Әлеуметтанушы мамандығы бойынша курстың бағдарламасы 200 9 -2010 оқу жылы 3 семестр 3-кредит Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Қоғамның әлеуметтік құрылымы” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар негізінде құрастырылды
НазваниеӘлеуметтанушы мамандығы бойынша курстың бағдарламасы 200 9 -2010 оқу жылы 3 семестр 3-кредит Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Қоғамның әлеуметтік құрылымы” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар негізінде құрастырылды
страница2/5
Дата конвертации16.02.2016
Размер0.51 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://inside.wksu.kz/dmdocuments/Соц_струк_2006.doc
1   2   3   4   5

1.4 Сабақ мазмұны мен кестесі


АПТА 1.

Кредит сағат – 3

Тақырыбы: «Қоғамның әлеуметтік құрылымы» пәнінің зерттеу заты, объектісі мен категориялары.

Дәріс мазмұны: «Әлеуметтік құрылым социологиясы» социологиялық білімнің саласы ретінде. Пән құрылымы және социогуманитарлық пәндермен байланысы. Пәннің міндеті мен мақсаты. Әлеуметтік құрылымның даму динамикасын зерттеу әдістері.

Тәжірибелік дәріс мазмұны: Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация: олардың ұқсастықтары мен ерекшеліктері. Қоғамды жүйе ретінде философиялық-социологиялық тұрғыдан түсіндіру.

Оқ СӨЖ мазмұны: Әлеуметтік құрылым қоғамның элементі ретінде «жүйе», «элемент», «құрылым» ұғымдарының арақатынасы. Әлеуметтік таптық құрылымдардың тарихи типтері. Әлеуметтік таптық құрылымның өзгеруінің негізгі себептері.


АПТА 2.

Кредит сағат – 3

Тақырыбы: Әлеуметтік топтар қоғамның әлеуметтік құрылымының элементі

Дәріс мазмұны: Қоғамның әлеуметтік құрылымын зерттеудің әдістемелік мәселелері. Қоғам құрылымы, оның табиғи және әлеуметтік жіктелуі.

Тәжірибелік дәріс мазмұны: Әлеуметтік топтар және олардың қалыптасу үрдістері. Таптар, әлеуметтік страталар, қабаттар және топтар.

Оқ СӨЖ мазмұны: Қоғамның страталарға бөлінуінің белгілері. Әлеуметтік қабат және оны зерттеу ерекшеліктері. Қазақстан қоғамының өзгеруі жағдайындағы әлеуметтік топтардың типологиясы.


АПТА 3.

Кредит сағат – 3

Тақырыбы: Әлеуметтік құрылымды зерттеудің марксистік тұжырымдамасы

Дәріс мазмұны: К.Маркс буржуазиялық қоғамның таптық-әлеуметтік құрылымы туралы. К.Маркстің әлеуметтік стратификация, таптық күрес жайлы көзқарастары.

Тәжірибелік дәріс мазмұны: Буржуазиялық қоғамның негізгі, басты таптары. Пролетариаттық тап күресінің түпкі мақсаты.

Оқ СӨЖ мазмұны: А.Смитт, Д. Рикардо жаңа буржуазиялық қоғамның таптары және таптық күрес жайлы. Антогогистік қоғамдағы негізгі емес топтар. Марксизм таптарды және әлеуметтік теңсіздікті жою туралы. Қоғамның әлеуметтік-таптық құрылымына кеңестік марксистердің көзқарасы.


АПТА 4.

Кредит сағат – 3

Тақырыбы: М. Вебердің әлеуметтік құрылым теориясы.

Дәріс мазмұны: М.Вебердің таптар мен таптық күресті мойындауы. М. Веберше таптар оның –томасының белгілері.

Тәжірибелік дәріс мазмұны: М.Веберше страталар әлеуметтік құрылымның элементі ретінде.

Оқ СӨЖ мазмұны: Мәртебе, даңқ, партиялылық страталарға бөлудің белгілері ретінде. М.Веберше үш тап: меншігі барлар табы, кедей және орта тап. Орта тап баюды көздеуші, өз өмір сүруін меншіктің, кәсіптік білімнің арқасында қамтамасыз етуші әлеуметтік қабат ретінде.


АПТА 5.

Кредит сағат – 3

Тақырыбы: П. Сорокиннің әлеуметтік мобилділік және әлеуметтік құрылым теориясы.

Дәріс мазмұны: П.Сорокиннің қоғамның жіктелуі туралы. Қоғамның жіктелуінің түрлерін көрсету: экономикалық, кәсіптік, саяси. П.Сорокиннің әлеуметтік стратификация ұғымына анықтама беруі.

Тәжірибелік дәріс мазмұны: Әлеуметтік стратификацияның негізгі белгілері. П.Сорокиннің әлеуметтік топтардың маңыздылығының өлшемдеріне баға беруі.

Оқ СӨЖ мазмұны: Топтардың қарапайым, кумулятивтік, күрделі конглемераттық, ашық және жабық түрлері. П.Сорокиннің тапқа кәсібі жағынан, меншіктік жағдайы, құқықтарының көлемі бойынша ұқсас тұлғалар жиынтығы ретіндегі анықтамасы. П. Сорокиннің тұлғаның, даралықтың, топтың мәртебесіне анықтама беруі. Жоғары, орта, төмен мәртебелер.


АПТА 6.

Кредит сағат – 3

Тақырыбы: Әлеуметтік стратификацияның қазіргі заманғы әлеуметтік теориялары.

Дәріс мазмұны: Батыс социологиясындағы әлеуметтік стратификацияның негізгі теорияларын топтастыру.

Тәжірибелік дәріс мазмұны: Батыс социологтарының көрсетуі бойынша дамыған елдердің әлеуметтік құрылымы.

Оқ СӨЖ мазмұны: Қазіргі заманғы Батыс социологтарының еңбектеріндегі стратификацияның негізгі белгілері /Т. Парсонс, Э. Гидденс, С. Липсет, Р. Ротмен және т.б./. Әлеуметтік –экономикалық индекс қоғамның топтарға қысым көрсетуінің өлшемі ретінде.


АПТА 7.

Кредит сағат – 3

Тақырыбы: Социологиядағы «әлеуметтік мобилділік» ұғымы.

Дәріс мазмұны: Әлеуметтік мобилділіктің кең және тар мағынасы. Әлеуметтік мобилділіктің мәні, оның механизмдері және түрлері мен нысаны.

Тәжірибелік дәріс мазмұны: Әлеуметтік мобилділіктің түрлерін топтастыру. Мобилділікті орын ауыстыру ретінде қарастыру.

Оқ СӨЖ мазмұны: Көш-қон мобилділіктің түрі ретінде. Нақты және потенциалдық мобилділікті үйлестіру мәселесі. Әлеуметтік мобилділікке сипаттама беру: жылдамдығы, қарқындылығы. Қадамдары, аралықтары, мобилділіктің жиынтық индексі.


АПТА 8.

Кредит сағат – 3

Тақырыбы: Батыс социологиясы әлеуметтік мобилділік туралы. Ресей және Қазақстан социололгиясындағы әлеуметтік мобилділік теориясы.

Дәріс мазмұны: Әлеуметтік мобилділік туралы Б. Барбердің, Д. Миллердің, С. Липсептің теориялары. Ресейде әлеуметтік мобилділік теориясының дамуы. Қазақстандағы әлеуметтік мобилділік теориясының дамуы. М.С. Аженов, М.С. Садырова және т.б.

Тәжірибелік дәріс мазмұны: П. Сорокиннің әлеуметтік мобилділіктің түрлерін топтастыруы. Әлеуметтік мобилділік нанымдары.

Оқ СӨЖ мазмұны:Әлеуметтік мобилділіктің функционалдық, құрылымдық, мәдени тұжырымдары. Әлеуметтік мобилділіктің даралықтардың функционалдың орын ауыстыруы ретінде, үрдіс ретінде, мамандықтарды жіктеудің нәтижесі ретінде зерттелуі. Мобилділікті қозғалыс ретінде қарастыру. Н.А. Аитов, О.И. Шкаратан, Т.И. Заславская теориялары.


АПТА 9.

Кредит сағат – 3

Тақырыбы: Әлеуметтік –демографиялық құрылымды әлеуметтік стратификацияның бөлігі ретінде қарастыру.

Дәріс мазмұны: Тұрғындарды жынысына, жасына байланысты бөлу. Әлемнің түрлі елдеріндегі демографиялық жағдайға мемлекеттің араласуы.

Тәжірибелік дәріс мазмұны: Демографиялық үрдістерді басқару мүмкіндіктері. Демографиялық мрбилділік - әлеуметтік мобилділіктің түрі.

Оқ СӨЖ мазмұны: Экономикалық дамудың жоғары деңгейіне қол жеткізген Еуропа елдеріндегі демографиялық жағдай. Орталық Азия мен Қазақстандағы демографиялық жағдай. Демографиялық дағдарыс, құлдырау, демографиялық жарылыс адамзат дамуының қалыпты жағдайынан ауытқу ретінде. Жастар мен әйелдер әлеуметтік-демографиялық портреті.


АПТА 10.

Кредит сағат – 3

Тақырыбы: Халықтың этникалық құрылымы әлеуметтік құрылымның элементі ретінде.

Дәріс мазмұны: «Этнос», «халық», «ұлт» және өзге әлеуметтік-этникалық категориялар және олардың мағынасы. Этникалық құрылым әлеуметтік құрылымның бір бөлігі ретінде.

Тәжірибелік дәріс мазмұны: Этникалық құрылымның өзге әлеуметтік элементтермен, соның ішінде таптыұ, әлеуметтік-топтың құрылымдармен өзара әрекеті. Қазақстанның көпұлттық құрылымы.

Оқ СӨЖ мазмұны: Этностар арасындағы қарым-қатынастарды басқару мәселелері. Тіл мәселелері. Ұлтаралық жанжал, оның себептері мен алдын-алу жолдары. Түрлі этностарды бір мемлекеттің аясына біріктіруші құндылықтар. Унитарлы мемлекеттегі экономикалық жағдай және оның ұлтаралық қарым-қатынастарға ықпалы.


АПТА 11.

Кредит сағат – 3

Тақырыбы: Қоғамның кәсіптік құрылымы

Дәріс мазмұны: Адамдардың кәсібі бойынша бөлінуі кәсіптік стратификацияның бір түрі ретінде. Қазақстанның кәсіптік құрылымындағы ерекшеліктер.

Тәжірибелік дәріс мазмұны: Қоғамның әлеуметтік құрылымы мен кәсіптік құрылымы арасындағы өзара әрекет.

Оқ СӨЖ мазмұны: Әлеуметтік топтардың кәсіптік мүдделерінің екінші бір әлеуметтік топтардың көзқарастарымен сәйкес келуі не сәкес келмеуі. Беделді, беделі төмен, беделі жоқ мамандықтар және олардың елдің әлеуметтік, техникалық, экономикалық дамуына тәуелділігі. Кәсіптік мобилділік - әлеуметтік мобилділіктің бір түрі.


АПТА 12.

Кредит сағат – 3

Тақырыбы: Қоғамның позитивтік емес құрылымы.

Дәріс мазмұны: Халықтың моралдық тұрғыдан төмендеп, азғындап кеткен топтары –жезөкшелер, маскүнемдер, нашақорлар, бомждар, ұрылар мен тонаушылар.

Тәжірибелік дәріс мазмұны: Халықтың өте кедей бөлігі: мүгедектер, көпбалалы аналар, жалғыз басты аналар, баспанасыздар.

Оқ СӨЖ мазмұны: Қылмыстық топтар. Қылмыстық апатының және қылымыстық топтардың әлеуметтік табиғатының өзгеруі. Ұйымдасқан қылмыс және оның түрлері. Сыбайлас жемқорлық пен парақорлық. Қылмыстық қатыгез түрлерінің көбеюі. Қылмыспен мақсаттытүрде күресу механизмдері.


АПТА 13.

Кредит сағат – 3

Тақырыбы: ТМД-дағы жоғары немесе бай тап.

Дәріс мазмұны: Жоғары таптың құрылымы және саяси-әлеуметтік, экономикалық компоненттері.

Тәжірибелік дәріс мазмұны: Мемлекеттік және мемлекеттік емес бюрократияның билеуші тобы.

Оқ СӨЖ мазмұны: Бай бизнесмендер, банкирлер, кәсіпкерлер, кәсіпорын басшылары, фирма иелері, акционерлер, жоғары табыс табуға мүмкіндігі барлар. Байлардың табыс жинау көздері. Экономикалық және қаржылық дағдарыс жағдайындағы баю мүмкіндігі.


АПТА 14.

Кредит сағат – 3

Тақырыбы: ТМД-дағы орта таптың қалыптасуы.

Дәріс мазмұны: Орта таптық экономикалық және әлеуметтік портреті. Орта таптың қалыптасу шарттары: экономикалық/нарықтық/, саяси /саяси реформалар/, әлеуметтік /өмір сүру деңгейі/.

Тәжірибелік дәріс мазмұны: Орта таптың қалыптасуында экономикалық дағдарыс басты кедергі ретінде. Орта таптың психологиясы мен идеологиясы.

Оқ СӨЖ мазмұны: Дамыған елдердегі орта таптың сипаттамасы. Дамушы елдердегі орта тап. Посткеңестік қоғамда орта тапты қалыптасиыру алғышарттары. Орта тап және әлеуметтік-саяси тұрақтылық. Қазақстанда орта таптың қалыптасуы мен құрылуының ерекшеліктері. Бүгінгі Қазақстанда орта тапты дамыту алғышарттары.


АПТА 15.

Кредит сағат – 3

Тақырыбы: ТМД-дағы кедей таптың қалыптасуы

Дәріс мазмұны: Кедей тап құрылымының мәні. Қазақстандағы кедейлік деңгейі.

Тәжірибелік дәріс мазмұны: Кедейлік әлеуметтік құбылыс ретінде. Кедейлік пен күресудің мемлекеттік бағдарламасының керектігі.

Оқ СӨЖ мазмұны: Кедей таптағы страталар. Жұмыссыздық экономикалық және әлеуметтік құбылыс ретінде. Қазақстанда жұмыссыздық деңгейінің өсуінің себептері. Жұмыссыздықты төмендетудің мүкін шарттары. Көп балалы отбасылар кедей топ ретінде. Ауылдағы кедейліктің ерекшеліктері.


1.5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:

 1. Оксфорд сөздігі Әлеуметтану. Ред-ған Годон Маршалл Алматы, Қазахстан-2002 ж.

 2. Аитов Н.А. Социальная структура населения стран СНГ Уфа, 1995 г

 3. Американская социологическая мысль М., 1994 г

 4. Аженов М.С., Бейсенбаев Д. Социальная стратификация в РК Алматы, 1997 г

 5. Веблен М. Теория праздного класса М., 1984 г

 6. Сагдеев К.А., Бектурганова Б.И., Средний класс-«тест» на современность «История, теория, статистика Алматы, 1998 г

 7. Садырова М.С. Социально-профессиональная мобильность интеллигенции «Алматы, 1999 г

 8. Семенов В.С. Социальная структура советского общества М., 1981 г

Қосымша әдебиеттер:

 1. Аитов Н.А. Общество переходного периода Алматы, 1994 г

 2. Аитов Н.А., Филипов Ф.Р. Управление развитием социальной структуры общества. М., 1988 г

 3. Беляева А.А. Средний слой в советском обществе: перспективы формирования. Журнал СПН, 1991 г № 10

 4. Гайденко П.П. Давыдов Ю.Н. Проблема бюрократии у Макса Вебера. Журнал: Вопросы философии 1993, №3

 5. Крыштановская О. Трансформация старой номенклатуры в новую российскую элиту. М., 1995 г

 6. Мостовая И.В. Социальное расслоения: символический мир метаигры. М., 1996 г

 7. Региональные проблемы социальной глобальности. М., 1991 г

 8. Садырова М.С. Интеллигенция в социальном развитии Казахстана Алматы, 1999 г

 9. Трансформация социальной структуры и стратификация российского общества М., 1996 г

 10. Шкаратан О.Н., Радаев А.Р. Теория социальной стратификации М., 1996 г1.6 Білімді бағалау жөніндегі мәлімет

Семестр барысында төмендегі нысанда бақылау жүргізіледі.


«Социологиялық зерттеу әдістемесі» пәнінен білімді бақылау кестесі


Баға критериі

Баға

А П Т А
бір жұп

%

%

барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
1.

Дәріске қатысу

0,2

3

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
2.

Практикалық тапсырмаларды орындау

0,4

6

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
3.

Үй тапсырмасы

1

15

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
4.

Өзіндік жұмыс

3

21

*

*

*

*

**

**

5.

Коллоквиум

2,5

10**


*

*
6.

Сабақ белсенділігі

2,5

5*


*
7.

Емтихан
40*
8.

Барлығы
100

1   2   3   4   5

Похожие:

Әлеуметтанушы мамандығы бойынша курстың бағдарламасы 200 9 -2010 оқу жылы 3 семестр 3-кредит Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Қоғамның әлеуметтік құрылымы” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар негізінде құрастырылды icon2009-2010 оқу жылы 7 семестр 2-кредит Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Отбасы әлеуметтануы” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар негізінде құрастырылды
Дүниежүзілік тарих және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының отырысында бекітілді
Әлеуметтанушы мамандығы бойынша курстың бағдарламасы 200 9 -2010 оқу жылы 3 семестр 3-кредит Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Қоғамның әлеуметтік құрылымы” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар негізінде құрастырылды iconКәсіпкерлік әлеуметтануы
Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Әлеуметтік инженерия” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар...
Әлеуметтанушы мамандығы бойынша курстың бағдарламасы 200 9 -2010 оқу жылы 3 семестр 3-кредит Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Қоғамның әлеуметтік құрылымы” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар негізінде құрастырылды iconШетел әлеуметтануының тарихы
Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Дін әлеуметтануы” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар...
Әлеуметтанушы мамандығы бойынша курстың бағдарламасы 200 9 -2010 оқу жылы 3 семестр 3-кредит Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Қоғамның әлеуметтік құрылымы” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар негізінде құрастырылды iconКурсының бағдарламасы syllabus
«Delphi программалау тілі» пәнінен кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу-әдістемелік кешен 050110 мамандығы бойынша оқу жұмыс...
Әлеуметтанушы мамандығы бойынша курстың бағдарламасы 200 9 -2010 оқу жылы 3 семестр 3-кредит Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Қоғамның әлеуметтік құрылымы” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар негізінде құрастырылды iconӘлеуметтану мамандығы бойынша курстың бағдарламасы 200 7 -2008 оқу жылы 5семестр 2-кредит
«Әлеуметтану» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған оқу-әдістемелік кешен
Әлеуметтанушы мамандығы бойынша курстың бағдарламасы 200 9 -2010 оқу жылы 3 семестр 3-кредит Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Қоғамның әлеуметтік құрылымы” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар негізінде құрастырылды icon«Паскаль программалау тілі» (Таңдау курсы-7) пәнінен ОҚУ-Әдістемелік кешен «Физика»
«Паскаль программалау тілдері» таңдау компонентінен кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу-әдістемелік кешен 050110 «Физика» мамандығы...
Әлеуметтанушы мамандығы бойынша курстың бағдарламасы 200 9 -2010 оқу жылы 3 семестр 3-кредит Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Қоғамның әлеуметтік құрылымы” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар негізінде құрастырылды iconКурсының бағдарламасы syllabus
«Flash технологиясы» таңдаулы курсынан кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу-әдістемелік кешен 050111 мамандығы бойынша оқу жұмыс...
Әлеуметтанушы мамандығы бойынша курстың бағдарламасы 200 9 -2010 оқу жылы 3 семестр 3-кредит Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Қоғамның әлеуметтік құрылымы” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар негізінде құрастырылды iconКурсының бағдарламасы syllabus
«Си программалау тілі» таңдаулы курсынан кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу-әдістемелік кешен 050602 мамандығы бойынша оқу...
Әлеуметтанушы мамандығы бойынша курстың бағдарламасы 200 9 -2010 оқу жылы 3 семестр 3-кредит Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Қоғамның әлеуметтік құрылымы” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар негізінде құрастырылды iconКурсының бағдарламасы syllabus
«Си программалау тілі» таңдаулы курсынан кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу-әдістемелік кешен 050602 мамандығы бойынша оқу...
Әлеуметтанушы мамандығы бойынша курстың бағдарламасы 200 9 -2010 оқу жылы 3 семестр 3-кредит Кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Қоғамның әлеуметтік құрылымы” пәнінен оқу-әдістемелік кешен шетел және отандық оқу-әдістемелік материалдар негізінде құрастырылды iconКурсының бағдарламасы syllabus
«sql тілі» таңдаулы курсынан кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу-әдістемелік кешен 050111 мамандығы бойынша оқу жұмыс бағдарламасы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница