Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Скачать 170.43 Kb.
НазваниеҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Дата конвертации16.02.2016
Размер170.43 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/105180.doc

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Филология, журналистика және өнер факультеті

Психология және педагогика кафедрасы


050503 – Психология

мамандығының студенттеріне арналған «Мінез-құлық ауытқу психологиясы»


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)


Павлодар


Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

ФЖжӨ факультетінің деканы

___________ Сарбалаев Ж.Т.

20__ж. «___»____________


Құрастырушы: _____________ доцент, п.ғ.к. Е.Н.Жуманкулова

Псхология және педагогика кафедрасы


050119 – «Шетел тілі: екі шет тілі» мамандығы күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған

«Газет мәтініне реферат жазу»

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.


200_ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.

Кафедра меңгерушісі ______________ Каирбаева А.К. 20__ж. «____» ________

Факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған_____________________________ 200_ж. «_____»____________№____ хаттама


ОӘК төрағасы ________________ Жуманкулова Е.Н. 200_ж. «_____»___________


1 Оқытушы туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Жуманкулова Еркін Нурсагатовна – п.ғ.к. «Психология және педагогика» кафедрасының доценты

Ломов көш. 64 орналасқан оқу ғимаратында А-248 аудиториясында орналасқан. Байланыс телефоны 67-36-31, ішкі тел. 11-57.


2 Пән туралы мәліметтер

Бұл пән 4 семестрде оқытылады, пәнге 90 сағат берілген, оның ішінде аудиториялық 30 сағат, СӨЖ 60 сағат. Қорытынды бақылау – 4 семестрдің соңында ауызша емтихан түрінде өтеді.


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

Дәріс

практи-ка

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СРСП

4

2

90

15

15

-

-

-

60

1,5

емт

Бар-лығы
4 Пәннің мақсаты және тапсырмасы

4.1 Курс мақсаты:

- болашақ психологтардың ауытқу мінез-құлықтын диагностика, түзету және алдын алу туралы білімің қалыптастыруы.

1.3 Пән міндеттері:

- мінез-құлық ауытқу туралы проблемаларының негізгі психологиялық білімдері және әр түрлі ауытқу мінез-құлық классификациялармен таныстыру;

- мінез-құлық ауытқудын қалыптасуының детерминантары мен психологиялық механизмдерді, оның негізгі түрлерің, диагностика әдістерің және түзету мен алдынан алу бағыттарын зерттеу;

- студенттерде диагностика, алдынан алу және психологиялық түзету тәжірибелік білімдерің қалыптастыру.

2 Пререквизиттер: Психодиагностика негіздері; Дифференциалды психология; Медициналық психология.

Постреквезиттер: Психотерапия технологиялары; Еңбек психологиясы.


8 Пәннің тақырыптық жоспары


3.1 Пәннің тақырыптық жоспары

п/п

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Дәріс

Тәж

СӨЖ

1

2

3

4

5

1
Мінез-құлық ауытқу проблемасына кіріспе

1

1

5

2

Әлеуметтік норма және әлеуметтік ауытқу

1

1

5

3

Ауытқу мінез-құлық сипаттамасы

1

1

5

4

Мінез-құлық ауытқуының детерминациясы

1

1

5

5

Мінез-құлықтын ауытқуының психологиялық механизмдері

1

1

5

6

Агрессивті мінез-құлық

1

1

5

7

Делинквентті мінез-құлық

1

1

5

8

Аддиктивті (байланыс) мінез-құлық

1

1

5

9

Суицидті мінез-құлық

1

1

5

10

Нарцистық, конформистік, аутистистік мінез-құлық және девиацияның басқа түрлері

2

2

5

11

Тұлғаның мінез-құлығы ауытқуына әлеуметтік-психологиялық әсер ету жолдары

2

2

5

12

Тұлғаның мінез-құлығының ауытқуының психологиялық коррекция

2

2

5

Барлығы: 90 сағат

15

15

60


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы (5-8 сөйлем)

1 тақырып. Мінез-құлық ауытқу проблемасына кіріспе. Мінез-құлық психологиялық категория және индивидтің сапасы ретінде. «Мінез-құлық ауытқу» ұғымының критериі. «Мінез-құлық ауытқу» ұғымы.

2 тақырып. Әлеуметтік норма және әлеуметтік ауытқу. «Әлеуметтік норма» ұғымы. Психологиядағы норма. Әлеуметтік нормалардың түрлері және оның механизмлерінің іс-әрекеті Әлеуметтік ауытқу.

3 тақырып. Ауытқу мінез-құлық сипаттамасы. Мінез-құлық ауытқу сипаттамалау проблемасы. Мінез-құлық ауытқу турлерінің психологиялық сипаттамасы. Мінез-құлық ауытқу турлерінің медициналық сипаттамасы. Мінез-құлық феномендерің салыстыру сипаттамасы.

4 тақырып. Мінез-құлық ауытқуының детерминациясы. Мінез-құлық ауытқудың сырттай физикалық және ішкі әлеуметтік жағдайлар. Ауытқу мінез-құлықтын әлеуметтік факторлары. Мінез-құлықтын девиациясының биологиялық себептері.

5 тақырып. Мінез-құлықтын ауытқуының психологиялық механизмдері Девиантті мінез құлықтың экзистенционально-гуманистік жолдар. Ауытқу мінез-құлықтың психодинамикалық аспектылері.

6 тақырып. Агрессивті мінез-құлық Агрессия және агрессивті мінез-құлық. Агрессивті мінез-құлықтің қалыптастыру жағдайлары. Агрессия және делинквентті мінез-құлық.

7 тақырып. Делинквентті мінез-құлық. Делинквентті мінез-құлық – ауытқу мәнез-құлықтың түрі ретінде. Делинквентті мінез-құлықтын қалыптасу жағдайлары. Заң қарсылық түрткі. Әлеуметке қарсы (социопатты) тұлға.

8 тақырып. Аддиктивті (байланыс) мінез-құлық. Байланыс мінез-құлықтың жалпы сипаттамасы. Концептуалды модельдер. Тұлғаның адиктивті мінез-құлықтын факторы. Аддикция түрлері.

9 тақырып. Суицидті мінез-құлық. «Суицид» ұғымы және типологиясы. Суицидті мінез-құлықтың жасөспірім ерекшіліктері. Суицидттің қалыптасуы концепциялары. Суицидтің түрткілері.

10 тақырып. Нарцистық, конформистік, аутистистік мінез-құлық және девиацияның басқа түрлері. Нарцистік мінез-құлықтің кісқа мінездемесі. Конформистік мінез-құлықтың қысқа мінездемесі. Аутистік мінез-құлықтің қысқа мінездемесі. Мінез-құлықтің басқа тұрлері: клептомания, пиромания және т.б.

11 тақырып. Тұлғаның мінез-құлығы ауытқуына әлеуметтік-психологиялық әсер ету жолдары Адамның ауытқу мінез-құлығының алдынан алуы және әлеуметтік-психологиялық әсер етуі. Тұлғаның ауытқу мінез-құлығының алдынан алуы. Тұлғаның мінезінің ауытқуының психологиялық интервенциясы. Мінез-құлықтың ауытқуының әр түрлерінің әлеуметтік-психологиялық әсер етуінің стратегиясы.

12 тақырып. Тұлғаның мінез-құлығының ауытқуының психологиялық коррекция. Ауытқумінез-құлықтың психологиялық түзетуі және девиант тұлғасының реабилитациясы. Мінез-құлықті түзетудің мақсаттары мен принциптері. Позитивті түрткілерды стимуляциялау. Эмоционалды көніл-күйді түзету әдістері. Өз-өзіндіреттеу әдістері. Когнитивті қайта құрастыру. Позитивті мінез-құлықты қалыптастыру әдістері.


10 СӨЖ тақырыптары

1 тақырып. Мінез-құлық ауытқу проблемасына кіріспе.

2 тақырып. Әлеуметтік норма және әлеуметтік ауытқу.

3 тақырып. Ауытқу мінез-құлық сипаттамасы.

4 тақырып. Мінез-құлық ауытқуының детерминациясы.

5 тақырып. Мінез-құлықтын ауытқуының психологиялық механизмдері.

6 тақырып. Агрессивті мінез-құлық.

7 тақырып. Делинквентті мінез-құлық.

8 тақырып. Аддиктивті (байланыс) мінез-құлық.

9 тақырып. Суицидті мінез-құлық.

10 тақырып. Нарцистық, конформистік, аутистистік мінез-құлық және девиацияның басқа түрлері.

11 тақырып. Тұлғаның мінез-құлығы ауытқуына әлеуметтік-психологиялық әсер ету жолдары.

12 тақырып. Тұлғаның мінез-құлығының ауытқуының психологиялық коррекция..


Студенттің өздік жұмысының мазмұны


Күндізгі және сырттай оқу бөліміне арналған СӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Тақырып бойынша әдебиет көздерін конспектілеу

Конспект


Керекті кестелер ж/е т.б. дайындау

Баяндаманы қорғау


6

2

Дәріс сабақтарына дайындалу.

Жұмыс дәптері, конспект

Сабаққа қатысу

15

3

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері, конспект

Сабаққа қатысу


15

4

Аудиториялық сабаққа кірмеген материалдарды зерттеу

Есеп

Баяндама


10

5

Реферат жазу

Баяндама

Баяндама қорғау


4

6

Бақылау іс-шараларына дайындалу


Р1, Р2 (тестілеу, емтихан)

10

Барлығы:

60Пс-201 тобының күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған «Мінез-құлық ауытқу психологиясы» пәнінің бақылау шараларының күнтізбелік кестесі


1 рейтинг

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8


Барлық ұпай

Бақылау түрі бойынша жоғарғы ұпай

11

11

13

15

11

11

13

15

100

Сабаққа қатысу, дайындық және топтағы жұмыс

СҚД 8

СҚД 8

СҚД 8

СҚД 8

СҚД 8

СҚД 8

СҚД 8

СҚД 8

64

СӨЖ жасау және бақылау

Қ 3

Қ 1

Қ 5

Қ 2

Қ 3

Қ 1

Қ 5

Қ 2

22

Материалды өздігінен меңгеру
ӨОҮТ 1 2
ӨОҮТ 2 5
ӨОҮТ 3 2
ӨОҮТ 4 5

14
2 рейтинг

Апталар

9

10

11

12

13

14

15


Барлық баллдар

Бақылау түрі бойынша жоғарғы ұпай

14

14

15

14

14

14

15

100

Сабаққа қатысу, дайындық және топтағы жұмыс

СҚ, Д 8

СҚ, Д 8

СҚ, Д 8

СҚ, Д 8

СҚ, Д 8

СҚ, Д 8

СҚ, Д 8

56

СӨЖ жасау және бақылау

Қ 6

Қ 6

Қ 7

Қ 4

Қ 6

Қ 6

Қ 4

39

Материалды өздігінен меңгеру


ӨОҮТ

5

2ӨОҮТ

6

3

5Шартты белгілер: СҚ – сабаққа қатысу, Д – сабаққа дайындық, Қ – оқу үрдісіне қатысу, ӨОҮТ1 – материалды өздігінен оқуға №1 үй тапсырмасы;


Кафедра отырысында ұсынылған 20__ж. «___»________№_____ хаттама.

Кафедра меңгерушісі __________ Бурдина Е.И. 20__ж. «___» ____________


11 Курс саясаты


Оқу процесіне қатысу дегеніміз – сабаққа қатысу, пікірталаста және топ жұмысында белсенділік көрсету, топтастарының оқуына әсер ету. Топ жұмысына қатысудың санына сапасы маңыздырақ. Сабаққа кешікпей келу қажет.

Студент әр сабаққа дайындалып келуге міндетті. Сабаққа дайындық бақылау жұмыстарымен, тест тапсырмаларымен, ауызша жауаптармен тексеріледі. Барлық тапсырмалар белгіленген мерзімде даяр болу қажет. Кешігіп жасалған тапсырма үшін 1 балл кемітіледі.

Қойылған талаптар орындалмаса, жаза қолданылады. Сабаққа 100 пайыз қытасып, берілген тапсырмаларды уақытымен және дүрыс орындаса – ең жоғарғы ұпай 100 ұпай қойылады. Курста өту барысында төмендегідей марапаттау ұпайлары қойылады.

«Газет мәтініне реферат жазу» пәні бойынша емтихан өткізіледі. Қорытынды бақылау семестрдің соңында ауызша емтихан түрінде өткізіледі.

Сәттәлік тілейміз!


12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер тізімі:

 1. Девиантное поведение /И.А.Рудакова, О.С.Ситникова, Н.Ю.Фаль-чевская. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005. – 156 с.

 2. Профилактика алкогольной и наркотической зависимости у подростков в школе: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 96 с.

 3. Гоголева, А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика. – М: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. – 240 с.

 4. Кравцова, Т.М. Диагностика и коррекция девиантного поведения в работе психолога спецшколы: теория и практика: Учебно-методическое пособие. – Павлодар: ИнЕУ, 2007. – 112 с.

 5. Бойко, И.Н. Социально-психологические проблемы детей девиантного поведения [текст] /И.Н.Бойко, Т.Н.Сидорова: учебное пособие. - Электросталь: Филиал РГСУ, 2006. – 220 с.

 6. Отклоняющееся (девиантное) поведение как причина преступности несовершеннолетних. Учебно-методическое пособие /Сост. Л.П.Атикова, А.Ф.Лыков, В.В.Шулепов. – Алматы: «Данекер», 2007. – 90 с.

 7. Цзен, Н.В., Пахомов, Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения — Изд. 2-е, доп. – М.: Не­зави­симая фир­ма “Класс”, 2004. – 272 с. – (Библиотека психологии и психотерапии, вып. 67).

 8. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2005. – 512 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»)

 9. Непомнящая Н.И. Психодиагностика личности: Теория и практика: Учебное пособие для вузов. - М.: Владос, 2004

 10. Основы психодиагностики: Учебное пособие для вузов / Под общ. ред. Шмелева А.Г. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005

 11. Березин, С. В. Наркомания глазами семейного психолога: учеб. пособие для вузов /С.В.Березин, К.С.Лисецкий. - СПб.: Речь, 2005. – 239 с.

 12. Клейберг, Ю.А. Социальная психология девиантного поведения: учеб. пособие для вузов /Ю.А. Клейберг. - М.: ТЦ Сфера, 2004. – 192 с.

 13. Менделевич, В.Д. Психология девиантного поведения: учеб. пособие для вузов /В.Д.Менделевич. – СПб.: Речь, 2005. – 444 с. – (Современный учебник)

 14. Каменская, Е.Н. Социальная психология: конспект лекций /Е. Н.Каменская. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 187с.

 15. Шевандрин, Н.И. Основы психологической диагностики: в 3 ч. учебник для вузов /Н.И. Шевандрин. – М.: Владос. – 2006 – 297 с.

 16. Платонов, Ю. П. Социальная психология поведения: учебное пособие для студ. вузов /Ю. П. Платонов. – СПб: Питер, 2006. – 459 с. – (Учеб. пособие)

 17. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. - 2-е изд., дораб. - М.: Просвещение, Учебная литература, 2005. – 352с.

 18. Ромек, В.Г. Поведенческая психотерапия: учебное пособие для
  вузов /В. Г. Ромек. – М.: Академия, 2004. – 192 с. – (Высшее образование)

Қосымша әдебиет:

 1. Асмолов А.Г. Психология личности. – М., 2004№

 2. Демина, Л.Д., Ральникова, И.А. Психическое здоровье и защитные механизмы личности: Учебное пособие. – Барнаул: Изд-во Алтайского государственного университета, 2005. – 123 с.

 3. Петровский, А.В. Личность, деятельность, коллектив –М., 1982.

 4. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии: СПб: Питер, 1998.

 5. Столяренко, Л.Д. Основы психологии. Р-на-Дону: «Феникс», 2006.

 6. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности.- СПб: Питер. 2004.

 7. Андреева Г. М. Социальная психология: Учеб. для высш. шк. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 376 с.

 8. Битянова М.Р. Социальная психология. - М.: Междунар. пед. академия, 2004. – 106 с.

 9. Дружинин В. Н. Психология семьи.- М.: КСП, 2004. – 160 с.

 10. Сорокин, В. М. Практикум по специальной психологии: учеб.-метод. пособие/В. М. Сорокин, В. Л. Кокоренко : под научн. ред. Л.М. Шипицыной.-СПб.: Речь,2005.-120 с.-(Психологический практикум)

 11. Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология: Социальные конфликты: учебное пособие /Т. Н. Кильмашкина. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 287 с.

 12. Бодалев А.А. Личность и общение. – М., 1981.


Интернет

 1. http://www.portalus.ru

 2. http://www.bestreferat.ru

 3. http://www.auditoriumru/books

 4. http://www.libcsu.ru/news

Похожие:

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница