Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
НазваниеҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
страница6/12
Дата конвертации16.02.2016
Размер1.63 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.rnmc.kz/images/ebiblateka/1kaz/263-267kz.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

АП. 04

Еңбекті қорғау: Еңбек қауіпсіздігінің терминологиясы және негізгі түсініктер. Өндірістік санитария. Электрқауіпсіздік негіздері. Алғашқы көмек көрсету. Өрт қауіпсіздік жағдайлары. Қалааралық телефон станцияларында байланыс желілерінде және сымдық хабар таратуда атқарылатын жұмыстар кезінде қауіпсіздік ережелерінің орындалуы. Телефон станцияларында жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік ережелері.

Білімдер:

 • еңбекті қорғау туралы техникалық нормативтік құжаттардың талаптарын;

 • еңбекті қорғау туралы Қазақстан Республикасының заңнамасының негізгі жағдайлары;

 • электрлік тоққа түскен жағдайда, жаралану кезіндегі, күю және үсу жағдайларында алғашқы көмек көрсету жағдайларын;

 • электролитты дайындау ережелерін;

 • аккумулятор жабдығын пайдалану ретін;

Іскерліктер:

 • зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету;

 • өрт кезінде адамдарды құтқаруды;

 • дәрігер келгенге дейін зардап шеккенге алғашқы көмекті тез және уақытында көрсетуді;

 • электролит тығыздығын өлшеуді және аккумулятор кернеуін өлшеуді;
БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

КҚ 2.1.2.

КҚ 2.1.3.

КҚ 2.1.4.

АП. 00

Арнайы пәндер: 130702 2 – «Электр байланысы және желімен хабарлау желілік құрылыстарының электромонтері»

АП.01

Арнаулы технология: Еңбек гигиенасының негізі. Әуе байланыс желілері. Кабельдік байланыс желісі. Бағытталған жүйелердің электрлік сипаттамалары. Байланыс тізбектерінің арасындағы өзара ықпал және одан қорғану шаралары. Сыртқы ықпал және қорғану шаралары. Оптикалық-талшықты байланыс желісі. Кабельдік байланыс желісінің сенімділігі. Телекоммуникация желісін құрылымын тұрғызу. Телефондық тарату жолы және коммутациялық аспаптар. Электрлік энергия көздері. Байланыс кәсіпорында қолданылатын түзеткіш қондырғылар. Кабельдік және әуе желілерінде жұмыс істеуге қажет жабдықтармен өлшеу аспаптары. Плезеохронды цифрлық иерархия (PDH)цифрлық тарату жүйесі. Активті оптоэлектронды компоненттер.

Білімдер:

 • әртүрлі кабельдердің құрылысымен қолдану аймағын;

 • байланыс кабельдерінің негізгі параметрлерімен техникалық сипаттамаларын;

 • байланыс кабельдерін монтаждаумен төсеу әдістерін;

 • кабельдерді тұрақты тоқпен өлшеу әдістерімен бұзылған жерді анықтауды;

 • байланыс жүйелі құрылыстарын пайдаланудың нұсқаулық басшылық ережелерін;

 • техникалық құжатты жүргізу ережелерін;

 • негізгі өлшеу аспаптарымен қондырғылардың жұмыс істеу қағидасын;

 • негізгі өлшеу әдістерімен оларды орындау жолдарын.

 • электрлік кабельдерді белгілеуді;

 • оптикалық кабельдерді белгілеуді;

 • телефондық аппаратты реттеу тәртібін.

 • электрлік кабельдердің құрылысын талдау тәртібін;

 • оптикалық кабельді талдау тәртібін;

 • абонентті қондырғының құрылысын;

 • электрлік кабельді монтаждау тәртібін;

 • оптикалық кабельді монтаждау тәртібін;

 • байланыс қондырғылар желісіндегі бұзылыстың түрлерін.

Іскерліктер:

 • бұзылуды анықтауды және жоды;

 • желінің техникалық төлқұжатын рәсімдеуді.

 • шетелдік және ресей өндірушілерінің электрлік және оптикалық кабельдерін белгілеулерін оқуды;

 • халықаралық белгімен берілген кабельдерді оқуды;

 • телефондық аппаратты жөндеуді;

 • серіппелі контактыны реттеуді;

 • бөлгіш қорапты орнатуды;

 • кабельдік еңгізуді орнатуды;

 • оптикалық талшықтың қорғағыш қабатын тазалауды орындауды;

 • оптикалық талшықты сындыруды;

 • абоненттік қондырғыны орнатуды;

 • электрлік кабельді монтаждауды;

 • оптикалық кабельді монтаждауды;

 • бұзылыс түрлерін анықтауды;

 • ақау түрлерін анықтау үшін тестілік тексеру жүргізуді;

 • жабдық түйіндеріменен блоктарын реттеумен келтіруді;

 • абоненттік кіруге рұқсат шкафын зарядтауды;

 • абоненттік қондырғыдағы бұзылысты жоюды.

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 5

КҚ 2.2.1.

КҚ 2.2.2.

КҚ 2.2.5.


АП. 02

Станциялық және жолдық байланыс құрылыстарының жабдығы: Терминалдар және ақпаратты түрлендіру қағидасы.

Коммутациялық станциялар. Коммутациялау жүйелері. Телетрафика теориясының негіздері. Сыммен хабар тарату жабдықтары. Цифрлық тарату жүйелерінің жабдықтары. Оптикалық-талшықты тарату жүйелері. Синхронды цифрлық иерархияның СЦИ/SDH цифрлық тарату аппаратурасы. Жолдық байланыс құрылыстарының жабдықтары. Желілік аппараттық цех жабдығы. Трансформаторлар. Электроэнергиясын түрлендіру. Түзетілген кернеудің серпілісі. Кернеумен тоқты тұрақтандыру. Байланыс кәсіпорында қолданылатын түзетуші қондырғылар. Екінші реттік электрмен қоректендіру көздері. Байланыс кәсіпорын электрмен қамтамасыз ету. Байланыс кәсіпорын электрмен қоректендіру жүйелері. Бір негізгі батареясы бар электрмен қоректендіру қондырғысының буферлік жүйесі. Электрмен қоректендіру кернеуін реттейтін, коммутациялайтын, бөлетін және бақылайтын жабдықтар. Автоматты телефондық байланыс кәсіпорынының электрлік қондырғылары. Қалааралық телефондық желі кәсіпорындарының электрлік қондырғылары.

Білімдер:

 • байланыс желілерін тұрғызу қағидаларын;

 • автоматты телефондық станциялардың жіктелуін;

 • цифрлық коммутациялық жүйелерінің құрамын;

 • аналогты, цифрлық және оптикалық-талшықты тарату жүйелерінің жабдықтарын;

 • байланыс кәсіпорнын элетрмен қамтамасыз ету жүйелерін;

 • аккумуляторларды пайдалану ережелерін;

 • кабельді еңгізу қондырғылар жабдықғымен;

 • автоматты телефондық станция кросснын жабдықтарын;

 • автоматтық телефондық станциялардың түрлерін;

 • электрмен қоректендіру жабдықтарын пайдалану ережелерін;

 • электролитті дайындау ережесін;

 • аккумуляторлар түрлерін;

 • байланыс желісін тұрғызу қағидасын;

 • аккумулятордың параметрлерінің тексеру ережелерін;

 • байланыс қондырғыларын электрмен қоректендіру жабдықтардың негізін және жұмыс істеу қағидасын;

 • жұмыс істеу қағидасын;

 • жерлендіру кедергісін өлшеу ережесін.


Іскерліктер:

 • автоматты телефондық станция құрылымдық сұлбасын оқуды;

 • телефондық жолдағы бұзылуды жою;

 • электрмен қамтамасыз ету жүйелерінің функционалдық сұлбасын оқу;

 • автоматты телефондық станцияның желілі аппараттар цехының, кабельді еңгізу қондырғыларының металл қалқанын және кабельдерін монтаждауды;

 • түзеткіш қондырғылармен аккумуляторлық батареялардың параметрлерін тексеруді;

 • техникалық оқулықтармен анықтамаларды қолдануды;

 • кез келген электрлік қоректендіру жабдықтарын құрылымдық сұлбасын құрастыруды.

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 6

БҚ 7

КҚ 2.2.4.

КҚ 2.2.5.

КҚ 2.2.6.

КҚ 2.2.7.

КҚ 2.2.8.


АП. 03

Сыммен хабар тарату: Акустиканың физикалық негіздері. Дыбыстық хабар тарату бағдарламаларының қалыптастыру және бөлу. Сым бойымен хабар тарату жүйелері. Сыммен хабар тарату станциялары.

Білімдер:

 • ұжымда жұмыс істей білу ережелерін;

 • берілген тапсырманы шешуге қажетті мәлімет көзін анықтау қағидасын;

 • хабар тарату станцияларының түйнді сызбаларын және жабдықтар құрамын;

 • түрлі бөлімдері бар хабар тарату желілерінің технологиялық картасын құрастыру қағидаларын;

 • сыммен хабар тарату станцияларының жабдықтардың ерекшеліктерін;

 • сыммен хабар тарату станцияларының жабдықтарының құрастыру қағидаларын;

 • сыммен хабар тарату станцияларының жабдықтарының негізгі сипаттамаларын;

 • сыммен хабар тарату жүйесінде қосымша бағдарлама тарату;

 • сыммен хабар тарату желісінің құрылымдық ерекшеліктерін күшейткіш жабдығындағы кіріс-шығыс салыстыру жүйесін;

 • желілердегі түрлі бұзылыс жағдайларындағы қорғау жүйелерін күшейткіш станцияларын қашықтықтан басқару қағидасын;

Іскерліктер:

 • түйнді мәселелерді шешу кезінде ұжымдық жұмысты;

 • техникалық және мәліметтік құжаттармен жұмыс істеу білуді;

 • хабар тарату станцияларының және желілерінің қондырғылар арқылы электр сигналдарының берілетін тізбектерін анықтауды;

 • хабар тарату желілерінің негізгі көрсеткіштерін анықтауды;

 • станция жабдықтарының электрлік құрылымдық және функционалдық сызбаларын оқуды;

 • қосымша жабдықтардың олардың сапалық көрсеткішке әсерін талдауды;

 • техникалық пайдалану ережелеріне сәйкес станциялардағы жабдықтармен жұмыс істеуді;

 • станциялардағы жабдықтарда болатын ақауларды анықтап, жөндеуді және талдауды;

 • күшейткіш жабдықтардың негізгі жұмыс ережелерін бақылауды;

 • радио тарату желілердің жағдайыншығыс коммутация қондырғысының элементтері арылы анықтауды;

 • магистральді фидерлік желілердің түрлі режимдері кезіндегі қорғау тізбегінің функционалдық сызбаларын жасауды;

БҚ 6

БҚ 7

БҚ 8

КҚ 2.2.1.

КҚ 2.2.2.

КҚ 2.2.3.

КҚ 2.2.4.

КҚ 2.2.5.

КҚ 2.2.6.


АП. 04

Еңбекті қорғау: Еңбек қауіпсіздігінің терминологиясы және негізгі түсініктер. Өндірістік санитария. Электрқауіпсіздік негіздері. Алғашқы көмек көрсету. Өрт қауіпсіздік жағдайлары. Қалааралық телефон станцияларында байланыс желілерінде және сымдық хабар таратуда атқарылатын жұмыстар кезінде қауіпсіздік ережелерінің орындалуы. Телефон станцияларында жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік ережелері.

Білімдер:

 • еңбекті қорғау туралы техникалық нормативтік құжаттардың талаптарын;

 • еңбекті қорғау туралы Қазақстан Республикасының заңнамасының негізгі жағдайлары;

 • электрлік тоққа түскен жағдайда, жаралану кезіндегі, күю және үсу жағдайларында алғашқы көмек көрсету жағдайларын;

 • электролитты дайындау ережелерін;

 • аккумулятор жабдығын пайдалану ретін;

Іскерліктер:

 • зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету;

 • өрт кезінде адамдарды құтқаруды;

 • дәрігер келгенге дейін зардап шеккенге алғашқы көмекті тез және уақытында көрсетуді;

 • электролит тығыздығын өлшеуді және аккумулятор кернеуін өлшеуді;
БҚ 1

БҚ 2

БҚ 3

КҚ 2.2.2.

КҚ 2.2.3.

КҚ 2.2.4.

АП. 00

Арнайы пәндер: 130703 2 – «Байланыс монтаждаушы-кабельшісі»

АП. 01

Арнаулы технология: Еңбек гигиенасының негізі. Әуе байланыс желілері. Кабельдік байланыс желісі. Бағытталған жүйелердің электрлік сипаттамалары. Байланыс тізбектерінің арасындағы өзара ықпал және одан қорғану шаралары. Сыртқы ықпал және қорғану шаралары. Оптикалық-талшықты байланыс желісі. Кабельдік байланыс желісінің сенімділігі. Телекоммуникация желісін құрылымын тұрғызу. Телефондық тарату жолы және коммутациялық аспаптар. Электрлік энергия көздері. Байланыс кәсіпорында қолданылатын түзеткіш қондырғылар. Кабельдік және әуе желілерінде жұмыс істеуге қажет жабдықтармен өлшеу аспаптары. Плезеохронды цифрлық иерархия (PDH)цифрлық тарату жүйесі. Активті оптоэлектронды компоненттер.

Білімдер:

 • әртүрлі кабельдердің құрылысымен қолдану аймағын;

 • байланыс кабельдерінің негізгі параметрлерімен техникалық сипаттамаларын;

 • байланыс кабельдерін монтаждаумен төсеу әдістерін;

 • кабельдерді тұрақты тоқпен өлшеу әдістерімен бұзылған жерді анықтауды;

 • байланыс жүйелі құрылыстарын пайдаланудың нұсқаулық басшылық ережелерін;

 • техникалық құжатты жүргізу ережелерін;

 • негізгі өлшеу аспаптарымен қондырғылардың жұмыс істеу қағидасын;

 • негізгі өлшеу әдістерімен оларды орындау жолдарын.

 • электрлік кабельдерді белгілеуді;

 • оптикалық кабельдерді белгілеуді;

 • телефондық аппаратты реттеу тәртібін.

 • электрлік кабельдердің құрылысын талдау тәртібін;

 • оптикалық кабельді талдау тәртібін;

 • абонентті қондырғының құрылысын;

 • электрлік кабельді монтаждау тәртібін;

 • оптикалық кабельді монтаждау тәртібін;

 • байланыс қондырғылар желісіндегі бұзылыстың түрлерін.

Іскерліктер:

 • бұзылуды анықтауды және жоды;

 • желінің техникалық төлқұжатын рәсімдеуді.

 • шетелдік және ресей өндірушілерінің электрлік және оптикалық кабельдерін белгілеулерін оқуды;

 • халықаралық белгімен берілген кабельдерді оқуды;

 • телефондық аппаратты жөндеуді;

 • серіппелі контактыны реттеуді;

 • бөлгіш қорапты орнатуды;

 • кабельдік еңгізуді орнатуды;

 • оптикалық талшықтың қорғағыш қабатын тазалауды орындауды;

 • оптикалық талшықты сындыруды;

 • абоненттік қондырғыны орнатуды;

 • электрлік кабельді монтаждауды;

 • оптикалық кабельді монтаждауды;

 • бұзылыс түрлерін анықтауды;

 • ақау түрлерін анықтау үшін тестілік тексеру жүргізуді;

 • жабдық түйіндеріменен блоктарын реттеумен келтіруді;

 • абоненттік кіруге рұқсат шкафын зарядтауды;

 • абоненттік қондырғыдағы бұзылысты жоюды.

БҚ 2

БҚ 3

БҚ 4

БҚ 5

КҚ 2.3.1.

КҚ 2.3.2.

КҚ 2.3.5.


АП. 02

Станциялық және жолдық байланыс құрылыстарының жабдығы: Терминалдар және ақпаратты түрлендіру қағидасы.

Коммутациялық станциялар. Коммутациялау жүйелері. Телетрафика теориясының негіздері. Сыммен хабар тарату жабдықтары. Цифрлық тарату жүйелерінің жабдықтары. Оптикалық-талшықты тарату жүйелері. Синхронды цифрлық иерархияның СЦИ/SDH цифрлық тарату аппаратурасы. Жолдық байланыс құрылыстарының жабдықтары. Желілік аппараттық цех жабдығы. Трансформаторлар. Электроэнергиясын түрлендіру. Түзетілген кернеудің серпілісі. Кернеумен тоқты тұрақтандыру. Байланыс кәсіпорында қолданылатын түзетуші қондырғылар. Екінші реттік электрмен қоректендіру көздері. Байланыс кәсіпорын электрмен қамтамасыз ету. Байланыс кәсіпорын электрмен қоректендіру жүйелері. Бір негізгі батареясы бар электрмен қоректендіру қондырғысының буферлік жүйесі. Электрмен қоректендіру кернеуін реттейтін, коммутациялайтын, бөлетін және бақылайтын жабдықтар. Автоматты телефондық байланыс кәсіпорынының электрлік қондырғылары. Қалааралық телефондық желі кәсіпорындарының электрлік қондырғылары.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
Мамандығы 1103000 – Кеме жасау және кеме машиналары мен механизімдеріне техникалық қызмет көрсету
Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
Біліктілігі: 010401 3 Өндірістік оқыту шебері, техник (барлық аталымдар бойынша)
Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconТехникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік білім беретін оқу бағдарламаларын бекіту туралы

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
Мамандығы: 0403000 Әлеуметтік-мәдени қызметі және халықтық көркемдік шығармашылығы
Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
Білім коды мен бейіні: 0700000 – Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница