Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Скачать 158.54 Kb.
НазваниеҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Дата конвертации16.02.2016
Размер158.54 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/128327.doc

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы кафедрасы


6М050900 «Қаржы» мамандығының магистранттарына арналған

Салықтық жоспарлау пәнінің


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


Павлодар

Мамандықтың элективті Нысан

пәндер каталогының негізінде ПМУ ҰС Н 7.18.3/34

әзірленген пәннің жұмыс

оқу бағдарламасын бекіту парағы


БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор


___________ Н.Э. Пфейфер


2012 ж. «___»____________


Құрастырушы: _________ доцент Д. З. Айгужинова


Қаржы кафедрасы


Салықтық жоспарлау пәні бойынша

6М050900 «Қаржы» мамандығының магистранттарына арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


Жұмыс оқу бағдарламасы жұмыс оқу жоспары негізінде және 6М050900 «Қаржы» мамандығының элективті пәндер тізімі бойынша дайындалған, бекітілгені 201__ж. «___»____________ №____Хаттама


Кафедра отырысында ұсынылды 20___ж. «___»____________№_____ Хаттама.


Кафедра меңгерушісі ___________ Н.С. Кафтункина 20__ж. «____» ________


Қаржы-экономика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған

20___ж. «_____»____________№____ Хаттама


ОӘК төрағасы ______________ А.Б. Темиргалиева 20__ж. «_____»___________
КЕЛІСІЛДІ

Қаржы-экономика факультет деканы ___________ Т.Я. Эрназаров

20__ж. «___»________


МАҚҰЛДАНДЫ:

ОӘБ бастығы ____________ А.А. Варакута 20___ж. «_____»_______


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ Хаттама

1 Пәннің мақсаты мен міндеттері

Экономиканың дамуы үлкен дәрежеде тек қана мемлекеттiң тергеушi функциясына келтірмеген кең мағына түсiнiлетiн салық жүйенi тиiмдi құрастырумен байланысты. Дәл қазiр Қазақстанда салық жүйенiң көп элементтерi белсенді өзгердi.

Салық жүйенi тиiмдiлiгі кәсiпкерлiк белсендiлiкке әсер етедi, демек өндiрiстiк саланың күйiне, экономиканың инвестициялық потенциалына және оның iске асыруының мүмкiндiгiне, ақырында, экономиканың дамуын өсу шарттарын немесе қарқын төмендетудi анықтайды.

Салық жоспарлау курстiң мақсаты – экономиканы мемлекеттiк реттеуiн тиiмдi әдiс ретінде салық салудын теориялық бiлiмдер және жаттығу дағдыларын, мемлекеттiк қаржы деңгейде де, кәсiпорынның қаражы деңгейде, салық жоспарлауының дағдыларын тыңдаушылармен терең меңгеру болып табылады

«Салықтық жоспарлау» пәнінің негізгі міндеті – «Салықтық жоспарлау» пәнін оқып-үйрену салық тексерулерінің жүргізілу әдістеріне тереңірек үңілуге және салықтық бақылауы тәсілдері мен үлгілерін, салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетгі толемдер сомалары түсімін есепке алуды жан-жақты қарастыруға мүмкіндік береді.

Бюджеттік түсімдердің уақтылы және толықтай түсуін бақылаумен қамтамасыз етуді практикалық оқып ұйренуге бастайтын, сондай-ақ салықтық зандылықтарды қамтамасыз етуде кешенді шаралар қолдануды ұйретеді.

«Салықтық жоспарлау» пәнін оқу нәтижесінде магистранттар білуі тиіс:

- Қазақстан республикасының салық жүйесiн өзгертiлудiң негiзгi кезеңдерi;

- қазiргi нормативтiк - заң шығару салық салу негiздерi;

- Қазақстан республикасының салық заңымен ескерiлген салық жоспарлауының негiзгi элементтерi;

- салық жоспарлауының көкейкестi мәселелерi;

- экономиканың мемлекеттiк реттеуiн тиiмдi құрал ретінде салық жүйенi дамытудың перспективалары.

Магистранттар атқара алуы қажет:

 • салық мiндеттемелерiнiң құрылымын және шамасын талдау;

 • шаруашылық субъекттiң қаржы күйiне салық жүктемесiнiң ықпалын бағалау;

- салық потенциалының шамасына ықпал ететiн факторларды анықтау;

- салық төлеушiнiң салық мiндеттемесiн болжау;

- салық жүктемесiнiң төмендетуiнiң салыстырмалы варианттарын талдау.


2 Пререквизиттер

«Салықтық жоспарлау» пәнін оқып білуде магистранттар «Салық және салық салу», «Бухгалтерлік есеп және аудит», «Қаржылық менеджмент (ілгерілетілген курс)», «Қаржы ресурстары басқару», курстарын оқу үдерісінде алған білімдеріне сүйенеді.


3 Постреквизиттер

Аталмыш пәнді үйрену барысында, алынған білім, білік, дағды, икем, машық лайықты мамандық бойынша қорытынды мемлекеттік аттестацияға дайындалу үшін қажет болып саналады.


4 Пәннің мазмұны


4.1 6М050900 «Қаржы» мамандығы бойынша пәннің тақырыптық жоспары


№ р/с

Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәріс-тер

практи-калық (сем)

Зертха-налық

студия-лық

жеке

СӨЖ

1

Қаржы жоспарлау жүйедегi салық жоспарлауын рөлі

4

2

-

-

-

20

2

Бюджетке салық түсiмдерiн жоспарлау

4

2

-

-

-

25

3

Салық потенциалы

4

2

-

-

-

25

4

Шаруашылық субъектпен салық жоспарлауы

4

2

-

-

-

25

5

Салық жоспарлауының тиiмдiлiгі

4

2

-

-

-

25

6

Жедел, тактикалық және стратегиялық салық жоспарлауы

5

2

-

-

-

30

7

Салық жоспарлауының әдiстері және кезеңдерi

5

3

-

-

-

30
Барлығы

30

15

-

-

-

1804.2 Пән тақырыптарының мазмұныТакырып 1. Қаржы жоспарлау жүйедегi салық жоспарлауын рөлі

Бюджеттiн барлық деңгейлердiң әрекеттесудi қамтамасыз етудiң және мемлекет өзара қаржы ресурстерiн құрастырудын критерий ретінде салық саясаты. Бюджеттiк жоспарлау жүйедегi салық жоспарлауын рөлі. Мемлекеттiк құрылымдар - салық жоспарлауының субъекттерi. Әлеуметтiк-экономикалық жүйенi дамыуын реттеудiң салық әдiстерi


Тақырып 2. Бюджетке салық түсiмдерiн жоспарлау

Жергiлiктi және республикалық бюджеттерiнде салық түсiмдерiнiң құрылымы. Салық түсiмдерiнiң жоспарлауының кезеңдері және процедуралары. Бекiтiлген салық табыстарының жоспарлауы. Реттейтiн салық табыстарының жоспарлауы. Салық табыстарының талдауы. Салық ағындарын басқару.


Тақырып 3. Салық потенциалы

Салық потенциалының ұғымы және мәндi мiнездемелері. Салық жоспарлауын процесстегi салық потенциалының рөлi. Салық потенциалының аддитивтiк қасиеттерi.

Салық потенциалының қалыптасуының факторлары.

Өлкенiң салық потенциалы. Стратегиялық және тактикалық салық потенциалдары.

Салық потенциалының есептеуiнiң әдiстемесi.


Тақырып 4. Шаруашылық субъектпен салық жоспарлауы

Субъекттiң қаражат-шаруашылық қызметiндегi салық жоспарлауыдын мәні. Заң шеңберiнде шаруашылық субъекттiң салық мiндеттемелерiнiң ықшамдау қажеттiлiгі. Кәсiпорындағы салық жоспарлауының басым бағыттары. Салық жоспарлауын ұйымдастыру.


Тақырып 5. Салық жоспарлауының тиiмдiлiгі

Шаруашылық субъекттiң стратегиялық басымдылықтарымен салық жоспарлауының мақсаттарының салыстыруы. Салық жоспарлауын ұйымның тиiмдiлiгiн бағалау. Салық жоспарлау тиiмдiлiгіне салық және қаржы есептін ықпалы. Шаруашылық субъекттiң салық жүктемесiн есептеу әдiстемесi. Салық жоспарлауы бойынша басқарушылық шешiмдердi қабылдану үшiн салық жүктемесiнiң талдауы.


Тақырып 6. Жедел, тактикалық және стратегиялық салық жоспарлауы

Жедел салық жоспарлауы: шаралар, аспаптар, субъекттер. Тактикалық салық жоспарлауы: шаралар, аспаптар, субъекттер. Стратегиялық салық жоспарлауы: шаралар, аспаптар, субъекттер.


Тақырып 7 Салық жоспарлауының әдiстері және кезеңдерi

Салық жоспарлауының әдiстерiнiң классификациясы. Сыртқы салық жоспарлауының кезеңдерi және олардың мiнездемесi. Iшкi салық жоспарлауының кезеңдерi және олардың мiнездемесi.

Қазақстан Республикасының салық заң салған салық жоспарлауларының мүмкiндiктерiнiң талдауы.

4.3 Практикалық (семинар, зертханалық, студиялық, жеке) сабақтардың мазмұны және тізіміТакырып 1. Қаржы жоспарлау жүйедегi салық жоспарлауын рөлі

Сұрақты талқылау: мемлекет және барлық деңгейлердiң бюджеттерiн өзара әрекеттесудi қамтамасыз етудiң қаржы ресурстерiн қалыптасу; бюджет жоспарлау жүйедегi салық жоспарлауының рөлi; бюджетке салық түсiмдерiнiң жоспарлауын процессiндегi және жиналатындықтың қамтамасыз етуiнде мемлекеттiк құрылымдардың рөлдерi.


Тақырып 2. Бюджетке салық түсiмдерiн жоспарлау

Республикалық бюджетте салық түсiмдерiнiң құрылымының зерттеуi. Жергiлiктi бюджетте салық түсiмдерiнiң құрылымының зерттеуi. Салық табыстарының жоспарлауы: жеке табыс салығы; көлiк құралдарына салынатын салық; мүлiк салығы; жерге салық. Арнайы салық салу тәртiптерiнде жұмыс iстейтiн кәсiпкерлерiнен салық түсiмдерiн жоспарлау. Салық түсiмдерiн талдау.


Тақырып 3. Салық потенциалы

Салық потенциалды қалыптастыру және оның шамасына ықпал ететiн факторларына қатысты сұрақты талқылауы.

Павлодар облысының мысалында өлкенiң салық потенциалының зерттеуi. Стратегиялық және тактикалық салық потенциалдары.

Жеке салықтардың салық потенциалын есептеуi.


Тақырып 4. Шаруашылық субъектпен салық жоспарлауы

Кәсiпорындағы салық жоспарлауының ұйымдастыру.


Тақырып 5. Салық жоспарлауының тиiмдiлiгі

Салық жоспарлауын ұйымның тиiмдiлiгiн бағалау. Шаруашылық субъекттiң салық жүктемесiн есептеу. Салық жоспарлауы бойынша басқарушылық шешiмдердi қабылдану үшiн салық жүктемесiнiң талдауы.


Тақырып 6. Жедел, тактикалық және стратегиялық салық жоспарлауы

Салық жоспарын құрастыру.


Тақырып 7 Салық жоспарлауының әдiстері және кезеңдерi

Iшкi салық жоспарлауының кезеңдерi және олардың мiнездемесiн құрастыру.


4.4 Магистранттің өздік жұмысының мазмұны

4.1.1 6М050900 «Қаржы» мамандығы бойынша МӨЖ түрлерінің тізіміСӨЖ түрі

Есеп беру нысаны

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Дәрістерге қатысу және жұмыс түрлерін атқару
Сабақтарға қатысу

30

2

Тәжірибелік сабақтарға қатысу және жұмыс түрлерін атқару

Жұмыс дәптері

Сабақтарға қатысу, есептерді қорғау

40

3

Аудиторлық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалдарды қарастыру

Жұмыс дәптері

Есеп шығару

30

4

Семестрлік тапсырмаларды орындау (реферат)

Реферат

Рефератты қорғау

50

5

Бақылау шараларына дайындалу барысы

жауап беру парағы

ағымдағы және кезеңдік бақылау

30
БАРЛЫҒЫ180


Магистранттарға реферат формасында жазбаша түрде әзiрлеуге бiр ғылыми баяндама ұсынылады және оны ауызша қорғау қажет. Баяндамаға қойылаттын негiзгi талаптар: таңдаулы тақырып бойынша тәжірибелік мәлiметтерiнiң мазмұндамасы, көзқарасттарды, пiкiрлерді, ұсыныстарды дәлелдеу, қысқа және нақтымазмұндамалар. Баяндама өте көкейкестi сұрақтар бойынша дамиды, ғылыми конференцияға толықтырып қатысуына тапсырылады.

Рефераттарының тақырыбы көрсетiлген төменде толықтыра алады

келiсуде оқытушымен магистрантпен.


4.4.2 Магистранттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі


Такырып 1. Қаржы жоспарлау жүйедегi салық жоспарлауын рөлі

Өлкенi дамытуына индикатор жоспарды құрастыруда салық жоспарлауының рөлі. ҚРдағы салық жүйесiн қалыптасу және дамыту.


Тақырып 2. Бюджетке салық түсiмдерiн жоспарлау

Аймақтық деңгейде салық жоспарлау процессте жергiлiктi өкiлеттi және атқарушы органдардың рөлi. Павлодар облысының бюджетiне салық түсiмдерiнiң құрылымы. салық түсiмдердi жоспарлау процедурасы және кезеңдері. Бекiтiлген және реттейтiн салық табыстарының жоспарлауы. Павлодар облысының бюджетiне салық түсiмдерiнiң талдауы. Салық ағындарымен басқару.


Тақырып 3. Салық потенциалы

Павлодар облысының әлеуметтiк-экономикалық көрсеткiштерi мысалында салық потенциалының қалыптасуының факторлары. Өлкенiң салық потенциалы. Павлодар облыс шаруашылық субъекттерiнің стратегиялық және тактикалық салық потенциалдары.


Тақырып 4. Шаруашылық субъектпен салық жоспарлауы

Жеке кәсіпкерлердін салық потенциалын есептеу әдiстемесi.


Тақырып 5. Салық жоспарлауының тиiмдiлiгі

Салықтық есепке алуы салық жоспарлаудын құралы ретінде. Шаруашылық субъекттiң салық жоспарлау процесстегi есеп саясаттының рөлі. Есептiк және салық көрсеткiштерiнiң арасындағы айырмашылықтан салық тиімділікті есептеуi. Салық жоспарлау тиiмдiлiкке салық және қаржы есепке алуының ықпалы.


Тақырып 6. Жедел, тактикалық және стратегиялық салық жоспарлауы

Шаруашылық субъекттiң салық мiндеттемелерi бойынша аванстықтар және ағымдағы төлеулерiн болжау. Салық жоспарлауы бойынша басқарушылық шешiмдердi қабылдау үшiн салық жүктемесiнiң талдауы.


Тақырып 7 Салық жоспарлауының әдiстері және кезеңдерi

Экономиканың салық - бюджеттiк реттеуiнің халықаралық тәжiрибесі. Салық жоспарлау әдiсі ретінде инвестициялық салық преференциялары.


5 Әдебиеттер тізімі


Негізгі

  1. Қазақстан Республикасының Салық кодексі (2008 жылғы 10 желтоқсан № 99-IV) 2011.01.01 берілген өзгерістер мен толықтыруларымен

  2. Арзаева М.Ж. Салықтық жоспарлау және бақылау.  Оқу құралы. Алматы. «Қазақ Университеті», 2009г.

  3. Ермекбаева Б. Ж. Салықтық жоспарлау және бақылау : [жоғары оқу орны студенттеріне арналған оқу құралы] / Б. Ж. Ермекбаева. – Алматы : Әл-Фараби атын. ҚазҰМУ (Қаз. ұлттық мемл. ун-т), 2009. – 130 б

  4. Үмбетәлиев А.Д. Салық және салық салу:Оқұлық.- Алматы:Экономика, 2007.-864 с

  5. Салық· есептiлiгi: Арнаулы салық· режимдерi. Қызметтi жекелеген түрлерiн тiркеу есебi.-Алматы:БИКО баспа үйi,2007.-142б.

  6. Найманбаев, С. М. Салықты салуы:жалпы және ерекше бөлiмдерi/ С. М. Найманбаев.-2-шi басылымы, өзгерітілген және толытырылған.-Алматы:Жетi Жарғы,2007.- 408 б.

  7. Нұрымов А.А., Шоимбаева С.А. Салық және салық салу Каз. ун-т экономики, финансов. -Алматы:Жетi Жарғы,- 2009ж. – 215 б.

  8. Нұржанова Б.Т. Салық органдарының бақылауы қызметі. Оқу құралы. - Астана: Фолиант, 2009.

Қосымша

  1. www.zakon.kz

  2. www.karazhat.kz

  3. www.minfin.kz

  4. www.nationalbank.kz

  5. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі (1994 ж. 27 желтоқсан) (Жалпы бөлім) 2007.07.08. берілген өзгерістер мен толықтырулармен

  6. О налогах и других обязательных платежах в бюджет: Кодекс Республики Казахстан №210-11 от 12 июня 2001/ Правовая система «Зан»Медиатека ПГУ

  7. О пенсионном обеспечении: Закон РК от 20 июня 1997 года/ Правовая система «Зан»Медиатека ПГУ

  8. Налоговое планирование на предприятиях и в организациях (оптимизация и ликвидация налогообложения)./Гл. науч.руков. А. Раюзин./ Под ред. М.М.Рапопорта.-М., 1996. - 560с.

  9. Алимбаев А.А. Государственное регулирование экономики: Учебное пособие. 1999.-320с.

  10. Баймуратов У. Финансы Казахстана//Том 2. Избран, научн. труды. - Алматы: БИС, 2005. - 320с.

  11. Ержанова С. Налогообложение юридических лиц в Казахстане (примеры, ситуации, бухгалтерские записи). - Алматы, 2009. - 250с.

  12. Сахариев С.С., Сахариева А.С., Сахариева А.С. Финансы: Учебник. - Алматы: Юридическая литература, 2004. - 450с.

Мамандық(тардың) жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/326М050900 «Қаржы» мамандығы бойынша

_____________________________________________________________________________________

(мамандық (тардың) толық атауы және шифрі)

мамандығының(тарының) жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Пән атауы Салықтық жоспарлау


Оқу нысаны

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау нысандары

Се-местр

Семестр бойынша магистранттардың жұмыс көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит

тер

Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)

МӨЖ

(ак. сағат)

Бар-лығы

ауд

МӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

бар-

лығы

дәр

пр.

зерт

бар

лығы

ОМ

ӨЖ

ЖКБ база-сындағы іштей

3

225

45

180

3


3

3

45

30

15

-

180

45


Кафедра меңгерушісі ______ _____________ 20__ж. «___» ________

(қолы) (А.Ж.Т.)

Похожие:

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі
Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі Т. рұсқұлов атындағы қазақ экономикалық университеті
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
Бабына, «Әкімшілік рәсімдер туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы Заңының 9-1, 15-2-баптарына және «Ақпараттандыру...
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 11 наурыздағы №148 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының ғылым және білім министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
«Экономика және халық шаруашылығын басқару» мамандығы бойынша кандидаттық емтиханға арналған
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
Тақырыбы: Қазақстан Республикасының коммерциялық банктері, оның қызметтері мен операциялары
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Ресей империясының және Қазақстан территорияларында ғылым ретінде қалыптасуы, өлкені зерттеу әдістері мен тәсілдері, өлкелік мұрағат,...
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
В0114«тарих» мамандығы үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасының негізінде жасалған....
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
«Тарих» мамандығы үшін Қр мжмбс 08 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты және «Қазақстандағы аграрлық қатынастар тарихы»...
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница