Әлеуметтанушы мамандығы бойынша курстың бағдарламасы 200 9 -2010 оқу жылы 3 семестр 3-кредит Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Қоғамның әлеуметтік құрылымы” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар негізінде құрастырылды
НазваниеӘлеуметтанушы мамандығы бойынша курстың бағдарламасы 200 9 -2010 оқу жылы 3 семестр 3-кредит Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Қоғамның әлеуметтік құрылымы” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар негізінде құрастырылды
страница3/5
Дата конвертации16.02.2016
Размер0.51 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://inside.wksu.kz/dmdocuments/Соц_струк_2006.doc
1   2   3   4   5

Семестр барысында екі аралық бақылау 7-ші және 15-ші аптада өткізіледі. Аралық бақылау бойынша студенттің ең үлкен үлгерім көрсеткіші 60% құрайды.

Семестр соңында емтихан болады.

Емтихан бойынша қорытынды емтихан бағасы аралық бақылаулардың ең үлкен көрсеткіші /max 60%/ мен емтихан /max 40%/ көрсеткішінің қосындысынан құралады, яғни 100%-ды құрайды.

Қорытынды емтихан тест түрінде болады. Студенттің білім, білік дағдылары төмендегідей бағаланады:

Б А Ғ А

Әріптік жүйеде

Ұпай

%-дық

Дәстүрлі жүйеде

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

Д+

1,33

55-59

Д

1,0

50-54

Ғ

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз


1.7 Курс саясаты және іс-жосығы (процедурасы)

Оқыту әдістемесі:

Оқылу негізінен негізгі оқу материадары түсіндірілетін және тәжірибелік дағдыларды қалыптастыратын дәріс және тәжірибелік сабақтар түрінде өтеді. Студенттердің білімін тексеру ауызша коллоквиум және жазбаша бақылау жұмыстары, жеке семестрлік тапсырмалар және үй жұмыстарын тексеру ретінде болады. Студенттердің білім кемшіліктерін жою үшін алдын-ала белгіленген кесте бойынша әр апта сайын кеңестер жүргізіледі.

Студенттерге қойылатын талаптар:

Студент білуі тиіс:

 • қоғамның әлеуметтік құрылымын ажырата білу;

 • тәжірибелік сабақтар кезінде жұмыс тәжірибесін қалыптастыратын әлеуметтік технологияларды үйрену;

 • өзі жеке әлеуметтік бағдарламалар жазу және қорғау;

 • басқа елдер қоғамдары әлеуметтік құрылымын білу;

 • қазақстан қоғамы әлеуметтік құрылымын толық талдай білу;

 • басқа елдер әлеуметтік құрылымы ерекшеліктерін Қазақстанда пайдалану жолдарын сараптай білу.

Сабаққа қатысу:

Сабаққа міндетті түрде қатысу керек. Босатылған сабақтар оқу-әдістемелік кешенде көрсетілген сабақтың толық көлемінде қосымша жұмыспен өтеді.

Аудиториядағы тәртіп :

Сабақ уақытында төмендегі іс-әрекеттерге рұқсат етілмейді:

 1. Ұялы телефонмен сөйлесуге;

 2. Сабақтан сұрануға;

 3. Бос әңгіме құруға;

 4. Басқа біреуге кедергі келтіріп, тапсырманы автоматты көшіруге.

Сабақ уақытында студенттің төмендегі іс-әрекеті есепке алынады:

1.Өз пікірін дәлелдесе;

2.Сабаққа белсенді қатысса;

3.Берілген тапсырманы уақытынан бұрын орындаса.

1.8 Студенттердің білімін тақырыптар бойынша тексеру және емтихан сұрақтары.

1.8.1 1-7 апталардағы тақырыптар бойынша тексеру сұрақтары.

1. «Қоғамның әлеуметтік құрылымы» пәнінің зерттеу заты, объектісі және категориялары.

 1. Әлеуметтік топтар қоғамның әлеуметтік құрылымының элементі.

 2. Әлеуметтік құрылымды зерттеудің марксистік тұжырымдамасы

 3. Макс Вебердің әлеуметтік құрылым теориясы

 4. П.Сорокиннің әлеуметтік мобилділік және әлеуметтік құрылым теориясы

 5. Әлеуметтік стратификацияның қазіргі заманғы әлеуметтік теориялары

 6. Социологиядағы «әлеуметтік мобилділік» ұғымы

1.8.2 8-15 апталардағы тақырыптар бойынша тексеру сұрақтары.

1. Батыс социологиясы әлеуметтік мобилділік туралы. Ресей және Қазақстан социологиясындағы әлеуметтік мобилділік теориясы.

 1. Әлеуметтік-демографиялық құрылымды әлеуметтік стратификацияның бөлігі ретінде қарастыру.

 2. Халықтың этникалық құрылымы әлеуметтік құрылымның элементі ретінде.

 3. Қоғамның кәсіптік құрылымы

 4. Қоғамның позитивтік емес құрылымы

 5. ТМД-дағы жоғары немесе бай тап.

 6. ТМД-дағы орта таптың қалыптасуы

8. ТМД-дағы кедей таптың қалыптасуы


1.8.3 Емтиханға дайындық сұрақтары.

1. «Әлеуметтік құрылым социологиясы» социологиялық білімнің саласы ретінде.

2. Пән құрылымы және социогуманитарлық пәндермен байланысы. Пәннің міндеті мен мақсаты.

3. Әлеуметтік құрылымның даму динамикасын зерттеу әдістері.

4. Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация: олардың ұқсастықтары мен ерекшеліктері.

5. Қоғамның әлеуметтік құрылымын зерттеудің әдістемелік мәселелері.

6. Қоғам құрылымы, оның табиғи және әлеуметтік жіктелуі.

7. Әлеуметтік топтар және олардың қалыптасу үрдістері. Таптар, әлеуметтік страталар, қабаттар және топтар.

 1. К.Маркс буржуазиялық қоғамның таптық-әлеуметтік құрылымы туралы.

 2. К.Маркстің әлеуметтік стратификация, таптық күрес жайлы көзқарастары.

10. Буржуазиялық қоғамның негізгі, басты таптары. Пролетариаттық тап күресінің түпкі мақсаты.

11. М.Вебердің таптар мен таптық күресті мойындауы. М. Веберше таптар мен оның белгілері.

12. М.Веберше страталар әлеуметтік құрылымның элементі ретінде.

13. Мәртебе, даңқ, партиялылық страталарға бөлудің белгілері ретінде.

14. М.Веберше үш тап: меншігі барлар табы, кедей және орта тап.

15. Орта тап баюды көздеуші, өз өмір сүруін меншіктің, кәсіптік білімнің арқасында қамтамасыз етуші әлеуметтік қабат ретінде.

16. П.Сорокиннің қоғамның жіктелуі туралы.

17. Қоғамның жіктелуінің түрлерін көрсету: экономикалық, кәсіптік, саяси.

18. П.Сорокиннің әлеуметтік стратификация ұғымына анықтама беруі.

19. Батыс социологиясындағы әлеуметтік стратификацияның негізгі теорияларын топтастыру.

20. Батыс социологтарының көрсетуі бойынша дамыған елдердің әлеуметтік құрылымы.

21. Қазіргі заманғы Батыс социологтарының еңбектеріндегі стратификацияның негізгі белгілері /Т. Парсонс, Э. Гидденс, С. Липсет, Р. Ротмен және т.б./.

22. Әлеуметтік –экономикалық индекс қоғамның топтарға қысым көрсетуінің өлшемі ретінде.

23. Әлеуметтік мобилділіктің кең және тар мағынасы.

24. Әлеуметтік мобилділіктің мәні, оның механизмдері және түрлері мен нысаны.

25. Әлеуметтік мобилділіктің түрлерін топтастыру. Мобилділікті орын ауыстыру ретінде қарастыру.

26. Әлеуметтік мобилділік туралы Б. Барбердің, Д. Миллердің, С. Липсептің теориялары. 27. Ресейде әлеуметтік мобилділік теориясының дамуы.

28. Қазақстандағы әлеуметтік мобилділік теориясының дамуы. М.С. Аженов, М.С. Садырова және т.б.

29. П. Сорокиннің әлеуметтік мобилділіктің түрлерін топтастыруы.

30. Әлеуметтік мобилділік нанымдары.

31. Әлеуметтік мобилділіктің функционалдық, құрылымдық, мәдени тұжырымдары.

32. Әлеуметтік мобилділіктің даралықтардың функционалдың орын ауыстыруы ретінде, үрдіс ретінде, мамандықтарды жіктеудің нәтижесі ретінде зерттелуі.

33. Мобилділікті қозғалыс ретінде қарастыру. Н.А. Аитов, О.И. Шкаратан, Т.И. Заславская теориялары.

34. Тұрғындарды жынысына, жасына байланысты бөлу.

35. Әлемнің түрлі елдеріндегі демографиялық жағдайға мемлекеттің араласуы.

36. Демографиялық үрдістерді басқару мүмкіндіктері.

37. Демографиялық мобилділік - әлеуметтік мобилділіктің түрі.

38. «Этнос», «халық», «ұлт» және өзге әлеуметтік-этникалық категориялар және олардың мағынасы.

39. Этникалық құрылым әлеуметтік құрылымның бір бөлігі ретінде.

40. Этникалық құрылымның өзге әлеуметтік элементтермен, соның ішінде таптыұ, әлеуметтік-топтың құрылымдармен өзара әрекеті.

41. Қазақстанның көпұлттық құрылымы.

42. Адамдардың кәсібі бойынша бөлінуі кәсіптік стратификацияның бір түрі ретінде.

43. Қазақстанның кәсіптік құрылымындағы ерекшеліктер.

44. Қоғамның әлеуметтік құрылымы мен кәсіптік құрылымы арасындағы өзара әрекет.

45. Халықтың моралдық тұрғыдан төмендеп, азғындап кеткен топтары –жезөкшелер, маскүнемдер, нашақорлар, бомждар, ұрылар мен тонаушылар.

46. Халықтың өте кедей бөлігі: мүгедектер, көпбалалы аналар, жалғыз басты аналар, баспанасыздар.

47. Қылмыстық топтар. Қылмыстық апатының және қылымыстық топтардың әлеуметтік табиғатының өзгеруі.

48. Ұйымдасқан қылмыс және оның түрлері.

49. Жоғары таптың құрылымы және саяси-әлеуметтік, экономикалық компоненттері.

50. Мемлекеттік және мемлекеттік емес бюрократияның билеуші тобы.

51. Бай бизнесмендер, банкирлер, кәсіпкерлер, кәсіпорын басшылары, фирма иелері, акционерлер, жоғары табыс табуға мүмкіндігі барлар.

52. Орта таптық экономикалық және әлеуметтік портреті.

53. Орта таптың қалыптасу шарттары: экономикалық/нарықтық/, саяси /саяси реформалар/, әлеуметтік /өмір сүру деңгейі/.

54. Орта таптың қалыптасуында экономикалық дағдарыс басты кедергі ретінде. Орта таптың психологиясы мен идеологиясы.

55. Кедей тап құрылымының мәні.

56. Қазақстандағы кедейлік деңгейі.

57. Кедейлік әлеуметтік құбылыс ретінде.

58. Кедейлік пен күресудің мемлекеттік бағдарламасының керектігі.

1.9 Курс бойынша жазба жұмыстарының тақырыптары (реферат, баяндама, курстық жұмыс т.б.)

1. Қоғамды жүйе ретінде философиялық-социологиялық тұрғыдан түсіндіру.

2. Әлеуметтік құрылым қоғамның элементі ретінде «жүйе», «элемент», «құрылым» ұғымдарының арақатынасы.

3. Әлеуметтік таптық құрылымдардың тарихи типтері.

4. Әлеуметтік таптық құрылымның өзгеруінің негізгі себептері.

5. Қоғамның страталарға бөлінуінің белгілері.

6. Әлеуметтік қабат және оны зерттеу ерекшеліктері.

7. Қазақстан қоғамының өзгеруі жағдайындағы әлеуметтік топтардың типологиясы.

8. А.Смитт, Д. Рикардо жаңа буржуазиялық қоғамның таптары және таптық күрес жайлы. 9. Антогогистік қоғамдағы негізгі емес топтар.

10. Марксизм таптарды және әлеуметтік теңсіздікті жою туралы.

11. Қоғамның әлеуметтік-таптық құрылымына кеңестік марксистердің көзқарасы.

12. Әлеуметтік стратификацияның негізгі белгілері.

13. П.Сорокиннің әлеуметтік топтардың маңыздылығының өлшемдеріне баға беруі.

14. Топтардың қарапайым, кумулятивтік, күрделі конглемераттық, ашық және жабық түрлері.

15. П.Сорокиннің тапқа кәсібі жағынан, меншіктік жағдайы, құқықтарының көлемі бойынша ұқсас тұлғалар жиынтығы ретіндегі анықтамасы.

16. П. Сорокиннің тұлғаның, даралықтың, топтың мәртебесіне анықтама беруі. Жоғары, орта, төмен мәртебелер.

17. Көш-қон мобилділіктің түрі ретінде.

18. Нақты және потенциалдық мобилділікті үйлестіру мәселесі.

19. Әлеуметтік мобилділікке сипаттама беру: жылдамдығы, қарқындылығы. Қадамдары, аралықтары, мобилділіктің жиынтық индексі.

20. Экономикалық дамудың жоғары деңгейіне қол жеткізген Еуропа елдеріндегі демографиялық жағдай.

21. Орталық Азия мен Қазақстандағы демографиялық жағдай.

22. Демографиялық дағдарыс, құлдырау, демографиялық жарылыс адамзат дамуының қалыпты жағдайынан ауытқу ретінде.

23. Жастар мен әйелдер әлеуметтік-демографиялық портреті.

24. Этностар арасындағы қарым-қатынастарды басқару мәселелері.

25. Тіл мәселелері.

26. Ұлтаралық жанжал, оның себептері мен алдын-алу жолдары.

27. Түрлі этностарды бір мемлекеттің аясына біріктіруші құндылықтар.

28. Унитарлы мемлекеттегі экономикалық жағдай және оның ұлтаралық қарым-қатынастарға ықпалы.

29. Әлеуметтік топтардың кәсіптік мүдделерінің екінші бір әлеуметтік топтардың көзқарастарымен сәйкес келуі не сәкес келмеуі.

30. Беделді, беделі төмен, беделі жоқ мамандықтар және олардың елдің әлеуметтік, техникалық, экономикалық дамуына тәуелділігі.

31. Кәсіптік мобилділік - әлеуметтік мобилділіктің бір түрі.

32. Сыбайлас жемқорлық пен парақорлық.

33. Қылмыстық қатыгез түрлерінің көбеюі.

34. Қылмыспен мақсаттытүрде күресу механизмдері.

35. Байлардың табыс жинау көздері.

36. Экономикалық және қаржылық дағдарыс жағдайындағы баю мүмкіндігі.

37. Дамыған елдердегі орта таптың сипаттамасы.

38. Дамушы елдердегі орта тап.

39. Посткеңестік қоғамда орта тапты қалыптастыру алғышарттары.

40. Орта тап және әлеуметтік-саяси тұрақтылық.

41. Қазақстанда орта таптың қалыптасуы мен құрылуының ерекшеліктері.

42. Бүгінгі Қазақстанда орта тапты дамыту алғышарттары.

43. Кедей таптағы страталар.

44. Жұмыссыздық экономикалық және әлеуметтік құбылыс ретінде.

45. Қазақстанда жұмыссыздық деңгейінің өсуінің себептері.

46. Жұмыссыздықты төмендетудің мүкін шарттары.

47. Көп балалы отбасылар кедей топ ретінде.

48. Ауылдағы кедейліктің ерекшеліктері.


2. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТЫЛУ КАРТАСЫ

Пәннің әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

Кафедра: Саясаттану және әлеуметтану

Оқытушы: Шайхиев Т. Т.

Пән: Қоғамның әлеуметтік құрылымы

Кредит саны: 3

Әдебиет атауы


Барлығы


Ескерту


кітапханада


кафедрада


Студенттердің қамтылу пайызы (%)

Электронды түрі


1

2

3

4

5
1   2   3   4   5

Похожие:

Әлеуметтанушы мамандығы бойынша курстың бағдарламасы 200 9 -2010 оқу жылы 3 семестр 3-кредит Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Қоғамның әлеуметтік құрылымы” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар негізінде құрастырылды icon2009-2010 оқу жылы 7 семестр 2-кредит Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Отбасы әлеуметтануы” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар негізінде құрастырылды
Дүниежүзілік тарих және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының отырысында бекітілді
Әлеуметтанушы мамандығы бойынша курстың бағдарламасы 200 9 -2010 оқу жылы 3 семестр 3-кредит Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Қоғамның әлеуметтік құрылымы” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар негізінде құрастырылды iconКәсіпкерлік әлеуметтануы
Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Әлеуметтік инженерия” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар...
Әлеуметтанушы мамандығы бойынша курстың бағдарламасы 200 9 -2010 оқу жылы 3 семестр 3-кредит Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Қоғамның әлеуметтік құрылымы” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар негізінде құрастырылды iconШетел әлеуметтануының тарихы
Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Дін әлеуметтануы” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар...
Әлеуметтанушы мамандығы бойынша курстың бағдарламасы 200 9 -2010 оқу жылы 3 семестр 3-кредит Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Қоғамның әлеуметтік құрылымы” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар негізінде құрастырылды iconКурсының бағдарламасы syllabus
«Delphi программалау тілі» пәнінен кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу-әдістемелік кешен 050110 мамандығы бойынша оқу жұмыс...
Әлеуметтанушы мамандығы бойынша курстың бағдарламасы 200 9 -2010 оқу жылы 3 семестр 3-кредит Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Қоғамның әлеуметтік құрылымы” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар негізінде құрастырылды iconӘлеуметтану мамандығы бойынша курстың бағдарламасы 200 7 -2008 оқу жылы 5семестр 2-кредит
«Әлеуметтану» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған оқу-әдістемелік кешен
Әлеуметтанушы мамандығы бойынша курстың бағдарламасы 200 9 -2010 оқу жылы 3 семестр 3-кредит Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Қоғамның әлеуметтік құрылымы” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар негізінде құрастырылды icon«Паскаль программалау тілі» (Таңдау курсы-7) пәнінен ОҚУ-Әдістемелік кешен «Физика»
«Паскаль программалау тілдері» таңдау компонентінен кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу-әдістемелік кешен 050110 «Физика» мамандығы...
Әлеуметтанушы мамандығы бойынша курстың бағдарламасы 200 9 -2010 оқу жылы 3 семестр 3-кредит Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Қоғамның әлеуметтік құрылымы” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар негізінде құрастырылды iconКурсының бағдарламасы syllabus
«Flash технологиясы» таңдаулы курсынан кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу-әдістемелік кешен 050111 мамандығы бойынша оқу жұмыс...
Әлеуметтанушы мамандығы бойынша курстың бағдарламасы 200 9 -2010 оқу жылы 3 семестр 3-кредит Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Қоғамның әлеуметтік құрылымы” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар негізінде құрастырылды iconКурсының бағдарламасы syllabus
«Си программалау тілі» таңдаулы курсынан кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу-әдістемелік кешен 050602 мамандығы бойынша оқу...
Әлеуметтанушы мамандығы бойынша курстың бағдарламасы 200 9 -2010 оқу жылы 3 семестр 3-кредит Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Қоғамның әлеуметтік құрылымы” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар негізінде құрастырылды iconКурсының бағдарламасы syllabus
«Си программалау тілі» таңдаулы курсынан кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу-әдістемелік кешен 050602 мамандығы бойынша оқу...
Әлеуметтанушы мамандығы бойынша курстың бағдарламасы 200 9 -2010 оқу жылы 3 семестр 3-кредит Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Қоғамның әлеуметтік құрылымы” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар негізінде құрастырылды iconКурсының бағдарламасы syllabus
«sql тілі» таңдаулы курсынан кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу-әдістемелік кешен 050111 мамандығы бойынша оқу жұмыс бағдарламасы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница