1. Оқытушылар туралы мәліметтер
Скачать 420.58 Kb.
Название1. Оқытушылар туралы мәліметтер
страница4/4
С О Тапбергенов
Дата конвертации20.02.2016
Размер420.58 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://sirius.ssmu.kz/fs/_15/02/18/54e43f68f08e4.doc
1   2   3   4

Білімалушылар білімін бағалау критерилері

Әріптік жүйе бойынша бағалау

Сандық эквива-лент

% құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

Критерии оценки знаний


А


4,0


100


Үздік

Жауап барынша толық, кең түрде, дұрыс. Ойға қонымдылығымен, дәлелділігімен ерекшеленеді, білімалушының авторлық ұстанымын көрсетеді. Білімалушы оқу пәндерінің теориялық аспектілерін практикалық денсаулық сақтаумен ұштастырады. Ұсынылған бағдарламамен негізгі және қосымша әдебиетті терең зерделейді. Жауап берген кезде бұрын алған білімін қолданады. Жоғарғы қиындықтағы оқу материалдарын еркін түсінеді және соған сүйенеді. Пән бойынша негізгі терминдерді сауатты және ұғынықты сүйене отырып, арнайы терминологияны қолданады. Шектес оқу пәндері білімімен алынған білімді ықпалдастыра алады. Практикалық тапсырмаларды орындау, практикалық дағдыларды көрсету кезінде теориялық білімді шығармашылықпен және өздігінен қолдана алады. Тәжірибе (химиялық немес басқа пәнге байланысты) өткізу дағдыларын игерген және теориялық ұстаныммен алынған тәжірибелік мәліметтерді түсіндіріп береді, талдайды және дәлелді қорытынды жасайды.


95

Жауап толық, кең түрде, дұрыс. Жауапта нақты құрылым, логикалық бірізділік, дәлелділік байқалады. Білімалушы ұсынылған бағдарламаның негізгі әдебиетін терең зерделейді және қосымша әдебиеттің білімін көрсетеді. Жоғарғы қиындықтағы оқу материалдарын түсінеді және соған сүйенеді. Пән бойынша негізгі терминдерді сауатты және ұғынықты сүйене отырып, арнайы терминологияны қолданады. Шектес оқу пәндері білімімен алынған білімді ықпалдастыра алады. Практикалық тапсырмаларды орындау, практикалық дағдыларды көрсету кезінде теориялық білімді шығармашылықпен және өздігінен қолдана алады. Тәжірибе (химиялық немес басқа пәнге байланысты) өткізу дағдыларын игерген және теориялық ұстаныммен алынған тәжірибелік мәліметтерді түсіндіріп береді, талдайды және дәлелді қорытынды жасайды.

А-

3,67

90-94


Жауап толық, дұрыс. Білімалушы ұсынылған бағдарламаның оқу материалы бойынша жүйелі және терең білімі бар, негізгі әдебиетті терең игерген және қосымша әдебиетпен таныс. Арнайы терминологияны қолданумен материалды сауатты айтады, шектес оқу пәндерінің білімімен алынған білімді байланыстыра алады. Практикалық тапсырмаларды орындау, практикалық дағдыларды көрсету кезінде теориялық білімді өздігінен қолдана алады. Тәжірибе (химиялық немес басқа пәнге байланысты) өткізу дағдыларын игерген тәжірибе нәтижелерін талдайды және рәсімдейді.

В+

3,33

85-89


ЖақсыЖауап едәуір толық. Білімалушы ұсынылған бағдарламаның бағдарламалық материалын игерген, негізгі әдебиетті меңгерген. Арнайы терминологияны дұрыс қолданады. Практикалық мәселелдерді және міндеттерді шешу кезінде теориялық ережелерді дұрыс қолданады, оларды шешудің қажетті әдістерін игерген. Жауап барысында жекелеген маңызсыз қателер жібереді, оларды өздігінен түзейді. Практикалық тапсырмаларды орындау, практикалық дағдыларды көрсету кезінде теориялық білімді практикамен ұштастыра алады. Тәжірибе (химиялық немес басқа пәнге байланысты) өткізу дағдыларын игерген, тәжірибе нәтижелерін талдай және рәсімдей алады.

В

3,0

80-89


Жауап толық. Білімалушы ұсынылған бағдарламаның оқу материалын игермен, негізгі әдебиетті меңгерген. Арнайы терминологияны қолданады, түсінеді және түсіндіреді, бірақ білімде және әрекеттерде бірнеше маңызсыз қателер жібереді, оларды оқытушының жетекші сұрақ беруі кезінде түзейді. Практикалық тапсырмаларды, дағдыларды орындау кезінде теориялық ережелерді дұрыс, бірақ сенімсіз қолданады. Тәжірибе (химиялық немес басқа пәнге байланысты) өткізу дағдыларын игерген, тәжірибе нәтижелерін талдай және рәсімдей алады.В-

2,67

75-79

Жауап дұрыс, бірақ толық жеткілікті емес. Білімалушы материалды айтқан кезде маңызсыз дәлсіздік, бірнеше маңызсыз қателер жібереді, оларды оқытушының қатысуымен түзейді. Ұсынылған бағдарламаның негізгі әдебиетін меңгерген, арнайы терминологияны дұрыс қолданады, бірақ түсініктерді анықтауда жетіспеушіліктер жібереді. Тәжірибе (химиялық немес басқа пәнге байланысты) өткізу дағдыларын игерген. Тәжірибе нәтижелерін талдауда және рәсімдеуде қиналады.

С+

2,33

70-74


Қанағаттанарлық

Жауап толық емес, бірізділік жеткіліксіз, маңызсыз қателер бар, оларды оқытушының жетекші сұрақ беруі кезінде түзейді. Білімалушы бұдан әрі оқуға қажетті негізгі оқу материалының көлемінде білімді игерген, ұсынылған бағдарламаның негізгі әдебиетін меңгерген. Арнайы терминологияны дұрыс қолданады, негізгі механизмдерді атайды, бірақ оларды кезеңмен жаза алмайды, нақты мысалдарда білімін еркін қолдануға қиналады. Тәжірибе (химиялық немес басқа пәнге байланысты) өткізу дағдыларын игерген. Тәжірибе нәтижелерін талдауда және рәсімдеуде қиналады.

С

2,0

65-69


Жауап ұсынылған бағдарламамен қарастырылған білімді толық көрсетпейді, маңызсыз және жекелеген маңызды қателер бар, оны білімалушы оқытушының жетекші (қосымша) сұрақ беруі кезінде түзейді. Арнайы терминологияны қолдану дағдыларын игерген, бірақ одан да қиын механизмдерді анықтауда қиналады. Тәжірибе (химиялық немес басқа пәнге байланысты) өткізудің негізгі дағдыларын игерген, бірақ тәжірибенің нәтижелеріне талдау және қорытындылау жасай алмайды.С-

1,67

60-64


Бағдарламалық оқу материалын көрсету толық емес. Білімалушы маңызсыз және маңызды қателер жібереді, олардың бір бөлігін оқытушының көмегімен түзейді. Арнайы терминологияны дұрыс қолданады, бірақ негізгі механизмдерді атауда қиналады, формулаларды жазуда және б. қателер жібереді. Өзінің білімін үнемі басқа шектес пәндермен ықпалдастыра, өзара байланыс орната алмайды. Тәжірибе (химиялық немес басқа пәнге байланысты) өткізудің негізгі дағдыларын игерген, бірақ тәжірибенің нәтижелеріне талдау және қорытындылау жасай алмайды.

Д+

1,33

55-59


Жауап толық емес, көп дәлсіздіктер. Маңызсыз және маңызды қателер бар. Жеке жағдайларда білімалушы арнайы терминологияны қолданады, бірақ негізгі механизмдерді көрсетуде қиналады, өзара байланыс орната алмайды, пән бойынша негізгі түсініктер мен терминдерге дұрыс анықтама бере алмайды. Тәжірибе (химиялық немес басқа пәнге байланысты) өткізу дағдыларын толық игермеген, тәжірибенің нәтижелеріне талдау және қорытындылау жасай алмайды.Д

1,0

50-54

Жауап көп маңызды қателермен, біліалушы оны оқытушының жетекші (қосымша) сұрақ беруі кезінде де түзете алмайды. Маңызды қателер: терминологияны дұрыс қолданбайды, түсініктер мен терминдерге, негізгі заңдардың тұжырымдамасына, ережелеріне дұрыс анықтама бере алмайды, жіктемелерді білмейді. Білімалушы негізгі процесстердің, механизмдердің мәнін түсінбейді, арнайы терминологияны қолданумен материалды жазбаша жаза алмайды. Тәжірибе өткізу дағдыларын өткізуді жарым жартылай біледі, тәжірибенің нәтижелеріне талдау және қорытындылау жасай алмайды.


F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз

Білімалушы жауаптан бас тартады немес жауап беруге әрекет жасау кезінде білімалушы оқу материалы бойынша білімінің жоқтығын көрсетеді. Бір де бір тапсырма орындалмаған, тәжірибе, практикалық жұмыс дұрыс орындалмаған.


1   2   3   4

Похожие:

1. Оқытушылар туралы мәліметтер icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кулембаева Анаргуль Сынтасовна

1. Оқытушылар туралы мәліметтер icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кулембаева Анаргуль Сынтасовна

1. Оқытушылар туралы мәліметтер icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары Бейсембаева Гульмира Кулханова

1. Оқытушылар туралы мәліметтер icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
В072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығының студенттеріне арналған
1. Оқытушылар туралы мәліметтер icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер Имангалиева Индира Тлеубергенқызы
«Қазақстан Республикасы қаржы жүйесінің дамытудың өзекті нысаналары» пәні бойынша
1. Оқытушылар туралы мәліметтер icon1. 7 Оқытушылар туралы мәліметтер. Кулмуканова Куралай Какешевна
Силлабус 051301 «Жалпы медицина» мамандығына арналған «Психология негіздері» пәні бойынша жасалды
1. Оқытушылар туралы мәліметтер icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
В050900 «Қаржы» мамандығының жоғары кәсіби білім сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған «Қаржылық талдау»
1. Оқытушылар туралы мәліметтер icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
Кафедра пму-дің а корпусында осы мекен-жай бойынша орналасқан: Ломов көшесі, 64 үй, байланыс телефоны: 673669 ішкі 1148
1. Оқытушылар туралы мәліметтер iconОқытушылар құрамын аттестаттау туралы
Университеттің профессорлық-оқытушылар құрамы кәсіби дамуының мониторингін жүзеге асыру мақсатында
1. Оқытушылар туралы мәліметтер icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кагибат Азамат Кагибатович
Оқу жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары және мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген, С. Торайғыров атындағы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница