Коммуникативтік дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология кафедрасы
НазваниеКоммуникативтік дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология кафедрасы
Дата конвертации16.02.2016
Размер193 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://repository.kaznmu.kz/13138/1/Раб прог 1 kaz.doc

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

КОММУНИКАТИВТІК ДАҒДЫЛАР, ПСИХОТЕРАПИЯ НЕГІЗДЕРІ, ЖАЛПЫ ЖӘНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
«Бекітемін»

оқу- әдістемелік жұмысының

проректоры проф. Есенжанова Г.М.

_______________________________

«____» __________________2010ж.


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


Пән – Коммуникативті дағдылар – 2 КN – 2 3221


Мамандық 051301 – «Жалпы медицина»


Коммуникативтік дағдылар, психотерапия негізі, жалпы және медициналық психология кафедрасы


Курс – екінші семестр – үшінші


Дәріс – 0 с.


Тәжірибелік (семинар) сабақ 36 с.


Жалпы аудиториялық сағ. 54


Студенттердің адиториядан тыс

өзіндік жұмысы 18 с.


Бақылау формасы: диф.сынақ


Алматы, 2010

Пәннің жұмыс бағдарламасы жоғары және жоғары оқу орнынан кейін білім беретін ҚазММА ның әдістемелі секциясы ұсынған типтік бағдарламасы негізінде проф. Асимов А.А., аға оқытушы Қожамжарова К.Ө., аға оқытушы Жаканова Т.А. құрастырған.


Кафедра мәжілісінде қаралды «____» _____________2010ж., хаттама №_____


Кафедра меңгерушісі м.ғ.д., проф Асимов М.А.


Жұмыс бағдарламасы базалық медициналық пәндердің білім беру бойынша комитетінде талқыланды және мақұлданды «___»__________ 2010 ж., хаттама №_______


Төрағасы профессор Юй Р.И


С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ әдістемелік кеңесінде мақұлданған


хаттама №


«_____»_______________2010___г. Төрайымы __________ профессор Есенжанова Г.М.


1.Жалпы мәлімет:

ЖОО аталуы: С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ Мемлекеттік Медицина Университеті

Кафедра: Коммуникативтік дағдылар, психотерапия негізі, жалпы және медициналық психология кафедрасы

Пән, пәннің коды: Коммуникативті дағдылар – 2 КN – 2 3221

Мамандық: “ Жалпы медицина”- 051301

Оқу сағатының көлемі (кредит): 54 сағ.

Оқу курсы және оқу семестрі: екінші курс, үшінші семестр

2. Бағдарлама.

2.1.Кіріспе.

Коммуникативті дағдылар барлық медициналық мамандықтарға ортақ біліктілік деп қарастырылып, үздіксіз кәсіби дамудың негізі деп есептеліп, дәрігермен қарым – қатынасын қалыптастыруға және нығайтуға, науқас туралы мәлімет жинап, ақпарат алмасуға, шешім қабылдап, медициналық және әлеуметтік қызмет көрсету аумағына ілінген әріптестер мен басқа да мамандармен қарым – қатынасқа тірек болып табылады. Дәрігер мен пациенттің тиімді қарым – қатынастың науқасқа тағайындалған емді дұрыс түсінуіне себін тигізіпоның комплайнесін (науқастың қанағаттануы) және денсаулығын күшейтуге көмектеседі.

Тиімді коммуникативтік дағдылар басқа адамдарменг үйлесімді қарым – қатынасты қамтамасыз етіп науқастың қанағаттану сезімін күшейтеді.

Коммуникативті білікті болу үшін оқу үрдісінде қалыптасқан іскерліктер мен дағдыларды кәсіби қарым – қатынастың барысында үнемі дамытып отыру шарт.

«Коммуникативті дағдылар - 2» пәнінің бағдарламасы дәрігердің науқаспен, оның туыстарымен және өзінің әріптестерімен тиімді қарым – қатынасқа жетілдіруге бағытталған.

2.2.Пән мақсаты : дәрігерде әр түрлі жағдайларда науқаспен, оның туыстарымен өзінің әріптестерімен тиімді қарым – қатынасқа түсе білу дағдыларын қалыптастыру және жетілдіру.

2.3.Пәннің міндеттері:

- әр түрлі науқастармен тиімді коммуникацияға түсу дағдыларын жетілдіру;

- әріптестерімен, орта және төменгі медициналық персоналмен командада жұмыс істеу білу дағдысын қалыптастыру және жетілдіру;

- жазылмас науқастармен жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру және жетілдіру;

- Тұлғааралық байланыстарға түсе білуге деген өзінің мотивциясын жоғарлату;

Оқудың соңғы нәтижесі:

2.4. Студент білу керек:

- медициналық әдеп ұғымның анықтамасын ;

- дәрігер мен науқас, дәрігер мен, әріптестері арасындағы әдептің аспектілерін;

-науқасқа медициналық көмек көрсетуге діннің, әлеуметтік жағдайдың, дене және ақыл – ой мүмкіншіліктерінің ықпалын;

- науқастың құқығын;

-өлудің, реанимация мен өлімнің, эвтаназияның этикалық жақтарын;

-қазалы хабарды жеткізудің негізгі ережелерін.

Меңгеру керек:

- науқас кеңес беру барысында коммуникативтік дағдыларды науқастың дініне, әлеуметтік жағдайына, мәдени айырмашылықтарына, дене және ақыл – ой кемістіктеріне қарамай қолдануды;

- медициналық интервьюдің құпиялығы қағидасын сақтауды;

- қазалы хабарды жеткізу (рөлдік ойындарда);

- дәрігердің іс - әрекетінде қарым – қатынасқа түсу іскерліктерін үнемі дамытып отыруды.

Дағдыларды игеру керек:

- дәрігер мен науқас, дәрігер мен әріптестері арасындағы қатынастарды орнатудың тиімді жолдарын;

- коммуникативтік біліктілікті үнемі жетілдіруді;

2.5 Пәннің пререквизиттері және постреквизиттері:

2.5.Пәннің пререквизиттері: коммуникативтік дағдылар -1, клиникалық кіріспе, психология негіздері.

2.6.Пәннің постреквизиттері: жалпы дәрігерлік практика, ішкі аурулар пропедевтикасы, ішкі аурулар, хирургиялық аурулар, акушерлік және гинекология, балалар аурулары, неврология, психиатрия, наркология, жедел дәрігерлік көмек.

2.7. Тәжрибелік сабақтардың тақырыптық жоспары, СОӨЖ,СӨЖ


2.8 Пәннің мазмұны:

Медициналық этика: анықтамасы, негізгі мақсат, міндеттері. Медициналық этиканың медициналық тәжірибеде маңызы.

Этикалық аспект дәрігер мен науқастың қатынасы. Этикалық аспект сұрақтарына шешім қабылдау, клиникалық түрлі жағдайдың туындауы.

Діни, медицина, этика. Діннің себебі, әлеуметтік жағдай, мәдениет түрлері, ақыл-ой және физикалық медициналық көмек көрсету шегі.

Науқасқа консультация. Кәсіби біліктілік, дәрігермен науқастың коммуникативтік дағдылардың ролі. Науқас құқығы. Дәріс жоспарын құру техникасы, науқастың келісімімен бағдарлама алу.науқас комплайенсі. Дәрігердің кәсіби деформациясы. Созылмасы аурумен ауыратын науқастар мектебін ұйымдастыру (астма мектебі, кардиомектеп, диабет мектебі, т.б.) Науқастың риза болуы дәрігердің коммуникативтік біліктілігінің мақсаты науқаспен кері байланыс.

Этикалық өлу жағдайлары, реанимаци және өлім Жазылмайтын аурулар, паллиативті кету, эвтаназия туралы ұғым, қоғамдық денсаулық сақтау менеджерінің тактикасы. Өлудің коммуникативті-этикалық мәселелері, реанимация мен өлім.

Этикалы аспект дәрігердің әріптестерімен қатынасы. Дәрігердің кәсіби мәдениеті және этикасы. Әріптестермен қарым-қатынас ерекшеліктері. Этикалы аспектілері дәрігердің кіші және орта әріптестерімен қатынасы. Эффективті коммуникация кезінде кіші және орта әріптестерімен қатынас ретінде мотивация қолдануы. Әлеуметтік көмек түсінігі және науқастың әлеуметтік реабилитациясы. Дәрігердің коммуникативті дағдылар ролімен көмегі. Команда және көшбасшы ретінде. Кәсіби және жеке дәрігердің алда болу факторлары , әсері. Медициналық көмектің презентациясы. Ятрогения, дәрігердің қателігі. Оның төмендеу жолдары.Конфликтология жөнінде түсінік. Медициналық ұжымда қақтығысулардың пайда болу факторлары және оларды шешу жолдары..

2.9 Тәжірибелік сабақтың тақырыптық жоспары,СӨЖ

Тәжірибелік сабақтың тақырыптық жоспарыТақырыбы

Сабақты өткізу формасы

Сағат саны

1.

Дәрігердің коммуникативтік мәдениеті жөнінде түсінік.

Моделдеу, консультация симулденген және/ немесе оқытушының бақылауындағы нақты пациент, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, демонстрация видеотаспа медициналық интервью

2

2.

Коммуникативтік қабілет, дәрігердің коммуникативтік біліктілігін анықтау

Моделдеу, консультация симулденген және/ немесе оқытушының бақылауындағы нақты пациент, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, демонстрация видеотаспа медициналық интервью

2

3.

Дәрігердің кәсіби мәдениеті және этикасы.

Моделдеу, консультация симулденген және/ немесе оқытушының бақылауындағы нақты пациент, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, демонстрация видеотаспа медициналық интервью

2

4.

Диагностикалық әдіс және коммуникативті біліктіліктің дамуы.

Моделдеу, консультация симулденген және/ немесе оқытушының бақылауындағы нақты пациент, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, демонстрация видеотаспа медициналық интервью

2

5.

Дәрігердің науқаспен консультатция кезіндегі коммуникативтік мәдениеті, коммуникативтік қабілеті, коммуникативтік біліктілігі.

Моделдеу, консультация симулденген және/ немесе оқытушының бақылауындағы нақты пациент, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, демонстрация видеотаспа медициналық интервью

2

6.

Науқастың емделуге деген оң көзқарасын қалыптастыру. Науқастың емделуге оң көзқарасын қалыптастырудағы дәрігердің жауапкершілігі.

Ауызша сұрақ, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, ролдік ойындар, тестік тапсырмаларды шешу

2

7.

Науқастың комплайнесі (қанағаттануы).

Моделдеу, консультация симулденген және/ немесе оқытушының бақылауындағы нақты пациент, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, демонстрация видеотаспа медициналық интервью

2

8.

Дәрігердің кәсіби деформациясы.


Моделдеу, консультация симулденген және/ немесе оқытушының бақылауындағы нақты пациент, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, демонстрация видеотаспа медициналық интервью

2

9.

Өлудің коммуникативті-этикалық мәселелері, реанимация мен өлім.

Моделдеу, консультация симулденген және/ немесе оқытушының бақылауындағы нақты пациент, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, демонстрация видеотаспа медициналық интервью

2

10.

Конструктивті сын негіздері.

Ауызша сұрақ, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, ролдік ойындар, тестік тапсырмаларды шешу

2

11

Қаралы хабарды жеткізу.

Ауызша сұрақ, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, ролдік ойындар, тестік тапсырмаларды шешу

2

12

Жазылмайтын аурулар, паллиативті кету, эвтаназия туралы ұғым, қоғамдық денсаулық сақтау менеджерінің тактикасы.

Моделдеу, консультация симулденген және/ немесе оқытушының бақылауындағы нақты пациент, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, демонстрация видеотаспа медициналық интервью

2

13

Созылмасы аурумен ауыратын науқастар мектебін ұйымдастыру (астма мектебі, кардиомектеп, диабет мектебі, т.б.)

Моделдеу, консультация симулденген және/ немесе оқытушының бақылауындағы нақты пациент, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, демонстрация видеотаспа медициналық интервью

2

14

Қақтығысулар (конфликтер) туралы ұғым.

Моделдеу, консультация симулденген және/ немесе оқытушының бақылауындағы нақты пациент, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, демонстрация видеотаспа медициналық интервью

2

15

Медициналық ұжымда қақтығысулардың пайда болу факторлары және оларды шешу жолдары.

Ауызша сұрақ, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, ролдік ойындар, тестік тапсырмаларды шешу

2

16

Тиімді коммуникация орта және кіші медициналық персоналмен жұмыс жасау мотивациясы ретінде.

Моделдеу, консультация симулденген және/ немесе оқытушының бақылауындағы нақты пациент, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, демонстрация видеотаспа медициналық интервью

2

17

Науқасқа, оның отбасына және туыстарына қаралы хабарды жеткізу.

Моделдеу, консультация симулденген және/ немесе оқытушының бақылауындағы нақты пациент, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, демонстрация видеотаспа медициналық интервью

2

18

Науқастың риза болуы дәрігердің коммуникативтік біліктілігінің мақсаты науқаспен кері байланыс.

Ауызша сұрақ, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, ролдік ойындар, тестік тапсырмаларды шешу

2


36


Студенттің өзіндік жұмысының тақырыптық жоспары (СӨЖ)Тақырыптары

Сабақты өткізу формасы

Сағат саны

1.

Коммуникативтік қабілет, дәрігердің коммуникативтік біліктілігін анықтау

Интернет – ресурс және әдебиетпен жұмыс. Электронды тасымалдаушылардағы оқу және ғылыми материалдар . Глоссария құру . Тіректік – логикалық сұлба Тіректік конспектілер .

2

2.

Диагностикалық әдіс және коммуникативті біліктіліктің дамуы.


Интернет – ресурс және әдебиетпен жұмыс . Электронды тасымалдаушылардағы оқу және ғылыми материалдар . Глоссария құру . Тіректік – логикалық сұлба Тіректік конспектілер .

2

3.

Науқастың емделуге деген оң көзқарасын қалыптастыру. Науқастың емделуге оң көзқарасын қалыптастырудағы дәрігердің жауапкершілігі.

Таңдап алынған тақырыпқа баяндама,реферат, презентация,саяси хабарлама дайындау .

2

4.

Дәрігердің кәсіби деформациясы.


Таңдап алынған тақырыпқа баяндама,реферат, презентация,саяси хабарлама дайындау .

2

5.

Конструктивті сын негіздері.


Таңдап алынған тақырыпқа баяндама,реферат, презентация,саяси хабарлама дайындау .

2

6.

Жазылмайтын аурулар, паллиативті кету, эвтаназия туралы ұғым, қоғамдық денсаулық сақтау менеджерінің тактикасы.

Интернет – ресурс және әдебиетпен жұмыс . Электронды тасымалдаушылардағы оқу және ғылыми материалдар . Глоссария құру . Тіректік – логикалық сұлба Тіректік конспектілер .

2

7.

Созылмасы аурумен ауыратын науқастар мектебін ұйымдастыру (астма мектебі, кардиомектеп, диабет мектебі, т.б.)

Интернет – ресурс және әдебиетпен жұмыс . Электронды тасымалдаушылардағы оқу және ғылыми материалдар . Глоссария құру . Тіректік – логикалық сұлба Тіректік конспектілер .

2

8.

Медициналық ұжымда қақтығысулардың пайда болу факторлары және оларды шешу жолдары.

Таңдап алынған тақырыпқа баяндама,реферат, презентация,саяси хабарлама дайындау .

2

9.

Науқастың риза болуы дәрігердің коммуникативтік біліктілігінің мақсаты науқаспен кері байланыс.

Интернет – ресурс және әдебиетпен жұмыс . Электронды тасымалдаушылардағы оқу және ғылыми материалдар . Глоссария құру . Тіректік – логикалық сұлба Тіректік конспектілер .

2
Барлық сағаты
18


2.10. Оқу және оқыту әдістері: тәжрибелік сабақтар, СОӨЖ, СӨЖ өткізу формалары.

- тәжрибелік сабақты жүргізу: тренингтер ( оқытудың интерактивті формалары), медициналық қызметкер мен науқас қарым-қатынас бағалау және талдау; шағын жұмыс, ауызша сұрау, тестілік тапсырмаларды шешу, тақырып бойынша сұрақтарды талқылау;

Топтық тренингтер өткізу: нақты ептілік пен дағдыны тексеру.

  • СОӨЖ ұйымдастыру формасы: жасанды клиника жағдайындағы науқастармен жұмысқа арналған рөлдік ойындар, шағын топпен жұмыс, топтық тренингтер, психодиагностикалық әдістемелермен жұмыс және оның қорытындысын талдау.

  • СӨЖ ұйымдастыру формасы:негізгі және қосымша, электрондық әдебиеттермен жұмыс, тестік тапсырмаларды өздігінше шешу, презентациялар, рефераттарға пікір жазу, өздігінше оқитын тақырыптар бойынша оқытушыдан кеңес алу.

3. Оқушылардың білімдері мен дағдыларын бағалау әдістері:

Ағымдық бақылау кредитті оқытуға арналған сабақ кестесіне сай бағаларды оқу журналына қоя отырып күнделікті сабақ үстінде жүргізіліп отырады. Білімді бақылау оқытылатын тақырып бойынша әрбір сабақ үшін жасалған білімді қорытынды және соңғы білімді бақылауға арналған тест және бақылау сұрақтарынан тұрады.Сонымен қатар жұмыс бағдарламасына сәйкес студенттің тақырып бойынша әдебиетпен өзіндік жұмысы да бағаланады.

Аралық бақылау тест және ауызша сұрау түрінде кредит бойынша коллоквиум

Қорытынды бақылау компьютерлік орталықта бір студентке 100 тест қолдана отырып тест әдісі бойынша жүргізіледі.


Студенттердің білім мен дағдыларын тексеру әдістері.

Тәжибелік бақылау; студент білу қажет:

Ι=R-0,6-E*0,4 мұндағы:

Ι – қорытынды баға

R – аралық бақылаудың бағасы

E – қорытынды бақылаудың бағасы

Қорытынды жалпы – 60%

Емтихан - 40%

Қорытынды баға күнделікті баға мен аралық бақылаудың қосындысы

Аралық бақылау мен қорытынды бақылауға тек күнделікті баға қосылады.

Үлкен сапалы аралық бақылау, жауапты сапалы қорытынды, барлығы оқу соңында орташа қорытындысы шығады.

Күнделікті тәжірибелік сабақта, СОӨЖ, СӨЖ, аралық бақылау барлығын қосқанда 100 балл, яғни 100% болады.

Бірінші қорытынды негізі мына формуладан көрге болады - күнделікті тәжірибелік сабақтың орташа бағасы + СОӨЖ орташа бағасы + СӨЖ орташа яғни кемінде үшеуін өткізу.

= ағымдық бақылау = тәжірибедегі сабақтың орташа бағасы (лабароториялық, семинар) + СӨЖдің орташа бағасын 2-ге бөлу (сызықтық системалық оқстылу кезінде)Екінші қорытынды мына формуламен есептелінеді - ағымдық бақылау = практикадағы сабақтың орташа бағасы ( лабараториялық, семинар) + СӨЖдің орташа бағасын 2 – бөлелі (сызықтық системалық оқыту кезінде)

 - аралық бақылау

Жіберілу қорытындысы: студенттің қоытынды бағасы 60% тен кем болмауы керек, сондықтан оқып жатқандардың семинарлық бағасы тәртіп бойынша мына формуламен анықталады:


 * 0,6

Егер студенттің симметр бойынша бағасы 30% немесе одан көп болған жағдайда ол емтиханға жіберілді деп есептелінеді.

Емтиханды өткізу және бағалау технологиясы

Қорытынды бақылаудың максимальдық, пайыздық мазмұны 100%ті құрайды. Экзаминатор қорытынды бақылаудың бағаларын емтихандық ақпарат тізімге, студенттердің бақылау кезіндегі білімін өлшеутін құралдарды қолдана отырып, толтырады.

Емтихан өткізу және бағалау технологиясы

Қорытынды бақылаудың максималды пайыздық қатынасы 100%-*ға тең. Емтихан қабылдаушы білім алушының білімін қорытынды бақылау құрал-саймандарын пайдалана отырып емтихан ведомостеріне қорытынды бақылау (Е) бағасын қояды.

Тест түрінде қорытынды бақылау құралын өзгерту

Емтихан кезінде студентке 50 тест тапсырмасын береді, оның әрқайсысы 2 балға немесе пайызға тең.
Орындалған жұмыстардың сапасы

Баға диапазоны

1

Орындалмады

Себепсіз емтиханнан қалу

0%


2

Әрбір дұрыс жауаптың бағасы

2%
Барлығы:

0-100%

Бұдан кейін төмендегі формула бойынша қорытынды баға есептелінеді:

I = R х 0,6 + E х 0,4

(бақылаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша ведомость пен сынақ кітапшасына қойылады)


Әріптік жұйе бойынша бағасы

Балдың сандық баламасы

Пайыздық мазмұны %

Дәстүрлі жүйе бойынша бағасы

А

4,0

95-100

Үздік

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74


Қанағаттанарлық

С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз

3.1.Ұсынылатын әдебиеттер:

Қазақ тілінде:

1. Илешева Р. Медициналық психология.- Алматы, 2009.

Орыс тілінде:

Негізгі:

1. Асимов М.А. Курс психотерапии. Учебное пособие. – Алматы, 2003.

2. Карвасарский Б.Д. Психотерапия.- Санкт- Петербург «Питер», 2002.

3. Карвасарский Б.Д. Психотерапевтическая энциклопедия.- СПб, 2000.

4. Шавердян Г.М. Основы психотерапии. -СПб 2007. «Питер»

5. Старшенбаум Г.В. Психосоматика и психотерапия. –Москва, 2005.

Қосымша:

  1. Соложенкин В.В. Психологические аспекты врачебной деятельности. М., 1997.

  2. Рогов Е.И. Психология общения. Гуманитарный издательский центр «Владос», М., 2004.

Ағылшын тілінде:

Негізгі:

1. Kurtz, Silverman, Drapets. Teaching and Learning Communication skills in Medicine. – 2-nd Edition, 2004

Қосымша:

1. Lloyd and Bor. Communication skills for medicine. – Edinburgh London N-Y Oxford, 2004.беттің беті


Похожие:

Коммуникативтік дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология кафедрасы iconКоммуникативтік дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология кафедрасы
Кафедра: коммуникативті дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология
Коммуникативтік дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология кафедрасы iconКоммуникативтік дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология кафедрасы

Коммуникативтік дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология кафедрасы iconМетодикалық НҰСҚаулар курс: 1 ПӘН: kn 1 1220 «Коммуникативті дағдылар 1»
Коммуникативтік дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология кафедрасы
Коммуникативтік дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология кафедрасы iconСиллабус
Коммуникативтік дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология кафедрасы
Коммуникативтік дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология кафедрасы iconСиллабус
Коммуникативтік дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология кафедрасы
Коммуникативтік дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология кафедрасы iconТворогова Н. Д. Психология управления. /Практикум
Коммуникативтік дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология кафедрасы
Коммуникативтік дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология кафедрасы iconСтуденттердің Өзіндік жұмысы әдістемелік нұСҚаулар
Коммуникативтік дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология кафедрасы
Коммуникативтік дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология кафедрасы iconРефератты орындау және жазуға қойылатын талаптар
Коммуникативтік дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология кафедрасы
Коммуникативтік дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология кафедрасы iconКоммуникативті дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология кафедрасы

Коммуникативтік дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология кафедрасы iconКҮнтізбелік-тақырыптық жоспар
Коммуникативтіқ дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология кафедрасы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница