Ф кгму 4/3-08/01
Скачать 76.92 Kb.
НазваниеФ кгму 4/3-08/01
Дата конвертации16.02.2016
Размер76.92 Kb.
ТипДокументы
источникftp://ftp01.kgmu.kz/SD/4 kurs/Administ process/kaz/Metod rek/SRO/
Ф КГМУ 4/3-08/01

ПП КГМУ 4/01

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті


Әлеуметтік медицина және денсаулық сақтауды ұйымдастыру кафедрасы

Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
«Шешім қабылдау процесіндегі кемшіліктер» тақырыбы


«Мейірбике ісіндегі әкімшілік процесс және менеджмент» пәні


051101 - «Мейірбике ісі» мамандығы


IV курс


Құрастырған: аға оқытушы Н.Ф.Сайфулина

Аударған: оқытушы Р.К. БайгенжееваҚарағанды 2011


Кафедра мәжілісінде талқыланып және бекітілген

№ __ Хаттама 2011Кафедра меңгерушісі, м.ғ.д, профессор Н.К. Смагулов


Тақырыбы: «Шешім қабылдау процесіндегі кемшіліктер»

Мақсаты: Шешім қабылдау процесіндегі кемшіліктермен танысу

Тапсырма реферат дайындау

 • Орындау түрі: әдебиетпен және электронды тасымалдаушымен жұмыс істеу, тақырып бойынша рефератты дайындау

 • Тапсырманы орындауға талаптар:

Рефератты мәліметке енгізу:

- қабылданған шешім процессінің кезеңдері

- қабылданған шешім процессінің кемшіліктері

 • Тапсыру мерзімдері: СӨЖ тапсыру графигі бойынша

 • СӨЖ бағалау критерилері

СӨЖ бағалау критериі (рефераттың)

Орындалу критерилері:

а) тақырып бойынша негізгі оқу көздерін анықтау және оқу

б) библиографияны құрастыру;

в) ақпаратты өңдеу және жүйелендіру.;

г) рефераттың жоспарын өңдеу./презентация;

д) рефератты құрастыру және безендіру /презентация


Рефераттың құрылымы:

1) Мұқаба беті (форма бойынша құрастыру);

2)Бөлімдері (реферат бөлімінің кезекті мазмұны./презентация беттерін көрсетуі бойынша, басталу бетінен бастап);

3)Кіріспе (зерттелетін мәселелерді қалыптастыру, тақырыпты негіздеу,оның мазмұны мен өзектілігін анықтау, рефераттың мақсаттары мен міндеттерін анықтау. /презентация);

4)Негізгі бөлім (әрбір бөлім рефераттың бөлігі болып табылады./презентация жеке мәселелерді немесе оның кейбір жақтарын ашып көрсетеді,өткеннің логикалық түрдегі жалғасы болып табылады. Бұл бөлімдерінде кестелер, схемалар, графиктер, суреттер келтірілген

5) Қорытынды (реферат тақырыбы бойынша қорытынды немесе нәтижесі шығаралыды./ презентация, нұсқау ұсынылады.

6) әдебиеттер тізімі.


Рефератты құрастыруға қойылатын талаптар:

а) Рефераттың көлемі 10-15 беттен болуы керек* (Қосымша реферат көлемінің құрамына кірмейді. /презентация);

б) реферат сауатты орындалуы керек; мазмұнның тәртібі сақталуы керек.

в) текстің мазмұнымен қатар қолданылған әдебиеттер болады;

г) библиографияны дұрыс құрастыру керек.


Рефераттың бағалау шкаласы/презентацияСапалық критериі

Қанағат-танарлықсыз

F

0 балл

Қанағаттананарлықты

D

1 балл

Қанағаттананарлықты

D+

1.33 балл

Қанағаттананарлықты

C-

1.67 балл

Қанағаттананарлықты

С

2.0 балл

Қанағаттананарлықты

С+

2.33 балл

Жақсы

В-

2.67 балл

Жақсы

В

3 балл

Жақсы

В+

3.33 балл

Өтежақсы

А-

3.67 балл

Өтежақсы

А

4 балл

Тақырыпқа және қойылған тапсырмаларға реферат/презентацияға сай келуі

Жұмыс тақырыпқа сай келмейді.

Реферат мазмұны тақырыпқа кішкене сай келеді,бірақ қойылған тапсырмаға сай келмейди.

Реферат мазмұны тақырыпқа және қойлған талаптарға кішкене сай келеді.

Реферат мазмұны тақырыпқа толық сай келмейд,бірақ қоылған тапсырмаға кішкене сай келеді.

Реферат мазмұны тақырыпқа және қоылған тапсырмаға толық сай келмейд.

Реферат мазмұны тақырыпқа және қоылған тапсырмаға негізінен сай келеді.

Реферат мазмұны тақырыпқа және қойылған тапсырмаға толық сай келеді.

. Реферат мазмұны тақырыпқа және қойылған тапсырмаға толық сай келеді.

Реферат мазмұны тақырыпқа және қойылған тапсырмаға толық сай келеді.

Реферат мазмұны тақырыпқа және қойылған тапсырмаға толық сай келеді.

. Реферат мазмұны тақырыпқа және қойылған тапсырмаға толық сай келеді.

Тақырыптың толық ашылуы және әдебеиттер қолданады

Тақырып ашылмағсн.

Тақырып кшкене ашылған, қолданылған әдебиеттерге сай келмелді.

Тақырып кішкене әдебиеттер аз пайдаланылған.

Тақырып жеткіліксіз ашылған, әдебиеттер аз пайдаланылған

Тақырып жеткіліксіз ашылған,негізгі әдебиеттер қолданылған..

Тақырып жеткіліксіз ашылған,негізгі әдебиеттердің барлығы пайдаланылмаған.

Тақырып жеткіліксіз ашылған,кейбір бөліктері толықтыруды қажет етеді.

Тақырып жеткіліксіз ашылған,кейбір бөліктері толықтыруды қажет етеді.Негізгі әдебиеттердің барлығы пайдаланылмаған.

Тақырып толық ашылған.

Тақырып толық ашылған.

Тақырып толық ашылған,заманауи әдебиеттердің бәрі қолданылған.

Материады қамти білу және қысқаша қорытындылар жасау.

Қорытынды жасалмаған.

Материал толық толық қамтылып,қорытыланбаған.

Материал жартылай қамтылған,қорытындысы жоқ.

Материал жартылай қамтылған,қорытындысы жоқ.

Материал толық қамтылмаған,қорытындысы мазмұнына сәйкес келмейді.

Материал қамтылған,толық қорытыланбаған,анық емес.

Материал қамтылған,бірақ толығырақ қорытындыны талап етеді.

Материал қамтылған.

Материал қамтылған.

Материал қамтылған.анық қорытыланған.

Материал қамтылған.анық және толық қорытыланған.

Рефераттың құрылысының және безендірілуінің қойылған талаптарға сәйкес болуы.

Сәйкес емес

Рефератты безендірудегі негізгі талаптар орындалмаған.

Рефератты безендірудегі негізгі талаптар кішкене сақталған,рефераттың құрылымы толық емес.

Рефератты безендірудегі негізгі талаптар орындалмаған.Библиография дұрыс безендірілмеген.

Безендірудегі негізгі талаптар орындалды.

Безендірудегі негізгі талаптар орындалды.

Безендірудегі негізгі талаптар орындалды.

Рефераттың безендірілуі,бірақ кішкене ескертулер болуы мүмкін

Рефераттың безендірілуі,бірақ кішкене ескертулер болуы мүмкін

Реферат безендірілуі дұрыс,берілген талаптарға толығымен сәйкес келеді.

Реферат безендірілуі дұрыс,берілген талаптарға толығымен сәйкес келеді

 • Әдебиеттер

 1. Двойников С.И. Менеджмент в сестринском деле: Учебное пособие/ С.И. Двойников.- 2-е изд.- Ростов н/Д: Феникс, 2007.- 511 с.

 2. Камынина Н.Н. Менеджмент и лидерство: учеб. для студентов учреждений высш.проф.образования/ Н.Н. Камынина, И.В. Островская, А.В. Пьяных и др.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.-528 с.

 3. Корягина Н.Ю. Организация специализированного сестринского ухода:учеб.пособие/ Н.Ю. Корягина; под ред. З.Е. Сопиной.- М.: ГЭОТАР- Медиа,2009.-464 с.

 4. Мухина С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник /С.А. Мухина, И.И. Тарновская.- 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР- Медиа,2010.-368 с.

 5. Тарасова Ю.А. Современная организация сестринского дела: учебное пособие/ Ю.А. Тарасова, Э.О. Костюкова, З.Е. Сопина, О.В. Александрова, Л.Е. Сунгурова, И.А. Фомушкина, М.Б. Бершадская; под ред. З.Е. Сопиной.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.-576 с. • Бақылау

  1. Шешім дегеніміз не?

  2. Басқару шешімі дегеніміз не?

  3. Қабылданған шешім процессі дегеніміз не?

  4. Қабылданған шешім процессі қанша кезеңнен тұрады?

  5. Басшы стиліне байланысты қандай қабылданған процесстердің жеткіліксіздіктері кездеседі?

  6. Топпен бірге қабылданған шешімнің қандай кемшіліктері кездеседі?

  7. Қабылданған шешімнің автоккратикалық стилінде қандай кемшіліктер кездеседі?

  8. Қабыданған шешімнің консультативте стилінде қандай жеткіліксіздіктер кездеседі?

  9. Қабылданған шешімнің сапасы неге байланысты?

  10. Қабылданған шешімнің деңгейі қалай анықталады?

Похожие:

Ф кгму 4/3-08/01 iconФ кгму 4/3-08/02 пп кгму 4/02
Сабақтың мақсаты: Студенттерді медициналық-биологиялық зерттеулерді жоспарлау элементтерімен таныстыру
Ф кгму 4/3-08/01 iconФ кгму 4-3-07/01 пп кгму 4/01
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Ф кгму 4/3-08/01 iconФ кгму 4/3-03/02 пп кгму 4/02
Психология негіздері және коммуникативтық дағдылар курсымен клиникаға кіріспе кафедрасы
Ф кгму 4/3-08/01 iconФ кгму 4/3-07/03 пп кгму 4/02
Тақырыбы: Саңырауқұлақтардың жүйелілігі, дақылдық және морфологиялық қасиеттері. Микоз қоздырғыштары
Ф кгму 4/3-08/01 iconФ кгму 4/3-03/02 пп кгму 4/02
Психология негіздері және коммуникативтық дағдылар курсымен клиникаға кіріспе кафедрасы
Ф кгму 4/3-08/01 iconФ кгму 4-3-07/01 пп кгму 4/01
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Ф кгму 4/3-08/01 iconФ кгму 4-3-07/01 пп кгму 4/01
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Ф кгму 4/3-08/01 iconФ кгму 4/3-08/01 пп кгму 4/01
Кіріспе (зерттелуші проблеманың маңызы, тақырыпты таңдауға шолу, мақсаты мен міндеттерін анықтау)
Ф кгму 4/3-08/01 iconФ кгму 4/3-08/O2 пп кгму 4/02
Тақырыбы: Асқорыту мүшелерін лабораторлы-инструментальды зерттеу: асқорытулық рн- метрия туралы түсінік понятие және дуоденальдық...
Ф кгму 4/3-08/01 iconФ кгму 4/3-08/02 пп кгму 4/02
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница