Кредиттер саны және оқыту мерзімі
Скачать 316.43 Kb.
НазваниеКредиттер саны және оқыту мерзімі
страница1/2
Дата конвертации20.02.2016
Размер316.43 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/179065.doc
  1   2

Студенттерге арналған

пәннің оқыту бағдарламасының

құрылымдық сызбанұсқасы

(Sillabus)


ПМУ ҰС Н 7.18.4/19

түріҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Химия және химиялық технологиялар кафедрасы


Аналитикалық химия


ПӘННІҢ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(SYLLABUS)

5В072000- Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

5В072100- Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандықтарының студенттеріне арналған


Павлодар

Студенттерге арналған

пәннің оқыту бағдарламасының

бекіту парағы (Sillabus)


ПМУ ҰС Н 7.18.4/19

түрі


БЕКІТЕМІН

Декан ХТжЖТ факультеті

__________Ахметов К.К.

201_ж. «___» ___________


Құрастырушы: аға оқытушы__________ Оралтаева А.С.


Химия және химиялық технологиялар кафедрасы


Аналитикалық химия


ПӘННІҢ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(SYLLABUS)

5В072000- Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

5В072100- Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандықтарының студенттеріне арналған


Бағдарлама 201_ж. «___» __ бекітілген жұмыс бабындағы жұмыс оқу бағадарламасының негізінде әзірленген.

201_ж. «___» _____________ кафедра отырысында ұсынылған

Хаттама № ___


Кафедра меңгерушісі м.а. ____________ Несмеянова Р.М.


Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультетінің

оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

201_ж. «___» ___ хаттама № _


ОӘК төрайымы_____________ Каниболоцкая Ю.М.


1. Оқу пәнінің төлқұжаты

Пәннің атауы: Аналитикалық химия

КЭП

Кредиттер саны және оқыту мерзімі

Барлығы – 3 кредит

Курс: 1

Семестр: 2

Барлық аудиториялық сабақтар – 45 сағат

Дәрістер – 15 сағат.

Практикалық сағаттар – 15 сағат

СӨЖ – 90 сағат.

Оның ішінде СОӨЖ – 22,5 сағат.

Жалпы еңбек сыйымдылығы – 135 сағат

Бақылау түрі

Емтихан - 2 семестр

Пререквизиттер:

аналитикалық химияны ойдағыдай меңгеру үшін студенттер жоғары математиканың толық курсын, жалпы физика толық курсын (атом құрылысы, электр құбылыстары, молекулалық физика, кванттық физика түсініктері), мектептегі зерттеген химия курсын жете білу қажет.

Постреквизиттер:

Органикалық және коллоидты химия;

Агрохимия;

Дәнді дақтыларды өндіру технологиясы;

Ауылшаруашылық дақылдарын зиянкестер мен аурудан өсімдік шаруашылығында қорғау.

Оқытушы жайлы мәліметтер:

аға оқытушы Оралтаева Алмагуль Слямбековна,

оқытушы Жангазин Саян Берікұлы

Химия және химиялық технологиялар кафедрасы (А-511)

Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультеті

Тел. (8-7182) 673651

Е-mail: hiht_2007@mail.ru oraltayeva@mail.ru


3. Студенттердің біліміне, дағдыларына, істей білу қабілеттіліктеріне қойылатын талаптар

Оқыту міндеттері:

 • студенттердің қазіргі химия ғылымының негізін, химияның арнаулы бөлімдерін жете меңгеру;

 • зертханалық жұмыстар, тәжірибелік жұмыстар жүргізіп, қорытынды шығара білу;

 • әр түрлі есептерді шығара білу, қарапайым химиялық жағдайларға болжам жасау.

Пәнді оқудағы студенттердің алатын негізгі білімі

 • Бейорганикалық және аналитикалық химиядан керекті пәндерді ойдағыдай оқу үшін және қазіргі техникада қолданылатын жаңа химиялық материалдарды дұрыс пайдалану үшін қажетті жан-жақты білім алу;

 • химиялық алу тәжірибесінің негіздерімен таныстыру;

 • халық шаруашылығын химияландыру және химияның дамуымен байланысты сұрақтар мәні мен мағынасын игеру;

 • өндірістің экологиялық проблемаларымен таныстыру.

Пәнді оқу арқылы студенттердің негізгі істеп білу қабілеттерінің қалыптасуы

 • теориялық және есептемелік сипатты химиялық есептерді шешуі;

 • анықтамалық және арнайы әдебиеттерді пайдалану;

 • тәжірибе жүзінде алынған мәліметтерге сүйене отырып, химиялық есеп шығару, техникалық меңгеру.

4.Студенттердің біліміне, дағдыларына, істей білу қабілеттіліктеріне қойылатын талаптар

Оқыту міндеттері:

 • студенттердің қазіргі химия ғылымының негізін, химияның арнаулы бөлімдерін жете меңгеру;

 • зертханалық жұмыстар, тәжірибелік жұмыстар жүргізіп, қорытынды шығара білу;

 • әр түрлі есептерді шығара білу, қарапайым химиялық жағдайларға болжам жасау.

Пәнді оқудағы студенттердің алатын негізгі білімі

 • физикалық химиядан керекті пәндерді ойдағыдай оқу үшін және қазіргі техникада қолданылатын жаңа химиялық материалдарды дұрыс пайдалану үшін қажетті жан-жақты білім алу;

 • химиялық алу тәжірибесінің негіздерімен таныстыру;

 • халық шаруашылығын химияландыру және химияның дамуымен байланысты сұрақтар мәні мен мағынасын игеру;

 • өндірістің экологиялық проблемаларымен таныстыру.

Пәнді оқу арқылы студенттердің негізгі істеп білу қабілеттерінің қалыптасуы

 • теориялық және есептемелік сипатты химиялық есептерді шешуі;

 • анықтамалық және арнайы әдебиеттерді пайдалану;

 • тәжірибе жүзінде алынған мәліметтерге сүйене отырып, химиялық есеп шығару, техникалық меңгеру

 • 5. Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары

Сабақтың түрі бойынша академиялық сағаттарды бөлу


р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақтардың түрі бойынша аудиториялық сабақтардың саны

СӨЖ

Дәріс

Тәж.

Зерт.

Барл.

оның ішінде СМӨЖ

1


Тақырып 1. Кіріспе. Химия ілімдері және оның негізгі тұжырымдамалары.

3

3

-

10

4

2

Тақырып 2. Химиялық процестердің журу зандылыктары.

4

4

-

10

6

3

Тақырып 3. Ерітінділер.

4

4

-

10

4,5

4

Тақырып 4. Сапалық химиялық талдау

2

2

-

10

4

5

Тақырып 5. Сандық химиялық талдау

2

2

-

10

4

Барлығы: 135 (3 кредит)

15

15

-

90

22,5Дәріс сабақтарының тақырыптары:


1 Тақырып. Химия ілімдері және оның негізгі тұжырымдамалары.

Фундаменталды теориялар мен заңдар. Атом-молекулалық теория. Масса және энергияның сақталу заңы. Заттың кұрамының тұрақтылық заңы. Авогадро заңы. Эквиваленттер заңы.

Заттың кұрылысы. Атом кұрылысы. Ядро (протондар, нейтрондар), электрондар, олардьң зарядтары мен массасы. Энергияның сәулеленуі мен сіңірілуінің квантық сипаты. Планк тендеуі.

Кванттық механика туралы түсінік. Электронның бөлшектік-толкындық табиғаты. Де-Бройль теңдеуі. Атом кұрылысын кванттық-механикалық тұрғыдан түсіндіру. Электронның энергетикалық күйін кванттық сандармен сипаттау. Атомдық орбиталдар. Көп электронды атомдар.

Паули принціпі, Гунд ережесі. Клечковский ережесі. Атом радиусы, иондану-потенциалы. Электронға ынтықтылық. Электртерістілік туралы тусінік.

Атом ядросының кұрылысы. Элементар бөлшектер және
ядролық реакциялар. Изотоптар және изобарлару. Жасанды
радиоактивт
ілік.

Периодтылық туралы ілім. Д.И.Менделеевтің периодтық заңы мен атомның электрондық құрылысы. Д.И.Менделеевтің периодтық заңы - бейорганикалық химияның дамуының негізі, оның философиялық маңызы және элементтердің периодтық нөмірінің физикалық мәні. Периодтық заңның қазіргі анықтамасы. Элементтердің периодтық жүйесі және оның атом құрылысымен байланысы. Периодтық жүйенің құрылымы: периодтар, топтар және топшалар. s-, р-, d-, f- элементтер.

Типті элементтер. Ауыспалы металдар. Периодтық жүйеде элементтердің қасиеттерінің өзгеруі (тік және көлденең қатарлар бойынша периодтылық, диагоналды ұқсастық). Тотығу-тотықсыздану қасиеттерінің периодты өзгеруі.

Периодтық заң және биогенді элементтер. Периодтық жүйенің дамуының болашағы.

Химиялық байланыс және молекула құрылысы. Химиялық байланыстың сапалық сипаттамалары: байланыс ұзындығы, байланыс энергиясы, валенттік бұрыштар. Ұқсас заттар қатарында бұл шамалардың өзгеруі.

Коваленттік байланыс. Валенттік байланыстар (ВБ) әдісінің негізгі қағидалары. Коваленттік байланыстың қасиеттері: бағыты, қанығуы, Сигма (σ)-, пи (π)-байланыстар. Атомдық орбитальдардың гибридтелу түрлері және молекула құрылымы. Полюсті және полюссіз коваленттік байланыс.

Иондық байланыс - коваленттік байланыстың полярлану шегі. Металдық байланыс. Молекулааралық әрекеттесу. Ван-дер-Вальс күштері. Донорлық - акцепторлық әрекеттесу. Сутектік байланыс.

2 Тақырып. Химиялық процестердің жүру заңдылықтары

Химиялық процестердің энергетикасы. Химиялық термодинамиканың элементтері. Ішкі энергия мен энтальпия. Экзо- және эндотермиялық реакциялар. Термохимиялық теңдеулер. Гесс заңы мен одан шыққан салдарлар. Химиялық қосылыстардың түзілу энтальпиясы. Стандартты энтропиялар, химиялық процестер кезінде энтропияның өзгерісі.

Гиббс энергиясы жөнінде түсінік. Процестердің энтальпиялық және энтропиялық факторлары. Химиялық процестер кезінде Гиббс энергиясының өзгеруі. Стандартты Гиббс энергиялары. Химиялық реакциялардың бағыты. Күй функциясы және биологиялық процестер. Ауышаруашылық дақылдары тіршілік етуінде жүретін процестерді зерттеуде калориметрлік талдауды қолдану.

Химиялық кинетика. Химиялық тепе-теңдік. Гомогенді және гетерогенді жүйелердегі химиялық реакциялар. Реакцияның жылдамдығына әсер ететін факторлар. Әсер етуші массалар заңы, реакция жылдамдығының тұрақтысы. Реакция молекулалығы мен реті. Активтендіру энергиясы. Реакция жылдамдығының температураға

тәуелділігі. Вант-Гофф ережесі. Гомогенді және гетерогенді катализ. Ферментативтік катализ. Каталитикалык процестердің механизмі туралы түсінік. Тізбекті реакциялар. Н.Н.Семеновтың жұмыстары.

Қайтымды және қайтымсыз процестер. Гомогенді және гетерогенді жүйелердегі химиялық тепе-теңдік, тепе-теңдік константасы. Процесте тепе-теңдік константасының Гиббс энергиясының өзгеруімен байланысы. Химиялық тепе-теңдіктің ығысуы. Ле-Шателье принципі және оның химиядағы маңызы. Тепе-теңдікке температураның, қысымның және әрекеттесуші заттар концентрациясының әсері. Тірі ағзаларға тепе-теңдік заңдарын қолдану.

3 Тақырып. Ерітінділер

Ерітінділердің түрлері және жіктелінуі. Идеалды ерітінділер заңдары. Еру процесінің физика-химиялық сипаты. Ерігіштік. Ерігіштікке әсер ететін факторлар: еріткіштің және еріген заттың табиғатының, температура және қысым. Еру процесінің термодинамикасы. Суда аз еритін электролиттің ерігіштік көбейтіндісі туралы түсінік.Тұнбаның тұнбаға түсу және еруінің шарттары мен жолдары. Ерітіндінің сандық мелшерін өрнектеу әдістері. Сулы ерітінділердің азык-түлік өнімдерінің технологиясындағы маңызы. Электролиттер ерітінділері және электролиттік диссоциация. Электролиттік диссоциация процесінің сандық сипаттары: диссоциация дәрежесі және диссоциация константасы. Электролиттік диссоциация процесінің теориялары мен механизмі (Аррениус, Дебай-Гюккель, Менделеев, Каблуков және т.б.). Активті және аналитикалық концентрациялар, активтілік коэффициенті және электролиттердің иондык күші. Электролиттік диссоциация процесінің тереңділігіне әсер ететін факторлар. Бейорганикалық қосылыстардың электролиттік диссоциациясы. Иондық реакциялар, олардың бағыты. Тұздардың гидролизі. Судың иондық көбейтіндісі. Сутектік және гидроксильдік көрсеткіштер, олардың әртүрлі сулы ерітінділердің ортасындағы мәні. Тұздың гидролизінің дәрежесі және константасы. Гидролиз тереңдігіне әсер ететін факторлар. Тұздардың гидролизі. Тұздар гидролизінің механизмі, рН мәнінің шкаласы. Қайтымды және қайтымсыз гидролиз. Тотығу — тотықсыздану реакцияларының (ТТР) негізгі түсініктері: тотықтырғыш, тотықсыздандырғыш, тотығу, тотықсыздану, электронды баланс. Типті тотықтырғыштыр мен тотықсыздандырғыштар. ТТР-ға әсер ететін факторлар. ТТР-ді теңестіру: электронды баланс және ион-электронды әдістер. ТТР-дің типтері. Тотықтырғыш және тотықсыздандырғыштың эквивалент массасы. Электрохимиялық процестердің жіктелуі, анықтамасы. Электродтық процестердің термодинамикасы. Электродтық потенциал туралы түсінік. Гальваникалық элементтер. Электр қозғаушы күш және оны өлшеу. Стандартты сутектік электрод және потенциалдың сутектік шкаласы. Электролиз. Электродтық процестердің тізбегі. Фарадей зандары. Тоқ бойынша шығымы. Еритін және ерімейтін анодтар мен жүретін электролиз. Электролизді іс жүзінде пайдалану. Коррозияның негізгі түрлері. Химиялық коррозия. Электрохимиялық коррозия. Коррозиядан қорғау әдістері: легирлеу, электрохимиялық қорғау, қорғайтын қаптаулар. Коррозиялық ортаның қасиетінің өзгеруі. Коррозия ингибиторлары.


4 Тақырып. Сапалық химиялық талдау.

Аналитикалық реакцияларға қойылатын талаптар. Реакцияның толық жүруінің сипаттайтын шамалар (тепе-теңдік константасы). Негізгі және жанама реакциялар. Жалпы (аналитикалық) және тепе-теңдік концентрациясы. Аналитикалық химияда қолданылатын реакциялардың түрлері. Тұнбаға түсіру, экстракция және ионалмасу (хромотография) әдісімен заттарды бөлу, сүзіп алу және концентрлеу.

Талдауға арналған заттың сапалық құрамын анықтап, белгісіз заттардың құрамын идентификациялау. Сапалық талдаудың ауылшаруашылық өндірісіндегі ерекшеліктері және қоршаған ортаны қорғау мәселелерін шешудегі орны.

Макро-, жартылай микро-, микро- және ультрамикроталдаулар. Сапалық аналитикалық реакциялардың ерекшеліктері: өзіндік, талғамдық, сезімталдық реакциялар және олардың орындалу шарттары. Заттардың сапалық белгілері: фазалық күйі, кристалдардың түрі, түсі.

Бөлшектік және жүйелік талдау. Электролиттер ерітінділерін сапалық талдау, яғни иондарды анықтау. Иондардың аналитикалық жіктелуі. Топтық реагенттер. Жартылай микроталдаудың техникасы (негізгі шаралар). Тамшылық жоне микрокристалдық реакциялар. Катиондарды сульфидтік әдіспен жіктеу. 1-3 топтың катиондарын ашу. Натрий, калий, аммоний, магний, кальций, барий, алюминий, темір, марганец, мырыш, мыс, кобальт катиондарыиа тән негізгі реакциялар.

Катиондар коспасын жалпы талдау жолы. Алдын-ала сынау, жеке катиондарды ашу. Жүйелік талдау жолы.

Аниондарды ашу. 2-ші топтың топтық реагенттері, олардың әсері, топтық реакциялардың орындау жағдайлары. Сульфат, силикат, карбонат, фосфат, хлорид, нитрат, нитрит аниондарына тән негізгі сапалық реакциялар.

Құрғақ заттың катион және анион құрамын жүйелік анықтау.

5 Тақырып. Сандық химиялық талдау

Ауылшаруашылығында саңдық талдаудың маңызы. Ауылшаруашылық өнімдерін кеңінен талдау жүргізуге қазіргі қойылатын талаптар: тез, қатесіз, дәл анықтау және әдіс өнімділігі.

Талдаудың дұрыстығы мен қайталануы. Талдау қателіктерінің жіктелуі.

Талдау әдістерінің жүйелік қателіктері (операциялық, инструменттік). Кездейсоқ қателіктер. Таддауды, көп мөлшерде орындағанда болатын кездейсоқ кателіктердің дұрыс таралу заңы. Орташа, стандартты ауытқулар. Өлшеу нәтижелерін статистикалық жобаға келтіру. Параллельді анықтаулардағы аз саңдардың көрсеткішін өңдеу.

Гравиметрлік талдау. Әдістің маңызы. Тұнбаның түсетін және өлшенетін түрлеріне қойылатын шарттар. Аз еритін заттарды тұнбаға түсірудің сандық мөлшері. Гравиметрлік әдістердің дәлдігі. Аналитикалық таразылар. Гравиметрлік талдаудағы есептеулер. Титриметрлік талдау. Титриметрлік талдау әдістерінің жіктелуі Титрлеу. Эквиваленттік нүктеге және титрлеудің соңғы нүктесі. Стандартты және стандартталған ерітінділер. Біріншілік стандарттар жэне оларға қойылатын шарттар. Титриметрлік талдаудың дәлдігі. Титриметрлік талдаудағы есептеулер. Кышқылдық-негіздік титрлеу әдісі. Титрлеудің қисықтары. Индикаторлар теориясы. Редоксиметрия. Тотығу-тотықсыздану титрлеу әдістері. Перманганатометрия. Иодометрия.

Практикалық сабақтарының мазмұны

1. Химияның негізгі түсініктері мен заңдары. Зат мөлшері. Заттар массасының сақталу заңы. Авогадро заңы. Эквиваленттер заңы.

Атом құрылысы - Атомның электрондық формулалары. Атом құрылысы тұрғысынан Д.И. Менделеевтің периодтық заңы мен периодтық жүйесі. Химиялық байланыс түрлері. Атомдық орбитальдардың гибридизациясы және молекулалардың кеңістіктік пішіні.

2. Химиялық кинетика. Массалар әсер ету заңы. Вант-Гофф ережесі. Ле-Шателье принципі.

3. Электролиттік диссоциация. Иондық теңдеулер. Алмасу реакцияларының жүру шарттары. Судың диссоциациясы. Сутектік көрсеткіш. Тұздар гидролизі. Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Коэффициенттерді орналастыру. Тотықтырғыштар мен тотықсыздандырғышгар эквивалентгерінің молярлық массасын есептеу.

4. Электрхимия. Электродтық потенциал. Гальваникалық
элементтер.

5. Ерітінділер концентрациясы. Еріген затгың массалық үлесі. Молярлық концентрация, эквиваленттің молярлық концентрациясы, титр.

Талдау нәтижелерін өңдеу. Талдау қателіктері. Орташа арифметикалық шама, абсолютті, салыстьгрмалы қателіктерТәжірибелік жұмыстардың мазмұныТақырыптар атаулары

Мазмұны

Әдебиет

1

2

3

4

Тақырып 1

Химияның негізгі түсініктері мен заңдары. Зат мөлшері. Заттар массасының сақталу заңы. Авогадро заңы. Эквиваленттер заңы.

Есептеу әдістерімен танысу, дәптерге қажетті формулаларды жазу, әдістемелік нұсқауларда берілген химияның негізгі заңдарына есептерді шығару[10], 3-5 бетТақырып 2

Атом құрылысы тұрғысынан Д.И. Менделеевтің периодтық заңы мен периодтық жүйесі.Есептеу әдістерімен танысу, дәптерге қажетті формулаларды жазу, әдістемелік нұсқауларда берілген химияның негізгі заңдарына есептерді шығару


[10], 3-5 бет;

Тақырып 4

Химиялық термодинамика негіздеріЕсептеу әдістерімен танысу, дәптерге қажетті формулаларды жазу, әдістемелік нұсқауларда берілген химияның негізгі заңдарына есептерді шығару[10], 5-24 бет


Тақырып 5


Химиялық кинетика


Есеп шығару жолдарымен танысу, дәптерге қажетті формулаларды жазу, әдістемелік нұсқауларда берілген химияның негізгі заңдарына есептерді шығару
[10],39-49 бет бет
ОСӨЖ тапсырмаларыОСӨЖ тақырыптары

Сағат саны

Тапсырма түрі

Әдебиеттер
1

Химия ілімдері және оның негізгі тұжырымдамалары.2

Әдебиеттермен жұмыс жүргізу арқылы орындауға тақырыптарды таңдау және негіздеу.

негізгі 1-9,

қосымша 10-16

2

Химиялық процестердің жүру заңдылықтары

6

Баяндаманың мәтінін әзірлеу

негізгі 1-9,

қосымша 10-16

3

Ерітінділер

4

Баяндама, есептер, сұрақтар

негізгі 1-9,

қосымша 10-16

4

Сапалық химиялық талдау.

3

Реферат, баяндама, презентация

негізгі 1-9,

қосымша 10-16

5

Сандық химиялық талдау

3,5

Баяндама, презентация

негізгі 1-9,

қосымша 10-16Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру графигі
Жұмыс

түрлері

Жұмыс тақырыбы, мақсаты және мазмұны

Ұсынылатын әдебиеттер

Орындау ұзақтығы

Бақылау түрі

Тапсыру мерзімі

1

2

3

4

5

6

7

1

Глоссарий

Химия ілімдері және оның негізгі тұжырымдамалары.


негізгі 1-10,

қосымша 11-20

3 апта
4-ші апта

2

Реферат

Химиялық процестердің жүру заңдылықтары

негізгі 1-10,

қосымша 11-20

3 апта
7-шы апта

3

Межелік бақылау


коллоквиум

8-ші апта

4

Глоссарий

Ерітінділер

негізгі 1-10,

қосымша 11-20

2 апта
11-ші апта

5

Реферат

Химиялық кинетика

негізгі 1-10,

қосымша 11-20

2 апта
12-ші апта

6

Реферат

Сапалық химиялық талдау.

Сандық химиялық талдау

негізгі 1-10,

қосымша 11-20

2 апта
14-ші апта

7

Межелік бақылау


коллоквиум

15-ші апта


Тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі


Айлар

Қаңтар-ақпан

Наурыз-сәуір

Сәуір-мамыр

Күндер


27.01.2014

03.02.2014

10.02.2014

17.02.2014

24.02.2014

043 03.2014

10.03.2014

17.03.2014

24. 03.2014

01.04.2014

07.04.2014

14.04.2014

21.04.2014

28.04.2014

05.05.2014

прямая соединительная линия 2


Тапсырма Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Зертх.жұмыст.тапсыру

 

*
*
*
*

*
*
*
*

Эссе немесе глоссарий

 


*Презентация

 


*Коллоквиум

 
**
Реферат немесе баяндама
*


*
Әртүрлі тапсырмалар*

*


Межелік бақылау

 **

Баға пайызбен

 100100
 


  1   2

Похожие:

Кредиттер саны және оқыту мерзімі iconКредиттер саны және оқыту мерзімі

Кредиттер саны және оқыту мерзімі iconПәннің атауы: Сапа менеджментті Кредиттер саны мен меңгерудің мерзімі

Кредиттер саны және оқыту мерзімі iconКредиттер саны мен меңгерудің мерзімі (2013 жылы түскен)
М020100-Философия мамандығының күндізгі оқу нысанындағы магистранттарына арналған «Білім философиясы» пәні бойынша
Кредиттер саны және оқыту мерзімі iconОқу түрі күндізгі Кредиттер саны 3 Курс 3 Семестр 6 Барлық сағат саны 135 Аудиториялық сағаттар саны 48
Ақпараттық жүйелер мамандығына арналған «Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау» пәнінің оқу бағдарламасы (Syllabus) типтік...
Кредиттер саны және оқыту мерзімі icon9 сынып. Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы
Халық саны,оның өзгеру себептері. Таяу және алыс шетелдердегі қазақ халқының саны. Қазақ диаспорасы
Кредиттер саны және оқыту мерзімі iconКонкурс бойынша тағайындау және кафедра меңгерушісімен еңбек шартын жасау конкурсқа қатысу туралы арызды қабылдау мерзімі аяқталған күннен бастап екі ай мерзімі ішінде жүргізіледі
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 14 желтоқсандағы №635 Бұйрығымен бекітілген Педагог қызметкерлер мен оларға...
Кредиттер саны және оқыту мерзімі iconТерістаңбалы ауылдық округінің 2015 жылғы
Зейнеткерлер саны 52 адам. Өндірістік мекемелер саны – шаруа қожалық – 16, бастауыш мектеп – 1, негізгі мектеп – 1, фельдшерлік пункт...
Кредиттер саны және оқыту мерзімі iconҚолы) (аты-жөні)
Бір аптада 3 кредит сағат саны болу тиісті, әр аптадағы кредит – сағат саны үш байланыс сағаттан (дәріс, семинар) және үш сағат ОқСӨЖ...
Кредиттер саны және оқыту мерзімі icon2011 жылдағы Жұмыспен қамту орталығының жұмысы жөнінде
Курчатов қаласы бойынша «Оқыту және жұмысқа орналасуға жәрдемдесу» бірінші бағыт бойынша жіберілген қатысушылардың жалпы саны 35...
Кредиттер саны және оқыту мерзімі icon«Биологияны оқыту әдістемесі» пәнінің 5В011300«Биология» мамандығының Семей қаласы, 2011 ж
Сондықтан боә биологияны не үшін оқыту қажет, қалай оқыту керек, нелерге оқыту керек және биологияны оқыту процесінде балаларды қалай...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница