Мазмұны
Скачать 206.27 Kb.
НазваниеМазмұны
Дата конвертации16.02.2016
Размер206.27 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://edu.semgu.kz/ebook/umkd/19584a12-57c9-11e5-884b-f6d299da70eeпсихология о__ытушы__а арнал_ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қ. ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМК құжат

ПОӘК


ПОӘК 042-18-16.1.46/01-2014

ПОӘК

Оқытушыға арналған «Психология»


Басылым №1

18.09.2013 ж. орнына

Басылым №2 05.09.2014жПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК

КЕШЕНІ

«ПСИХОЛОГИЯ»


оқытушыға арналған пән бағдарламасы
Семей

2014


Кіріспе


1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырушы “Психология” кафедрасының профессоры,психология ғылымдарының кандидаты ________Ш.С.Сатиева

« 05 » 09 2014 ж.


2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Психология» кафедрасының отырысында.

« 05 » 09 2014 ж. Хаттама №1


Кафедра меңгерушісі ____________ Ш.С.Сатиева


2.2 Экономика, құқық және гуманитарлық ғылымдар факультеті оқу-әдістемелік бюросының отырысында

« 09 » 09 2014 ж. Хаттама №1


Төрағасы ___________ С.Х.Тойкин


3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және баспаға ұсынылды

« 11 » 09 2014 ж. Хаттама №1


ОӘК ___________ Г.К.Искакова


4 АЛҒАШ ЕНПЗІЛДІ


Мазмұны

1 ҚОЛДАНЫЛУ АЯСЫ

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

3 жалпы нұсқаулар

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:

3.3 Пәнді оқудың негізгі міндеттері:

3.4 Оқыту нәтижелері:

3.5 Пән пререквизиттері:

3.6 Пән постреквизиттері:

3.7 Жұмысшы оқу жоспарынан үзінді

4 оқу пәнінің мазмұны (МОДУЛьдің)

Оқыту үдерісін басқару

Білім алушы - оқу іс-әрекетінің субьектісі ретінде

Психологиялық және педагогикалық қарым-қатынас

Педагогикалық әсер ету психологиясы

Педагогикалық іс-әрекеттің негізгі психологиялық мәселелері

Практикалық сабақтар

Модуль 1. Жоғары оқу орнындағы психологиялық білім беру

ЖОО ҒЕҰ-дың психологиялық-педагогикалық ғылыми негіздерін

ЖОО ҒЕҰ-дың психологиялық-педагогикалық ғылыми негіздерін

5 Магистранттың өздік жұмысы үшін тақырыптар тізімі

6 Пән бойынша оқу- әдістемелік карта

Оқыту үдерісін басқару

Білім алушы - оқу іс-әрекетінің субьектісі ретінде

Психологиялық және педагогикалық қарым-қатынас

Педагогикалық әсер ету психологиясы

ЖОО ҒЕҰ-дың психологиялық-педагогикалық ғылыми негіздерін ата

ЖОО ҒЕҰ-дың психологиялық-педагогикалық ғылыми негізде

рінен үзінді мысалдар

Педагогикалық әсер ету психологиясы

Педагогикалық іс-әрекеттің негізгі психологиялық мәселелері

ЖОО ҒЕҰ-дың психологиялық-педагогикалық ғылыми негіздерін ата

ЖОО ҒЕҰ-дың психологиялық-педагогикалық ғылыми негізде

рінен үзінді мысалдар

Педагогикалық іс-әрекеттің негізгі психологиялық мәселелері

8 Әдебиет

8.1Негізгі әдебиет

8.2 Қосымша әдебиет1 ҚОЛДАНЫЛУ АЯСЫ«Психология» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен университеттің магистранттарына арналған. Ол магистранттарды курстың мазмұнымен, оның аталған мамандықты игерудегі маңыздылығы және көкейтестілігімен, курстың саясатымен, оқыту процесінде меңгеретін білім, дағды, іскерліктерімен таныстырады..

Оқу - әдістемелік кешен пәнді оқудағы негізгі құрал болып табылады.

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕРАталған «Психология» пәні бойынша оқытушыларға арналған жұмысшы бағдарлама төмендегі кұжаттарға сәйкес жасалынып және осы пән бойынша оку процессін ұйымдастыруға қажетті ұсыныстарға сәйкестендірілген:

  • Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті стандарты. Жоғарғы білім. Магистратура. Негізгі ережелер. ҚР МЖОС 23.08.2012 №1080. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі 2011 жылғы 17 маусымда №261бекітілген және енгізілген.

  • УСТ 042-СГУ-5-2014 Университет стандарты «Пәндердің оқу әдістемелік кешендерің әзірлеудін жалпы талаптары»;

  • ҚП 042-1.07-2014 Қужаттық процедура «Пәндердің оқу әдістемелік кешендерің структурасы мен мазмұны».3 жалпы нұсқаулар
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:


Білім беру жүйесінде мамандарды кәсіби даярлауда ерекше орынды жоғары оқу орнында оқыту аймағы алады. Білім беру мазмұны - экономикалық және әлеуметтік дамудыің маңызды факторы ретінде тұлғаның өз бетінше дамуына жағдай туғызуға багытталуы қажет. Сонымен, білім беру жүйесініц барлық сатылары мен кезеңдеріндегі мақсаты - тұлғаның жан-жақты дамуына жағдай жасау.

Магистрдің академиялық дәрежесін алу үшін жоғарғы мектептің немесе колледждің оқытушысы ретіндегі іс-әрекетке ыңғайлану қажет болып табылады. Сондықтан кәсібилік тұрғысында жогарғы оқу орнындағы оқыту үрдісімен байланысты пәндер бойынша білімдерді алу маңызды және өте қажетті болып табылады. Магистранттар үшін осындай негізгі пәндердің бірі “Психология” болып табылады. Қазіргі уақытта жоғарғы білім беру жүйесіндегі мамандар үшін оқыту және ғылыми-зерттеу іс-әрекет психологиясыныц білімі, тұтас оқыту мен тәрбиенің психологиясы өзекті болып отыр.

3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:


«Психология» курсын оқытудың мақсаты – магистранттарға кәсіби іс-әрекеттеріне қажетті психологиялық білімнің негізін қалыптастыру.

3.3 Пәнді оқудың негізгі міндеттері:


Магистранттарға жоғары мектеп психологиясы негіздері арқылы алған білімдерін педагогикалық іс-әрекеттерінде қолдана алудың кәсіби мүмкіншіліктерін кеңейту.

3.4 Оқыту нәтижелері:


Пәнді оқу нәтижесінде білім алушының келесілерді білуі қажет:

білімі:

- жеке тұлғаның жоғары мектеп психологиясы (негізгі ұғымдар, негізгі құрылымдар);

игеру:

- жоғары мектеп психологиясын оқып-зерттеудің әдістері;

игеру:

- жоғары мектеп психологиясының қазіргі теориялары;

икемі:

- «Психология» пәнінде алынған білімді мамандығында қолдану;

түсіну:

- педагогикалық шеберліктің теориялық жэне практикалық негіздері;

хабардар болу:

  • жоғары оқу орнында білім алу үрдісіндегі білім алушының тұлғасы және интеллектуалды функциялардың дамуы (ес, ойлау, зейін т.б.), жоғары оқу орнындағы белсенді оқыту әдістері мен тәрбие жұмыстарының психологиялық негізі;

іс тәжірибелік дағдыларға ие болу:

- жеке тұлғаның өсуі білімін кәсіби әрекетінде қолдана алуы.

3.5 Пән пререквизиттері:


«Психология» курсы бакалавриатта философия, әлеуметтану, мәдениеттану жэне саясаттану, экономика, юриспруденция пәндері бойынша алған білімдеріне негізделеді.

3.6 Пән постреквизиттері:


«Психология» курсы және мамандардың кәсіби даярлық мүмкіншіліктерін кеңейтетін барлық гуманитарлық пәндер: педагогика, экономика және құқық негіздері, арнайы пәндерді оқыту эдістемесі, оқытудың инновациялық технологиялары.

3.7 Жұмысшы оқу жоспарынан үзінді


Жұмысшы оқу жоспарының үзіндісі 1 кестеде көрсетілген.


1 кесте

Курс

Семестр

Кредиттер

ЛК,

сағ.

СПЗ,

сағ.

ЛЗ,

сағ.

МӨЖО,

сағ.

МӨЖ,

сағ.

Барлығы,

сағ.

Қорытынды бақылау түрі

1

1

2

15

15
15

45

90

Емтихан4 оқу пәнінің мазмұны (МОДУЛьдің)Оқу пәнінің мазмұны 2 кестеде көрсетілген.


Кесте 2 – Оқу пәнінің мазмұны (модульдің)

тақырып аты және мазмұны

Сағат саны

1

2

Модуль 1. Жоғары оқу орнындағы психологиялық білім беру

Лекциялық сабақтар

Кіріспе. Білім беру - жоғары мектеп психологиясының негізгі объектісі ретінде

1

Жоғары оқу орнындағы психологиялық білім беру

1

Оқыту үдерісінің психологиялық құрылымы

1

Танымдық іс-әрекет психологиясы

1

Психологиялық әдістер, тиімділікті арттыру жолдары және қазіргі жағдайдағы оқыту сапасы

1

Тұлға психологиясы жәнебілім алушылық ұжым

1

Жоғары мектептегі тәрбие мәселесі

1

Модуль 2. Психологиялық және педагогикалық қарым-қатынас

Тәрбие және кәсіби өзіндік сананың қалыптасуы

1

Жоғары мектептегі психодиагностика

1

Жоғары мектептегі оқытушылардың педагогикалық іс-әрекетінің психологиялық сипаттамалары

1

Оқыту үдерісін басқару


1

Білім алушы - оқу іс-әрекетінің субьектісі ретінде


1

Психологиялық және педагогикалық қарым-қатынас


1

Педагогикалық әсер ету психологиясы


1

Педагогикалық іс-әрекеттің негізгі психологиялық мәселелері


1

Практикалық сабақтар

Модуль 1. Жоғары оқу орнындағы психологиялық білім беру


Методологиялық негіздерге шолу жасау

1

ҚР МЖМБС 309.277-2006 оқу жылдарына арналған мемлекеттік стандартқа шолу жасау

1

ЖОО оқу-тәрбие жұмысының психологиялық мінездемесіне жоспар құру

1

Білім алушылар ұжымын зерттеу

1

Жеке бастың психоаналитикалық диагностика

сын анықтау

1

Оқытушының сөйлеу мәдениетіне арналған мысалдар әзірлеу

1

Білім алушының жеке тұлғасын қалыптастыруда дүниетанымына мінездеме әзірлеу

1

Модуль 2. Психологиялық және педагогикалық қарым-қатынас

Білім алушылардың ғылыми мақалаларына шолу жасау

1

Мамандық даярлық дәрежесін әдістеме арқылы анықтау

1

Арнайы және ғылыми әдебиеттерге шолу жасаудың әдіс-тәсілдерін меңгеру жолдарын көрсететін мысалдар даярлау

1

Оқу-тәрбие үрдісінде психологиялық қызмет көрсетудің орны туралы реферат әзірлеу

1

Білім алушының отбасының типологиясы мен ерекшелігіне байланысты материалдар әзірлеу

1

ЖОО басқарушылық іс-әрекеттер туралы мағлұматтар іріктеу

1

ЖОО ҒЕҰ-дың психологиялық-педагогикалық ғылыми негіздерін


1

ЖОО ҒЕҰ-дың психологиялық-педагогикалық ғылыми негіздерін


15 Магистранттың өздік жұмысы үшін тақырыптар тізімі5.1 Жоғары мектеп психологиясының қолданбалы мәселелері (вариант бойынша: конспект, слайдтар, реферат).

5.2 «Мен - жоғары мектеп оқытушысымын» эссе

5.3 ЖОО оқу үдерісінің психологиялық негіздері (вариант бойынша: конспект, слайдтар, реферат).

5.4 ЖОО оқу үдерісінің психологиялық негіздері (вариант бойынша: конспект, слайдтар, реферат).

5.5 Болашақ педагогты даярлаудағы психологиялық білімнің алатын ролі (вариант бойынша: конспект, слайдтар, реферат).

5.6 Педагогтың әлеуметтік-психологиялық компетенттілігі (вариант бойынша: конспект, слайдтар, реферат).

5.7 Нарық жағдайындағы тұлғаның әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері (вариант бойынша: конспект, слайдтар, реферат).

5.8 оғам дамуындағы әлеуметтік психологиялық білімнің қүрылымы (вариант бойынша: конспект, слайдтар, реферат).

5.9 Тұлға дамуындағы негізгі факторлар, қозғаушы күштер және дамудың негізгі қайнар көзі (вариант бойынша: конспект, слайдтар, реферат).у

5.10 Оқыту үдерісіндегі танымдық іс-әрекеттер (вариант бойынша: конспект, слайдтар, реферат).

5.11 (вариант бойынша: конспект, слайдтар, реферат).


6 Пән бойынша оқу- әдістемелік картаПән бойынша оқу-әдістемелік карта 3 кестеде көрсетілген.


3 кесте – Пән бойынша оқу-әдістемелік карта

Тақырыптар

Бейнелеуіш құралдар, ТСО, плакаттар, стендтер

Жеке қарастыруға арналған сұрақтар

Бақылау формасы

Дәріс сабағының

Семинар сабағының

Зертханалық жұмыстың

1

2
3

4

5

Кіріспе. Білім беру - жоғары мектеп психологиясының негізгі объектісі ретінде


Методологиялық негіздерге шолу жасау
Плакаттар, карточкалар, суреттер тізбегі

Білім беру - жоғары мектеп

Ғылыми әдебиеттерге шолу

Жоғары оқу орнындағы психологиялық білім беру

ҚР МЖМБС 309.277-2006 оқу жылдарына арналған мемле

кеттік стандартқа шолу жасау
ЖОО маманы

мәселесіне арналған мысал

дардан үзіндіЖоғары оқу орнындағы психологиялық білім беру

Мемлекет

тік стан

дартпен танысу

Оқыту үдерісінің психологиялық құрылымы

ЖОО оқу-тәрбие жұмысының психологиялық мінездемесіне жоспар құру
ЖОО оқу-тәрбие жұмы

сының психо

логиялық мінездемесіне жоспар құрыл

ған мысалдар

ЖОО оқу-тәрбие жұмысының психологиялық мінездемесі

ЖОО оқу-тәрбие жұмысы

ның психо

логиялық мінездеме

сіне жос

пар жасау

Танымдық іс-әрекет психологиясы

Білім алушылар ұжымын зерттеу
Социограммадан үзінді

Білім алушылар ұжымын зерттеу

Білім алушылар ұжымын зерттеу

Психологиялық әдістер, тиімділікті арттыру жолдары және қазіргі жағдайдағы оқыту сапасы

Жеке бастың психоаналитика

лық диагностика

сын анықтау
Әдістемелерден үзінді

Психологиялық әдістер, тиімділікті арттыру жолдары

Білім алушылар ұжымын зерттеу

Тұлға психологиясы және білім алушылық ұжым

Оқытушының сөйлеу мәдение

тіне арналған мысалдар әзірлеу
Оқытушының сөйлеу мәдениетіне арналған мысалдар әзір

ленген тапсыр

малар

Тұлға психологиясы және білім алушылық ұжым

Саморегу

ляцияға байланыс

ты эмоцио

налды жағдайлар

ды анықтау әдістері

Жоғары мектептегі тәрбие мәселесі

Білім алушының жеке тұлғасын қалып

тастыруда дүние

танымына мінез

деме әзірлеу
Жеке тұлғаға арналған үзінділер

Білім алушының жеке тұлғасын қалыптастыру

Психологиялық жағда

яттар әзірлеу

Тәрбие және кәсіби өзіндік сананың қалыптасуы

Білім алушылардің ғылыми мақала

ларына шолу жасау
Ғылыми әдебиеттер мен мақалалардан үзінде

Тәрбие және кәсіби өзіндік сананың қалыптасуы

Дәріс,сарамандық сабақтардың біреуіне жоспар әзірлеу

Жоғары мектептегі психодиагностика

Мамандық даяр

лық дәрежесін әдістеме арқылы анықтау
Әдістемелерден үзінді

Мамандық даярлық

Жеке бастың психоаналитикалық диагностикасын анықтау

Жоғары мектептегі оқытушылардың педагогикалық іс-әрекетінің психологиялық сипаттамалары

Арнайы және ғылыми әдебиет

терге шолу жасаудың әдіс-тәсілдерін меңге

ру жолдарын көрсететін мысал

дар даярлау
Арнайы және ғылыми әде

биеттер

Арнайы және ғылыми әдебиет

терге шолу жасаудың әдіс-тәсілдері

Оқытушының сөйлеу мәдениетіне арналған мысалдар әзірлеу

Оқыту үдерісін басқару


Оқу-тәрбие үрдісінде психо

логиялық қызмет көрсетудің орны туралы реферат әзірлеу
Әдістемелер, тапсырмалар

Оқу-тәрбие үрдісінде психо

логиялық қызмет

Білім алушылардің ғылыми мақалала

рына шолу жасау

Білім алушы - оқу іс-әрекетінің субьектісі ретінде


Білім алушының отба

сының типология

сы мен ерекшелі

гіне байланысты материалдар әзірлеу
Отбасының сиптаттамасы жазылған әдебиеттерден үзінді

Білім алушының отба

сының типология

сы

Мамандық даярлық дәрежесін әдістеме арқылы анықтау

Психологиялық және педагогикалық қарым-қатынас


ЖОО басқару

шылық іс-әрекеттер туралы мағлұматтар іріктеу
Басқару стиль

дері жазылған үзінділер

Психологиялық және педагогикалық қарым-қатынас

Білім алушының отбасының типология

сы мен ерекшелі

гіне байла

нысты материал

дар әзірлеу

Педагогикалық әсер ету психологиясы

ЖОО ҒЕҰ-дың психологиялық-педагогикалық ғылыми негіздерін ата
ЖОО ҒЕҰ-дың психологиялық-педагогикалық ғылыми негізде

рінен үзінді мысалдар

Педагогикалық әсер ету психологиясы


Хабарлама әзірлеу

Педагогикалық іс-әрекеттің негізгі психологиялық мәселелері

ЖОО ҒЕҰ-дың психологиялық-педагогикалық ғылыми негіздерін ата
ЖОО ҒЕҰ-дың психологиялық-педагогикалық ғылыми негізде

рінен үзінді мысалдар

Педагогикалық іс-әрекеттің негізгі психологиялық мәселелері


Хабарлама әзірлеу

7 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыздандыру картасы


Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыздандыру картасы 4 кестеде көрсетілген.


4 кесте - Оқу- әдістемелік әдебиетпен қамтамасыздандыру

Оқулықтардың атаулары ,

Оқу- әдістемелік құралдар

Экземпляр сандары

Оқушылар саны саны

Қамтамасыздандыру пайызы

1

2

3

4

Дьяченко М.И и др. Психология высшей школы Минск 2006.

10

70

15

Ги Лефрансуа. Прикладная педагогическая психология. СПб., 2006.

10

70

15

Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 288с.

8

70

12

Джакупов СМ. Психологическая структура процесса обучения. Алматы, Казак университеты, 2004 -311с.

6

70

8

Джакупов С.М. Управление познавательной деятельностью студентов в процессе обучения. Алматы, 2007 -117 с.

10

70

15

8 Әдебиет
    1. Негізгі әдебиет


8.1.1 Ги Лефрансуа. Прикладная педагогическая психология. СПб., 2006.

8.1.2 Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 288с.

8.1.3 Джакупов СМ. Психологическая структура процесса обучения. Алматы, Казак университеты, 2004 -311с.

8.1.4 Джакупов С.М. Управление познавательной деятельностью студентов в процессе обучения. Алматы, 2007 -117 с.

8.1.5 Дьяченко М.И., Кандыбович JI.A. Психология высшей школы. - Минск, 2006.

8.2 Қосымша әдебиет


8.2.1 Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя. - М. «Издательский центр»Академия», 2004. - 208 с.

8.2.2 Оганесян Н.Т. Педагогическая психология,- М.:КНОРУС, 2006,- 328 с.

8.2.3 Справочные материалы по педагогической психологии /авт.-сост. Б.Р. Мандель. - Ростов н/Д: Феникс, 2008.-384 с.

8.2.4 Хон. P.JI. Педагогическая психология. - М: Академический Проект: Культура, 2005. - 376 с.

8.2.5 Жақыпов С.М. Жалпы психологияга кіріспе. - Алматы.: Қазақ

университеті, 2007. - 230 б.

8.2.6 Жақыпов С.М. Оқыту процесіндегі танымдық іс-әрекет психологиясы. Алматы.: Алла Прима ЖШС, 2008. - 216 б.Похожие:

Мазмұны iconМазмұны кіріспе І – БӨлім. Кәсіпкерліктің мәні, мазмұны
Мемлекеттің кәсіпкерлік ісіне араласу жағдайы, себептері
Мазмұны icon«теориялық саясаттану» пәні бойынша № Мазмұны
Саясат ұғымы. Саясат табиғатын анытаудағы ағыттардың көптүрлілігі, оның мазмұны мен көлемі
Мазмұны iconМазмұны Кіріспе І тарау. Салықтың экономикалық мәні, мазмұны, атқаратын қызметтері, түрлері және шет елдердің салық салу тәжірибесі
Тарау. Салықтың экономикалық мәні, мазмұны, атқаратын қызметтері, түрлері және шет елдердің салық салу тәжірибесі
Мазмұны iconПән тақырыптарының мазмұны Тақырып Саясат әлем теориялық зерттеу объектісі ретінде
Саясаттың мақсаты мен құралдары. Саясат мүмкіндік өнері ретінде. Саяси болмыстың құрылымы. Саясат әлемінің мазмұны. Саясатты кәсіби...
Мазмұны iconМазмұНЫ

Мазмұны iconМазмұны

Мазмұны iconМазмұНЫ

Мазмұны iconМазмұны
Глоссарий
Мазмұны iconМазмұны
Глоссарий
Мазмұны iconМазмұны
Кіріспе
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница