Қмму ф. 4/3-07/03
Скачать 42.58 Kb.
НазваниеҚмму ф. 4/3-07/03
Дата конвертации16.02.2016
Размер42.58 Kb.
ТипДокументы
источникftp://ftp01.kgmu.kz/MPD/2 kurs/Sociologia/Kaz MP/Metod_rek/SRS/1.doc
ҚММУ Ф. 4/3-07/03

ҚММУ БЕ. 4/03


Қарағанды мемлекеттік медицина университеті

Қазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы


Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау


Тақырыбы: Қазіргі Қазақстанның дамуы мәселелері бойынша қолданбалы әлеуметтік зерттеулер.

Пән: «Әлеуметтану»

Мамандығы: 5В110400 «Mедико-профилактикалық іс»

Курс: 2

Құрастырушы: аға оқытушы Аралбай С.М.


Қарағанды – 2015 ж.
Кафедраның отырысында бекітілген


Хаттама №_____


2 қыркүйек 2014 ж.


Кафедра меңгерушісі: Темірғалиев Қ.А.


Тақырыбы: Қазіргі Қазақстанның дамуы мәселелері бойынша қолданбалы әлеуметтік зерттеулер.


  • Мақсаты: Қазақстанда орын алып отырған кез-келген әлеуметтік проблемаларға қолданбалы әлеуметтанудың негізінде проект дайындау.

  • Тапсырмалар:

1. Әлеуметтік білім жүйесіндегі әлеуметтанудың орны. Әлеуметтанудың объектісі мен пәні. Әлеуметтану және медицина.

2.Әлеуметтанудың заңдары, категориялары және әдістері. Әлеуметтанулық білімнің құрылымы. Микро және макроәлеуметтану. Әлеуметтанудың функциялары.

3.Әлеуметтанудың қалыптасуындағы негізгі этаптар. О. Конттың әлеуметтануы. Ғылымдардың классификациясы. Интеллектуалды даму заңы. Конт бойынша әлеуметтанулық білімнің құрылымы.

4. Г.Спенсер және эволюцияның натуралистік концепциясы. Спенсердің органицизмі. Спенсер және әлеуметтік – дарвинизм.

5.Э. Дюркгеймнің социологизмі. Әлеуметтік фактілер әлеуметтануды оқудың пәні ретінде.Еңбек бөлінісі және әлеуметтік ынтымақтастық (солидарность). Девиантты мінез – құлық және өз - өзіне қол жұмсау мәселесі.

6. Марксизм әлеуметтануы. ( Базис және қондырма. Өнеркәсіп әдісі. Қоғамдық – экономикалық формациялар. Революция әлеуметтік шиеленістерді шешу әдісі ретінде. Жаңа әлемдегі марксизм).

7. Ресейдегі әлеуметтік ойлардың дамуы.

19 – 20 ғғ. Қазақ ойшылдарының қоғам мен тұлғаның дамуына әлеуметтік көзқарастары.

8. Қазіргі әлеуметтанудың даму ерекшеліктері. П. Сорокинның әлеуметтік теориясы. Глобализм. Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік мобилділік теориясы.

9. Әлеуметтанудағы құрылымдық функционализм (Т.Парсонс, Р.Мертон).

10. М. Вебердің «түсіну, ұғыну » теориясы, Әлеуметтік іс-әрекет теориясы, «Идеалды тип» теориясы. Веберлік қайта өрлеу.

11. Қоғам: анықтамасы, шығу теориясы, белгілері.

12. Қоғам біртұтас жүйе ретінде. Қоғамның маңызды жүйелері.

13. Әлеуметтік институттар әлеуметтік өмірдің маңызды элементі ретінде, институтцияландыру және оның кезеңдері. Әлеуметтік институттың белгілері.

14. Әлеуметтік институттардың функциялары және дисфункциялары. Анық және латентті функциялар.

15. Әлеуметтік институттардың типологиясы. Медицина мен қоғамдық денсаулық сақтау әлеуметтік институт ретінде.

16. «Өркениет» және «қоғамдық-экономикалық формация» категорияларына салыстырмалы талдау жасау.

17. Қоғам типологиясы. Қазіргі заманғы қоғамның типтері.

18. Ақпараттық қоғам, оның әлеуметтік құрылымы.

19. Қоғамдық процестердің медицинаның дамуына әсері.

20. Әлеуметтік дамудың эволюциялық және революциялық формалары.

21. Әлеуметтік және мәдени процестердің қазіргі замандағы өзектілігі.

22. Қоғамның әлеуметтік құрылымы туралы түсінік. Әлеуметтік топтар және олардың классификациясы.

23. Кіші және үлкен топтар. Топтық процестер және феномендер. Конформизм және лидерство. Топтық динамика. Социометрия.

24. Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация: олардың сәйкестіктері мен өзгешеліктері. Стратификациялық жүйе моделдері (К.Маркс, М.Вебер, П.Сорокин, Уорнер т.б.).

25. Стратификацияның тарихи типтері: касталар, құлдық, таптар, страталар.

26. Қазіргі дамыған елдердің стратификациялық құрылымы. Төменгі, жұмысшы, орта, жоғарғы таптар.

27. Әлеуметтік-демографиялық құрылым әлеуметтік стратификацияның бөлігі ретінде. Қазіргі Қазақстанның демографиялық құрылым.

28. Халықтың этникалық құрылымы әлеуметтік құрылымның элементі ретінде. Қазіргі Қазақстанның этникалық құрылымы.

29. Қазіргі Қазақстандағы жаңа кластар мен страталар. Қоғам модернизациясындағы орта таптың рөлі мен маңызы. Қазақстанда орта таптың қалыптасуы.

30. Кедейлік және теңсіздік. Кедейліктің әлеуметтанулық бейнесі.

31. Әлеуметтік мобилдік: ұғымы, түрлері мен типтері, мобилдіктің каналдары. Әлеуметтік мобилдіктің қоғам дамуының қазіргі кезеңіндегі ерекшеліктері.


  • Орындау түрі: әдебиеттермен жұмыс, интернетте жұмыс, нақты-қолданбалы әлеуметтік зерттеулерді жүргізу, PrBL - проект дайындау, PBL –оқыту, зерттеуге бағытталған, оқу конференциясына дайындау, зерттеу нәтижелерін презентациялау.

  • Тапсырманы орындауға талаптар: силлабустан қараңыз

  • Тапсыру мерзімдері: силлабустан қараңыз

  • Бағалау критерилері: силлабустан қараңыз.
  • Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:


Негізгі

1. Добреньков В. И., Кравченко А. И. Социология. В 3-х томах. - М.: Наука, 2000.

2. Аитов Н.А., Биекенов К.У. Социология. Алматы: Қазақ университеті, 2002.

3. Әбсаттаров Р. Әлеуметтану : оқу құралы / Р. Әбсаттаров, М. Дөкенов. - 2-ші бас., толықт. - Алматы : Қарасай, 2009.


Қосымша:

1. Нысанбаев Ғ. Социология : жоғары оқу орындарының студенттеріне оқулық / Ғ. Нысанбаев. - Алматы : Эверо, 2009.

2. Аралбай С.М. Әлеуметтану : оқулық құрал / С. М. Аралбай, С. А. Никифорова ; ҚММУ. - Қарағанды, 2012.

Похожие:

Қмму ф. 4/3-07/03 iconҚмму өӘК төрағасы м.ғ. д., профессор В. Б. Молотов-Лучанский
Молотов-Лучанский Вилен Борисович – м.ғ. д., ҚМму оқу-тәрбие жұмыстары жөніндегі проректоры
Қмму ф. 4/3-07/03 iconҚмму ф 4/3-07/02
Оқытушылардың жетекшілігімен студенттердің өзіндік жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Қмму ф. 4/3-07/03 iconҚмму ф 4/3-05/03
Тақырыбы: «Қазақ мәдениетіндегі философия феномені. Қазақтардың халық медицинасы»
Қмму ф. 4/3-07/03 iconҚмму ф 4/3-05/03
Тақырыбы: «Қазақ мәдениетіндегі философия феномені. Қазақтардың халық медицинасы»
Қмму ф. 4/3-07/03 iconҚмму ф. 4/3 – 08/02
Тақырыбы: Қазақстан Республикасының азаматтық құқығының негіздері. Медицина қызметінің түрлері
Қмму ф. 4/3-07/03 iconҚмму ф 4/3-06/03
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқаулық
Қмму ф. 4/3-07/03 iconҚмму ф 4/3--06/03
Оқытушының жетекшілігімен студеттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Қмму ф. 4/3-07/03 iconҚмму ф 4/3-06/03
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқаулық
Қмму ф. 4/3-07/03 iconҚмму ф. 4/3-07/03
Тақырыбы: Қазіргі Қазақстанның дамуы мәселелері бойынша қолданбалы әлеуметтік зерттеулер
Қмму ф. 4/3-07/03 iconҚмму ф 4/3-07/03
Жұмабаев У., Әубәкіров Ә. Б., Досаев Т. М. ж т б. Адам анатомиясы, атлас. І,II, III, IV том. Астана: «Фолиант», 2005
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница