«сырдария» университеті «гуманитарлық білім» факультеті отан және шетел тарихы
Название«сырдария» университеті «гуманитарлық білім» факультеті отан және шетел тарихы
страница1/14
Дата конвертации16.02.2016
Размер2.21 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://89.218.153.154:280/CDO/Sillabus/Tar/Tajibekeev.AlKTar-Z.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Ф-ОБ-007/017

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

«СЫРДАРИЯ» УНИВЕРСИТЕТІ
«ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ» ФАКУЛЬТЕТІ


Отан және шетел тарихы КАФЕДРАСЫ


Алаш қозғалысының тарихы пәнінен


050114 тарих мамандығының студенттері үшін

(мамандыќ аты, шифры)

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН
(силлабус)

Оқу түрі: сыртќы______

Курс: Ү


Кредит саны:3

Лекция::30

Практикалық:

Семинар:10

Лабораториялық:

СӨЖ:95

Барлық сағат саны:135

Аралыќ баќылау (АБ) – 60 б

Қорытынды бақылау: Емтихан – 40 бЖетісай, 2010


Силлабусты дайындаған: 1. Тажибекеев А.С

( аты, жөні, ғылыми атағы)


Силлабус оқу бағдарлама негізінде жасалынған университетін ғылыми кеңесінде бекітілген.


Силлабус кафедраның мәжілісінде қаралды

Хаттама № __ « ____» _________ 20 ж.


Кафедра меңгерушісі ______________ т.ғ.к. доцент, Апашева С..Н.

қолы аты-жөні, ѓылыи атыѓы


Факультеттің оқу-әдістемелік бюросында бекітілді

Хаттама № __ « ____» _________ 20 _ж.


Әдістемелік бюро төрағасы/төрайымы/ _______

қолы аты-жөні, ѓылыми атаѓы


Университеттің Ғылыми Кеңесінде мақұлданған

Хаттама № __ « ____» _________ 20 _ж.


Ғылыми Кеңес хатшысы ______________ ___________________

қолы аты-жөні, ѓылыми атаѓы
МАЗМҰНЫ.
 1. Алғы сөз ….…………………………………………............................

 2. Жалпы мәліметтер………………………….………...........................

 3. Курстың мақсаты мен міндеті …………………………………….....

 4. Курстың пререквизиттері, постреквизиттері.………….....................

 5. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме.……...............................................

 6. Оқу сабақтарының құрылымы………………………..........................

 7. Студентке арналған ережелер…………………...................................

 8. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып

бойынша бөліну кестесі .………........................................................

 1. Лекция сабақтары.................................................................

 2. Семинар сабақтарының жоспары.........................................................

 3. СӨЖ жоспары және орындау кестесі...................................................

 4. Пайдаланатын әдебиеттер мен web сайттар тізімі..............................

 5. Студенттердің білімін бақылау түрлері (тест, бақылау сұрақтары т.б)...........................................

 6. Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі......
 1. АЛҒЫ СӨЗ

Оқу әдістемелік кешені "Алаш қозғалысының тарихы" пәні бойынша 050114 мамандықтарының студенттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмысын неғұрылым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті оқу-әдістемелік материалдарды құрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық кұжаттарды жүйеге (комплекске) біріктіру, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғарғы деңгейге көтеру көзделініп отыр.

Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген:

ПС – практикалық сабақтар, СӨЖ – студенттердің өзіндік жұмысы.

Оқытудың мұндай бағдарламасы (SYLLABUS), семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына себін тигізеді деп күтілуде.

СӨЖ-де зерттеліп отырған материалды студент өз бетімен меңгеруі мен үйге берілген тапсырманы орындау көзделеді: Оқу материалы барлық оқыту формаларының өрімделуі мен ерекшеленеді.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыптан қарастырылуда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдармен терминдерді енгізеді.

Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысынын барлық көлемін орындауы қажет.

Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге аудиториялардан тыс өзіндік жұмысты, үй тапсырмасын орындауға арналған.

Тесттік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынақ/емтиханды алуға арналған.

2. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР.

Оқытушының аты-жөні

Сабақты өткізу, орны

Байланыстырушы мәлімет

Аудиториялық сабақтар

СӨЖ
1

Тажибекеев Асқар Сәдуахасұлы

Уақыты 8.30-13.30

Ауд 45


Уақыты 15.00

Ауд 45

Тел: 87021261085

Каб:51

Корпус:№1 корпус3. ПӘННІҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТІ, ОНЫҢ ОҚУ

ПРОЦЕСІНДЕГІ РОЛІ

Курстың мақсаты – студенттерді Қазақстан тарихындағы нақтылы оқиғалармен, қазақ халқы және басқа да халықтардың тарихымен таныстыру. Қазақ халқының ғасырлар бойы өз дербестігі, қоғамда демократиялық құрылысты құру, осы міндеттерді мемлекет дамуының қазіргі кезеңінде жүзеге асыру жолындағы күресін көрсету.

Бұл курсты оқыту барысында студенттерге нақтылы тарихи материалдарға методологиялық талдауды игеруге нақтылы тарихи процестердің объективті заңдылығын ашуға көмектесу.

Пәнді оқытудың міндеттері:

Курсты оқуда студенттердің таным дүниесін оятып, қалыптастыру:

- адам мен дүниежүзілік ғылымының дамуындағы жалпы тарихи объективті заңдылықтарды;

- қоғам мен жеке адамның дүниеге көзқарасының дамуында білімінің маңыздылығы;

- қоғамдық процестердің дамуындағы негізгі тарихи кезеңдерін оқыту.


4 КУРСТЫҢ ПОСТРЕКВИЗИТТЕРІ МЕН ПРЕРЕКВИЗИТТЕРІ

РР/С

Прекреквизиттер (пәннің алдына міндетті түрде игерілуге қажетті пәндер)

Постреквизиттер (пәннен кейін өтілетін, осы пәнге сүйенетін пәндер)

Кафедра

Кафедра қабыл-даған шешім,

Хаттамасы

күні

1

Мектеп бағдарламасына сәйкес Қазақстан тарихы

Қазақстаннның қазіргі заман тарихы

Отан және шетел тарихы кафедрасы

Хаттама-----------20 ж.

.

Қазақстанның жаңа заман тарихы

3

Философия5. ЖҰМЫС ОЌУ ЖОСПАРЫНАН К¤ШІРМЕ


Кредит саны


Курс

Жалпы сағат саны

Аудиториялыќ сабаќтар

Аудиториядан тыс

сабаќтар


Қорытынды бақылау

лекция

рак/сем


сем

лабор

ОБСӨЖ

СӨЖ
3

5

135

30
1095

Емтихан


6. ОҚУ САБАҚТАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ:

Жұмыс бағдарламасында (силлабус) сағаттар оқу жұмыстары түрлеріне қарай бөлінген: лекция, семинар, СӨЖ (студенттің өзіндік жұмысы), ЛБС-лабораториялық сабақтар.

Лекция – студентке тақырыпты игеруде неге назар аударуына бағыт береді.

Пәнді толық меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттердің барлығымен жұмыс істеуі қажет

Семинар сабақтарында – студент талдау, салыстыру, тұжырымдау, проблемаларды анықтай білу және шешу жолдарын белсенді ой әрекет талап ететін әдіс-тәсілдерді меңгеруі керек

Материалды сабақ үстінде оқытушының көмегімен оқып меңгеру.

Оқытушы тақырыпқа сәйкес студенттің білім деңгейін тексереді, бақылайды.

СӨЖ-студенттің өзіндік жұмысы. Студент СӨЖ тапсырмаларын кестеге сәйкес белгіленген мерзімде оқытушыға тапсыруға міндетті.

Лабораториялық сабақтарда студент теориялық қорытындыларын, яғни, теория мен тәжірибе бірлігін анықтап, құрал-жабдықтарды құрастыруға, пайдалануға дағдыланады, тәжірибе кезінде алынған нәтижелерді талдауды, теориямен сәйкестеліп дәлелдеуді үйренеді.


7. СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕЛЕР :

Сабаққа кешікпеу керек.

Сабақ кезінде әңгімелеспеу, газет оқымау, сағыз шайнамау, ұялы телефонды өшіріп қою керек.

Сабаққа іскер киіммен келу керек.

Сабақтан қалмау, науқастыққа байланысты сабақтан қалған жағдайда деканатқа анықтама әкелу керек.

Жіберілген сабақтар күнделікті оқытушының кестесіне сәйкес өтелінеді.

Тапсырмаларды орындамаған жағдайда қорытынды баға төмендетіледі.

8. ОҚУ САҒАТТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫП БОЙЫНША БӨЛІНУ КЕСТЕСІ
Тараулар атауы, реті

Аудиториялыќ сабаќтар

Аудиториядан

тыс сабаќтар

лекция

прак

сем

лабор

ОБСӨЖ

СӨЖ

1

XIXғ соңы-XXғ басындағы Қазақстан.

1

1

2

XIXғ соңы-XXғ басындағы Қазақстан.

1
11

3

XX ғ басындағы қазақ ағартушылығы.

1
11

4

1905 – 1907 жылдарындағы революциялық оқиғалар. Алаш қозғалысының басталуы.

1
11

5

Мемлекеттік Думадағы қазақ зиялылары.

1

1

6

Қазақстан І дүниежүзілік соғыс кезеңінде

1
12

7

Қазақстан І дүниежүзілік соғыс кезеңінде

1

2

8

Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс.

1

1

9

Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс.

1
112

10

1917 жылғы Ақпан төңкерісі және Қазақстан..

1

2

11

1917 жылғы Ақпан төңкерісі және Қазақстан..

1
12

12

Алаш партиясының құрылуы.

1

1

13

Алаш партиясының құрылуы.

1
11

14

1917 жылғы Қазан төңкерісі.

1
11

15

1917 жылғы Қазан төңкерісі.

1
12

16

Алаш орда және Түркістан автономиясы үкіметтерінің құрылуы және олардың тағдыры.

1

1

17

Алаш орда және Түркістан автономиясы үкіметтерінің құрылуы және олардың тағдыры.

1

1

18

Ә. Бөкейханов (1870 - 1937)

1

1

19

Ә. Бөкейханов

1
20

А. Байтұрсынов (1873 – 1937)

1
21

А. Байтұрсынов

1
22

М. Тынышбаев (1879 - 1937)

1
23

М. Тынышбаев

1
24

Халел Досмұхамедұлы (1883 - 1937)

1
25

Жаханша Досмұхамедұлы (1886 – 1938)

1
26

М. Дулатов (1885 – 1935)

1
27

М. Дулатов (1885 – 1935)

1
28

Мұстафа Шоқай (1886 – 1941)

1
29

Мұстафа Шоқай

1
1


30

Алаш” қозғалысының XX ғ. Қазақстан тарихындағы рөлі.

1
1


Барлығы

30
1095
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Похожие:

«сырдария» университеті «гуманитарлық білім» факультеті отан және шетел тарихы icon«сырдария» университеті «Гуманитарлық білім» факультеті «Отан және шетел тарихы» кафедрасы
Жұмыс бағдарламасы Университет Ғылыми кеңесінде бекітілген Оқу бағдарламасының негізінде жасалынған
«сырдария» университеті «гуманитарлық білім» факультеті отан және шетел тарихы icon«сырдария» университеті гуманитарлық білім факультеті отан және шетел тарихы
Бекітілген Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты, мамандыќтыњ типтік оќу жоспары жєне Ќр бѓМ 22. 06. 2006 жылғы №289 бұйрығымен...
«сырдария» университеті «гуманитарлық білім» факультеті отан және шетел тарихы icon«Сырдария»университеті «Тарих және құқықтану» факультеті. «Отан және шетел тарихы» кафедрасы
«Халықаралық қатынастар, Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының тарихы» пәні бойынша
«сырдария» университеті «гуманитарлық білім» факультеті отан және шетел тарихы icon«Гуманитарлық білім»факультеті «Тарих және география» кафедрасы “Сулы жүйелер экологиясы” пәні бойынша
Оқу бағдарлама «Сырдария» университетінің ғылыми кеңесінде талқыланып, бекітілген
«сырдария» университеті «гуманитарлық білім» факультеті отан және шетел тарихы icon«Гуманитарлық білім»факультеті «Тарих және география» кафедрасы “Медициналық география” пәні бойынша
Оқу бағдарлама «Сырдария» университетінің ғылыми кеңесінде талқыланып, бекітілген
«сырдария» университеті «гуманитарлық білім» факультеті отан және шетел тарихы icon«Сырдария» университеті «Гуманитарлық білім» факультеті «Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасы
«050117» «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының 3-курс студенттеріне 5 семестрінде «Шешендік өнер» пәніне оқу жоспарына сәйкес 2...
«сырдария» университеті «гуманитарлық білім» факультеті отан және шетел тарихы icon«Сырдария» университеті «Гуманитарлық білім» факультеті «Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасы
«050117» «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының -курс студенттеріне семестрінде «жообп: Қазақ әдебиетіндегі тарихи романдар» пәніне...
«сырдария» университеті «гуманитарлық білім» факультеті отан және шетел тарихы icon«сырдария» университеті «математика және экономика» факультеті «экономика» кафедрасы
Бекітілген Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты, мамандыќтыњ типтік оќу жоспары жєне Ќр бѓМ 25. 05. 2005
«сырдария» университеті «гуманитарлық білім» факультеті отан және шетел тарихы icon«сырдария» университеті «экономика және қҰҚЫҚ» факультеті «Экономика» кафедрасы
Силлабус Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің жанындағы Республикалық оқу-әдістемелік Кеңесінің шешімімен 6 маусым...
«сырдария» университеті «гуманитарлық білім» факультеті отан және шетел тарихы icon«сырдария» университеті «филология және психология» факультеті «тілдер» кафедрасы
Бекітілген Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты, мамандықтың типтік оқу жоспары және Қр бѓМ 11. 05. 2005 жылғы №289 бұйрығына...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница