер. Ерітінділердің қышқылдығын (рН) анықтау үшін есептер шығару.

Тесттік тапсырмалар құру

2

2, 4

 1. 4

Ерігіштік көбейтіндісі

Барлық туындаған сұрақтар бойынша оқытушымен кеңес

1

2,4

 1. 5

Гидролитикалық үдерістер. Гидролиз теңдеулері. Гидролиздің иондық тепе-тепеңдігінің ығысуына әсер ететін себептер.

Барлық туындаған сұрақтар бойынша оқытушымен кеңес

2

2,4

 1. 6

Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Реакция теңдеулерін құрастыру

және жартылай реакция әдісімен коффиценттерін таңдау.

Тапсырмаларды орындау

2

2,4

 1. 7

Кешенді қосылыстар. Кешенді қосылыстардың номенклатурасы, диссоциациясы. Кешенді қосылыстардың тұрақсыздану константасы.

Барлық туындаған сұрақтар бойынша оқытушымен кеңес

2

2,4

 1. 8

Бөлім бойынша соңғы сабақ

Аралық бақылау

2

2
Барлығы
15
3 кредит

1

Су – химиялық технологиялық технологияда, дәрілік препараттарды дайындауда биосферада кең тараған еріткіш. Судың кермектілігі және оның тірі ағзаларға әсері. Биожүйенің минералды балансындағы s – элементтердің биологиялық маңызы.

Барлық туындаған сұрақтар бойынша оқытушымен кеңес

2

2,5,7

2

VIІІВ топша элементтері. Темір, кобальт, никель олардың қосылыстары мен қасиеттері.

Барлық туындаған сұрақтар бойынша оқытушымен кеңес

2

2,5,7

3

VI-VIІВ топша элементтері. Хром. Марганец, олардың қосылыстары мен қасиеттері.

Барлық туындаған сұрақтар бойынша оқытушымен кеңес

2

2,5,7

4

ІІВ топшасының элементтері. Қосылыстары, қасиеттері.

реферат дайындау

2

2,5,7

5

V-VІА тобының элементтері. Азот. Күкірт. Қосылыстары, қасиеттері.

Барлық туындаған сұрақтар бойынша оқытушымен кеңес

2

2,5,7

6

ІІІА және ІVA тобының элементтері. Бор, алюминий, олардың қосылыстары мен қасиеттері. Көміртегі және германий топшасының элементтері, олардың қосылыстары мен қасиеттері.

Барлық туындаған сұрақтар бойынша оқытушымен кеңес

2

2,5,7

7

Бөлім бойынша соңғы сабақ

Аралық бақылау

2

2

9

Қорытынды кеңес

Барлық туындаған сұрақтар бойынша оқытушымен кеңес

1

2
Барлығы
15

СӨЖ тақырыбының жоспары:

Тақырыптың аталуы

Жүргізілу түрі

ұзақтығы

құзы-реттер

1 кредит

 1. 1

Атом құрылысының теориялық дамуының негізгі кезеңдері. Резерфордтың моделі. Бордың пастулаттары. Қазіргі кездегі кванттық теориясын негізгі қағидалары.

Тақырыпты өздігінен оқу,

реферат

5

4,5

 1. 2

Химиялық заттардың тазалығы мен оларды тазалау әдістері. Радиоактивтілік, изотоптар, олардың медицина мен фармацияда қолданылуы.

Тақырыпты өздігінен оқу,

реферат

5

4,5,8

 1. 3

Биожүйелердігі ферментативті катализ.

Тақырыпты өздігінен оқу,

реферат

5

4,5

15
2 кредит

 1. 1

Биологиялық жүйедегі осмос қысымының рөлі. Плазмолиз, гемолиз, тургор. Гипо-, изо- және гипертонды ерітінділер.

Тақырыпты өздігінен оқу,

реферат

5

4,5,8

 1. 2

Сольволиз және гидролиз реакциялары. Дәрілік препараттарды анализдеу, сақтау, алу кезіндегі гидролиздің рөлі. Ағзаға дәрілік заттардың химиялық үйлеспеушілігі.

Тақырыпты өздігінен оқу,

тесттік тапсырмаларды дайындау

5

4,5

 1. 3

Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Дәрілік заттардың метаболизміндегі ТТР-ның рөлі. Калий перманганатының тотықтырғыштық қасиетінің қолданылуы.

Тақырыпты өздігінен оқу,

тесттік тапсырмаларды дайындау

5Барлығы
15
3 кредит

 1. 1

Қосымша топтың d – элементтеріне жалпы сипаттама, оларға тән ерекшелік, ауыспалы тотығу дәрежелері, кешенді қосылыс түзуге қабілеттілігі. d – элементтердің биологиялық рөлі, олардың бейорганикалық препараттарын медицинада, фармацияда қолданылуы.

Тақырыпты өздігінен оқу, жоба

5

4,5

 1. 2

Азот, фосфор, күшән қосылыстарының медицина мен фармацияда қолданылуының химиялық негіздері туралы түсінік.

Тақырыпты өздігінен оқу, жоба

5

4,5

 1. 3

Қоршаған орта мен адам ағзасындағы микро- және макроэлементтер. Химия, экология және денсаулық.

Тақырыпты өздігінен оқу, жоба

5

4,5
Барлығы
15

Апта сайын кеңес беру жүргізіледі: сенбі күні сағат:900-1300.

  1   2

Похожие:

Химия курсымен фармацевтикалық пәндер кафедрасы iconХимия курсымен фармацевтикалық пәндер кафедрасы
Көп ұлтты маркетинг- бұл халықаралық маркетингтің күрделі формасы, органдарға байланысты маркетингтік операциялар көптеген шетелдерде...
Химия курсымен фармацевтикалық пәндер кафедрасы iconХимия курсымен фармацевтикалық пәндер кафедрасы
Тақырыбы: “ Биологиялық белсенді заттар алу үшін генді инженерияда қолданатын әдістер. (интерферондар, инсулин, өсу гормоны, молекулярлы...
Химия курсымен фармацевтикалық пәндер кафедрасы iconХимия курсымен фармацевтикалық пәндер кафедрасы
Стратегиялық жоспар – фирманың маркетингтік қызметін қабылдау не үшін қажет, өткізуге кім жауап береді, қай жерде қабылдап, қай жерде...
Химия курсымен фармацевтикалық пәндер кафедрасы iconХимия курсымен фармацевтикалық пәндер кафедрасы
Басқару шешімі- бұл менеджердің басқару қызметінің нәтижесі. Шешім қабылдау басқарудың негізі болып табылады. Шешімді өңдеу және...
Химия курсымен фармацевтикалық пәндер кафедрасы icon«Дәрігерге дейінгі көмек» пәнінің жұмыс бағдарламасы типтік бағдарлама ( Астана, 2009ж) негізінде 051103 «Фармация» мамандығына жшмк курсымен емхана кафедрасымен құрастырылған
Акушерия және гинекология курсымен алғашқы медициналық-санитарлық жәрдем кафедрасы
Химия курсымен фармацевтикалық пәндер кафедрасы icon«Сырдария» университеті «Химия және биология» факультеті «Химия-Биология» кафедрасы
«Химия» мамандығының 4-курс студенттеріне 8-семестрде «Химия тарихы» пәніне типтік оқу жоспарына сәйкес 2-кредит (90-сағат) берілген....
Химия курсымен фармацевтикалық пәндер кафедрасы icon«Химия-биология» факультеті “Биология” кафедрасы “Физикалық химия” пәні бойынша 05 01 12 “Химия ”
Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша бөліну кестесі
Химия курсымен фармацевтикалық пәндер кафедрасы iconМазмұны
Растырушы «29» 08 2012 ж. Дінжұманова Р. Т., химия ғылымдарының кандидаты, доцент‚ «Химия» кафедрасы
Химия курсымен фармацевтикалық пәндер кафедрасы iconТағамтану және гигиеналық пәндер кафедрасы
Силлабус Тағамтану және гигиеналық пәндер кафедрасы кафедрасында «Жалпы гигиена» пәніне арналған Типтік оқу бағдарламасы (Астана,...
Химия курсымен фармацевтикалық пәндер кафедрасы iconХимия және химия технологиясының кафедрасы
Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығының (тарының) студенттеріне арналған
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница