Курсы: 1,2 Семестрі: 1,4
НазваниеКурсы: 1,2 Семестрі: 1,4
страница1/11
Дата конвертации16.02.2016
Размер1.08 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://base.ukgfa.kz/wp-content/uploads/2014/04/ПОЛИТОЛОГИЯ-УМКД-ОЗСДФарм-каз.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА

АКАДЕМИЯСЫ


Қазақстан тарихы және қоғамдық пәндер кафедрасы


БЕКІТЕМІН”

ОӘжТЖ бойынша проректор

_______ м.ғ.д. М. Ұ. Анартаева

«______» __________2014 ж


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


Пән: Саясаттану

Пән коды: Pol 2110

Мамандықтары: 5B110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау»

5B110100 «Мейіргер ісі»

5В05110 «Фармация»

Оқу сағатының көлемі (кредиттің): 90 (2 кредит)

Курсы: 1,2

Семестрі: 1,4


2014 жыл


«Саясаттану» пәнінен жұмыс бағдарламасы ҚР Білім және Ғылым Министрлігінің 2011ж.12 тамызындағы №359 бұйрығымен бекітілген және іске қосылған жалпы білім беру пәндер бойынша типтік оқу бағдарламасы негізінде «Қазақстан тарихы және қоғамдық пәндер» кафедрасы құрастырған.


Қазақстан тарихы және қоғамдық пәндер кафедрасының мәжілісінде талқыланды


Хаттама №___ «_____»___________2014 ж.


Кафедра меңгерушісі, филос.ғ.к., доцент: _________ К.Б. Кемелбеков


Жұмыс бағдарламасы қоғамдық және гуманитарлық пәндер бойынша пәндік (циклдік) әдістемелік комиссияда талқыланды.


Хаттама №____»____»________2014 ж.


Төрайымы, фил.ғ.к., доцент: ____________ С.Х.Амандыкова


Жұмыс бағдарламасы әдістемелік кеңесте бекітілді


Хаттама № ____ «____»________2014 ж.


2. БАҒДАРЛАМА:

2.1 Кіріспе


Саясаттану БҰҰ-ның арнайы құрылымдық бөлімі – Ғылым және Мәдениет жөніндегі Ұйымы (ЮНЕСКО) бекіткен міндетті түрде оқылатын пәндер тізіміне енген, әлеуметтік гуманитарлық білім жүйесіндегі маңызды оқу пәні. Заманауи әлемде саясаттану адам мен қоғам арасындағы өзара қарым-қатынасты және саясат туралы ғылымның кешенділігін қосатын жалпы ықпалдастырушы ғылым болып табылады. Саясат қазіргі қоғамның тіршілік әрекеті аспектісі ретіндегі оның объектісі болып табылады. Саясаттану саясаттың өмір сүру заңдарын, оның тарихи дамуын зерттейді. Саясаттанудың мазмұны сонымен қатар, билік, мемлекетаралық қатынас мәселелерінен де тұрады.

Саясат теориясы антикалық дәуірден бастап, бүкіл өркениет тарихы болып дамыса да қоғамдық білім саласы ретінде саясаттану Х1Х ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың бірінші жартысында ғана қалыптасты. Қарқынды дамушы ғылым ретінде саясаттанудың маңызы бүкіл әлеуметтік- гуманитарлық білім жүйесіндегі идеялардың өзіндік катализаторы істері ерекше артып отыр.

Қазақстанда, өзгеде ТМД елдеріндегідей, саясаттану тоталитарлық жүйе күйрегеннен кейін және тәуелсіздік алғаннан соң барып, дами бастады. Сол кезден бастап ол жоғары оқу орындарының оқу жоспарларына енді. Сол тұрғы типтік бағдарламалар дайындалды және алғашқы оқулықтар жасалды. Алайда саяси практика мен ғылым дамуының жаңа кезеңінде оларды елеулі жаңалау қажеттілігі туды.

2.2 Пәннің мақсаты

«Саясаттану» пәнін оқытудың мақсаты – заманауи мемлекеттің тұрақтылығы мен әл-ауқатын қамтамассыз етудің негізгі шарты болып табылатын азаматтық саяси мәдениетті қоғамда өркениетті ынтымақтастықта тұрудың өнері ретінде саналы түрде қалыптастыру.

2.3 Оқытудың міндеттері

Курстың міндеті - студенттердің бойында саясаттың негізі мен демократиялық мемлекеттің құрылымы туралы ілімді қалыптастыру, Қазақстан мен әлемде жүріп жатқан саяси процестерді ұғыну мен еркін бағдарлай алуға үйрету.


2.4 Оқытудың соңғы нәтижесі


Дублиндік дескрипторлар

ОҚМФА-да жасалынған мамандықтардың құзіреттіліктері

Пәнді оқытудың нәтижелері

(МЖМБС) тұжырымдамасы бойынша оқытудың нәтижелері

А

Зертеп отырған саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда, сол сала бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу

Жаратылыстану және арнайы ғылымдар аймағындағы құзіреттілік

Саясаттану мәселесінде концепцияларды, білімдердің негізгі түсініктерін көрсетеді. Саясаттану білімін ғылым ретінде және оның заманауи ғылыми білімнің жүйесіндегі орнын корсетеді.

Р1

«Денсаулық сақтау адвокаты» құзіреттілігі

Қоғамдағы саяси білімдер жүйесін көрсетеді.

Р6

Кәсіпкерлік құзіреттілігі

Қазақстандағы саяси білімдердің режимін көрсетеді.

Р15

«Ғылыми ізденістердің дағдылары» құзіреттілігі

Тәжірибеде теориялық зерттеулерді баяндама, эссе, пресс-конференция (зерттеу таңдау бойынша) түрінде көрсетеді.

Р3

Компьютерлік және ақпараттық құзіреттілік

Қажетті ақпараттарды, ақпараттық технологияның көмегі арқылы (аудио-видеожазба, электрондық пошта, БАҚ, Интернет), өз бетінше іздеу арқылы талдап, сараптама жасау.

Р2

«Коммуникативтік дағдылар» құзіреттілігі (мәдени құзіреттілік, сыни түрде ойлау, креативтілік, командада жұмыс істей алу қабілеттілігі, шетелдік құзіреттілік).

Командада көшбасшылық қасиеттері арқылы жұмыс атқарып көрсетеді:

шағын топтармен жұмыс

НЖС (нақты жағдайлардың сараптамасы)

дебаттар

әңгімелесу

Саяси элита мен саяси көшбасшылық функциясындағы білімдердің түсінігін көрсетеді.

Р8

В

Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу

Жаратылыстану және арнайы ғылымдар аймағындағы құзіреттілік


Саясаттың негізгі элементтерін қалыптастыра білу:

 • билік;

 • субъект, объект;

 • саяси сана;

 • саяси мәдениет;

 • саяси қарым-қатынас.

Р1

«Денсаулық сақтау адвокаты» құзіреттілігі

Заңдар мен нормативтік актілерді саяси, экономикалық,құқықтық, дипломатиялық , әскери, халықаралық қатынастарды шешуде көрсету.

Р6

Кәсіпкерлік құзіреттілігі

Ұжыммен бірге өзінің ойын қалыптастырып, компромис таба білу.

Таңдау тақырыптары:

 1. Ұлттық саясат пен әлеуметтік-этникалық қауым.

 2. Мемлекет пен азаматтық қоғам.

 3. Қоғамның саяси модернизациясы мен демократизациясы.

Р15

«Ғылыми ізденістердің дағдылары» құзіреттілігі

Таңдаған тақырып бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарының өзектілігін, теориялық және тәжірибелік мәнін қалыптастыра білуді көрсетеді.

Р3

Компьютерлік және ақпараттық құзіреттілік

Жағдаяттық мәселелерді шешу үшін ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды пайдаланады: аудио-видеожазба, электрондық пошта, Интернет.

Р2

«Коммуникативтік дағдылар» құзіреттілігі (мәдени құзіреттілік, сыни түрде ойлау, креативтілік, командада жұмыс істей алу қабілеттілігі, шетелдік құзіреттілік).

Заманауи қоғамның саяси проблемалары жөнінде аудиторияда жұрт алдында сөз сөйлеу дағдыларын көрсету.

Р8

С

Дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған саласындағы проблемаларды шешу

Жаратылыстанулық және арнайы ғылымдар аймағындағы құзіреттілік


Егеменді Қазақстанның саяси жүйесіндегі көріністер мен бақыланған фактілерді түсіндіре білуді көрсетеді.

Р1

«Денсаулық сақтау адвокаты» құзіреттілігі

Саяси терминдермен жұмыс жасауды көрсетеді (200 сөзден кем емес).

Р6

«Ғылыми ізденістердің дағдылары» құзіреттілігі

Коғамның күнделікті өміріндегі көріністеріне саяси өмірлердің ерекшеліктерін талдауды көрсетеді.

Заманауи қоғамның саяси өмір саласындағы ғылыми зерттеулерге нақты мәселелер қоюды, өзбетінше мақсаттарды қалыптастыруды біледі.

Р3

Компьютерлік және ақпараттық құзіреттілік

Үгіт-насихат және пропагандалық типтегі ақпараттық технологияларды көрсетеді.

Р2

«Коммуникативтік дағдылар» құзіреттілігі (мәдени құзіреттілік, сыни түрде ойлау, креативтілік, командада жұмыс істей алу қабілеттілігі, шетелдік құзіреттілік).

Қазіргі заманның глобальдық проблемаларын шешудің түрлері мен әдістерін пайдалана білуді көрсетеді. Командадағы жұмысты көрсетеді (келіссөздер әдісі, шағын топтар, конфликтілерді басқару технологиясы, пресс-конференция, кейс технологиялар және т.б.)

Р8

Д

Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пайымдаулар жасауға қажет ақпарттар жинауды және интерпретациялауды жүзеге асыру

Жаратылыстану және арнайы ғылымдар аймағындағы құзіреттілік


Оқу тақырыптары,тест тапсырмалары, жағдаяттық есептер, эсселер және т.б. негізінде қоғамдағы қалыптасып жатқан әлеуметтік-маңызды саяси проблемаларды, үрдістерді талдауды көрсетеді.

Р1

«Ғылыми ізденістердің дағдылары» құзіреттілігі

Саясаттануда ғылыми болжам құралдары мен әдістерін көрсетеді.

Р3

Компьютерлік және ақпараттық құзіреттілік

Негізгі ағымдық саяси мәселелердің проблемаларын ақпараттық саяси нарықтықта бағдарлау үшін, компьютерлік технологияларды меңгеруді көрсетеді.

Р2

«Коммуникативтік дағдылар» құзіреттілігі (мәдени құзіреттілік, сыни түрде ойлау, креативтілік, командада жұмыс істей алу қабілеттілігі, шетелдік құзіреттілік).

Өзіндік пікірлерді баяндама, реферат, презентация түрінде тәжірибелік сабақтарда, студенттік үйірмелер отырысында, мемлекеттің саяси проблемалары бойынша студенттік ғылыми конференцияларда қалыптастыруды көрсете білу.

Таңдау тақырыптары:

 1. Қазақстанның саяси ойларының тарихы.

 2. Саяси жанжалдар.

 3. Әлемдік саясат пен халықаралық қатынастар.

Мемлекетаралық қарым-қатынастардың, билік пен мемлекет проблемаларын, саяси толеранттылық көріністеріне жеке шешімдерді ұсыныс ретінде қалыптастыру.

Р8

Е

Ақпаратты, идеяларды, проблемеларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді

Жаратылыстану және арнайы ғылымдар аймағындағы құзіреттілік

Қазіргі отандық және әлемдік тәжірибедегі заңдылық жұмыс жайлы өзіндік білім беру қабілеттілігін көрсетіп, Қазақстанның ішкі және сыртқы саясатындағы бығыттары мен негізгі түрлерін қарастыру.

Р1

«Ғылыми ізденістердің дағдылары» құзіреттілігі

Ғылыми бірлестіктің диаграмма, кесте, сызба, баяндама немесе мақала түріндегі жүргізілген зерттеулердің нәтижесін көрсете білу.

Р3

Компьютерлік және ақпараттық құзіреттілік

Студенттерге өзінің білімі мен ақпаратпен жұмыс жасауды үйрете білу. (оқу,ақпараттық және ғылыми, интернет және т.б.)

Басқару құралы ретінде компьютермен жұмыс жасау дағдыларын меңгеру.

Р2

«Коммуникативтік дағдылар» құзіреттілігі (мәдени құзіреттілік, сыни түрде ойлау, креативтілік, командада жұмыс істей алу қабілеттілігі, шетелдік құзіреттілік).

Көпшілік алдында сөз сөйлеу, аргументация, дисскусия жүргізу,өзіндік ой пікірлерді айта білу, ақпаратты талдауда, сақтауда, алуда сараптама және синтез жасау дағдыларын меңгеру.

Р8
Өзбетінше сабақты жалғастыруға қабілеттілігі
Философия, Құқық негіздері, Әлеуметтану.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

Курсы: 1,2 Семестрі: 1,4 iconКурсы және оқу семестрі: 3 курс, 6 сместр Семей 2014

Курсы: 1,2 Семестрі: 1,4 iconКурсы және оқу семестрі 4 курс, 7,8 семестрлар Семей 2013

Курсы: 1,2 Семестрі: 1,4 iconКурсы: 5 Семестрі: 9
«Фармацевтикалық менеджмент кәсіпкерлік қызметтің негіздерімен» элективтік пәні бойынша
Курсы: 1,2 Семестрі: 1,4 iconКурсы және оқу семестрі: 1 курс, 2 семестр
Келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілді (әдістемелік нұсқаудың нөмірін көрсету)
Курсы: 1,2 Семестрі: 1,4 iconКурсы 3 Оқу семестрі 5
Жұмыс бағдарламасы 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығына арналған мжмббс негізінде құрастырылды, Астана 2006ж
Курсы: 1,2 Семестрі: 1,4 iconКурсы және оқу семестрі 1- курс, 1 семестр Семей, 2013
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) информатика пәні бойынша кафедрасы құрастырды
Курсы: 1,2 Семестрі: 1,4 iconКурсы және оқу семестрі: I курс, ІІ семестр
Мақсаты: қол-аяқтың қимыл-қызметінің орталықтан жəне шеттен бұзылуын оқып үйрену
Курсы: 1,2 Семестрі: 1,4 iconКурсы: IІ семестрі:і оқу сағатының көлемі
Жоғары оқу орнының атауы: С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті
Курсы: 1,2 Семестрі: 1,4 iconКурсы және оқу семестрі: 4 курс, 7 семестр
Пәннің Жұмыс бағдарламасы травматология және профилактикалық медицина кафедрасында құрастырылды
Курсы: 1,2 Семестрі: 1,4 iconКурсы: IІ семестрі:і оқу сағатының көлемі
Жоғары оқу орнының атауы: С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница