Бекітемін
Скачать 248.54 Kb.
НазваниеБекітемін
Дата конвертации16.02.2016
Размер248.54 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/82171.doc

Пән бойынша оқыту бағдарламасының титулды парағы (Syllabus)
Нысан

ПМУ ҰС 7.18.3/34Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Тарих және құқық факультеті


Әлеуметтану және саясаттану кафедрасы


пән бойынша оқыту бағдарламасы

(Syllabus)


әлеуметтану


оқу түрі сырттай және қашықтықтағы бакалавриаттың барлық мамандықтары студенттеріне арналған


Павлодар

Пән бойынша оқыту бағдарламасын бекіту парағы (Syllabus)
Нысан

ПМУ ҰС 7.18.3/35БЕКІТЕМІН

Тарих және құқық факультетінің деканы ________А.А.Акишев

«____»_____________20__ ж.


Құрастырушысы: аға оқытушы ____________ Артықбаева Г.Т.

аға оқытушы ____________ Сулекеев Д.К.

ассистент _______________ Рахимбаева М.Н.


Әлеуметтану және саясаттану кафедрасы


Пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


әлеуметтану

Бакалавриаттың барлық мамандықтар студенттеріне арналған. Оқу түрі сырттай және қашықтықтағы


Бағдарлама «____» _________20__ж. бекітілген оқу жұмыс бағдарламасы негізінде жасалған.


Әлеуметтану және саясаттану кафедрасының 20__ж. «___»___________ жиналысында ұсынылған. Хаттама №___

Кафедра меңгерушісі_________Г.Н.Иренов


Тарих және құқық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған

«____»_________20__ ж. Хаттама №___

ОӘК төрайымы ________________ К.Батталов

келісілді


Әлеуметтану және саясаттану кафедрасының меңгерушісі _______Г.Н.Иренов


«____»_________20__ ж.

1 Оқытушылар туралы мәлімет:

Артықбаева Г. Т. – аға оқытушы

Сулекеев Д. Қ. - аға оқытушы

Рахимбаева М. Н. - ассистент


Әлеуметтану және саясаттану кафедрасы А-корпусында №517 кабинетте Ломов к-сі, 64 адресі бойынша орналасқан, жұмыс тел. 67-36-87. Кафедрадағы қабылдау уақыты: дүйсенбі 12.00 – 14.00, бейсенбі 11.00 – 14.00


2 Пән туралы мәлімет:

Пәннің жалпы көлемі – 90 сағат, оның 12 сағаты аудиториялық сабақтарға, 78 сағаты – өзіндік жұмысқа бөлінген. Дәріс сабақтары оқу сессиясында, тәжірибе, СӨЖМ, межелік бақылау және емтихан емтихандық сессияда жүргізіледі.


3 Пәннің жұмыс көлемі

Семесстр

Кредиттер саны

Аудиториялық сағаттар түрлері бойынша контактілік сағаттар саны

Студенттің өзіндік жұмысының сағаттар саны

Бақылау түрлері

барлығы

дәр

тәж

лаб

студ

инд

барлығы

СӨЖМ

1-7

2

90

6

6


78

12

емтихан

Барлығы
4 Пәннің мақсаты:

Студенттерді пәннің әдістемесі мен әдістерімен таныстыру. Әлеуметтану, әлеуметтік өзара әрекеттестік пен даму заңдылықтарының қызмет ету ерекшеліктері, әлеуметтік институттардың қызмет етуі мен дамуы, әлеуметтік құрылымы мен әлеуметтік қатынас ерекшеліктері жайлы, адамның әлеуметтік нақтылықпен өзара байланысқа түсуі және әлемдік қауымдастықтың даму тенденциялары туралы түсінік беру

Пәннің міндеттері:

- студенттерге коғамдағы әлеуметтік үрдістер дамуымен таныстыру, әртүрлі әлеуметтік жүйедегі адамдардың ара-қатынастарының заңдарын түсіндіру;

- қоғам дамуының заңдылығы және қазіргі шынайы әлеуметтік үрдістерді қарастыру

5 Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер:

көзқарастарын қалыптастыруы керек:

- қоғамды талдауда әлеуметтік тәсіл жайлы;

- әлеуметтік қауымдастықтар мен әлеуметтік топтардың пайда болу табиғаты, әлеуметтік үрдістердің түрлері мен бағыттары жайлы;

- тұлғаға әлеуметтік көзқарас жайлы, әлеуметтенудің түрлері, бағыттары және ерекшеліктері туралы;

- әлеуметтік мінез-құлықтың негізгі заңдылықтары мен оларды реттеу формалары туралы;

білуі керек:

- әлеуметтік қозғалыстардың пайда болуы мен дамуының негізгі шарттары мен жіктелуін;

- әлеуметтік дамудың факторларын;

- әлеуметтік өзара әрекет формаларын;

- қоғамның әлеуметтік құрылымын.

жасай алуы керек:

- нақты зерттеулердің тәсілдерін әлеуметтік зерттеулер барысында қолдануы;

- әлеуметтік зерттеулердің бағдарламасын дайындай алуы;

- әлеуметтік зерттеулердің негізгі әдістерін қолдануы;

- репрезентативті таңдау жасай алуы;

- әлеуметтік ақпаратты өндеу және зерттеу нәтижесі бойынша қорытынды жасай алуы.

тәжірибелік дағдыларға ие болуы керек:

 • ғылыми жұмыс дағдыларына;

 • елде, әлемде болып жатқан әлеуметтік-саяси, экономикалық үрдістерді бағалау және талдау;

6 Алдыңғы реквизиттер:

Осы пәнді меңгеру үшін келесі пәндерді оқып-үйрену нәтижесінде қалыптасқан білімдер мен дағдылар керек:

- философия;

- мәдениеттану;

- тарих;

- саясаттану;

7 Кейінгі реквизиттер:

Осы пәнді оқып-үйрену нәтижесінде қалыптасқан білімдер мен дағдылар келесі пәндерді меңгеру үшін керек:

 • демография;

 • статистика негіздері;

 • құқықтану;

 • экономикалық теория негіздері.
Пәннің

тақырыптық жоспары

Нысан

Ф СО ПМУ 7.18.2/07
8 Пәннің тақырыптық жоспары

(оқу түрі – сырттай және қашықтықтағы)Тақырыптың атауы

Сабақтардың түрлері бойынша контактілік сағаттар саны

Дәріс

Тәжірибе

Лабораториялық

Студиялық

Жеке

СӨЖ

1

Әлеуметтану әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жүйесінде

1

-

-

-

-

5

2

Әлеуметтану тарихының негізгі бағыттар

-

1

-


-

-

5

3

Қоғам әлеуметтік жүйе ретінде

1

-

-

-

-

5

4

Әлеуметтік институттар мен әлеуметтік процестер

-

1

-

-

-

5

5

Әлеуметтік құрылым мен әлеуметтік стратификация

1

-

-

-

-

5

6

Тұлғаның әлеуметтік сипаттамалары

-

1

-

-

-

5

7

Девиация және әлеуметтік бақылау

1

-

-

-

-

4

8

Білім беру әлеуметтануы

-

1

-

-

-

5

9

Саяси әлеуметтану

-

-

-

-

-

6

10

Экономикалық әлеуметтану

-

1

-

-

-

5

11

Отбасы әлеуметтануы

1

-

-5

12

Мәдениет әлеуметтануы

-

-

-

-

-

6

13

Бұқаралық коммуникация әлеуметтануы

1

-

-

-

-

5

14

Нақты әлеуметтанулық зерттеу жүргізудің әдісі мен техникасы

-

1

-

-

-

6

15

Ақпараттарды өңдеу әдісі және олардың нәтижелерін талдау

-

-

-

-

-

6
Барлығы

6

6


789 Пән туралы мәліметтер

Әлеуметтану әлеуметтік-гуманитарлық пәндер циклына енеді және Қазақстан Республикасының барлық ЖОО оқытылады. Пәннің мақсаттары мен міндеттері жоғарғы білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартымен анықталады.


10 Курс компоненттері


Дәрістің мазмұны


1 тақырып Әлеуметтану әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жүйесінде

Әлеуметтанудың объктісі мен пәні. Әлеуметтандың функциялар мен деңгейлері. Әлеуметтік факт ұғымы

2 тақырып Қоғам әлеуметтік жүйе ретінде

«Қоғам» ұғымының түсінігі.Қоғамды зерттеудегі жүйелі әдіс. Қоғам белгілері. Қоғам типологиясы

3 тақырып Әлеуметтік құрылым мен әлеуметтік стратификация

Стратификация теориясының негізгі ұғымдары. Стратификация жүйесінің типтері. Әлеуметтік мобилді: ұғымдары мен түрлері

4 тақырып Девиация және әлеуметтік бақылау

Девиация және девианттық мінез-құлығы. Әлеуметтік бақылауның ұғымы және мәні. Әлеуметтік бақылау әдістері

5 тақырып Отбасы әлеуметтануы

Отбасы әлеуметтік институт ретінде. Отбасының құрылымы мен қызметтері. Қазіргі заманғы отбасының негізгі формалары

6 тақырып Бұқаралық коммуникация әлеуметтануы

Бұқаралық коммуникация әлеуметтануының зерттеу объектісі, пәні және категориялары. Бұқаралық коммуникация құралдарының қызметтері. Бұқаралық коммуникация механизмдері мен заңдылықтары


Тәжірибелік сабақтардың мазмұны


Құрметті студенттер! Сессия аралық кезеңде Сіздер «Әлеуметтану» пәні бойынша тәжірибе сабақтарының конспектісін даярлап, емтихандық сессияның алғашқы аптасында оқытушыға тапсыруыңыз қажет. Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары және сұрақтары төменде берілген.


Тәжірибе сабақ №1 Әлеуметтану тарихының негізгі бағыттары

1. Жаңа тарихи әлеуметтану.

2. Ресейдегі әлеуметтанулық ойлаудың дамуы.

3. ХIХ-ХХ ғғ. Қазақ ойшылдарының адам мен қоғам дамуына деген әлеуметтанулық көзқарастары.

Тәжірибе сабақ №2 Әлеуметтік институттар мен әлеуметтік процестер

1. «Әлеуметтік институт» және «әлеуметтік процесс» ұғымы.

2. Әлеуметтік институттың белгілері мен функциялары.

3. Әлеуметтік процестердің алуан түрлігі.

Тәжірибе сабақ №3 Тұлғаның әлеуметтанулық сипиттамалары

1. Әлеуметтік статус пен әлеуметтік рөлі.

2. Тұлғаның бірінші және екінші сатылы әлеуметтенуі.Қайта әлеуметтену. Десоциализация.

3. Тұлғаның әлеуметтенуіндегі ресми және бейресми әлеуметтік институттардың рөлі.

4. Тұлға теориялар (Ч.Кули, Дж.Мид, А.Адлер, З.Фрейд, Т.Парсонс, Р.Мертон, Р.Дарендорф).

Тәжірибе сабақ №4 Білім беру әлеуметтану

1. Бұқаралық және элитарлық білім беру.

2. Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған білім беру.

3. Техникалық және гуманитарлық білім беру. Білім беру және сәттілік, мансап, табыс.

Тәжірибе сабақ №5 Экономикалық әлеуметтану

1. Экономикалық әлеуметтанудың пайда болуы және оның әлемдік ғылымда қалыптасуы. «Экономикалық мәдениет» түсінігі.

2. Экономикалық процестерінің әлеуметтік талдау.

3. Нарықтық экономиканың әлеуметтік мәселелері.

Тәжірибе сабақ №6 Әлеуметтанулық зерттеудің әдістемесі, әдісі және техникасы

1. Зерттеу бағдарламасының құрылымы.

2. Ақпарат жинаудың негізгі әдістері, олардың түрлері.

3. Іріктеу әдісі және оның негізгі түсініктері, іріктеу типтері.


Өзіндік зерделеуге арналған тақырыптар


«Әлеуметтану» пәнінен студенттердің өзіндік жұмыстарды жазудағы мақсаты кез келген жағдайлардан логикалық негіздер бойынша шыға алу, оларға талдау жасай білу қажеттілігі. Студенттердің өзіндік жұмысын жазу барысында аталған тақырыпты толықтай ашып оның маңызын көрсете білу керек. Сонымен қатар берілген тақырыптар бойынша нормативті актілер мен әдебиеттерді тақырыптың мәні мен мазмұнына қарай қолдана білу.

Студенттердің өзіндік жұмыстарының мақсаты: студенттердің теориялық білімін тәжірибелік білімге ұштастыратын бастама болды.

Тақырыпты таңдап алғаннан кейін студент оның сұрақтарының құрамын толық талдау және оған көп көңіл бөлу керек.

Студенттің өзіндік жұмыстарды жазу барысында барлық құжаттарды ғылыми-зерттей білу, оларға талдау жасау, өз пікірлерін білдіру арқылы байланыстыру керек.

Тәжірибелік сабаққа дайындалуға 1 сағат беріледі. Тақырыпты қорғау барысында студенттерге осы тақырыпқа байланысты сұрақтар қойылып оның тақырып бойынша дайындық деңгейі анықталады.

Бақылаудың нысаны мынадай болуы мүмкін:

 • жеке қабылдау;

 • мәнжазба түрінде жазбаша оны қорғау;

 • оқу материалын дәптерге жазу;

 • кесте немесе сызба түрінде;

 • тапсырмалар шешу;

 • тәжірибелік сабаққа дайындаплу;

 • тәжірибелік сабаққа мәнжазба дайындау.

Жұмыстың орындалу деңгейіне байланысты студенттердің жұмысы келтірілген негіздер бойынша және қойылған сұрақтарға негіздер келтіре отырып дәлелді түрде берген жауаптарын басшылыққа ала отырып, студенттердің білімділік деңгейлері «өте жақсы», «жақсы», «қанағаттанарлық», «қанағаттанарлықсыз» деген бағамен бағаланады.


Студенттің өздік жұмысының мазмұны
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат саны

1

Дәріс сабақтарына дайындық

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысуы

6 (1*6)

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық және үй жұмысының орындалуы

Ауызша жауап, жұмыс дәптері

Сабаққа қатысуы

24 (4*6)

3

Аудиториялық сабақтарға енбейтін материялдарды оқыту

Конспект

Ауызша жауап беру

42 (3*14)

4

Бақылау жұмыстарына дайындалуМБ 1,

МБ 2

6Барлығы

78


Студенттердің өз бетінше оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі


1 тақырып Әлеуметтану әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жүйесінде

Әлеуметтану қоғам, әлеуметтік қатынастар, өзара әрекет механизмдері, әлеуметтік қауымдастықтардың әрекет ету және даму заңдылықтары туралы ғылым ретінде. Әлеуметтанудың басқа әлеуметтік ғылымдармен байланысы: әлеуметтану және философия, әлеуметтану және психология, әлеуметтану және саясаттану, әлеуметтану және педагогика, әлеуметтану және экономика, әлеуметтану және тарих

Ұсынылған әдебиет: [7] 5-20 б.

2 тақырып Әлеуметтану тарихының негізгі бағыттар

XX ғ. әлеуметтануы. А. Тойнбидің өркениет пен өмірлік цикл теориясы. В. Паретоның циклдық өзгерістер теориялары. П. Сорокин әлеуметтанулық теориясы. Әлеуметтанудағы құрылымдық функционалдік (Т.Пасрсонс, Р.Мертон). М.Вебер әлеуметтануы және әлеуметтанудың казіргі заманғы дамуындағы «веберлік ренессанс». Жаңа тарихи әлеуметтану. Р.Мертон, Н.Смелзер және т.б. еңбектеріндегі нақты тарихи мәселелер және оларды әлеуметтанулық талдау. XIX – XX ғғ. Қазақ ойшылдарының адам мен қоғам дамуына деген әлеуметтанулық көзқарастары: Ш.Уәлиханов, А.Құнанбаев, А.Байтұрсынов, Ә.Бөкейханов және т.б. қазақстандағы әлеуметтанулық ойды институционализациясы. Н.Аитовтың, В.Черныктың, М.Аженовтың, К.Биекеновтың, К.Габдуллинаның, М.Тажинның, С.Сейдумановтың, М.Садырованың және т.б. еңбектеріндегі қазіргі заманғы әлеуметтік процестерді әлеуметтанулық талдау

Ұсынылған әдебиет: [1] 10- 21 б., [3] 23 – 31 б.

3 тақырып Қоғам әлеуметтік жүйе ретінде

Қоғамды зерттеудегі жүйелі әдіс. Әлеуметтік жүйе, әлеуметтік байланыс, әлеуметтік өзара әрекет, әлеуметтік қатынас және әлеуметтік сапа. Қоғам әлеуметтік детерминизм мен функционалдық тұрғысынан. Қоғамды функционалдық тұрғыдан зерттеудің негізгі принциптері (Г.Спенсер, Р.Мертон, Т.Парсонс). Қоғамды зерттеді синергетикалық әдіс.

Қоғам мен әлеуметтік жүйені теоретикалық зерттеудің көпжақтылы «Әлеуметтік қауымдастық», «әлеуметтік ұйым», «әлеуметтік институт», «мәдениет» ұғымдарының қоғамды категориялық талдаудағы ролі. Әлеуметтік жүйе құрылым ретінде. Әлеуметтік құрылымның негізгі элементтері. Әлеуметтік жүйелер әлеуметтік статустардың иерархия ретінде

Ұсынылған әдебиет: [2] 34-41 б., [4] 23 – 44 б.

4 тақырып Әлеуметтік институттар мен әлеуметтік процестер

Әлеуметтік институттар туралы қазіргі заманғы батыстық теориялар. Әлеуметтік институттардың ресми және бейресми құрылымдары. Экономикалық, саяси, білім беру, т.б. әлеуметтік институттар. Әлеуметтік институттардың қазақстандық қоғамды жаңартуғы әсері. Әлеуметтік институттар – азаматтық қоғамның индикаторлары

Ұсынылған әдебиет: [5] 124 – 126 б., [8] 39 – 44 б.

5 тақырып Әлеуметтік құрылым мен әлеуметтік стратификация

Әлеуметтік-демографиялық құрылым әлеуметтік стратификацияның бөлігі ретінде. Халықтың этникалық құрылымы әлеуметтік құрылымның элементі ретінде. Жоғарғы таптың құрылымы, әлеуметтік-экономикалық және саяси бөліктері. Қоғамды модернизациялау жағдайындағы орта таптың атқаратын ролі мен маңызы. Қазіргі жағдайдағы Қазақстанның әлеуметтік құрылымының даму болашағы

Ұсынылған әдебиет: [4] 24 – 55 б.

6 тақырып Тұлғаның әлеуметтік сипаттамалары

Тұлға құрылымы. Тұлға және қызмет. Тұлғаның рухани әлемінің құрылымы. Тұлғаның құндылықтық бағдарлары мен белсенділігі мәселелері. Тұлғаның екіндігі мен теңдігі. Тұлғаның қажеттіліктері мен мотивтері

Ұсынылған әдебиет: [3] 17-34 б.

7 тақырып Девиация және әлеуметтік бақылау

Тұлғаның ауытқушылық әрекетінің табиғаты мен тарихи типтері. Девиацияны биологиялық, психологиялық, әлеуметтанулық тұрғыдан түсіндіру. Микро және макроорта, оның адамдардың девианттық әрекетіне ықпалы. Әлеуметтік бақылау және тұлғаның девианттық әрекеті

Ұсынылған әдебиет: [5] 88 – 123 б.

8 тақырып Білім беру әлеуметтануы

Өмірдегі өзгерістердің адам мен білім беру саласына қоятын талабы - әрбір адамның белсенді болуы. Білім берудегі түрлі концепциялар. Білім беру әлеуметтік бақылаудың құралы ретінде. Білім беру сараптайтын құрылым ретінде. Білім беру болашаққа жол салу; білім беру мәртебе үшін күрес ретінде

Ұсынылған әдебиет: [10] 33 – 54 б.

9 тақырып Саяси әлеуметтану

Саяси өмірге қатысуға әлеуметтанулық талдау. Топтар және саяси процесс. Қоғамның экономикалық дамуымен оның саяси құрылымының арасындағы өзара байланыс және әлеуметтанулық зерттеудің тұрақты-қажетті мәселесі

Ұсынылған әдебиет: [13] 45-62 б.

10 тақырып Экономикалық әлеуметтану

Экономикалық әлеуметтанудың әдістемелік, эмпирикалық және қолданбалы міндеттері. Экономикалық білімнің құрылымы. Қоғамның экономикасы. Өнім өндірілуі және оның себепкер шарттар. Экономикалық жүйе және оның түрлері. Әр түрлі экономикалық жүйелелерде пайдаланушылар

Ұсынылған әдебиет: [5] 50-65 б.

11 тақырып Отбасы әлеуметтануы

Отбасы тұлға қажеттілігінің объектісі ретінде және отбасылық жүріс-тұрыстың типтері. Отбасының өмірлік циклі, отбасы бірлігі. Тбасындағы қатынас. Әлеуметтанулық ғылымдар жүйесіндегі отбасы әлеуметтануының орны. ХХ ғ. отбасының дамуы: туу көрсеткішінің төмендеуі, нуклеарлық отбасының қалыптасуы, ажырасу санының және тіркелмеген некенің көбеюі

Ұсынылған әдебиет: [7] 70 – 88 б.

12 тақырып Мәдениет әлеуметтануы

Адамдардың мінез-құлықына ықпал етуші факторлардың әлеуметтанулық зерттеу. Мәдениет этноорталық және мәдени-релятивістік көзбен қарастыру. Топтық мүдделер және әлеуметтік қысымдық босаңсуын айқындау, идеологиялық рөлін әлеуметтанулық талдау. Өзгермелі материалдық және рухани мәдениет арасындағы қарама-қайшылықтарды, өзге мәдениеттің үстемдігін әлеуметтанулық зерттеу

Ұсынылған әдебиет: [6] 77-109 б.

13 тақырып Бұқаралық коммуникация әлеуметтануы

Бұқаралық коммуникация әлеуметтануы - әлеуметтанудың қазіргі бағыттарының бірі. Ұғымдарды қатар қою. «Коммуникация», «қатынас», «бұқаралық ақпарат құралдары», «бұқаралық мәдениет», «тіл», «өзара түсінік», «диалог», «ой», «құндылықтар ұстанымы». БАҚ зерттеудегі классикалық және жаңа әлеуметтанушылық әдістер мен техникалар: контент-талдау және дискурс талдау

Ұсынылған әдебиет: [9] 102-138 б.

14 тақырып Нақты әлеуметтанулық зерттеу жүргізудің әдісі мен техникасы

Ақпар жинаудың негізгі әдістері, олардың түрлері. Сандық және сапалық әдістердің мүмкіндектері, қолдану аясы, артықшылықтары мен кемшіліктері. Ақпар жинаудың негізгі әдістері: формаладанған сұрау және оның түрлері, тереңдетілген сұхбат, фокус-топтар, бақылау, эксперимент, құжаттарды талдау және т.б. Іріктеу әдісі және оның негізгі түсініктері (жалпы және іріктемілік жиынтық, репрезентативтілік және т.б.)

Ұсынылған әдебиет: [9] 50-64 б.

15 тақырып Ақпараттарды өңдеу әдісі және олардың нәтижелерін талдау

Алған мәліметтерді ғылыми суреттеу және ғылыми есепті қорытындылармен, кеңестермен, ұсыныстармен құрастыру. Алынған мәлеметтердің дәлдігі мәселелері. Зерттеу жұмысының этикалық принциптері. Жүргізілген зерттеудің құпиялығы. Экономикалық, саяси, мәдени, әлеуметтік процестерді зерттеудің ерекшеліктері.

Ұсынылған әдебиет: [11] 69-118 б.

Ағымдағы үлгерім мен қорытынды бақылаудың үлес салмағы

Өту рейтингісін анықтаудағы ағымды үлгерім мен межелік бақылаудың пайыздық мөлшерлері 0,7 және 0,3 тең.

2010-2011 оқу жылына арналған қорытынды бағаның өту рейтингісі мен қорытынды бақылауы.
Қорытынды бақылау түрі

Бақылау түрі

Пайыздық қатынастар

1

Емтихан

Емтихан

0,4

Өту рейтингісі

0,6


«Әлеуметтану» пәні бойынша сырттай және қашықтықта оқыту бөлімдері студенттеріне арналған тапсырмаларды орындау мен тапсыру және сабақтарда жұмыс істеуді

Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі


СӨЖ түрлері

Жоғары балл

Тапсырма берілген мерзім

Тапсыру мерзімі

Бақылау шаралары

1 сабаққа

барлығы

Дәріс сабағына қатысу және дайындалу

2

12

1 сабақта

Сабақ кестесі бойынша

Сабаққа қатысу

Дәріс конспектісі

3

18

1 сабақта

Сабақ кестесі бойынша

Дәріс конспектісі

Тәжірибе сабағына қатысу және дайындалу

2

12

Оқу сессиясында

Сабақ кестесі бойынша

Конспект тексеру, қатысу

Тәжірибе сабағының конспектісі

4

24

Оқу сессиясында

Сабақ кестесі бойынша

Конспект

Тәжірибе сабағында ауызша жауап

4

24

Оқу сессиясында

Сабақ кестесі бойынша

Ауызша жауап, тәжірибе конспектісі

СӨЖ орындау
10

Оқу сессиясында

Сабақ кестесі бойынша

Өзіндік жұмыс

Барлығы
100


Әлеуметтану және саясаттану кафедрасының 2010 ж. «26» тамыз жиналысында ұсынылған. Хаттама № 1

Әлеуметтану және саясаттану кафедраның меңгерушісі_________Г.Н.Иренов

«26» тамыз 2010 ж.


11 Курс саясаты.

Академиялық тәртіп пен әдептің саясаты С.Торайғыров атындағы ПМУ-дың ішкі тәртіп ережелеріне сәйкес келеді.

Оқытушы және студент бір-біріне құрметпен қарауға тиіс.

Егер Сіз барлық сабақтарға кешікпей келіп, барлық сабақтарға дайындалып, сабақтарда белсенді болсаңыз және барлық тапсырмаларды сапалы және дер кезінде орындасаңыз бақылау шараларының күнтізбелік кестесінде көрсетілген максималды балды аласыз.

Бақылау шараларының күнтізбелік кестесін, сабақтардағы белгіленген тәртіпті бұзу және сабаққа кешігу балды жоғалтуға әкеледі.

Оқу үрдісіне қатысу сабаққа қатысуды, дайын болуды және белсенді болуды білдіреді.

дәріс және тәжірибе сабақтарында С.Торайғыров атындағы ПМУ-нің ішкі тәртіп ережелерін бұзуға болмайды: дәріс сабақтарында кешігуге, ұялы телефондарды қосуға, рұхсатсыз сөйлесуге, аудиторияда өз бетінше жүруге, сағыз шайнауға, сырт киім және бас киіммен кіруге, оқытушыға дәріс оқуға кедергі келтіруге тыйым салынады.

Сіздердің тәжірибелік сабаққа дайындықтарыңыз ауызша сұрау, үй тапсырмасын орындау, топпен жұмыс істеу арқылы тексеріледі. Тәжірибе сабағына алдын-ала дайындалу қажет. Егер Сіз кешікпей, ешқандай ескертусіз сабаққа қатыссаңыз 1 балл аласыз, ал сабаққа дайындалмасаңыз тек қатысуыңызға ғана балл қойылады.

Оқытушы тәртіп талаптарын бұзғаны үшін студентті сабақтан шығаруы мүмкін. Мұндай жағдайда сабаққа қатысу баллы қойылмайды. Егер Сіз себеппен сабақты босатқан болсаңыз, босатылған сабақты мұғалімнің қабылдау уақытында тапсыруыңызға болады.

Бір семестрде екі межелік бақылау қарастырылған, ол тест тапсырмаларын тапсыру түрінде жүргізіледі. Сонымен қоса бір семестрде бір рет ағымдағы үлгерімнің қорытынды баллы анықталады (рейтинг). Егер ол 50 баллдан төмен болса, қанағаттанарлықсыз бағасына сәйкес келеді.

Егер Сіз ағымдағы тапсырмаларды орындауда 50 баллдан төмен алсаңыз, межелік бақылауды тапсыруға жіберілмейсіз. Егер межелік бақылауға қатыспасаңыз, Сіздің рейтингіңіз анықталмайды.

Емтихан тапсыруға жіберілу үшін 1 рейтинг қорытындылары бойынша жағымды баға алуыңыз керек. Емтихан кешенді түрде өткізіледі. Екі бөлімнен тұрады: мониторинг бөлімімен, яғни тест түрінде және жазбаша, емтихан билеттеріне жауап түрінде жүргізіледі. Емтиханның тест түріндегі бөліміне 30 тест тапсырмасы және 45 минут беріледі. Жазбаша бөліміне 2 сұрақ және бір сағат уақыт бөлінеді. Тест тапсырмаларының жалпы саны – 300, сұрақтар саны – 50.

Егер Сіз емтиханда қанағаттанарлықсыз бағасын алсаңыз (50 баллдан төмен), онда пән бойынша Сіздің қорытынды бағаңыз анықталмайды. Мұндай жағдайда Сіз пән бойынша аппеляцияға беруіңізге құқылысыз. Аппеляцияны пән бойынша кафедрада құрылған комиссия қарастырады.

Сәттілік тілейміз!

12 Әдебитеттер тізіміНегізгі

 1. Әбсаттаров, Дәкенов Әлеуметтану. Алматы, 2007

 2. Әлеуметтану. Оксфорд сөздігі. А.- 2000

 3. Икенов Д., Жүсіпова И. әлеуметтану негіздері, Алматы, 2004ж.

 4. Кравченко А.И. Социология. М.- 2002

 5. Тажин М., Аяғанов Б. Социология негіздері. А. - 1993

 6. Тұрғынбеков А. Социология. Алматы, 2002ж.


Қосымша


 1. Аженов М.С., Биекенов К.У., Пузиков М.Ф., “Экономическая социология” уч. пос. А., Казак универ., 2002

 2. Аженов М.С., Утешов С.К., Жаназарова З.Ж. Общая социология. А. 2001г.

 3. Аитов Н.А., Социология образования. А., Минобор., 2001.

 4. Аитов Н.А., Биекенов К.У., Социология. А., Казак унив., 2002 г

 5. Биекенов К.У., Жаназарова З.Ж., Нурбекова Ж.А. Социология общественного мнения. А., 2001.

 6. Большой толковый социологический словарь в 2-томах. М., 1999

 7. Булатова А.Н. Курс лекций по социологии. Алматы, 2002

 8. Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология: Учебник для вузов. М., 2000г.

 9. Габдуллина К.Г. и др. Социология труда. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Тараз.2001.

 10. Жаназарова З.Ж. Социология семьи. А., 2002

 11. Касымова Л.Н. Практикум по экономической социологии. А.,2002г

 12. Тадевосян Э.В. Социология, учебное пособие. Екатеринбург., 2000

 13. Тощенко Ж.Т. Социология. М.,2001г.
Похожие:

Бекітемін iconБекітемін

Бекітемін iconБекітемін

Бекітемін iconБекітемін

Бекітемін iconБекітемін

Бекітемін icon“Бекітемін”

Бекітемін iconСабақ кестесі "бекітемін"

Бекітемін iconСабақ кестесі "бекітемін"

Бекітемін iconБекітемін «Ш. Уәлиханов атындағы кму»

Бекітемін iconБекітемін химиялық технология және

Бекітемін iconБекітемін тжҚ факультет деканы

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница