Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Скачать 62.69 Kb.
НазваниеҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Дата конвертации18.02.2016
Размер62.69 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/95850.doc

Әдістемелік ұсыныстар

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/05

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Психология және педагогика кафедрасы


«Жалпыпсихология 1 »

пәні бойынша


5В050300-педагогика және психология бакалавр

мамандығының студенттеріне арналған


Пәнді оқыту бойынша


ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАРЫ


Павлодар

Кіріспе

Жалпы психология - өзінің даму тарихы, пэні мен зерттеу эдістері бар психологиялық гылымдардың негізгі салаларының бірі.

Жалпы психология' антикалық кезңнен бастау алып, философия аясында психологиялық зерттеулердің облысы ретінде қалыптасты. XX ғасырда дербес ғылым ретінде қалыптаса бастады және 1879 жылы Лейпциг қаласында дүние жүзінде бірінші рет психологиялық лаборатория ашылды, онда эксперимент әдісі қолданылып өзіндік жеке мәртебеге ие болды. Әлі күнге дейін жалпы психологияның пәні туралы жалпы қабылданған түсініктер қалыптаспаған.

Әдістемелік ұсыныстардың мақсаты:

Жалпы психология курсында алғап білімдері мен зерттеу дағдылары негізінде студенттерді психологиялық ойлауын дамыту.

Семинар және практикалық сабақтар процесінде психологиялық құбылыстарды жүйелі талдауда ептілік пен дағдыны қалыптастыру.

5 Әдебиеттер тізімі

1.Психология. Қ.Жарықбаев. А., Білім, 1993

2.Жалпы психология. Т.Тәжібаев. А., Қазақ университеті. 1993

3.Әдеп және жантану. Қ.Жарықбаев, Табылдиев Ә. А., Атамұра-Қазақстан, 1994

4.Ұлттық психология. Елікбаев Б.Н. А., Қазақ университеті. 1992

5.Қызықты психология. Алдамұратов Ә. А., Қазақ университеті. 1992

6.Жантану негіздері. Сәбет БАП-БАБА. А., Дәнекер 2001.


1 тақырып. Психология ғылым ретінде. Психология пәнінің қалыптасуы

Психология анықтамасы. Психология пәні және объектісі. Ғылымға дейін және ғылыми психология.Психология пәнінің қалыптасу кезеңдері. Аталған сұрақтарға дайындалып келу.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [1] 15-25 бет, [3] 30-35 бет, қосымша әдебиет [4] 10-15 бет.

2 тақырып: Психологияның негізгі бағыттары

Психология пәні және міндеттері.Батыс психологияның негізгі бағыттары.

Совет үкіметінің және Қазақстандағы психологияның негізгі бағыттары атты тақырып бойынша семинар сабағына дайындалу.

3 тақырып: Психологияның әдістемелік және теоретикалық негіздері

Психологияның ғылым жүйесінде алатын орны. Психологиядағы негізгі теоретикалық көзқарастар. Психологиядағы негізгі принциптер мен әдістер. Аталған сұрақтарға дайындалып келу.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [5] 25-45 бет, [3] 55-75 бет, қосымша әдебиет [4] 14-26 бет

4 тақырып: Психология әдістері

Психология әдістері. Байқау және эксперимент. Әңгіме. Тест. Сұрақтарына семинар сабағына дайындалып келу .

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 14-26 бет, [3] 45-55 бет, қосымша әдебиет [4] 12-28 бет

5 тақырып: Адам мен жануарлар психикасының дамуы

Психикалық бейнелеудің теориясы. Психиканың тарихи дамуы. Аталған сұрақтарға дайындалып келу.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [1] 25-36 бет, [3] 22-34 бет, ќосымша єдебиеттер [5] 8-25 бет

6 тақырып: Адам психикасының жаратылыстану ғылымының негіздері

Жүйке жүйесінің жалпы құрылысы мен құрылымдық бірліктері. Психиканың рефлекторлық табиғаты. Мен және психика. Адамның жоғарғы психикалық функциялары.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 121 –143 бет, [3] 55-75 бет, қосымша әдебиет [5] 144-161 бет

7 тақырып: Адам санасы

Адам санасының табиғаты.Сананың пайда болуы мен дамуы. Сананың құрылымы. Аталған сұрақтарға дайындалып келу.

8 тақырып: Адам тұлға ретінде

Тұлға туралы түсінік және мінездеме. Тұлға және даралық. Тұлға өзін-өзі басқара алатын жүйе ретінде. Тұлға белсенділігі.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [1] 212- 230 бет, [2] 99-110 бет, қосымша әдебиет [3] 89-112 бет

Тәжірибелік сабақтарының мазмұны

1 тақырып. Психологиялық ғылымдар және практиканың пәні мен міндеттер

Психология пәні. Жалпы психологияның пэні. Жалпы психологиян эдіснамалық кызметтері. Психологияның принциптері: бейнелеу, субъе (антропологиялық), даму, сана мен іс-әрекеттің бірлігі, психикал; құыблыстардың жүйелік детерминациясы. Тұрмыстык жэне гылыі психологияның негізгі айырмашылықтары жэне жүйелі талдау. Ғылым психологиялык зерттеудің нэтижелері, олардың теориялық жэне колданба^ мәні.

Психологиялык білімдердің өздеріне тән ерекшеліктері. Психолоп ' жануар мен адамдардың іс-әрекетіндегі психикалық бейнелеудің қүрылым мен пайда болуы туралы гылым ретінде.

3 тақырып. Психомоторика жайлы түсінік. Әрекеттің қимыл құрамы

Қимыл міндетгері, әрекетті орындау бағдарламасы; әрекетті үнемі коррекциялау; афферентті жүйенің ролі және күрделі қимыл актілерін реттеудегі кері сигнализация (Н.А. Бернштейн). Кері афферентация мен "акцепторлік әрекет" туралы үғым (П.К.Анохин). Онтогенезде психомоториканың дамуы.

4 тақырып. Психиканың пайда болуы және эволюциясы

Психология тарихындағы психиканың критерияларын іздеу. Психикадағы субъективті және объективті критериялар. Сезгіштік түсінігі психиканың қарапайым формасы ретінде.

Іс эрекет пен психиканың даму сатылары. Туа біткен жэне индивидуалды- озгергіш мінез-қүлық. Инстинкт түсінігі, жануарлар интеллектісі лоне үйрену.

Мінез-құлықтың рефлекторлық теориясы. Р.Декарттың еңбектеріндегі рефлекс туралы идеялар. И.М.Сеченовтің Ч.Шерингтонның, И.П.Павловтың, П.КАнохиннің, Н.А. Бернштейннің еңбектеріндегі рефлекторлық теорияның. дамуы.

5 тақырып. Адам психикасының дамуы және пайда болуы

Адам психикасының қоғамдық - тарихи табиғаты. Адамзаттың тарихи дамуға өтуі. Қоғамдық өндіріс адам тіршілігінің тәсілі ретінде. Еңбекке етудің биологиялык алғышарттары. Еңбек іс-эрекетінің сипаты: үжымдық, күралдық, жемістілік (жаңа заттарды өндіру).

Адамдағы бейнелеу деңгейлері. Сананың дамуы және пайда болуы. Саналы жэне ұғынылмаған психикалық процестер. Ішкі дайындық түсінігі (Д.Н. Узнадзе). Іс-эрекетті реттеудегі үғынылған және үғынылмаған процестердіц арақатынасы.

8 тақырып. ХХ ғасыр психологиясындағы ғылыми бағыттар мен әдістер

ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы психологиялық дағдарысы. Бихевиоризм, гештальтпсихология, генетикалық психология, фрейдизм. Батыс психологияның бүгінгі жағдайы. Ғылыми психология принциптері мен жалпы зерттеу әдістері.

9 тақырып. Қазіргі замандағы жеке адам теориялары

Қазіргі замандағы жеке адам теорияларын жүйелеудегі бес параметр бойынша негіз. Олар: мінез-құлықты түсіндіру тәсілі; жеке адам туралы мағлұмат алу тәсілі, жеке адамға деген көзқарас тұрғысы; жастық диапазоны; жеке адамды суреттеудегі пайдаланатын ұғымдар. Осыларға байланысты психодинамикалық, социодинамика--лық, интеракционистік теориялардың типтері. К.Левин ұсынған формуласы бойынша теориялар типтерін жіктеу. Бұрынғы замандағы ойшылдардың жеке адам белсендігінің қайнар көзі және адам өмірінің мәні жөніндегі пікірлері. З.Фрейдтің психоаналитикалық теориясы. Бихевиоризм. Гештальт психология. А.Маслоудың өзін-өзі актуалды ету теориясы. Жеке адам дамуының кезеңдері туралы Э. Эриксонның концепциясы.

Похожие:

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі
Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі Т. рұсқұлов атындағы қазақ экономикалық университеті
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
Бабына, «Әкімшілік рәсімдер туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы Заңының 9-1, 15-2-баптарына және «Ақпараттандыру...
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 11 наурыздағы №148 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының ғылым және білім министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
«Экономика және халық шаруашылығын басқару» мамандығы бойынша кандидаттық емтиханға арналған
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
Тақырыбы: Қазақстан Республикасының коммерциялық банктері, оның қызметтері мен операциялары
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Ресей империясының және Қазақстан территорияларында ғылым ретінде қалыптасуы, өлкені зерттеу әдістері мен тәсілдері, өлкелік мұрағат,...
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
В0114«тарих» мамандығы үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасының негізінде жасалған....
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
«Тарих» мамандығы үшін Қр мжмбс 08 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты және «Қазақстандағы аграрлық қатынастар тарихы»...
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница