Павлодар
Скачать 159.97 Kb.
НазваниеПавлодар
Дата конвертации16.02.2016
Размер159.97 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/161562.doc
Жұмыс оқу бағдарламасының Нысан

титулдық парағы ПМУ ҰСН 7.18.3/30


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С.Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік универститеті


Психология және педагогика кафедрасы


Педагогика пәні бойынша


6М080100-Агрономия, 6М070100-Биотехнология, 6М060700-Биология, 6М091000- Кітапхана ісі, 6М073100- Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі, 6М060900-География, 6М050400-Журналистика, 6М060200-Ақпараттану (ғ), 6M011100-Ақпараттану (б), 6М070300-Ақпараттық жүйе, 6M020400-Мәдениеттану, 6M011700- Қазақ тілі және әдебиеті, 6М010900-Математика, 6М071200-Машина жасау, 6М050700-Менеджмент, 6М075000-Метрология, 6М073000-Құрылыс материалдарын бұйымдарын және конструкцияларын өндіру, 6М010300-Педагогика және психология, 6М071600-Аспап жасау, 6М050300- Психология, 6М072900-Құрылыс, 6М050100-Әлеуметтану, 6М090500- Әлеуметтік жұмыс, 6М072700-Азық-түлік тағамдары технологиясы, 6М071700-Жылуэнергетикасы, 6М060400-Физика, 6M020100-Философия, 6M020500- Филология (т), 6M020500- Филология (ә), 6М060600-Химия, 6М072000- Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы, 6М060800-Экология, 6М050600-Экономика мамандықтардың магистранттарына арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


Павлодар
Мемлекеттік жалпыға міндетті Нысан

мамандықтың білім стандарты ПМУ ҰСН 7.18.3/33

негізінде әзірленген

пәннің оқу жұмыс бағдарламасына

бекіту парағы


БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________ Н.Э. Пфейфер

20 ж. «___»____________

.


Құрастырушы: _________ п.ғ.д., профессор Қ.М.Кертаева


Психология және педагогика кафедрасы

«Педагогика» пәні бойынша

6М080100-Агрономия, 6М070100-Биотехнология, 6М060700-Биология, 6М091000- Кітапхана ісі, 6М073100- Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі, 6М060900-География, 6М050400-Журналистика, 6М060200-Ақпараттану (ғ), 6M011100-Ақпараттану (б), 6М070300-Ақпараттық жүйе, 6M020400-Мәдениеттану, 6M011700- Қазақ тілі және әдебиеті, 6М010900-Математика, 6М071200-Машина жасау, 6М050700-Менеджмент, 6М075000-Метрология, 6М073000-Құрылыс материалдарын бұйымдарын және конструкцияларын өндіру, 6М010300-Педагогика және психология, 6М071600-Аспап жасау, 6М050300- Психология, 6М072900-Құрылыс, 6М050100-Әлеуметтану, 6М090500- Әлеуметтік жұмыс, 6М072700-Азық-түлік тағамдары технологиясы, 6М071700-Жылуэнергетикасы, 6М060400-Физика, 6M020100-Философия, 6M020500- Филология (т), 6M020500- Филология (ә), 6М060600-Химия, 6М072000- Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы, 6М060800-Экология, 6М050600-Экономика мамандықтардың магистранттарына арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

_______________ бекітілген оқу жұмыс бағдарламасы Мемлекеттік жалпы міндетті стандарты мен мамандықтардың типтік оқу жоспары негізінде әзірленді.


20__ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.


Кафедра меңгерушісі ___________ Бурдина Е.И. 20__ж. «____» ________

Гуманитарлық-педагогикалық Факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20__ж. «_____»____________№____ хаттама


ОӘК төрағасы ____________ С.К.Ксембаева 20__ж. «_____»___________
КЕЛІСІЛГЕН

ГП Факультет деканы _________ Сарбалаев Ж.Т. _________ 20__ж. «____»________

МАҚҰЛДАНДЫ:

ОӘБ бастығы ___________ Жуманкулова Е.Н. 20__ж. «____»_______


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20__ж. «___»______________ №____ хаттама

1 Пәннің мақсаты

Педагогика - адамзаттың тәжірибесін мақсатқа бағытты беру процесі және жас ұрпақты өмір мен іс-әрекетке даярлау жөніндегі ғылым.

Педагогика философияның қойнауынан шыкты, дамудың өте ұзақ жолынан өте отырып, қазіргі кезде адам тәрбиесі жөніндегі саласындағы күрделі ғылымга айналды, басқа ғылыми пәндермен тығыз байланысты.

Педагогика адамды оқыту мен тәрбиелеудің заңдылықтары, принциптері, мәні, мазмұны, әдістері мен түрлері жөніндегі ғылым ретінде көрінеді.

Пәнінің мақсаты:

Магистранттарды жоғары мектеп педагогикасы бойынша біліммен қамсыздандыру және педагогикалық шеберлік негіздерінен қаруландыру арқылы студенттер ұжымымен ұтымды қатынас жасауға дайындау. Магистранттарды тәрбие мен оқытудың шетелдік жүйелерімен таныстыру олардың білім беру мүмкіндіктері женінде ой-өрісін кеңейтеді.

Пәннің міндеттері:

 • бүкіл әлемдік білім стандартына сәйкес жоғары мектеп педагогын дайындауға сәйкесті білім, дағды, ебдейлік беру;

 • педагогикалық бiлiмнiң қайнар көздерiмен және олардың тұлға әлеуметтенуiндегi рөлiмен таныстыру;

 • магистранттарды осы саладағы ғылым негіздерімен, шебер ұстаздар, жаңашыл педагогтардың идеяларымен, тәжірибелерімен таныстыру;

 • студент тұлғасының ерекшеліктері, оның танымдық іс-әрекеттерін реттеу тәсілдері жайлы педагогикалық білімдер жүйесін беру.

Пәнді оқудың барысында магистрант төмендегілерді білуі қажет:

 • жоғары мектептің методологикалық, дидактикалық принциптерін;

 • студенттердің өзіндік шығармамылық дамуының заңдылықтарын;

 • танымдық іс-әрекет құрамына кіретін психикалық процестер мәнін;

 • студенттердің жас ерекшеліктерін;

 • жоғары мектеп педагогының жеке тұлғалық психикалық-педагогикалық ерекшеліктерін;

 • жоғары мектептегі тәлім-тәрбие негіздерін;

 • жоғары мектептің дидактикалық амалдар жүйесін.

Магистрант меңгеруі қажет:

 • студенттердің кәсіптік қасиет-қабілеттерін қалыптастыру амалдарын;

 • өзінің жекелеген психикалық ерекшеліктерін анықтай білу тәсілдерін;

 • тәрбие және оған қатыстыпедагогикалық білімдерді өзін дамытуда, жетілдіруде қолдана білуі;

 • өзінің тұлғалық ерекшеліктерін ескере отырып, өзін-өзі тәрбиелеу бағдарламасын жасай білуі, танымдық іс-әрекетті дамыту әдістерін іс-жүзінде қолдана білуі.

 • әр студенттің жеке-жеке бабын тауып, студенттердің шығармашылық даму потенциалын анықтай білу.

2 Пререквизиттер: педагогика, психология, шет тілі, дидактиканың өзекті мәселелері, тәрбие теориясының өзекті мәселелері; қазіргі психологияның тарихы, жағдайы, тенденциясы.

3 Постреквизиттер: зерттеу тәжірибесі (ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша), өндірістік практика (бейіндік бағыт бойынша).


4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспарыТақырыптардың атауы

Сағат саны

Дәр

Тәж

МӨЖ

1

2

3

4

5

1

Жоғары мектеп педагогикасының пәні, мазмұны және ұстанымдары.

2

1

15

2

Студенттердің психологиялық-педагогикалық сипаттамасы

2,5

1

15

3

Жоғары оқу орнында оқыту үдерісі Жоғары оқу орнының дидактикалық ұстанымдары.

3

1

15

4

Жоғары мектептің оқыту әдістемесі және ұйымдастыру формасы, түрі.

3

1

15

5

Студенттің өзіндік және ғылыми зерттеу жұмысы

3

1

15

6

Студенттің дағды, іскерлігінің бағалануы және бақылануы

3

1,5

15

7

Жоғары оқу орны мұғалімінің кәсіби іс-әрекеті мен өзіндік талдауы және педагогикалық шеберлігін жетілдіру.

3

0,5

15

8

ЖОО техникалық құралдарды қолдану және компьютерлік оқыту жүйесі.

3

0,5

15

Барлығы 150

22,5

7,5

120


4.2 Пән тақырыптарының мазмұны

1-тақырып. Жоғары мектеп педагогикасының пәні, міндеттерді ұстанымдары

ЖОО оқытушысының психолого-педагогикалық сипаттамасы және мемлекет пен қоғамның соған қоятын негізгі талаптары. Жоғары мектеп педагогика пәні. Студенттердің оқытушымен өзара әрекеттесуі және өзара қарым-қатынас жасауы. Студенттердің өздік және ғылыми зерттеу жұмыстарына жетекшілік ету.

2-тақырып. Студенттің психологиялық-педагогикалық сипаттамасы

Студентті психолого-педагогикалық тұрғыдан зерттеу. Студенттің темпераменті. Студенттің эмоционалды сферасы. Мінезінің басыңқы қасиеттері «Мінез акцентуациясы».


3-тақырып. Жоғары оқу орнында оқыту үдерісі. Жоғары оқу орнының дидактикалық ұстанымдары

ЖОО оқытудың методологиялық, дидактикалық принциптері..

Әрекеттерді ұйымдастыру принципі: мақсат пен міндетті аңықтау, еңбеқтің әдістерін, тәсілдерін, қалыптарын таңдау. Педагогикалық іс-әрекетерді жоспарлау; студенттің іс-әрекетің нормалау; оқытушының іс-әрекет жүйесіндегі бақылау жұмысы; студент-оқытушы өзара қатынасы процесіндегі белсенділік.

4-тақырып. Жоғары мектепте оқытуды ұйымдастыру формалары және әдістері

ЖОО–да оқытуды ұйымдастыру формалары: күндізгі оқыту формасы. Күндізгі оқыту формасындағы бірінші және екінші ауысым. Сырттай оқыту формасы. Оқыту формалар жүйесіндегі цикл. Кешкі оқыту формасы. Экстернат жоғары оқу орнының формасы ретінде. Дистанциялық оқыту формасы. Жеке дара оқыту.

5-тақырып. Студенттердің өздік ғылыми-ізденіс жұмыстары

Студенттің әдебиетпен өздігінен жұмыс жасау іскерлігі. Студенттің өздік жұмысы жүйесіндегі хронометрлік карта.Оқулықпен жұмыс жасау. Сырттай оқыту формасындағы әдебиетпен өздігінен жұмыс жасаудың ерекшеліктері Студенттің ғылыми ізденіс жұмысы.

6-тақырып. Студенттің дағды, іскерлігінің бағалануы және бақылануы

Жоғары мектеп оқытушысының бақылаушы және түзетуші функциялары. Бақылау әдістері. Бақылау ұстанымдары: бақылаудың объективтілігі, оқытушының күйі мен психикалық процестерде имкульсивтікті балдырмау, білімді икем, дағдыны бағалауда рационалды критерилердің (сынның) болуы.

7-тақырып. Жоғары оқу орны мұғалімінің кәсіби іс-әрекеті мен өзіндік талдауы және педагогикалық шеберлігін жетілдіру

Оқытушының кәсіптік іс-әрекетінің өзіндік талдауы. Өзіндік талдауыдың түрлі ңұсқалары. Басқа оқытушылардың сабақтарына кіру - өзіндік талдау үшін әрекет етуші ақпарат. Оқытушының кәсіби іс-әрекетін талдау.

8-тақырып. ЖОО техникалық құралдарды қолдану және компьютерлік оқыту жүйесі

ЖОО техникалық құралдарды қолдану және компьютерлік оқыту жүйесі туралы жалпы қағидалар. Техникалық оқу құралдарды білім беруде ұтымды қолдануға қатысты тәжірибелік кеңестер. Ақпараттандыру техникалық оқу құралдары.


4.3 Тәжірибелік сабақтар тақырыптарының мазмұны

1-тақырып. Жоғары мектеп педагогикасының пәні, міндеттерді ұстанымдары

Студенттердің өздік және ғылыми зерттеу жұмыстарына жетекшілік ету. Студенттерді Қазақстан Республикасының Президенті Н.А.Назарбаевтың «Казақстан 2030» бағдарламасы негізінде тәрбиелеу.

Жоғары мектеп педагогиканың міндеттері. Жоғары мектеп педагогикысының қағидалары. Дамыта оқыту қағидасы. Студенттің шығармашылық потенциалын қалыптасыру және дамыту қағидасы. Оқытушы тұлғасына қойылатын психолого-педагогикалық талаптар.

2-тақырып. Студенттің психологиялық-педагогикалық сипаттамасы

Студенттің эмоционалды сферасы. Мінезінің басыңқы қасиеттері «Мінез акцентуациясы». Студенттердің қабілеттері.Студенттің басты психикалық қасиеттерін, күйлерін көрсететін журналдын маңыздылығы.


3-тақырып. Жоғары оқу орнында оқыту үдерісі. Жоғары оқу орнының дидактикалық ұстанымдары

Педагогикалық іс-әрекетерді жоспарлау; студенттің іс-әрекетің нормалау; оқытушының іс-әрекет жүйесіндегі бақылау жұмысы; студент-оқытушы өзара қатынасы процесіндегі белсенділік. ЖОО-да оқыту процесі. Оқу іс-әрекетінің теориясы. Студенттердің оқу әрекетін қалыптастыру. Дамыта оқыту. Оқу іс-әрекет ретінде қарастыру. Ой әрекеттерінің және ұғымдардың қалыптасу кезеңдері. Оқу түрлері.

4-тақырып. Жоғары мектепте оқытуды ұйымдастыру формалары және әдістері

ЖОО–да оқыту әдістері: дәріс (жалпы сипаттама). Дәріс оқу әдістемесі. Жоғары мектептегі тәжірибелік сабақтар. Просеминар семинарларға дайындау әдісі ретінде. Семинарлар. Тәжірибелік сабақтар. Арнайы семинарлар. Арнайы практикум. Оқу пікірталасы. Оқытудың белсенді әдістері: іскер ойындар, проблемалық және бағдарламаланған оқыту әдістері.

5-тақырып. Студенттердің өздік ғылыми-ізденіс жұмыстары

Әдебиетпен өздігінен жұмыс жасаудың ерекшеліктері Студенттің ғылыми ізденіс жұмысы. Студенттердің ғылыми-ізденіс жұмыстарын дәрістерде, семинарларда, арнайы семинарларда, және пікірталас үрдістерінде қолдану. Студенттік ғылыми конференциялар.

6-тақырып. Студенттің дағды, іскерлігінің бағалануы және бақылануы

Емтихан студенттердің білімін, іскерлігін қорытынды бақылау ретінде. Емтиханға қойылатын талаптар; емтихан функциялары. Емтиханды ұйымдастырудың (және өткізудің) түрлі формалары.

7-тақырып. Жоғары оқу орны мұғалімінің кәсіби іс-әрекеті мен өзіндік талдауы және педагогикалық шеберлігін жетілдіру

Басқа оқытушылардың сабақтарына кіру - өзіндік талдау үшін әрекет етуші ақпарат. Оқытушының кәсіби іс-әрекетін талдау. Талдауды ұйымдастыру мен өткізудің әдістемесі. Оқытушының педагогикалық қабілеті. Педагогикалық қабілеттер құрылымы. Оқытушының педагогикалық қарым-қатынас стилдері.

8-тақырып. ЖОО техникалық құралдарды қолдану және компьютерлік оқыту жүйесі

Техникалық оқу құралдарды білім беруде ұтымды қолдануға қатысты тәжірибелік кеңестер. Ақпараттандыру техникалық оқу құралдары. Бақылау техникалық оқу құралдары. Басқару техникалық оқу құралдары. Көмекші компьютерлік оқу құралдары. Оқытуда интернетті қолдану. Техниканы таңдау және рационалды пайдалану.


4.4 Магистранттардың өзіндік жұмысының мазмұны

4.4.1 МӨЖ түрлерінің мазмұныМӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау

түрі

Сағат


көлемі

1

Дәрістерге дайындалу

Жұмыс дәптері, конспект

Дәріске қатысу

22,5

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері, конспект

Семинар мен тәжірибелік сабақтағы жұмысы

7,5

3

МӨЖ сабақтарға дайындалу

Жұмыс дәптері, конспект

Қорғау, есеп

50

4

Курстың қосымша тақырыптарын зерделеу. Әдеби көздерді талдау. Глоссарий құру. Ғылыми баяндама жасауға дайындалу, реферат жазу

Конспект, глоссарий, реферат, баяндама


Қорғау, есеп

60

5

Бақылау шараларына дайындалу
МБ1, МБ2, емтихан


10
Барлығы150


4.4.2 Магистранттардың өзіндік зерделеуіне арналған тақырыптардың тізімі

 1. Студенттің психологиялық-педагогикалық мінездемесі. Өзіндік дамуың шығармашылық мәселелері

 2. Жоғары оқу орны оқытушысының кәсіби әрекетінің анализі және өздік талдай білуі

 3. Ұлттық педагогиканың негіздері жоғары оқу орнында

 4. Жоғары мектепте оқытудың жаңа технологиялары.

 5. Білім беру саласындағы қызметкерлердің құрылтайының мазмұнын талқылау

 6. Студенттік өзіндік және ғылыми ізденіс жұмысын ұйымдастыру.

 7. Студенттердің білім, ептілік, дағдыларын бақылау және бағалау.


5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

 1. Салыстырмалы педагогика: университеттер мен педагогикалық институттарға арналған оқулық / Нұрғалиева Г.Қ.ж.б. – Алматы: Рауан, 2007. – 176 б.

 2. Құсайынов А.Қ., Есеева М.Т. Салыстырмалы педагогика әдіснамасы мен әдістері /Оқу кұралы. Алматы: Копсі баспасы. 2008. - 96 бет.

 3. Белканов Н. Введение в сравнительную педагогику: Учебное пособие. – Алматы, 2009.

 4. Вульфсон Б.Л., Малькова З.А. Сравнительная педагогика: Учебное пособие. – Москва – Воронеж, 2008.

Қосымша:

 1. Кусаинов А.К. Развитие образования в Казахстане и Германии. –Алматы, 2007.

 2. Мусин К.С. Методика проведения сравнительно-педагогических исследований // Вестник высшей школы Казахстана. №1. – Алматы, 2008.

 3. Мусин К.С. Методологические вопросы сравнительной педагогики // Поиск. №1. – Алматы, 2007.Мамандықтың Нысан

оқу жұмыс жоспарынан ПМУ ҰСН 7.18.3/32

көшірме
6М080100-Агрономия, 6М070100-Биотехнология, 6М060700-Биология, 6М091000- Кітапхана ісі, 6М073100- Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі, 6М060900-География, 6М050400-Журналистика, 6М060200-Ақпараттану (ғ), 6M011100-Ақпараттану (б), 6М070300-Ақпараттық жүйе, 6M020400-Мәдениеттану, 6M011700- Қазақ тілі және әдебиеті, 6М010900-Математика, 6М071200-Машина жасау, 6М050700-Менеджмент, 6М075000-Метрология, 6М073000-Құрылыс материалдарын бұйымдарын және конструкцияларын өндіру, 6М010300-Педагогика және психология, 6М071600-Аспап жасау, 6М050300- Психология, 6М072900-Құрылыс, 6М050100-Әлеуметтану, 6М090500- Әлеуметтік жұмыс, 6М072700-Азық-түлік тағамдары технологиясы, 6М071700-Жылуэнергетикасы, 6М060400-Физика, 6M020100-Философия, 6M020500- Филология (т), 6M020500- Филология (ә), 6М060600-Химия, 6М072000- Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы, 6М060800-Экология, 6М050600-Экономика мамандықтардың жұмыс оқу жоспарынан көшірме


Пәннің атауы «Педагогика»


Оқу формасы

Пәннің көлемі

Семестр бойынша бақылау формасы

Семестр

Семестр бойынша магистранттардың жұмыс көлемі

кре

дит саны

академиялық сағат

кре

дит саны

аудиториялық сабақ (ак. сағат)

МӨЖ

(ак. сағат)

жал

пы

ауд

МӨЖ

емт.

сын

КП (жоба)

КЖ

барлығы

дәр

тәж.

зерт

барлы

ғы

МОӨЖ

КБ негізінде күндізгі, ғылыми және пед.бағыт бойынша

2

150

30

120

1

-

-

-

1

2

30

22,5

7,5

-

30

120Кафедра меңгерушісі __________ Е. И. Бурдина «____» _________ 20 ж.

Похожие:

Павлодар iconС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті А.Қ. Тұрышев МӘШҺҮр жүсіптің лингвистикалық КӨЗҚарастары оқу құралы Павлодар Кереку 2009
Ш. Т. Жұмаділова – Павлодар облысының білім беру басқармасы, Тілдерді дамыту бөлімінің бастығы. Ы. Алтынсарин атындағы сыйлықтың...
Павлодар icon2011 жылғы «Павлодар әуежайы» Акционерлік қоғамының қызметі туралы жылдық есеп павлодар қ, 2012 жыл
«Павлодар әуежайы» АҚ дамуында жаңа кезең болып қалыптасты. Қоғам қызметі нәтижелерін сараптай келгенде, атап өтерлігі, 2011 қаржы...
Павлодар iconПавлодар
С. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Ғылыми кеңесі ұсынған
Павлодар iconРеспубликасының Білім және ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Автокөлік психологиясы Оқу құралы Павлодар Кереку 2010
Баспаға С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті металлургия, машина жасау және көлік факультетінің әдістемелік кеңесімен...
Павлодар iconМҰсылман қҰҚЫғы Юриспруденция мамандықтарының студенттеріне арналған оқу құралы Павлодар
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Ғылыми кеңесімен басуға ұсынылды
Павлодар icon«Павлодар облысының азаматтық альянсы» қауымдастығы» зтұ Чухломин Владимир Евгеньевич 324958
«Қазақстанның құқықтық дамуы» ерікті қоғамдық бірлестігінің Павлодар аумақтық өкілдігі
Павлодар iconПавлодар облысы өртке қарсы қызмет департаментінің баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен тауар, жұмыстар, қызметтердің мемлекеттік сатып алуы туралы
Тапсырыс берушінің атауы және пошта мекенжайы: Қр тжм өртке қарсы қызмет комитеті Павлодар облысының өртке қарсы қызмет департаменті...
Павлодар iconПавлодар өңірінің ғалымдары
Павлодар өңірінің ғалымдарымен таныстыру. Ойлау, сөйлеу мәдениетін, сөздік қорын дамыту, есте сақтау қабілеттерін арттыру
Павлодар icon050301 «Заңгер» мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған оқу құралы (Жалпы бөлім) Павлодар Кереку
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Ғылыми кеңесі баспадан шығаруға ұсынған
Павлодар iconБасқару шешімдерін әзірлеу Оқу құралы Павлодар
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница