Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Физика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы
Скачать 364.09 Kb.
НазваниеҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Физика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы
страница1/3
Дата конвертации16.02.2016
Размер364.09 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://iktu.kz/files/panderkatalogy/magistratura/6M011000.doc
  1   2   3

Ф-06-001/186


Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті

Жаратылыстану факультеті

Физика кафедрасы


Мамандықтың пәндер каталогы

МАМАНДЫҚ (6М011000 – Физика мамандығы)
Пән коды

Пән атауы, кредит саны,

Пререквизиттер, сабақ

түрі бойынша бөлінуі

Модуль (курс) мақсаты, міндеті,

қысқаша мазмұны

Білім алу нәтижесі

(білімі, білігі, құзыреттері)1

2

3

4
1 КУРС
1 семестр

МЕМЛЕКЕТТІК МІНДЕТТІ МОДУЛЬ

GTF 1101

Ғылым тарихы мен философиясы

2 кредит/ 3 ECTS

Пререквизиттер: жоқ

1+1+0

Модуль мақсаты:

«Ғылым тарихы мен философиясы» курсы ғылымды арнайы талдау пәні ретінде қарастырады. Ғылымның тарихы мен теориясы туралы түсінік береді, ғылымға философиялық және социологиялық талдау жасайды.

«Ғылымның тарихы мен философиясы» магистранттардың ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, аналитикалық қабілетін және ғылыми-зерттеуіс-әрекеті дағдыларын дамытады.

Модуль міндеті: Курстық теориялық негіздеріне оқып-үйрену. Ғылымның отандық, шетелдік методологтарының классикалық еңбектерімен және әдебиеттерімен жұмыс істеуге үйрету. Магистранттарды өзбетінше жұмыс істеуге,сыни баға беруге үйрету, өз ойын ай қын да ашық

айта білуге үйрету.

Қысқаша мазмұны: ғылым философиясының негізгі пәні қоғам дамуының түрлі тарихи кезеңдерінде ғылыми білімдерді өндірудің, ақиқаттығын тексеріп, негіздеудің жалпы заңдылықтарын зерттеу болып табылады.

Ғылыми білімді негіздеудің, дамытудың жалпы заңдылықтарын зерттей отырып, ғылым философиясы қоғам тарихының түрлі кезеңдерінде объективтік ақиқат білімдерге қол жеткізудің рационалдық әдістері мен нормаларын табады. Бұл жерде ғылым тарихшыларының көмегіне сүйене отырып, ғылым дамуының жаңа бағыттарын анықтай алады. Ғылым социологтарының зерттеулері ғылыми білім өндірудің қазіргі нақты әлеуметтік-қоғамдық жағдайлары мен мүмкіндіктерін анықтауға жағдай жасайды.

Білімі: Негізгі ғылыми эпистемологиялық моделдерді, рационалдық ұғымын сипатын: танымның ғылымға дейінгі, ғылыми және ғылымнан тыс түрлерімен әдістерін; Әлеуметтік – гуманитарлық білімнің қазіргі кезеңдегі ыңғайларын; ғылыми – зерттеу жұмыстары барысында пайда болатын және терең, кәсіби білімді қажет ететін мәселелерді шеше білулері керек; қажетті зерттеу әдістеріне таңдай білулері қажет.

Білігі: Ғылыми танымдық әлеуметтік – гуманитарлық және жантану білімдерінің методологиясының негізде қазіргі кезеңдегі теория мен практиканың шындықтарын түсініп талдау жасай алу.

Құзыреттері: Болашақ мамандардың бойында тәуелсіз Қазақстан Республикасының болашағын қалыптастыруда ғылымның тарихы мен философиясын дамыту үшін ғылыми білімдерді іске асыру болып табылады.

Psi 1103

Психология

2 кредит / 3 ECTS

Пререквизиттер: жоқ

1+1+0

мақсаты:

Ойлаудың диалектикалық логикасын қалыптастыра отырып, психикалық дамудың жалпы заңдылықтарын білуі мен қатар, ғылыми психологиялық ойлау жүйесін дамытудың жолдарын меңгерту.

міндеті: - психологиялық категориялар мен ұғымдар жүйесін оқытып үйрету.

Қысқаша мазмұны: Психология пәні, әдіс-тәсілдері. Қазіргі психология ғылымы және оның құрылысы мен зерттеу әдістері. Психология пәнінің объективтік шындықпен қатынасы заманауи психологияның сатылары. Психология және басқа да ғылым салалары. Қарым-қатынас. Іс-әрекет психологиясы және өзіндік тану процессі. Жеке тұлға психологиясы. Қабілет. Темперамент. Мінез. Ойлау мен сөйлеу. Қиял. Эмоция және сезім. Мотивация. Ерік.

Білімі: ғылыми психологиялық білімдер негізін қалыптастыру.

Білігі: жалпы психологиялық категориялар мен ұғымдар жүйесін оқытып үйрету.

Құзыреттері: магистранттар өздігінен жұмыс істеу кабілеттерін арттырып, қажетті әдебиеттерді оқып үйреніп, өзіндік ептілігі мен білімін көрсетулері керек.


Кәсіби модульдер блогы

JFOATN1202

ЖОО-да физиканы оқыту теориялық негіздері

2 кредит / 3 ECTS

Пререквизиттер: жоқ

1+1+0

Мақсаты: ЖОО магистрантарды физика оқытушысының кәсіптік-педагогтық қызметіне дайындау. Әдістемелік жұмыс оқытушының кәсіптік іс-әрәкетінің қажетті бөлігі болып келеді. Ол барлық әлеуметтік-гуманитарлық, психологиялық-педагогтық, жалпы мамандандыру және арнайы мамандардыру пәндер циклдеріндегі білім мен біліктілікті жинақтауды талап етеді.

Қысқаша мазмұны: ФОӘ пәні, мазмұны, зерттеу әдістері және тарихы. ЖОО-да физиканы оқытудың педагогикалық ерекшеліктері. ФОӘ-нің философия, психология, педагогикамен байланысы. ЖОО физика білімінің концепциясы және стандарты. Физиканы оқытудың теориялық және ғылыми әдістемелік негіздері. Физиканы оқыту – дидактикалық жүйе. ЖОО физика курсының құрылымы. ЖОО-ға арналған физика бойынша оқу бағдарламалары мен оқулықтарға талдау. Физиканы оқыту әдістерінің құралдары мен жүйесі. Дидактикалық принциптермен физиканы оқыту әдістері. Әдістерді талдау критерийі. Жалпы физика курсының әдіснамалық мәселелері. Жалпы физика курсының бөлімдерін құрудың ерекшеліктері. Жалпы физика курсындағы дүниетанымдық негіздері. Физикадағы дәрістер. Дәріс материалды баяндаудың негізгі түрі ретінде. Дәріс оқытудың дәстүрлі тәсілі ретінде. Дәріс кезінде студенттердің танымдық қызығушылықтарын белсендіру. Проблемалық оқыту. Оқытушының дәріске дайындығы. Дәрістік демонстрациялар және техникалық оқыту құралдары. Үйреніп жүрген дәріскерге кейбір кеңестер. Дәрістегі кері байланыс. Дәріс материалдарын студенттердің өз беттерінше ынталандыру жұмыстарының жолдары. Дәріс курсы бойынша семинарлар. Теориялық материал бойынша алынған білімдерді аралық бақылау. Кеңестер, емтихандар. Физикадан курстық жұмыстар және студенттердің ғылыми жұмыстары Есептер шығаруға арналған практикалық сабақтар. Есеп шығару оқыту үрдісінің құрамды бөлігі. Есеп шығаруға үйретудің дәстүрлі әдісі. Мұғалімнің есеп шығару сабағына дайындығы. Зертханалық практикум. Зертханалық практикумның мазмұны. Зертханалық жұмыстарды орындаудың тәртібі. Зертханадағы жұмыстардың жалпы ережелері. Оқу әдебиеттері. Оқулықтар. Оқу құралдары. Әдістемелік нұсқаулар. Студенттердің өзіндік жұмыстарына арналған есептер жинағы

білімі: ЖОО оқыту бағдарламасымен, жоспарларымен, стандартқа сай біліммен қамтамасыз ету, оқыту әдістемесі және құралдарымен қаруландыру;Физиканы оқыту үрдісінде ғылыми жаратылыстану дүниетанымдылығының жалпы адамзат мәдениетінің құраушысы ретінде көрсететін білімдерді қалыптастыру;Оқу жоспарына сай оқыту сабақтарын жоспарлауға дағдыландыру, физиканың пәнаралық байланыстарын ескеру;Дидактикалық материалдың ғылыми-әдістемелік талдауын жүргізу шеберлігіне дағдылану, оқу орынының бағытын және оқу материалының ерекшелігін есекере отырып әдістемелік тәсілдерін таңдау, пән бойынша оқу-тәрбие жұмысын жоспарлау; физикалық экспериментін жүргізуде, техникалық оқыту құралдары мен компьютерді пайдаланудың дағдыларын қалыптастыру.

білігі: Магистранттардың орта және жоғарғы оқу орындарындағы физика курсының ғылыми және психология-педагогикалық негізінің құрылымы мен мазмұны оқып үйрену. Физиканы оқытудың принциптері мен әдістерін, пән бойынша оқу жоспарын жасау, кәсіптік оқу орнының түріне қарай материалдарды таңдап, әдістемелік амалдарды қолдану.

құзыреттері: ЖОО физиканы жоғары дәрежеде оқытуды қамтамасыз ететін оқытушыларды дайындау. Пәнді оқытудың нәтижесінде мамандарды даярлаудағы кәсіптік деңгейді жоғарылату, қажетті дағдыларды алып, оларды меңгеру.

JFOEOK1203

ЖОО-да физиканы оқытуда электрондық оқулықтарды қолдану

2 кредит / 3 ECTS

Пререквизиттер: жоқ

1+1+0

Мақсаты: Жоғары оқу орындарында болашақ мұғалімдердің кәсіби даярлығын жетілдіруде электрондық оқулықты пайдаланудың теориясы мен технологиясын ғылыми-әдістемелік тұрғыда негіздеу, оның әдістемесін жетілдіру болып табылады.

Қысқаша мазмұны: Болашақ мұғалімдердің кәсіби даярлығын жетілдіруде электрондық оқулықтарды пайдаланудың теориялық алғышарттары Электрондық оқулықтарды қолданудың бүгінгі жағдайы мен оны жасаудың технологиялық мүмкіндіктері, Электрондық оқулықтарды пайдалану арқылы болашақ мұғалімдердің кәсіби даярлығын жетілдіру технологиясы, болашақ мұғалімдердің кәсіби даярлығын жетілдіру бағытындағы электрондық оқулықтарды жасаудың компьютерлік бағдарламасы, ЭО-ның мазмұны және қолдану әдістемесін қарастырады.

білімі: компьютерлік бағдарламаларды таңдау, электрондық оқулықтарды сараптау, ақпарат құралдарын меңгеру;

  • білігі: жалпы және теориялық физика курсының тарауларының құрылымдық ерекшеліктерін, электрондық оқулықтарды оқу процесінде қолдануды, компьютерлік сауаттылығы, оқу-тәрбие үрдісінде компьютерді оқыту құралы ретінде қолдану,

құзыреттері: электрондық оқулықты жасау және қолдану технологияларын білу қабілеті, электрондық оқулықпен жұмыс істеу барысында физикадан ғылыми, теориялық білімді меңгеру.

EMAKTS1204

«Электр және магнетизм мен атом физикасы» курсының таңдаулы сұрақтары

3 кредит / 5 ECTS

Пререквизиттер: жоқ

2+1+0

Мақсаты:зарядталған бөлшектерді электр және магнит өрістер көмегімен үдетіп оларды ядролық процестерде қолдану.

Қысқаша мазмұны: зарядталған бөлшектердің физикалық сипаттамаларын үйреніп, олардың электр және магнит өрістеріндегі қозғалыстарын зерттеу, оларды үдетуі: сызықты үдеткіштер, сызықты резонансты үдеткіштер, циклотрон, фазотрон, синхротон, синхрофазотрон, бетатрон реактроны т.б. және олардың құрылымы, жұмыс істеу принциптерін үйрену, ядролық процестерде жүргізуде пайдалану

Білімі: элементар бөлшектер сипаттамаларын, үдеткіштер түрлерін, ядролық реакциялардың негізгі сипаттамаларын үйрену.

Білігі: элементар бөлшектердің сипаттамаларын үйреніп үдеткіштердің жұмыс істеу принциптерін меңгереді.

Құзыреттері: электр және магнит өрістерінің қасиеттерін және атом физикасында элементар бөлшектерді ядролық процестерде қолдануды үйреніп, өздігінен жұмыс істеу қабілетін арттырады.
TOF1205

Тұтас орта физикасы

2 кредит / 3 ECTS

Пререквизиттер: жоқ

1+1+0

Мақсаты:

Тұтас орта механикасының модельдері курсы фундаменталдық база ролін ойнайды, қайсысыз бакалавр табысты қызметі мүмкінсіз. Сондықтан бір түтас орта механика бөлімнің негізгі мақсаты студенттерге бір түтас ортада физикалық ұғымдарың, құбылыстардың және заңдарын терең түсінік беру және осы бiлiмдердiн практикалық есептердi шешуге қолдануды үйрету.

Міндеттері:

-негізгі сұрақтары лекциялық курсында теоретикалық деңгейінде жарықтанған болу керек;

-практикалық жұмыстарында әр түрлі практикалық есептерді шығарып студенттердің дағдылары өндіруін және іскерлікті қамсыздандыру қажет;

Білімі: физикалық процесстерді талдау және интерпритациялау, заңдардың математикалық өрнектерінде физикалық процесстер мен құбылыстардың мағынасын көре білу;

Білігі: дербес жұмысына берілген сағаттарда студенттер өз білімдерің кенейту үшін қосымша әдебиетпен жұмыс істейді;

Құзыреттері: әр түрлі практикалық есептерді өздігінен шығара білу керек;

JFOZhAT1206

ЖОО-да физика оқытушысының жұмысындағы ақпараттық технология

3 кредит / 5 ECTS

Пререквизиттер: жоқ

2+1+0

Мақсаты: Кез келген оқыту сияқты физиканы оқытудың ақпараттық технологиялары жалпы дидактикалық мақсаттарды – білім беру, тәрбиелеу және студенттерді дамытуды көздейді.Жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану арқылы адамның интеллектуальдық қызметін қарқынды дамыту. Бұл процесті іске асыратын құрал-компьютер.

Қысқаша мазмұны: Ақпараттық технологияларды физиканы оқытуда пайдалану әдістемелерін талдау. Физиканы оқытуда ақпараттық технологияларды қолданып оқыту әдістемесін жетілдіру.Ақпараттық-комммуниациялық технологияларды физиканы оқытуда тиімді пайдалану тәсілдері. Физикалық тәжірибелер мен демонстрациялардың компьютерлік модельдері және оны оқу процесінде қолдану. Физика сабағында компьютерлік бағдарламаларды қолдану әдістемесі.Лабораториялық жұмыстардың электрондық нұсқаулықтарының оқу процесіндегі тиімділігі. Физиканы оқытуда жаңа бағдарламалық құралдарды және интерактивті әдістер мен технологияларды пайдалану әдістемесі. Интерактивті оқыту әдістемесі. Жаңа ақпараттық коммуникация технологиясы. Компьютерлік оқыту технологиясы. Оқытудың мультимедиалық технологиясы. Электрондық оқулықпен оқыту технологиясы. Қашықтан оқыту технологиясы. Виртуальды зертханалық жұмыстар.


білімі: ақпараттық технологияларды физиканы оқытуда пайдалану;физикалық тәжірибелер мен демонстрациялардың компьютерлік модельдері және оны оқу процесінде қолдану; физиканы оқытуда инновациялық технологияларды қолдану;физиканы оқытуда жаңа бадарламалық құралдарды және интерактивті әдістерді мен технологияларды пайдалану әдістемелерін білуі;

білігі: жалпы физика курсының тарауларының құрылымдық ерекшеліктерін, физикалық тәжірибелер мен демонстрациялардың компьютерлік модельдері және оны оқу процесінде қолдануды,компьютерлік сауаттылығы,оқу-тәрбие үрдісінде компьютерді оқыту құралы ретінде қолдану.

құзыреттері: Жоғарғы оқу орнында физиканы оқытудың ақпараттық технологиялары, жекелей алғанда дәрісті оқытудың компьютерлік мәселелерін, жалпы физика курсының әдіснамалық мәселелерін қарастыру.


Жеке білім траекториясы модулі

Физиканың теориялық және әдістемелік негіздері (ЖБТ1)
  1   2   3

Похожие:

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Физика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы iconҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Физика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы
Мақсаты: Ағылшын тілін оқыту мақсаты – студенттердің коммуникативті және кәсіптік біліктілігін қалыптастыру
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Физика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы iconҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Физика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы
Мақсаты: жоо болашақ физика мұғалімдерінің кәсіби-педагогикалық даярлығын жақсарту мақсатында осы курстың теориялық және ғылыми-...
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Физика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы iconҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Математика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы
Пререквизиттер: Жоғарғы оқу орындарының бағдарламасына сәйкес көлемді білім алу үшін докторант элементар математиканы, математикалық...
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Физика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы iconҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Тарих – педагогика факультеті Дене шынықтыру және спорт кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы
Спортшылардың және дене шынықтырумен шұғылданушылардың функционалды дайындығын басқарудың физиологиялық негіздері
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Физика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы iconҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Экология және химия кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы
Модульдің (курс) мақсаты: Жоғары оқу-орындарындағы әлеуметтік-гуманитарлық саланың жалпы білім беру пәні ретінде ағылшын тілін оқыту...
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Физика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы iconҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Тарих – педагогика факультеті Дінтану және теология кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы
«Ғылым тарихы мен философиясы» курсы ғылымды арнайы талдау пәні ретінде қарастырады. Ғылымның тарихы мен теориясы туралы түсінік...
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Физика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы iconҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Экономика факультеті Менеджмент және маркетинг кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы
Статистикалық талдау бөлімін оқып үйрену кезінде докторанттар қоғамдық құбылыстар жайындағы жаппай мәліметтерді жинау, топтау талдау...
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Физика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы iconҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Тарих-педагогика факультеті
«Ғылымның тарихы мен философиясы» магистранттардың ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, аналитикалық қабілетін және ғылыми-зерттеуіс-әрекеті...
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Физика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы iconҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Филология факультеті
Мақсаты мен міндеттері: Қазіргі қазақ әдебиеттану ғылымының даму үрдісі мен жаңа бағыттарын өткен ғасырдың 20,30,40,50,60 жылдардағы...
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Жаратылыстану факультеті Физика кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы iconҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университиеті Тарих-педагогика факультеті
«Ғылым тарихы мен философиясы» курсы ғылымды арнайы талдау пәні ретінде қарастырады. Ғылымның тарихы мен теориясы туралы түсінік...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница