Рабочая программа Форма ф со пгу 01. 1/09
Скачать 306.45 Kb.
НазваниеРабочая программа Форма ф со пгу 01. 1/09
Дата конвертации16.02.2016
Размер306.45 Kb.
ТипРабочая программа
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/18713.doc

Рабочая программа

Форма

Ф СО ПГУ 7.01.1/09Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Есеп және аудит кафедрасы


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ СТАТИСТИКА
Павлодар


Лист утверждения к рабочей программе дисциплины, разработанной на основании каталога элективных дисциплин по специальности
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.1/08

БЕКІТЕМІН

ОЖ проректоры
Н.Э. Пфейфер

«
»
2008 ж.
Құрастырушы:

аға оқытушы Бейсембаева Г.К.


Лауазымы, аты-жөні
қолы


Есеп және аудит кафедрасы


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


Экономикалық статистика пәні бойынша


050508 «Есеп және аудит», 050509 «Қаржы» мамандықтарының жалпы орта білім, орта кәсіби білім және жоғары кәсіби білім негізіндегі күндізгі және сырттай оқыту түрлері бойынша студенттеріне арналған


Жұмыс бағдарламасы 050508 «Есеп және аудит» мамандығының жұмыс оқу жоспары мен мамандықтың элективті пәндер каталогі негізінде дайындалды, «___»___________2008 ж. С. Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кеңесінің мәжілісінде бекітілді.


«____»____________2008 ж. кафедраның мәжілісінде ұсынылды

Хаттама №_____.


Кафедра меңгерушісі ________________ И.Н. Шамрай


«_____»______________2008 ж. қаржы-экономикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды. Хаттама №_____


ОӘК төрағасы ______________ Л.А. Сидорова


КЕЛІСІЛДІ

ҚЭФ деканы ____________________ Т.Я. Эрназаров «_____»_________2008 ж.


ЖБжәнеӘБ МАҚҰЛДАНДЫ

ЖБжәнеӘБ бастығы_______________ Л.Т. Головерина «_____»________2008 ж.

1 Пәннің мақсаты мен міндеттері


Нарықтық қатынастардың дамуы, экономика мен нарықтық құрылымның көп құрылысты бола бстауы кезеңінде болып жатқан үрдістерді терең талдай білетн және оптималды шешімдер қабылдай алатын мамандар қажет.

Статистикалық әдіснаманы: жалпы принциптерді, тәсілдерді, жинау әдістерін, статистикалық мәліметтерді талдауды өңдеу, массалық қоғамдық құбылыстар мен процестердің даму тенденциялары мен заңдылықтарын, олардың сандық сипаттамасын зерттеу пәнді оқытудың мақсаты болып табылады.

Экономикалық статистика елдің экономикалық дамуының деңгейін және негізгі факторларды бағалауды қоса, әлеуметтік-экономикалық үрдістерді талдаудың маңызды ұғымдары мен көрсеткіштеріне, шығындар көрсеткіштері мен өндіріс сферасындағы нәтижелерге, тұрмыс деңгейінің көрсеткіштер есеп-шотының әдіснамасына арналған.

Зерттеудің міндеттері:

 • экономикалық статистиканың көрсеткіштер жүйесінің құрылуының теориялық негіздерін зерттеу;

 • ұлттық шоттар жүйесінің принциптеріне сәйкес экономикалық статистикада қолданылатын негізгі санаттарды, ұғымдарды, жіктеулерді және топтастыруларды игеру;

 • әлеуметтік-экономикалық дамудың жалпылайтын көрсеткіштер жүйесін, статистикалық ақпарат көздерін қарастыру;

 • ұлттық шоттар құрылуының маңызы мен әдіснамасын зерттеу;

 • экономикалық үрдістер динамикасын зерттеудегі талдаудың статистикалық әдістерін қолдану, өндірістің тиімділік деңгейінің өзгеруіне факторлардың әсер етуді бағалау дағдыларына үйрету;

 • басқару шешімдерін уақытында қабылдау үшін макродеңгейде статистикалық ақпараты жалпылау әдістемесін игеру.

Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс:

- статистикалық әдіснаманың негіздерін;

- жеке көрсеткіштердің есеп-шот әдістерін;

- кестелер мен графиктерді құрастыруды;

- қоршаған орта үрдістері мен құбылыстарының өзара байланыстарын анықтау тәсілдерін.

Пәнді оқудың нәтижесінде студент істей білуі тиіс:

 • микро және макродеңгейлерде экономикалық және әлеуметтік даму жөнінде статистикалық ақпаратты жинау мен өңдеуді, оның жіктелуі мен жүйеленуін жүзеге асыруды;

 • алынған ақпаратты өңдеу, жалпылау және талдау әдістемелерін;

 • әлеуметтік-экономикалық дамуды талдаудың мәліметтерін өздігінен пайдалануды, негізделген қорытындылар мен жалпыламаларды жасауды, шешімдер қабылдауды.
 1. ПререквизиттерСтатистика, экономикалық теория, философия, математикалық статистика және болжам теориясы, салалық экономикалық пәндер, бухгалтерлік есеп ғылымдары «Экономикалық статистика» курсын зерттеудің теориялық негізі болып табылады.


Курсты игеру аудиториялық сабақтар мен студенттердің өздігінен дайындалуы кезінде Қазақстандағы нарықтық қатынастардың даму үрдістерін талдау үшін статистикалық ақпаратты белсенді түрде қолдануды қарастырады.

3 Пәннің мазмұны


3.1 Пәннің тақырыптық жоспары


3.1.1 2007 жылы түскен күндізгі оқыту түрі бойынша жалпы орта білім, орта кәсіби білім негізіндегі 050509 «Қаржы», 050508 «Есеп және аудит» мамандықтарыТематический план

дисциплины
Форма

СО ПГУ 7.18.207


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

тақырып№

Тақырып атауы

Сағаттар көлемі

Дәріс

Тәжірибе

СӨЖ

1

Әлеуметтік-экономикалық статистиканың ғылыми негіздері

1

1

6

2

Халық және еңбек ресурстарының статистикасы

1

1

6

3

Ұлттық байлық статистикасы

2

2

6

4

Шығындар және аралық тұтыну статистикасы

2

2

6

5

Тауар және қызмет өндірісінің статистикасы

1

1

6

6

Тауар және ақша айналымының статистикасы

1

1

6

7

Баға статистикасы

2

2

6

8

Өндіріс тиімділігінің статистикасы

2

2

6

9

Ұлттық шоттар жүйесі, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер

2

2

6

10

Халықтың тұрмыс деңгейінің статистикасы

1

1

6

БАРЛЫҒЫ

15

15

60


3.1.3 2007 жылы түскен сырттай оқыту түрі бойынша жалпы орта білім, орта кәсіби білім негізіндегі 050509 «Қаржы», 050508 «Есеп және аудит» мамандықтары


Тематический план

дисциплины
Форма

СО ПГУ 7.18.207


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

тақырып№

Тақырып атауы

Сағаттар көлемі

Дәріс

Тәжірибе

СӨЖ

1

Әлеуметтік-экономикалық статистиканың ғылыми негіздері

1

1

6

2

Халық және еңбек ресурстарының статистикасы

1

1

6

3

Ұлттық байлық статистикасы

2

2

6

4

Шығындар және аралық тұтыну статистикасы

2

2

6

5

Тауар және қызмет өндірісінің статистикасы

1

1

6

6

Тауар және ақша айналымының статистикасы

1

1

6

7

Баға статистикасы

2

2

6

8

Өндіріс тиімділігінің статистикасы

2

2

6

9

Ұлттық шоттар жүйесі, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер

2

2

6

10

Халықтың тұрмыс деңгейінің статистикасы

1

1

6

БАРЛЫҒЫ

6

6

78


3.1.4 2007 жылы түскен сырттай оқыту түрі 050509 «Қаржы» мамндығы, жоғары кәсіби білім негізінде


Тематический план

дисциплины
Форма

СО ПГУ 7.18.207


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

тақырып№

Тақырып атауы

Сағаттар көлемі

Дәріс

Тәжірибе

СӨЖ

1

Әлеуметтік-экономикалық статистиканың ғылыми негіздері

1

1

6

2

Халық және еңбек ресурстарының статистикасы

1

1

6

3

Ұлттық байлық статистикасы

2

2

6

4

Шығындар және аралық тұтыну статистикасы

2

2

6

5

Тауар және қызмет өндірісінің статистикасы

1

1

6

6

Тауар және ақша айналымының статистикасы

1

1

6

7

Баға статистикасы

2

2

6

8

Өндіріс тиімділігінің статистикасы

2

2

6

9

Ұлттық шоттар жүйесі, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер

2

2

6

10

Халықтың тұрмыс деңгейінің статистикасы

1

1

6

БАРЛЫҒЫ

6

6

78

3.2 Аудиториялық сабақтар мазмұны


3.2.1 Дәріс сабақтарының мазмұны


Тақырып 1 Әлеуметтік-экономикалық статистиканың ғылыми негіздері

Әлеуметтік-экономикалық статистика жөнінде, оның пәні мен әдісі жөнінде негізгі ұғымдар. Әлеуметтік-экономикалық статистика көрсеткіштерінің жүйесі. Өнімнің (жұмыс, қызмет) жіктелуі, экономикалық топтар және статистиканы белгілеудің жүйесі.


Тақырып 2 Халық және еңбек ресурстарының статистикасы

Ұғымдар: халық, еңбекке жарамды халық, еңбек ресурстары. Халықтың саны мен құрамы. Халықтың табиғи және механикалық қозғалысының көрсеткіштері. Халықтың орташа санын анықтаудың әдістері. Санақ жүргізу кезінде халықтың негізгі санаттары. Еңбек ресурстары мен жұмыстылық статистикасы. Халықтың экономикалық белсенділігінің жіктелуі. ҰШЖ әдіснамасы бойынша жұмыстылық пен жұмыссыздық деңгейінің есеп-шоттары.


Тақырып 3 Ұлттық байлық статистикасы

Ұлттық байлықтың құрамы және оны зерттеудің міндеттері. Ұлттық байлық активтерінің жіктелуі. Негізгі капиталдың жіктелуі. Негізгі капиталды бағалаудың түрлері. Негізгі капитал баланстары. Капитал берудің индекстік талдауы. Айналым капиталы. Айналым капиталының пайдалану деңгейінің динамика көрсеткіштері.


Тақырып 4 Шығындар және аралық тұтыну статистикасы

Еңбекақы қорларының құрамы. Еңбекақы динамикасы мен деңгейінің көрсеткіштері. Жұмыс күшіне шығындар статистикасы. Аралық тұиынуға шығындар. Аралық тұтыну шығындарының негізгі түрлері. Аралық тұтынуды бағалау. Қаржылық делдалдықтың жанама өлшенетін қызметтерін аралық тұтынуға шығындар есебі. Жалпы ішкі өнімді бағалау кезінде салықтар мен жәрдемақылар есебі.


Тақырып 5 Тауар және қызмет өндірісінің статистикасы

Табиғи және құндық көріністегі және дайындық дәрежесі бойынша өндірістік өнімнің көрсеткіштері. ҰШЖ ресурс қалыптастырушы көрсеткіш ретінде қызметтер мен тауарларды жалпы шығару, оның құрам элементтері. Экономикалық әрекеттің жеке түрлерінің жалпы шығару сомасы ретінде экономиканы жалпы шығару. Өнеркәсіптік өнімнің ұғымдары.


Тақырып 6 Тауар және ақша айналымының статистикасы

Тауар айналымы статистикасының көрсеткіштер жүйесі. Көтерме, бөлщек және биржалық сауда көрсеткіштері. Тауар айналымының жылдамдық және уақыт көрсеткіштері. Айналымдағы ақшаның жалпы масса ұғымы. МО, Ml, M2, МЗ ақша агрегаттары. Ақша массасы айналымының жылдамдығы. Индекстер-дефляторлар.


Тақырып 7 Баға статистикасы

Баға статистикасының көрсеткіштерінің жүйесі мен міндеттері. Тұтынушылық бағалар индекстері (ТБИ): ТБИ индекстер жүйесі, ТБИ есеп айырысу тәртібі. Өндірушілер бағасының индекстері: өндірушілер бағасының индекстер жүйесі; өнімнің жеке түрлеріне баға индекстерінің есеп-шот тәртібі.


Тақырып 8 Өндіріс тиімділігінің статистикасы

Қоғамдық өндірістің тиімділік статистикасының көрсеткіштер жүйесі мен міндеттері. Қоғамдық өндіріс тиімділігін талдаудың негізгі бағыттары. Қоғамдық өндіріс тиімділігін анықтайтын жеке факторлардың әсер етуін талдау әдіснамасы.


Тақырып 9 Ұлттық шоттар жүйесі, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер

Халықаралық тәжірибеде қолданылатын жиынтық баланстық есеп айырысудың ұлттық шоттары. Ұлттық шоттар құрылуының принциптері: бағыты, шоттар схемасы мен құрамы. ҰШЖ макроэкономикалық көрсеткіштерінің есеп-шоттар әдіснамасы.


Тақырып 10 Халықтың тұрмыс деңгейінің статистикасы

Тұрмыс дегейінің ұғымы және оны статистикалық зерттеудің міндеттері. Халық тұрмыс деңгейінің көрсеткіштер жүйесі. Адамзаттық даму индексі. Ақшалай кірістерді индекстеу. Үй шаруашылығының бюджетін статистикалық зерттеу.


3.2.2 Тәжірибелік сабақтар мазмұны


Тақырып 1 Әлеуметтік-экономикалық статистиканың ғылыми негіздері

Семинар сабақтарын келесі сұрақтар бойынша жүргізу:

- әлеуметтік-экономикалық статистиканың міндеттері;

- экономикалық әрекет түрлерінің салалық жіктелуі.


Тақырып 2 Халық және еңбек ресурстарының статистикасы

Республика бойынша және ҚР кез келген облысы бойынша кез келген периоды (ай, квартал, жыл) ішіндегі халықтың әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерінің құрамы мен құрылымын республиканың сатистикалық органдарымен дайындалатын статистикалық мәліметтер жинағы негізінде зерттеу.


Тақырып 3 Ұлттық байлық статистикасы

Соңғы жылдардың кез келген периоды ішіндегі статистикалық мәліметтер негізінде ҚР ұлттық байлығына сипаттама беру және оны пайдалану дәрежесі.


Тақырып 4 Шығындар және аралық тұтыну статистикасы

- еңбекақының динамикасы мен деңгейінің көрсеткіштерін есептеу;

- аралық тұтынуға шығындарды есептеу.


Тақырып 5 Тауар және қызмет өндірісінің статистикасы

-табиғи және құндық көріністегі және дайындық дәрежесі бойынша өндірістік өнімнің көрсеткіштерін есептеу;

-қызмет пен тауарларды жалпы шығару;

-өнімнің есебі мен талдаудың табиғи, шартты-табиғи және құндық әдістерін қарастыру.


Тақырып 6 Тауар және ақша айналымының статистикасы

 • көтерме, бөлшек және биржалық сауда көрсеткіштерін есептеу;

 • тауар айналымының жылдамдық және уақыт көрсеткіштерін есептеу;

 • МО, Ml, M2, МЗ ақшалай агрегаттарын есептеу.


Тақырып 7 Баға статистикасы

- тұтынушылық баға индекстерін (ТБИ) есептеу;

- өндірушілер бағасының индекстерін есептеу.


Тақырып 8 Өндіріс тиімділігінің статистикасы

Семинар сабақтарын келесі сұрақтар бойынша жүргізу:

- қоғамдық өндіріс тиімділігі статистикасының көрсеткіштер міндеттерін зерттеу;

- қоғамдық өндіріс тиімділігі статистикасының көрсеткіштер жүйесін зерттеу.

- экономика салалары мен кәсіпорын деңгейінде өндіріс тиімділігі көрсеткіштерінің есеп-шоттар әдістемесін және өндіріс тиімділігінің макроэкономикалық көрсеткіштерін қарастыру.


Тақырып 9 Ұлттық шоттар жүйесі, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер

ҰШЖ макроэкономикалық көрсеткіштерінің есеп-шоттар әдіснамасын қарастыру.


Тақырып 10 Халықтың тұрмыс деңгейінің статистикасы

Адамзаттық даму индексін есептеу.


3.2.3 ӨСӨЖ мазмұны


Тақырып 1 Әлеуметтік-экономикалық статистиканың ғылыми негіздері

Семинар сабақтарын келесі сұрақтар бойынша жүргізу:

 • әлеуметтік-экономикалық статистика, оның пәні мен әдісі жөнінде негізгі түсініктер;

 • әлеуметтік-экономикалық статистика көрсеткіштерінің жүйесі;

 • экономикалық әрекет түрлерінің салалық жіктелуі.Тақырып 2 Халық және еңбек ресурстарының статистикасы

Семинар сабақтарын келесі сұрақтар бойынша жүргізу:

 • халық, еңбекке жарамды халық, еңбек ресурстары ұғымдары. Халықтың саны мен құрамы.

 • халықтың табиғи және механикалық қозғалысының көрсеткіштері.

 • халықтың орташа санын анықтаудың әдістері.

 • санақ жүргізу кезінде халықтың негізгі санаттары.

 • еңбек ресурстары мен жұмыстылық статистикасы.


Тақырып 3 Ұлттық байлық статистикасы

Семинар сабақтарын келесі сұрақтар бойынша жүргізу:

 • негізгі капиталдың жіктелуі.

 • негізгі капиталды бағалаудың түрлері.

 • негізгі капиталдың баланстары.

 • капитал берудің индекстік талдауы.

 • айналымдағы капитал.

 • айналымдағы капиталды пайдаланудың деңгейінің ,динамикасының, көлемі мен құрамының көрсеткіштері.


Тақырып 4 Шығындар және аралық тұтыну статистикасы

- еңбекақының динамикасы мен деңгейінің көрсеткіштерін есептеу;

- аралық тұтынуға шығындарды есептеу.


Тақырып 5 Тауар және қызмет өндірісінің статистикасы

- табиғи және құндық көріністегі және дайындық дәрежесі бойынша өндірістік өнімнің көрсеткіштерін есептеу;

-қызмет пен тауарларды жалпы шығару;

-өнімнің есебі мен талдаудың табиғи, шартты-табиғи және құндық әдістерін қарастыру.


Тақырып 6 Тауар және ақша айналымының статистикасы

 • МО, Ml, M2, МЗ ақшалай агрегаттарын есептеу;

- ақша массасы айналымының жылдамдығын есептеу;

-индекс-дефляторларды есептеу.


Тақырып 7 Баға статистикасы

- тұтынушылық баға индекстерін (ТБИ) есептеу;

- өндірушілер бағасының индекстерін есептеу.


Тақырып 8 Өндіріс тиімділігінің статистикасы

Семинар сабақтарын келесі сұрақтар бойынша жүргізу:

- қоғамдық өндіріс тиімділігін талдаудың негізгі бағыттары;

- қоғамдық өндіріс тиімділігін анықтайтын жеке факторлар әсерін талдаудың әдіснамасы.


Тақырып 9 Ұлттық шоттар жүйесі, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер

Семинар сабақтарын келесі сұрақтар бойынша жүргізу:

 • халықаралық тәжірибеде қолданылатын жиынтық баланстық есеп айырысудың ұлттық шоттары;

 • ұлттық шоттар құрылуының принциптері: бағыты, шоттар схемасы мен құрамы.


Тақырып 10 Халықтың тұрмыс деңгейінің статистикасы

Семинар сабақтарын келесі сұрақтар бойынша жүргізу:

 • тұрмыс дегейінің ұғымы және оны статистикалық зерттеудің міндеттері;

 • халық тұрмыс деңгейінің көрсеткіштер жүйесі;

 • адамзаттық даму индексі;

 • ақшалай кірістерді индекстеу.


3.3 СӨЖ мазмұны


Тақырып 1 Әлеуметтік-экономикалық статистиканың ғылыми негіздері

Әлеуметтік-экономикалық статистиканың мәліметтерін, негізгі көрсеткіштерін зерттеу және схема құру.

Қазақстан Республикасындағы статистиканың ұйымдасуын зерттеу. Статистиканың нормативтік заң шығарушы базасын зерттеу.

Бақылау түрі – ауызша сұрау.


Тақырып 2 Халық және еңбек ресурстарының статистикасы

Еңбек ресурстарының балансын қарастыру (республика, облыс немесе қала бойынша). Зерттелетін аймақтың еңбек ресурстары жағдайын бағалау және ағымдағы жылдың соңына өз болжам есеп-шоттарын беру.

Бақылау түрі – ауызша сұрау.


Тақырып 3 Ұлттық байлық статистикасы

Табиғи ресурстарын пайдалану басымдылығының өз ойларын мазмұндау

Бақылау түрі – ауызша сұрау.


Тақырып 4 Шығындар және аралық тұтыну статистикасы

Шығындар элементтері бойынша кез келген өнім түрінің бірлігінің калькуляциясын құру және оның маңызы мен мәніне түсініктеме беру.

Бақылау түрі – ауызша сұрау.


Тақырып 5 Тауар және қызмет өндірісінің статистикасы

Статистикалық жинақтар негізінде өндірістік өнімнің табиғи және ақшалай өлшеуіштеріне баға беру.

Статистикалық жинақтар негізінде жиынтық қоғамдық өнімге, жинақтық ұлттық өнімге және ұлттық кіріске баға беру. Нәтижелерді реферат түрінде рәсімдеу.

Бақылау түрі – ауызша сұрау.


Тақырып 6 Тауар және ақша айналымының статистикасы

Соңғы жылдардың кез келген периоды ішіндегі статистикалық жинақтар негізінде Қазақстан Республикасындағы тауар және ақшалай айналымға сипаттама беру. Қорытындылар жасау

Бақылау түрі – ауызша сұрау.


Тақырып 7 Баға статистикасы

Бағалық және инфляциялық үрдістер және олардың өндіріс шығымы деңгейіне әсері. Понополияға қарсы саясат заңының негізгі жайлары.

Бақылау түрі – ауызша сұрау.


Тақырып 8 Өндіріс тиімділігінің статистикасы

Соңғы жылдардың кез келген периоды ішіндегі статистикалық жинақтар негізіндеөндіріс тиімділігінің макроэкономикалық көрсеткіштеріне сипаттама беру.

Бақылау түрі – ауызша сұрау.


Тақырып 9 Ұлттық шоттар жүйесі, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер

ҰШЖ мен ХШБ көрсеткіштерін талдау схемасындағы принциптік айырмашылықтарды көрсету.

Бақылау түрі – ауызша сұрау.


Тақырып 10 Халықтың тұрмыс деңгейінің статистикасы

Соңғы жылдардың кез келген периоды ішіндегі статистикалық жинақтар негізінде ҚР тұрмыс деңгейіне сипаттама беру және басқа елдердің деңгейімен салыстыру.

Бақылау түрі – ауызша сұрау.


3.3.1 2007 жылы түскен күндізгі оқыту түрі бойынша жалпы орта білім, орта кәсіби білім негізіндегі 050509 «Қаржы», 050508 «Есеп және аудит» мамандықтары

СӨЖ түрі

СӨЖ-ге бөлінген сағаттар көлемінің проценттік қатынасы

Дәрістерді дайындау

12

Тәжірибелік және семинар сабақтарына дайындалу

12

Бақылау жұмыстарын және үй тапсырмаларын дайындау

18

Бақылау шараларына дайындалу

18

Барлығы

60


3.3.2 2007 жылы түскен сырттай оқыту түрі бойынша жалпы орта білім, орта кәсіби білім негізіндегі 050509 «Қаржы», 050508 «Есеп және аудит» мамандықтары, 2007 жылы түскен сырттай оқыту түрі 050509 «Қаржы» мамндығы, жоғары кәсіби білім негізінде

СӨЖ түрі

СӨЖ-ге бөлінген сағаттар көлемінің проценттік қатынасы

Дәрістерді дайындау

15,6

Тәжірибелік және семинар сабақтарына дайындалу

15,6

Бақылау жұмыстарын және үй тапсырмаларын дайындау

23,4

Бақылау шараларына дайындалу

23,4

Барлығы

78


3.4 Сырттай оқитын студенттердің бақылау жұмыстарының мазмұны


«Әлеуметтік-экономикалық статистиканың» негізгі жайларын: статистикалық мәліметтерді жинау, өңдеу мен талдау әдістерін, массалық қоғамдық құбылыстар мен үрдістердің даму тенденциялары мен заңдылықтарын зерттеуге мүмкіндік береін негізгі коэффициенттер мен көрсеткіштердің есеп-шоттарын, олардың сандық сипаттамасын тәжірибеде қолдану бақылау жұмысын орындаудың мақсаты болып табылады.

Бақылау жұмысы келесі тақырыптар бойынша алты есеп шығаруды қарастырады:

 • халық және еңбек ресурстарының статистикасы;

 • ұлттық байлық статистикасы;

 • шығындар және аралық тұтыну статистикасы;

 • қызмет және тауарлар өндіру статистикасы;

 • тауар және ақшалай айналымның статистикасы;

 • баға статистикасы;

 • өндіріс тиімділігінің статистикасы;

 • ұлттық шоттар жүйесі, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер;

 • халықтың тұрмыс деңгейінің статистикасы.


4 Мамандықтың жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Выписка из рабочего учебного плана специальностей
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.1/10


4.1 050509 «Қаржы» мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме (2007 жылы түскен)


Пәннің атауы: «Экономикалық статистика»


Оқыту түрі

Бақылау түрі

Сағат көлеміндегі студенттің жұмысы

Сағаттарды курстар мен семестрлер бойынша бөлу

Емт.

сынақ

КЖоба

КЖұмыс

ЕГЖ

Бақылау жұмысы

барлығы

Дәріс

Тәж.

ӨСӨЖ

СӨЖ

Дәріс

Тәж.

ӨСӨЖ

СӨЖ

жалпы

ауд

СӨЖ

ЖОБ негізіндегі күндізгі

4
90

30

60

3 семестр

4 семестр

-

-

-

-

15

15

15

45

ОКБ негізіндегі күндізгі

3
90

30

60

3 семестр

4 семестр

15

15

15

45

-

-

-

-

ОКБ негізіндегі сырттай

3

3

84

6

78

2 семестр

3 семестр

-

-

-

-

-

6

8

70

ЖКБ негізіндегі сырттай

4

4

90

12

78

3 семестр

4 семестр

6

-

-

-

-

6

8

704.2 050508 «Есеп және аудит» мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме, (2007 жылы түскен)


Выписка из рабочего учебного плана специальностей
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.1/10

Пәннің атауы: «Экономикалық статистика»Оқыту түрі

Бақылау түрі

Сағат көлеміндегі студенттің жұмысы

Сағаттарды курстар мен семестрлер бойынша бөлу

Емт.

сынақ

КЖоба

КЖұмыс

ЕГЖ

Бақылау жұмысы

барлығы

Дәріс

Тәж.

ӨСӨЖ

СӨЖ

Дәріс

Тәж.

ӨСӨЖ

СӨЖ

жалпы

ауд

СӨЖ

ОКБ негізіндегі күндізгі

4
90

30

60

4 семестр

4 семестр

15

15

15

45

-

-

-

-

ЖОБ негізіндегі күндізгі

4
90

30

60

3 семестр

4 семестр

-

-

-

-

15

15

15

45

ОКБ негізіндегі сырттай

3


3
84

6

78

3 семестр

4 семестр

-

6

8

70

-

-

-

-

5 Оқу-әдістемелік қамтамасыздандыру


Негізгі әдебиеттер тізімі

 1. Закон Республики Казахстан «О государственной статистике». Казахстанская правда, 1997, 7 мая.

 2. Курс Социально- экономической статистики /Под ред. М.Г. Назарова. - М.: ЮНИТИ, 2000.

 3. Социальная статистика. /Под ред. чл.-корр. АН И.И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 1997.

 4. Социально - экономическая статистика: Учебное пособие /A.M. Елемесова, К.К. Бельгибаева, Е.М. Кийков, Г.М. Молдакулова - Алматы: Экономика, 1999.

 5. Статистика. Курс лекции. /Под ред. Б.Ч. Ионина. - Новосибирск: НГАЭиУ, 1996.

 6. Статистика: курс лекций для ВУЗов, под ред. В.Г. Ионина, М.: ИНФРА- МД 1996.

 7. Статистика: курс лекций под ред. В.Г. Ионина, М.: ИНФРА-М,1999.

 8. Статистика: Учебники Сиденко А.В., Попов Г.Ю., Матвеева В.М. - М.: Дело и сервис, 2000.

 9. Харченко Л.И. и др. Статистика, М: ИНФРА-М,1997.

 10. Экономика и статистика фирм./Под редакцией проф. С.Д. Ильянковой. - М.: Финансы и статистика, 1996.

 11. Экономическая статистика. / Под ред. Ю.Н.Иванова. Инфра – МД 1999.


Қосымша әдебиет

 1. Елемесова A.M. Интегральный индекс человеческого развития по методике ООН-Вестник КазГАУ. Экономика и бизнес. 1996, №1.

 2. Елемесова A.M., Кийков Е.М. Система национальных счетов - Алматы, Экономика, 1995.

 3. Казахстан. Доклад о национальных счетах. Национальное Статистическое Агентство РК. - Всемирный банк, февраль 1997.

 4. Мамыров Н.К. Менеджмент и рынок: казахстанская модель. Раздел 4.1. система национальных счетов. - Алматы: Казак энциклопедиясы. 1998, с.343-367.

 5. Национальное счетоводство. /Под редакцией Г.Д. Кулагиной. - М.: Финансы и статистика, 1997.

 6. Национальные счета РК (Статистический сборник) 1990-1996 - Алматы: Комитет по статистике и анализу, 1997.

 7. Новиков М.М., Теслюк И.Ю. Макроэкономическая статистика. - Минск: БГЭУ, 1996.

 8. Система национальных счетов. /Под ред. Ю.Н. Иванова.- М.:Финстатинформ, 1996.

 9. Статистические ежегодники, справочники, обозрения.

 10. Статистический словарь. - М.: Финстатинформ,1996

Лист согласования рабочей программы дисциплины
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.1/11

2008-2009 оқу жылына

«Экономикалық статистика» пәнінің жұмыс бағдарламасының келісім парағы
КЕЛІСІМ ПАРАҒЫ


Шығарушы кафедра

Кафедра меңгерушісінің аты-жөні

Қолы

Келісім күні

Финансы

Кафтункина Н.С.Похожие:

Рабочая программа Форма ф со пгу 01. 1/09 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06

Рабочая программа Форма ф со пгу 01. 1/09 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06

Рабочая программа Форма ф со пгу 01. 1/09 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Жұмыс бағдарламасы 050205 «Қазақ филологиясы» мамандығының студенттеріне арналған
Рабочая программа Форма ф со пгу 01. 1/09 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Лист утверждения к рабочей программе дисциплины, разработанной на основании государственного
Рабочая программа Форма ф со пгу 01. 1/09 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Филология, журналистика және өнер факультетінің оқу әдістемелік кеңесінде мақұлданды
Рабочая программа Форма ф со пгу 01. 1/09 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
«Түркістан уалаятының газетіндегі» публицистиканың баспасөзбен тоғысуын байыптап бағалап беру
Рабочая программа Форма ф со пгу 01. 1/09 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
«Қазақ әдебиетінің тарихы» пәні бойынша 050504 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған
Рабочая программа Форма ф со пгу 01. 1/09 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Лист утверждения к рабочей программе дисциплины, разработанной на основании рабочего учебного плана специальности
Рабочая программа Форма ф со пгу 01. 1/09 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Лист утверждения к рабочей программе дисциплины, разработанной на основании каталога элективных дисциплин по специальности
Рабочая программа Форма ф со пгу 01. 1/09 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
«Когнитивті лингвистика» пәні бойынша 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне арналған
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница