3 деңгейлі смж құжаты
Скачать 224.34 Kb.
Название3 деңгейлі смж құжаты
Дата конвертации16.02.2016
Размер224.34 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://edu.semgu.kz/ebook/umkd/cc25d662-6867-11e5-9d50-f6d299da70eeумкд преп проф ориен иност.do


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМЖ құжаты


ПОӘК

ПОӘК 042-18-17-.1.14/01-2014

ПОӘК

«Кәсіби бағытталған шет тілі»

пәнінің оқу -әдістемелік комплексі

Оқытушыға арналған пән бағдарламасы

Басылым № 1 11.09.2014ПӘННІҢ ОҚУ -ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Кәсіби бағытталған шет тілі»


5В020700 «Аударма ісі» бакалавриат мамандығына арналған


ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ


Cемей

2015


Кіріспе


1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ


Құрастырған __________ «08 » 05. 2015ж. Ахмерова Н.М.., «Аударма теориясы мен практикасы» кафедрасының аға оқытушысы


2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Аударма теориясы және практикасы» кафедрасының отырысында


Хаттама «12__» 05. 2015ж., № 10

Кафедра меңгерушісі ________________ ф.ғ.к,. доцент Калимова Ж.У.


22.2 Экономика, құқық және гуманитарлық факультеттің оқу-әдістемелік бюросы отырысында талқыланды.


Хаттама «_13__» 05. 2015 ж., № 5

Оқу-әдістемелік бюро бастығы _____________ Тойкин С.Х.

3 БЕКІТІЛДІ


Құпталынды және университеттің Оқу - әдістемелік кеңесінің баспасына ұсынылды.


Хаттама «_11__» 06. 2015ж., № 6


Оқу-әдістемелік кеңестің төрайымы ___________ Искакова.Г.К.


4 Алғаш рет енгізілді №_1_ « 11 » 06.2014ж.


Мазмұны


1 Қолданылу аймағы

2 Нормативті құжат

3 Жалпы мәліметтер

4 Пәннің оқытушыға арналған оқу –жұмыс бағдарламасының мазмұны

5 Өздік жұмыс түрлерінің мазмұны мен тізімдері

6 Пәннің оқу - әдістемелік картасы

7 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтылу картасы

8 Әдебиеттер1 ҚОЛДАНЫЛУ АЯСЫ

«Кәсіби бағытталған шет тілі» пәнінің оқу - әдістемелік кешені

Ол студенттерді курстың мазмұнымен , оның маңыздылығымен және қажеттілігімен , курс саясатымен ,сондай-ақ оқу үрдісі барысында студенттер меңгеретін оқу дағдылары және оқу іскерліктерімен таныстырады. Оқу - әдістемелік кешен пәнді үйренудегі aрнайы жетекші құрал болып табылады.


2 НОРМАТИВТІ ҚҰЖАТ


«Кәсіби бағытталған шет тілі» пәнінің оқу - әдістемелік комплексі төмендегідей құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес жасалынып , аталған пән бойынша оқу – үрдісін ұйымдастыру тәртібін қарастырады.

Пәннің оқу - әдістемелік кешені Абылайхан атындағы Қазақ Халықаралық қатынастар және әлем тілдері Университеті әзірлеген типтік оқу бағдарламасы негізінде құрастырылған. Типтік оқу бағдарламасы Білім және Ғылым министрлігінің 22. 10. 2014 ж. № 1 бұйрығымен бекітілген және күшіне енгізілген.

СТУ -042-МУ-4 -2013 Университет стандарты «Пәндердің оқу- әдістемелік кешендерінің жасалу және безендірілуінің жалпы талаптары»

ҚП 042-1.01-2014 Құжаттандыру процедурасы «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылысы және мазмұны» Басылым №2 16.06.14ж


3 ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

3.1 Курс туралы қысқаша мағлұмат:

«Кәсіби бағытталған шет тілі» пәнінің оқу - әдістемелік кешені «5В020700» - «Аударма ісі» мамандығының студенттеріне арналған. Ол студенттерді курстың мазмұнымен , оның маңыздылығымен және қажеттілігімен , курс саясатымен ,сондай-ақ оқу үрдісі барысында студенттер меңгеретін оқу дағдылары және оқу іскерліктерімен таныстырады. Оқу - әдістемелік комплекс пәнді үйренудегі aрнайы жетекші құрал болып табылады.

3.2 Курстың мақсаты білім алушыларда мәдениет аралық-қатысымдық құзыреттілікті қалыптастыру болып табылады.

Мәдениетралық-қатысымдық құзіреттілік құрылымы білім беру құзіреттілігі сипатын бейнелейді және осы білімдері , дағдылар мен машықтарды жүзеге асыруға , сондай-ақ басқа да мәдениет өкілдерімен қарым-қатынас жасауда іс жүзінде қолдануына септігін тигізетін туған елі мен басқа ел мәдениеті туралы өз білімдерін практикада қолдана білу дағдылары мен машықтарын , сонымен қатар жеке тұлға қасиеттерінің жиынтығын қамтитын күрделі тұлғалық білімді қамтиды.

Мәдениетаралық-қатысымдық құзіреттілік қарым-қатынас дағдыларын одан әрі дамытумен ,сонымен қатар басқа әлеуметтік мәдениеттің әлемдік бейнесін терең ұғынумен, оның мағыналық бағдарларын танумен оқытылатын мәдениеттер арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды кәре білуі және мәднеиетаралық қарым-қатынаста қолдана білуімен байланысты.

Мәдениетаралық-қатысымдық құзіреттілік шет тілін және шет ел мәдениетін оқуда білім беру құзіреттілігі болып табылады.Бұл ретте мәдениетаралық –қатысымдық құзыреттілік қалыптастырудың шын мәніндегі нысаны әртүрлі мәдениет өкілдерінің қарым-өатынас үдерісі болып саналады.

Мәдениетаралық құзыреттілік (МАҚ) құрамы стандарттан жоғары базалық деңгейде (CI LAP сай ) төмендегі құзыреттіліктер жиынтығымен анықталады.

-білім алушыларда болашақ аудармашыларға кәсіби аудармашылық қызметінде бір тілден екінші тілге ауыса отырып,екі тілдік лингвомәдени өлшемдерде еркін әрекет етуге мүмкіндік беретін оқытылатын шет тілі иесінің тілдік санасына тән «екінші концептуалдық әлемдік» қалыптастыратын когнитивті-лингвомәдени құзыреттілік;

-студенттерде басқа лингвоәлеумет әлемнің бейнесі мен концеті ретінде «екінші когнитивті сананы» қалыптастыратын және оның танымдық жүйесінде әлем және «инофон» тілі туралы біліммен ұштасатын «білімнің екінші құрылымын» жасайтын әлеумттік-мәдени құзіреттілік .

Бұл құрамдас құзіреттіліктер түрлері «аталған» мәдениет және өз мәдениеті мен тілдің «тілдік сана» базасында « жаңа ұғым» ретінде қалыптасады.

-аударма тілі үшін түпұнсқа мәтінінің пәндік мазмұнын білдіретін жаңа когнитивті лингвомәдени кешендерді меңгеруді білдіретін когнитивтік-кәсіби құзіреттілік (мәселе,пән бойынша аялық ақпарат ,талқылауды қажет ететін жағдайлар мен болжалды шешімдер);

-аудармашынының болашақ кәсіби қызметі технологиясымен тікелей байланысты тілдік және коммуникативті қызметтің барлық аспектілеріне ШТ-ін кәсіби меңгеру ретінде түсіндіретін кәсіби бағытталған ұүзіреттілік (аудармашылық – даярлау мамандығына сай). Шет тілін кәсіби мақсатта оқыту болашақ мамандықтың ерекшелігін ескеруді,оқытылатын тілдегі қажеттіліктерді есепке алуды талап етеді.Білім алушылардың аудармашылық құзыреттілігі аударма ісінің маманың даярлау үдерісінің негізгі компоненті ретінде қамтамасыз етеді:

  • студенттерді кәсіби бағытталған білімдер мен метатілмен қамтамасыз ететін жалпы кәсіби қарым-қатынас саласы шеңберінде анықталатын сөйлеудің пәндік мазмұнымен;

  • қарым-қатынастың кәсіби негізделген жағдайларында прагма-кәсіби міндеттерді шешу арқылы кәсіби бағытталған дағдыларды қалыптастыруымен;

  • *аударманың түрлі стратегияларын жасау үшін аударма алдында жасалатын алдау арқылы түрлі жанрлардағы мәтін материалдарымен жұмыс істеуге қажетті кәсіби бағытталған дағдыларды жанама түрде қалыптастырумен (аталған дағдылар жиынтығы 1-4 оқу жылдарындағы жұмыс оқу бағдарламаларымен анықталады және таратылады).

Оқыту технологиясы . Оқыту мақсаттарын тиімді жүзеге асыру үшін тіл бойынша арнайы мақсатты сабақтардың (пікірсайыстар,ток-шоу,баспасөз конференциялары,топтық полемика,пікірталастар,сұхбат жіне т.б.) дәстүрлі емес формалары, оқу аудармашылық жаттығулар, сонымен қатар диалогтық оқу технологиялары (ікерлік және рөлдік ойындар,бейнематериалдарды ,комьютерлік техникаларды қолдану арқылы ұйымдастырылған жобалық жұмыстар және сол сияқты ұйымдастыру тәсілдері кең ауқымда қолданыс табуы қажет.Курстық оқу материалы оқытылатын қарым-қатынас саласы мен тақырыптар мазмұнын дәлме-дәл ашатын сәйкес мәтіндерді ,бейне және аудиоматериалдарды қолдануды қарастырады.Стіденттердің белсенді сөздігі алдындағы уақытта да, соның ішінде потенциалдық сөздік арқасында , 1200 лексиалық бірлікке толығады.

3.3 Курстың негізгі міндеті:

Оқу бағдарламасында көрсетілген тақырыптар бойынша төмендегідей тілдік дағдыларды (іскерліктерді) қалыптастыру.

а) Сөйлеу (дағдысы): 1. екеуара сөйлесу (диалог).

2. жеке-дара сөйлесу дағдысы (монолог).

ә) Тыңдау – түсіну (дағдысы);

б) Оқу (дағдысы) іскерліктері; (таныса оқу, зерттей оқу)

в) Жазбаша сөйлеу (дағдысы) іскерліктері

г) Қарым-қатынас жасаудағы тілдік дағдылар мен іскерліктердің қалыптасқандығын тексеру, бақылау ;

д) Жоғарыдай тілдік іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыра отырып, шет тілін халықаралық мәдени қатынас құралы ретінде қолдана алуды қалыптастыру.


3.4 Оқыту нәтижесі:

Курс соңында студенттер аталған төмендегідей тілдік іскерліктер мен дағдылар бойынша мыналарды білуі міндетті:

а. Екеу ара сөйлесу (диалог) бойынша:

Әр түрлі ақпараттарды жеткізе алуға,анықтауға, толықтыруға, қасындағы жолдасын түзетуге ,ескерту жасауға, әңгімесін бөлуге, қарсылық білдіруге, естіген ақпаратына дау айта алуға, күмән келтіреалуға,сынай алуға,өз ойын дәлелдеп жеткізе алуға,әңгіменің тақырыбын өзгерте алуға ,өз ойын жеткізе алуға, қарсы, қарсы еместігін, жолдасымен келісетін, келіспейтіндігін білдіре алуға, , кешірім сұрай алуға және алғыс айта алуға міндетті.

ә. Жеке-дара (монолог түрінде) сөйлесу бойынша.

Коммуникативтік- танымдық қатынас қызметін жасай алуға, яғни өзара байланысқан мәтіндер мен өлең шұмақтарын жатқа айта алуға, оқыған және жаттаған мәтіннің мазмұның қысқа және толық айта білуге, тақырыпқа байланысты қатынасын сүреттей білуге, өткен тақырып бойынша өз ойын білдіре алуға, жоспарға сүйене отырып оқыған әңгіменің мазмұнын айтап бере алуға, мәтінді 3-ші жақтан айта, автордық атынан айта алуға, мәтіннің негізгі идеясын аша алуға , өзінің көз-қарасы тұрғысынан басты кейіпкерлерге (басты кейіпкер ісімен, мінез-құлқымен келісетін – келіспейтіндігін білдіру) сипаттама бере алуға міндетті.

-меңгеруге тиіс:

аудиомәтіннің жалпы мазмұнын түсіне алуға, тындаған мәтінге тақырып қоя алуға,негізгі фактірлерді атай алуға, тындаған аудио-мәтіннің мазмұнын ана тілінде не өзі оқып жатқан тілде жеткізе алуға міндетті.

-істей алуы тиіс

таныса оқуда студенттер мәтіндегі ақпаратты 70-75% түсіне алуға, мәтіндегі негізгі оқиғалар мен фактілерді таба алуға мәтіннің тақырыбын анықтай алуға, өз ойын айта білуге міндетті зерттей оқуда студенттер мәтінді 100% түсінуге міндетті. Сондай-ақ студенттер мәтінді дауыстап оқуда таныс тілдік материалдар негізіндегі мәтіндерді, проза мен поэзиядан үзінділерді анық, еркін және дұрыс айта алу арқылы оқи алуға міндетті.

Жазбаша сөйлеу іскерлігі бойынша:

Курс соңында студенттер aғылшын тілі алфавитінің барлық әріптерін графикалық және каллиграфиялық тұрғыда дұрыс жаза білуге, тасымалдау ережесін білуге, оқыған немесе тыңдаған мәтіннің мазмұның жоспарлы және жүйелі түрде жазбаша жеткізе білуге, белгілі бір ақпаратты шет елдік досына хат арқылы жеткізе білуге (хат жазуда хаттың сыртын толтыруға байланысты нормативтік шарттарды сақтауға тиіс), міндетті.


3.5 Пәннің алдынғы реквизиті

3.5.1.Қазақстан тарихы

3.5.2.Әлеуметтану

3.5.3.Экономикалық теория негізі

3.5.4.Саясаттану

3.5.5.Философия

3.5.6.Базалық шет тілі (А1,А2,В1,В2)

3.5.7.тілдік қарым-қатынас мәдениеті бойынша практикум

3.5.8 Аудармашының кәсіби қызметінің негіздері

3.5.9. Оқытылатын тіл теориясының негіздері

3.6 Соңғы реквизиті

3.6.1.Ауызша аударма практикасы

3.6.2.Жазбаша аударма практикасы


3.7 Оқу жоспарынан көшірме


курс

Семестр

кред.

саны

Лаб.саб. саны

Практик саб.саны

СОӨЖ

СӨЖ

Барл


Бақылау түрі

3

5


2


3015
45
90


Ауызша, жазбаша емтихан4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ

Тақырыптар атауы және олардың мазмұны


Сағат саны

5-ші семестр
Модуль 1.Sphere of communication: Social sphere.
Тема 1. Образование. / Education.

1.Білім беруді жаһандандыру . Халықаралық және ұлттық шәкіртақы бағдарламалары.

2.ҚР-да және тілі оқытылатын елде аудармашыларды даярлау.Оқыту мазмұны,біліктілік талаптары,мамандандырулар,дайындық деңгейлері.


Тема 2. Science and Technology.

1.Ғылымның қазіргі таңдағы жетістіктері

2.Ақпараттық технологиялар саласындағы жетістіктер


Тема 3. Culture.

1.Музыка және ән әлемі

2.театр,опера,балет және кино

3.Бейнелеу өнерінің негізгі бағыттары

Passive voice


8

Модуль 2. Sphere of communication: Political sphere of the Republic of Kazakhstan
Тема 1. Политическая система РК и СИЯ / Political system of RK and ESC

1.Заң шығарушы билік

2.Атқарушы билік

3.Сот билігі

4.Сайлаулар


Тема 2. Глобализация и Казахстан / Globalization and Kazakhstan

1.ҚР-ның геосаяси жағдайы

2.Жаһандану және ұлттық мемлекет

3.Жаһандану және қоғам

4.Жаһандану және ұлттық экономика


Тема 3. The priority directions in development of RK.

1.Туризм

2.Нанотехнологияны дамыту

3.Құрылыс және сәулет өнері

Reported speech8

Модуль 3. Sphere of communication: Sphere of business.
Тема 1. Raw materials base of RK.

1.Мұнай және газ.Мұнай және газды барлау,өндіру және өңдеу

2.Металлургия (түсті және қара металдар,өндіруші металлургия және қоспалар)


Тема 2. Industry.

1.Жеңіл өнеркәсіп

2.Тамақ өнеркәсібі

3.Машина жасауды дамыту перспиктивасы


Тема 3. Agrarian sector.

1.Аграрлық салада кәсіпкерлікті дамыту: мәселелері мен келешегі

2.Қазақстанның ДСҰ-ға кіру жағдайында аграрлық сектор өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру


Тема 4. Problems of small and medium business in RK and ESC.

1.ҚР-да шағын және орта бизнестің дмуы:мәселері мен келешегі

2.ҚР-дағы шағын және орта бизнесті қаржыландыру мәселелері.Шағын және орта бизнесті қолдауда мемлекеттік бағдарламалар (жеңілдік несиелер)

Complex sentences

7

Модуль 4. Sphere of communication: Economic sphere (RK)
Тема 1.Economy

1.ҚР-дағы және ТОЕ-дегі экономикалық дамуы.Салалары , кәсіпорын түрлері

2. «ҚР және ТОЕ экономикалық дамытуда банк секторының рөлі»

3.Экономиканың жаһандануы.Әлемдік экономикалық дағдарыс


Тема 2. Finance

1.ҚР-дағы және ТОЕ-дегі салық салу жүйесі

2.ҚР-дағы және ТОЕ-дегі банк жүесі

3.Құнды қағаздар нарығы


Тема 3. Trade.

1.Сауда еркіндігк және қолдаушылық

2.ҚР-да сауда қызметін реттеу(Қазақстан Республикасының 12.04.2004.№ 544-II сауда қызметін реттеу туралы заңы)

3.ҚР-ның сауда саясаты.Сауда саясатының тәсілдері:

a) Кедендік-тарифтік-кедендік тарифті қолдануға негізделген(импорттық және экспорттық баж салығы). б)Тарифтік емес- басқа тәсілдер (демпингіге қарсы шаралар; өтемақылық шара; қорғаныс шаралары; тыйымдар мен шектеулер, соның ішінде сандық;үстемелеу;шетке шығаруға және (немесе) шеттен әкелуге қойылатын мемлекеттік монополия; лицензиялау,техникалық реттеу).

Participial clauses

7

Барлығы: Практикалық сабақтар

30


5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫС ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

5.1 Халықаралық шәкіртақы бағдарламаларының (ERAMUS MUNDUS, Fullbright және тб ) мақсаттары мен міндеттері. Мазмұны, Қазақстандық студенттердің оларға қатысуына қойылатын талаптар мен шарттары. Халықаралық бағдарламаларға қатысқан студенттердің пікірлері мен олардың тиімділігі.

5.2 ТОЕ-дің білім жүйесіндегі соңғы 10 жылдағы реформалар, олардың мәні мен тиімділігі.

5.3 Заманауи адамның өміріне ақпараттық технологиялардың әсері.

5.4. Ең таңғажайып жаңашылдықтар

5.5 Бейнелеу өнері мұражайындағы түн

5.6 Халықаралық байқаулардағы Қазақстандық кино

5.7 Қазақ операсының тарихы

5.8 Қазақстанның жаһандану және аймақтық қоғамдастығы үдерісінде қатысу үлгісі.

5.9 Жаһанданудың қарама-қайшылығы: басымдылықтары немесе теріс салдарлары және потенциалды мәселелер.

5.10 Expo 2017: Болашақ қуаты.

5.11 Кедендік Одақ жағдайында Қазақстанда туризмнің дамуын саралау:басымдылықтары және әлсіз тұстары.

5.12 ҚР-да нанотехнологияның дамуы. Мәселелері мен келешегі.

5.13 Астана сәулетінің ерекшелігі: жаңа бірегей нысандар.

5.14 ҚР мен әлемдік кеңістіктегі ірі мұнай қорлары бар аймақтар.Салыстырмалы сипаттама.

5.15 «Қазақстан минералдық –шикізат ресурстарының көлемі мен әртүрлілігі бойынша әлемде көшбасшылардың бірі болып табылады.Барлаған қорлар негізінде қуатты мұнай-газ өндіретін ,уран және көмір өндірісі; қара, түсті және асыл металдары,метал емес пайдалы қазбалардың басқа түрлерін өндіру және өідеу өндірісі қалыптастырылған» тезисіне түсіндірме беру және нақтылау.( Қараңыз: Орақ Құдайберді Байболұлы, геология және жер қойнауын пайдалану жөніндегі комитет төрағасы).

5.16 ҚР-дағы түсті металлургияның қазіргі даму жағдайы мен үрдістері.

5.17 Қазақстанның тау-кен металлургия кешені: жағдайы, даму мәселелері және келешегі.

5.18 Қазақстандағы жеңіл өнеркәсіп жағдайы.Тағам өнімдері сапасын дәстүрлі емес шикізатты қолдану арқылы оңтайландыру. ГМА мәселелесі. ҚР-да азық –түлік қауіпсіздігін қамтамассыз ету.

5.19 ҚР-дағы шағын және орта бизнесті дамыту мәселелері және оларды шешу жолдары.

5.20 «ҚР-дағы және ТОЕ-дегі салалар,кәсіпкерлік түрлері және олардың тиімділігі»

5.21 ҚР-дағы құнды қағаздар нарығы.Жалпы сипаттамалар.

5.22 2008 жылы құнды қағаздар нарығының құлдырау бүкіләлемдік экономикалық дағдарыстың бастауы ретінде.

5.23 ҚР-дағы сауда түрлері жіне оларды реттеу тәсілдері

5.24 ҚР-дағы ішкі сауда объектілері мен түрлері.

5.25 Сыртқы сауда.ҚР-да сыртқы сауданы дамыту шаралары.


.

6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ


5-ші семестр
Практикалық сабақтар

Көрнекілік және техникалық құралдар

Студенттердің өздік жұмыстары

Бақылау түрі

1

Модуль 1. Қарым-қатынас саласы : Әлеуметтік сала (ҚР)
1-тақырып.Білім беру.

1.Білім беруді жаһандандыру . Халықаралық және ұлттық шәкіртақы бағдарламалары.

2.ҚР-да және тілі оқытылатын елде аудармашыларды даярлау.Оқыту мазмұны,біліктілік талаптары,мамандандырулар,дайындық деңгейлері.


2 тақырып.Ғылым

1.Ғылымның қазіргі таңдағы жетістіктері

2.Ақпараттық технологиялар саласындағы жетістіктер


3- тақырып.Мәдениет

1.Музыка және ән әлемі

2.театр,опера,балет және кино

3.Бейнелеу өнерінің негізгі бағыттары

Passive voice

Оқулықтар, интернет материалдары , газет-журнал материалдары , грамматикалық кестелер, грамматикалық анықтамалар,

аудио-бейне таспалар

Халықаралық шәкіртақы бағдарламаларының (ERAMUS MUNDUS, Fullbright және тб ) мақсаттары мен міндеттері.


Мазмұны, Қазақстандық студенттердің оларға қатысуына қойылатын талаптар мен шарттары.


Халықаралық бағдарламаларға қатысқан студенттердің пікірлері мен олардың тиімділігі.


ТОЕ-дің білім жүйесіндегі соңғы 10 жылдағы реформалар, олардың мәні мен тиімділігі.

Заманауи адамның өміріне ақпараттық технологиялардың әсері.


Ең таңғажайып жаңашылдықтар

Бейнелеу өнері мұражайындағы түн


Халықаралық байқаулардағы Қазақстандық кино

Қазақ операсының тарихы


Сұрақ-жауап талқылау, талдау, жаттығулар, эссе, дөңгелек үстел баяндама; пікірталас; рөлдік ойын.

2

Модуль 2. Қарым-қатынас саласы: Қоғамдық-саяси сала (ҚР)
1-тақырып. ҚР-ның және ТОЕ-дің саяси жүйесі

1.Заң шығарушы билік

2.Атқарушы билік

3.Сот билігі

4.Сайлаулар


2-тақырып. Жаһандану және Қазақстан

1.ҚР-ның геосаяси жағдайы

2.Жаһандану және ұлттық мемлекет

3.Жаһандану және қоғам

4.Жаһандану және ұлттық экономика


3-тақырып. ҚР-ның дамуындағы басым бағыттар

1.Туризм

2.Нанотехнологияны дамыту

3.Құрылыс және сәулет өнері

Reported speech

Оқулықтар, интернет материалдары , газет-журнал материалдары , грамматикалық кестелер, грамматикалық анықтамалар,

аудио-бейне таспалар

Қазақстанның жаһандану және аймақтық қоғамдастығы үдерісінде қатысу үлгісі.

Жаһанданудың қарама-қайшылығы : басымдылықтары немесе теріс салдарлары және потенциалды мәселелер.

Expo 2017: Болашақ қуаты.

Кедендік Одақ жағдайында Қазақстанда туризмнің дамуын саралау:басымдылықтары және әлсіз тұстары.

ҚР-да нанотехнологияның дамуы.Мәселелері мен келешегі.

Астана сәулетінің ерекшелігі: жаңа бірегей нысандар.


Сұрақ-жауап талқылау, талдау, жаттығулар, эссе, дөңгелек үстел баяндама; пікірталас; рөлдік ойын.

3

Модуль 3. Қарым-қатынас саласы: Бизнес секторы
1-тақырып.Шикізат базасы

1.Мұнай және газ.Мұнай және газды барлау,өндіру және өңдеу

2.Металлургия (түсті және қара металдар,өндіруші металлургия және қоспалар)


2-тақырып.Өндіріс

1.Жеңіл өнеркәсіп

2.Тамақ өнеркәсібі

3.Машина жасауды дамыту перспиктивасы


3-тақырып. Аграрлық сектор.

1.Аграрлық салада кәсіпкерлікті дамыту: мәселелері мен келешегі

2.Қазақстанның ДСҰ-ға кіру жағдайында аграрлық сектор өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру


4-тақырып. ҚР-дағы және ТОЕ-дегі шағын және орта бизнес мәселелері

1.ҚР-да шағын және орта бизнестің дмуы:мәселері мен келешегі

2.ҚР-дағы шағын және орта бизнесті қаржыландыру мәселелері.Шағын және орта бизнесті қолдауда мемлекеттік бағдарламалар (жеңілдік несиелер) Complex sentences

Оқулықтар, интернет материалдары , газет-журнал материалдары , грамматикалық кестелер, грамматикалық анықтамалар,

аудио-бейне таспалар

ҚР мен әлемдік кеңістіктегі ірі мұнай қорлары бар аймақтар.Салыстырмалы сипаттама.

«Қазақстан минералдық –шикізат ресурстарының көлемі мен әртүрлілігі бойынша әлемде көшбасшылардың бірі болып табылады.Барлаған қорлар негізінде қуатты мұнай-газ өндіретін, уран және көмір өндірісі; қара, түсті және асыл металдары,метал емес пайдалы қазбалардың басқа түрлерін өндіру және өідеу өндірісі қалыптастырылған» тезисіне түсіндірме беру және нақтылау.( Қараңыз: Орақ Құдайберді Байболұлы,геология және жер қойнауын пайдалану жөніндегі комитет төрағасы).

ҚР-дағы түсті металлургияның қазіргі даму жағдайы мен үрдістері.

Қазақстанның тау-кен металлургия кешені: жағдайы,даму мәселелері және келешегі.

Қазақстандағы жеңіл өнеркәсіп жағдайы.

Тағам өнімдері сапасын дәстүрлі емес шикізатты қолдану арқылы оңтайландыру.ГМА мәселелесі.

ҚР-дағы шағын және орта бизнесті дамыту мәселелері және оларды шешу жолдары

ҚР-да азық –түлік қауіпсіздігін қамтамассыз ету.

Сұрақ-жауап талқылау, талдау, жаттығулар, эссе, дөңгелек үстел баяндама; пікірталас; рөлдік ойын, жеке және ресми хат,реферат, баяндама, бизнес-жоспар,келісімшарт, ұсыныс хат, хабарламалар тезистері;


4

Модуль 4. Қарым-қатынас саласы: Экономикалық сала(ҚР)
1-тақырып.Экономика

1.ҚР-дағы және ТОЕ-дегі экономикалық дамуы.Салалары , кәсіпорын түрлері

2. «ҚР және ТОЕ экономикалық дамытуда банк секторының рөлі»

3.Экономиканың жаһандануы.Әлемдік экономикалық дағдарыс


2-тақырып. Қаржы

1.ҚР-дағы және ТОЕ-дегі салық салу жүйесі

2.ҚР-дағы және ТОЕ-дегі банк жүесі

3.Құнды қағаздар нарығы


3-тақырып.Сауда

1.Сауда еркіндігк және қолдаушылық

2.ҚР-да сауда қызметін реттеу(Қазақстан Республикасының 12.04.2004.№ 544-II сауда қызметін реттеу туралы заңы)

3.ҚР-ның сауда саясаты.Сауда саясатының тәсілдері:

a) Кедендік-тарифтік-кедендік тарифті қолдануға негізделген(импорттық және экспорттық баж салығы). б)Тарифтік емес- басқа тәсілдер (демпингіге қарсы шаралар; өтемақылық шара; қорғаныс шаралары; тыйымдар мен шектеулер, соның ішінде сандық;үстемелеу;шетке шығаруға және (немесе) шеттен әкелуге қойылатын мемлекеттік монополия; лицензиялау,техникалық реттеу). Participial clauses

Оқулықтар, интернет

материалдары , газет-журнал материалдары, грамматикалық кестелер, грамматикалық анықтамалар,

аудио-бейне таспалар

ҚР-дағы және ТОЕ-дегі салалар,кәсіпкерлік түрлері және олардың тиімділігі»

ҚР-дағы құнды қағаздар нарығы.Жалпы сипаттамалар.

2008 жылы құнды қағаздар нарығының құлдырау бүкіләлемдік экономикалық дағдарыстың бастауы ретінде.

ҚР-дағы сауда түрлері жіне оларды реттеу тәсілдері.

ҚР-дағы ішкі сауда объектілері мен түрлері.

Сыртқы сауда.ҚР-да сыртқы сауданы дамыту шаралары.


Сұрақ-жауап талқылау, талдау, жаттығулар, эссе, дөңгелек үстел баяндама; пікірталас; рөлдік ойын.7 ОҚУ -ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРДІҢ ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ КАРТАСЫ
Әдебиет

Саны

Студент саны

Процент
Basic literature


1

Advanced Gold Coursebook by Richard Acklam with Sally Burgess 2005


10


7

100%


2


3

Jan Bell, Roger Gower “Advanced Matters” 2004

Advanced Gold Exam maximiser By Sally Burgess with Richar Acklam2005

2


10

7


7

28%


100%

4

Эккерсли К.Э. Учебник англ.языка.ч1-2.-М.,2007

2

7

28%

5

Эккерсли К.Э. Учебник англ.языка.ч.3-4.-М.,2007

1

7

14%

6

Бонк Н.А. Учебник английского языка. В 2-х ч. – Иваново, 2001

17

7

100%
Additional literature


2

“English Grammar in Use” by R. Murphy, Oxford University Press, 2003

5

7

50%

3

Evans,V Edwards,L Upstream advanced Express publishing,2003

1

7

14%

4

Fuchus .M Bonner M. Focus on Grammar Int, Longman,2000

1

7

14%

5

Kulikova O.V. English for students of International Economics-M: 2010

1

7

14%8 ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР

Literature

8.1 Basic Literature

8.1.1 Advanced Gold Coursebook by Richard Acklam with Sally Burgess, Longman

2005

8.1.2 Jan Bell, Roger Gower “Advanced Matters” Longman 2004

8.1.3 Advanced Gold Exam maximiser By Sally Burgess with Richar Acklam, Longman ,2005

8.1.4 Эккерсли К.Э. Учебник англ.языка.ч1-2.-М., 2007

8.1.5 Эккерсли К.Э. Учебник англ.языка.ч.3-4.-М., 2007

8.1.6 Бонк Н.А. Учебник английского языка. В 2-х ч. – Иваново,  2001


ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР

8.2 Additional literature

8.2.1 Encarta -электронная мультимедийная энциклопедия, выпускавшаяся корпорацией Майкрософт 1993 по 2009 год

8.2.2. “English Grammar in Use” by R. Murphy, Oxford University Press, 2003

8.2.3Evans,V Edwards,L Upstream advanced Express publishing,2003

8.2.4 Fuchus .M Bonner M. Focus on Grammar Int, Longman,2000

8.2.5 Kulikova O.V. English for students of International Economics-M: 2010


Похожие:

3 деңгейлі смж құжаты icon3 деңгейлі смж құжаты поәК поәК 042–18-18 5/01-2014
Экономика, құқық және гуманитарлық ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросында
3 деңгейлі смж құжаты icon3 деңгейлі смж құжаты поәК поәК 042. 18-24 10/03 2013
В120100 «Ветеринариялық медицина» және «5В120200» «ветеринариялық санитария» мамандығына арналған «Зертханалық іс» пәнінен
3 деңгейлі смж құжаты icon3 деңгейлі смж құжаты поәК поәК 042 –18-17. 17/03-2013
Аударма кезіндегі әртүрлі факторлардың (шет тілі мен ана тілдегі грамматикалық құрылымдардың сәйкессіздігі, мәтіннің әртүрлілігі)әсерінен...
3 деңгейлі смж құжаты icon«Қазақстан Республикандағы тіл туралы» Қазақстан Республикасының заңы кашан қабылданған 1997 жылғы шілденің 11-і
«Кадрларды тіркеу жеке іс парағы» құжаты мәтінінде қолданылатын сөздер қатарын белгілеңіз: жоғары, әскери міндетті, тұрмыста
3 деңгейлі смж құжаты iconШығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданы, Кіндікті ауылы
Мұратбаев атындағы орта мектебінің география пәнінің 2-санатты, ІІІ деңгейлі сертификатталған мұғалімі
3 деңгейлі смж құжаты iconМазмұны Kipicпe
Президент үндеуінде" көрсетілгендей (Қазақстан 2030) "жоғары деңгейлі шетел инвестициясының дамыған экономикасына негізделген, экономикалық...
3 деңгейлі смж құжаты iconМазмұны
Семей қ. ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік университеті 3 деңгейлі смк құжат поәК поәК 042-18-16 46/01-2014 поәК
3 деңгейлі смж құжаты icon1 Қолданылу аясы
Семей қ. ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік университеті 3 деңгейлі смк құжат поәК поәК 042-18-16 48/01-2014 поәК
3 деңгейлі смж құжаты iconБілім беру мекемелеріндегі
Семей қ. ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік университеті 3 деңгейлі смк құжат поәК поәК 042-18-16 54/02-2014 поәК
3 деңгейлі смж құжаты icon«Гуманитарлық колледж» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының жарғысы
Осы Жарғы Астана қаласы Білім басқармасы «Гуманитарлық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорынның (бұдан әрі – Кәсіпорын)...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница