Дипломдық зерттеудің мақсаты
НазваниеДипломдық зерттеудің мақсаты
страница1/10
Дата конвертации20.02.2016
Размер0.86 Mb.
ТипДиплом
источникhttp://www.diplomkaz.kz/wp-content/uploads/2013/02/Дип.-мочевина-және-акрил-қышқылы-негізінде-со
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Мазмұны


1-Бөлім. Әдебиеттік шолу.


1.1. Суда еритін полиэлектролиттер және олардың дисперстік жүйелердің агрегаттық тұрақтылғына әсері.

1.2. Сулы дисперсті саздың және сазды ерітінділердің тұрақгылығына және құрылымына суда еритін полиэлектролиттердің әсері.

1.3. Акрил қышқылдары негізінде алынған суда еритін полиэлектролиттер.


2-Бөлім. Эксперименттік бөлім.


2.1. Бастапқы заттарды таңдау.

2.2. Зерттеу әдістері.

2.3. Топырақтың жасанды құрылымын түзгіш ретінде қолданылатын ұнтақ тәрізді полиэлектролиттердің әсерін зерттеу.

2.4. Саз балшықты суспензиялардың құрылымдық-механикалық және фильтрациялық қасиеттеріне электролиттермен полиэлектролиттердің әсерін зерттеу.

2.5. Қынғрақ саз балшығымен байытылған суспензиялардың тұрақтылығына ұнтақ тәрізді суда еритін полиэлектролиттердің әсерін зерттеу.


Қорытынды.


Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.


Реферат


Дипломдық жұмыстың көлемі **** беттен, **** суреттен, ***** кестеден, кіріспеден, қорытындыдан, **** қолданылған әдеби материалдар тізімінен тұрады.


Негізгі терминдер: саз балшық, тұнба, адсорбция, араластырғыш эффекті, полиамфолиттер, дисперсті жүйе, гидрослюдисті-монтмориллонитті саздар, концентрация, топырақ салмағы, полимер, гель, сополимер, полиэлектролит, мочевина, акрил қышқылы, инициатор, тұтқырлық, тұндыру, диоксан, температура, электрөткізгіштік, суспензия, поликонденсация, полимеризация, дистилят, беттік керілу, конденсат, коагуляция, құрылым жасаушылық, фильтрация, физика-химиялық қасиеттер.


Дипломдық зерттеудің мақсаты: мочевина және акрил қышқылы негізінде сополимерлеу реакциясы жәрдемінде суда еритін ұнтақ тәрізді полиэлектролиттің алыну әдістемесі және оптималды шарты, физика-химиялық қасиеттері, саз балшық және топырақ дисперстісңне сополимердің құрым түзуші және тұрақтандырғыштық әсері зерттелген.


Зерттеу обьектісі: Қазіргі уақытта полиминералды саздардың қорлары өте көп, соның ішінде монтмориллонитті саздар, мочевина, акрил қышқылы, инициатор негізінде **** сополимер алынды.


Зерттеудің ғылыми жаңалығы: Акрил қышқылы және мочевина негізінде сополимерінің саз балшық және топырақ ерітіндісінің тұрақтылығын жоғарлату әсері қарастырылды. реакциясы нәтижесінде суда еритін ұнтақ тәрізді СПМАК сополимерінің алыну әдістемесі, оптималды шарты, функционалдық құрамы, полиэлектролиттік сипаты анықталды.


Дипломдық зерттеудің әдістері:


1-Бөлім. Әдебиеттік шолу.


1.1 Суда еритін полиэлектролиттер және олардың дисперстік

жүйелердің агрегаттық тұрақтылығына әсері.


Дисперстік жүйелердің агрегаттық тұрақтылығы дегеніміз—бөлшектердің бір-біріне жабысуына (бірігуіне) қарсы тұруы немесе жүйелердің дисперстік сақталуы.

Дисперстік жүйелердің агрегаттық тұрақтылығы, табиғаты жөнінде әртүрлі көз қарастар қалыптасқан. Соның ішінде саз балшықтың сулы дисперстік құрылысының түзілуі. Бірнеше зеттеулердің түсіндіруі бойынша саз балшықтың сулы ортада таралып түзілуі қабілеті бөлшектердің ұлғаюына байланысты, бұл гидраттың қабықша қасиетіне көп назар аударады. Басқалары тек қатты бөлшектердің әсерлесуі және дисперстік фазасына, сольваттық қабықшаның ролін ескермегенде. П.А.Ребиндер мектебі (1-4) лиофильді коллоидтардың тұрақтылығына сольваттық қабаттар шешуші роль атқарады деп есептейді. Осы уақытқа дейін сольватты қабаттың беттік құрылысы және тебісу күшінің физикалық табиғаты жөнінде толық түсіндірілмеген.

Осы теорияға сәйкес сольватты қабатпен әлсіз қапталған едәуір лиофобты бөлігінің бетінде, өлшенген топырақ минералы сұйық ортада Ван-дер-Ваальс күшімен әрекеттеседі.

Осындай әрекеттесудің нәтижесінде кез-келген сыртқы әсерлерге тұрақты, кеңістік тор пайда болады.

Ф.Д.Овчаренко және т.б. зерттеулерінде, олардың тиксотропты-коагуляциялық сипатын көрсетеді (5).

П.А.Ребиндер (6) тұрақтылық өлшемін уақыт бойынша жай өзгеру деп түсіндіреді. Оның (7) түсіндіруі бойынша едәуір күшті фактор тұрақтылық жүйесі болып механикалық-құрылымдық фактор, ол жан-жақты сипаты бар және концентрлі дисперстік жүйені алуда орын алады, электрокинетикалық фактор тек күшті фактор болмаған жағдайда маңызы бар.

Н.П.Песков (8) және т.б. g-потенциал өлшемін дисперстік, жүйенің тұрақтылығы ретінде есептейді.

Авторлар (9) дисперстікті жүйенің агрегаттық тұрақтылығын энтропиялық фактормен, полимердің макромолекула тізбегі микроброундық қозғалыс бағытында қозғалады және молекулалардың өзара тебісуі, сирек адсорбатты бөлшкетермен, адсорбциялық қабат аймағында осмостық қысым, сол сиқты дисперстік фазасын дисперлеген жағдайда энтропия жүйесінің ұлғаюымен түсіндіреді. Дисперстік жүйенің тұрақтылығы коллоидтық бөлшектердің екі қарама-қарсы бағытталған тартылыс және тебісу күшінің арасындағы әрекеттесу нәтижесінде анықталады. Тартылыс және тебісу күшінің балансы қарастырылғанда, олардың жақындастырылуы кезінде кез-келген дисперстік бөлшкетердің пайда болатыны ДЛФО (10) теориясына негізделеді.

Тартылу күші молекулалық өзара әсерлесу сипаты болады, (Ван-дер-Ваальс күш), ал тебілу күші—табиғаты электрокинетикалы, олар қос электрлі қабатпен қоршалған, бөлшектердің жақындасуынан пайда болады.

Бұл екі күштің тартылуы және тебісу нәтижесінде дисперстік жүйенің тұрақтылығын дәлелдейді.

Тебісу күшінің жоғарылығынан-жүйе едәуір тұрақты, тартылу күшіне ауысуы коагуляцияға ұшыратып-тұрақтылықты бұзады.

Бұл күштерді есептеп тәжірибе барысында анықтаған (11-12). Авторлар дисперсті жүйенің агрегаттық тұрақтылығын энтропиялық қозғалысымен және өзара молекуланың тебісуі, аракідік адсорбцияланған бөлшектермен, адсорбатты қабаттар аймағындағы осмостық қысым, сол сияқты дисперсті фазаны дисперлегенде жүйе энтропиясының ұлғаюы ескерілген.

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылап, қазіргі кезде коллоидтық жүйенің агрегаттық тұрақтылығын негізгі бес топқа бөлеміз:

1. (Шульце-Гарди ережесі) Дерягин талдауы, үндеуінде коллоидты ерітінділердің тұрақтылық ион теориясы.

2. Тұрақтылықтың механикалық-құрылымдық факторы-бөлшектер бетінде гель тәрізді құрылымдық қабық пайда болады, үлкен кедергімен бөлшектерді жақындастырмайды.

3. Дерягиннің расклинивающии қысым теориясы бөлшектерді жақындастыруына кедергі болатын сольваттық қабықтың қабат аралық қысымы.

4. Тұрақтылықтың термодинамикалық факторы. Жүйедегі коагуляциялық процеске энтропилді фактор кедергі болады.

5. Стерикалық фактор. Фаза бөлімінің бетінде стаблизаторлық (тұрақтандырғыштық) қабат адсорбцияланады.


Соңғы кездерде дисперстік жүйенің тұрақтылығын реттеуде неше түрлі суда ерігіш полимерлер (СЕП) қолданылады, қосылған қоспа топырақ дисперсиясының тұрақтылығын едәуір өзгертеді. Полимерді қосу жағдайына және қосқан көлеміне байланысты дисперсті жүйенің тұрақтылығының ұлғаюы (көп мөлшерде) сол сияқты төмендеуі (аз мөлшерде) ықтимал. Бұл топырақ суспензиясын тұрақтандыруда табиғи және өндірістік ағын суларды қоспадан арылтуда, рудалық пульпты қоюландыруда, қалдықтарды фильтрлеу қасиетін және топырақ құрылымын жақсартуда т.с.с. кең түрде пайдалануда. Бұл процестер негізінде жоғары молекулалы қосылыстардың полиэлектролитті әсерімен немесе беттік актив сипатымен дисперстік бөлшектердің агрегациялық дәрежесін өзгерту болып табылады.

Жоғары молекулалы реттегіштер үш топқа бөлінеді: бейорганикалық полимерлер, табиғи заттар, синтетикалық органикалық полимерлер.

Табиғи реагенттерге қарағанда синтетикалық жоғары молекулалық реттегіштер әдетте көп қолданыс табуда, өйткені ол заттардың молекулалық салмағы үлкен. СЕП аз құрылымы түзуші ретінде пайдаланады, флокулянттар және тұрақтандырғыштар белгілі бір полимерлеу дәрежесі, макромолекула формасы және функционалдық топтың химиялық табиғаты болуы керек.

СЕП амфотерлік сипаты үлкен тиімділікке ие, өйткені оларда макромолекулалардың конформациясы үшін табиғи және жасанды дисперсті жүйесімен өзара әсерлесуі рН ортаның белгілі мәнін қамтамасыз ететін (13), қышқыл және негіздік топтар бар. СЕП аз концентрация кезіндегі тұрақтандырғыштық әсерін түсіндіру үшін бірнеше теория ұсынылған. СЕП фаза білімінің шекарасында адсорбциялық құбылыспен басталады және дисперстік жүйенің өзара әсері теориясымен келісілген.

Авторлар (14) макромолекула адсорбциясы иондалмаған карбоксильді, амидті топтардың және дисперстік жүйенің беттік бөлшектердің арасында сутекті байланыс пайда болу нәтижесінде жүреді деп есептейді, мұндағы иондалған топтар макромолекуланың әсер етеді, олардың бұрылуына кедергі болып және иондалмаған амидті және карбоксильді топтардың әсер ету кеңістігін кеңейтеді.

Макромолекулалық тізбек бірнеше бөлшектерде бөлек сегменттермен адсорбцияланып, оларды үлкен агрегатқа байланыстырады.

Басқа авторлар (15) полиэлектролиттердің қатты бөлшектегі адсорбциясында негізгі рольді ион алмасу реакциясына түсе алатын иондалған карбоксильді топтар жүргізе алады деп есептейді.

Ароматты көмірсутектер оң зарядталған беттерімен өзара әсер етуімен адсорбцияланады.

Еңбектерде (16) қатты бетті органикалық, төмен және жоғары молекулалық беттік активті заттардың адсорбциясы, органикалық заттардың функциональды топтары және топырақ бөлшектерінің бетінде гидроксил топтарының арасында сутектік байланыс пайда болуымен байланысты. Сутек атомы күшті теріс элементті атоммен ковалентті байланыс, сол элементтің басқа атоммен сутектік байланыс құрай алады. Бұл жағдайда сутектік байланыстың негізгі үш типі болуы мүмкін: аммоний қосылыстары үшін

N-H...-, гидроксидтер, спиттер, фенолдар, және су –O-H...O, карбоксил топтары O-H-...O және O...-H-O.

Макромолекула адсорбциясы гидраттық бөлшектерде сутектік байланыстың пайда болуы UK-спектр жұтылу көмегімен эксперимент жүзінде дәлелденген (17). Сутектік байланыстың пайда болуы интенсивтілігі макромолекула формасына байланысты, олардың жазылуы және катиондардың табиғаты жұтылу комплексінде орналасқан.

Авторлар (18) макромолекулалар жоғары молекула салмағымен бөлшектерде жеке функциональды топтармен адсорбцияланады. Басқа ізденушілер былай деп есетейді. Дисперстік ортаның қатынасында дисперстік фазаның жоғары бөлігі макромолекулалық тізбек бөлігімен адсорбцияланады, ал қалған тізбектер ерітіндіде қалады.

Полиэлектролит адсорбциясы Ленгмюр теңдеуімен сипатталады (19). Ла-Мердің есептеуінше алғаш біріншілік адсорбция болады, содан соң макромолекуланың адсорбцияланғаны активті ортаның жоғары бөлігін қамтиды, ал қалған бөлігі бос қалады. Содан соң екіншілік адсорбция жүреді, ол адсорбцияланған молекуланың бос сегменттері басқа бөліктің жоғары жағымен полимерлі тізбек байланысымен жабылады.

Ла-Мердің теориялар макромолекуланың ассосациясы, құрылысымен және адсорбциялық-сольваттық қабаттың қасиетін есептемейді. Басқада ізденушілер σ-адсорбция полимолекулалық сипатқа ие және Ленгмюр теңдеуіне бағынбайды.

Автордың еңбектерінде (20) макромолекулалық тізбек қосымша агрегирвті бөлшекке қатысты болады, нәтижесінде тез бөлінетін борпылдақ зат түзіледі.

Электрофоретикалық қозғалыспен электрокинетикалық потенциал бөлігінің төмендеуі макромолекула полиэлектролит адсорбциясы нейтрализация зарядын шығаруымен келісімді.

Автордың (21) ойы бойынша полиэлектролит қатысында дисперстік жүйеде гидрофобизация жоғары бөлігін шығарып флокуляцияға қатысады.

Горловский мен Хайман (22) флокуляциялық суспензия полиэлектролитіндегі теңдеу бойынша флокуляция полимерлік тізбектегі қатты суспензия бөлігінің ассоциаты макромолекула бойынша қатысты болады. СЕП дисперстік жүйедегі қатысушы флокуляцияны ғана жинақтамайды, сонымен бірге жүйенің стабилизациясында әр түрлі эффектке қарамай екі процесс те бір және сол физикалық табиғатқа және полиэлектролит адсорбциясының жоғары бөлігіне қатысты болады.

Егер адсорбциясының нәтижесінде бөлшек бетінің заряды жоғарыласа, электростатикалық тебу күші жоғарылап және жүйе агрегативті тұрақтылыққа ие болады. Көптеген ізденушілердің жорамалы макромолекуланың жоғарғы бөлігі дисперстік ортада табылады және макромолекуланың шетке жақындауына кедергі болады, тартылыс күші әсер етеді.

Авторлардың есебінше (23) полиэлектролиттің құрамындағы өзгеріске ассоциациялық молекула полимерлі толық торды қамтиды, сондағы бөлікті қозғалмайтын жағдайда ұстайды.

Полиэлектролит суспензиядағы жұмыста (24) былай түсіндіріледі, полиион тізбегі кристалдық тордағы түйінге жақындайды да активті учаскадағы иондық алмасуға қатысты болады.

Ізденушілер (25) полиэлектролиттің стабилизациялық қозғалысы дисперстік жүйедегі адсорбция сольваттық қабаттың жолы болып табылады.

Осындай көп жағдайда полимерлердің дисперстік жүйедегі механизмі көп фактормен және керекті варианттармен түсіндіріледі: қатты фазаның табиғатының бөлігі және оның концентрациясы, адсорбциялық күштің табиғаты, макромолекуланың ассоциациясы және адсорбциялық сольваттық қабаттың құрамындарына қатысты болады.

СЕП негізгі қатысында дисперсияны екі класқа бөлуге болады: төменгі тұрақтылық-флокулянттар және дисперті стабилизатордың жоғарғы тұрақтылығы.

Көптеген полимерлер табиғи және синтетикалық болып қарастырылады, молекула иондық топты (карбоксильдік, сульфаттық, фосфаттық, амидтік және т.б.) және полимерлік электролит болады.

Құрамына байланысты полярлы топты категорияға бөлуге болады:

1. Ионогендік емес—полимерлер ионогендік емес топтардан OH,↔CO, (крахмал, оксиэтилцеллюлоза, поливинил спирті және т.б.) тұрады.

2. Анионды—полимерлер, аниондық топтардан тұрады. Мысалы:

→COOH, →SO3H, -O-SO3H (натрий полиакрилаты, натрий альгинаты, лингносульфонат және т.б.).

3. Катионды—полимерлер, катиондық топтардан тұрады. Мысалы: →NH=NH (полиэтилен, сополимерлер, винилперидин, ВА-2, ВА-212 және т.б.).

4. Амфотерлі—полимерлер, бірынғай аниондық және катиондық топтардан тұрады.

Жұмыста мыс иондарының, кобальт, иод және фтор сулы ерітіндіде поливинилптроллидон комплекс түрінде болады.

Мономерлер негізінде СЕП-ны қабылдайды, функционалдық топ құралады, үлкен гидрофильді полимерлерге қатысты алады. СЕП негізінде США да өндірістік флокулянттар К сериясын да шығарылады (К-15, К-30, К-60, К-90). К-15 және К-30 препараттары ақ ұнтақ түрінде жіберіледі (активті заттың құрамы 95%) немесе сулы ерітінді түрінде болады (К-60 және К-90). Негізгі заттың қатысында 45% және 20% СЕП стабилизатор құрамында әр түрлі дисперстік жүйеде, әсіресе дәрі-дәрмек және биологиялық суспензия түрінде қолданылады.


1.2. Сулы дисперсті саздың және сазды ерітінділердің тұрақгылығына және құрылымына суда еритін полиэлектролиттердің әсері.


Бұрғылау кезінде жуатын сұйықтар ретінде қолданылатын сазды ерітінділер туралы ілім П.А.Ребиндер, Ф.Д.Овчаренко, А.В.Думанский, К.С.Ахмедов, А.К.Мискарли, Э.ААрипов, И.К.Сатаев т.б. жұмыстарында зерттеліп, нәтижесінде пайда болды. П.А.Ребиндер және оның мектебінің жұмыстарында суда дисперсті саздар беріктілігі әртүрлі және механикалық бұзылудан кейін тиксотропты қайта қалпына келу қабілеті бар екендігі көрсетілді.

Дисперсті жүйелердің орнықтылығы коллоидты бөлшектердің арасыңда болатын тебілу және тартылу күштерінің нәтижесімен анықгалады. Тартылу күштері молекулалық өзара әрекеттесу сипатында (Ван-дер-Вальс күштер), ал тебілу күштерінің электростатикалық табиғаты болады. Соңғы айтылған күштер бөлшектер өзара жақындаған кезде олардың айналасында электрлік қос қабат пайда болады. Бөлшектер негізінен бірдейзариятталғандықтан олар жақындаған кезде белгілі бір арақашықтықта тебілу күші пайда болады. Осы екі күштердің нәтижесінде дисперсті жүйелердің орнықтылығы орналасады. Егер тебілу күшіне тартылу күші артық болған жағдайда онда жүйе коагуляцияланады. Нәтижесінде онықтылық бұзылады. Сулы дисперсті, сазды минералдардың маңызды қасиеті олардың агрегаттық тұрақтылығы болып есептеледі.

Дисперсті жүйелердің агрегатты тұрақтылығының проблемалары қазіргі кездегі коллоидты ғылымның бірден-бір күрделі және маңызды мәселесі болып табылады. Оның күрделілігі әректтесетін күштер табиғатының көптігінде. Агрегаттық тұрақтылықтың қазіргі күйінің жағдайы туралы көзқарастар бұл қасиеттерде негізгі үш фактормен түсіндіріледі:

  1. Бөлшектер қабаттарының арасындағы беріктігімен, яғни термодинамикалық;

  2. Адсорбциялық қабаттардың ығысуының механикалық беріктігімен, жоғарғы тұтқырлығымен, серпімділігімен анықталатын құрылымдық—механикалық фактор;

  3. энтропиялық фактор, ал полимердің макромалекулалық тізбектерінің микроброундық қозғалысы және молекулалардың өзара тебілуімен адсорбциялық қабатттардың астату аймағындағы осмостық қысыммен, сонымен бірге дисперсті фазалардың дисперсияланғандағы энтропияның артуымен анықталады.

Көзқарастардың әртүрлілігі дисперсті жүйелердің табиғаты жөнінен әртүрлілігімен түсіндіріледі. Сондықтан тұрақтылықтың бір факторымен шектелмей барлығы қоса қарастыру керек. Суспензиялардың құрылым түзетін қабілетіне қарай оларды түрлі бұрғылау жұмыстарында мұнай-газ және де пайдалы қатты шикізатттарды іздеуде жуғыш сұйықтар ретінде кеңінен қолданылады. Сазды суспензиялардың бұрғылау кезіндегі қасиеттері туралы олардың құрылымдық-механикалық, реологиялық және фильтрлік қасиеттерінің өзгеруі бойынша бағалайды. Осы сипаттамалардың жиынтығы дисперсті фазамен және әртүрлі жағдайдағы дисперсті орта--әрекеттесу механизміндегі агрегатты тұрақтылықтың сипатын анықтайды. Сондықтан сазды суспензиялардың күрделі жағдайдағы құрылым түзетін және тұрақтылығын арттыратын процестерді ретттеуде беттік активті қоспаларды қолданылады. Оларды қоңыр көмір гидролизденген лигнин, крахмал, целлюза, қамыс және акрил қатарының жоғарғы молекулалық суда еритін полиэлектролиттер негізінде алады. Қазақстанда жыл өткен сайын барлау және эксплуатациялық бұрғылау жұмыстарының көлемі артып келеді. Осындай бағыттағы жұмыстар жоғарғы сапалы сазды суспензия негізіндегі жуғыш сұйықтарды қажет етеді. Олар жоғарғы агрегатты тұрақтылықты және тұзды жағдайға берік коллоидты химиялық қасиеттерге ие болу қажет. Қазақстанда 70 жылдары көптеген сазды орындар ашылды: Алексеевкіде алғаш каолин, бентониттік саздардың көзі Шығыс Қазақстанда (Таганскі, Лепсі), Ақтөбеде (Елия, Қызылжар), Торғайда (Құсмұрын) т.б..

Қазақстан Ресаубликасының Ұ.Ғ.А. академигі Ш.Б.Батталов әріптестерімен Қынрақ орындарындағы бентонит саздарының физикалық-химиялық, адсорбциялық каталитикалық қасиеттерін зерттеді. Нәтижесінде бұл саздардың мұнай өнімдерін, шараптарды тазартуда сорбент есебінде қолдануға болатындығын көрсетті.

Д.А.Декойло, К.А.Коганская, А.А.Зоворохин және Б.Г.Беньковский жұмыстарында (17-18). өзен және Ембі орындарындағы сазды суспензиялардың коллоидты химиялық қасиеттері зерттелген. Оларда бұл саздардың құрамы бойынша полиминералды гидроалюдисті-монтмориллнит саздарына жататындығын көрсетті. Бұл саздардан алынған сазды ерітінділер жуғыш ерітінділердің сапалық қасиеттеріне сәйкес келмейді. Сондықтан әртүрлі апаттарға алып келуі мүмкін. Қажетті қасиеттерді алу үшін оларды арнаулы химиялық реагенттермен өңдеу қажет. Көптеген жоғарыда көрсетілген саз орындарынан (Қынғрақтан басқа) өнімдер өндірілмейді, ол Қазақстанның өндірісі мұнай-газ пайдалы шикізаттар іздеу, бұрғылау жұмыстарында оларды көптеп қажет етеді. Сонымен бірге басқа көрші республикалардан (Украина, Башқұрыстан, Өзбекстан) оларды тасымалдау көп қаржыны талап етеді. Агрегатты тұрақты жуғыш сұйықтарды алу үшін дисперсті жүйелердің стабилизаторлары қажет. Осы мақсатта полиэлектролиттер кеңінен қолданылады. Суда еритін полиэлектролиттердің көп компонентті дисперсті жүйелерге қоспасы ылғалдың кетуін төмендетеді, агрегатты тұрақтылықты арттырады. Электролиттердің қорғау әсерін арттырады. ТМД республикаларында табиғи полимерлік тұрақтандырушылар арасында гумат, яғни қоңыр көмірден алынатын көмір-сілтілі реагент көптеп қолданылады. Соңғы кезеңде табиғи полимерлер мен қатар акрил полимерлер негізінде синтезделген полимер тұрақтандырушылар көптеп қолданылады.

(20) жұмыстарында жоғары температуралы скважиналарда сазды суспензиялардың қасиеттерін тек суда еритін полиэлектролиттер байқататыны тағайындалды. Олардың термо тұрақтылығы жекелеген атомдардың арасындағы байланыстың беріктігімен полимер тізбектерінің құрылысының қаттылығымен функционал топтардың құрамымен және молекулалық массасымен түсіндіріледі. Акрил қатарының СЕП К-4 және олардың полимері өте жоғары температураға тұрақтылық қасиетімен сипатталады. Себебі, олардың макмолекулаларында С-С байланыстары, карбоксил метил целлюлоза және крахмалдағы эфирлік байланыстармен салыстырғанда өте берік.

Сонымен бірге синтезделген полиэлектролиттер ферментті жолмен бөлінбейді. Дегенімен өндірілетін СЕП К-4-тің мөлшері Қазақстандағы өндіріс қажеттіліктерін толық қамтамасыз ете алмайды.

ТМД-дағы суда еритін полимер –флокулянттардың өте тиімділігіне қарамастан олар 100%-дық паста түрінде немесе жақтанған түрінде (40-55%) өндірістік көлемде шектеулі мөлшерде шығарылады, себебі, алғашқы шикізаттар өте сирек және аз мөлшерде болады.

өндірістік көлемде мұндай полимерді көптеп өндіру экономикалық жөнінен аса тиімсіз, себебі, тасымалдау, сақтау және қолдану әртүрлі климаттық жағдайларға байланысты өзгеруі мүмкін. Содықтан соңғы кезде полимер—флокулянттардың құрғақ, ұнтақ тәріздес түрлерін өндірудің әртүрлі әдістері қарастырылуды:

  1. Мономерлерді полимерлеу немесе қос полимереу, еріткіш тұндырғыш ортада (сулы органикалық орта) ұнтақ тәріздес СЕП К-4-ті алу үшін полимерлерге ұқсас полимерлерді түрлендіру;

  2. Паста тәріздес суда критін полимерді химиялық сусыздандыру және ары қарай кептіру. Мысалы: 8% ПАА химиялық сусыздандыруды күкіртқышқылының әлсіз қышқыл ерітіндісінде СЕП К-4-тің изоэлектрлік нүктесінде (рН=2,5-3,0) жүргізеді және полимерлерді дисперсті ортадан фильтрлеп әрі кептіріп гранульдеп бөледі.

  3. Паста тәріздес (8-15%-тік) суда еритін полимерді (аэродинамикалық, лиофильдік, қайнау қабатында және т.б.) кептіру;

  4. Суда еритін полимерлерде (8-10%-тік) органикалық еріткіштерде (спирт, ацетон, толуол т.б.) асқын тұндырып ары қарай кептіру.

Жоғарыда айтылған әдістердің, яғни құрғақ СЕП алу әдістерінің негізгі кемшіліктері төмендегідей:

  1. Зерттелетін жүйе жанғыш және жарылғыш болғандықтан тұндырғыш ретінде қолдану арқылы азаяды;

  2. Термиялық қыздыру тізбектігі функционал топтарды тұйықталуға және полимерлерді диструкция процестеріне алып келеді.

  3. Соңғы өнім өзінің ерігіштігін ішінара жоғалтады.

Молекулалық массасы төмендейді. Сондықтан қолдану қасиеттері нашарлайды. Сондықтан экономикалық тиімді ұнтақ тәріздес суда еритін полимерлердің жаңа әдістерін қарастыру жолдары аса маңызды проблема болып табылады. Осы мақсатты арзан және табуға мүмкіншілігі мол шикізаттарды пайдалану осы мақсаттың маңызды бір саласы болып табылады.

Еліміздің халық шаруашылығын дамытудың басты бағыттарының бірі өнімдерінің сапасын арттыру және халық шаруашылығындағы пайдаланылатын өнімдерді үнемдей білу.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Дипломдық зерттеудің мақсаты iconМарат Оспанов атындаағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина униврситеті Мамандығы: Жалпы медицина
Зерттеудің мақсаты мен міндеттері анықталады: Зерттеудің мақсаты медициналық ғылым мен денсаулық сақтаудағы тәжірибеде өзекті болуы...
Дипломдық зерттеудің мақсаты iconЗерттеудің мақсаты мен міндеті
Сырдарияның төменгі ағысындағы табиғи ландшафттардың қазіргі экологиялық күйін талдау
Дипломдық зерттеудің мақсаты iconДипломдық жұмыстың мақсаты
Мұның барлығы жарнаманың көптеген ғылымдардың қиылысуында орналасқан көпжақты құбылыс екенін көрсетеді
Дипломдық зерттеудің мақсаты iconМазмұны Кiрiспе
Дипломдық жұмыстың өзектiлiгi сол ақша реформаларының қоғам өмiрiндегi, ел экономикасындағы ролiне байланысты болып отырғаны анық....
Дипломдық зерттеудің мақсаты iconДипломдық жобалауға әдістемелік нұсқаулықтардың беттік парағы
Сондықтан дипломдық жобалау тәлімгердің шығармашылық сипаттағы жұмысы болып, инженер даярлаудағы оқу үрдісінің қорытынды кезеңі болып...
Дипломдық зерттеудің мақсаты iconДипломдық жұмыстың мақсаты
Бүгінгі таңда әлеуметтік-экономикалық жағдайы ақпараттық технологияны өмірдің әрбір саласында жаппай пайдаланумен сипатталады. Студенттердің...
Дипломдық зерттеудің мақсаты iconДипломдық ЖҰмыс жетекшісінің пікірі
Бітіруші өз алдына жұмыс істеуге дағдыланған әр дипломдық жұмыста шешуде зерттеу әдістемесін игерген. Кітапханатану саласындағы көкейкесті...
Дипломдық зерттеудің мақсаты iconFastwel контроллері негізінде мыс штейнін алудың автоматтандыру жүйесін және ақпараттық қамтамасыз етуін әзірлеу
Дипломдық жобада қоршаған ортаны қорғау, тіршілік қауіпсіздігі, экономикалық есептеулер келтірілген. Дипломдық жоба М. О. Әуезов...
Дипломдық зерттеудің мақсаты iconДипломдық ЖҰмыс на тему: «Қазақстан Республикасы Президенті өкілеттіктерінің ерекшеліктері»
Дипломдық жұмыстың маңыздылығы. Қазақстанның құқықтық мемлекет құру идеалы мен азаматтық қоғамды орнатуға ұмтылу ынтасының іске асуы,...
Дипломдық зерттеудің мақсаты iconI дебиторлық борыштардың есебі
Назарбаевтің өзі ерекше атап өтті. Экономикалық салаларда дебиторлық борыштардың атқарар қызметі ерекше болып табылады. Дипломдық...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница