Сыбайлас жемқорлық – қоғам дерті
Скачать 147.48 Kb.
НазваниеСыбайлас жемқорлық – қоғам дерті
Дата конвертации16.02.2016
Размер147.48 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://arsu.kz/files/5.docҚ. ЖҰБАНОВ АТЫНДАҒЫ АҚТӨБЕ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

АКТЮБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. К. ЖУБАНОВА

ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНА - НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА


Сыбайлас жемқорлық – қоғам дертіКоррупция - враг государства и общества


Актөбе – 2010

Әдебиеттер тізімінің ұсынысы /Құраст. Сүндетова Ж.С. Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетінің ғылыми кітапханасы.- 2010.- 12 б.

Рекомендательный список литературы / Сост. Сундетова Ж.С. Научная библиотека Актюбинского государственного университета им. К. Жубанова.- 2010.- 12 с.

Басылымға жауапты:

Ответственный за выпуск: Уналбаева Г.К.


«Сыбайлас жемқорлық – қоғам дерті»


Қазіргі таңдағы өзекті мәселелердің бірі болып саналатын- «Сыбайлас жемқорлық» тақырыбына мәнжазба, курстық жұмыс жазу, мақалалар жариялау, ғылыми еңбектер жазу мақсатында қолдану үшін, студенттерге, аспиранттарға, оқытушыларға және осы мәселені нақты оқып білуге құштар оқырмандар қауымына осы әдебиеттер тізімін ұсынып отырмыз.

Құрметті оқырмандар! Кітапхананың оқу залы мен абонемент бөлімдеріндегі оқулықтар мен мерзімді басылымдар сіздер оқып, дайындалу мақсатында, ғылыми еңбектер жазу үшін де толығымен ұсынылады. Ұсынылып отырған әдебиеттер заң факультеті кітапханасының кітап қорынан.


«Коррупция - враг государства и общества»


Рекомендательный список литературы окажет помощь студентам, аспирантам, преподавателям и всем интересующимся читателям в написании рефератов, статей, курсовых и научных работ на одну из актуальных тем сегодняшнего дня «Коррупционные преступления».

Внутри разделов источники расположены в порядке алфавита. В него включены книги, статьи из журналов, сборников на казахском и русском языках. Список отражает книжный фонд научной библиотеки юридического факультета АГУ им. К.Жубанова.


«Мемлекеттік басқару органдарында сыбайлас

жемқорлықты жою жолында барынша жүйелі

жұмыстар жүргізу қажет»

Н.Назарбаев.


Сыбайлас жемқорлық – қоғам дерті


Бүгінгі таңда сыбайлас жемқорлықпен күрес барлық мемлекеттік органдар алдындағы басты міндеттің бірі болып отыр. Қылмыстың бұл түрінің қоғамымыздың барлық саласына тамыр жайып кеткені жасырын емес. Өкінішке қарай, ол білім беру, медицина сияқты ізгілікті діттеген салалардан бастап құқық қорғау органдарына дейін бой көрсетіп жүр. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет шараларының ғылыми танымдары мен өзекті мәселелері Қазақстандағы қоғамдық қатынастарды реформалаудың барлық кешенді мәселелерімен тығыз байланыста. Сондықтан да қоғам бойындағы бұл кесапат кеселмен күреске мемлекетіміз айрықша мән беріп отыр.

Мемлекет дамуының бағдарламалық құжаты –«Қазақстан -2030» «Барлық қазақстандықтардың өсіп өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы» атты ел Президенті Қазақстан халқына Жолдауында біздің қоғамымыз бен мемлекетіміздің дамуының алдыңғы жоспары мен негізгі қағида бағыттары баяндалған. Сонымен қатар, қазіргі кезеңде көптеген қалыптасып кеткен көзқарастарды өзгерту қажеттілігі, оның ішінде жаңа тарихи жолдағы кедергілермен күресу әдістерін, қоғамға жат құбылыстармен, соның ішінде әсіресе қылмыстылықпен күресу әдістерін жаңарту қажеттілігі, жинақталған өмірлік тәжірибемізді жоғалтпау үшін қоғамға, адамға тиімді болған, өткен тарихи сара жолымызды қайта саралау қажеттілігі туып отыр.

Осы тұрғыда ғылыми мақалаларда, еңбектерде «Сыбайлас жемқорлық» мәселесін талдау, өзекті мәселенің шешілу жолдарын қарастыру заңгер ғалымдар мен болашақ заңгерлердің құзырында.

Сыбайлас жемқорлық негізінде жалғыз бізге ғана тән емес, бұл ғаламдық проблемалардың бірі. Бұл тақырыпты түпкілікті зерттеп, біліп, мақалалар, ғылыми еңбектер жазу ойларыңызда болса, сізге ұсынылып отырған әдебиеттер тізіміне назар аударыңыз.


«Нужна более системная работа по

искоренению коррупции в органах

государственного управления»

Н.Назарбаев


Коррупция - враг государства и общества


Эти слова произнесены главой государства не случайно, и не случайно он привлекает внимание к вопросу борьбы с коррупцией. Ибо именно коррупция на современном этапе является масштабным деструктивным фактором, создающим угрозу Конституции как Основному закону современного государства, ее универсальному значению и статусу, правовой системе, базирующейся на конституционных принципах и основаниях.

Коррупция является глобальной проблемой, от которой не застрахована ни одна страна мира, ни одна политическая система, ни один политический режим. Историко-правовые исследования неопровержимо доказывают, что коррупция существовала в обществе всегда, как только возник управленческий аппарат.

Коррупция у нас в стране является одним из самых опасных факторов, деформирующих одновременно и личность, и общество, и государство.Повышенная общественная опасность коррупции в том, что она подтачивает основы государственности и, достигая определенного уровня, становится угрозой национальной безопасности.

Коррупция ныне многогранна, она представляет собой синтез деструктивных девиантных форм, она связана с рейдерством, теневой экономикой, организованной преступностью, мафией, осложнена теми бифуркационными процессами и вызовами, кои диктует мировому сообществу глобализация.

Борьба с коррупцией имеет обширную и стремительно развивающуюся международную правовую базу. Борьба с коррупцией - необходимое условие обеспечения государственной стабильности.


«Сыбайлас жемқорлық – қоғам дерті»

«Коррупция-враг государства и общества»


Оқулықтар және заңнамалық актілер тізімі:


1. 67

А23 Агыбаев А.Н. Ответственность должностных лиц за служебные преступления.- Алматы: Жеті жарғы, 1997. – 304 с .


2. 67.99(5Каз)8я73

А453 Алауханов Е.О. Криминология. Учебник: Общая и Особенная части. – Алматы: Жеті жарғы, 2008. – 664 с. «Коррупционная преступность» с.315-362.


3.67.99(5Каз)1

Ә47 Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі.-Алматы: ЮРИСТ,2008. – 268 б. 30-тарау «Әкімшілік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық» 185 бет.


4.67.99(5Каз)

Б839 Борчашвили И.Ш. Коррупционные преступления: закон, теория и практика: Монография.- Алматы: Жеті жарғы, 2009. - 488с.


5. 67.99(5Каз)1

З 192 Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» от 2.06.1998г. №264


6.67.99(5Каз) 1

К634 Комментарий и постатейные материалы к Закону Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» / Мухамеджанов Б.А., Рогов И.И., Бычкова С.Ф.- Алматы, ТОО « Баспа», 2001. - 248с..


7.67.99(5Каз)8

К634 Комментарий к уголовному кодексу Республики Казахстан. Общая и Особенная части / Под ред. Борчашвили И.Ш.- Алматы: Жеті жарғы, 2007. -992. статья 307-316 стр.740-789


8. 67.99(2)8

К82 Криминология. Учебник для юридических вузов /пол ред. Бурлакова В.Н., Сальникова В.П., Степашина С.В. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999. – 608 с .- с.404-425


9. 67.99(2)8я73

К823 Криминология. Учебник /под ред. Кудрявцева и Эминова В.Е. – М.: Юристъ, 2002. – 686 с. «Коррупционная преступность» с. 369-380


10. 67.99(2)8

К82 Криминология. Учебник для юридических вузов /под ред. Долговой А.И. –М.: Из.группа НОРМА-ИНФРА · М, 1999. – 784 с. «Коррупционная преступность». стр.501-515


11. 67.99(5Каз)8

Қ18 Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне түсінік. - Алматы: ЖШС «Баспа», 2001. – 704 бет.


12. 67.99(5Каз)8

К823 Криминологическая характеристика и профилактика современных проявлений преступности в республике Казахстан.-Алматы: Данекер, 2001. -381с. Мауленов Г.С. «Коррупционная преступность» стр. 86-101.


13. 66.5(0)

Н18 Назарбаев Н.Ә. Қазақстан экономикалық әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы.- Астана, Елорда, 2005. – 48 бет .


14.67.99(5Каз)3я73

О 753 Основы противодействия коррупции: Учебное пособие / под ред. Рогова И.И., Мами К.А., Бычковой С.Ф. – Алматы: ОФ «Транспаренси Казахстан», ОФППИ « Интерлигал» в Казахстане, 2004. - 328с.


15.67.99(5Каз)3я73

С93 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттердің негіздері: Оқу құралы / Редакциясын басқарғандар Рогов И.И., Мами Қ.А., Бычкова С.Ф.- Алматы: «Транспаренси Қазақстан» ҚҚ, Қазақстандағы «Интерлигал» СҚЗҚҚ, 2004. -312 б.


Мерзімді басылымдар:


 1. Абдрахманов Е., Омаров Н. «Приоритетной задачей органов юстиции сегодня является предотвращение совершения коррупционных правонарушений» //Фемида, 2008. - №4. - с.2-5

 2. Абдрашев Р. « Коррупция: опыт борьбы по материалам полиции зарубежных стран» // Әділ сот, 2009. - №3.- с. 43-45

 3. Абдрашев Р. « Проблемы взаимодействия правоохранительтных органов в борьбе с оранизованной преступностью и коррупцией» // Әділ сот, 2009. - №5.- с.40-41.

 4. Абдрашев Р.М. «Совершенствование борьбы с коррупцией и организованной преступностью» //Правовая реформа в Казахстане, 2009. - №2.- с.29-31

 5. Абдрашев Р. «К вопросу о правомерности использования провокации в борьбе с коррупционными преступлениями» //Фемида, 2009. - №9.- с.38 - 40

 6. Абдрашев Р. «Предупреждение коррупционных преступлений» //Фемида, 2009. - №5.- с.34-36

 7. Агыбаев А. «Причины и условия, способствующие совршению преступлений, связанных с коррупцией». // Тураби, 2003.- №3.- с.744.-757

 8. Ағыбаев А., Қожаниязов А. «Парақорлық үшін жауаптылықтың шет мемлекеттердегі көрінісі». // Заң, 2005. - №1.- б. 21-23

 9. Ағыбаев А. «Сыбайлас жемқорлық пен парақорлықтың қоғамға қауіптілігі». // Заң, 2005. - №11.- б.26-27

 10. Ағыбаев А. «Сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың құқықтық негіздері» // Заң, 2009. - №5 .- б. 24-29

 11. Акылбеков С. «Некоторые спорные вопросы квалификации субъекта коррупционного преступления» // Тураби, 2005. - №5.- с.71-80

 12. Аланов Ж. «Чтоб взаимоуважение не обернулось коррупцией» // Заңгер, 2010. - № 2.- с. 48

 13. Аланов Ж. «Сыйластық пен сыбайластық бір арнада тоғыспасын десек, сот реформасын жалғастырайық...» // Әділ сот, 2009. - №3.- б.2-5

 14. Алауханов Е. . «Сыбайлас жемқорлықпен күресудің проблемалары» // Заң, 2008. - №2.- б.25-29

 15. Алауханов Е. «Казахстанское и зарубежное антикоррупционные законодательства» //Заң және заман, 2008. - № 1. - с.32-34

 16. Алауханов Е. « Понятие антикоррупционной политики, ее сущностные призника» //Предупреждение преступности, 2009. - №2.- с.8-9

 17. Амангелді Ж. « Жемқорлықпен күрес – жүйелі атқарылар іс» // Заң және заман, 2010. - №4.- б.17-20

 18. Ахметжанов А. «Сыбайлас жемқорлық – қоғам дерті» // Заң, 2007. - №9.- б.15

 19. Әлібаев А. «Ымырасыз науқан бір сәт те бәсеңсімеуі тиіс» //Заң және заман, 2008.- №6.- б.27-28

 20. Әлібаев А. «Жемқорлықпен күрес- жалпыхалықтық іс» //Заң және заман, 2009. - №1.- б. 40-41

 21. Байкучукова Д. «На защите прав граждан». // Заң және заман, 2009.- №4.- с.45-47

 22. Бақашбаев Ж. «Жемсаулыққа жол жоқ» //Заң және заман, 2008. - №9.- б.25-26

 23. Барсукова Р. «Причины совершения коррупционных преступлений» // Тураби, 2004. - № 6. - с.96-100

 24. Ботбай О. «Сыбайластықтың сырын ашу үшін себеп-салдарына үңілу керек» // Заң, 2009. - №3.- б.13-18

 25. Ботбай О. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы өлшемдегі нормативтік-құқықтық актілер» // Әділ сот, 2009. - №4.- б.45-48

 26. Буянкина И. « Роль гражданского общества в борьбе с коррупцией» //Предупреждение преступности, 2009. - №2.- с.4.

 27. Вагин О.А. «О некоторых мерах имплементации положений Конвенции ООН против коррупции в Уголовный кодекс РФ» //Правовая реформа в Казахстане, 2008. - №3.- с.86 - 88

 28. Веригина Л. «Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения» //Заң және заман, 2009. - .№6.- с.36-37

 29. Воронов В. « Казахстан и индекс восприятия коррупции Transparency International» //Предупреждение преступности, 2009. - №2.- с.9 - 11.

 30. Дентаев И. «Борьба с коррупцией является первостепенной задачей» //Фемида, 2009. - №6.- с.2-8

 31. Достан Д. «Антикоррупционная профилактика в таможенном администрировании» » //Фемида, 2007. - №5.- с.13-15

 32. Ерғали Ә. «Парақорлықтың криминалистік сипаттамасы» //Әділ сот, 2009.- №3.- б.22-25

 33. Ермекқалиев М. « Жемқорлар жазасыз қалмайды» // Заң, 2008.- №12.- б. 48-49

 34. Ескермесов Б. «Жемқорлықтың сипаты күрделеніп барады» //Заң және заман, 2005. - № 4.- б.36-37

 35. Ешмагамбетов Ж., Омаров Н. «Коррупция во всех ее проявлениях представляет угрозу национальной безопасности...» //Фемида, 2009. - №4.- с.15-16

 36. Жакупов Е. «Психологические черты личности коррупционера» // Предупреждение преступности, 2009. - №3.- с.718-720

 37. Жетрисбаева Б. «Совеременные тенденции развития и антикоррупционный потенциал гражданского общества» //Предупреждение преступности, 2009. - №3.- с.21-22

 38. Жетписбаева Б. « Коррупция как форма девиантного поведения» // Әділ сот, 2009. -. № 1.- с.31-34

 39. Жетписбаева Б. «Приоритеты и меры противодействия коррупции» // Предупреждение преступности, 2009. - №1.- с.30-33

 40. Жетписбаева Б. «Восточные стратегии борьбы с коррупцией: опыт Китая и Сингапура» » // Фемида, 2009. - №2.- с.12-15

 41. Жетібаев Ж. « Сыбайлас жемқорлықпен күресудің қылмыстық-құқықтық аспектілері қандай?» // Заң, 2009-.№4.- б. 3032

 42. Жуанышпаева А. « Регистрация нормативных правовых актов как мера борьбы с коррупцией» // Фемида, 2008. - №5.- с.25-27

 43. Жуанышпаева А. « Регистрация нормативных правовых актов как мера борьбы с коррупцией» //Фемида, 2008. - №6.- с.13-16

 44. Жұмахметұлы Е. «Сыбайлас жемқорлық – қоғамның жұлын құрты» // Заң, 2008. - №3.- б. 28-29

 45. Жүсіп Қ. «Жемқорлықпен күрес ешқашан бәсеңдемейді» // Заң, 2008. - №12.- б.33-35

 46. Жүсіп Қ. «Ел қауіпсіздігіне қатер төндіретін қылмыс» // Заң, 2009. - №10.- б.22-25

 47. Злотников С.М. « Вопросы имплементации в казахстанское законодательство норм Конвенции ООН «Против коррупции» » // Правовая реформа в Казахстане, 2008. - №4.- с.38-40

 48. Казиева Г. «Государственная услуга как средство борьбы с коррупцией» //Заң және заман, 2009. - №6.- с. 67-69

 49. Каржаубай Е. «Место суда в антикоррупционной борьбе» // Фемида, 2008. - №12.- с.29-30

 50. Каримов Н. «Коррупция-враг государства и общества» // Фемида, 2009. -№8.- с.15-18

 51. Касымова А. « В противостоянии коррупции» // Заң және заман, 2010. - №2.- с. 64-66

 52. Катышев А., Омаров Н. « Борьба с коррупцией – сегодня главная задача» // Фемида, 2009. - №9.- с.11-15

 53. Ким И. «В борьбе с коррупцией нужна системная работа» // Заң және заман, 2005. - №6.- с. 15-16

 54. Куштарова А. «Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции как эффективный международный инструмент в области борьбы с коррупцией» // Фемида, 2009. - №4.- с.15-16

 55. Қалбай Әділ « Ашкөздікпен жиналған ақша абырой әпермейді» // Заң, 2008.- №11. - б.17-18

 56. «Лауазымды тұлғалар ұсталып жатыр» // Заң, 2009. - №7.- б.19-21.

 57. Мамаев К. «Коррупция в школах: проблемы и пути решения» // Заң және заман, 2009. - №1.- с. 29-32

 58. Мауленов Г., Мауленов М. «Проблемы борьбы с коррупцией в зарубежных странах» // Правовая реформа в Казахстане, 2004. - №2.- с.61-62.

 59. Мауленов Г. «Совершенствование антикоррупционной политики в Республике Казахстан» // Правовая реформа в Казахстане, 2005. - №4.- с.28-30

 60. Мауленов Г. « Причины и условия, способствующие коррупции» // Фемида, 2006. - №1.- с. 21

 61. Мекенбайұлы Ш. « Сыбайлас жемқорлықпен күрес – бәріміздің парызымыз әрі міндетіміз» // Заң, 2009. - №11.- б.7-9

 62. Меңлікұлы Қ. «Сыбайлас жемқорлықпен қалай күресіп жүрміз?» // Заң, 2009. - №10.- б.18-21

 63. Молдабек Ш., Миразов Ғ. «Кеселмен күрес- ортақ міндет» // Заң және заман, 2009. - №11.- б.47-48

 64. Молдагазинова А. «Коррупционные интересы при незаконном получении и незаконном получении и нецелевом использовании кредита». // Тураби, 2007. - №1.- с.46-50.

 65. Мукашев А. «Влияние индекса восприятия коррупции на международный имидж Казахстана» // Предупреждение преступности, 2009. - №2.- с.5.

 66. Мұратов Е. «Жемқорлық жайлап барады». // Заң, 2006. - №4.- б.29-32

 67. Мұратов Е. «Жемқорлық жайлап барады». // Заң, 2007. - №3.- б. 30-32

 68. Мұратов Е. «Пара алған қарапайым қызметкер заңға тұтылады» // Заң, 2008. - №9.- б.30-31

 69. Омаров Н. «Сыбайластықпен күрес – мемлекеттік саясаттың бөлінбес негізіне айналуы қажет». // Заң, 2010. - №1.-б.12-14

 70. Онгарбаев С. «Борьба с коррупцией и защита прав граждан – это ключевые направления нашей деятельности...» // Әділ сот, 2009.- №1.- с.26-30

 71. Рамазанов М. «На особом контроле – борьба с коррупцией» // Заң және заман, 2008. - № 2.- с.26-27

 72. Рахметов Т. «Теория и практика квалификации коррупционных преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел». // Әділ сот, 2009. - №1. - с.51-54

 73. Рахметов С. «Провокация коммерческого подкупа либо коррупционного преступления» // Правовая реформа в Казахстане, 2004. - №4.- с.59-61

 74. Рахметов Т. «Общая профилактика коррупционной преступности в органах внутренних дел Республики Казахстан» // Фемида, 2009. - №5.- с.47-50.

 75. Рахметов Т. «Специальная профилактика коррупционной преступности в органах внутренних дел Республики Казахстан» // Фемида, 2009. -№1.- с.9-11.

 76. Рогов И., Бычкова С. «Понятие и криминологическая характеристика коррупции» // Правовая реформа в Казахстане, 2004. - №3.- с.52-60

 77. Ромашко А. «Отчет о результатах работы «круглого стола» «НПО против коррупции» ». // Предупреждение преступности, 2009. - №1.- с.23-25

 78. Сальменбаев С. « Особенности квалификации коррупционных преступлений» // Заң және заман, 2005. - №10.- с.21-24.

 79. Самаев Ж. « Жемқорлыққа жағдай жасаған». // Заң және заман, 2005. - №6.- б. 22-24

 80. Сарсенбаев М., Бекбаев Е., Сарсембаев Д. « Предупреждение коррупции и закрепление антикоррупционных правоотношений» // Предупреждение преступности, 2009.- №3.- с.34-39

 81. Скаков А.Б. «Коррупция как один из способов проявления организованной преступности» // Заңгер, 2009. - №6.- с.7-12

 82. Скаков А. «Коррупция как социальное явление» // Фемида 2008 -№4 с.9-13

 83. Смагулов А. «Борьба с коррупцией в таможенной сфере Республики Казахстан» // Фемида, 2007. - №3.- с.13-15

 84. Сматов М. «Субсидия «ұстағанның қолында, тістегеннің аузында» кете берген екен...» // Заң және заман, 2009. - №4.- б.48-50

 85. Сулейменова Г. «Коррупция как основа организованной экономической преступности» // Заң және заман, 2009. - №6.- с.70-72

 86. Сұлтанова А.С. « Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес» // Заңгер, 2009. -№6.- с.13.

 87. Сыпченков Ю. « Партия как лидер народного движения против коррупции». // Предупреждение преступности, 2009. - №2.- с.6-8.

 88. Тастайбеков С. «Что сделано и делается для повышения Индекса восприятия коррупции Казахстана на международной арене» // Предупреждение преступности, 2009. - №2.- с.11-12

 89. Телеуова З. «Судың да сұрауы бар».// Заң және заман, 2008. - №9. - б.33-34

 90. Телеуова З. «Жол төңірегіндегі жемсаулық» // Заң және заман, 2009.- №8.- б.49-50

 91. Телеуова З. « Құлқынның құлы болмайық» // Заң және заман, 2010. - №1.- б. 78

 92. Темирбеков А. « Коррупция в условиях глобализации» // Правовая реформа в Казахстане, 2005. - №2.- с.56-59

 93. Темиртасова А. «Жемсаулық жарға жықты» // Заң және заман, 2009.- №7.- б.15-16

 94. Тоқпатаев У. «Тойымсыздыққа тосқауыл жүйелі түрде жүргізілуде» // Заң және заман 2008.- №3.- б. 38-39

 95. Тоқпатаев У. «Жемқорлық-жегі құрт» // Заң және заман, 2008. - №4.- б. 41-42

 96. Туганбеков А. «О причинах коррупции и некоторых мерах по противодействию ей» // Заң және заман, 2009. - №3.- с. 38-40

 97. Тулегенов К. «Борьба с коррупцией –приоритетная задача органов прокуратуры» //Заң және заман, 2010. - №1.- б.9-12

 98. Тулешев А., Лайк А. «Совершенствование законодательства Республики Казахстан – основа для успешной борьбы с коррупцией» // Заң және заман, 2005. - №11.- с. 23-24

 99. Турсынбаев Д. « История борьбы с коррупцией в Казахстане» // Тураби, 2007.- №6. - с.44-46.

 100. Турсынбаев Д. «Причины и условия порождающие коррупцию в Республике Казахстан» // Фемида, 2008. - №2 с.- 13-15

 101. Тұрсынбаев Д. «Сыбайлас жемқорлықпен күресу мәселелері» // Заң, 2008. - №1.- б.28-29

 102. Увайдильдинов А. «Борьба с коррупцией в Вооруженных Силах» . // Заң және заман, 2008. - № 1.- с. 35-37

 103. Узбекова А.А. «Сравнительная характеристика закона Республики Казахстан « О борьбе с коррупцией» от 2 июля 1998 года и Федерального закона Российской Федерации « О противодействий коррупции» от 25декабря 2008 года. // Заңгер, 2009. - № 2.- с.729-34

 104. Хамзин М. «Пайдакүнемдік абырой әпермейтін әрекет» // Заң және заман, 2009. - №7.- б.13-14

 105. Хусаинов О. «Аналитический поиск и исследование оперативно-розыскной информации в борьбе с организованной экономической преступностью как одним из факторов коррупции» // Фемида, 2008. -№3.- с.18-20

 106. Шалабаев С. «В целях упреждения коррупционных преступлений необходимо усилить санкции за их совершение» // Заң және заман, 2009.- №3. - с.21-22

 107. Шерубаева В. «Тажал түп тамырымен жоылуы тиіс» // Заң және заман, 2008. - №5 - б.57-58

 108. Шоқатаев С. «Жемқорлықпен күрес толастамайды» // Тураби, 2003.- №2.- б.41-44

 109. Шілдебаева А. « Жемқорлық қылмыстар үшін шетелдік заңнамада көзделген қылмыстық жауапкершілік» // Заң, 2010.- №1. - б.32-37


Конференция материалдары

 1. Алимжанова А. « Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте халықаралық тәжірибе».- 165-167 бет.// Жастар және ғылым: бүгіні және келешегі . Ғылым апталығының материалдары -Ақтөбе. Қ.Жұбанов атындағы АМУ РББ, 2010ж

 2. Бисембиев Т.Ш. «Перспективы борьбы с перступностью в свете антикоррупционной программы Правительства на 2006-2010гг.» // «Жаһандандыру жағдайындағы құқықтық саясаттың басым басғыттары». Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. - Ақтөбе. Қ.Жұбанов атындағы АМУ РББ, 2010ж. - 351с. 284-286 с.

 3. Даетова А.А. «Коррупция –угроза национальной и международной безопасности» // «Жаһандандыру жағдайындағы құқықтық саясаттың басым басғыттары». Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. - Ақтөбе. Қ.Жұбанов атындағы АМУ РББ, 2010ж.- 351с. 321-323 с.

 4. Дьячук Н.М. «Условия освобожения от уголовной ответственности за дачу взятки как правовая мера борьбы с коррупцией» // «Жаһандандыру жағдайындағы құқықтық саясаттың басым басғыттары». Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары.-Ақтөбе. Қ.Жұбанов атындағы АМУ РББ, 2010ж.-351с. 309-311 с.

 5. Куспанова Д.Д., Дангулова Ж.К. « Қазақстан Републикасының арнайы әлеуметтік қызметтерді көрсету саласында сыбайлас жемқорлықтың әсері». //«Жаһандандыру жағдайындағы құқықтық саясаттың басым басғыттары». Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары.- Ақтөбе. Қ.Жұбанов атындағы АМУ РББ, 2010ж. - 351с. 331-334 бет.

 6. Отыншиева Г.Қ. «Сыбайлас жемқорлықпен күрес – баянды болашақтың кепілі» //«Жаһандандыру жағдайындағы құқықтық саясаттың басым басғыттары». Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары.-Ақтөбе. Қ.Жұбанов атындағы АМУ РББ, 2010ж.-351с. 334-335 бет.Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетінің

Редакциялық баспа бөлімі

( Ақтөбе к., Ағ. Жұбановтар к-сі, 263)

Похожие:

Сыбайлас жемқорлық – қоғам дерті iconСыбайлас жемқорлық деген не?
«сындыру, бүлдіру, бұзу, зақымдау, жалғандау, параға сатып алу» деген түсінік берген де, құқыққа қарсы іс–әрекетті білдірген. Орыс...
Сыбайлас жемқорлық – қоғам дерті iconМазмұны Кіріспе Негізгі бөлім І – тарау. Мемлекеттік қызмет пен басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық қылмыстарының мәселелерінің түсінігі
Тарау. Мемлекеттік қызмет пен басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық қылмыстарының мәселелерінің түсінігі
Сыбайлас жемқорлық – қоғам дерті iconРеферат Орындаған
Тақырыбы: Жемқорлыққа қарсы әрекетсаласындағы Қазақстан Республикасының заңнамалары. Сыбайлас жемқорлық қылмыстарға ҚР заңнамасында...
Сыбайлас жемқорлық – қоғам дерті iconРеферат Орындаған
Тақырыбы: Жемқорлыққа қарсы әрекетсаласындағы Қазақстан Республикасының заңнамалары. Сыбайлас жемқорлық қылмыстарға ҚР заңнамасында...
Сыбайлас жемқорлық – қоғам дерті iconВысшие и средние специальные учебные заведения
Классные часы, посвященные всемирному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом на тему: «Табак, алкоголь и наркотики – прихоть и...
Сыбайлас жемқорлық – қоғам дерті iconҚазақстан Республикасының 1998 ж. 2 шiлдедегі №267-1
Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылықпен және ол үшiн жауаптылық
Сыбайлас жемқорлық – қоғам дерті iconРеферат Орындаған: Баймаханов А
Рз «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді және...
Сыбайлас жемқорлық – қоғам дерті iconҚазақстан республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлықҚА Қарсы іс-қимыл агенттігі сыбайлас жемқорлыққа қарсы сауаттандыру және
...
Сыбайлас жемқорлық – қоғам дерті iconБұқаралық ақпарат құралдары өкілдері үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыптағы үздік журналисттік жұмыстарға байқау туралы ереже
Ары (бұдан әрі – бақ) өкілдері үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыптағы үздік журналисттік жұмыстарға байқау (бұдан әрі – Байқау)...
Сыбайлас жемқорлық – қоғам дерті icon«Адам және қоғам» пәні бойынша
Жоғарыда айтылған жайлардың бәрін ескере отырып, “ қоғам” ұғымына мынадай анықтама беруге болады: Қоғам өз қажеттіліктерін қанағаттандыру...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница