«Қазақстандық индустрия дамыту институты» АҚ-ның салықТЫҚ есепке алу саясаты астана қаласы -2012 жыл
Название«Қазақстандық индустрия дамыту институты» АҚ-ның салықТЫҚ есепке алу саясаты астана қаласы -2012 жыл
страница1/4
Дата конвертации16.02.2016
Размер0.57 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://kidi.kz/4.doc
  1   2   3   4


«Қазақстандық индустрия дамыту

институты» АҚ Директорлар Кеңесінің

2011 жылғы 9 сәуірдегі

(№ 02 хаттама) шешімімен

БЕКІТІЛГЕН


«ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ИНДУСТРИЯ ДАМЫТУ ИНСТИТУТЫ» АҚ-ның САЛЫҚТЫҚ ЕСЕПКЕ АЛУ САЯСАТЫ


Астана қаласы -2012 жыл

МАЗМҰНЫ

I. Салықтық есепке алу түсінігі 3

 1. Салықтық есепке алу және есепке алу құжаттамасы 3

 2. Салықтық есепке алу қағидалары 4

П. Салықтық есепке алуды ұйымдстыру 5

 1. Салықтық есепке алуды ұйымдастырудың жалпы принциптері 5

 2. Салықтық есепке алу құжаттамасын жасау және сақтау 6

 3. Қосымша декларациялар ұсыну 7

 4. Есепке алу саясатына толықтырулар мен өзгерістер енгізу 7

 5. Салықтық нысандар және оларды жасау тәртібі 7

 6. Салықтық есептілік 7

 7. Салықтық міндеттеме 8

 8. Салықтық берешекті өтеу 8

 9. Салықтар мен төлемдер түрлері 8

 10. Салықтық есепке алу тіркелімін жасау әдістемесі 8

III. Салықты есептеу және төлеу тәртібі 9

 1. БӨП 9

 2. Резидент емес үшін КТС 14

 3. ҚҚС 16

 4. Резидент емес үшін ҚҚС 20

 5. Әлеуметтік салық 20

 6. МӘСҚ әлеуметтік аударымдар 22

 7. Жеке табыс салығы 24

 8. Міндетті зейнетақы жарналары 26

 9. Көлікке салық 28

3.10. Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлем 31

IV. Қорытынды 34

V. Салықтық есепке алу саясатының сақталуын бақылау 34


 1. Салықтық есепке алу түсінігі
  1. Салықтық есепке алу және есепке алу құжаттамасы

«Қазақстандық индустрия дамыту институты» АҚ-ның (бұдан әрі – Қоғам) салықтық есебі салық төлеушінің есепті кезеңнің салықтық базасын есептеу кезінде ескерілетін пайдаларының немесе шығыстардың туындауына әкелетін барлық шаруашылық операциялары туралы ақпаратты тіркеу және жинақтау жүйесін білдіреді.

Салықтық есепке алудың мақсаты салықтық төлемдерді есептеу үшін қажетті салықтық базаны қалыптастыру болып табылады, яғни бухгалтерлік есеп жүйесі салық төлеушіні және салықтық органдарды тиісті ақпаратпен қамтамасыз етпейді.

Салықтық есепке алу салық төлеушінің есепті (салықтық) кезеңде жүзеге асырған шаруашылық операцияларына салық салу мақсатында есепке алу тәртібі туралы толық және шынайы ақпаратты қалыптастыру, сондай-ақ ақпаратты сыртқы және ішкі тұтынушыларды бюджетке салықтарды есептеу толықтығы, есептеудің уақтылығы мен төлеуін бақылауға қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету үшін қолданылады.

Қоғамның мүлкі, міндеттемелері мен шаруашылық операциялары салықтық есепке алу объектілері болып табылады, олардың құны ағымдағы салықтық есептілік кезеңнің салықтық базасының мөлшерін немесе келесі кезеңдердің салықтық базасының мөлшерін айқындайды.

Салықтық есепке алу көрсеткіштері – есепке алу объектісі үшін маңызды сипаттамалар тізбесі.

Салықтық есепке алу деректері - әзірленетін кестелерде, бухгалтерлік анықтамалар мен салық төлеушінің салық салу объектілері туралы ақпараты топтастырылатын өзге де құжаттарында көрсетілетін есепке алу объектісін айқындайтын көрсеткіштердің көлемі немесе сипаттамасы (көрсеткіштің мәні) туралы ақпарат.

Салықтық есепке алу жүйесін ұйымдастыру мынадай құрамдауыштарды қамтиды:

 • салықтық базаның мөлшеріне тікелей немесе жанама әсер ететін көрсеткіштер жиынтығын айқындау;

 • олардың салықтық есепке алу тіркелімінде жүйелену өлшемдерін айқындау;

 • есепке алуды жүргізу тәртібін, есепке алу объектілері туралы ақпаратты қалыптастыру және тіркелімде көрсету тәртібін айқындау.

Салықтық есепке алу бухгалтерлік есептің деректеріне негізделеді. Бухгалтерлік құжаттаманы жүргізу тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасында белгіленеді.

Қоғам салықтық есепке алуды дербес ұйымдастырады және салықтық тіркелім түрінде ақпаратты салықтық мақсатта жинақтау мен жүйелендіру нысандарын төмендегілер қамтамасыз етілетіндей түрде айқындайды:

• салықтық кезең ішінде жүзеге асырылған (Қоғам жүзеге асырған) операцияларға салық салу мақсатында есепке алу тәртібі туралы толық және нанымды ақпаратты қалыптастыруды;

 • салықтық есептілік нысандарының әрбір жолын ашып көрсетуді;

 • салықтық есепітілікті нанымды жасауды;

 • салықтық бақылау үшін салық қызметі органдарына ақпарат беруді.

Қоғамның салықтық есепке алу саясаты – бұл Қазақстан Республикасы (бұдан әрі – ҚР) Салық Кодексінің талаптарын сақтай отырып салықтық есепке алуды жүргізу тәртібі белгіленген құжат.

Қоғамның есепке алу құжаттамасы салық салу мақсатында мыналарды қамтиды:

 • бухгалтерлік құжаттаманы;

 • салықтық нысандарды;

 • салықтық есепке алу саясатын;

 • салық салуға байланысты салық салынатын объектілерді айқындау, сондай-ақ салықтық міндеттемелерді есептеу үшін негіз болып табылатын өзге де құжаттарды.

Қоғам салықтық есептілікті жасайды және электронды нұсқада тапсырады.

Салықтық есепке алу деректерін қалыптастыруды салық салу үшін пайдаланылатын ақпаратты хронологиялық тәртіпте көрсету жолымен және салықтық кезеңдер арасындағы салықтық есепке алу деректерінің сабақтастығын ескере отырып Қоғам жүзеге асырады.

1.2. Салықтық есепке алу қағидалары

Қоғам салықтық есепке алуды есептеу әдісі бойынша жүргізуді жүзеге асырады.

Есептеу әдісі – соған сәйкес төленген уақытына қарамастан пайдалар мен шығыстар жұмысты орындаған, қызметтерді ұсынған, тауарларды өткізу және мүлікті кіріске алу мақсатында жүктерді жөнелткен сәттен бастап ескерілетін есепке алу әдісі.

Қоғам салықтық есепке алудың негізінде салықтық кезеңнің қорытындылары бойынша салық салуға байланысты салық салу объектілерін және басқа да бюджетке міндетті төлемдерді айқындайды.

Қоғамда салық салу мақсатында бағамдық айырмашылықты есепке алу халықаралық қаржылық есептілік стандарттары мен «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» ҚР 28.02.2007ж. Заңының, «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» ҚР 30.06.2010ж. Заңының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

Қоғамда салық салу мақсатында қорларды есепке алу халықаралық қаржылық есептілік стандарттары мен бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.


П. Қоғамда салықтық есепке алуды ұйымдастыру

2.1. Салықтық есепке алуды ұйымдастырудың жалпы принциптері

2.1.1. ҚР Салық кодексінің 56-бабына сәйкес салық төлеуші ретінде тіркелген ұйым 2009 жылдан бастап салықтық есепке алу жүйесін қалыптастыруға міндетті. Салықтық есепке алу жүйесі салықтық есепке алу жиынтығын жасауы тиіс, оның нысанын пайдаға салық бойынша салықтық базаны есептеу үшін ақпараттар жинақтаудың негізгі алғышартын ескере отырып Қоғам өзі жасайды.

2.1.2. Қоғамда салықтық есепке алу ҚР Салық кодексінің талаптарына, зейнетақылық қамтамасыз ету туралы заңға, міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңға, басқа да ҚР заңнамалық және нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес жүргізіледі.

Мыналар салықтық есепке алу деректерін растау болып табылады:

а) «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Заңға сәйкес ресімделген бастапқы есепке алу құжаттары (бухгалтерлік анықтамаларды қоса алғанда);

б) салықтық есепке алудың талдамалық тіркелімі;

в) салық базасының есептері.

2.1.3. Бастапқы есепке алу құжаттары ұйымның жүргізетін барлық операциялары ресімделетін растау құжаттары. Бұл құжаттар бастапқы растау құжаттары ретінде жұмыс жасайды, соның негізінде бухгалтерлік есеп жүргізіледі.

Салықтық есепке алу мақсатында салықтық есепке алу тіркеліміне қоса берілетін бастапқы құжаттардың көшірмелері қолданылады.

2.1.4. Бастапқы есепке алу құжаттары бастапқы есепке алу құжаттарының біріздендірілген нысандарында бар нысан бойынша жасалған болса есепке алынады, ал нысаны қарастырылмаған құжаттар мынадай міндетті деректемелерді қамтуы тиіс:

а) құжаттың атауын;

б) құжаттың толтырылған күнін;

в) құжатты толтырған ұйымының атауын;

г) шаруашылық операцияларының мазмұнын;

д) заттай және ақшалай түрдегі шаруашылық операцияларының өлшемдерін;

е) шаруашылық операцияларды жасауға және оның ресімделуіне жауапты тұлғалар лауазымдарының атауын;

ж) көрсетілген адамдардың жеке қолтаңбаларын.

 1. Есепке алуға қабылданған бастапқы құжаттардағы ақпараттар ұқсас тіркелімдерде жинақталады және жүйеленеді.

 2. Салықтық есепке алудың талдамалық тіркелімі, бухгалтерлік есептің шоттары бойынша бөлінбей (көрсетілмей) салықтық заңнаманың талаптарына сәйкес топтастырылған есепті (салықтық) кезеңдегі салықтық есепке алу деректерін жүйелендірудің жиынтық нысандары.

 1. Салықтық есепке алу тіркелімдері ай сайын қағаз тасығышта басып шығарыла отырып (1С, Excel және т..б. немесе қолмен басылып) электронды түрде жүргізіледі.

 2. Салықтық есепке алудың талдамалық тіркелімдерінің нысандары мынадай деректемелерді қамтуы тиіс:
 • тіркелімнің атауы;

 • СТН;

 • жасалған кезеңі (күні);

 • заттай (егер мүмкін болса) және ақша түріндегі операциялар өлшемі;

 • шаруашылық операциясының атауы;

 • көрсетілген тіркелімдерді жасауға жауапты тұлғаның қолы (толық жазылған).

2.1.9. Салықтық есепке алу тіркелімінде шаруашылық операцияларының дұрыс көрсетілуін оны жасаған және оған қол қойған тұлғалар қамтамасыз етеді.

 1. Салықтық есепке алуды Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік департаменті қамтамасыз етеді.

 2. Салықтық тіркелімдер сол бойынша салықтық есептілік нысаны ұсынылатын салық кезеңіндегі салықтық есептілікітің нысанымен бір мезгілде толтырылады.

 3. Көрсеткіштер болмаған кезде салықтық тіркелімдер толтырылмайды.

 4. Салықтық есепке алу тіркелімдерін сақтаған кезде санкцияланбаған түзетулерден қорғауды лауазымдық міндеттеріне салықтық есепке алу тіркелімімен жұмыс жасау кіретін тұлғалар қамтамасыз етеді.

 5. Салықтық есепк алу тіркеліміндегі қателерді түзету күнін және енгізілген түзетулердің негіздемесін көрсете отырып түзету енгізген тұлғаның қолымен негізделуі және расталуы тиіс.

 6. Салыытық есепке алудың талдамалық тіркелімінде жинақталған ақпараттар салықтық базаның есебі үшін пайдаланылады.

 7. Есепті (салықтық) кезеңдегі салықтық базаның есебін Қоғамның атқарушы органы салық заңнамасында белгіленген нормаларға сәйкес өзі жасайды.

 8. Салықтық есепке алу тіркелімдерінің мазмұны салықтық құпия болып табылады. Салықтық есепке алу тіркеліміндегі ақпаратқа қол жеткізген тұлғалар салықтық құпияны сақтауға міндетті.

2.2. Қоғамның салықтық есепке алу құжаттамасын жасау және сақтау

Қоғам 5 (бес) жыл бойы, талап ету мерзімі өткенге дейін салықтар мен бюджетке басқа да міндетті төлемдердің төлену фактісін растайтын құжаттардың, құжаттардың көшірмелерінің сақаталуын қамтамасыз етеді.

Шет тілде жасалған жекелеген құжаттар болған кезде Қоғам оларды мемлекеттік немесе орыс тілдеріне аударады.


Электронды түрде жасалған есепке алу құжаттамалары қағаз тасығышта басып шығарылады.

Қоғам қайта құрылған жағдайда есепке алу құжаттарын сақтау міндеттемесі оның мұрагеріне жүктеледі.


2.3. Қосымша декларациялар ұсыну

Талап ету мерзімі ішінде салықтық есептілікте қателер табылған жағдайда Қоғам осы өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі тиіс салықтық кезең үшін қосымша салықтық есептілікті жасау жолымен салықтық есептілікке өзгерістер мен толықтырулар енгізеді.

Тиісті мерзімдер бойынша қосымша салықтық есептілікте:

 • бұдан бұрын ұсынылған салықтық есептілікте көрсетілген сома мен салықтық кезеңдегі нақты салықтық міндеттеме - бұрын ұсынылған салықтық есептілік сомасы өзгерген кездегі сомалар арасындағы айырмашылық;

 • жаңа мәні – бұрын ұсынылған салықтық есептіліктегі қалған басқа деректер өзгерген кездегі сомалар көрсетіледі.

2.4. Есепке алу саясатына толықтырулар мен өзгерістер енгізу

Бұдан бұрын салықтық есепке алу саясатында көрсетілмеген қызмет түрлерін жүзеге асырған кезде Қоғам келесі жылдың 1 қаңтарына салықтық есепке алу саясатына тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізеді.

2.5. Салықтық нысандар және оларды жасау тәртібі

Салықтық нысандар салықтық есептілікті, салықтық өтініш пен салықтық тіркелімдерді қамтиды.

Салықтық нысандар электронды түрде жасалады, олар жауапты тұлғаның орыс тіліндегі электрондық цифрлы қолтаңбасымен расталады.

2.6. Салықтық есептілік

Салықтық есептілік – бұл Қоғамның салықтық қызмет органына ұсынатын және салық салынатын объектілер мен салық салуға байланысты объектілер, сондай-ақ салықтық міндеттемелерді, міндетті зейнетақы жарналарын, әлеуметтік аударымдар туралы мәліметтерді қамтитын құжаты.

Салықтық есептілік салықтық декларацияларды, есептерді, салық түрлері, бюджетке басқа да міндетті төлемдер міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша оларға қосымшаларды қамтиды.

Салықтық есептілік мынадай түрлерге бөлінеді:

 • бастапқы – салық төлеушіні тіркеу есебіне қою жүргізілген немесе белгілі бір салық түрлері мен бюджетке басқа да міндетті төлемдер бойынша бірінші рет салықтық міндеттеме туындаған салықтық кезең үшін ұсынылатын салықтық есептілік;

 • кезекті - салық төлеушіні тіркеу есебіне қою жүргізілген немесе белгілі бір салық түрлері;

 • қосымша – салықтық кезең үшін бұдан бұрын берілген салықтық есептілікке өзгерістер мен толықтырулар енгізген кезде ұсынылатын салықтық есептілік;

 • хабарлама бойынша қосымша - камералды бақылау нәтижелері бойынша салық органы олқылықтар тапқан салықтық кезең үшін бұдан бұрын берілген салықтық есептілікке өзгерістер мен толықтырулар енгізген кезде ұсынылатын салықтық есептілік.Салықтық есептілікті қайтарып алу

Салықтық есептілік тіркеу есебі бойынша салық органына ұсынылған салықтық есептілікті қайтып алу туралы Қоғамның салықтық өтінішінің негізінде салық қызметі органдарынан қайтарып алынуы тиіс.

Салықтық есептілікті қайтарып алу көрсетілген салық кезеңінде Қоғамның ұсынған салықтық есептілігінің барлық қосымша нысандары ескеріле отырып жүргізіледі.

2.7. Салықтық міндеттеме

Мыналар Қоғамның салықтық міндеттемелері болып табылады:

 • салық салумен байланысты салық салынатын объектілерді айқындау;

 • салықтар мен бюджетке басқа да міндетті төлемдерді есептеу;

 • салықтық нысандарды жасау және белгіленген мерзімде салық органдарына ұсыну;

 • салықтар мен бюджетке басқа да төлемдерді төлеу.

2.8. Салықтық берешекті өтеу

Қоғамның салықтық берешегін өтеу мынадай тәртіпте жүргізіледі:

 • бересі сомасы;

 • өсімпұлды есептеу;

 • айыппұлдар сомасы.

2.9. Салықтар мен төлемдер түрлері

Қоғам мынадай салықтар түрлерін төлеуші болып табылады:

 • Корпоративтік табыс салығы;

 • Резидент емес үшін корпоративтік табыс салығы;

 • Жеке табыс салығы;

 • Қосылған құнға салық;

 • Резидент еместің қосылған құнына салық;

 • Әлеуметтік салық;

 • Көлік құралдарына салық;

Қоғам бюджетке мынадай төлемдер түрлерін жүзеге асырады:

• қоршаған ортаға эмиссия үшін;

2.10. Салықтық есепке алу тіркелімін жасау әдістемесі

Тіркелімдер құрамын төленген салықтар түрлеріне байланысты Қоғам айқындайды.

Қоғамның қызметі ескеріле отырып салықтық есепке алудың мынадай тіркелімдері әзірленді:

1) Корпоративтік табыс салығы бойынша салықтық есепке алу тіркелімі;

 1. Резидент емес үшін корпоративтік табыс салығы бойынша салықтық есепке алу тіркелімі;

 2. Қосылған құн салығы бойынша (ҚҚС) салығы бойынша салықтық есепке алу тіркелімі;

4) Резидент емес үшін қосылған құн салығы бойынша салықтық есепке алу тіркелімі (резидент емес үшін ҚҚС);

 1. Жеке табас салығы бойынша салықтық есепке алу тіркелімі;

 2. Әлеуметтік салық бойынша салықтық есепке алу тіркелімі;

 3. Көлікке салық бойынша салықтық есепке алу тіркелімі.

III. Салықты есептеу және төлеу тәртібі

3.1. Корпоративтік табыс салығы. Корпоративтік табыс салығы бойынша декларация

Корпоративтік табыс салығы бойынша декларация шегерімге, оларды түзетуге, салық салынатын пайдаға (залалға) салық салынатын пайданы азайтатын кірістер мен шығыстарға, ауыстырылатын залалдарға, салықтық кезеңде есептелген салық сомасына және салықтық кезеңде есептелген салық сомасын азайтатын салықтар сомаларына жатқызылған жылдық кірістер, шығыстар жиынтығына енгізілген корпоративтік табыс салығын декларациялауға арналған.

Корпоративтік табыс салығы бойынша декларация қосымша салық қызметтері органдары салықтық бақылау мақсатында пайдаланатын салықтық міндеттемелерді есептеу туралы ақпаратты егжей-тегжейлі көрсетуге арналған.

Уәкілетті орган корпоративтік табыс салығы сомаларының мынадай нысандарын бекітті:

 • декларация тапсырылғанға дейінгі кезеңде төленуі тиіс корпоративтік табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасының есебі;

 • декларация тапсырылғанғаннан кейінгі кезеңде төленуі тиіс корпоративтік табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасының есебі;

 • корпоративтік табыс салығы сомасының есебі.

3.1.1. Аванстық төлемдер сомасын есептеу

Қоғам әділет органында мемлекеттік тіркеу жүзеге асырылған салықтық кезең бойы, сондай-ақ одан кейінгі салықтық кезең бойы (2009-2010 жылдар кезеңдері) корпоративтік табыс салығы бойынша аванстық төлемдерді есептемейді және төлемейді.

Қоғам алдындағы салықтық кезең бойынша түзетулерді қоса алғанда жылдық жиынтық пайдасы республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген 325000 еселік айлық есептік көрсеткіштің мөлшеріне тең сомадан асып кетпесе корпоративтік табыс салығы бойынша аванстық төлемдерді есептемейді және төлемейді.

Жылдық жиынтық пайдасы 325000 еселік айлық есептік көрсеткіштен асып кетсе Қоғам аванстық төлемдер сомасын ағымдағы салық кезеңінде тең үлестермен төлейді.

 • Декларация тапсырғанға дейінгі кезең үшін төленуі тиіс корпоративтік табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасы есепті салықтық кезеңде белгіленген корпоративтік табыс салығы ставкасының және алдындағы салықтық кезеңде белгіленген корпоративтік табыс салығы ставкасының арақатынасына көбейтілген алдындағы салықтық кезеңдегі аванстық төлемдер сомасының есептері бойынша есептелген жалпы соманың төрттен бірінің мөлшерінде есептеледі.

 • Алдындағы салықтық кезеңдегі корпоративтік табыс салығы бойынша декларация тапсырғаннан кейін төленуі тиіс корпоративтік табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасы есепті салықтық кезеңде белгіленген корпоративтік табыс салығы ставкасының және алдындағы салықтық кезеңде белгіленген корпоративтік табыс салығы ставкасының арақатынасына көбейтілген алдындағы салықтық кезеңде есептелген корпоративтік табыс салығы сомасының төрттен үш бөлігі мөлшерінде есептеледі.

3.1.2. Корпоративтік табыс салығы бойынша есептер мен декларацияларды тапсыру мерзімдері

 • Қоғам коропративтік табыс салығы мен оған қосымшалар бойынша декларацияларды есепті кезеңнен кейінгі жылдың 31 наурызына дейін 100.00 нысаны бойынша тапсырады. Қажет болған жағдайда мерзімі уәкілетті органның келісімімен ұзартылуы мүмкін.

 • Корпоративтік табыс салығы бойынша декларация тапсырғанға дейінгі кезеңде алдындағы салықтық кезең үшін 101.01 нысаны бойынша тапсырылуы тиіс корпоративтік табыс салығы жөніндгі аванстық төлемдер сомасының есебі есепті салықтық кезеңде 20 қаңтардан кешіктірмей тұрғын орны бойынша салық органына тапсырылады.

 • Корпоративтік табыс салығы бойынша 101.02 нысанында декларация тапсырғаннан кейінгі кезеңде тапсырылуы тиіс корпоративтік табыс салығы жөніндгі аванстық төлемдер сомасының есебі оны тапсырғаннан кейін жиырма күнтізбелік күн ішінде ұсынылады.

 • Егер алдындағы салықтық кезеңнің қорытындылары бойынша Қоғам залал шексе немесе салық салынатын табысы болмаса Қоғам алдындағы салықтық кезең үшн корпоративтік табыс салығы бойынша декларация тапсырған күннен бастап жиырма күнтізбелік күн ішінде салық органына ағымдағы салықтық кезең үшін болжамды корпоративтік табыс салығының сомасын ескере келе 101.02 нысаны бойынша аванстық төлемдер сомасының есебі ұсынылады.

 • Корпоративтік табыс салығы бойынша 101.02 нысанында декларация тапсырғаннан кейінгі кезеңде тапсырылуы тиіс корпоративтік табыс салығы жөніндгі аванстық төлемдер сомасының қосымша есебі салықтық кезеңде 20 желтоқсаннан кешіктірмей ұсынылуы мүмкін.

 • Алдындағы салықтық кезең үшін корпоративтік табыс салығы бойынша декларация тапсыру мерзімі ұзартылған жағдайда Қоғам көрсетілген декларацияны тапсыру мерзімі ұзартылатын кезеңге арналған аванстық төлемдер сомасын алдындағы салықтық кезең үшін корпоративтік табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасы есебімен есептелген аванстық төлемдердің жалпы сомасында айқындалған орташа айлық аванстық төлемдер мөлшерінде төлейді.

3.1.3. Корпоративтік табыс салығы бойынша төлеу мерзімдері

 • Қоғам корпоративтік табыс салығы бойынша бюджетке аванстық төлемдерді ағымдағы айдың 25 кешіктірмей салықтық кезең бойы ай сайын төлейді;

 • Қоғам салықтық кезеңнің қорытындылары бойынша корпоративтік табыс салығын декларация тапсыру үшін белгіленген мерзімнен кейін он күнтізбелік күннен кешіктірмей төлеуді жүзеге асырады.

3.1.4. Қоғамның пайдалары мен шығыстары бөлігінде корпоративтік табыс салығы бойынша салықтық есепке алу тіркелмін жасау және соның негізінде пайдаға салық бойынша салықтық декларация деректерін қалыптастыру тәртібі.

1) Қоғамда ақша түріндегі пайда салықтық база деп танылады. Салықтық базаны айқындаған кезде салық салынатын пайда салықтық кезеңнің басынан бастап өсу қорытындысымен айқындалады.

Салық салу мақсатында танылған жүргізілген шығыстардың көлеміне азайтылған пайда пайда деп танылады. Пайдаға салық бойынша салықтық базаны Қоғамға есептеген кезде кіріс алуға байланысты шығыстар ескерілмейді.

2) Қоғамның жиынтық жылдық кірісі салық кезеңі ішінде ҚР және одан тысқары жерлерде алынған кірісінен тұрады. Қоғам салықтық есепке алу деректерінің негізінде әрбір есептік (салықтық) кезеңнің қорытындылары бойынша салықтық базаны есептейді.

3) Мыналар кірістер мен шығыстар сомасын растайтын бастапқы құжаттар болып табылады: атқарылған жұмыстар актісі, қоса берілген мемориалды ордерлерімен бірге банктен көшірмелер, бухгалтерияның есептері және т.б.

4) Кірісітер мен шығыстар бөлігінде пайдаға салық бойынша тіркелімдегі жазулар өнім берушілер мен сатып алушылардан бастапқы бухгалтерлік құжаттардың, депозиттер, ағымдағы шоттар қалдықтары, бағамдық айырмашылықтар бойынша пайыздарды есептеу туралы банктерден мемориалдық ордерлерінің түсуіне қарай жүзеге асырылады.

5) Шығыстар тіркелімде оқшауланып топталады. Бұл «Өзге де кірістер мен шығыстар» шотына бухгалтерлік есеп үшін орынды болып табылады, бұл үшін екі мердігерлік шот ашылуы тиіс:

 • Өзге де кірістер;

 • Операциялықпен қатар іске асырудан тыс кірістер мен шығыстар ескерілетін өзге де шығыстар.

Қоғам алынған пайданы жүргізілген шығыстар сомасына азайтады. Қоғамдағы шығыстар негізделген және құжатпен расталған деп танылады. Негізделген шығыстар деген экономикалық өзін-өзі ақтаған шығындарды білдіреді. Құжаттамалық расталған шығыстар деген құжатпен расталған, ҚР заңнамасына сәйкес ресімделген шығындарды білдіреді.

Пайдаға салық бойынша салықтық есепке алу тіркелімінде салықтық база қорытынды жолы бойынша есептеледі. Пайдаға салықтың есебі егер қаржылық нәтиже пайданы құраған жағдайда жүзеге асырылады.

Жыл басынан бергі корпоративтік табыс салығының сомас деректерді 20% ставкаға көбейту арқылы айқындалады.

Корпоративтік салық бойынша декларация жасау үшін салықтық база бір айға және жыл басынан бастап өсу қорытындысымен есептеледі. Аванстық төлемдерді Қоғам ай сайын жүргізеді.

Салықтық базаның есебі мынадай көрсеткіштер топтарын қамтиды:

 • Салық салынатын база айқындалатын кезеңдегі база (салық салынатын кезеңнің басынан бастап өсу қорытындысымен);

 • Өткізу түрлері бойынша есепті салықтық кезеңде өткізуден түскен кірістің сомасы;

 • Өткізуден түскен кірісті азайтатын есепті салықтық кезеңдегі шығыстар сомасы;

 • Өткізуден түскен пайда (залал);

 • Өткізуден тыс кірістер сомасы;

 • Өткізуден тыс шығыстар сомасы;

 • Есепті салықтық кезеңдегі салықтық базаның жиыны;

 • Салықтық базадан алынып тасталатын алдындағы салықтық кезеңдер залалының немесе залалының бір бөлігінің сомасы.

Қоғам пайдаға салыққа салық салу мақсатында бухгалтерлік есепке алудың негізінде кірістер мен шығыстардың салықтық есебінің тіркелімін жүргізуде және есепті кезеңнің соңында салықтық есепке алудың жиынтық тіркелімі қалыптастырылады.

 • Кірістерді салықтық есепке алу водомосі;

 • Шығыстарды салықтық есепке алу ведомосі;

 • Салық салу мақсатында ескерілмейтін шығыстарды салықтық есепке алу ведомосі.

Қоғам 1 С бағдарламасының компьютерлік нұсқасында салықтық есепке алуды жүргізеді, бұл кезде сонымен бірге тіркелімді, декларацияны және корпоративтік табыс салығы бойынша декларациялардың қосымшаларын автоматты түрде толтыру қамтамасыз етіледі.

Салықтық базаның есебі корпоративтік табыс салығы жөніндегі декларацияда жүргізіледі.

Салықтық база есебінің тетігі корпоративтік табыс салығы жөніндегі декларацияда іске асырылған.

3.1.5. Амортизациялық аударымдарды есептеу

Тіркелген активтердің құнын Қоғам қоса берілген кестеге сәйкес шегерімге жатқызады:

н/н №

топтың№

Тіркелген активтердің атауы

Амортизацияның шекті нормасы (%)

1

2

3

4

1.

I

Мұнай, газ бұрғылары мен тарату құрылғыларын қоспағанда ғимараттар, құрылыстар

10

2.

II

Мұнайгаз өндіру машиналары мен жабдықтарын, сондай-ақ ақпарат өңдейтін компьютерлер мен жабдықтарды қоспағанда машиналар мен жабдықтар

25

3.

III

Ақпарат өңдейтін компьютерлер мен жабдықтар

40

4.

IV

Басқа топтарға қосылмаған тіркелген активтер, оның ішінде мұнай, газ бұрғылары, тарату құрылғылары, мұнайгаз өндіру машиналары мен жабдықтары

15


Қоғамда пайдаға салық салу мақсатында бухгалтерлік есептің негізінде

амортизациялық аударымдарды есептеу бойынша салықтық тіркелім жүргізіледі және кезеңнің соңында салықтық есепке алудың жиынтық тіркелімі қалыптастырылады.

Жиынтық кірісті алуға байланысты емес сатып алынған негізгі қаражат бойынша бухгалтерлік есепте туындаған амортизациялық аударымдар Қоғамда салық салу мақсатындағы шығыстар ретінде қарастырылмайды.

3.1.6. Залалдарды ауыстыру

Егер есепті салыққа салықтық кезеңде Қоғам залал шексе, осы есептік кезеңдегі салықтық база нөлге тең деп танылады.

Алдындағы салықтық кезеңде шеккен залалдар ағымдағы салықтық кезеңнің салықтық базасын азайтады. Қоғам залалдарды залал шеккен жылдан кейінігі жылдан бастап 10 жыл кезеңге шегереді. Қоғамда ағымдағы салықтық кезеңнің салық салынатын базасы бұрын шеккен залалдың сомасына азайтылған кезде барлық кезең бойы шеккен залалдың көлемін растайтын құжаттар сақталады.

Қоғамда пайдаға салыққа салық салу мақсатында бухгалтерлік есептің негізінде кірістер мен шығыстардың салықтық есепке алу тіркелімі жүргізіледі және есепті кезеңнің соңында салықтық есепке алудың жиынтық тіркелімі қалыптастырылады.

  1   2   3   4

Похожие:

«Қазақстандық индустрия дамыту институты» АҚ-ның салықТЫҚ есепке алу саясаты астана қаласы -2012 жыл iconТөлемдерді өңдеу, дербес шоттарды есепке алу және бақылау бөлімі туралы ереже
Төлемдерді өңдеу, дербес шоттарды есепке алу және бақылау бөлімі Астана қаласы бойынша Салық департаментінің құрылымдық бөлімшесі...
«Қазақстандық индустрия дамыту институты» АҚ-ның салықТЫҚ есепке алу саясаты астана қаласы -2012 жыл iconКодексінің (Салық кодексі) 56-бабы 4-тармағына
Шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимін, шаруа және фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеушілерге...
«Қазақстандық индустрия дамыту институты» АҚ-ның салықТЫҚ есепке алу саясаты астана қаласы -2012 жыл icon«Қазақстандық индустрияны дамыту институты» акционерлік қоғамы
Индустриялық-инновациялық даму шеңберіндегі мемлекеттік қолдау құралдарының жинағы
«Қазақстандық индустрия дамыту институты» АҚ-ның салықТЫҚ есепке алу саясаты астана қаласы -2012 жыл iconАстана қаласы бойынша
Салықтық шағымдар мен салық заңнамасын түсіндіру басқармасы (бұдан әрі Басқарма) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық...
«Қазақстандық индустрия дамыту институты» АҚ-ның салықТЫҚ есепке алу саясаты астана қаласы -2012 жыл iconҚазақстан-2012: жоғары оқу орындарының басты рейтингісі
БСҚТҚА жоғары оқу орындарының ұлттық рей­тингі қазақстандық жоо-ның көптүрлілігін есепке алатындықтан оқу орын­дары келесі бағыттар...
«Қазақстандық индустрия дамыту институты» АҚ-ның салықТЫҚ есепке алу саясаты астана қаласы -2012 жыл iconҚазақстан Республикасында жұмыссыз халық арасындағы қылмыстылықтың жағдайы туралы 10 жылдық статистикалық деректердің талдауы Астана қ. 24 ақпан 2012 жыл
Азақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті (бұдан әрі Комитет) Қазақстандағы...
«Қазақстандық индустрия дамыту институты» АҚ-ның салықТЫҚ есепке алу саясаты астана қаласы -2012 жыл iconАстана қаласы бойынша Салық департаменті бастығының
...
«Қазақстандық индустрия дамыту институты» АҚ-ның салықТЫҚ есепке алу саясаты астана қаласы -2012 жыл iconАстана қаласы мәслихатының
Астана қаласының 2012 жылға арналған бюджетінің орындалу процесінде секвестрге жатпайтын жергілікті бюджеттік
«Қазақстандық индустрия дамыту институты» АҚ-ның салықТЫҚ есепке алу саясаты астана қаласы -2012 жыл iconАстана қаласы Тілдерді дамыту басқармасының тапсырысы бойынша «Руханият» орталығы дайындаған Астана қаласы ономастика комиссиясы мақұлдаған
Рахымжанов Әмірхан, Асанғазы Оразкүл, Әбжанов Хангелді, Жолдасбеков Мырзатай, Кекілбаев Әбіш, Нұрғали Рымғали, Нұрғожа Ораз, Оңғарсынова...
«Қазақстандық индустрия дамыту институты» АҚ-ның салықТЫҚ есепке алу саясаты астана қаласы -2012 жыл iconҚазақстан республикасындағы балалардың жағдайы туралы баяндама астана қаласы
Балалардың білім беруге құқығын қамтамасыз ету саясаты
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница