200 ж. География кафедрасы 050116 «География»
Название200 ж. География кафедрасы 050116 «География»
страница7/8
Дата конвертации16.02.2016
Размер0.98 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://inside.wksu.kz/dmdocuments/глоб.экология_01306_топ.doc
1   2   3   4   5   6   7   8

8.Жоспарланбаған


9. Студенттің өзіндік жұмыс жоспары:


1. СӨЖ мазмұны: Экология- адамзаттың тағдырының кілті

Әдебиеттер: 7. 480-482 бет, 9. 49-55 бет, 8. 70-72 бет.


2. СӨЖ мазмұны: Тұрғын халықтар проблемасы

Әдебиеттер: 7. 482-483 бет, 6. 213-215 бет


3. СӨЖ мазмұны: Адамзаттың өсу қарқынын реттеу механизмдері

Әдебиеттер: 6. 223-224 бет.


4. СӨЖ мазмұны: Экологиялық қауіптілік: жеке көріністер және жалпы дағдарыс

Әдебиеттер:11. 97 бет


5. СӨЖ мазмұны: Экологиялық тепе-теңдікті қалай қалыпқа келтіруге болады?

Әдебиеттер: 11. 103 бет.


6. СӨЖ мазмұны: Автокөліктің қоршаған ортаға әсері

Әдебиеттер: 11. 101 бет, 1. 45-50 бет.


7. СӨЖ мазмұны: Ғаламдық экологиялық қауіпсіздік

Әдебиеттер: 10. 204-206 бет, 202-206 бет, 207-209 бет.


8. СӨЖ мазмұны: Смог

Әдебиеттер: 1. 26-27 бет, 8. 90-96 бет.


9. СӨЖ мазмұны: «Бу эффектісі»

Әдебиеттер: 1. 30-35 бет, 4. 297-300 бет, 10. 176-180 бет.


10. СӨЖ мазмұны: Қышқыл жаңбырлар

Әдебиеттер: 1. 42-45 бет, 4. 302-305 бет, 8. 82-88 бет.


11. СӨЖ мазмұны: Жер асты және жер беті суларының ластануы

Әдебиеттер: 4. 315-320 бет, 320-342 бет.


12. СӨЖ мазмұны: Табиғи сулардың табиғи ластануы

Әдебиеттер: 7. 486-489 бет, 9. 274-286 бет.


13. СӨЖ мазмұны: «Суды пайдалану және үнемдеу», «Ауыл шаруашылығы және сумен қамтамасыз ету проблемасы», «Су жүйесі және көлік» тақырыптарына қысқаша конспекті жасау


14. СӨЖ мазмұны: Дүниежүзілік мұхиттағы қатты радиоактивті қалдықтарды көшудің басты аудандары

Әдебиеттер: 13. 82 бет.


15. СӨЖ мазмұны: Топырақ және адамның өмірі

Әдебиеттер: 1. 186-190 бет.


16. СӨЖ мазмұны: Дүниежүзі шөлдерінің қауіптілігі

Әдебиеттер: 4. 337-341 бет, 11. 102 бет.


17. СӨЖ мазмұны: Әртүрлі ортадағы ластану миграциясы

Әдебиеттер: 6. 133-138 бет, 11. 98 бет.


18. СӨЖ мазмұны: Топырақтың ластануы

Әдебиеттер: 4. 331-336 бет.


19. СӨЖ мазмұны: Өсімдіктер әлеміне адамдар іс-әрекетінің әсер ету салдары

Әдебиеттер: 4. 361-366 бет.


20. СӨЖ мазмұны: Биологиялық алуантүрліліктің ғаламдық өзгеруі

Әдебиеттер: 9. 45-48 бет.


21.СӨЖ мазмұны: Тропикалық ормандардың құртылу көлемінің көп мөлшерде болатын елдер

Әдебиеттер: 11. 101 бет.


22. СӨЖ мазмұны: Орман өсімдіктерінің өркениетінің дамуы барысында көлемінің өзгеруі(Н.С.Лосев бойынша)

Әдебиеттер: 13. 66-68 бет, Ю.Н.Гладкий, С.Б.Лавров Дүниежүзінің экономикалық және әлеуметтік географиясы. 10-класс. 26-29 бет.


23. СӨЖ мазмұны: Проблеманың қазіргі жағдайы және оның тарихы

Әдебиеттер: 10. 181-182 бет.


24. СӨЖ мазмұны: Экологиялық проблемаларды шешу жолдары

Әдебиеттер: 7. 494 бет.


25. СӨЖ мазмұны:Атомдық жарыс бастауы

Әдебиеттер:10. 202-204 бет.


26. СӨЖ мазмұны: Атом энергетикасы ықпалы.Чернобыль апаты.

Әдебиеттер: 11. 101 бет, 10. 204-206 бет.


27. СӨЖ мазмұны: Рим клубы

Әдебиеттер: 9. 56-60 бет.

28. СӨЖ мазмұны: Тұрақты даму жөніндегі Стокгольм конференциясы

Әдебиеттер: 9. 60-65 бет.


29. СӨЖ мазмұны: Рио-де-Жанейродағы БҰҰ конференциясы

Әдебиеттер: 9. 66-73 бет.


30. СӨЖ мазмұны: Қоршаған орта мониторингі туралы түсінік: мақсаттары мен міндеттері, зерттеу обьектісі.

Әдебиеттер: 8. 178-183 бет.


31. СӨЖ мазмұны: Табиғат жағдайларының антропогендік өзгерісі

Әдебиеттер: 16. 10-11 бет.


32. СӨЖ мазмұны: Транспорт түрлерінің табиғи ортаға әсері

Әдебиеттер: 16.141-149 бет


33. СӨЖ мазмұны: Геоэкологияның ғаламдық проблемалары

Әдебиеттер: 16. 22-23 бет


34. СӨЖ мазмұны: Қазақстандағы қорық ісінің дамуы

Әдебиеттер: 16. 184-190 бет


35. СӨЖ мазмұны: Қазақстандағы экологиялық жағдайларға сипаттама

Әдебиеттер: 16.220-225 бет


36. СӨЖ мазмұны: Биосфераны радиоактивті ластанудан қорғау

Әдебиеттер: 16. 209-215 бет.


37. СӨЖ мазмұны: Гидроэнергетиканың экологиялық проблемалары

Әдебиеттер: 16. 110-112 бет


38. СӨЖ мазмұны: Курорттардың маңызы

Әдебиеттер: 16. 168-169 бет


39. СӨЖ мазмұны: Ғаламдық жобалар

Әдебиеттер: 13. 469-473 бет.


40. СӨЖ мазмұны: Теңіз құқығы туралы БҰҰ конвенциясы

Әдебиеттер: 13. 442-446 бет


41. СӨЖ мазмұны: Дүниежүзілік 4 мұхитқа экологиялық сипаттама


42. СӨЖ мазмұны: Дүниежүзілік климаттық ресурстар

Әдебиеттер: 13. 71-73 бет


43. СӨЖ мазмұны: Урбандалудың аймақтық аспектілері

Әдебиеттер: 13. 144-147 бет


44. СӨЖ мазмұны: Халықтың білім сапасы және оның деңгейі

Әдебиеттер: 13. 117-120 бет


45. СӨЖ мазмұны: Демографиялық саясат

Әдебиеттер: 13. 104-107 бет


9. «Ғаламдық экология» пәні бойынша глоссарий.


 1. Су- вода- water

 2. Таза су- чистая вода- Clean water

 3. Ауыз су- Питьевая вода- Drinking water

 4. Техникалық су- Техническая вода- Manufacturind water

 5. Тұзды су- Соленая вода- Saline water

 6. Жер асты сулары- Подземные воды- Botton water

 7. Ішкі сулар- Внутренные воды- Coratinental water

 8. Тұщы сулар- Пресные воды- Fresh water

 9. Трансшекаралық сулар- Трансграничные воды- Transbrundaru waters

 10. Табиғи ресурстар- Природные ресурсы- Natural resources

 11. Орман ресурстары- Лесные ресурсы- Forest resources

12 Жер ресурстары- Земельные ресурсы- Land resources

13 Су ресурстары- Водные ресурсы- Water resources

14 Табиғат ресурстарын бағалау- Управление природными ресурсами- Natural resources management

15 Табиғат ресурстарын сақтау, үнемдеу- Ресурсосбережение- Naturai resources conserbation

16 Табиғи ресурстарды пайдалану- Потребление природных ресурсов- Nftural resources consumption

17 Табиғи ресурстарды қорғау- Охрана природных ресурсов- Natural resources defensel

18 Табиғи ресурстардың мониторингі- Мониторинг природных ресурсов- Natural resources monitoring

19.Ресурстарды ұтымды пайдалану- Рациональное использование ресурсов- Efficient resources use

20 Ресурстық база- Ресурсная база- Resource base

21 Ресурстың жетіспеуі- Деффицит ресурсов- Resources deficiencu

22 Ресурсты жаңғырту- Воспройзводство ресурсов- Resources reproduction


10. Өндірістік және далалық сараман жоспарланбаған


11. Білімді бағалау жөніндегі мәлімет. Бағалау саясаты
Бағалау критериясы

Бағалау түpiЖұмыс үшін уш1н %

Барлығы

%

1

Дәріске қатысу

15

100

2

Семинарға қатысу


15

100ОЖСӨЖ

орындауы

30

100СӨЖ орындауы

30

100Бақылау жұмысы

2

100Р1 + Р2
200/2*0,6Емтихан
100*0,4Барлығы
100*0,6+100*0,4Студенттердің білімін бағалау кестесіБ а ғ а л а у

Бағаның әріптік баламасы

Бағаның сандық баламасы

Бағаның пайыздық баламасы

Бағалаудың дәстурлік жүйесі

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94


В +

3,33

85-89

Жақсы

В

3,0

80-84


В-

2,67

75-79


С +

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2,0

65-69


С-

1,67

60-64


Д+

1,33

55-59


Д

1,0

50-54


F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз


Курс саясаты және ic-жосығы.

Курс саясаты оку үрдісінің жоғарғы тиімділігін камтамасыз етуге тиісті және барлық студенттер үшін міндетті.Әрбір оқытушы студенттерге сабак барысында тәртіп ережелер1н, окытушымен жэне баск;а студенттермен өзара катынастарын ұстаудағы өз1нд1к жүйесін талап етеді..

СТУДЕНТТЕРГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Курс бойынша жоғары балл алу ушш әрдайым жұмыстану қажет. Ce6e6i пән бойынша баға жалпы семестр бойы жинак;талады. Сабакққа белсенді қатысып, барлық тапсырмаларды нақты, дұрыс, ұқыпты, толық орындаған жағдайда студентке жоғары баға қойылады. Студент әp6ip неше сағат бойынша жиналған балдарын есептеп жүру керек.

1. Сабаққа қатысу.

Студент сабаққа қатысуға міндетті: қалдырған сабақтар пәнінің оқу-әдістеме көлемінде орындалу қажет.

2. Аудиториядағы тәртіп.

Студент сабаққа кешікпеу, сабақ уақытында сөйлеспеу, газет ок;ымау, ұялы телефонын сөнд1ру, оку үрдісіне белсенді қатысу қажет.

3. Үй тапсырмасы.

Үй тапсырмасы міндетті түрде көрсетілгенген мерзімде орындалуы қажет. Үй тапсырмасы негізінде қорытынды баға шығарылады.

4. Жеке тапсырмалар.

Семестрлік жеке тапсырмалар міндетті болып табылады. Олар реферат, баяндама ретінде орындалып қорғалады. Бұл тапсырмалардың әрқайсысы бағаланып, қорытынды баға шығарылады.

5. Бақылау жұмысы.

Бақылау жұмысы сабақ уақытында орындалып тапсырылады. Студенттердің білімін бақылау негізінен тест тапсырмаларын орындату арқылы тексеріледі.

6. Коллоквиум (Пікірлесу)

Пікірлесу әр топша кесте бойынша жүзеге асады. Студенттердің білімін бақылау тест тапсырмаларын орындату арқылы жүргізілуі мүмкін.


Студенттердің білімін тақырыптар бойынша тексеру

(Емтихан сұрақтары)

1-7 апталардағы тақырыптар (немесе модулдар) бойынша тексеру сұрақтары


1. Ғаламдық экология дегеніміз не?

2.Дүниежүзі елдерінің экологиялық-экономикалық типологиясы.

3.Тұрақты даму концепциясы.

4.Ресурс үнемдеу салалары және өткір әлеуметтік проблемаларға оның әсері.

5.Қоршаған ортаны қорғау шаралары.

6.Тау-кен өндірісі және өңдеу өнеркәсібінің қоршаған ортаға ықпалы.

7.Атмосфераның табиғи ластануы.

8.Қышқыл жаңбырлар.

9.Құрлық суларының антропогендік ластануы.

10.Дүниежүзілік мұхиттың ластану көздері.

11.Жерлерді пайдалану және ормандарды кесу.

12.Техногенез және оның қоршаған ортаға әсері.

13.Демографиялық ғаламдық проблема.

14.Энергетиканың қоршаған ортаға ықпалы.

15.Смог, оның түрлері.

16.Бу эффектісі.

17.Қоршаған ортаның радиоактивті ластануы.

18.Жердің озон қабаты жағдайы.

1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

200 ж. География кафедрасы 050116 «География» icon050116 «География» Көлемі 2 кредит Орал 2010 ж. ӘЗірленген және енгізілген «География»
...
200 ж. География кафедрасы 050116 «География» iconЛекция сабақтарының күнтізбелік тақырыптық жоспары 050116 «География»
Жалпы жертану” пәні бойынша 050116-География мамандығының 1 – курс студенттеріне арналған обсөЖ және емтихан тапсырмалары
200 ж. География кафедрасы 050116 «География» icon«Гуманитарлық білім»факультеті «Тарих және география» кафедрасы “Медициналық география” пәні бойынша
Оқу бағдарлама «Сырдария» университетінің ғылыми кеңесінде талқыланып, бекітілген
200 ж. География кафедрасы 050116 «География» icon«Заңтану-тарих» факультеті «Қоғамдық пәндер» кафедрасы ОҚУ-Әдістемелік кешені
Тарих”, 050116 “География”, 050115 “ҚЭН”, 050102 “Математика(4)”, 050601 “Математика(5)”, 050110 “Физика”
200 ж. География кафедрасы 050116 «География» iconЖаратылыстық Ғылымдар факультеті экология-химия және география пәндері кафедрасы
Пререквизиттер: биология, химия, география, физика, математика, тарих, философия, экономика, құқықтану, психология, саясаттану
200 ж. География кафедрасы 050116 «География» icon«Химия және география” кафедрасы «тмд және Қазақстанның қазіргі экологиялық мәселелері» пәні бойынша
География мамандығының 2-курс студенттерінің 4 семестрдегі білімін бақылауға арналған обсөЖ
200 ж. География кафедрасы 050116 «География» iconЛекция: 30 сағ
Мектеп педагогикасы” пәні бойынша 050116-“География”– мамандығының студенттері үшін әзірленген
200 ж. География кафедрасы 050116 «География» iconЖаратылыстық Ғылымдар факультеті экология-химия және география пәндері кафедрасы
Пререквизиттер: «Тіршіліктің қауіпсіздік негіздері» курсын менгеру студенттердің орта мектептегі тарих, биология, химия, физика,...
200 ж. География кафедрасы 050116 «География» iconПрограмма дисциплины дс. В. История географических открытий
Представления первобытного человека о мире. География в древнем Египте. География у народов Месопотамии. Походы древних ассирийцев,...
200 ж. География кафедрасы 050116 «География» iconРеферат Баяндама
Метеорология және климатология” пәні бойынша 050116-«География» мамандығының 1-курс студенттерінің 1-2 семестрдегі білімін бақылауға...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница